Sunteți pe pagina 1din 6

18.02.

2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

HGM417/2000
IDinternunic:296276

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
HOTRRENr.417
din03.05.2000
despreaprobareaRegulamentuluicuprivirelamoduldecalculare
iconfirmareastagiuluidecotizarepentrustabilireapensiei
Publicat:12.05.2000nMonitorulOficialNr.5456artNr:499

MODIFICAT
HG756din07.10.11,MO170175/14.10.11art.831
HG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346
HG363din08.04.04,MO6163/16.04.04art.499
n scopul realizrii prevederilor Legii privind pensiile de asigurri sociale de stat nr.156
XIV din 14 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111113,
art.683),GuvernulRepubliciiMoldovaHOTRTE:
Se aprob Regulamentul cu privire la modul de calculare i confirmare a stagiului de
cotizarepentrustabilireapensiei(seanexeaz).
PRIMMINISTRU
ALREPUBLICIIMOLDOVADumitruBRAGHI
Contrasemnat:
Ministrulmuncii,proteciei
socialeifamilieiValerianRevenco
Chiinu,3mai2000.
Nr.417.
Aprobat
prinHotrreaGuvernului
RepubliciiMoldovanr.417
din3mai2000
Regulamentul
cuprivirelamoduldecalculareiconfirmareastagiului
decotizarepentrustabilireapensiei
Regulamentulcuprivirelamoduldecalculareiconfirmareastagiuluidecotizarepentru
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

1/6

18.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

stabilireapensiei,elaboratntemeiulLegiiprivindpensiiledeasigurrisocialedestatnr.156
XIV din 14 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111113,
art.683) (n continuare Legea privind pensiile), reglementeaz calcularea i confirmarea
stagiuluidecotizare,inclusivastagiuluispecial.
I.Calculareastagiuluidecotizare
1. Stagiul de cotizare reprezint nsumarea perioadelor de activitate n care au fost pltite
contribuiiledeasigurrisocialelafonduldepensii.
2.Realizareastagiuluidecotizareconstituieocondiienecesarastabiliriipensiilorpentru
limitdevrst,deinvaliditate,deurma,nconformitatecuLegeaprivindpensiile.
3. Stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei include perioade contributive i perioade
necontributive.
Perioadele contributive includ activitile la desfurarea crora persoana este supus
asigurrilorsociale.
Seconsidernecontributiveperioadele,ncarepersoananuestesupusasigurrilorsociale,
darntemeiullegiieleseincludnstagiuldecotizare(serviciulmilitar,studiileninstituiilede
nvmntuniversitar,ngrijireaunuiinvaliddegradulI,ngrijireaunuicopilpnlavrstade3
