Sunteți pe pagina 1din 6

VARIANTA 1

Urmatoarele afirmatii cu privire la alfa alanina sunt adevarate :


A. Este un aminoacid alifatic
B. Este un aminoacid cu caracter bazic
C. Este un aminoacid nonglucoformator
D. Formeaza legaturi de H in structura secundara
E. Nici un raspuns corect

Principalul donor de grupare metil in organism este :


A
Metionina
B
Cisteina
C
Cistina
D
Glutationul
E
Metil transferaza

Care din urmatoarele afirmatii cu privire la fenilalanina este adevarata:


A. Este un aminoacid neesential
B. Este derivat din tirozina
C. Este aminoacid aromatic
D. Formeaza punti disulfidice in structura tertiara a proteinelor
E. Nici un raspuns corect

Care dintre urmatorii aminoacizi poate transporta amoniacul prin sange:


A. Ala
B. Gly
C. Met
D. Glu
E. Trp

Dintre urmatorii aminoacizi, care este cel care intervine in ciclul ureogenetic :
A. Met
B. Trp
C. Arg
D. Lys
E. His

Printre aminoacizii care nu pot fi sintetizati in organism se numara si:


A. Ala
B. Val
C. Tyr
D. Glu
E. Gly

Urmatoarele adirmatii sunt adevarate cu privire la glutation :


A. Este cel mai important tripeptid din organism
B. Are rol protector impotriva substantelor reducatoare
C. Are in structura trei aminoacizi: Arg, Gly, Met
D. Este format din cisteina, glutamat, alanina
E. Nici un raspuns corect

Care dintre urmatoarele secvente de aminoacizi, se regaseste in structura glutationului:


A. Gly-Cys-Glu
B. Cys-Lys-Ala
C. Glu-Cys-Gly
D. Arg-Met-Gly
E. Arg-Gly-Met

Structura primara a proteinelor :


A
Este reprezentata de secventa aminoacizilor din lant
B
Poate fi denaturata prin caldura datorita legaturilor covalente foarte slabe
C
Legatura peptidica este o legatura covalenta slaba
D
Are aspect de alfa- helix sau beta foaie pliata
E
Legatura caracteristica este legatura glicozidica

10

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la functiile proteinelor nu este adevarata:


A
Pot fi enzime
B
Intervin in contractia musculara
C
Au rol in coagulare
D
Intervin in transportul prin membrana
E
Constituie substrat energetic major pentru organism

11

Cromoproteinele sunt proteine care :


A
Contin magneziu
B
Hemul din structura lor este un nucleu tetrapirolic
C
Pot fi purinice sau pirimidinice

D
E
12

Citocromii sunt localizati in nuleul celulei


Au ca reprezentant albumina din sange

Formele anormale de hemoglobina sunt :


A. Oxihemoglobina
B. Carboxihemoglobina
C. Carbhemoglobina
D. Hemoglobina F
E. Hemoglobina A1

13

In organism, ARN are urmatoarele caracteristici :


A. Este de trei tipuri: ARN mitocondrial, ARN de transfer, ARNcitoplasmatic
B. Contine resturi de dezoxiriboza
C. Este implicat in transmiterea informatiei genetice
D. Nu are rol in sinteza proteica
E. Nici un raspuns corect

14

Care din urmatoarele baze azotate sunt de natura pirimidinica ;


A. Xantina
B. Citozina
C. Guanina
D. Adenozina
E. Adenina

15

Care dintre urmatoarele enzime catalizeaza o reactie de fosforilare la substrat?


A. Gliceraldehid 3 fosfat dehidrogenaza
B. Glicerol 3 fosfat dehidrogenaza
C. 1,3 difosfoglicerat kinaza
D. Pirofosforilaza
E. Glucokinaza

16

Reactia de transaminare:
A. Este caracterizata prin participarea enzimei piruvic oxalacetic transaminaza
B. Este ireversibila
C. Are drept substrate acidul glutamic, aspartic si alfacetoglutaric
D. Favorizeaza formarea unui aminoacid dintr-un hidroxiacid
E. Este catalizata de enzime din clasa metiltransferazelor

17

In structura unei enzime :


A. Exista si o componenta neproteica care determina specificitatea de actiune
B. Coenzima poate fi un derivat al vitaminei B5 daca substratul este un aminoacid
C. Intervine si o componenta care ofera specificitatea de substrat
D. Apoenzima este cea care asigura functia catalitica
E. Coenzima este componenta neproteica ce contine centrul activ al enzimei

18

Anumite enzime, pot avea mai multe izoenzime, care:


A. Sunt forme moleculare diferite ale enzimelor ce catalizeaza reactii diferite
B. Se regasesc in cazul enzimelor formate dintr-un singur monomer
C. Pot avea doua lanturi alfa si doua lanturi beta
D. Au drept reprezentant, enzima care catalizeaza reducerea piruvatului
E. Catalizeaza reactii ireversibile

19

In inhibitia enzimatica necompetitiva:


A. Molecula inhibitoare se leaga in situsul activ al enzimei
B. Substratul se poate lega in situsul allosteric
C. Inhibitorul are structura diferita de cea a substratului
D. Viteza de reactie este zero
E. Nici un raspuns corect

20

Alaturi de de vitamina C, un rol important antioxidant in organism, indeplineste si:


A. Vitamina B1
B. Vitamina B12
C. Glutation
D. Fenilalanin hidroxilaza
E. Alanina

21

Care din urmtoarele secvente cuprinde componente care asociate, intervin in formarea coenzimelor flavinice?
A. AMP, FMN, vitamina B1
B. Vitamina B2, fosfat, AMP
C. Riboflavina, FMN, ATP
D. Nicotinamida, AMP, vitamina B3
E. Nici un raspuns corect

22

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la forma activa a vitaminei B1 nu este adevarata :
A. Este coenzima a alfacetoglutarat DH
B. Intervine in decarboxilarea oxidativa a piruvatului
C. Este coenzima complexului piruvat DH
D. Intervine alaturi de FAD in reactia de oxido-reducere a unor substrate
E. Este prima coenzima din decarboxilarea oxidativa a cetoacizilor

23

Forma activa a vitaminei B6 intervine in metabolismul:


A. Lipidelor
B. Alcoolilor
C. Aminoacizilor
D. Glucidelor
E. Colesterolului

24

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la coenzima A este adevarata:


A. Intervine in lantul respirator
B. Se formeaza din vitamina K
C. Intervine in transferul radicalilor acil
D. Este un intermediar din lantul respirator, care transfera lectroni
E. Are rol in fosforilarea oxidativa

25

Care dintre urmatoarele reactii nu face parte din calea de sinteza a formei active a vitaminei B 5?
A. Defosforilare
B. Adaugare de cisteina
C. Decarboxilare
D. Adenilare
E. Nici un raspuns corect

26

Dintre urmatoarele componente ale lantului respirator mitocondrial, care intervine exclusiv in transportul de electroni?
A. Cit P450
B. Cit b
C. FMN
D. CoQ
E. Nici un raspuns corect

27

Mentionati care dintre urmatoarele componente nu intervine in procesul de transport de protoni si electroni din mitocondrie :
A. NADH DH
B. Coenzima Q
C. Citocromul c1
D. HSCoA
E. Nici un raspuns corect

28

Dintre urmatoarele componente, nu sunt monozaharide:


A. Glucoza
B. Galactaza
C. Riboza
D. Xiluloza
E. Maltoza

29

Fosfolipidele sunt lipide complexe care :


A. Contin in molecula exclusiv acizi grasi neesentiali
B. Au in compozitie un aminoalcool nesaturat
C. Se gasesc exclusiv in membranele celulare
D. Au ca si reprezentant, lecitina
E. Nici un raspuns corect

30

Care dintre urmatoarele afirmatii legate de proteinele membranare, nu este adevarata:


A. Au rol de receptori la suprafata membranelor celulare
B. Prezinta rol in transportul ionilor prin membrana
C. Sunt molecule independente, neputand forma legaturi cu glucidele aflate la exteriorul membranei
D. Pot avea rol de enzima, ce catalizeaza o serie de reactii
E. Nici un raspuns corect

31

Dintre urmatoarele procese, unele sunt hipoglicemiante. Care sunt acelea?


A. Glicogenogeneza
B. Sinteza de glucoza din aminoacizi
C. Gliconeogeneza
D. Glicogenoliza
E. Neoglicogeneza

32

Pragul renal de eliminare a glucozei in urina, defineste:


A. capacitatea de reabsorbtie partiala a glucozei prin tubii renali
B. cantitatea de glucoza eliminata in urina
C. limita glicemiei pana la care glucoza poate fi reabsorbita total prin tubii renali
D. cantitatea de glucoza din sange care se poate elimina prin urina, la bolnavii diabetici
E. nici un raspuns corect
33

Care dintre urmatoarele afirmatii legate de glicoliza sunt adevarate:


A. este un proces hiperglicemiant
B. are ca produs final, acidul piruvic sau lactic
C. este un proces prin care se formeaza glucoza din glicogen

D. are loc in mitocondrii


E. are ca produs final glicogenul
34

Alaturi de rinichi, ficatul este unul din organele cu actiune majora in reglarea glicemiei prin:
A. actiunea GK (glucokinazei) atunci cand in organism exista un deficit de glucoza
B. reabsorbtia totala a glucozei din sange
C. eliberarea de glucoza din esterii acesteia sub actiunea G-6-Fosfatazei
D. consumul cantitatilor excesive de zaharoza
E. nici un raspuns corect

35

Boala diabetica nu este exclusiv o dereglare a metabolismului glucidic, ci si a celui lipidic. Acest lucru, la pacientii diabetici se traduce prin:
A. Posibilitatea instalarii alcalozei metabolice
B. Eliminarea acizilor biliari in urina
C. Aparitia hipoamoniemiei
D. Formarea de cantitatti suplimentare de fenilpiruvat
E. Formarea si eliberarea de corpi cetonici prin urina

36

Care dintre urmatoarele componente reprezinta produsi de oxidare ai glucozei ?


A. Glucuronat
B. G-6-P
C. Glucozoxidaza
D. Glutamat
E. Glicocol

37

Fructoza, monozaharid din categoria hexozelor :


A. Este un component al maltozei
B. Prin esterificare cu fosfat, poate forma doar F-1-P sau F-6-P
C. Poate fi convertita la F-1-P sub actiunea fructoz kinazei
D. Face parte din categoria aldozelor
E. Nici un raspuns corect

38

Dintre urmatoarele enzime, alegeti pe cea care nu este specifica guconeogenezei:


A. Piruvat carboxilaza
B. Fosfoenol piruvat carboxi kinaza (PEPCK)
C. Piruvat kinaza
D. Glucoz 6 Fosfataza
E. Fructoz 1,6 difosfataza

39

Trigliceridele, lipide simple:


A. Au in structura acizi grasi esentiali
B. Se pot forma din diglicerid, sub actiunea unei kinaze
C. Se gasesc predominant in membranele celulare
D. Sunt formate din diglicerid si acizi grasi saturati
E. Au in compozitie aminoalcooli nesaturati

40

Care dintre urmatoarele molecule pot fi regasite in structura fosfolipidelor?


A. Ceramid
B. Monozaharid
C. Metionina
D. Diglicerid
E. Nici un raspuns corect

41

Care din urmatorii aminoacizi nu este implicat in formarea cathecolaminelor:


A. Met
B. Phe
C. OH-Phe
D. Tyr
E. Nici un raspuns corect

42

Care dintre urmatoarele molecule reprezinta forma de trasnport a amoniacului prin sange:
A. Uree
B. Glutamina
C. Amoniu
D. Glutaminaza
E. Glutamat

43

Forma de eliminare a triptofanului prin urina este:


A. Uree
B. Indol
C. Sare de amoniu
D. Indican
E. Acid uric

44

Dintre urmatoarele reactii, care nu face parte din calea normala de metabolizare a phenilalaninei:
A. Hidroxilare
B. Transaminare
C. Decarboxilare
D. Metilare
E. Nici un raspuns corect

45

Una dintre categoriile de lipoproteinele se sintetizeaza in sange; este vorba despre:


A. Chilomicroni
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. Alfa lipoproteine

46

Lipoproteinlipaza din sange:


A. Actioneaza asupra chilomicronilor
B. Este o enzima dependenta de actiunea vitaminelor
C. Actioneaza asupra LDL
D. Degradeaza colesterolul din interiorul lipoproteinelor plasmatice
E. Nici un raspuns corect

47

In structura ureei se regasesc doua grupari amino, una provenind din:


A. Lizina
B. Aspartat
C. Alanina
D. Metionina
E. Glutamat

48

Care dintre afirmatiile referitoare la degradarea hemului este falsa:


A. Este un proces fiziologic
B. Incepe in splina
C. Conduce la formare de bilirubina
D. Are ca produs final bilirubina dar forma de eliminare o reprezinta pigmentii biliari
E. Bilirubina indirecta se poate elimina prin urina

49

Pelicula dentara :
A
Este formata din componente salivare cu rol protector impotriva demineralizarii dintilor la eruptie
B
Apare la 14 zile dupa eruptia dintilor
C
Are rol distructiv
D
Bacteriile care o populeaza secreta enzime cu rol metabolic
E
Apare in cazul unei igiene orale necorespunzatoare.

50

Placa bacteriana :
A
Are rol protector impotriva demineralizarii.
B
Are rol distructiv datorita bacteriilor care secreta enzime
C
Este favorizata de un pH salivar acid
D
Bacteriile din placa nu includ streptococi sau lactobacilli
E
Este formata din pelicula dentara, fara bacterii si fara leucocite.

51

Tartrul dentar:
A
B
C
D
E

Reprezinta placa bacteriana demineralizata


Este favorizat de un pH alcalin
Mineralele nu se depun pe placa bacteriana
Contine lipide, enzime: TGO, TGP
Persoanele cu exces de fosfataza alcalina sunt predispuse la aparitia tartrului.

Caria dentara :
A
B
C
D
E

Este o infectie acuta


Este favorizata de un pH alcalin
Este un proces de distrugere a dintilor prin succesiuni de demineralizare si remineralizare
Bacteriile aflate in placa secreta enzime cu rol in metabolismul glucidelor avand ca rezultat un pH alcalin.
Este cauzata de aparitia peliculei dentare odata cu eruptia dentara.

52

53

Procesul de remineralizare din caria dentara :


A
Consta in distrugerea substantelor minerale prin dizolvarea acestora de catre acizii din placa
B
Cristalele de hidroxiapatita apar golite de apa la microscop
C
Este parte integranta in procesul infectios acut
D
Consta in aparitia unor zone mai intunecate pe suprafata dintelui
E
Zonele mai transparente sunt datorate reprecipitarii mineralelor.

54

Care dintre urmatoarele elemente nu face parte din parodontiu :


A
Tesut conjuntiv mineralizat
B
Tesut conjuntiv nemineralizat
C
Os
D
Gingie
E
Lichid gingival

55

Urmatoarea afirmatiei cu privire la metabolismul calciului nu este adevarata :


A
Valoarea normala a calcemiei este intre 9-11 mg/dl
B
Are o fractiune ionizata
C
Are o fractiune legata cu glucide
D
Se gaseste in os , dinte
E
Poate fi ion intracelular.

56

Urmatoarea afirmatie cu privire la metabolismul fosforului nu este adevarata :

A
B
C
D
E

Are rol structural


Are rol energetic
Hipofosfatemii apar in rahitism
Hiperfosfatemii apar in insuficienta renala
Absorbtia intestinala este favorizata de un raport Ca/P <0,5

57

Urmatoarea afirmatie cu privire la metabolismul fluorului nu este adevarata :


A
Blocheaza glicoliza
B
Are rol anticoagulant
C
Insuficienta fluorului provoaca hemoragii
D
Excesul de fluor determina aparitia fluorozei.
E
In smalt si dentina formeaza fluorapatita.

58

Tesutul conjunctiv are urmatoarele caracteristici :


A
Este format din celule fixe (ganulocite) si celule mobile (fibroblaste)
B
Are rol de sustinere si aparare
C
Este format din substanta fundamentala (colagen, reticulina, elastina)
D
Este format din mici fibre musculare netede
E
Nici un raspuns corect

59

Amelogeninele :
A
Sunt proteine secretate in smaltul matur
B
Sunt insolubile in saruri neutre
C
Au hidroxiprolina ca si colagenul
D
Sunt bogate in proteine, glucide, leucina
E
Au hidroxilizina

60

Ligamentul :
A
B
C
D
E

Este un tesut cojuntiv mineralizat


Ajuta la fixarea dintelui in alveola
Face legatura intre dinte si gingie
Are rol in mineralizarea dintelui
Este o structura nevascularizata, neinervata.