Sunteți pe pagina 1din 16

ProgramulOperaionalCompetitivitate

20142020

MinisterulFondurilorEuropene
www.fonduriue.ro

PO Competitivitate (finanat prin FEDR) susine creterea


inteligent, promovarea economiei bazate pe cunoatere
iinovare,prininvestiiin:
9Consolidareacercetrii,dezvoltriitehnologicei

inovrii
9Sporireautilizrii,calitiiiaccesuluila

tehnologiileinformaieiicomunicaiilor

POCompetitivitaterspundela4dintreprovocrile
dedezvoltarestabiliteprinAcorduldeParteneriat:

I.Competitivitateaidezvoltarealocal
II.Oameniiisocietatea
III.Infrastructura
IV.Resursele
V.Administraiaiguvernarea

ProgramulOperaionalCompetitivitate 1,33mld.Euro:
Axa Prioritar 1 Cercetare, dezvoltare tehnologic i
inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i
dezvoltriiafacerilor
797.872.340euro(60%dinPOC)
Axa Prioritar 2 Tehnologia Informaiei i
Comunicaiilor (TIC) pentru o economie digital
competitiv
531.914.894 euro (40%dinPOC)

Investiiile n CDI vor fi realizate numai n legtur cu ariile


identificate n strategia naional de CDI ca fiind de
specializareinteligent (smartspecialization)

Vor fi sprijinite parteneriatele ntre ntreprinderi i instituii


de cercetare n scopul creterii transferului de cunotine,
tehnologieipersonalcucompeteneCDIpentrudezvoltarea
deproduseiprocesebazatepeCDIipecerereapieei

Investiiile TIC vor fi orientate inclusiv ctre mbuntirea


mediului digital de asigurare a serviciile publice pentru
ceteniimediuldeafaceri(evenimentedevia)

Axa Prioritar 1 Cercetare, dezvoltare tehnologic i


inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i
dezvoltriiafacerilor
1.1. Promovarea investiiilor n C&I, dezvoltarea de legturi i
sinergii ntre ntreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i
nvmntulsuperior
1.2.mbuntireainfrastructurilordecercetareiinovare(C&I)i
a capacitilor pentru a dezvolta excelena n materie de C&I i
promovareacentrelordecompeten

`
`
`

`
`
`

Susinecretereacercetriidezvoltriiiinovriicufinanareprivat
Promoveazorientareacercetriictrepia
Esteorientat nprincipalctrepatrudomeniidespecializareinteligent:
1) bioeconomie
2) tehnologiainformaieiiacomunicaiilor,spaiuisecuritate
3) energie,mediuischimbriclimatice
4) econanotehnologiiimaterialeavansate
Susinecercetareansntate,cadomeniuprioritarnaional
Utilizeazinstrumentefinanciare(crediteigaranii)
Introducesusinereaprincapitalderisc(npremier)pentruideile
inovative,detipseedipreseed(accelerator)
Sprijincuprioritatenfiinarea/dezvoltareadeinfrastructuriCDn
organizaiidetipcluster

Domenii smart specialization


Sectoare competitive

Turismiecoturism
Roleconomic
importanticu Textileipielrie
influenasupra Lemnimobilier
ocuprii
Industriicreative

Bioeconomie

Energie,
mediui
schimbri
climatice

Econano
tehnologiii
materiale
avansate

Sntate

Industriaautoicomponente
Dinamica
competitiv

Tehnologiainformaiilori
comunicaiilor
Procesareaalimenteloria
buturilor
Sntateiproduse
farmaceutice
Inovare,
Energieimanagementde
dezvoltare
mediu
tehnologici Bioeconomie(agricultur,
valoareadugat silvicultur,pescuiti
acvacultur),biofarmaceutic
ibiotehnologii

Tehnologia
informaiiloria
comunicaiilor,
spaiuisecuritate

Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI


derulatedentreprinderiindividualsaunparteneriatcuinstituteledeCD
i universiti, n scopul inovrii de procese i de produse n sectoarele
economicecareprezintpotenialdecretere

MsuridecapitalderiscnfavoareaIMMurilorinovative

CrediteigaraniinfavoareaIMMurilorinovatoareiaorganizaiilorde
cercetarecarerspundcererilordepia

Sprijinireaspinoffuriloristartupurilorinovatoare

Parteneriate pentru transfer de cunotine (Knowledge Transfer


Partnerships)

Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore : ELI NP i


Danubius)

DezvoltareaunorreeledecentreCD,coordonatelanivelnaional
i racordate la reele europene i internaionale de profil i
asigurareaaccesuluicercettorilorlapublicaiitiinifice i baze de
dateeuropeneiinternaionale

Crearea de sinergii cu aciunile de CDI ale programuluicadru


ORIZONT 2020 al Uniunii Europene i alte programe CDI
internaionale

Atragerea de personal cu competene avansate din strintate


pentruconsolidareacapacitiiCDI

Axa Prioritar 2 Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor


(TIC)pentruoeconomiedigitalcompetitiv
2.1. Consolidarea aplicaiilor TIC pentru guvernare electronic, e
learning,incluziunedigital,culturonlineiesntate
2.2. Dezvoltarea produselor i serviciilor TIC, a comerului
electroniciacereriideTIC;
2.3. Extinderea conexiunii n band larg i difuzarea reelelor de
mare vitez, precum i sprijinirea adoptrii tehnologiilor
emergenteiareelelorpentrueconomiadigital

PatrudomeniiprincipalepentrudezvoltareaTIC:
a)
eguvernare,
interoperabilitate,
securitate
informatic,cloudcomputingisocialmedia
b)TICneducaie,incluziunesocial,sntateicultur
c)eComer,inovarenTIC
d)Infrastructuradebandlargiserviciidigitale

Orientare ctre principii de tipul eguvernare 2.0, servicii


publiceonline,nformeintuitiveievenimentedevia

Implementarea Strategiei naionale n domeniul TIC


(Agenda Digital pentru Romania), implic utilizarea
principiilor de tipul eguvernare 2.0, care rspund direct
nevoilor ntreprinderilor i ale cetenilor, sub form
intuitivdeafacerisaudeevenimentedevia.

Scopul final este ca un numr de 36 de evenimente de


via, care implic utilizarea serviciilor publice, s fie
acoperitenmediulonline. Cele36deevenimentedevia
grupaten8categoriisunturmtoarele:

StareCivil

Activitatea
Agenilor
Economici

Drepturii
Obligaii
Ceteneti

Munc,
Familiei
Protecie
Social

Afaceri
Externe

Parcurs
Educaional

Servicii
Medicale

Promovare
Turism

natere
cstorie
divor
deces

nfiinare,
vnzare,
modificare
statut

obinere
surse
de
finanare
desfurare
activitate
companie
faliment
lichidare
constituire
contracte,
nregistrare
pentru plata
taxePJ

eliberareacte
identitate,

obinere
paaport,

obinere
permis
conducere,
nregistrare
autovehicul,

asigurri
opionale i
obligatorii,
cumprare
nchirierecas,
nregistrare
plattaxePF

servicii
cutare loc
demunc,

asisten
accidente de
munc,
pensionare,
nscrierea
alocaiei
persoane cu
handicap,

obinere
ndemnizatie
decreterea
copilului,
adopii

emigrare
n
Romnia,
obinerea
ceteniei,
obinerea
uneivize

gimnaziu/
liceu/
universitate,
nscrierea
labibliotec

programare
consult
medical
ntrun
spital

ghiduri i
informaii
de
cltorie

Dezvoltarea, consolidarea i asigurarea interoperabilitii


sistemelor informatice dedicate serviciilor de eguvernare tip 2.0
centratepeevenimentedinviaacetenilorintreprinderilor

Asigurarea securitii cibernetice a sistemelor TIC i a reelelor


informatice

Asigurareautilizriitehnologiilorcloudcomputingiatehnologiilor
decolaboraremediasociale

Promovareaiutilizareadatelordeschise(OpenData) i a bazelor
dedatededimensiunimari(BigData)pentruanalizairaportarea
datelorlanivelnaional

mbuntirea competenelor digitale i sporirea coninutului


digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC n domeniul e
educaie,eincluziune,esntateiecultur

CretereavaloriiadugategeneratedesectorulTICiainovriin
domeniuprindezvoltareadeclustere/polidecompetitivitate

Sprijinirea utilizrii TIC pentru dezvoltarea afacerilor, n special a


cadruluidederulareacomeruluielectronic

mbuntireainfrastructuriinbandlargiaaccesuluilainternet