anietc.).
[Pct.3al.3)modificatprinHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
4. Pentru persoanele asigurate perioadei contributive se asimileaz perioada n care
persoana asigurat a beneficiat de indemnizaie pentru incapacitatea temporar de munc sau
indemnizaiedeomaj.
[Pct.4nredaciaHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
5.Indiferentdeduratalor,seincludnstagiuldecotizareperioadeledeabsenforatdela
serviciu, pentru care sa pltit venitul asigurat i au fost achitate contribuiile de asigurri
sociale.
6.nperioadelecontributiveseincludurmtoareleperioadenecontributive:
perioadadesatisfacereaserviciuluimilitarntermensaucutermenredus
perioadadengrijireacopiluluipnlavrstade3anidectreunuldinprinisaudetutore,
ncazdedecesalambilorprini
[Pct.6nredaciaHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
[Pct.6al.2)nredaciaHG363din08.04.04,MO6163/16.04.04art.499]
7. n stagiul de cotizare, pe lng perioadele specificate la pct. 46, se includ urmtoarele
activiti,realizatenaintede1ianuarie1999:
activitateancalitatedemembrudecolhoz,indiferentdecaracterulidurataprogramuluide
munc.Lacalculareavechimiinmuncncolhozpeperioadaposterioaranului1965,ncazul
n care membrul de colhoz nu ndeplinea nemotivat minimul stabilit, se ia n calcul perioada
efectivdeprestareaactivitii
activitatea de creaie a membrilor uniunilor de creaie, confirmat de ctre secretariatele
comitetelordedireciealeuniunilorrespective
activitateancalitatedeslujitorilucrtoralcultelorncepndcu1aprilie1992.
8.nstagiuldecotizareseincludurmtoareleperioadenecontributiverealizatenaintede1
ianuarie1999:
perioadangrijiriiunuiinvaliddegradulI
perioadangrijiriiunuicopilinvalidsubvrstade16ani
perioadangrijiriiuneipersoanecareadepitvrstade75deani
perioada de studii n instituiile de nvmnt universitar de zi (institute, universiti,
academii)
perioadaserviciuluimilitarsaualtserviciuasimilatacestuia.
[Pct.8modificatprinHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
9. Perioada n care asiguratul sa aflat n concediu nepltit, nainte de 1 ianuarie 1999, la
dorina acestuia, poate fi exclus din stagiul de cotizare, excluznduse concomitent i la
determinareavenituluimediulunarasigurat.
10.nstagiuldecotizareseincludperioadeledeactivitatepebazdecontractindividualde
muncsauactivitateademuncindividual,perioadaactivitiinpropriilegospodriirneti
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

2/6

18.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

(de fermier) i a membrilor acestor gospodrii, indiferent de caracterul i durata lucrului, cu


condiiaachitriicontribuiilordeasigurrisocialepentruacesteperioade.
11.Stagiuldecotizareseexprimnaniisecalculeazprinnsumarealunilorpentrucare
saupltitcontribuiinmrimilestabilite(art.19,alin.(1),art.21dinLegeaprivindsistemul
publicalasigurrilorsociale)imprireaacestorsumela12.Rezultatulobinutserotunjete
pnlaounitatedupvirgul.
12.Persoanelorcarelucreaznbazacontractuluiindividualdemuncstagiuldecotizarese
calculeazprinnsumarealunilorpentrucareaufostachitatecontribuiiledeasigurrisocialen
mrimilestabilitedelegislaieimprireaacesteila12.Rezultatulobinutserotunjetepnla
o unitate dup virgul. Mrimea minim a contribuiei lunare nu poate fi mai mic dect
mrimeacontribuieicalculatedinsalariulminimpear,stabilitdelegislaie.
Persoanelor care lucreaz n baza contractului individual de munc n agricultur li se
includeperioadalucrrilorsezonierenstagiuldecotizareiseechivaleazcuunancontributiv
(calendaristic),cucondiiacasumaanualacontribuiilorsnufiemaimicdectsumaanual
acontribuiilorcalculatedinsalariulminimpearstabilitdelegislaie.ncazulncaresuma
anual a contribuiilor este mai mic dect suma anual a contribuiilor calculate din salariul
minimpearstabilitdelegislaie,stagiuldecotizaresecalculeazproporionalsumeiachitate.
[Pct.12nredaciaHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
13.Stagiuldecotizarenecesarlastabilireapensieipentrulimitdevrstpentrubrbaii
femei este stagiul de cotizare necesar prevzut la art. 42 alin. (1) i (11) al Legii privind
pensiile.
[Pct.13modificatprinHG756din07.10.11,MO170175/14.10.11art.831]
[Pct.13nredaciaHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
14.Pelngstagiuldecotizaregeneralestestabilitistagiuldecotizarespecial.
Lastabilireapensiilornconformitatecuart.41alin.(3)dinLegeaprivindpensiile,decisiv
estestagiuldeoanumitdurat,ceasigurdreptullapensiencondiiiavantajoase.Stagiulde
cotizareceasigurdreptullapensiencondiiiavantajoaseconstituiestagiulrealizatlamuncin
funciile,profesiileisectoareledeproducieprevzutedeListanr.1aunitilordeproducie,
lucrrilor,profesiilor,funciiloriindicilorceacorddreptullapensiepentrulimitdevrstn
condiii avantajoase, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 822 din 15 decembrie 1992, al
cror specific d dreptul la pensionare n condiii avantajoase, date fiind condiiile de munc
greleifoartegrelececonduclapierdereageneralacapacitiidemunc.
15.Stagiulspecialrealizatlalucrrifoartenociveifoartegrele,necesarobineriidreptului
la pensie pentru limit de vrst persoanelor specificate la art. 41 alin. (3) din Legea privind
pensiile,sestabiletede10anipentrubrbaiide7ani6lunipentrufemei.
16. Stagiul special se ia n considerare la determinarea dreptului la pensie cu condiia c
persoaneleaufostantrenatenlucrrilerespectiveziuademunccomplet.
[Pct.16nredaciaHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
17. Pentru confirmarea ocuprii persoanelor la lucrri foarte nocive i foarte grele,
prevzutedeListanr.1,organeleteritorialedeasigurrisocialetrebuiesefectuezeuncontrol
dupurmtoareaschem:
1) corespunderea atribuirii profesiei, conform Indicatorului unic de tarife i calificare
pentrulucrriiprofesii(I.U.T.C.)
2)corectitudineanscrierilorncarnetuldemunc
3)corespundereanscrierilordincarnetuldemunccuI.U.T.C.icucaracterullucrrilor
executate
4) confirmarea documentar a caracterului lucrrilor executate (ordine, conturi de plat,
sarcinidelucru,listedestateetc.)
5)specificarealocurilordemuncnListanr.1.
18.Pentrupersoanelecareaudesfuratactivitipestehotarelerepubliciiiaufostsupuse
asigurrilor sociale n aceste state, perioada de lucru peste hotare li se include n stagiul de
cotizare,dacaceastaesteprevzutnacordulncheiatntreRepublicaMoldovaiacesteri
saudeconveniileinternaionale.
19. Munca prestat pe teritoriul fostei U.R.S.S. pn la 1 ianuarie 1992 se echivaleaz cu
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

