Sunteți pe pagina 1din 4
Rezutatul meu per total Long CALL — rssumnreoe ee Proft Pentru 0 valoare do piata de 205, se va cumpara la pratul PE de 200, rezutand un castg de (205-200)"5. si fev ovals ce Abd ee tz ov ve aoa Gh lake totodata so piorde Prima P do 10, por total rezuitatu! a zaiee cs ‘meu (pierderea) este de 5, dar mai putin grav decat 1200, ezuttand un casig de ( =20, s totodate se pe daca nu as executa contract) si pier orcum 10 Prima P de 10, per total rezultatul meu (cashgul) este de 180 Valoarea de pe piata C Pentru o valoare de piata de 200, adica identica cu valoarea din contract PE, chiar daca se cumpara de pe plata sau se executa Contractul, castigul este (200-200)=0, si totodata se pierce Prima P 40 10, per total rezutatul meu este -10(piercere) Prerdere Pentru 0 valoare de pata de 180 voi alege sa nu execut contract Ja pretul PE de 200, preter sa cumpar la un pret mai mic de 180.0 la atcineve (aceasta find alta tranzactie,s) totodata pierd Prima P de 10, per total rezultatul meu este -10 (pierdere) Profitul meu daca execut contractul este C{PE+P) este 220.(200+10)=220-210=10 (cast), si voi lege sa ‘retul de 220, cumpar la PE din contract de 200) e ex pentru C=220, Proftul daca execut co lexecut contract (castig sin piata 20, pt cain lac ¢a cum; si totodata tl meu total = +10 Rezultatul meu per total Short CALL Proft +10) oe ere ee ee ee presupunem PE: =200 si P=10 Prerdere Valoarea de pe piataC Pentru 0 valoare de piata de 220, cumparatoru va executa contract! la valoarea PE de 200, pt.ca ii convine sa dea doar 200 cand pretul este 220 Rezul 200-2020 (pierdere) si tottodata cast Prima P de 10, rezuitat final o pierdere de -10 entnso valore de pat de 200m) este natoren aca execut antacsqu nu castgul meu dn pts ete 200 200-0. totodate ped rina db 10 ret ft! re -10 (ero) Pent 0 valoare de pat de 180 vl aege 52 erect cn ‘pent prtl PE ce 200, castiga meu dn pats find 200 {toate perde Prna db 0 rela oa es de Pratl meu aca execu contac eta PEYC-*) 220 Pent o valoae de ata de 200 cumpartonu actu es