Sunteți pe pagina 1din 31

SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
(cărţi, articole, studii)

Asist. Drd. Liviu Petcu, Iaşi


Iaşi 2006

CĂRŢI

*** „Ortodoxia” în mărturisiri contemporane, interviuri realizate de L. Magdan,


Ed. Sophia, Bucureşti, 1998.
ANDRÉ, Christophe & LELORD, François, L’estime de soi. S’aimer pour
mieux vivre avec les autres, Éd. Odile Jacob, Paris, 1999.
ANDREI, Arhiep. de Alba Iulia, Spovedanie şi comuniune, ed. a II-a, Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.
Idem, Ospăţul credinţei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1999.
Idem, Dinamica despătimirii. Spiritualitate creştină, Ed. Reîntregirea, Alba
Iulia, 2001.
Idem, Spiritualitate creştină pe înţelesul tuturor, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,
2002.

1
Idem, Morala Împărăţiei întemeiată pe Sf. Scriptură şi Sf. Părinţi, Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2003.
ANTONIE, mitr. de Sourozh & LEFÈBVRE, Georges, Courage to pray,
Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1984.
Idem, God and Man, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1983.
ARSENIEV, Nicholas, Russian piety, New York: St. Vladimir Seminary Press,
1975.
Idem, Misticism and the Eastern Church, New York: St. Vladimir Seminary
Press, 1979.
Idem, Revelation of life eternal: an introduction to the christian message, New
York: St. Vladimir Seminary Press, 1982.
Idem, Mistica şi Biserica Ortodoxă, trad. Remus Rus, Ed. Iri, Bucureşti, 1994.
AVVA AMMONA, Cuvinte filocalice, trad. de Ierom. Ştefan Nuţescu, în
colecţia Comorile Pustiei, vol. 3, Edit. Anastasia, Bucureşti, 1995.
BĂDILIŢĂ, Cristian, Călugărul şi moartea, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
Idem, Sacru şi melancolie (jurnal de generaţie), Ed. Amarcord, Timişoara,
1997.
Idem, Pe viu despre Părinţii Bisericii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
BĂLAN, arhim. Ioanichie, Convorbiri duhovniceşti cu teologi ortodocşi din
străinătate, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995.
Idem, Convorbiri duhovniceşti, ed. a II-a, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor,
1993.
BEAUDE, Joseph, La mistica, Ed. Paoline, Milano, 1992.
BEAUREGARD, pr. Marc-Antoine Costa de, Rugaţi-vă neîncetat, trad. Rodica
şi pr. Nicolai Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998.
BEAUREGARD, pr. Marc-Antoine Costa de & STĂNILOAE, pr. Dumitru,
Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, ed. a II-a, trad. Maria-Cornelia
Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.

2
BEHR-SIGEL, Elisabeth, Le lieu du coeur. Initiation à la spiritualité de
l`Eglise orthodoxe, Cerf, Paris, 1989.
BELU, pr. prof. Dumitru, Despre iubire, Ed. Omniscop, Craiova, 1997.
BENGA, pr. dr. Daniel, Metodologia studiului şi cercetării ştiinţifice în
Teologie, ed. a II-a, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
BERDIAEV, Nicolae, Filosofia lui Dostoievski, trad. R. Părpăuţă, Ed. Institutul
European, Iaşi, 1992.
BERNEA, Ernest, Îndemn la simplitate, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995.
Idem, Mic tratat de înţelepciune şi virtute, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
BERZONSKY, Vladimir, The gift of love, Cresτwood: St. Vladimir Seminary
Press, 1985.
BIANCHI, Enzo, Cuvânt şi rugăciune, trad. M.-C. Oros, prefaţă † Serafim, Ed.
Deisis, Sibiu, 1996.
BLOOM, † Antoine, L`ecole de la prière, Éd. du Seuil, Paris, 1972.
BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. M. Şi A. Alexandrescu, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1999.
BOUYER, Louis, Introduction à la vie spirituelle, Desclée & Co, Tournai,
1960.
BRĂILEANU, Traian, Idealul de viaţă şi conştiinţa morală, Ed. Eminescu,
Bucureşti, 2001.
BRECK, pr. prof. dr. John, Darul sacru al vieţii, trad. şi cuvânt înainte † Irineu
Pop Bistriţeanul, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001.
Idem, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, trad. M.E. Herghelegiu,
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999.
BRÉMOND, Jean, Părinţii pustiei, Ed. Nemira, Bucureşti, 2002.
BRIA, Ioan, Pr. Prof., Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, Edit. Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994.
BRIANCIANINOV, Ignatie, Fărâmiturile ospăţului, Episcopia Ortodoxă
Română Alba-Iulia, 1996.

3
Idem, Despre înşelare, trad. A. şi X. Tănăsescu-Vlas, Schitul Lacu, Sf. Munte
Athos, 1999.
Idem, Ofrandă monahilor contemporani, Fundaţia Dosoftei, 2002.
BROCK, Sebastian, Efrem Sirul. Ochiul luminos. Viziunea spirituală a lumii la
Sf. Efrem Sirul, trad. pr. M. Ielciu, studiu introductiv diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 1998.
BULGAKOV, Sergei, Lumina neînserată. Contemplaţii şi reflecţii metafizice,
trad. E. Drăguşin, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999.
Idem, Ortodoxia, trad. N. Grosu, Sibiu, 1933; reed. Paideia, Bucureşti, 1994.
BUNGE, ierom. Gabriel, Evagrie Ponticul. O introducere, trad. şi studiu
introductiv diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
Idem, Akedia. Plictiseala şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau sufletul
în luptă cu demonul amiezii, ed. a II-a, trad. şi cuvânt înainte de diac. Ioan I. Ică
jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
Idem, Practica rugăciunii personale după Sfinţii Părinţi sau «Comoara în vase
de lut», ed. a II-a, trad. şi cuvânt înainte diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu,
2001.
Idem, Mânia şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau «Vinul dracilor şi
pâinea îngerilor», trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
Idem, Părintele duhovnicesc şi gnoza creştină după avva Evagrie Ponticul,
studii M. O’Laughlin, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
BUTNARIU, Mihai, Eleganţa morală: eseuri despre comportament, Ed.
Radical, Drobeta Turnu Severin, 1997
CALINIC, Episcop, Botoşăneanul, Biblia în Filocalie. Antologie de texte
biblice tâlcuite în Filocalia românească, Editura Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei-Trinitas, 1995.
CANTO-SPERBER, Monique, Dictionnaire d’éthique et de philosophie
morale, PUF, Paris, 1996, XXII + 1719 p.

4
CHIRILĂ, Dr. Pavel, Conceptul de medicină creştină. Sf. Scriptură citită de un
medic ortodox – vol. I, Ed. Christiana, Bucureşti, 2001.
CHITTY, Derwas J., The desert a city. An introduction to the study of egyptian
and palestinian monasticism under the Christian Empire, Crestwood: St.
Vladimir Seminary Press, 1966.
CIOARĂ, Ilie, Redresarea morală şi spirituală a omenirii, Ed. Metropol,
Bucureşti, 1999, 420 p.
CIOBOTEA, Metropolitan Daniel, Confessing the Truth in Love. Orthodox
Perceptions of Life, Mission and Unity, Trinitas, Iaşi, 2001, 262 pagini.
CITTERIO, Elia, Nicodim Aghioritul. Personalitatea – opera – învăţătura
ascetică şi mistică, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
CLÉMENT, Olivier, Întrebări asupra omului, trad. Ierom. Iosif Pop şi pr.
Ciprian Şpan, cuvânt înainte pr. Boris Bobrinskoy, Ed. Episcopiei Ortodoxe
Române Alba-Iulia, 1997.
Idem, Sources. Les mystiques chrétiens des origines, Stock, 1982.
Idem, Trei rugăciuni. Tatăl nostru, Împărate Ceresc, Rug. Sf. Efrem Sirul, trad.
I. Grigore, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001.
Idem, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului,
trad. E. Vlad, Christiana, Bucureşti, 1996.
Idem, Viaţa din inima morţii, trad. C. Soare, Ed. Pandora, Târgovişte, 2001.
Idem, Adevăr şi libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiri cu
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I, trad. M. Maci, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
Idem, Puterea credinţei, trad. A. Andronescu şi D. Ciascai, Ed. Pandora,
Târgovişte, 1999.
Idem, Rugăciunea lui Iisus, Traducere din limba franceză de Măriuca şi Adrian
Alexandrescu, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1997.
- colecţia Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum
se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, traducere din greceşte, introduceri şi
note de Dumitru Stăniloae, Membru de onoare al Academiei Române, Edit

5
Humanitas (pt. vol. I-IX) sau Edit. Institutului Biblic (pt. vol. I-X şi XII); vol. XI
a apărut la Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor.
- colecţia Părinţi şi Scriitori bisericeşti (PSB) – 36 de volume traduse.
COLLIANDER, F. Tito, Credinţa şi trăirea Ortodoxiei, Ed. Scara, 2002.
COMTE-SPONVILLE, André, Petit traité des grandes vertus, PUF, Paris,
1995, 392 p.
Idem, Traité du désespoir et de la béatitude, PUF, Paris, 1988, 301 p.
CONGAR, Yves, Les voies du Dieu vivant. Théologie et vie spirituelle, Cerf,
Paris, 1964.
CORNEANU, Nicolae †, Studii patristice. Aspecte din vechea literatură
creştină, Timişoara, 1984.
Idem, Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor veacuri creştine, ed. a
II-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2001.
CRAINIC, Nichifor, Sfinţenia – împlinirea umanului, Ed. Trinitas, Iaşi, 1993.
Idem, Nostalgia paradisului, ediţie cu un studiu introductiv de Dumitru
Stăniloae, postfaţă şi note de Magda Ursache şi Petru Ursache, fişă bibliografică
de Alexandru Cojan, Editura Moldova, Iaşi, 1994
CREŢIA, Petru, Eseuri morale, Ed. Muzeului Literaturii Române, Bucureşti,
2000, 168 p.
Idem, Norii. Eseuri şi însemnări, Ed.Cartea Românească, Bucureşti, 1979, 272
p.
*** Marele Inchizitor. Dostoievsky – lecturi teologice, trad. L. Ivanov, Ed.
Polirom, Iaşi, 1997.
DURAND, Guy, La Bioéthique, Cerf, Fides, Paris, 1989, 127 p.
EVDOKIMOV, Michel, La prière de chrétiens de Russie, C.L.D., Chambray,
1988.
Idem, Pelerini ruşi şi vagabonzi mistici, Ed. Pandora, Târgovişte, 1999.
EVDOKIMOV, Paul, Hristos în gândirea rusă, trad. pr. Ion Buga, Ed. Symbol,
Bucureşti, 2001.

6
Idem, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană, trad. pr. V. Răducă,
Ed. Christiana, Bucureşti, 1995.
Idem, Femeia şi mântuirea lumii, trad. G. Moldoveanu şi pr. V. Răducă, Ed.
Christiana, Bucureşti, 1995.
Idem, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, trad. şi pref. T. Baconsky, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1993.
Idem, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.
Idem, Prezenţa Duhului Sfânt în tradiţia ortodoxă, trad. şi pref. pr. V. Răducă,
Ed. Anastasia, 1995.
Idem, Rugăciunea în Biserica de Răsărit, trad. C. Bolocan, Ed. Polirom, Iaşi,
1996.
Idem, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, trad.
G. Moldoveanu şi pr. V. Răducă, Ed. Christiana, Bucureşti, 1994.
Idem, Vârstele vieţii spirituale, trad. pr. I. Buga, Ed. Christiana, Bucureşti,
1993.
FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité, vol. I – La Volonté de savoir;
vol. II – L’usage des plaisirs; vol. III – Le souci de soi, Gallimard, Paris, 1984.
FRUNZĂ, Sandu, Experienţa religioasă în gândirea lui Dumitru Stăniloae: o
etică relaţională, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, 200 p.
GOBRY, Ivan, Les moines en Occident. De saint Antoine à saint Basile. Les
origines orientales – t. I, Fayard, 1985, 526 p.
GOLITZIN, Alexander, Mistagogia – experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie,
trad. şi prezentare diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
GREGORY OF NYSSA, From glory to glory. Texts from Gregory of Nyssa`s
mystical writings, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1979.
HABRA, Georges, Iubire şi senzualitate, trad. Dora Mezdrea, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1994.
HALLIER, Amedée & MEGLÉ, Dr. Dominique, Monahul şi psihiatrul.
Convorbiri despre fericire, Ed. Christiana, Bucureşti, 1997.

7
HAUSHERR, Irénée, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul
creştin, trad. M. Vladimirescu, prefaţă † Kallistos al Diokleei, postfaţă Tomáš
Špidlík, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
Idem, Teologia lacrimilor. Plânsul şi străbungerea inimii la Părinţii răsăriteni
cu o antologie de texte patristice, trad. M. Vladimirescu, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
HENRY, Michel, Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie a creştinismului, trad. şi
prezentare diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
Idem, Întrupare. O filozofie a trupului, prez. şi trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2003
HERMAN din Alaska, Comori ale spiritualităţii sale, trad. prof. P. Bălan, Ed.
Bunavestire, Galaţi, 2002.
HRISOSTOM, Arhiep. de Etna, Smerenia în tradiţia patristică, trad. prof.
Remus Rus, prolog Maica Alexandra, Ed. Vremea, Bucureşti, 2002.
Idem, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, trad. Daniela Constantin, ed.
a II-a, Ed. Biserica Ortodoxă & Bunavestire, Galaţi, 2003.
IANOŞI, Ion, Dostoievski, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.
IELCIU, pr. Ioan Mircea, Har şi libertate în viziunea teologică a Sfântului Ioan
Cassian, Ed. Paralela 45, 2002.
IGNATIE BRIANCIANINOV, Sfântul, Cuvânt despre moarte, trad. de
Alexandru Monciu-Sudinschi, Edit. Ileana, 1997.
IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi
către Corinteni, ediţie revizuită de Constantin Făgeţan, trad. din limba elină,
după ediţia Oxonia, 1847, de Arhim. Theodosie Athanasiu (an 1908), Edit.
Sophia, Bucureşti, 2005.
IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei II
Corinteni, trad. din limba elină, după ediţia Oxonia, 1847, de Arhiereul.
Theodosie Ploeştenu, Bucureşti, 1910.
IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Omilii la Postul Mare, Cuvânt la Duminica
întâi a Sfântului şi Marelui Post, versiune românească îmbunătăţită pornind de

8
la ediţia tradusă şi îngrijită de Episcopul Roman Melchisedec (1893), în colecţia
Comorile Pustiei, vol. 19, Edit. Anastasia, Bucureşti, 1997.
IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări
de laudă la sfinţi, trad. de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Edit. Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002.
JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Tratat despre moarte, trad. I. şi M. Gyurcsik, Ed.
Amarcord, Timişoara, 2000.
JEAN DE LA CROIX, Œuvres completes, Desclée de Brouwer, Paris, 1967.
IOAN AL CRUCII, Noaptea întunecată a sufletului - Poeme, trad. A. Crivăţ-
Vasile & R. Codrescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997.
IOAN DE KRONSTADT, În lumea rugăciunii, trad. Adrian şi Xenia
Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
ISAAC SIRUL, Cuvinte către singuratici, (3 părţi – volume), trad. diac. Ioan I.
Ică jr., Edit Deisis, Sibiu.
JULIEN, J., Le plaisir sexuel est-il un péché?, Guy le Prat, Paris, 1983, 153 p.
KARAMBELAS, arhim. Heruvim, Părinţi duhovniceşti contemporani de la Sf.
Munte Athos, vol. I, trad. F. Truşcă şi C. Savu, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
KOVALEVSKY, Pierre, Saint Sergius and russian spirituality, Crestwood: St.
Vladimir Seminary Press, 1976.
KRIVOCHEINE, Basile , În lumina lui Hristos. Sf. Simeon Noul Teolog (949-
1022). Viaţa – Spiritualitatea – Învăţătura, trad. pr. V. Leb şi ierom. Gh. Iordan,
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
LADURIE, Marie Le Roy, Femmes au désert. Témoignages sur la vie
érémitique, Éd. St. Paul, Paris-Fribourg, 1971.
LAFRANCE, Jean, La puissance de la prière, 1978.
LANDSBERG, Paul-Ludwig, Eseu despre experienţa morţii, urmat de
problema morală a sinuciderii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.
LARCHET, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, trad. M. Bojin, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2001.

9
Idem, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, trad. M. Bojin, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2003.
LAROCHE, pr. Michel, Viaţa întru Numele Lui. Rugăciunea lui Iisus şi
metodele ei duhovniceşti, trad. Dora Mezdrea, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
LAZURCA, Marius, Invenţia trupului, cuvânt înainte T. Baconsky, Ed.
Anastasia, Bucureşti.
LİGNEROLLES, Philippe & MEYNARD, Jean-Pierre, Histoire de la
spiritualité chrétienne. 700 auteurs spirituels, Les Éditions de l’Atelier/ Éditions
Ouvrières, Paris, 1996, 319 p.
LOGOTHETIS, arhim. Spiridonos, Deprimarea şi tămăduirea ei în învăţătura
Bisericii, trad. pr. Ş.Tica, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001.
LOSSKI, Nicolae O., Condiţiile binelui absolut. Bazele eticii, trad. şi studiu
intr. N. Nicolaeva, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.
LOSSKY, Vladimir, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, trad. A.
Manolache, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998.
Idem, Vederea lui Dumnezeu, trad. prof. dr. R. Rus, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1995 / trad. M.-C. Oros, studiu intr. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1995.
Idem, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad., studiu introductiv şi note pr.
Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992.
LOUF, André, Au gré de sa grâce. Propos sur la prière, Desclée de Brouwer,
Paris, 1989.
LOUTH, Andrew, Desluşirea Tainei. Despre natura teologiei, trad. şi postfaţă
M. Neamţu, prefaţă, diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
Idem, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul,
trad. E.V. Sita, cuvânt înainte diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
Idem, Dionisie Areopagitul. O introducere, trad. S. Moldovan, studiu
introductiv diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
MAKARIOS Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic.
Traducere: diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2000

10
MAGDALENA, Maica, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor – cu
traducerea românească a cuvântului Sf. Ioan Gură de Aur despre educaţia
copiilor, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
MÂNZAT, Ion, Psihologia creştină a adâncurilor. F.M. Dostoievki contra S.
Freud, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
MASKIN, Matta al, The communion of love, Crestwood: St. Vladimir Seminary
Press, 1984.
MATANIĆ, Atanasio G., La spiritualitá come scienza, Ed. Paoline, Milano,
1990.
MATTHEEUWS, Alain, Les origines de la vie. Quelques repères bioéthiques,
Mame/Cerp, Paris, 1997.
MELANIA ROMANA Binefăcătoarea sau cum devin bogaţii sfinţi, trad. M.-C.
Oros şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
MERSCH, Émile, Morale et corps mystique, ed. II, Desclée de Brouwer, Paris,
1941.
MERTON, Thomas, Le retour du silence, Desclée de Brouwer, Paris, 1975.
MEYENDORFF, Jean, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr.
Nicolai Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
Idem, Teologia bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. pr. conf. dr.
A. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.
Idem, Marriage: an orthodox perspective, Crestwood: St. Vladimir Seminary
Press, 1984.
Idem, St. Gregory Palamas and orthodox spirituality, Crestwood: St. Vladimir
Seminary Press, 1974.
Idem, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă. Traducere de Angela Pagu,
Colecţia “Orizonturi Spirituale”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
MIRONESCU, Alexandru, Calea inimii. Eseuri în duhul Rugului Aprins,
cuvânt înainte V. Cândea, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.

11
MLADIN, prof. dr. † Nicolae, Prelegeri de mistică ortodoxă, cuvânt înainte pr.
N. Streza, Ed. Veritas, Târgu-Mureş, 1996.
M.COSTA DE BEAUREGARDE, Dumitru Stăniloae, Mica dogmatică
vorbită. Dialoguri la Cernica, Edit. Deisis, Sibiu, 1995.
MOLDOVEANU, Nicolae, Dicţionar de înţelepciune patristică - Comori
dezgropate. Cugetări din vechii scriitori creştini, Edit. Casa Şcoalelor, Bucureşti,
1997.
MOLDOVAN, pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii şi combaterea păcatelor
împotriva acestuia: aspecte ale naşterii de prunci în lumina moralei creştine
ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 68 p.
NICU, Mihaela-Corina, Introducere în bioetică, Ed. Univ. Politehnica,
Bucureşti, 1998, 83 p.
NOICA, Constantin, Carte de înţelepciune, ed. II, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2001.
Idem, Echilibrul spiritual. Studii şi eseuri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998.
NOICA, Rafail, Celălalt Noica. Mărturii ale monahului Rafail Noica însoţite
de câteva cuvinte de folos ale părintelui Symeon, ed. a II-a, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1998.
Idem, Cultura Duhului, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002.
PAISIE VELICIKOVSCHI, Sfântul, Crinii ţarinii, în colecţia Comorile
Pustiei, vol. 12, Edit. Anastasia, Bucureşti, 1996.
***Patericul (egiptean), Tipărit de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, 1999.
***Patericul Lavrei Pecerska, Traducere din limba rusă de Părintele Gheorghe
Roşca, îngrijită de Monica Dumitrescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 1995.
***Matericul, Editura Anastasia, 1995
***Patericul Athonit, Editura Anastasia, 1995.
PAYNE, Robert, The Holy Fire. The story of the Fathers of the Eastern Church,
Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1980.

12
PĂRĂIAN, Teofil, Veniţi de luaţi bucurie. O sinteză a gândirii Păr. Teofil în
750 de capete, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2001.
Idem, Pentru cealaltă vreme a vieţii noastre, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
Idem, Hristos în mijlocul nostru, Ed. Eikon, 2003.
*** Povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate, trad. diac. Ioan I.
Ică jr, postfaţă Aleksei Pendkovski, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
PETCU, Liviu şi HEREA Gabriel, Lumina din inimi – spiritualitate isihastă în
traducerea şi tâlcuirea Părintelui Stăniloae, Edit. Trinitas, Iaşi, 2003
PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Cuvinte duhovniceşti, Sibiu, 2000.
PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea românească,
Sibiu, 1983.
POPA, Virginia, Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, Editura
Trinitas, Iaşi, 2004.
RACCANELLO, Dario, Rugăciunea lui Iisus în scrierile stareţului Vasile de
Poiana Mărului, trad. M.-C. Oros şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
RĂDUCĂ, Pr. Prof. Dr. Vasile, Monahismul egiptean. De la singurătate la
obşte, Editura NEMIRA, 2003
REGNAULT, Lucien, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul
secolului al IV-lea, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
ROSE, Serafim, Mai aproape de Dumnezeu, Ed. Biserica Ortodoxă &
Bunavestire, Galaţi, 2003.
RUPNIK, Marko I. & AVERINŢEV, Serghei S., Adam şi coasta sa.
Spiritualitatea iubirii conjugale, trad. C. Hadarag, Ed. Ars Longa, Iaşi, 1998.
RUS, REMUS, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu,
Ed. Lidia, Bucureşti, 2003.
SCHMEMANN, Alexander, Postul cel Mare, ed. a II-a, trad A. şi L.
Constantin, Ed. Doris, Bucureşti, 1998.
SCRIMA, André, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia
răsăriteană, prefaţă A. Pleşu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996.

13
Idem, Despre isihasm, trad. şi prefaţă Anca Manolescu, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2003.
SEMEN, Petre, Păcatul, boală a sufletului, Editura Panfilius, 2005
SESÉ, Bernard & AYMARD, Paul & RICHÉ, Pierre & FEUILLET, Michel,
Vieţile Sfinţilor: Augustin, Benedict, Bernard, Francisc din Assisi, Ioan al
Crucii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996.
SILUAN ATHONITUL, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, Ed. a IV-a,
trad. şi studiu introductiv diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
*** «Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!» Spiritualitatea Sf. Siluan
Athonitul. Tâlcuiri teologice, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
SKOBŢOVA, Maria, Viaţa şi învăţăturile Maicii Maria Skobţova (1891-1945),
trad. M.-C. Oros şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
SLESINSKY, Robert, Pavel Florensky. A Metaphysic of love, Crestwood: St.
Vladimir Seminary Press, 1984.
SOFRONIE, arhim., Rugăciunea – experienţa Vieţii Veşnice, ed. a II-a, trad. şi
prezentare diac. Ioan I. Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
Idem, Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul, trad. diac. Ioan I. Ică jr,
Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
Idem, Despre rugăciune, trad. pr. prof. T. Caia, Schitul Lacu, Sf. Munte Athos,
2001.
Idem, His life is mine, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1977.
Idem, Wisdom from Mount Athos. The writings of staretz Silouan, Crestwood:
St. Vladimir Seminary Press, 1974.
Idem, The monk of Mount Athos. Staretz Silouan (1866-1938), Crestwood: St.
Vladimir Seminary Press, 1975.
Idem, Mistica vederii lui Dumnezeu. Traducere, note şi comentarii Irineu
Slătineanu, Arhiereu vicar, Editura Adonai, Colecţia Izvoarele Spiritualităţii
Ortodoxe, colecţia Vita teologica et monastica, Bucureşti, 1995

14
SOLOVIOV, Vladimir, Fundamentele spirituale ale vieţii, trad. şi studiu intr.
diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1994.
ŠPIDLÍK, Tomáš, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, trad.
şi prezentare diac. Ioan I. Ică jr, cuvânt înainte P. Marko I. Rupnik, Ed. Deisis,
Sibiu, 1997.
Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. II. Rugăciunea, trad. diac. Ioan I. Ică
jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. III. Monahismul, trad. diac. Ioan I. Ică
jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. IV. Omul şi destinul său în filosofia
religioasă rusă, trad. Maria-Cornelia Ică jr, studiu inroductiv şi postfaţă diac.
Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
Idem, Marii mistici ruşi, trad. pr. prof. dr. N. Necula, Ed. Episcopiei Dunării de
Jos, Galaţi, 1997.
Idem, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ed. a II-a, trad. I. Mureşanu, Ed.
Ars Longa, Iaşi, 2001.
STĂNILOAE, pr. prof. Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I-II,
Ed. Cristal, Bucureşti, 1995.
Idem, Ascetica şi mistica, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 1993.
Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Omniscop, Craiova, 1993
Idem, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, trad. M. Rusu, cuvânt
înainte Arhim. Gheorghios Grigoriatul, prefaţă O. Clément, Ed. Deisis, Sibiu,
1995.
Idem, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1992.
Idem, Iisus Hristos, Lumina lumii şi îndumneirea omului, Editura Anastasia,
1993.

15
Idem, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt. Cuvânt înainte
Arhimandritul Gheorghios Grigoriatul. Prefaţă Olivier Clement. În româneşte de
Marilena Rusu, Editura Deisis, Sibiu, 1995
STEWART, Columba, Cassian Monahul. Învăţătura ascetico-mistică, trad.
diac. Ioan I. Ică jr şi C. Pop, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
TEOCLIT DIONISIATUL, Dialoguri la Athos, vol. I – Monahismul
aghioritic; vol. II – Teologia rugăciunii minţii, trad. pr. prof. Ioan Ică, postfaţă
diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, 1994.
TEOFAN ZĂVORÂTUL, Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi, trad.
G. Lungu Constantineanu, Ed. Buna-Vestire, Bacău, 1998.
Idem, Calea spre mântuire, sau Manualul desăvârşitei prefaceri duhovniceşti,
Edit. Bunavestire, Bacău, 1999.
TEŞU, pr. Ioan C., Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică,
cuv. înainte pr. prof. dr. I. Moldovan, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002.
Idem, Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc
din spiritualitatea filocalică, Asociaţia filantropică medicală creştină
Christiana, Bucureşti, 2000.
Idem, Război în “văzduhul inimii”. Cuvinte ale Părinţilor filocalici despre
“războiul nevăzut”, Editura “Credinţa strămoşească”, Iaşi, 2001.
Idem, Vise, vedenii, descoperiri. Criterii duhovniceşti de discernere, Editura
“Credinţa strămoşească”, Iaşi, 2001, 152 pagini.
Idem, Virtuţile creştine, cărări spre fericirea veşnică, Edit. Trinitas, Iaşi, 2001.
Idem, Teologia necazurilor, cuv. înainte T. Părăian, Ed. Christiana, Bucureşti,
1998.
Idem, Raiul rugăciunii, Editura “Credinţa strămoşească”, Iaşi, 2001.
Idem, Taina Sfântului Maslu - Taina vindecării sufletului şi a trupului, Editura
“Credinţa strămoşească”, Iaşi, 2002.
Idem, Patima desfrânării şi lupta împotriva ei. Frumuseţile căsătoriei şi ale
familiei creştine, Editura “Credinţa strămoşească”, 2003.

16
Idem, Îmbogăţiţi-vă în Domnul! Bogăţia şi sărăcia în lumina spiritualităţii
creştine, Editura “Credinţa strămoşească”, 2003.
Idem, Lumea, rugăciunea şi asceza în teologia Părintelui D. Stăniloae, Trinitas,
2003.
Idem, Tristeţea - rană grea a sufletului contemporan, Editura “Credinţa
strămoşească”, Iaşi, 2005
Idem, Botezul şi Mirungerea - Taine ale naşterii şi devenirii întru Hristos,
Editura Credinţa strămoşească, f.a., 240 p.
THUNBERG, Lars, Omul şi cosmosul în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul,
trad. prof. dr. Remus Rus, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999.
UN MOINE DE L`ÉGLISE D`ORIENT, La prière de Jésus, Éd. Chevetogne,
1963.
WARE, † Kallistos, Împărăţia lăuntrică, trad. E. Vlad, introducere Maxime
Egger, Christiana, Bucureşti, 1996.
YANNARAS, Christos, Foamea şi setea, trad. Z. Luca, cuvânt introductiv V.
Pantazi, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000.
Idem, Persoană şi Eros, trad. Z. Luca, cuvânt introductiv Mihai Şora, Ed.
Anastasia, Bucureşti, 2000.
Idem, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, trad. pr C.
Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.
Idem, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, Ed. Anastasia, 2002.
VELICIKOSKI, Paisie, Sfântul, Crinii ţarinii, în colecţia Comorile Pustiei,
vol. 12, Edit. Anastasia, Bucureşti, 1996.
ZAGURA, Nicoleta, Cele trei forme ale iubirii: Eros, Agape, Philia – teză de
doctorat; Ed. Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2001, 124 p.
ZENKOVSKY, prof. V. V., Convorbiri cu tinerii despre sexualitate, trad. pr.
Dimitrie Balaur, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1998.
ZIZIOULAS, Ioannis, Fiinţa eclesială, trad. A. Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti,
1996.

