Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTE PHI 2009 CLASA 11A SETUL I

1. O tija de lungime L i de masa neglijabila este


fixata la un capat intr-o articulatie iar celalat capat
se sprijina pe un resort de constanta elastica k . Pe
tija se afla un corp de masa m situat la distanta l
fata de articulatie . Perioada micilor oscilatii ale
corpului este
a) 2

l
L

m
k

d) 2

Ll
l

L
l

b)
m
k

e) 2

m
k

L
lL

c) 2

L
l

m
k

m
k

2. Un resort de constanta elastica k 49 N / m este asezat vertical pe o masa . De


la o inaltime h 2,4m deasupra capatului superior al resortului cade liber peste
resort o bila de masa m 1kg . Viteza maxima a bilei va fi
mg
) , b) v
2k
mg
2 g (h
)
2k

a) v 2 g ( h
e) v

2 g(h

mg
) c) v
k

2 gh

, d) v 2 g ( h

mg
) ,
k

3. O unda electromagnetica de frecventa se propaga cu viteza v=75000km/s


intr-un mediu de r = 1 la frecventa respectiva.Permeabilitatea magnetica relativa a
mediului la frecventa respectiva are valoarea :
a) r 16 , b) r 8 , c) r 4 , d) r 9 , e) r 3
4. Un circuit RLC serie este alimentat de la o sursa de tensiune u 200 sin 100t
(S.I.). Se cunosc R=80, L=1 H, C=0,25mF.Expresia intensitatii instantanee a
curentului electric este:
3

a) i 2 sin(100t arctg )( S .I .) , b) i 4 sin(100t )( S .I .) , c)


4
4

i 2 sin(100t )( S .I .) ,d) i 2 sin(100t )( S .I .) , e)


4
4
4
i 2 sin(100t arctg )( S .I .)
3
5. Perioada micilor oscilaii ale unui corp de mas m prins la mijlocul unui fir
orizontal de lungime 2L care susine dou corpuri de mase egale M ca n figur (
m<<M) este

a) 2
e)

M
m

mL
2 Mg

L
g

, b) 2

ML
mg

, c) 2

mL
Mg

, d) 2

m
M

L
g

SETUL II
1.Un corp executa o miscare descrisa de ecuatia x 3 sin 2t 4 cos 2t .
Ecuatia vitezei corpului este

, b) v 5 cos 2t
3
2

v 10 cos 2t arctg , d) v cos t


4
6

a) v 10 cos 2t arctg

c)
,

e) v 10 cos 2t arctg 3
2. Un corp cade liber intr-un tunel vidat care traverseaza Pamantul prin
centrul sau .Presupunand densitatea Pamantului constanta , raza Pamantului RP i
acceleratia gravitationala la suprafata Pmntului g0 , timpul dup care corpul revine
n locul de unde a plecat este
g0
RP
RP
RP
a) 2
, b)
, c) 2
, d)
, e) 24 h
g0
2 g0
RP
g0
3. Intr-un mediu cu densitatea 8000kg / m 3 si modulul de elasticitate
2 1011 N / m 2 se propaga o unda longitudinala cu frecventa 1250 Hz. Diatanta
minima dintre doua puncte situate pe aceeasi directie de propagare a undei
intre care exista o diferenta de faza de radiani este
a) 2m , b) 1m , c) 3m , d) 4m , c) 5m
4. La capetele unui fir trecut peste un scripete ideal
m1
n
se afla doua corpuri care au raportul maselor
m2
( vezi figura ). Corpurile au forma cilindrica iar
inaltimea corpului scufundat in lichid este h. Daca la
echilibru volumul ramas in afara lichidului reprezinta o
fractiune f din volumul total al corpului al doilea
perioada micilor oscilatii ale sistemului este
a) 2
c)

h n 1
1 f
g 1 n

h n 1
1 f
g n

, b)

