Sunteți pe pagina 1din 68

MEDICINA

STOMATOLOGIC
Publicaie oficial
A ASOCIAIEI STOMATOLOGILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
i a universitii de stat de medicin i farmacie
Nicolae testemianu
Nr. 1 (26) / 2013

CHIINU 2013

CZU 616.31:061.231
M52
ISBN 9789975520065-4
-4
POLIDANUS S.R.L.
str. Mircea cel Btrn, 22/1, ap. 53,
mun. Chiinu, Republica Moldova.
Tel.: 48-90-31, 069236830
polidanus@mail.md
Adresa redaciei:
bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1)
MD-2004, Chiinu, Republica Moldova.
Tel.: (+373 22) 205-259
Adresa
redaciei:
Fax: (+373
22) 243-549

bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1)


MD-2004, Chiinu, Republica Moldova.
Tel.: (+373 22) 205-259
Fax: (+373 22) 243-549


2013, pentru prezenta ediie.
Text: ASRM, 2009,
Prezentare grac:

grafic: POLIDANUS,
POLIDANUS, pentru
pentru prezenta
prezenta ediie.
ediie.
Toate drepturile rezervate.

Articolele publicate sunt recenzate de ctre specialiti n domeniul respectiv.


Autorii sunt responsabili de coninutul i redacia articolelor publicate.

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii


Medicin stomatologic : Publ. oficial a Asoc. Stomatologilor din
Rep. Moldova (ASRM) i a Univers. de Med. i Farm. N. Testemianu .
Ch.: Grafema Libris, 2008. 74 p.
ISBN 9789975520065
500 ex.

616.31:061.231

Ion LUPAN
LUPAN
Ion
Redactor-ef,
Redactor-ef,
Doctor habilitat n medicin, profesor universitar
Doctor habilitat n medicin
Publicaia Periodic Revista Medicina Stomatologic
a fost nregistrat la Ministerul de Justiie
al Republicii Moldova la 13.12.2005,
Certificat de nregistrare nr. 199
FONDATOR
Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova
COFONDATOR
Universitatea de Stat de Medicin
i Farmacie N. Testemianu

REVISTA MEDICINA STOMATOLOGIC


Revista MEDICINA STOMATOLOGIC este o
ediie periodic cu profil tiinifico-didactic, n care
pot fi publicate articole tiinifice de valoare fundamental i aplicativ n domeniul stomatologiei ale
autorilor din ar i de peste hotare, informaii despre
cele mai recente nouti n tiina i practica stomatologic, invenii i brevete obinute, teze susinute,
studii de cazuri clinice, avize i recenzii de cri i reviste.
MEDICINA STOMATOLOGIC
MEDICINA STOMATOLOGIC -
,
,
, , , , .
JOURNAL MEDICINA STOMATOLOGIC
MEDICINA STOMATOLOGIC is a periodical edition with scientific-didactical profile, in witch
can be published scientific articles with a fundamental
and applicative value in dentistry, of local and abroad
authors, scientific and practical dentistry newsletter,
obtained inventions and patents, upheld thesis, clinical cases, summaries and reviews to books and journals.

Adresa redaciei:
Revista
Medicina
Stomatologic
bd. tefan cel Mare, 194B
(blocul 4, et. 1)
Certificat de nregistrare nr. 61 din 30.04.2009
MD-2004, Chiinu, Republica Moldova.
Acreditat de Consiliul Naional de Acreditare
(+373ca
22)
205-259 tiinific
i AtestareTel.:
al ARM
publicaie
Fax:de(+373
22)
categoria243-549
C.

COLEGIUL DE REDACIE:
COLEGIUL
REDACIE:
Ion DE
ABABII

Academician, profesor universitar


Ion ABABII
Corneliu AMARIEI (Constana, Romnia)
Academician, profesor universitar
Doctor n medicin, profesor universitar
Corneliu AMARIEI
(Constana,
Alexandra
BARANIUCRomnia)
Doctor
habilitat
n medicin,
profesor
universitar
Doctor
n medicin,
confereniar
universitar
Valeriu
BURLACU
Alexandra BARANIUC
Doctor n medicin, profesor universitar
Doctor
n medicin, confereniar universitar
Valentina DOROB (Iai, Romnia)
Doctor n Valeriu
medicin,BURLACU
profesor universitar
Doctor
n
medicin,
profesor
universitar
Norina FORNA (Iai,
Romnia)
Doctor
n
medicin,
profesor
universitar
Valentina DOROB (Iai, Romnia)
Maxim
ADAM (Iai,
Romnia)
Doctor
n medicin,
profesor
universitar
Doctor n medicin, profesor universitar
Norina FORNA (Iai, Romnia)
Irina ZETU (Iai, Romnia)
Doctor
medicin,
profesor universitar
Doctor nnmedicin,
confereniar
universitar
Pavel(Bucureti,
GODOROJA
Rodica LUCA
Romnia)
Doctor
n medicin,
profesor
universitar
Doctor
habilitat
n medicin,
profesor
universitar
Vasile NICOLAE
(Sibiu,
Romnia)
Boris GOLOVIN
Doctor n medicin, confereniar universitar
Viceministru al Ministerului Sntii RM
Ion MUNTEANU
MUNTEANU
Doctor habilitatIon
n medicin,
profesor universitar
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
Gheorghe
NICOLAU
Doctor habilitat
n
medicin,
profesor
Gheorghe NICOLAU universitar
TOPOR
Doctor habilitat nBoris
medicin,
profesor universitar
Doctor habilitat n medicin, profesor universitar
Ilarion
POSTOLACHI
Glenn James RESIDE (Carolina de Nord, SUA)
Doctor habilitatDoctor
n medicin,
profesor universitar
n medicin
Sofia(Carolina
SRBU de Nord, SUA)
Glenn James RESIDE
Doctor n Doctor
medicin,
profesor universitar
n medicin
Dumitru
CERBATIUC
Sofia SRBU
Doctor habilitat n medicin, profesor universitar
Doctor n medicin, profesor universitar
Valentin TOPALO
Dumitru
CERBATIUC
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
Gheorghe
BRN
Academician
A..M.
Valentin TOPALO
Alexandru
(Bucureti,
Romnia)
Doctor
habilitatBUCUR
n medicin,
profesor
universitar
profesor universitar
Gheorghe
BRN
Galina PANCU
A..M.
doctor nAcademician
medicin, asistent
universitar
Vladimir Sadovschi (Moscova, Rusia)
MEMBRU
DE ONOARE
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
AL COLEGIULUI
Shlomo
CalderonDE
(TelREDACIE:
Aviv, Israel)
Doctor
n medicin
Arsenie
GUAN
Wanda M. GNOISKI (Zurich, Elveia)
Doctor habilitatDoctor
n medicin,
profesor universitar
n medicin
Nicolae CHELE EXECUTIV:
GRUPUL REDACIONAL
Doctor n medicin, confereniar universitar

