Sunteți pe pagina 1din 4

Comercial

14.01.2015

Creditorii in procedura insolventei

Separarea creditorilor prin criteriul momentului in care s-a deschis procedura


insolventei creditori anteriori si creditori ulteriori deschiderii procedurii.
Creantele anterioare deschiderii procedurii se platesc potrivit ordinii de distributie
din lege. Cele posterioare se platesc intotdeauna inaintea celor din urma (sunt
privilegiate fata de cele anterioare) -> deci creantele posterioare sunt platite pe
masura ce ele sunt facturate.
Pentru a putea vorbi de creditori anteriori ei trebuie sa fie indreptatiti sa
participe la orice distributie -> ei trebuie sa fie siguri ca creanta lor e considerata
a fi indreptatita sa fie distribuita. Trebuie sa faca o declaratie de creanta pe care
s-o inregistreze la dosarul cauzei, intr-un anumit termen. Acesta este in
cunostinta de cauza in urma unei notificari trimise fiecarui creditor cunoscut, de
catre administrator sau lichidatorul judiciar. Acestia trimit notificarea catre
acestia deoarece exista o lista a creditorilor pe care debitorul e obligat sa o
depuna la dosarul cauzei. A doua maniera in care ar putea sa stie despre
creditor: nu apare in lista, dar in contextul studierii actelor, administratorul
ajunge sa afle despre existenta unui creditor care trebuie notificat.
Deci creditorii anteriori trebuie notificati intr-un termen de 45 zile, in principiu.
Ce se va intampla cu cei care se pretind a fi creditori, dar nu au fost notificati (si
nu ai formulat cererea in termenul de 45 zile), nu mai poti fi primit in procedura
(legea speciala). Pentru a solicita repunerea in termen -> justifici cerere ->
simpla motivare ca ei nu au fost notificati individual -> ca regula, nu prea este
acceptat. Prin legea noua (iunie 2014), se incearca remedierea rigorii -> daca ei
justifica cererea -> pot formula oricand cererea, dar iau procedura in stadiul in
care se afla la momentul formularii cererii -> nu se poate reajusta procedura
pentru fiecare creditor individual.
*De multe ori, debitorul face o selectie a creditorilor.
Creditorii cu sediul/domiciliul in strainatate -> 2 regulamente europene (R.
1393/2007) -> cata vreme nu au fost notificati, conform acestor 2 regulamente,
pot formula cererea oricand, cu consecinta ca ei vor prelua procedura de la
inceput, nu din stadiul in care se afla.
Asadar, conditiile pentru a participa la procedura:
1. Notificare
2. Declaratia creantei in termen
Inginerii practice joc al creantelor anterioare vs creante posterioare sau curente
(de exemplu, renuntarea de catre creditor la jumatate din creanta anterioara, dar
vreau sa continui pe creanta curenta - pretul mai mare pentru pretul practicat in
calitate de creditor curent)
Adunarea creditorilor
= organul deliberator al tuturor creditorilor indreptatiti sa participe la procedura.

se presupune ca ia decizii foarte usor;


nu are relevanta natura (garantata sau chirografara) sau rangul creantei;
hotararile pot fi anulate de judecatorul sindic pentru nelegalitate, la
cererea creditorilor care au votat impotriva;
practicianul in insolventa poate contesta pentru nelegalitate hotararile
admiterii creditorilor, cu exceptia celei privind desemnarea sa art. 48
alin. 7;

Comitetul creditorilor
= organ facultativ, vazut ca un executiv al creditorilor
-Importanta modificarea adusa prin art. 49 (3)
-Creanta fictiva nu e justificata cu documente pentru inscrierea ei in tabelul
creditorilor
Comitetul se alege, de obicei, cand exista un numar mare de creditori (teoretic,
peste 3 creditori), asadar, in aceasta situatie judecatorul sindic ar trebui sa
desemneze un comitet.
De ce e interesat un creditor sa faca parte din comitet ? fiecare are un drept de
vot, indiferent de valoarea creantei sale (hotararea se adopta cu majoritatea
simpla a celor prezenti). Deci, el ar putea astfel sa genereze un tren al procedurii
care sa fie in interesul lui.
Regimul conflictului de interese comitetul creditorilor:
In caz de conflict de interese al unui membru al comitetului, determinat de
interesul propriu, acesta se va abtine de la vot.
Regim juridic diferit fata de dreptul societatilor (regim mai dur): nerespectarea
interdictiei atrage sanctiunea anularii deciziei comitetului creditorilor; daca
membrul voteaza repetat/lipseste nejustificat, va fi inlocuit.
Simplul fapt al promovarii propriului interes in cadrul comitetului nu constituie
conflict de interese.
Administratorul special
Utila desemnarea administratorului special pentru ca cei doi asociati si
administratorii sunt arestati, de exemplu.
= reprezentantul intereselor asociatilor debitorului persoana juridica, in
procedura insolventei; este unicul reprezentant al asociatilor, participand la
procedura pe seama acestora.
Daca nu este desemnat un administrator special, se va desemna un curator (se
desmneaza tot din randul organului de administratie, daca e posibil).
Art. 53 alin. 2

