Sunteți pe pagina 1din 3

ccccDiscutai o oper literar care a avut un impact social/politic/personal major.

Enumerai mecanismele de proiecie ntr-un plan alegoric identificabile n textul ales.


c

ccc ccc c
 cLa rascruce de vanturiccc c c cc
 c c cc c c c ccc cc c c
  cc c c c c
cccc cc c
 cc c cc c  c c! c
 cc c c c c c" c c c cc"  c
c cc! c c " c cc c c c#  c
 c c cc c cc c ! c$ % "c& "% cc'  c c
 (ccc)% % c* " c
ccccc+ cc c !cc " c"  c c c c c
c , c -c % cc& %c c c cc " c
 c c cc c " c c
ccccccc
ccccc#c c  c c c  c  cc c  c c
 c! cc& %c c c# " cc c % c c
c c  c c c! cc ccc c c c c c
!  cc! c ccc ! c   c c cc c
"  c.cc  c c " c cc c c c cc c c
  cc c c"cc c c cc c c
cccccc) c c/cccc0c c c /cc ,c
 cc1c / c c!2 3cc /c4c c c
cccccc1c c  c c! c c ccccc %5cc cc c
!ccc6c% cc& cc  !c cc" c cc cc
c %5cc cc c c cc  c cc$ % "c& "%cc
c c!  c cc) cc,c c cc c cc c
c c! cc7c c  cc! cc  c c6c)% % c* " c6c c
 cc0, cc" cc2c0% cc c8c cc cc c
 c c c! cc
ccccccccc. c c c  c c ccc "% c c-c % c
 %5cc& %cc" c c8c % cccc& %cc& cc+c c
"%c cc  cc cc c " ccc c 2 c c cc c
! cc  c cc

ccccc cc 95cc: c# cc;; ;;c ! c c cc! c


 c c " cc cc ccc& %c c  c#c
95cc cc cc "ccc! cc0%  c  c cc
)% % c* " cc# ccc cc  c ccc 95cc
"  c! cc cc c cc$ % "c& "%cc  ccc
 c cc c cc cc % ccc c c c c
 c c cc cc. cc! , c c cc c c c c
 c c c 95cc c c0c cc cc c cc<c c
 c c c  c0c c cc 95cc c
  c  cc cccccc c c" cc cc c0  cc
c  cc)% % cc!cc  cc0" ccc cccc: c
# cc0" , cccc c! c c ccc$ % "c& "% cc
ccccccccc  c cc c cccc %5c ccc!"ccc
 cc cc%c " cc! ccc  cc c c  cc
 c ccccc& cc % c7cc c cccc
 cc& %c' c cc0 (c
ccccccccc#c c  cc& cc c c cc cc c0  cc
$ % "c& "% c  ccc cc 2c cc  c c cc
0 !cc& %cc c c0c"c c ! c cc  cc2cc
cc c cc cc  cc& c c cc  c
 c % cc& %cc2cc cc ! "% cc c  c c c
 cccc c ! c0 !c c  c c ccc "  c cc
c,"cc  c c cc cc! cc c c  c
c ! c ,c cc % cc c c0  cc$ % "c& "% c c
 ccc c cc c-cc  c  cc& %cc c
 cc "c cc c ccc! c ccc  ! c c
! cc c  cc   c c" c cc c cc  c 
c cc: c# cccc  c c c c& %cc cc c
 c  c c " cc+c c  c! c c0 c c c
 ccc& %c" cc$ % "c& "% c % c0c cc c
  ccc,cc c cc c 2 c c c
ccccccccc ccc ccc cc % c c cc cc. c
  cc" c cc 2c c cc  cc c c, c
 cc c cc  c!cc c% c ccc c c& %c c
0  cc c% c-c cc cc" c6cc cccc  cc
% 2 cc c cc cc cc cc cc0 c c cc
 " cccc cccc cc c  cc cc0 cc
c  cc ! c 2c! c %5cc cc

ccccccccc % cccc % ccc& cccc& cc c cc c "cc


 c0 !cc& %cc c cc c c c cc
 " cc c cc cc) cc cc cc!cc c cc
2c ccc c c cc,cc ccc ccccccc
c cc !c ccc % c6c& cc  c c cc
& %ccc!c ccc cc c0% ccc c c cc
ccccccc  cc " cc& %c c c c c 8c c c
  c ccc c c" c c c  c cc c
 ccc  c  c
ccccc& %c cc c  cc c c !c
/ c c
 c =c c c0c c /c cc c "= c=/c cc  c c
 cc c! /c& %c cc =/c 4/c c c c cc 2 cc
c c! c " c>?c ccc!=c cc /c4c/c c
c0c c  c c  c!c! c c c 2c4c c2c!c=c c4c
 /c!cc/ c4c c0c 4c c cc!cc /c /" cc
cccccc
cccc@ c  c c! c cc c ! cccc ccc c
 cc! cc cccc cc cc c cc ccc c
Ac cc c c cc cc  ccc c  ! cc
 ccc c c! c c c c c ! cc c
  c Ac c c ccc cc -c! B 8c
B 8c " B 8c B A c c c"c c c c c
 c c c Acc! c c " c c cc c
cc  c! c c c! c c " c  cccc
cc  cc c c
 c  cc c cc cc ! c c A c c
  c c c  c c c " c c& %cc % cc
 cc c Ac
c
cccccc c ccc cc cc cc c  c c! c
 cc c c c ccc c!  c c " cc  c
 c c c c c  c , c c ! c  c
 c c  ccc c cc
c
c