Oleg SOLOMON
Tatiana CIOCOI
Coordonator
ASRM, asistent universitar
Doctor habilitat n filologie, confereniar universitar
Redactor BULAT
literar
Veronica
Secretar Referent ASRM

GRUPUL REDACIONAL EXECUTIV:


Tatiana CIOCOI
Oleg SOLOMON
Redactor
Coordonator ASRM,
doctor nliterar
medicin, confereniar
universitar
Alexandru BOSTAN
Veronica
BULAT
Machetare
computerizat
Secretar Referent ASRM

Sumar

Contents

OdontologieParadontologie

OdontologyParadontology

Vasile Cirimpei
PARADIGMA ENDO-PERIO.
METODA OPTIM DE TRATAMENT . . . . . . . 7

Vasile Cirimpei
ENDO-PERIOR PARADIGME.
THE OPTIMAL TREATMENT METHOD. . . . . 7

..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

..
THE MODERN CONCEPTION OF TEETH
DECAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Viorica Chetru
RECESIUNILE GINGIVALE.
ETIOLOGIE I CLASIFICRI. . . . . . . . . . . . . 16

Viorica Chetru
GINGIVAL RESSECION.
ETIOLOGY AND CLASSIFICATION . . . . . . 16

Alexei Terehov, Corneliu Nstase


PARTICULARITILE DIAGNOSTICULUI
I TRATAMENTULUI CAVITILOR
DENTARE DE CLASA VI . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Alexei Terehov, Corneliu Nstase


FEATURES OF DIAGNOSTICS
AND TREATMENT OF TEETH CAVITIES
BY VI CLASS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Chirurgie OMF

OMF Surgery

.., ..
-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

.., ..
CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
IN THE DIAGNOSIS OF ODONTOGENIC
MAXILLARY SINUSITIS . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Implantologie

Implantology

Nicolae Chele, Svetlana Melnic


BIOMECANICA RESTAURRILOR
IMPLANTO-PROTETICE CORELAT CU
PRINCIPIILE SPECIFICE ALE PROTETICII
IMPLANTOLOGICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Nicolae Chele, Svetlana Melnic


IMPLANT-PROSTHETIC RESTORATION
BIOMECHANICAL PRINCIPLES RELATED
TO SPECIFIC PROSTHETICS
IMPLANTOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

.., ..
-. . . . . . . . . . . . . . 35

.., ..
CONE BEAM TOMOGRAPHY AND
PANORAMIC ZONOGRAPHY WHEN
PLANNING DENTAL IMPLANTS
IN PATIENTS WITH SECONDARY
EDENTULOUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Endodonie

Endodontics

, ,
,


. . . . . . . . . 43

, ,
,
COLD LATERAL CONDENSATION
GOLD STANDARD
IN ENDODONTICS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pedodonie

Pediatric Dentistry

Aurelia Spinei, Lilia Mndru, Alexei Plrie


EVALUAREA EFECTIVITII METODELOR
DE PREVENIRE A CARIEI DENTARE LA
COPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Aurelia Spinei, Lilia Mndru, Alexei Plrie


EVALUATION OF Effectiveness
of METHODS FOR preventing
dental caries in children. . . . . . . . . . 50

Ortododonie

Orthodontics

,

. . . . . . . . . . . . . . . 54

,
PATIENTS DISGNOSIS WITH
DEEP OVERBITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Instruire

Education

..
-
. . . . . . . . . 59

..
ANATOMO-POMOGRAPHY ASPECTS
IN TEMPORARY AND PERMANENT
DENTITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

..


. . . . . . . . . 61

..
FUNCTION AND ROLES OF SALIVA
INPHISIOLOGICAL PROCESS OF ORAL
CAVITY MENTAINACE . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Actualiti

News

CV Nicolae Chele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

CV Nicolae Chele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

CV Tatiana Ciocoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

CV Tatiana Ciocoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

PARADIGMA ENDO-PERIO.
METODA OPTIM DE TRATAMENT
Rezumat
Leziunile periodoniului apical frecvent sunt cauzate de microflora
canalului radicular, clinic i radiologic de multe ori se prezint ca leziuni
asociate de parodoniul marginal. n rezolvarea acestor situaii practicienii
recurg frecvent la tratamentul chirurgical, care este adesea sortit eecului,
dac nu este acompaniat de un tratament endodontic corect.
Cuvinte cheie: Granulom, chist, parodont