Deschiderea procedurii la cererea debitorului


Pentru debitor este o obligatie sa ceara deschiderea procedurii, daca el se afla
intr-o insolventa vadita (au trecut 30 zile de la data scadentei unei creante).
2

Insolventa prezumata se raporteaza la cererea creditorului = au trecut 60


zile de cand creanta certa, lichida, exigibila a creditorului este neplatita, iar el e
indreptatit sa faca cerere de deschidere a insolventei; creditorul beneficiaza de
prezumtia ca debitorul este in insolventa pentru ca au trecut 60 zile. Prezumtia
este relativa, putand fi rasturnata.
Daca nu depune documentele, cel mai tarziu pana la termenul stabilit de
judecatorul sindic, ori i se respinge cererea, ori, chiar daca i se admite, i se refuza
dreptul de a propune un plan de reorganizare.
Cererea debitorului se judeca de urgenta, in termen de 10 zile, in camera de
consiliu, fara citarea partilor; e o procedura necontencioasa.

Deschiderea procedurii la cererea creditorilor


Creditorul indreptatit detine singur sau impreuna cu altii o creanta certa, lichida
si exigibila scadenta de peste 60 zile in valoare de minim 40.000 lei.
Trebuie sa depuna o intentie de a participa la reorganizare.
Incidentele deschiderii procedurii. Opozitia creditorilor si contestatia
debitorului
Diferenta dintre opozitie si contestatie examen!
Opozitia termen de decadere, 10 zile de la primrea notificarii privind
deschiderea procedurii;
Contestatie in termen de 10 zile; respingerea contestatiei duce la deschiderea
procedurii, prin sentinta; daca se achita creanta creditorului care a solicitat
deschiderea procedurii, pana la inchiderea dezbaterilor, cererea va fi respinsa ca
ramasa fara obiect.
Efectele deschiderii procedurii:
1. Ridicarea

dreptului

debitorului

de

a-si

administra

averea

(dar

nu

intotdeauna);
2. Suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare, extrajudiciare sau
masurilor

de

executare

silita

pentru

realizarea

creantelor

asupra

debitorului se suspenda si cursul prescriptiei privind aceste actiuni;


3. Si fata de creditorul cu garantii reale opereaza suspendarea, dar poate
solicita rdicarea suspendarii cu privire la cranta sa si valorificarea imediata
a bunului;

Creditorului cu cauza de preferinta -> se face o evaluare a bunului de


catre administrator cu valoarea bunului considerat garantat, restul

chirografar.
4. Desemnarea administratorului provizoriu;
5. Etc.
6. Pierderea de catre debitor a controlului business-ului;
7. Fixeaza termene limita pentru depunerea opozitiilor;
8. Interdictia instrainarii actiunilor sau partilor sociale NU MAI EXISTA
9. Publicitate si comunicare in R.C.
10.Punerea in discutie a eficacitatii juridice a unor contracte, in numele
maximizarii averii debitorului -> Posibilitatea administratorului judiciar de a
denunta anumite contracte in curs de executare (derogare de la principiul
fortei obligatorii a contractului, fie la initiativa lui (din oficiu), fie daca este
sesizat de catre creditor daca administratorul judiciar nu raspunde la
notificarea/sesizarea partenerului contractual (creditorul), se considera ca
s-a denuntat contractul.
*din reorganizare nu dam la examen
Regimul actelor judidice anterioare
Anularea actelor frauduloase
Anularea actelor privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale
Termenul de decadere din dreptul de a introduce actiunea este de 1 an de la data
expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului privind cauzele care au
condus la starea de insolventa
Termen de prescriptie de 1 an si de decadere de 16 luni la dreptul la actiune ?
natura juridica a termenelor - examen
Nu pot fi atacate actele curente in cursul normal al exercitarii afacerii debitorului,
oricat de mult ar afecta creditorul, doar daca activitatea este suspecta.
Efectul anularii actelor incheiate in perioada suspecta
Diferenta de regim intre tertul de buna-credinta si cel de rea-credinta art. 161 ?