h nf
g 1 n

, d) 2 g n 1 f , e)
h

h
g

n 1
1 f
1 n

5. Intr-un circuit RLC serie factorul de putere este 0,8. Daca XL=2XC atunci raportul
R/XC este :
a)

4
, b) 2, c) 1, d)1.5 e) 3
3

SETUL III
1. Un pendul elastic oscileaza liber cu perioada T 1s .Se desprinde capatul
resortului prins de suport si se leaga aici un alt corp identic cu cel legat la celalt
capat . Perioada sistemului nou format in stare de imponderabilitate este
a. 0,707 s , b) 0,5s , c) 1 s , d) 1,414s , e) 2 s
2. Pe o scandura care oscileaza vertical cu perioada T 0,6 s se gaseste un corp .
Considerand valoarea acceleratiei gravitationale g 2 m / s 2 pentru ce
amplitudine maxima a oscilatiilor corpul inca nu se desprinde de scandura ?
b. 9cm , b) 7,5 cm , c) 6 cm , d) 4,5 cm , e) 3,14 cm
3. Ecuatia unei unde , scrisa in unitati SI , este y 2 10 2 sin 100t 8 x .
Raportul dintre viteza de propagare a undelor si viteza maxima de oscilatie a unui
punct al mediului ( care oscileaza sub actiunea acestei unde ) este
c. 6,25 , b) 12,5 , c) 8 , d) 12,5 , e) 25
4. Pe un taler de masa M , atarnat de un resort cu constanta elastica k, cade un
corp de masa m de la inaltimea h fata de taler . Amplitudinea oscilatiilor
sistemului dupa ciocnirea plastica a corpului cu talerul este
m2 g 2
2m 2 gh

, b)
k M m
k2
2( M m)
g
k

a)

M m 2 g 2
k2

M m
m 2 gh
M m
g , d)
g , e)
, c)
k
k
k M m

5. Traiectoria unui punct material supus simultan urmatoarelor oscilatii

x 2 sin 2t 1 (cm) si y 2 sin 2t

(cm) este
2

a) cerc cu raza 2cm , b) cerc cu raza 4cm , c) elipsa cu semiaxa mare 4cm si semiaxa
mica 2cm ,d) hiperbola echilatera , e) parabola

SETUL IV
1. La ce adancime h in interiorul pamantului perioada unui pendul gravitational
este egala cu perioada aceluiasi pendul situat la o inaltime egala cu dublul razei

pamantului H= 2 RP? ( inaltimea si adancimea sunt masurate de la suprafata


pamantului)
8RP
3R P
R
R
2 RP
a) h
, b) h
, c) h P , d) h P , e) h
9
4
2
3
3
2. Un jgheab are lungimea l=9 m ,raza R= 2cm si face unghiul =450 cu
orizontala. Un corp de mici dimensiuni porneste cu o vitez initial neglijabil ce
face un mic unghi fa de generatoarea inferioar a jgheabului. Determinai de
cte ori ntretaie traiectoria bilei respectiva generatoare .Se neglijeaz frecarile.
a) 9, b) 6 , c) 12 , d) 15 , e) 25
3. O cutie aluneca pe un plan inclinat de unghi cu frecare caracterizata de
coeficientul . De tavanul cutiei este prins un corp mic printr-un fir de lungime l.
Perioada oscilatiilor corpului este:
a. T 2
T 2

l
g cos 1 2
l
g cos

, b) T 2

, e) T 2

l
gtg

, c) T 2

l 1 2
g cos

, d)

l
g sin

4.Ecuatia miscarii oscilatorii a unui punct material este

1
y 5 3 sin10t
cos10t ( cm ). Amplitudinea oscilatiei este egala cu
3

a) 10 cm , b) 5 cm , c)

5 3

cm , d) 15 cm , e) 0

5. Intr-un circuit RLC paralel se cunoste raportul dintre puterea activa si reactiva de
. Daca XL=3XC atunci raportul R/XC este :
a)2, b) 0.5, c) 0.75, d)1.5 e) 3