Vasile Cirimpei
Catedra Stomatologie
Terapeutic USMF
Nicolae Testemianu

Summary
ENDO-PERIOR PARADIGME. THE OPTIMAL TREATMENT METHOD
Periodontal lesions are frequently caused by the root canal microbiota, which radiographically and clinically present itself as lesions associated
with the disease of the periodontium. As a treatment method of these situations, practitioners often imply the surgical method of treatment, a method
which will most probably fail, if not done in correlation with the correct
endodontic treatment.
Key words: Granuloma, Cyst, periodontium.
Introducere.
Endodonia i Parodontologia ca ramuri ale stomatologiei moderne sunt foarte
diferite ca tehnici i principii, dar au un scop comun, care de altfel adesea este foarte greu de obinut homeostazia esuturilor parodontale. Pentru orice clinicist
care practic stomatologia nu rare sunt situaiile cnd pacientul acuz leziuni cu
suspiciuni la patologia parodontal, n realitate leziunea fiind una de origine endodontic, astfel abordul parodontal este sortit eecului fr un tratament endodontic
adecvat.
Materiale i metode.
Lucrarea dat va face referin doar la 3 cazuri clinice. Autorul menioneaz
din start c lucrarea dat nu este editat ca o lucrare de dovada tiinific nalt (nu
este o metaanaliz, studiu randomizat de control, studiu cohort) ci doar o simpl
analiz care, poate va ajuta n lucrul clinic al oricrui stomatolog.
Pentru o detailare a celor ce vor fi prezentate mai jos, autorul dorete s revizuie
o serie de termini i metode de tratament, fcnd referin la patologia periapical
de origine endodontic. Clinic i practic dilatarea spaiului periodontal, granulomul, fistula, abcesul alveolar, chistul dentar reprezint diferite aspecte ale aceleiai
leziuni leziuni de origine endodontica(LOE). Granulomul apical i chistul
odontogen sunt divizri clasice cel mai frecvent clinic deosebite dup dimensiunea lor radiologic divizarea lor este n fond fr scop deoarece tratamentul
este nealterat pentru aceste 2 tipuri de leziuni. Aceste 2 leziuni se trataeaza cu rate
de succes foarte mari identic, n mod special endodontic, i nu este necesar de ale
deosebi att timp ct ele sunt recunoscute ca LOE2. Termenul de granulom este
eronat deoarece el nu este o tumoare dar un esut inflamator cronic ce conine esut
granulos care la rndul su apare ca rspuns la infectarea sau la inflamarea esuturilor periapicale cauzate de necroza pulpar3. Histologic chisturile odontogene se prezint ca granuloame apicale, unica diferen fiind doar prezena cavitii
centrice umplut cu lichide sau materiale semisolide1. Este important de a meniona c este un process inflamator astfel odat ce stimulul este nlturat (infecia),
procesul se diminueaz1. Cum a fost menionat deja nu este necesar de a deosebi
aceste entiti ntre sine, mai ales pe baza radiografiilor, deoarece leziuni mici de
pn la 0,5 mm pot prezenta vacuole chistice i alte leziuni radiologic mari (mai
mari de 3 cm) pot fi formate doar din esut de granulaie1. Unica metod de a pune

un diagnostic correct este doar cea morfohistologic,


care nu are relevan clinic4. Cu toate cele menionate nainte de tratament, practicianul este obligat de
a face tot setul de investigaii paraclinice i clinice, s
fac un diagnostic diferenial correct cu chisturile veridice, neoplazii etc.
Mai jos vom face prezentarea cazurilor clinice. Autorul va sublinia factorii de baz ce au fost luai n calcul
la stabilirea diagnosticului i metodelor de tratament.
Pacienta A. s-a prezentat n clinic cu urmatoarele
acuze: mobilitate dentar avansat, gingivoragii, jen la
masticaie. Din istoricul medical: pacienta nu a efectuat
detartrajul dentar niciodat, nu cunoate nici o tehnic
de periaj acceptabil, nu folosete flosa. Pacienta relateaz c ambii prini au suferit de Parodontoz este
convins c i ea sufer de aceast maladie.
Obiectiv s-au depistat depozite moi i dure pe 50%
din suprafee denare, indicele de sngerare 80%. Mobilitate dentar (depistat clinic fr metode obiective) de gradul III afectnd doar dinii 44 i 36. Valorile
de sondare parodontal practic pe tot grupul de dini
prezenta valori de 3 mm ( 1 mm). Excepie a fost
doar dintele 36 care prezenta valori de liza a furcaiei de gradul II Hump vestibular, fr a mai prezenta alte patologii parodontale prin prisma sondrilor
parodontale. Electroodontometria cu aparatul Parkell
prezenta lipsa reaciei la valori mai mari de 12 a a
dinilor 36, 44. Dinii limitrofi toi se prezentau ca vitali (3 a, 1a). Dintele 36 prezenta o obturaie de
clasa II Black, apparent integr fr semne de percolare marginal (microleakage), culoare dintelui nefiind
afectat. D. 44 se prezenta deasemenea cu o obturaie,
de culoare maro, ce presupunea probabilitatea tratamentului endodontic cu amestec rezorcina-formalin.
Dinii sensibili la percuia n ax i orizontal. Cu toate
datele colectate clinic cel mai probabil vor fi depistate
LOE a dinilor 44 i d. 36; i gingivit cataral cronic
generalizat. Se recomand RVG pentru 44 i 36. examenul radiologic cu OPG nu pare a fi unul logic deoarece sondrile parodontale ne prezentau un tablou
al unei gingivite i nu ale unei leziuni parodontale mai
grave dupa cum pacienta insista.

Autorul dorete s menioneze c tratamentul endodontic fr rubberdam este imposibil, diga fiind cheia
succesului n endodonie. n caz c posibiliti de a
instala rubberdam-ul nu sunt practicianul are 2 opiuni: una este de a le crea i alta este de a extrage dintele1! Odat ce dintele a fost izolat complet, el a fost
prelucrat cu soluie de NaOCl 5%. O freza cilidrica
de granulaie mare a fost utilizat pentru nlturarea
n totalmente a obturaiei i esuturilor necrotice, esuturilor dentare alterate pentru crearea accesului n
linie dreapt. A fost restabilit cu compozit peretele
distal. Tratamentul de canal a fost unul standard pentru cazurile necrotice prin tehnica Schilder classic5.
Unica particularitate a fost c patena (permeabilitatea canalului se obine prin introducerea unui file
endodontic de dimetru mai mic ca constricia apical
minim, periapical 0,5 mm) pe canalul mezio lingual
a fost obinut iniial i pierdut dup instrumentarea
cu file-ul de 35. Obturarea a fost efectuat cu oxid de
zinc i eugenol, plus con de gutaperca 0.2 35 pe fiecare
canal. Obturarea de canal a fost una deficitar.
Dintele 44 a fost abordat n aceai manier, pn
la instrumentare. Dintele a fost cel mai probabil tratat
anterior cu rezorcin-formalin, prezenta 2 canale care
conflueaz i un al treilea pe care nu a fost obtinuta
patena. Instrumentarea mecanica a canalului a fost
efectuata prin tehnica Profile. La etapa de lrgire final n canalul lingual a fost fracturat un instrument
de 30 0.4 (figura 2a, 2b). Canalul a fost sigilat adeziv
pe treimea superioar dup care o radiografie ortocentric, alta distocentric au fost efectuate. Tehnica
bypass nu s-a soldat cu succes. Dintele a fost obturat
avnd ca sealer pasta oxid de zinc i eugenol, gutaperca condensat vertical (figura 2c, 2d).

