Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Bucureti

Facultatea de Geografie

Examen de licen= 30 credite


Proba I = 20 credite
Proba II = 10 credite

PLAN DE INVATMNT 2013-2014


Domeniul: Geografie

Program de studii universitare de licen: Cartografie


Forma de nvmnt: Cu frecven

Anul de studiu: I
Nr.
crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI

A. Discipline fundamentale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEM I
Topografie
Geografie fizic general
Meteorologie
Hidrologie (general i ape subterane)
Geografie economic
Oceanografie*

SEM II
Cartografie
Geografie uman general
Climatologie
Hidrologie (potamologie i limnologie)
Geografia Mrii Negre

Geografia mrilor i oceanelor*


7.

Geografia activitatilor industriale*


Geografia resurselor naturale*

B. Discipline de specializare
SEM I
1.
Metode i tehnici de reprezentare cartografic
C. Discipline complementare
SEM I
1.
Informatic
2.
Geologie general
3.

ORE

STATUT
II

Sem I
S

FORME DE
EXAMINARE

CREDITE
Sem II
S

Sem I

2
1
2
1
1

2
1
2
2
1

4
4
4
4
3
4

2
2

1
1

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Op

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
-

1
2
2
2
2
2

2
1
2
2
1
1

Op
-

Op
Op

Ob

Ob

Ob
Ob
F
F
-

Ob
Op
Op
F
F
F
Ob

1
1

2
2
1
2
2
40
14

Sem II

4
3
4
3
3

Total

Sem I

Sem II

8
7
8
7
6
4

E
E
C
V
E
E

V
C
E
E
V
-

2
2

4
2
2

E
-

C
C

2
3

4
3
3
2
2
2
2
30

6
3
3
3
2
4
2
2
60

V
E
C
5E, 1C,
3V

E
V
V
V
C
V
C
3E, 4C,
3V

SEM II
Geodezie

SEM II
Teledetecie

Sisteme informaionale geografice (GIS)*


Cartografie digital*
4.
Geologia Romniei
5.
Limba strin
Limba strin
6.
Educaie fizic
Educaie fizic
D. Aplicaie practic -1sptmn (5 zile lucrtoare)- sem. II
TOTAL ORE, CREDITE, FORME DE EXAMINARE

14

2
2
12

2
12

2
30

* Se va alege o disciplin din cele dou propuse.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU

DECAN,
Prof. univ. dr. Laura COMNESCU