Sunteți pe pagina 1din 2

Sa da urmatoarea ipoteza:

A detine calitatea de asociat si unic administrator in societatea cu raspundere


limitata SRLA, a carei structura a capitalului social este urmatoarea: A-45%, B30%, C-25%. A este administrator si asociat cu 10% din capital si in societatea
SRLB, care are acelasi obiect de activitate cu al SRLA. Valoarea contabila a
activelor societatii SRLA este de 1.000.000 lei. In calitate de administrator al
SRLA, A vinde societatii SRLB un activ al SRLA in valoare de 200.000 lei. B si C
convoaca adunarea asociatilor, avand ca ordine de zi analiza validitatii juridice a
operatiunii de transfer de active, realizata fara consultarea lor prealabila. La
sedinta, A este absent, iar B si C hotarasc (a) sa formuleze actiune in constatarea
nulitatii absolute a operatiunii de vanzare a activului, (b) sa demareze actiune in
angajarea raspunderii administratorului A, precum si (c) sa il excluda pe A din
societate, pentru frauda in dauna acesteia.
Indicati care sunt probleme juridice ridicate in ipoteza si, acolo unde este cazul,
aratati succint care este tratamentul acestor probleme in speta.

Raspuns:
1. Obligatia de neconcurenta (prevezuta de lege pt administratorii SRL
referitor la societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate)
incalcata
2. Vanzarea activului ridica probleme privind obligatia de loialitate a
administratorului SRLA, care are interes in operatiune (natura de self
dealing), dar totusi conventia de vanzare a activului nu cade sub incidenta
interdictiei conventiilor interzise, pentru ca nu e depasit pragul de ineres
de 20% in capitalul SRLB. Insa ramane o incalcare a obligatiei de loialitate
3. A este administratorul unic si implicit are depline puteri de gestiune si
reprezentare a societatii; in principiu, nu are nevoie de consultarea
coasociatilor B si C pentru vanzarea unui activ
4. Totusi, validitatea operatiunii poate fi verificata din perspectiva necesitatii
aprobarii prealabile a unui transfer de active, cand operatiunea depaseste
din valoarea contabila a activelor, sub sanctiunea nulitatii operatiunii. In
speta, acest prag valoric nu este insa atins, prin urmare nu se poate
pretinde anularea (nu nulitatea absoluta) vanzarii activului pe motivul
inexistentei aprobarii adunarii asociatilor
5. Actiunea in angajarea raspunderii administratorului - consecinta incalcarii
obligatiei de neconcurenta si a celei de loialitate. Efectul principal al
hotararii de angajare a raspunderii este incetarea de drept a mandatului
administratorului A
6. Hotararea asociatilor de angajare a raspunderii se poate adopta oricand,
fara sa figureze pe ordinea de zi stabilita in convocator
7. Cvorumul adunarii legal intrunit, dubla majoritate parti sociale + numar
asociati, hotare legal adoptata
8. Frauda este in principiu motiv de excludere a asociatilor din srl, insa
hotararea de excludere este nelegala, excluderea fiind esentialmente
judiciara

Timpul de lucru pentru aceasta simulare o ora


Precizare: la examen se vor propune ipoteze care vor cuprinde 14 pana la 18
probleme, in functie de complexitate acestea putand fi punctate diferit, iar
timpul de lucru va fi de 1,5 ore.