Fig. 1. Radiografia iniial a pacientei A

Cum i a fost presupus radiologic s-au depistat 2


LOE, leziunea parodontal puin probabil s genereze
aa defecte. Autorul nu va face referin la dimensiunea leziunilor. Pacienta a fost supusa detartrajului
ultrasonic, a fost instruit asupra metodelor corecte
de igiena bucala. A fost iniiat tratamentul endodontic
al dintelui 36. Dup ce a fost administrat anestezia
intraligamentar, dintele a fost izolat cu rubberdam.

Figura 2. Radiografii la etapa de tratament i post obturaie

Din cele relatate mai sus, tratamentul chirurgical


nu a fost considerat necesar (chiretajul periapical, rezecia apical), tratamentul fiind unul exclusiv endodontic. Figura 3 i 4 prezint fotografii intraorale dup
perioada de vindecare la 13 luni dup tratament.
Figura 3. Examen fotografic intraoral al dintelui
44 la 13 luni. a aspect ocluzal, b aspect lingual,
c aspect vestibular

fiind unul exclusiv de canal. Tratamentul de canal nu


a variat de la un protocol standard.

Figura 3. Examen fotografic intraoral la 13 luni dintele 44


Pacienta B. s-a prezentat cu aceleai acuze ca i
Pacienta A, unica diferen de aceast dat a fost lipsa
leziunilor la furcaii la molari, i o igien bucal dezastruoas. Din nou pacienta acuz i este ferm convins de o patologie parodontal. Examenul OPG-fic
ne relev ns altceva.

Fig.6. RVG la 6 i la 13 luni, pacienta A


Rezultate. Pacienta A a fost monitorizat retrospectiv la 6 luni si la 13 luni. Datele radiografiilor de
control prezint semne de vindecare evident la 13
luni (fig. 6c, 6d) i parial la 6 luni (figura 6a, 6b).
Dinii 44 i 36 la 13 luni de la debutul tratamentului de canal nu mai prezentau simptomatologie de
leziune periapical, lipsa sensibilitii la percuia n ax
i la percuia orizontal.
Pacient B a fost monitorizat deasemenea la 6
luni i la 13 luni. Radiologic s-au depistat rezoluii
masive n patologia periapical.

Figura 4. Examen fotografic a situaiei iniiale a Pacientei B

Figura 5. OPG iniial


n afar de leziunile carioase multiple, precum s
gingivitei catarale cronice, dou LOE se depisteaz la
proiecia apexurilor dinilor 12 i 36. Dinii limitrofi
se prezint vitali la teste funcionale (EOD, percuie
etc.). Se iniiaz retratamentul de canal a dintelui 36,
tratamentul 12, asanarea cavitii bucale. Nici un tratament chirurgical nu a fost efectuat in vederea enuclerii LOE a dinilor 12 i 36; tratamentul efectuat

Figura 7. OPG Pacienta B la 6 i la 13 luni. Examen fotografic


intraoral (lipsa cicatricilor chirurgicale)

Importana practic. Leziunea de origine endodontic, ca i cea parodontal dealtfel sunt patologii
care deseori pot fi confudate ntre ele. Considernd
factorul microbian drept esenial n declanarea patologiei, LOE va fi tratat prin abord endodontic primordial i cea parodontal prin abordul su individual
complex. Dup cum a fost prezentat n aceste 2 cazuri
clinice de multe ori pacienii duc n eroare medicul
acuznd leziuni care necesit alte aborduri dect cele
acuzate implicit vom avea un eec n tratament. O
colectare minuioas a datelor clinice i paraclinice
este mandatorie pentru un plan de tratament.
Discuii i concluzii. Medicina bazat pe dovezi
este ghidul manoperelor practice pe care le aplic un
medic specialist n munca sa de zi cu zi, sau cel puin
aa ar trebui s fie.
Un ir de subiecte care sunt la baza reuitei cazurilor clinice expuse mai sus vor fi discutate n continuare.
Toi dinii din cazurile clinice prezentate mai sus
au fost obturai pe canal ntr-o singur vizit. Noi considerm obturaia de canal provizorie se efectueaz
doar atunci cnd nu sunt condiii de obturaie permanent. Raportnd aceast metod la medicina bazat
pe dovezi vom face referin la studiul randomizat de
control al lui Andreas Molander6. Conform datelor
obinute de autor dovezile de obinere a vindecrii ntr-o vizit i n mai multe vizite pe o perioad de 2 ani
variaz statistic foarte nesemnificativ (p0,75).
O alt problem major n endodonie este persisten fragmentelor de instrumentar mecanic n canal.
Mult timp eecul n endodonie era blamat de retenia
acestor instrumente n canal. n opinia noastr ele ntr-adevr pot afecta rezultatul clinic al tratamentului
de canal, deoarece mai muli parametri sunt implicai
n acest tip de tratament iar eecul mai des se datoreaz izolrii precare (manopere endodontice fr
rubber dam), utilizrii soluiilor de lavaj inproprii,
neutilizarea chelatorilor, durata tratamentului, forma
canalului preparat, tehnica de preparare i nc muli
ali parametri. Desigur fractura de instrument n canal este considerat o iatrogenie i clinicistul nu trebuie s priveasc superficial aceast problem. De ce
cazul prezentat s-a soldat cu succes? Probabil nu vom
putea rspunde posibil deoarece dintele a fost izolat calitativ, posibil c NaOCl de 5% i-a fcut efectul,
posibil faptul, c canalele conflueau, posibil deoarece
fragmentul s-a fracturat l-a etapa final de tratament
de canal. Ceea ce trebuie sa tim este c instrumentul
fracturat nu genereaz infecie dar o poate menine.
Fcnd o paralel cu medicina bazat pe dovezi i