SETUL V
1. Un circuit RLC paralel prezinta fenomenul de rezonanta atunci cand i se aplica
o tensiune instantanee u=100sin50t .Stiind R=2 si L=1mH determinati factorul
de calitate al circuitului.
a) Q=40 , b) Q=20, c) Q=100, d) Q=10, e) Q=25

2. Un corp suspendat de un resort oscileaza cu perioada T. Se leaga in paralel cu


primul un alt resort de aceeasi lungime nedeformata si de constanta elastica de 8
ori mai mare decat primul . Noua perioada a oscilatorului este:
a)

T
T
T
T
b)
, c)
, d) 2 , e)
2 2
3
2
3

2 2T

3. Dupa inchiderea intrerupatorului K perioada


oscilatiilor electromagnetice libere din circuit:
a) creste de 2 ori ; b) scade de 2 ori; c) creste de
ori; d) scade de

3C

ori; e) ramane aceeasi

4. Doua condensatoare de capacitate C=1F fiecare, sunt legate in


serie intr-un circuit de curent alternativ cu tensiunea efectiva de 220V
si frecventa 50 Hz. In paralel cu unul din condensatoare se leaga un
rezistor cu rezistenta R=100k. Valoarea aproximativa a puterii active
este :
a)0,12W ; b) 0,035W, c) 0,022W ; d) 0,31W ; e) 2,42W

5. Un pendul elastic oscileaza liber cu perioada T 1s . Se taie jumatate din resort


si se monteaza in paralel cu cealalta jumatate de resort . Noul pendul elastic format
oscileaza liber cu perioada
a) 0,5 s , b) 0,707 s , c) 1 s , d) 1,414s , e) 2 s

SETUL VI

1. Un circuit oscilant electromagnetic serie e compus din R=0.2 , L= 1H si


C=1F. Timpul dupa care energia totala a sistemului scade de e 2,718 ori
( unde e este baza logaritmilor naturali ) este :
a) 5 s , b) 1s, c) 10s, d) 20s, e) 40s
1
2. In circuitul din figura alaturata L 2 H , C 50 F

iar frecventa curentului este =50 Hz.Sa se calculeze


valoarea rezistorului astfel incat curentul total sa fie in faza
C
cu tensiunea.
a) R 63,7 , b) 6 R 24,5 , c)
R 12,9 , d) R 31,2 ; e) R 44,2

R
L

3. Suportul unui pendul gravitational de lungime l este fixat pe un carucior care


coboara pe un plan inclinat . Pendulul are o perioada de oscilatie egala cu cea pe care
o are atunci cand oscileaza liber intr-un lichid de densitate egala cu o patrime din
densitatea corpului . Neglijand forele de rezistenta unghiul planului inclinat este
a) 30 0, b) 45 0 , c) 60 0 , d) 15 0 , d) 75 0
4. Un circuit RLC serie este alimentat de la o sursa de tensiune
u 100 sin 100t (S.I.). Se cunosc R=10, L=0,2 H,
C=1mF.Expresia tensiunii instantanee intre punctele A si B este:

a) u AB 100 sin(100t )( S .I .) ; b)
2

u AB 50 2 sin(100t )( S .I .) ; c)
4

u AB 50 sin(100t )( S .I .) ; d) u AB 50 sin(100t )( S .I .) ,
2
2

e) u AB 100 sin(100t )( S .I .)
4

A
C

R
L
B

5. Un corp legat de un resort oscileaza cu frecventa de 5 Hz in lipsa


frecarilor.Introdus intr-un mediu vascos corpul oscileaza cu 4Hz. Timpul in care
amplitudinea scade de e 2,718 ori ( unde e este baza logaritmilor naturali )
este :
este aproximativ:
a) 53 ms ; b) 34 ms ; c) 28 ms ; d) 14 ms; e) 11 ms