Sunteți pe pagina 1din 3

EMISIUNEA SI EVALUAREA ACTIUNILOR

Cuvinte cheie: actiuni ordinare, actiuni preferentiale, dividend, drept de preferinta, drept de
alocare, curs, multipli de pret, suport, rezistenta, trend.
1) TIPURI DE ACTIUNI
Definitie: Actiunea este o valoare mobiliara primara ce confera posesorului ei calitatatea de
coproprietar, dreptul de fructificare prin dividend si dreptul la adoptarea deciziei in cadrul emitentului in
conformitate cu numarul actiunilor detinute.
Orice investitor in actiuni urmareste atat fructificarea investitiei, cat si dispersia riscului.
Fructificarea se realizeaza in mod direct prin dividend, precum si indirect, prin posibilitatea revanzarii pe
piata a actiunilor detinute la un curs mai bun decat pretul platit la cumparare.
Riscul este legat atat de pozitia pe piata a emitentului, cat si de conjuncture pietei. Aceste doua
coordonate influenteaza volumul si caracteriaticile de pret ale tranzactiilor cu actiuni.
Principalele criterii de grupare a actiunilor sunt:

Din punctul de vedere al emitentului se deosebesc:


actiuni autorizate
actiuni emise
actiuni neemise
actiuni de trezorerie
actiuni pe piata.
Din punct de vedere al drepturilor conferite actionarilor:
actiuni ordinare (comune) care confera toate drepturile: posesie, coproprietate, decizie, fructificare;
actiuni preferentiale care asigura o fructificare minima prin intermediul unui dividend fix
distribuibil cu prioritate fata de dividendul ordinar, dar care nu confera drept la vot. Actiunile preferentiale
pot fi cumulative sau nu, participative sau nu.

2) VALOAREA UNEI ACTIUNI


Principalele elemente ce caracterizeaza valoarea unei actiuni sunt:

Valoarea nominala, care este o valoare conventionala;

Pretul de emisiune, la care se vand pentru prima data de catre emitent actiunile nou emise si care
este cel putin egal cu valoarea nominala;

Valoarea intrinseca, determinata ca raport intre capitalul propriu si numarul actiunilor emise. Acest
indicator reflecta in orice moment dreptul actionarilor la activele emitentului.

Cursul actiunilor, respectiv pretul de piata la un moment dat. Nivelul cursului este influentat de
situatia financiara a emitentului si de interesul publicului investitor pentru a achizitiona si a pastra in
portofoliu respectiva actiune.
Emisiunea de actiuni se realizeaza la momentul constituirii capitalului social, precum si in timpul
functionarii respectivei societati comerciale, ori de cate ori se decide majorarea capitalului social.
3) EFECTELE EMISIUNII DE ACTIUNI
Efectele emisiunii sunt diferite in cele doua situatii enuntate. Astfel, la momentul constituirii
capitalului social, emitentul isi procura resurse pe termen lung prin vanzarea de actiuni, iar investitorii
intra in posesia drepturilor conferite de detinerea acestora.
In cazul emisiunii efectuate in scopul majorarii capitalului social, investitorii existenti pot fi
dezavantajati daca nu li se asigura dreptul de a participa la noua emisiune. Orice emisiune de noi actiuni

poate sa genereze efecte nefavorabile asupra actionarilor existenti, adica sa conduca la diminuarea
drepturilor acestora cu privire la capital, profit si la luarea deciziei.
Indicatorii care masoara efectele de dilutie sunt: valoarea intrinseca, profitul net al exercitiului si
modificarea ponderii detinerilor de actiuni.
- Dilutia capitalului este pusa in evidenta prin diferenta dintre valoarea intrinseca dupa majorarea
capitalului social si valoarea intrinseca inainte de majorare.
- Dilutia profitului se masoara ca diferenta intre profitul net al exercitiului dupa si inainte de majorarea
capitalului social.
- Dilutia dreptului de vot exprima reducere ponderii actiunilor detinute dupa majorarea de capital social
in totalul actiunilor existente in circulatie.
Pentru a preintampina situatiile in care sunt dezavantajati actionarii existenti, emitentul calculeaza
si acorda dreptul de preferinta, potrivit caruia actionarii existenti pot sa subscrie cu prioritate la noua
emisiune pentru a-si pastra nemodificata detinerea in capitalul social al emitentului. Marimea dreptului de
preferita se determina teoretic ca diferenta intre valoarea actiunilor vechi (inainte de majorare) si pretul
tuturor actiunilor vechi si nou emise.
DP = C (NC + np)/( N+n) = (C p)n/(N+n),
N = numarul actiunilor vechi, n = numarul actiunilor nou emise, C = cursul actiunilor vechi, p = pretul de
emisiune al noilor actiuni.
Dreptul de preferinta este un produs bursier, deci o valoare mobiliara atasata actiunilor, a carei
durata de viata este limitata la un numar de zile stabilit de adunarea generala a actionarilor, timp in care
dreptul de preferinta coteaza la bursa putand fi tranzactionat. Pretul dreptului de preferinta este dat de
raportul dintre cererea si oferta inregistrate in fiecare moment al zilei de tranzactionare.
4) EVALUAREA FUNDAMENTALA A ACTIUNILOR
Evaluarea fundamentala sau financiara a actiunilor se bazeaza pe un set de indicatori care dau o imagine
asupra valorii actiunii in functie de rezultatele financiare ale societatii emitente.

Profitul pe actiune = Profitul net al exercitiului/numarul actiunilor emise;

Dividendul pe actiune = Profitul net de repartizat/numarul actiunilor emise;

Rata de distribuire a dividendului = ( Dividend pe actiune/profit pe actiune)*100;

Randamentul curent al actiunii = (Dividend pe actiune /curs)*100;

Randamentul total = [(Dividend pe actiune + C1 Co)/Co]*100;

Valorile de rentabilitate: valoarea financiara (Dividend/rata medie dobanzii de piata) si valoarea de


randament (Profit net pe actiune/rata medie a dobanzii de piata);

Multipli de prt;

Indicatorul PER (price to earning ratio), calculat ca raport intre cursul mediu al zilei de
tranzactionare si profitul net pe actiune;

Indicatorul PBV (price per book-value), determinat ca raport intre cursul mediu al zilei de
tranzactionare si valoarea capitalurilor proprii (active datorii);

Indicatorul PS (price to sales), calculat ca raport intre cursul mediu al zilei de tranzactionare si cifra
de afaceri pe actiune;

Indicatorul PCF (price to cash-flow), ca raport intre cursul mediu al zilei de tranzactionare si cashflow-ul pe actiune (profit net + depreciere + amortizare). Cash flow-ul pe actiune este mai stabil si puternic
corelat cu evolutia cursului bursier.

Dividendele asteptate in viitor, calculate prin actualizarea fluxurilor de trezorerie reprezentand


fructificarea viitoare prin dividend a plasamentului.

Randamentul in dividend al actiunii (dividendul in anul l/curs);

Rentabilitatea pretinsa de actionari. Daca se considera o dezvoltare regulata a societatii emitente,


astfel incat dividendele cresc de la un an la altul cu o rata medie g, actionarii pot pretinde o fructificare

egala cu g+Dl/C, in care Dl este dividendul in anul l, iar C este cursul actiunii. Presupunand o politica de
dividende regulate, cresterea dividendelor va fi egala, pe termen mediu cu cea a profitului pe actiune.