Sunteți pe pagina 1din 2

METODE DE OBTINERE A SULFULUI

Deoarece se gaseste in stare libera in cantitati apreciabile,cea mai mare parte


din sulful produs se obtine din sulful liber prin procedee de separare a acestuia de
catre alte roci.
Din zacamintele de sulf de la suprafata pamantului sulful se extrage prin
procedeul calcaroni.
Numeroase tari ca Anglia, Franta, Germania,etc nu dispun de sulf nativ. In
aceste tari sulful se obtine din H2S rezultat din procesul de distilare a carbunilor de
pamant sau din gaze naturale care contin alaturi de CH4 si H2S.
1. PROCESE DE OBTINERE A SULFULUI DIN H2S
Obtinerea sulfului din H2S necesita o reactie de oxidare,aceasta se efectueaza
dupa urmatorele procedee:
a)oxidarea catalitica a H2S prin trecerea lui in amestec cu oxigen peste un
catalizator deAl2O3 si Fe2O3:
2SH2+O22S+2H2O-Q
b)oxidarea H2S la SO2 si interactionarea acestuia cu H2S,obtinerea sulfului
prin aceasta metoda necesita 2 faze corespunzatoare reactiilor:
H2S+3/2O2SO2+H2O
2H2S+SO23S+2H2O
Conversia totala a H2S in S nu este posibila din cauza ca in cea de a doua
reactie SO2 este amestecat cu un volum mare de azot care provine din aerul
necesar din pima reactie. Sulful obtinut pe aceasta cale are o puritate foarte buna.
2. Obtinerea sulfului prin tratarea solutiei de tiosulfulfat de sodiu cu acid
clorhidric sau sulfuric,dupa reactia:
Na2S2O3+2HClH2S2O3+2NaCl
H2S2O3S+SO2+H2O

3.Obtinerea sulfului,prin oxidarea hidrogenului sulfurat cu clor,brom si


iod,dupa reactiile:
1

H2S+Cl2 2HCl+S -39,2 Kcal


H2S+Br2 2HBr+S -19,6 Kcal
H2S+I2

2HI+S -16,9 K cal

4. Obtinerea sulfului prin oxidarea hidrogenului sulfurat cu acid azotic,dupa


reactia:
3H2S+2HNO3 3S+2NO+4H2O

In cazul folosirii HNO3,final se obtine si acid sulfuric,dupa reactia:


8HNO3+3H2S 3H2SO4+8NO+4H2O
PROPRIETATI CHIMICE
Sulful are un caracter electronegativ mai slab decat oxigenul,reactionaza direct
in anumite conditii cu aproape toate elementele precum si cu alte substante
compuse in afara de metalele alcaline,cele alcano-pamantoase si Hg.Reactiile S cu
metalele sunt exotermice,compusii rezultati sunt covalenti in cazul sulfurilor
metalelor cu 18 electroni.
1.Reactia sulfului cu metale:
-se formeaza sulfuri:
2 Al+3SAl2S3
Hg+SHgS
2.Reactia sulfului cu hidrogenul:
-se formeaz anhidrida sulfuroas, sulfura de hidrogen sau acidul sulfhidric:
S+H2H2S
3.Reactia sulfului cu oxigenul:
-Sulful arde cu o flacr albastr, concomitent cu formarea dioxidului de
sulf. Acesta are un miros ciudat, sufocant, de pucioas ars.
S+O2SO2