Sunteți pe pagina 1din 1
INSPECTORATUL Ş COLAR JUDE Ţ EAN CARA Ş -SEVERIN MINISTERUL EDUCA Ț IEI Ș I

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

INSPECTORATUL Ş COLAR JUDE Ţ EAN CARA Ş -SEVERIN MINISTERUL EDUCA Ț IEI Ș I CERCET

MINISTERUL

EDUCAȚIEI ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ Etapa locală, 15 februarie 2015 CLASA a X-a

.
.

a)

1. Rezolvați ecuația:

b) Arătați că:

pentru

a X-a . a) 1. Rezolvați ecuația: b) Arătați că: pentru ; 2. Arătați că nu

;

2. Arătați că nu există nicio funcție a) b)

; .
;
.

, care verifică simultan proprietățile:

3. Fie

cu .
cu
.

. Calculați valoarea expresiei

4. Fie

3. Fie cu . . Calculați valoarea expresiei 4. Fie . Să se arate că: .

. Să se arate că:

. Calculați valoarea expresiei 4. Fie . Să se arate că: . Not ă : Toate

.

Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 3 ore Fiecare problemă se notează cu 7 puncte.

Strada Ateneului Nr. 1, 320112 REŞIŢA - ROMANIA Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042 e-mail: isjcaras@gmail.com www.isjcs.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel:

+40 (0)21 405 57 06

Fax:

+40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro