Sunteți pe pagina 1din 1
SISTEMUL NERVOS b. Paleocerebelul, format din nucleii cerebelosi are rol in menfinerea tonusului muscular (alaturi de nucleul rosu, substanta reticulata si scoarfa cerebral). Ela lospinale si rubrospinale medulare ioneazi prin intermediul fasciculelor vestibu- Extirparea paleocerebelului determina cresterea tonusului muscular, iar excitarea determing scaderea tonusului muscular. c. Neocerebelul, formatiune noua filogenetic, est constituit din emisferele cerebeloase si nucleul dintat. Este caracterizat prin prezenta cortexului cerebelos format din trei straturi celulare. Cel mai important este stratul_ mijlociu, forme” Purkinje. jionar, format din celule piri- Neocerebelul asigur coordonarea miscarilor fine comandate de scoarja cerebral, diminuand sau inti- jndnd astfe! armonizarea rind aceste comenzi side ctivititi diferitelo musculare. Extirparea neocerebelului este urmati de pierderea capacititii de executie a migearilor fine, tulburari in ‘mers si atonie. Extirparea totald a cerebelului este compatibils cu viata, functiile sale fiind preluate progresiv de catre cortex. Extirparea totald, experimentata la animale, deter- mini lipsa tonusului muscular (atonie), incapacitatea de a pistra pozitia verticald (astazie) si diminuarea capacititii de efort fizic (astenie). *Funcfia reflex a scoartei cerebrale La baza activitijii corticale stau actele reflexe neconditionate si conditionate Reflexele_neconditionate, innscute si comune tuturor indivizilor, sunt constante si invariabile Arcurile lor reflexe exist de la nastere si se inchid la nivele inferioare ale nevraxului. Unele reflexe neconditionate sunt simple (clipit, tuse, strdnu secretie salivara etc.), altele sunt complexe (lanturi de reflexe) si stau la baza formarii instinctelor (alimentar de reproducere, de aparare, matern ete.). Reflexele conditionate, dobandite in cursul vietii sunt temporare si individuale. Arcurile lor reflexe se inchid la nivelul cortexului. Reflexele conditionate se formeazi pe baza celor neconditionate, prin coinci jenta repetati in timp a doi excitanti, unul necon- ditionat (EN) conditionat (EC) (fig. 17) Mecanismul for i unui reflex conditionat consta in legaturi focarele de excitatie corticald ale celor doi excitanti coincid, EN gi EC Excitatia este procesul cortical activ, care provoa stabilirea une! junctionale temporare intre 4, mentine sau intensificd activitatea nervoasd, Are un fect pozitiv asupra organismului Inhibifia este, de asemenea, un proces activ care se manifest prin diminuarea sau incetarea unor activitai cortical Excitafia se poate transforma in inhibitie si invers, proces de mobilitate denumit dinamicd corticala. in cadrul dinamicii corticale deosebim: iradierea concentrarea $i inductia reciproca: Iradierea consti in extinderea excitatiei sau a inhibitiei dintr-o zoni cortical in zone vecine functional de prima, Marimea procesului de iradiere depinde de intensitatea stimulului Concentrarea este un proces activ, opus fenome nului de iradiere. El constd in revenirea excitatiei sau inhibitiei la zona initial Inductia reciprocd consti fn faptul cd un focar de excitatie provoacd inhibitie in jurul lui, in timp ce un focar de inhibitie provoaca in jurul lui o zona de exci- tatie. Ea tinde sd limiteze extinderea excitatiei sau a inhibitiei, iar din aceasta interdependenta rezulta un echilibru functional intre cele doud procese. mister cerebral ccnaru vies {onditionat y Fig. 17. Arcuri reflexe neconditionate si conditionate de salivatie. 18