10

anume o metaanaliz, aflm c pronosticul tratamentului de canal nu este influenat semnificativ, atunci
cnd un fragment de instrumentar este reinut n canal7. Cu acestea fiind spuse autorul dorete s menioneze, c fracturarea de instrumentar este o iatrogenie
(cum deja a fost stabilit) i practicianul este obligat s
cunoasc metode de a preveni acest incident.
O alt problem nu mai puin stringent este cum
determinm dac leziunea s-a tratat complet sau nu.
Aici vom face o referin la studiul Wanderley Garcia
F.8. Studiul a prevzut urmtoarele: pacienii au fost
repartizai n 4 grupe. Primul grup au fost pacienii
care au primit tratamente de canale pe dini vitali,
grupul 2 pacieni cu PAC tratai ntr-o vizit , grupul
3 pacieni cu PAC tratai n 2 vizite (apropo diferene
n rezultatul tratamentului grupului 2 i 3 nu au fost
depistate), i grupul 4 dini cu PAC lsai netratai.
Din numrul total de dini 71% mai aveau semne de
leziune la nivel 2D (radiografii retroalveolare) la un
termen de 3 luni. Pe CBCT (tomografie computerizat cu focar conic) leziuni persistente au fost depistate
n 84%, iar histologic 93%. Aceast lucrare de fapt ne
face s ne uitm mult mai obiectiv la rezultatele obinute de noi n tratament.
Raportnd cele obinute n cazurile clinice prezentate n lucrare cu studiul Wanderley Garcia F. ne dm
seama c este destul de probabil ca vindecare complet s nu fie obinut n aceste cazuri cu toate c dinii
tratai sunt complet asimptomatici. Cert este c o analiz profund este necesar la stabilirea planului de
tratament i la verificarea rezultatelor obinute.
Bibliografia

1. CASTELLUCCI A. Endodontic vol.1. IL TRIDENTE, 2004


2. GROSSMAN L.I., Endodontic Practice. 11th edition Lea & Febiger, Philadelphia. 1988
3. WEINE F.S., Endodontic therapy, 2nd edition, The C.V. Mosby
Company, St. Luis, 1976
4. WHITE S.C., Absence of radiometric differentiation between periapical cysts and granulomas. Oral Surg. 78:650, 1994.
5. SCHILDER, H.: Cleaning and shaping the root canal. Dent. Clin.
North Am. 18:269, 1974.
6. MOLANDER A.,WARFVINGE J., REIT C., KVIST T., Clinical
and radiographic Evaluation of One- and Two-visit Endodontic
Treatment of Asymptomatic Necrotic Teeth with Apical Periodontitis: A Randomized Clinical Trial. JOE Volume 33, Number 10, October 2007
7. PANITVISAI P., PARUNNIT P., SATHORN C, MESSER H.H.
Impact of a Retained Instrument on Treatment Outcome: A
Systematic Review and Meta-analysis. JOE Volume 36, Number 5, May 2010
8. WANDERLEY GARCIA F., MIN-KAI WU, ROBERTO LEONARDO M., BEZERRA DA SILVA, AND WESSELINK P. R.,
Accuracy of Periapical Radiography and Cone-Beam Computed
Tomography Scans in Diagnosing Apical Periodontitis Using
Histopathological Findings as a Gold Standard. JOE Volume
35, Number 7, July 2009.

. , , , ,
XIX .
: , c

..
...,

.
..

Summary
THE MODERN CONCEPTION OF TEETH DECAY
The modern conception of teeth decay is far away from perfection. From
point of view of methodology it has been made a step back, not behind, if
compared with XIX sec.
Key words: teeth decay, modern conception
. , , ()
, , , ,
XIX .. Willoughby
Dayton Miller, , , ,
, , , . , , ,
,
,
, . ( , )
. . , , .

. ,
, , , , . ,

, .
. ,
, .
, ( .
Die Konstitution, die Verfassung) . , , -
.
. , XXI
, ,
. . ,
, .
, , . , :
,

11

12


. .
, :
,
. ,
,
,
. ,
,
, Keys,
,
.
, .
..

, ,
. ,
,
.
, , (), ,
. .
, , . ,
. .
. ,
, ,
.
:
, .
, , , ,
, .
,

. .
, , .
. , ,

. ,

.
, , 80- .

, ,
, .

, , . ,
,
, . , () , .
, ,
, ,
, (). ,

, ,
, .
. , ,
.
, , , ,
.,
,
,
, . , ,
.


, . ,
,
, ,
-.
; , , , .
, ,
. ,
..
, .. , .. , .. , .. , .. , .. ,
., .. , .. , . -

. , -,
. ..

. ..
.
. ,
,
, ,
, . ,

. , 1971. , ,
. ,

.
,
.
,

. .
.
, , ,
.

. ,
,
, , ,
,
, ,
. (,

. ,
( )
. . :
()
,
.)
, ,

(, ) -

,
, ,
.
:
,
, ,
, . . .
,
, ,
, .

.
,
,
, ().
, () ,
. , 1-1,5 , ,
.
, ,

,
. , ,
,
:

() . , ,

: .

. : . .., .., ., ,
. , ,
,
, .

13

14


,
, . , ,
.
,
, , , . ,

( ), () .
,
,
. , , ?

. .
? 2 ,
, ?
, .
, ,

. , 1.
.
,
,
. ,
,
.

,
.
, ()

(
80%), , ,
.
.
()
:
. ,
-

.
,
,

, ,
,
.
,


.
, ,
, . ,
,
.
,
.
, (- )
.
,
.
,
(
).
3 4
80- . ,

. , -,
- , ,
,
, , . , ,
, , , .
, ,

. ,
-
-

, .
-

. 1.

