Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la Regulamentul cu privire la
evaluarea performanelor profesionale
ale salariatului .S.
RAPORT DE ACTIVITATE
a funcionarului public de conducere de nivel superior
1. Date generale
Funcionarul public
Funcia deinut
Autoritatea public
Perioad evaluat

De la:

Pn la:

2. Autoevaluarea ndeplinirii obiectivelor individuale de activitate


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Obiective individuale
de activitate

Indicatori de
performan

Nivel de ndeplinire,
n %

Comentarii

3. Descrierea succint a contribuiei proprii la rezultatele obinute de subdiviziunile i/sau instituiile din
subordinea autoritii publice, de activitatea crora este direct responsabil

Data completrii
Semntura funcionarului public