17
*** Cuvinte spre zidire. 300 de capete duhovniceşti din înţelepciunea filocalică
a Părintelui Stăniloae culese de Ignatie Monahul, Editată de Sfânta Mănăstire
Frăsinei, 1995.

DICŢIONARE, STUDII ŞI ARTICOLE

*** Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1969


*** Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998
ANDRONIKOF,Constantin , Dogme et mystique, în „Contacts” XXXII/ 1982/
120, pp. 291-306.
ANTONIADOU, Rodi, Le thème du cœur dans la Philocalie, în „Contacts”
XXXII/ 1982/ 120, pp. 323-338 (partea a II-a).
Idem, Le thème du cœur dans la Philocalie, în „Contacts” XXXII/ 1982/ 120,
pp. 71-74 (partea a III-a).
BERGERON, Henri, Le sens de la lumière chez Siméon le Nouveau
Théologien, în „Contacts” XXXVI/ 1986/ 133, pp. 16-32.
BONIS, G. Konstantin, Gregorios Palamas, der Letzte der Grossen
Byzantinischen theologen (1296-1359), în „Θεολογια” t.50/ 1979/ 1-2, pp. 7-
21.
BRIA, pr. prof. I. Ion, Spiritualitate pentru timpul nostru, art. în „Studii
Teologice” XLIII (1992), nr. 3-4, pp. 3-24.
Idem, Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. Simeon Noul Teolog, art. în
„Studii Teologice” VIII (1956), nr. 7-8, pp. 470-486.
BUCEVSCHI, diac. prof. Orest, Iisus Hristos în viaţa duhovnicească, art. în
„Studii Teologice” VII (1955), nr. 7-8, pp. 511-519.
BULACU, pr. prof. Mihail, Cunoaşterea creştină prin trăirea virtuţilor, art. în
„Glasul Bisericii” XXXI/ 1972/ 9-10, pp. 49-60.
BUNEA, pr. Ioan, Distracţiile în lumina Moralei creştine, art. în „Mitropolia
Ardealului” II/ 1957/ 1-2, pp. 67-75.

18
Idem, Izvoarele rugăciunii, art. în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 7-8,
pp. 613-620.
Idem, Păcatul şi păcătoşii, art. în „Mitropolia Ardealului” III/ 1958/ 5-6, pp.
389-397.
BUNGE, ierom. Gabriel, Evagre le Pontique et les deux Macaire, în „Irénikon”
LIX/ 1983/ 2, pp. 215-227 (partea I).
Idem, Evagre le Pontique et les deux Macaire, în „Irénikon” LIX/ 1983/ 3, pp.
323-360 (partea a II-a).
CHILEA, pr. prof. Sebastian, Eroare, păcat, iertare, art. în „Studii Teologice”
XXV (1974), nr. 5-6, pp. 364-382.
CHIRVASIE, pr. Ioan Gh., Smerenia ca temei al virtuţii creştine, art. în
„Glasul Bisericii” XIX/ 1960/ 7-8, pp. 635-643.
CHRYSSAVGIS, John, Obedience and the Spiritual Father, în „Θεολογια”
t.58/ 1987/ 3, pp. 551-571.
Idem, Obedience – Hierarchy and ascetism, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.34, 1990/ 1, pp. 49-60.
COLOSIMO, Jean-François, Grégoire Palamas, art. în Dictionnaire critique
de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 508-510.
Idem, Hésychasme, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998,
pp. 531-533.
COMAN, pr. prof. Ioan G., Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism, art.
în „Studii Teologice” VII (1955), nr. 3-4, pp. 217-222.
Idem, Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică, art. în „Studii
Teologice” XXVII (1976), nr. 7-10, pp. 545-565.
COMAN, Episcop dr., Vasile, Ispitirea lui Iisus în pustie, în rev. Mitropolia
Banatului, an XXVIII, 7-9, 1978, pp. 349-357
CONGOURDEAU, Marie-Hélène, L`animation de l`embryon humain chez
Maxime le Confesseur, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.111/ 1989/ n°
5, pp. 693-709.

19
CORBU, Ierom. Lect. Univ. Drd., Agapie, Valenţe filocalice ale Noului
Testament (II), în rev. Teologia, an IV, 1, 2000, pp. 64-72
COSMA, diac. prof. Sorin, Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea
unităţii creştine, art. în „Studii Teologice” XXXV (1984), nr. 5-6, pp. 365-387.
CRĂCIUNAŞ, ierom. Irineu, Îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul, după Sf.
Părinţi, art. în „Studii Teologice” VIII (1956), nr. 9-10 pp. 622-640.
DAMIAN, pr. Teodor, Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia
ortodoxă, art. în Studii Teologice XXXI (1980), nr. 1-2, pp. 114-125.
Idem, Teama şi iubirea de Dumnezeu, art. în „Studii Teologice” XXXI (1980),
nr. 1-2, pp. 95-113.
DEJOND, Thierry, Contraception, problème de société, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.109/ 1987/ n° 2, pp. 248-265.
DESEILLE, Placide & LACOSTE, Jean-Yves, Ame-Coeur, art. în
Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 24-33.
DUMAS, André, Essai d’une définition portative de la sexualité, în „Revue
d`Histoire et de Philosophie Religieuses” 62/ 1982/ 4, pp. 403-414.
EGGER, Maxime, Archimandrite Sophronie. Moine pour le monde, în
„Contacts” XLIII/ 1993/ 163, pp. 163-177.
FAVRAUX, Paul, L`embryon, personne humaine dès la conception. A propos
d`un débat éthique, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.116/ 1994/ n° 2,
pp. 201-217
FEDOU, Michel, Le christianisme et le problème du mal, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.113/ 1991/ n° 6, pp. 824-838.
GABRIEL, ierod., Aducerea-aminte de moarte, art. în „Studii Teologice” XLV
(1993), nr. 3-4, pp. 107-121.
GALERIU, pr. prof. Constantin, Munca creatoare, însuşire a chipului divin în
noi, art. în „Studii Teologice” XXXIII (1982), nr. 5-6, pp. 309-312.
Idem, Sensul creştin al pocăinţei, art. în „Studii Teologice” XVIII (1967), nr. 9-
10, pp. 674-690.