()

( )

,
, ,
, , ,

,

: ,
,

.
4 , .
.
, .


.

.
( ) (
),
.

,
-
. .


- .


.

(
12- < 0,9).
, ,
,
. ,

, ,
. .
,
,
.
,
, ,
., ,
, . , -
, , . ,
, .

. ,
-

15

. .

, ,
.
,
.
,
.
, , ,
,

. , , ,

130 , .

(, ,
).
,
40
,
.
:

1. Miller W. Microorganismen der Mundhhle, Lpz., 1889;


Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde, Lpz., 1896.
2. Bergman J, Linden L.A. Technique for microscopic study of
enamel fluid in vivo / J. Dent. Res.1965, Vol.44, 2, P. 1407.
3. . . . ... , 1971.
4. . . - : . . . . . .
. . , 1980. 27.
5. . . - .
... ., 1982 .
6. . . . ., 2008.
7. . ., ..
. . 2009, 2 (158) 1-7.

RECESIUNILE GINGIVALE. ETIOLOGIE I CLASIFICRI


Viorica Chetru
d.m., conf.univ.
Catedra Stomatologie
Terapeutic

Rezumat
Scopul acestui studiu este de a determina prevalena recesiunilor gingivale i factorii etiologici innd cont de: vrsta pacientului, grupul de dini,
corectitudinea tratamentului terapeutic, ortopedic, parodontal i ortodontic. Studiul se bazeaz pe analiza literaturii de profil i pe un lot de 67 de
pacieni cu vrsta cuprins ntre 14 i 50 de ani.
Dup datele literaturii recesiunea gingival variaz ntre 9,7% la copii pn
la 15 ani i pn la 99,3% la maturi. n baza acestui studiu sa observat c cel mai
des recesiunile gingivale sunt localizate pe suprafeele vestibulare ale dinilor
frontali i premolari i mai rar pe suprafeele vestibulare ale molarilor
Cuvinte-cheie: recesiune gingival, prevalen, jonciunea smalciment, suprafee vestibulare.

Summary
GINGIVAL RESSECION. ETIOLOGY AND CLASSIFICATION
The purpose of this study is to determine the prevalence of gingival
recession and etiological factors taking into account: patient age group of
teeth, correct treatment, therapeutic, orthopedic, periodontal and orthodontic. The study is based on analysis of the literature and a specialized
group of 67 patients aged between 14 and 50 years.
According to the data of literature, gingival recession varies from 9.7% to
children up to 15 years and to 99.3% in adults. Based on this study it was observed that most often are localized gingival recessions on buccal surfaces of
anterior teeth and premolars and rare on the vestibular surfaces of molars
Key words: gingival ressection, prevalence, vestibular surfaces

16

Introducere
Recesiunea gingival se definete ca o deviere neinflamatoare a marginii gingivale spre apical care duce la dezgolirea rdcinilor dentare sensibilitate dentar

i inestetic gingival. Recesiunea gingival se atrn la


afeciunile cu aciune negativ asupra esteticului facial, iar ca urmare i asupra psihicii pacientului. n ultimul timp se observ o atitudine nalt n tratamentul
afeciunilor parodontale inflamatorii, prin chirurgia
parodontal ndreptate spre stabilizarea proceselor
inflamatorii n paradont i foarte puin se atrage atenie la recesiunile adevrate locale sau generale de etiologie neinflamatorie i a celor aprute n urma operaiilor parodontale.
n literatura rus foarte mult timp recesiunea
gingival purta termeni de ,, retracie ori ,, atrofie
gingival. T.F. Vinogradava a propus ca recesiunea
gingival sa fie definit gingivit atrofic n forma de
V latin. P.A. Leus i L.A. Kazenko definesc recesiunea
gingival ca deviere progresiv a marginii gingivale n direcia apical totodat cu dezgolirea coletelor
i rdcinilor dentare. Iar n 1993 autorii au propus
urmtoarea clasificare a recesiunilor gingivale: Dup
formele clinice- I. Recesiunea traumatic ( local i
general); II.Recesiunea Simtomatic (local, general sistemic); III.Recesiunea Fiziologic(Sistemic).
Dup gravitate-( Forma uoar (pn la 3 mm), Forma medie (3-5 mm), Forma grav (6mm i mai mult).
Autorii accentuiaz c att rspndirea ct i intensitatea recesiunilor crete cu vrsta i anume: la pacienii
ntre 21-30 ani recesiunea gingival n mediu ajunge
la 0,37mm la arcada superioar i 0,71 mm la arcada
inferioar. La pacienii cu vrsta 31-40 ani recesiunea
gingival ajunge de la 1,1 i 1,5 mm; la 41-50 ani ajunge de la 1,98 2,05mm, iar la pacienii cu vrsta 5160 ani recesiunea gingival ajunge pn la 2,98mm.
Cea mai rspndit clasificare a recesiunilor gingivale n toat lumea este totui clasificarea propus de
P.D. Miller n anul 1985
I. Recesiunea nu depete limita muco-gingival
(nlimea papilelor interdentare nu sunt afectate)
A. Recesiune ngust
B. Recesiune lat
II. Recesiunea depete linia muco-gingival (papilele interdentare nu sunt afectate)
A. Recesiune ngust
B. Recesiune lat
III. Recesiune cu afectarea esutului osos i nlimei
papilelor interdentare
A. Fr implicarea dinilor vecini
B. Cu implicarea dinilor vecini
Cu toate acestea papila interdentar se gsete mai
apical dect jonciunea smal-ciment i marginea
gingival mai coronar de suprafaa vestibular
IV. Pierderea gingiei i a esutului osos n regiunile
interdentare este circular
A. Limitat (n regiunea ctorva dini)
B. Pe vertical generalizat
Clasificarea dup Miller are o nsemntate practic mare pentru determinarea pronosticului tratamentului chirurgical. Din datele literaturii recesiunile de
clasa I i II pot fi rezolvate 100%, cele de clasa III se
rezolv 70-80%, iar cele de cl. IV practic rmn nerezolvate.

