Sunteți pe pagina 1din 3

Tipuri de societati comerciale in Romania

Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede 5 tipuri de organizare


asociativa, pe care le si defineste prin unele trasaturi esentiale.
Astfel:
a) societatea in nume colectiv ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social
si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor(art.2, lit.a);
- actul constitutiv al societatii in nume colectiv va cuprinde:
1. datele de identificare a asociatilor; legea prevazand ca in cazul societatii in nume colectiv
se vor arata si asociatii comanditati;
2. forma, denumirea si sediul social;
3. obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
4. capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura,
valoarea aportului in natura si modul evaluarii;
5. asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor
de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separate;
6. partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
7. sediiile secundare-atunci cand se infiinteaza odata cu societate, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara;
8. durata societati;
9. modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
- la societatea in nume colectiv nu este fixat, pentru constituirea societatii, un minim de
capital social
- de asemenea nu este fixat numarul minim de asociati.
b) societatea in comandita simpla
- ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social si cu raspunderea nelimitata si
solidara a asociatilor comanditati- comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului
lor( art.2, lit.b);
- actul constitutive al societatii in comandita simpla va cuprinde:
1. datele de identificare a asociatilor; legea prevede ca in cazul societatii in nume colectiv se
vor arata si asociatii comanditati;
2. forma, denumirea si sediul social;
3. obiectul deavtivitate al sociatatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
4. capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asocial, in numerar sau in natura,
valoarea aportului in natura si modul evaluarii;
5. asociatii care reprezinta si administreaza sociatatea sau administratorii neasociati, datele lor
de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separate;
6. partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
7. sediiile seciundare-atunci cand se infiinteaza odata cu societate, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara;
8. durata societati;
9. modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
- De asemenea este de mentionat faptul ca pentru societatile in comandita simpla nu este

prevazut cuantumul minim pentru capitalul social


- Numarul asociatilor nu este prevazut de catre actul normativ, aceasta reglementare fiind
lasata la aprecierea fondatorilor;
- Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati
comanditati.
- Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procure
speciale pentru operatiunile determinate, date de catre reprezentantii societatii in inscrisa in
registrul comentului.
c) societatea in comandita pe actiuni
- al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimonial social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditaticomanditarii sunt obligate numai la plata actiunilor lor (art.2, lit.c);
- societatea in comandita pe actiuni este reglementata de aceleasi dispozitii ca si societatea pe
actiuni, in ceea ce priveste
actul constitutiv, iar in ceea ce priveste capitalul social al acesteia acesta trebuie sa fie ca si in
cazul societatii pe actiuni de 25.000 Euro, sau echivalentul a 90.000 lei.
d) societatea pe actiuni
- ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social- actionarii sunt obligate numai
la plata actiunilor lor;
- actul constitutive al societatii pe actiuni cuprinde:
1. datele de identificare ale fondatorilor;
2. forma, denumirea si sediul social;
3. obiectul de activitate
4. capitalul social subscris sic el varsat, in cazul in care societatea are un capital autorizat,
cuantumul acestuia;
5. natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate
pentru acestea, precum si numele persoanei care le-a adus ca aport;
6. numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificatia daca sunt nominative sau la
purtator;
7. datele de identificare ale primilor membri ai consiliului de administratie
8. datele de identificare ale primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
9. clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de
catre societatile statuare, numarul membrilor consiliului de administratie;
10. durata societatii;
11. modul de distribuire a beneficiilor si a pierderilor;
12. sediile secundare;
13. cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
14. modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
- capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de catre societate, care pot fi nominative
sau la purtator;
- capitalul social este de 25.000Euro-90.000 lei
- numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2;
- oraganul deliberativ in cadrul societatilor pe actiuni este adunarea generala, care pote fi
ordinara si extraordinara;
- societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul
acestora fiind totdeauna impar.
- Societatea pe actiuni, poate fi administrata fie printr-un sistem unitar, fie prin unul dualist;
- In cazul sistemului unitar, societatea este administrata de consiliu de administratie, care isi

poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei
director general;
- In cazul sistemului dualist, administrarea societatii pe actiuni se face de catre directorat si de
catre un consiliu de supraveghere.
e) societatea cu raspundere limitata
- ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social
- asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale (art.2, lit.e);
- capitalul social al societatii cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide
in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei fiecare parte sociala;
- in societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50;
- o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura
societate cu raspundere limitata;
- actul constutiv al unei societati comerciale cu raspundere limitata va cuprinde:
1. datele de identificare a asociatilor; legea prevede ca in cazul societatii in nume colectiv se
vor arata si asociatii comanditati;
2. forma, denumirea si sediul social;
3. obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
4. capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asocial, in numerar sau in natura,
valoarea aportului in natura si modul evaluarii;
5. asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor
de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separate;
6. partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
7. sediiile secundare-atunci cand se infiinteaza odata cu societate, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara;
8. durata societati;
9. modul de dizolvare si de lichidare a societatii.