Sunteți pe pagina 1din 1

Sa da urmatoarea ipoteza:

A detine calitatea de asociat si unic administrator in societatea cu raspundere


limitata SRL A, a carei structura a capitalului social este urmatoarea: A-45%, B30%, C-25%. A este administrator si asociat cu 10% din capital si in societatea
SRL B, care are acelasi obiect de activitate cu al SRL A. Valoarea contabila a
activelor societatii SRL A este de 1.000.000 lei. In calitate de administrator al SRL
A, A vinde societatii SRL B un activ al SRL A in valoare de 200.000 lei. B si C
convoaca adunarea asociatilor, avand ca ordine de zi analiza validitatii juridice a
operatiunii de transfer de active, realizata fara consultarea lor prealabila. La
sedinta, A este absent, iar B si C hotarasc (a) sa formuleze actiune in constatarea
nulitatii absolute a operatiunii de vanzare a activului, (b) sa demareze actiune in
angajarea raspunderii administratorului A, precum si (c) sa il excluda pe A din
societate, pentru frauda in dauna acesteia.
Indicati care sunt probleme juridice ridicate in ipoteza si, acolo unde este cazul,
aratati succint care este tratamentul acestor probleme in speta.

Timpul de lucru pentru aceasta simulare o ora


Precizare: la examen se vor propune ipoteze care vor cuprinde 14 pana la 18
probleme, in functie de complexitate acestea putand fi punctate diferit, iar
timpul de lucru va fi de 1,5 ore.