Sunteți pe pagina 1din 6

9.2.

Registru riscurilor utiliznd proceduri de sisteme expert


Registrul riscurilor utiliznd proceduri de sisteme expert
Varianta nr:
Data:

Denumire
Risc
Nr.
Ris
c

(I)

ID Risc

(II)

Schimbri
legislaie

Stare
risc

Analiz
cantitativ
echivalent

Analiza calitativ echivalent

Perioada
de
apariie
n cadrul
proiectu
lui

Declan
area
riscului

(III)

(IV)

(V)

Moder
at

Lunile
03 08

Schimb
ri
decizion
ale la
nivel de
guvern

Parametrii
afectai de
risc (cost,
calitate,
timp, scop)

(VI)

Costcreteri
7% - 12%
calitate acordul
partenerilo
r, timp
pe toat
durata
proiectului
, scop
costuri
suplimenta
re privind
actele
adiionale

Probabi
litate
aparii
e risc
(FS-2,
S-4, M6, R8, FR10)
(VII)

Impact
risc
(FS-2, S4, M-6, R8, FR-10)

Matricea riscului
(Legenda:
FR-foarte
ridicat,
R- ridicat, M-mediu, S-sczut, FSfoarte sczut)

(VIII)

(IX)

48=6x8

FS

Evaluare
efect risc

(X) =
(VII)x(VIII)

Probabilitate

Identificare

Impact

FR

Planul de rspuns
la risc

Strategia de
rspuns
Gestionarea
riscului

(XI)

Modificarea
strategiei pentru a
ajunge la scopul
propus

Monitorizare i
Control

Responsabilitate

(XII)

Creu Andreea

Ierarhi
zare
Risc

(XIII)

III

Conflicte
armate

Ridica
t

Foarte
sczut

Lunile
01-18

Lunile
01-18

Criza
finnaciar
la
nivel
europea
n

Situaia
politic
a rilor

Costcreteri 712%,
calitate
acordul
partenerilo
r, timp
pe toat
durata
proiectului
, scop
micorarea
bugetului

Cost
creteri
1% - 2%,
calitate
reducere
nesemnific
ativ, timp
pe toat
durata
proiectului
, scop
proiectul
nu mai
poate fi
implement
at

FS

Probabilita

Riscuri
financiare

64=8x8

Planul proiectului se
deruleaz n
perioada de criz
economic, lundu-se
astfel n
considerarea
msurile necesare
pentru a nu se afecta
att bugetul
proiectului ct i
desfurarea
acestuia.

Creu Andreea

4=2x2

Proiectul este
compromis.

Creu Andrada

FS

FR

Impact

FS

Probabilitate

X
FS

Impact

FR

Erori n
documentai
e

Moder
at

Mediu

Pe toat
durata
proiectu
lui

Pe tot
parcursu
l
derulrii
proiectu
lui

Lipsa de
comunic
are ntre
membrii
departa
mentelor
proiectul
ui

Coniner
ea de
omisiuni
a
proiectul
ui care
va duce
la o
finalizar
e euat.

Cost
costuri Nu
exist,
Calitate
Derularea
ntrerupt
a
activitilo
r, Timp
prelungire
a
inoportun
a
activitilo
r
proiectului
, Scop
Nenelege
rea
membrilor
proiectului

Cost
creteri
7% - 12%,
Calitate
acceptul
clientului,
Timp
decalarea
activitilo
r
proiectului
, Scop

Probabilitate

Comunicare
deficitar

FS

48=6x8

ntlniri cu efii
echipelor de proiect,
existena unei adrese
interne de e-mail,
asigurarea de
telefoane de serviciu
dar i de staii de
emisie-recepie
pentru echipele de
antier.

Florea Elena

48=6x8

Angajarea unei
echipe tehnice cu
experiena necesar
n activitile de
protejarea
infomaiilor. Aceasta
va face back-up-uri
zilnice pentru a
impiedica pierderea
informatiilor.

Florea Elena

FR

Impact

Probabilitate

IV

FS

Impact

FR

VII

Costuri
neateptate

Defectarea
aparatelor

Redus

Sczut

Lunile
11,12
18

Lunile
12 17

Apariia
costurilo
r
suplime
ntare
neatept
ate
provenit
e din
factori
necontro
labili
(ex.
Vremea)

Cost 1%
- 2%,
Calitate
acordul
partenerilo
r, timp o
lun
maximum
de la
declanare
, scop
decalarea
orarului de
activiti a
proiectului

FS

Instalare
a cu
neateni
ea
aparatel
or

Cost
12% 22%,
Calitate
Sigurana
i
credibilitat
ea
clientului
scade,
Timp
prelungire
a pe

12=2x6

Reevaluarea
bugetului i apelarea
la fonduriloe de
urgen pentru o mai
bun gestionare a
riscului

Enache tefania

32=4x8

ntocmirea lunar de
rapoarte pentru o
mai bun
funcionare a
aparatelor i
sigurana clienilor,
luarea imediat de
msuri.

Creu Andreea

X
FS

FR

Impact

Probabilitate

IV

Probabilitate

scurgerea
sau chiar
pierderea
de
informaii
importante

FS

Impact

FR

termen
nelimitat a
proiectului
, Scop
ntrerupere
a
activitilo
r

Riscuri de
mediu

Mediu

Pe toat
durata
proiectu
lui

Zona
Politehn
ica este
expus
incendiil
or i
polurii
cu
deeuri
toxice
sau nontoxice
din
cauza
factorilo
r
naturali(
canicul
) dar i a
neglijen
ei
omului.

Cost
7%-12%,
Calitate
acceptul
clientului,
Timp
prelungire
a pe
termen
nelimitat a
proiectului
, Scop
ntrerupere
a i
decalarea
activitilo
r
proiectului

36=6x6

Probabilitate

VIII

FS

Impact

FR

Training-uri i
dublarea
programului de
protecie a muncii

Creu Andrada

Accident la
locul de
munc

Foarte
Sczut

Lunile
12 17

Neateni
a
muncito
rilor,
lipsa
tratrii
cu
seriozita
te a
aparatel
or i
activiti
lor

Cost Creteri
creteri
nesemnific
ative,
Calitate
reducere
semnificat
iv, Timp
Decalare
activitilo
r, Scop
formarea
unei
imagini
negative n
faa
celorlali
concureni
.

FS

FS

4=2x2

Probabilitate

IX

X
FS

Impact

FR

Asigurarea de
aparate de ultim
generaie care s
ofere un grad mai
ridicat de siguran,
reabilitarea imaginii
companiei pentru
recsigarea locului
cuvenit, sprijin
financiar pentru
familiile n cauz.

Tudor Constantin