3/6

18.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

muncaprestatnRepublicaMoldova.
Muncaprestatdup1ianuarie1992seincludenstagiuldecotizarecucondiiacaufost
achitatecontribuiiledeasigurrisociale.
[Pct.19al.2)modificatprinHG756din07.10.11,MO170175/14.10.11art.831]
II.Moduldeconfirmareastagiuluidecotizare
20. Stagiul de cotizare se stabilete n baza documentelor eliberate de la locul de munc,
serviciu, studii sau altei activiti, care se includ n stagiul de cotizare, sau a documentelor
eliberatedeorganizaiileierarhicsuperioare,precumideinstituiiledearhiv.
21.Stagiuldecotizare,realizatnaintedeintrareanvigoareaLegiiprivindpensiileipn
la introducerea evidenei individuale de asigurri sociale, se confirm prin carnetul de munc
saupebazaaltordocumente,eliberatenmodulstabilit.
Dupintroducereaevideneiindividualedeasigurrisocialestagiuldecotizaresedetermin
nbazadatelordincodulpersonal,gestionatnconformitatecuLegeaprivindsistemulpublic
deasigurrisociale.
22. Actul de baz care confirm stagiul de cotizare, prevzut la pct.21 alineatul nti, este
carnetul de munc. n lipsa carnetului de munc sau n cazurile n care carnetul de munc
includenscrieriincorecteiimprecisesauncarelipsescnscrisurilerespectivedespreanumite
perioadedeactivitate,pentruconfirmareastagiuluiseiaunconsiderareadeverinele,extrasele
dinordine,conturilepersonale,stateledesalarii,legitimaii,referine,contracteleiacordurile
demuncnscrisavndnotereferitoarelarealizareaacestora,foilematricoleilisteleformular,
carnetele de membru al artelurilor cooperatiste de producie i alte documente ce conin
informaiireferitoarelaperioadademunc.
23. Perioada de desfurare a muncii individuale se include n stagiul de cotizare n baza
documentelorcecertificplatacontribuiilordeasigurrisociale.
Avocaii, auditorii, notarii se raporteaz la categoriile de persoane ce desfoar munci
individuale, de aceea la solicitarea pensiei ei trebuie s confirme activitatea cu certificate
privind plata contribuiilor de asigurri sociale, eliberate de organele teritoriale de asigurri
sociale.
24. Perioada de munc n propriile gospodrii rneti (de fermier) a membrilor acestor
gospodrii i a cetenilor, munca crora a fost folosit n baz de contract, se confirm prin
nscrierile din carnetul de munc i/sau documentele ce confirm achitarea contribuiilor de
asigurrisociale.
25. Activitatea de creaie a membrilor uniunilor de creaie se confirm prin adeverinele
despreperioadadeachitareacontribuiilordeasigurrisociale.
Pnlaintroducereaplilordeasigurrisocialeactivitateadecreaieamembriloruniunilor
de creaie se confirm prin adeverinele (extrasele din hotrri), eliberate de secretariatele
comitetelordedireciealeuniunilordecreaie.
26. Drept baz a includerii n stagiul de cotizare a perioadelor realizate n temeiul
contractelorcivileservesccertificateleeliberatedepatron,ceconfirmachitareacontribuiilor
deasigurrisociale,icontractulcumeniuneapatronuluidesprendeplinireasarcinii.
27.Durataincapacitiitemporaredemunc,survenitnperioadademunc,sestabilete
nbazadocumentelor,eliberatedelaloculdemuncrespectivsaudeinstituiamedical.
28.Dreptconfirmareandepliniriiserviciuluimilitarntermensaucutermenredusservesc
nscrierile respective n livretele militare sau adeverinele de recrutare, eliberate de centrele
militare, statele majore i instituiile fostelor ministere de for unionale i republicane,
adeverinele eliberate de instituiile de arhiv i curative militare, notiele despre serviciul
militar,introdusencarnetuldemuncnbazadocumentelor.
[Pct.28nredaciaHG363din08.04.04,MO6163/16.04.04art.499]
29.PerioadangrijiriiunuiinvaliddegradulI,unuicopilinvalidsubvrstade16anisaua
unei persoane care a depit vrsta de 75 ani se confirm de organele teritoriale de asigurri
socialedeladomiciliulpersoaneingrijitenbaza:
cereriiibuletinuluideidentitatealepersoaneiceaefectuatngrijirea(extrasulbuletinului
deidentitate).Pentrupersoanelecelocuiescmpreuncupersoanacenecesitngrijirealteacte
nusesolicit
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

4/6

18.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

confirmrii depuse de persoana ngrijit, iar n caz de imposibilitate (deces, sntatea