20
Idem, Spiritualitate şi slujire, referat în „Studii Teologice” XXX (1979), nr. 5-
8.
GĂINĂ, D., Virtute şi păcat în cărţile populare româneşti, art. în „Glasul
Bisericii” XXV/ 1966/ 1-2, pp. 57-68.
GEORGESCU, pr. mgr. Mihai, Virtutea iubirii în teologia Sf. Maxim
Mărturisitorul, art. în „Studii Teologice” X (1958), nr. 9-10, pp. 600-609.
GILBERT, Maurice, La Bible et l`homosexualité, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.109/ 1987/ n° 1, pp. 78-95.
Idem, La procreation. Ce qu`en sait le Livre de Sagesse, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.111/ 1989/ n° 6, pp. 824-841.
GONDAL, Marie-Louise, La mystique est-elle un lieu théologique?, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.108/ 1986/ n° 5, pp. 666-684.
GONDIKAKIS, archim. Basile, L’expérience monastique, în „Contacts” XXV/
1975/ 89, pp. 100-116.
GRIBOMONT, Jean, Saint Basile et le monachisme enthousiaste, în „Irénikon”
LIX/ 1980/ 2, pp. 123-144.
GROSU, pr. Pavel, Din cugetările Sf. Părinţi asupra dragostei, art. în „Glasul
Bisericii” XVIII/ 1959/ 1-2, pp. 201-206.
Idem, Din cugetările Sf. Părinţi despre post, art. în „Glasul Bisericii” XVI/
1957/ 3, pp. 147-150.
GUILLAUMONT, A., Le problème des deux Macaires dans les Apophtegmata
Patrum, în „Irénikon” LIX/ 1975/ 1, pp. 41-60.
GUILLET, Jacques, Metanoia, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris, 1979, t.10/ col. 1093-1099.
HALLEAUX, André de, Palamisme et Tradition, în „Irénikon” LIX/ 1975/ 4,
pp. 479-493.
HEITZ, père Serge, Prière et spiritualité aujourd’hui, în „Contacts” XXXIV/
1984/ 124, pp. 60-67.

21
HIMCINSCHI, pr. Mihai, Viaţa şi învăţătura Sf. Antonie cel Mare, art. în
„Credinţa Ortodoxă” I (1996), nr. 3, pp. 80-97.
*** Humanisme et Spiritualité, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris, 1969, t.7/ col. 947-1033.
ICĂ, Ioan I. jr, Morala şi spiritualitatea ortodoxă în viziunea Sf. Grigorie
Palama, art. în „Revista Teologică” (1994), nr. 3, pp. 15-43.
ILIESCU, Victor, Despre rugăciune, art. în „Glasul Bisericii” XVII/ 1958/ 11,
pp. 1065-1069.
JACAMON, Sophia, La vie quotidienne au skite de Nil Sorsky, în „Irénikon”
LIX/ 1989/ 1, pp. 21-35.
JULLIEN, Jacques, Télévision et familles: amies ou ennemies?, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.112/ 1990/ n° 4, pp. 535-550.
KOVALEVSKY, arhiep. E., Postul Mare, trad. de protos. Emilian Birdaş, în
„Glasul Bisericii” XVI/ 1957/ 3, pp. 168-170.
LANNE, Emmauel, La «prière de Jésus» dans la tradition égyptienne.
Témoignage des psalies et des inscriptions, în „Irénikon” LIX/ 1977/ 2, pp.
163-204.
Idem, Le nom de Jesus-Christ et son invocation chez saint Irénée de Lyon, în
„Irénikon” IX/ 1975/ 4, pp. 447-468 (partea I).
Idem, Le nom de Jésus-Christ et son invocation chez saint Irénée de Lyon, în:
„Irénikon” LIX/ 1976/ 1, pp. 34-53 (partea a II-a).
LARCHET, Jean-Claude, Statutul embrionului după tradiţia patristică, art. în
„Revista Teologică” (1998), nr. 1, pp. 28-50.
LOSSKY, Vladimir, Le starets Macaire, în „Contacts” XIV/ 1962/ 37, pp. 9-
19.
LOUTH, Andrew, The influence of Denys the Areopagite on Eastern and
Western spirituality in the fourteenth century, studiu în „Sobornost” vol. IV/
1982/ nr. 2, pp. 185-200.

22
Idem, Knowing the unknowable: Hesychasm and the Kabbalah, studiu în
„Sobornost” vol. XVI/ 1994/ nr. 2, pp. 9-23.
Idem, Ascèse, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp.
89-93.
Idem, Prière, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp.
928-933.
Idem, Spirituelle (Théologie) art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF,
Paris, 1998, pp. 1101-1104.
Idem, Vie spirituelle, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 1224-1229.
LYONNET, Stanislas & GERVAIS, Pierre, Peché, art. în Dictionnaire de
Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1984, t.12/ col. 790-853.
Mac DONALD, Scott, Bien, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF,
Paris, 1998, pp.173-177.
MANTZARIDIS, Georges, La déification de l’homme, în „Contacts”
XXXVIII/ 1988/ 141, pp. 6-18.
MASTROGHIANNOPOULOS, arhim. I., Teologia şi Sfinţii, art. în
„Mitropolia Olteniei” XXII (1970), nr. 9-12, pp. 963-972.
Idem, Spre izvoare, art. în „Mitropolia Olteniei” XXIII (1971), nr. 1-2, pp. 20-
25.
MEGHEŞAN, pr. Dumitru, Rugăciunea minţii la Sf. Nicodim Aghioritul, art. în
„Credinţa Ortodoxă” II (1997), nr. 3-4, pp. 50-58.
MEYENDORFF, pr. John, Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie,
art. în „Studii Teologice” XLV (1993), nr. 5-6, pp. 20-25.
MIHĂLŢAN, pr. drd. Ioan, Necesitatea şi roadele iubirii, art. în „Studii
Teologice” XXXVI (1985), nr. 5-6, pp. 407-410.
Idem, Temeiurile teologice ale iubirii creştine, art. în „Studii Teologice” XXVI
(1975), nr. 7-8, pp. 555-567.

23
Idem, Iubirea şi frica de Dumnezeu, art. în „Mitropolia Ardealului” XXX/ 1975/
9-10, pp. 601-607.
MIHOC, Pr. Asist., Vasile, Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu – deşi
poartă ranele păcatelor, în rev. Mitropolia Ardealului, an XXVI, 7-9, 1981, pp.
549-559
MLADIN, Nicolae, Dr., Despre păcat, în „Prin zbuciumul vremii”, Tiparul
Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1945, din „Epifania“, nr.1.
MLADIN, prof. Nicolae, Sfinţii în viaţa morală ortodoxă, art. în „Studii
Teologice” VIII (1956), nr. 1-2, pp. 3-25
Idem, Iubirea smerită, art. în „Mitropolia Olteniei” XV (1963), nr. 11-12, pp.
854-858.
Idem, Asceza creştină, art. în „Mitropolia Ardealului” IV/ 1959/ 9-10, pp. 707-
721.
Idem, Freudismul sau dominaţia inconştientului, art. în „Mitropolia Ardealului”
V/ 1960/ 1-2, pp. 64-69.
MOLDOVAN, Ilie, Aplicarea pastorală a sfintelor canoane în viaţa familiei
creştine de azi, art. în „Revista Teologică” (1994), nr. 4, pp. 30-40.
MURRAY, ROBERT, St. Efrem’s Dialogue of Reason and Love, studiu în
„Sobornost” 1980/ 2, pp. 26-40.
NEF, Frédéric, Contemplation, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF,
Paris, 1998, pp.270-276.
NICOLAESCU, diac. prof. Nicolae, Minciuna malthusianistă şi conştiinţa
creştină, art. în „Studii Teologice” V (1953), nr. 3-4, pp. 269-278.
PARYS, Michel van, Abba Silvain et ses disciples. Une famille monastique
entre Skete et la Palestine à la fin du IVe et durant la première moitie du Ve
siècles, în „Irénikon” LIX/ 1988/ 4.
Idem, L’accès à l’Orient monastique chez saint Benoît, în „Irénikon” LIX/
1974/ 1, pp. 48-58.
Idem, La lettre de saint Arsène, în „Irénikon” LIX/ 1981/ 1, pp. 62-86.