Rezultatele observaiilor clinice proprii i n baza


analizei literaturii mi-au permis sistematizarea factorilor principali care pot duce la apariia recesiunii
gingivale.
Factorii etiologici
I. Particularitile anatomo-fiziologice a structurii proceselor alveolare ex:
A. Dinii cu rdcini voluminoase (ex. Caninii au
corticala foarte subire) n aa situaii vascularizarea intraosoas a procesului alveolar
vestibular este minim ori chiar lipsete iar alimentarea are loc din contul vaselor periostale,
astfel traumarea vaselor periostale pot duce
la pierderea plcii corticale. n aa caz apar
defecte n form de fisur (dehiscen) ori n
form de fenestraie, iar n aceste zone gingia
devine foarte sensibil la factorii mecanici i
microbieni.
B. Vestibulul cavitii bucale mic. Dup clasificarea .. vestibul mic se consider cel cu profunzime mai mic de 5 mm.
Profunzimea se determin cu ajutorul sondei
paradontale i include dimensiunea dintre
marginea gingival fix i mucoasa mobil n
regiunea incisivilor inferiori conform cercetrilor d-nei Gorbatova.
C. O nsemntate mare n apariia recesiunilor
gingivale de fapt o are nu limea proprie a gingiei fixe dar raportul limii gingiei fixe i celei
libere. n raport de 1:1 numrul pacienilor cu
afeciuni parodontale ocup 90,5% pe cnd n
raport 8:1 acest indice scade pn la 28,6%. Clinic ar fi corect s ne orientm ctre un raport
optimal de 5:1. n aa caz 5 mm ar fi dimensiunea minim pn la ct ar fi necesar de lrgit
zona gingiei fixe n efectuarea unei operaii.
Prezena unei gingii fixe mici n asociere cu un
vestibul mic al cavitii bucale duc la o traum
permanent a gingiei cu bolul alimentar i dereglarea vascularizaiei gingiei, iar aceste dereglri duc la apariia recesiunii gingivale. Acelai
mecanism de apariie a recesiunii gingivale va
fi i n prezena traciunii muco-alveolare i
frenurilor labiale profund nserate.
II. Anomalii ale dinilor, arcadelor dentare i a
ocluziei. Ctre aceast grup fac parte:
A. Supracontacte dentare
B. Protruzie
C. Ocluzie profund
D. Tortoanomalii
E. Dini vestibularizai
F. Ecuator slab pronunat ori lipsa lui
III. Factorul microbian (depunerile dentare moi ori
dure)
IV. Trauma repetat a gingiei
A. Periajul excesiv i periua dentar cu peri duri.
Trebuie de evideniat c periajul incorect mai
duce i la apariia defectelor cuneiforme.
B. Marginile proeminente a coronielor i obturaiilor.

17

18

V. Deprinderile vicioase
A. Folosirea chibritelor, fluerilor, stilourilor, creioanelor inute n cavitatea bucal
B. Trauma gingiei cu unghiile (la persoanele cu
probleme emoionale)
C. Trauma extern (ex. n luxaii dentare cu fractura peretelui vestibular tot duce la apariia
unei recesiuni pronunate).
VI. Tratamentul ortodontic predispune spre o recesiune acei dini care sunt supui traciunii
VII.Patologiile iatrogene, aici putem enumera urmtorii factori:
A. Nimerirea pastei arsenicale pe gingie care duce
la necroza esuturilor moi i osoase cu apariia
recesiunii gingivale
B. Trauma mecanic a gingiei cu freza ori discurile de separare de ctre medicul stomatolog
C. Destul de des recesiunea gingival apare n
procese periapicale cronice n caz de rezorbie
ori perforare radicular. De regul rezult n
urma unui tratament endodontic ori ortopedic n cimentarea pivoilor ori a construciei
corono-radiculare. Resorbia esutului osos va
fi mai pronunat n caz de perforare a peretelui radicular vestibular, care va continua cu
distrucie osoas, apariia fistulei i recesiunei.
n cazurile cnd perforaia evolueaz asimptomatic anume recesiunea gingival poate fi primul simptom a acestei patologii iatrogene.
D. Exstracie traumatic a dinilor vecini tot poate s duc la o recesiune gingival.
E. Prepararea dinilor stlpi subgingival cu dereglarea limii biologice i luarea amprentei sub
presiune poate s provoace recesiuni gingivale.
F. La progresarea recesiunii mai pot duce si materialele obturatorii folosite n restaurrile dinilor cu rdcini dezgolite.

Prin intermediul examenului clinic, radiologic i


culegerea anamnezei au fost evaluai factorii locali cu
potenial de producere al recesiunilor gingivale la toi
cei 67 de pacieni, profunzimea recesiunii a fost determinat cu ajutorul sondei parodontale de la grania
smal- ciment i pn la marginea gingival, iar limea recesiunilor sa determinat partea cea mai lat din
regiunea smal-ciment.
n urma acestui studiu am obinut urmtoarele
date;
1.grupa de vrs ntre 14-25 ani alctuit din
9 (13,4%)pacieni, la 6(8,9%) pacieni s-a depistat
recesiune de clasa I Miller (factorul cauzal fiind tratamentul cu aparate ortodontice si insuficien de
igien) i la 3(4,5%) pacieni s-a depistat recesiune
de clasa I Miller(factorul cauzal fiind frenulul buzei
profund inserat).
2.grupa de vrst ntre 25-35 ani alctuit din
19(28,3%) pacieni s-a depistat recesiune de clasa I
Miller la 14(20,9%) factorul cauzal la 7(10,4%)pacieni fiind biotip subire a gingiei, iar la ceilan 7(10,4)
factorul cauzal s-a depistat a fi vestibulul cavitii bucale mic. Iar la 5(7,5%) pacieni de aceast vrst a fost
depistat recesiune gingival clasa II Miller,factorul
cauzal fiind -suprasolicitare ocluzal, periaj incorect
i biotip subire a gingiei.
3.la grupa de vrst cuprins ntre 35-50 ani alctuit din 39(58,2%) pacieni, a fost depistat recesiune
de clasa I Miller la 19(28,3%) pacieni,factorii cauzali
fiind: igien incorect, biotip subire a gingiei,vestibul
mic al cavitii bucale i prezena bridelor mucozale.
La 9(13,4%) pacieni(gen femenin) din aceast grup
a fost depistat recesiune gingival clasa II Miller, factorul cauzal-premenopauza i tulburri endocrine ce
in de vrst. Iar la 11(16,4%) pacieni a fost depistat
clasa IV-a Miller, factorul cauzal constituindul tratamentele anterioare la parodont.

