Sunteți pe pagina 1din 8

UnitateadenvtareVII

Lumea magic
a basmelor

Ziua

Competente
specifice

Activitiintegrate
MuzicantiidinBremen,deFratii

DP3.1
CLR1.1;2.2;
AVAP2.2

Luni
10feb.

MEM1.2;
1.4;1.6;5.2
CLR2.1

AVAP2.4
CLR2.3

Grimmlecturapovestiicupredictii
Formularedentrebriirspunsuri
despreconinutulmesajuluiaudiat
Exerciiidevocabular
Joc:Spunecumface
Colorareaimaginilordinauxiliar
Adunareacu1
Exerciiidecompuneresaudescompunere
a unor mulimi avnd drept cardinal un
numrdeelementemaimicdect10
Adugarea deelemente unei mulimede
obiectesiscriereaoperatieicorespunztoare
Rezolvarea de exerciii de adunare cu o
unitate i verificarea operaiilor efectuate
prinnumraredeobiectesauprindesene
Utilizareadedenumirisisimboluri
matematice(sum,total,+,=)
Orchestra
Desencaresaibcainterpreti
personajeledinMuzicantiidinBremen
Realizarealucrriiplasticepropuse
Exprimareaopinieireferitoarelalucrrile
colegiloractivitatefrontal
Ghicitoridespreanimale
Audiiemuzical:Micaserenad,Mozart

Detaliide
continut

Resurse

Evaluare

Comunicare
oral
alctuireade
propoziii/
enunuridespre
personajeledin
poveti

Caiet
auxiliar
pag.36

Aprecieri
globalesi
individuale

Adunareai
scderean
concentrul
010cu15
uniti,prin
numrare

Caiet
auxiliarpag.
38
Fis
delucru

Aprecieri
globalesi
individuale

Patade
culoare

Plans
Acuarele/cre
ioane
colorate

Observare
Expunerea
lucrrilor

Comunicaresi
cooperare

Calendarul
ntlnireade
dimineat
Caietauxiliar
pag.20

Observarea
sistematic

Sunetul
siliterele
,
detipar

Planscu
literele,
Caietauxiliar
pag.37
jetoanecu
silabe

Aprecieri
globalesi
individuale

Adunareai
scderean
concentrul
010cu15
uniti,prin
numrare

Caietauxiliar
pag.38
Fis
delucru

Aprecieri
globalesi
individuale

Comunicaresi
cooperare

Calendarul
ntlnireade
dimineat
Caietauxiliar
pag.21

Observarea
sistematic

Limbaenglez
ntlnireadediminea(prezenta,ziua,

DP2.2;2.3
CLR2.2;2.3
MEM3.1

Marti
11feb.

CLR1.1;1.3;
2.1;3.1;4.1
MEM1.1

MEM1.2;
1.4;1.6;5.2
CLR2.1
AVAP2.2

data,meteo,agendazilei)
CtelusuluusiprietenulluideC.Ruse
nvscomunicexerciiudecontinuare
apovetii;exprimareaopiniilor
Formulareaderspunsurilantrebri
Comparareaadouimaginisiexprimarea
opiniilor
Discutii:Cumsecomporteicuctelullor
Povestealiterei
Desprireansilabeaunorcuvintedate
cuprecizareapoziieisunetului
Reprezentareagraficapropozitiei
Exercitiidenlocuirealitereiscu;
citireacuvintelor
Identificareaomonimelor
Scdereacu1
Extragereadeelementedintromulimede
obiectesiscriereaoperatieicorespunztoare
Rezolvareadeexerciiidescderecuo
unitateiverificareaoperaiilorefectuate
prinnumraredeobiectesauprindesene
Rezolvareadeproblemeilustrate
Utilizareadedenumirisisimboluri

Educatiefizic
ntlnireadediminea(prezenta,ziua,

Mier
curi
12feb.

DP2.2,2.3
CLR2.2;2.3

CLR1.1;1.3;

data,meteo,agendazilei)
Comunicm,nentelegemregulide
comunicare;ascultareinelegerea
mesajuluireceptat;
Formulareaenunturilorutilizndformule
depolitete
Executareaunorgesturicaresmimeze
activittiilustrate
Identificarealiterelor,ncuvinte
Formareacuvintelorcuajutorulsilabelor
Citestecuvntulsiscrienr.desilabe

Sunetul

Planscu
literele,

Aprecieri

http://www.youtube.com/watch?v=p2qFcg6j8vQ
Muzicantii din Bremen
http://www.youtube.com/watch?v=5YxjFhcu9Vc
Cntec n lumea basmelor
http://www.youtube.com/watch?v=8LIoIzdgNF0
Cntecul Albei ca Zpada
http://www.youtube.com/watch?v=PYdj19W8ig
Micaserenad,Mozart
http://www.youtube.com/watch?v=9xehRJNapd4
Sniutafuge
http://www.youtube.com/watch?v=G2ZVcy8GA8
cntecOmuldezpad
http://www.trilulilu.ro/videoanimatie/printesasibobuldemazaredublatromana
Printesasibobuldemazre
http://www.youtube.com/watch?v=ihiyRFKzTgM
Degeticapovestea
http://www.youtube.com/watch?v=HIu3tue4w
CnteculDegetica
http://www.youtube.com/watch?v=SG4C72LMl8
Hainelecelenoialempratului

MUZICANTII DIN BREMEN

Pentru tema din 14 II de la muzic: De colorat orchestra animale muzicieni