24
Idem, La prière brève et pure selon saint Benoît, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 4,
pp. 507-512.
Idem, Un maître spirituel oublie : Thalassios de Libye, în „Irénikon” LIX/
1979/ 2, pp. 214-241.
Idem, Unification de l’homme dans le Nom. Exégèse de Mt. 18,19-20, în
„Irénikon” LIX/ 1977/ 3, pp. 345-359 (partea I).
Idem, Le rôle de la théologie patristique dans l’avenir de l’œcuménisme, în
„Irénikon” LIX/ 1971/ 1, pp. 7-23.
PATACSI, Gabriel, La libération de l’ homme intérieur dans la spiritualité
orthodoxe, în „Contacts” XXVIII/ 1978/ 102, pp. 110-140.
PAVEL, prof. Constantin C., Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în
condiţiile de viaţă actuale ale credincioşilor, art. în „Studii Teologice” XXVIII
(1977), nr. 5-8, pp. 421-435.
Idem, Temeiurile şi rostul ascultării în viaţa morală a creştinului, art. în „Studii
Teologice” XVII (1966), nr. 7-8, pp. 387-407.
Idem, Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev, art. în
„Studii Teologice” XLII (1990), nr. 1, pp. 120-141.
Idem, Lăcomia, patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti, art. în „Studii
Teologice” VII (1955), nr. 7-8, pp. 469-488.
Idem, Influenţa păcatului nostru personal asupra semenilor, în rev. Ortodoxia,
an XI, 2, 1959, pp. 265-279
PETCU, drd., Liviu, Ispitele şi păcatele în învăţătura Părinţilor filocalici, în
rev. Glasul Bisericii, LXV (2006), nr. 1-4, pp. 152-167.
PETCU, mrd., Liviu, Maica Domnului în Filocalie, în rev. Teologie şi Viaţă,
Anul XIV (LXXX), Nr. 1-6/Ianuarie – Iunie, 2004, pp. 168-181.
PETRARU, pr. Gh. & POPA, pr. Gh., Patimile omeneşti şi implicaţiile lor
moral-sociale, art. în „Teologie şi Viaţă” V/ 1995/ nr. 1-3, pp. 59-68.
PIETREANU, Magistrand, V., Virtute şi păcat în concepţia Sfântului Apostol
Pavel, în Studii Teologice, an IX, 9-10, 1957, pp. 673-693

25
PLĂMĂDEALĂ, ierom. Antonie, Rugăciunea şi cunoaşterea în învăţătura
ortodoxă, art. în „Studii Teologice” X (1958), nr. 9-10.
Idem, Câteva aspecte ale trăirii ortodoxe, art. în „Glasul Bisericii” XVII/ 1958/
3, pp. 236-244.
POPA, protos. Ioasaf, Învăţătura ascetică după Sf. Ioan Scărarul, art. în „Studii
Teologice” X (1958), nr. 9-10 , pp. 253-269.
Idem, Temeiuri patristice pentru viaţa de obşte (Ava Şenuti), art. în „Studii
Teologice” VIII (1956), nr. 1-2, pp. 81-108.
Idem, 1600 de ani de la moartea sf. Antonie cel Mare, art. în „Studii Teologice”
VIII (1956), nr. 9-10, pp. 641-671.
POPESCU, M. Teodor, Îndrumări metodice pentru studenţi, art. în „Studii
Teologice” VIII (1956), nr. 7-8.
POPESCU, pr. C., Demonica doctrină militaristă. Neomaltusianismul, art. în
„Glasul Bisericii” XII/ 1953/ 9-10, pp. 575-586.
POPESCU, pr. prof., M. Niculae, Din cugetările Sf. Părinţi despre rugăciune,
art. în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1956), nr. 8-9, pp. 451-455
POPOVITSCH, Justin, Théorie de la connaissance et la connaissance de Dieu
chez saint Isaac le Syrien, în „Contacts” XXII/ 1970/ 69, pp. 32-53 (partea I).
Idem, Théorie de la connaissance et la connaissance de Dieu chez saint Isaac le
Syrien, în „Contacts” XXII/ 1970/ 70, pp. 119-147 (partea a II-a).
POUTIER, Christian, L’amour au cœur du monde et de l’Eglise: Thérèse de
Lisieux, Silouane de l’Athos, în „Contacts” XXXV/ 1985/ 129, pp. 19-38.
PRESCURE, prof. Vasile, Postul şi viaţa duhovnicească, art. în Mitropolia
Olteniei XXVII (1975), nr. 9-10, pp. 708-713.
RĂDULESCU, pr. drd. Nicolae, Păcatul şi eliberarea după Noul Testament,
art. în „Studii Teologice” XXVII (1976), nr. 7-10, pp. 669-682.
RĂILEANU, Prof., Liliana, Despre ispita Mântuitorului, în rev. Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, an LXVI, 1-3, 1990, pp. 71-75

26
REGNAULT, Lucien, La prière continuelle «monologistos» dans la littérature
apophtegmatique, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 4, pp. 467-493.
Idem, Quelques apophtegmes arabes sur la «Prière de Jésus», în „Irénikon”
LIX/ 1979/ 3, pp. 344-356.
Idem, Les Apophtegmes des Pères en Palestine aux Ve –VIe siècles, în
„Irénikon” LIX/ 1981/ 3, pp. 320-330.
REMETE, pr. lect. George, Familia în concepţia creştină, art. în „Credinţa
Ortodoxă” I (1996), nr. 1, pp. 90-116.
Idem, Spiritualitatea ortodoxă, art. în „Credinţa Ortodoxă” V (2000), nr. 2, pp.
42-57.
ROSSUM, Joost van, Priesthood and confession in St. Symeon the New
Theologian, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.20, 1976/ 4,
pp. 220-228.
SABĂU, drd. Alexandru M., Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox,
art. în „Studii Teologice” XXXII (1981), nr. 3-4, pp. 275-284.
SEGUIN, Michel, Nouveau point de vue sur la contraception, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.112/ 1990/ n° 2, pp.202-228 (partea I).
Idem, Nouveau point de vue sur la contraception, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.112/ 1990/ n° 3, pp.394-415 (partea a II-a).
SEMEN, pr. Petre, Cuvântul Scripturii în faţa imoralităţii: pruncucidere,
abandonul de copii, divorţul, drogurile şi homosexualitatea, studiu în „Dialog
teologic”, Iaşi, I / nr. 2, 1998, pp. 37-67.
Idem, Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor în Vechiul şi Noul
Testament, art. în „Teologie şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 1-3, pp. 46-57.
Idem, Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament (teză de
doctorat), în „Teologie şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 4-7, pp. 13-246.
SINISCALCO, Paolo, Les Pères, source pour l`histoire, studiu în „Bulletin de
l’Institut Catholique de Lyon”, 118 / 1994 / N° 106, pp. 13-27