ubred) cea a membrilor familiei acesteia sau actul de constatare a circumstanelor reale
pentrupersoanelecarelocuiescseparatdepersoanacenecesitngrijire
documentelorceconfirmfaptuliduratainvaliditii(pentruinvaliziidegradulIicopiii
invalizi)ivrsta(pentrupersoaneledevrstnaintatipentrucopiiiinvalizi).
ncalitatededocumentececonfirminvaliditateapotfiacceptate:extrasuldinactuleliberat
de Consiliul de Expertiz Medical a Vitalitii (C.E.M.V.), avizul medical, legitimaia de
pensionar, extras din procesul verbal, n care se prevede stabilirea prestaiilor pentru
beneficiarul concret etc., iar n privina copiilor invalizi care nu beneficiaz de alocaiile
corespunztoareadeverinaeliberatdeinstituiilemedicalececonfirmcmaladiarespectiv
este specificat n indicatorii medicali care dau dreptul copilului sub vrsta de 16 ani s fie
recunoscutinvalidiindicdataluriilaevidenninstituiamedical.
30.Perioadangrijiriicopiilorsestabileteprindocumentelecarecertificnatereacopilului
(adeverinadenatere)implinireadectrecopilavrsteide2sau8ani(extrasdinbuletinul
deidentitate,adeverinadecstorie,adeverinadedeces,adeverinaorganelorfonduluilocativ
etc.).
III.Regulideconfirmareastagiuluidecotizare
31.Documenteleprezentatepentruconfirmareastagiuluidecotizaretrebuiesfieadeverite
prinsemnturaconductoriloritampilantreprinderii,organizaiei(seciilordecadre).
nscrierile n carnetul de munc trebuie s fie executate n conformitate cu cerinele
Instruciunii privind modul de ntocmire i eviden a carnetelor de munc la ntreprinderi i
organizaii,nvigoarelamomentulcompletriicarnetuluidemunc.
ncazulncarenscrierilendocumenteledemuncconindevieridelaregulilestabilite,
chestiuneaprivindposibilitateautilizriilorncalitatededovezialestagiuluidecotizareeste
soluionatdeorganeleteritorialedeasigurrisociale.
32.Pentruconfirmareastagiuluidecotizareseiaunconsiderarenumaidatelereferitoarela
perioadele de lucru incluse n carnetele de munc n baza documentelor. n adeverinele ce
confirm perioadele de munc trebuie s se menioneze, de asemenea, n temeiul cror
documenteaufosteliberate.
[Pct.32modificatprinHG1289din26.11.07,MO188191/07.12.07art.1346]
33. nscrierea sumar despre stagiul de cotizare inclus n carnetul de munc n baza altor
documenteesteconsideratdreptdovadastagiuluidecotizarepentruactivitatearealizat:
dup14decembrie1962,dacncarnetuldemuncsntfcutenscriericoncretereferitoare
la locurile de munc, perioadele de angajare i funciile deinute de solicitant nainte de
angajareaacestuialantreprinderea,instituiasauorganizaiaceiaeliberatcarnetuldemunc
naintede14decembrie1962,indiferentdefaptuldacncarnetuldemuncseconinsau
nudatelesusmenionate.
Dac pe lng carnetul de munc solicitantul mai prezint documente aparte referitoare la
activitateasademuncnaintedecompletareacarnetuluidemunc,lacareserefernscrierea
sumar, apoi stagiul de cotizare, nscris printro cifr totalizatoare, trebuie confirmat prin
documente. Aceasta nu se refer la cazurile de prezentare a documentelor privind perioadele
activitii de munc, nscrierile despre care, n conformitate cu regulile n vigoare, trebuiau fi
introdusencarnetuldemuncdinrndnou.
34.Dacnumele,prenumeleipatronimicul,indicatndocumentulceconfirmstagiulde
cotizare, nu coincid cu numele, prenumele i patronimicul persoanei indicate n buletinul de
identitatesauadeverinadenatere,faptulaparteneneiacestuidocumentpersoaneincauzse
stabileteprinjudecat.
35.Perioadeleactivitiidemunc,conformcarnetuluidemunc,secalculeazdeladata
angajriipnladataconcedierii.Ziuaconcedieriiseconsiderultimazidemunc.
36.Lacalculareastagiuluidecotizaregeneralispecialladuratastagiuluirespectivpentru
fiecarecazdeconcediereseadugozi.
37. n cazurile n care n documentul prezentat snt indicai numai anii de munc, fr
concretizarea datelor concrete, drept dat se ia 1 iulie a anului respectiv, iar dac nu este
indicatziualunii,caatareesteconsideratdatade15aluniirespective.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

5/6

18.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

38. Pentru confirmarea stagiului de cotizare se prezint extrasul din carnetul de munc.
Organele teritoriale de asigurri sociale confrunt extrasul cu originalul, legifereaz extrasul,
carnetuldemuncfiindrestituittitularului.
Alte documente ce confirm stagiul de cotizare se primesc numai n original, exceptnd
livretelemilitareidocumenteledestudii(diploma),dincare,deasemenea,sefacextrase.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276

6/6