Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei


Catedra de Psihologie
STRUCTURA PROGRAMEI
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
a.
b.
c.
d.

e.
f.

8.

Denumirea cursului: Psihologia religiei


Numar de credite: 4
Statutul cursului: Ds.Op. (Disciplina de specialitate opional)
Cod
Durata studiilor: 1 semestru
Total ore: 42
Tipuri de activitate didactica: P - Curs - 2 ore = 28 ore
Seminar 1 ora = 14 ore
Conditii prealabile:
- Obtinerea
creditelor
anterior
inscrierii
la
acest
curs:
Introducere in psihologie
Psihologia personalitatii.
Premise generale:
Programe de specialitate din tara si de peste hotare
Literatura de specialitate de referinta si foarte recenta
Tratate, ghiduri, manuale de specialitate romanesti si internationale
Rezultate ale cercetarilor de specialitate si cele personale privind:
- Motivatia si atitudinile religioase la elevi, studenti, adulti.
- Nivelul dezvoltarii gandirii morale si religioase la elevi, studenti,
adulti.
- Confirmarea universalitatii stadiilor dezvoltarii gandirii religioase
pentru credinciosii ortodocsi.
- Adaptarea unor chestionare pentru testarea nivelului de structurare al
judecatii morale, si respectiv religioase pentru anumite categorii de
persoane din Romania.
Constituirea si innoirea permanenta a unui set de teste, chestionare si
alte instrumente psihologice necesare pentru exemplificari si
elaborarea de cercetari empirice
Specializarea dobandita la centrul de Psihologia Religiei din UCL Belgium, indrumata de prof. J.M. JASPARD s-a dovedit utila in
conceperea programei si a cursului, fiind recunoscatori d-lui. Prof.
J.M. JASPARD.
Obiective:

Initierea cursantilor cu teoriile clasice si moderne referitoare la


psihologia religiei

Largirea orizontului cultural si in special a celui psihologic prin


prezentarea unor teorii mai putin cunoscute asupra gandirii morale si
religioase si a dinamicii evolutiei acestora.
Prezentarea unor metode, tehnici si modele experimentale moderne pentru
investigarea gandirii morale, gandirii religioase, motivarii si atitudinilor
morale si religioase.
Initierea studentilor cu problematica psihologiei clinice si a psihologiei
religioase.
9. Continut tematic:
I.
Marile teorii referitoare la psihologia religiei (James, Durkheim, Jung,
Freud, Eliade, Otto s.a)
II.
Cercetari empirice efectuate dupa 1950 in psihologia religiei (modele
experimentale, directii ale cercetarilor si rezultate).
III. Dezvoltarea gandirii morale in ontogeneza (Piaget, Kohlberg, Gibbs,
Day, Roco, s.a.).
IV. Dezvoltarea credintei religioase in ontogeneza (Fowler).
V.
Structura gandirii religioase in ontogeneza (Oser si Gmunder).
VI. Metodologia investigarii si evaluarii gandirii morale, gandirii
religioase, atitudinilor si valorilor morale si religioase.
VII. Cercetari privind dezvoltarea gandirii morale si religioase la copii,
adolescenti, tineri si adulti in Romania (M. Roco).
VIII. Cele trei practici expresive si performante ale religiei: rugaciunea,
riturile si etica.
IX. Implicatiile psihopedagogice ale cercetarilor referitoare la etapele
judecatilor morale si religioase in ontogeneza.
X. Psihologia religiei si psihologie clinica.
XI. Psihologia religiei si psihoterapie.
l0. Strategii de predare/invatare: prelegeri, demonstartii si aplicatii, studiu
de caz.
11. Sistemul de evaluare: - evaluarea continua - 30% (interventii la seminar,
referate, lucrari practice si aplicative, cercetari).
evaluarea sumativa finala - 70% (examen oral la sfarsitul
semestrului+analiza unui studiu personal).

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Allport, G., The individual and his religion. A psychological
Interpretation. New-York, Mac. Millan, 1953
2. Bologa, L., Psihologia vietii religioase, Tip. Cartea Romaneasca, Cluj 1930
3. Durkheim. E., Les formes elementaires de la vie religieuse, Paris, 1912,
1969
4. Eliade M., Le sacre et le profane, Paris, Gallimard, 1965
5. Fowler J.W., Stage of faith: the psychological of human development are
the quest of meaning, New York, Harper and Row, 1981
6. Freud S., Totem si tabu, Paris, Payot, 1965
7. Jung C.G., Psychologie et religion, Paris, Buchet-Chastel, 1958
8. Jaspard J.M., Psychologie religieuse, Paris, 1989
9. Malony H.N., Psychology of Religion. Personalities, Problems,
Posibilities. Michigan, Baker Book House, Editia 2003, 628 p.p.
l0.Newberg M.D., D'Aquili M D., Rause V., Why God Won't Go Away.
Brain Science and the Biology of Belief, New York, Ballantine Books,
2001, 226 p.p.
11.Oser F., Gmunder P.,L'home, son development religieux, Paris, Cerf.,
1991
12.Pals D.L., Seven Theories of Religion, New York, Oxford, Oxford
Universitz Press, 1996
13.Roco M., Religie si creatie. Cercetari empirice in Zlate (coord.),
Psihologia vietii cotidiene, Iasi, Polirom, 1997, 111-133
14.Roco,M., and Jaspard,J.M., Religious and Creative Attitudes. Comparative
Study:Romania-Belgium. Abstracts, 7th Symposium for Psychology of
Religion. August 25-28, 1997, Bellaterra, Catalonia
15.Roco M., The stages of moral and religious thinking to the overgifted
teenagers (I), Rev. Psih.,46,Nr. 1-2, 2000,p. 87-99
16.Shafranske E.P., Religion and the Clinical Practice of Psychology,
Washington, D.C., A.P.A., 1996, 650 p.
17.Vergote A., Religion, foi, incroyance, Etude psychologique,
Bruxelles, Mardaga, 1983
18.Wulff D.M., Psychology of religion, Classic and Contemporany
Views, New-York, J.Wiley&Sons, 1991.
Anul universitar 2010-2011
Prof.univ.dr. Mihaela Roco