27
SOFRONIE, Arhim., Din învăţăturile Sfântului Siluan, în „Epifania“, nr. 1, ian.
- febr., 1998.
STAN, Alexandru I., Sfinţi şi sfinţenie – un punct de vedere ortodox, art. în
„Teologie şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 1-3, pp. 58-66.
STĂNILOAE, pr. prof. Dumitru, Învăţătura creştină despre muncă, art. în
„Studii Teologice” V (1953), nr. 1-2, pp. 24-37.
Idem, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, art. în „Mitropolia
Olteniei” XXII (1970), nr. 7-8, pp. 730-742.
Idem, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, art. în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”
LVI/ 1980/ nr. 9-12, pp. 733-763.
Idem, Bréviaire hésychaste, présenté par M. van Parys, în „Irénikon” LIX/
1979/ 1, pp. 54-69 (partea I).
Idem, Bréviaire hésychaste, présenté par M. van Parys, în „Irénikon” LIX/
1979/ 3, pp. 356-374 (partea a II-a).
Idem, L’accueil de la Tradition dans le monde d’aujourd’hui. Le point de vue
de l’Orthodoxie, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 4, pp. 451-466.
Idem, La centralité du Christ dans la théologie, dans la spiritualité et dans la
mission orthodoxe, în „Contacts” XXV/ 1975/ 92, pp. 447-457.
Idem, În jurul «Omiliilor duhovniceşti» ale Sf. Macarie Egipteanul, art. în
„Mitropolia Olteniei” X (1958), nr. 1-1, pp. 15-38.
Idem, La liturgie de la communauté et la liturgie intérieure dans la vision
philocalique, în „Contacts” XXXII/ 1982/ 120, pp. 307-322.
STOINEA, Liviu, Sfinţenie şi slujire în viaţa creştină, art. în „Studii
Teologice” XL (1988), nr. 1, p. 50-69.
Idem, Valoarea binelui în viaţa creştină, art. în „Studii Teologice” XXXVI
(1985), nr. 9-10, pp. 647-665.
Idem, Valoarea frumosului în gândirea creştină, art. în „Studii Teologice”
XXXIX (1987), nr. 6, pp. 78-99.

28
Idem, Desăvârşirea creştină după Sfântul Simeon Noul Teolog, art. în „Studii Teologice”
XXXVI (1985), nr. 5-6, pp. 390-406.

STOLERU, drd. Nicolae, Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjugale


creştine, art. în „Studii Teologice” XXV (1974), nr. 3-4, pp. 533-547.
ŞTEFAN, pr. drd. Liviu, Virtutea iubirii în teologia Sf. Maxim Mărturisitorul,
art. în „Mitropolia Ardealului” XLIV/ 1989/ 3, pp. 14-20.
TEŞU, I.C., Cunoaşterea lui Dumnezeu în învăţătura şi trăirea filocalică, art. în
„Teologie şi Viaţă” V/ 1995/ nr. 10-12, pp. 73-104.
Idem, Modurile sau treptele împărtăşirii de Hristos în spiritualitatea ortodoxă,
studiu în „Dialog teologic”, Iaşi, III / nr. 6, 2000, pp. 138-155.
Idem, Sensul familiei, în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur, în “Teologie şi
Viaţă”, an IV (1994), nr. 5-7, pp. 40-60.
Idem, Rugăciunea, de Thomas Spidlik, traducere din The Spirituality of the
Christian East. A Sistematic Handbook, Cistercian Publications Inc, Kalamazoo,
Michigan, 1986, în “Teologie şi Viaţă”, anul V (1995), nr. 1-3, pp. 69-84.
Idem, Teologia creaţiei. Perspectiva spiritualităţii ortodoxe, în “Analele
Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tomul IV (1995-1996), pp. 58-81.
Idem, Sfânta smerită cugetare - Împărăteasă a virtuţilor. Gânduri filocalice, în
“Teologie şi Viaţă”, anul VI (1996), nr. 1-6, pp. 62-75.
Idem, Preoţia creştină - “artă a artelor” şi “ştiinţă a ştiinţelor”. Însemnări pe
marginea Tratatului despre preoţie al Sf. Grigorie de Nazianz, în “Teologie şi
Viaţă” - volum omagial - anul XI (2001), nr. 1-7, pp. 109-123.
Idem, Paternitate şi filiaţie duhovnicească la Sfântul Simeon Noul Teolog, în
“Teologia”, anul VIII (2004), nr. 4, pp. 171-204.
Idem, Experierea luminii dumnezeişti la Sfântul Simeon Noul Teolog, 23
pagini, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, serie nouă,
tomul IX, 2004, pp. 149-173..
Idem, Elemente de ascetică ortodoxă: etapele păcatului, în „Teologia”, anul IX
(2005), nr. 3, pp.32-56.

29
Idem, Criterii de discernere a experienţelor duhovniceşti, în “Analele
Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă,
tom X, 2005, p. 243-258.
TILEA, pr. drd. Gheorghe, Starea de spirit în rugăciune, după Sf. Ioan Gură de
Aur, art. în „Glasul Bisericii” XXXVII/ 1978/ 3-4, pp. 289-300.
TODORAN, pr. prof. Isidor, Eros şi Agape, art. în „Studii Teologice”, VIII
(1956), nr. 3-4, pp. 139-154.
TOURAILLE, Jacques, Isaac le Syrien, témoin de l’impossible, în „Contacts”
XXXII/ 1982/ 118, pp. 170-178.
Idem, La voie philocalique, în „Contacts” XXXI/ 1981/ 113, pp. 41-50.
VAFIADIS, A. Jean, L’amour: La loi nouvelle selon Nicolas Cabasilas, în
„Κληρονομια”15/ 1983/ 2, pp. 33-42.
VASILESCU, C., Raportul dintre virtute şi păcat, după doctrina morală a
Didahiei, art. în „Studii Teologice” XIII (1962), nr. 1-2, pp. 51-71.
VASILESCU, diac. prof. Emilian, Rugăciunea, centrul vieţii religioase, art. în
„Mitropolia Olteniei” XVIII (1956), nr. 1-3, pp. 39-47.
Idem, Duhul Ortodoxiei, art. în „Glasul Bisericii” XV/ 1956/ 3-4, pp. 136-141.
VAUJUAS, Arnaud de, Est-il moral de promovoir le «sexe sans risque»?,
studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.110/ 1988/ n° 6, pp. 867-878.
VIZITIU, pr. Mihai, Sfânt şi sfinţenie după Noul Testament, art. în „Teologie şi
Viaţă” II/ 1992/ nr. 11-12, pp. 42-52.
WARE, † Kallistos, La vie monastique, sacrement d’amour, în „Contacts”
XXXI/ 1981/ 114, pp. 136-150.
Idem, La Trinité, cœur de notre vie, în „Contacts” XXXIV/ 1984/ 124, pp. 33-
50.
Idem, The ‘Monk of the Eastern Church’ and the Jesus prayer, studiu în
„Sobornost” vol. XV/ 1993/ nr. 2, pp. 17-27.
Idem, Praying with the body: the hesychast method and some non-Christian
parallels, studiu în „Sobornost” vol. XIV/ 1992/ nr. 2, pp. 6-36.

30
Idem, ‘One Body in Christ’: Death and the Communion of Saints, studiu în
„Sobornost” vol. III/ 1981/ nr. 2, pp. 179-191.
Idem, The Holy Name of Jesus in East and West: the Hesychasts and Richard
Rolle, studiu în „Sobornost” vol. IV/ 1982/ nr. 2, pp. 163-184.
Idem, The Orthodox Experience of Repentance, studiu în „Sobornost” 1980/ 2,
pp. 18-28.
Idem, The mystery of the human person, studiu în „Sobornost” 1981/ 3:1, pp.
62-69.
ZANETTI, Ugo S.J., Les Lettres de Saint Antoine et la naissance du
monachisme, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.113/ 1991/ n° 1, pp. 87-
93.
ZĂVOIANU, drd. Corneliu, Rugăciunea lui Iisus în Imperiul Bizantin şi
răspândirea ei în Peninsula Balcanică şi Ţările Române, art. în „Glasul
Bisericii” 1981/ 11-12, pp. 1100-1130.

31