Scopul studiului
Exist puine studii axate pe corelarea afeciunilor
parodontale neinflamatorii, studii care s stabileasc
gradul de relaie dintre natura, tipul i gradul de extindere a recesiunilor gingivale. Acest studiu urmrete determinarea prevalenei recesiunilor gingivale
de natur neinflamatorie att la tineri ct i maturi,
identificarea formei clinice dup clasificarea lui Miller
i stabilirea unor particulariti de evoluie prin: culegerea anamnezei, studiu clinico-radiologic al pacienilor i prezena factorilor favorizani ai recesiunilor
gingivale

CONCLUZII
Recesiunea gingival este o afeciune polietiologic. La baza apariiei ei stu totui condiiile anatomice
cum ar fi: dehiscenele osoase, deficit de gingie cheratinizat i biotip subire a gingiei. Sub aciunea factorilor traumatici ca: periaj incorect i sub presiune,
trauma ocluzal, aciunea factorilor iatrogeni are loc
migrarea spre apical a marginii gingivale cu dezgolirea suprafeei vestibulare. Iar n stabilirea diagnosticului i alegerea metodei de tratament trebuie de inut
cont de toi factorii etiologici enumerai neglijind nici
unul din ei.

Material i metode
Studiul a fost compus dintr-un lot de 67 de pacieni
selectai n raport cu adresabilitatea lor pentru probleme de asisten medical stomatologic n Clinica
Stomatologic Universitar a USMF,,Nicolae Testemianu ,dintre care 51(76,1%) gen femenin i 16(23,9%)
gen masculin. Dup vrst pacienii au fost mprii
n: 14-25 ani 9(13,4%) pacienti; 25-35 ani 19(28,3%)
pacieni; 35-50 de ani 39(58,2%)pacieni.

1. .. .
. - 1993.
2. .. .
--2005-4-. 18-20.
3. .. .. .
2007.
4. .. .. . .
. 2008.
5. Naoshi Sato,DDS. Yuzava, Japonia/ Chirurgie parodontal./
Atlas clinic colorat.Bucureti 2006.

BIBLIOGRAFIE

PARTICULARITILE DIAGNOSTICULUI I TRATAMENTULUI


CAVITILOR DENTARE DE CLASA VI
Rezumat
Majoritatea stomatologilor practicieni sunt siguri c n clasificaia lui
Black sunt menionate doar 5 clase de caviti, dei exist i clasa a VI-a.
La clasa a VI-a, conform suplimentului la clasificarea clasic a lui Black, se
refer cavitile situate la nivelul marginilor incizale ale dinilor frontali (incisivilor, caninilor) sau la vrful cuspizilor dinilor laterali (molari i premolari). ntr-un ir de cazuri tot tratamentul se reduce la prepararea i obturarea acestor defecte cu materiale compozite. Adncimea optim a cavitii
este de 2 mm, dac nu sunt prezente leziuni ale straturilor mai profunde ale
dentinei. Materialele folosite pentru obturarea cariilor de clasa a VI-a sunt
compozite, compomeri i ionomeri de sticl cu rezisten sporit.
Cuvinte cheie: clasificaia lui Black, clasa a VI-a, adncime optim de
preparare, obturare.

Alexei Terehov,
d..m., confereniar
universitar,
Catedra Propedeutic
Stomatologic i
Implantologie Dentar
Pavel Godoroja,
USMF N.Testemianu,
R.Moldova;
Corneliu Nstase,
asistent universitar,
Catedra Stomatologie
terapeutic, USMF
N.Testemianu

Summary
FEATURES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF TEETH CAVITIES BY VI CLASS
The majority of practical dentists are assured that in classification of
Black are only five classes of cavities; however there is also a sixth class.
Addition to the classification of Black to 6 classes of the cavities refers the
cavities localized at cutting edge of cutters and at tops of hillocks of canines,
premolars and molars. In some cases all treatment is reduced to preparation, with the subsequent sealing of cavities. The optimal depth of the cavity
is 2 mm, if it is not associated with lesions of the deeper layers of dentin.
Materials used for obturation of cavities of VI Class are composites, compomers, glass-ionomers etc.
Key words: classification of Black, sixth class, optimal depth for preparation, obturation.
Actualitatea temei
Majoritatea stomatologilor practicieni sunt siguri c n clasificaia lui Black
sunt menionate doar 5 clase de caviti, dei exist i clasa a VI-a. La clasa a VI-a,
conform suplimentului la clasificarea clasic a lui Black, se refer cavitile situate
la nivelul marginilor incizale ale dinilor frontali (incisivilor, caninilor) sau la vrful
cuspizilor dinilor laterali (molari i premolari).
Cauzele formrii defectelor n aceste zone sunt:
1) denudarea traumatic a dentinei pe cuspid (achierea smalului);
2) lipsa antagonitilor (i, n consecin, tulburarea autocuririi cuspizilor
n timpul masticaiei);
3) abraziunea fiziologic a esuturilor dure dentare pn la dentin;
4) abraziunea patologic a esuturilor dure dentare;
5) bruxism.
Reieind din manifestrile clinice ale defectelor carioase, leziunile esuturilor
dure dentare de clasa a asea pot fi mprite n dou subclase (sau 2 variante):
Varianta I reprezint defecte datorate unei abraziuni de vrst sau patologice a
esuturilor dure dentare.
Atunci cnd cavitatea carioas se formeaz pe suprafaa abraziat a cuspidului
sau a marginii incizale dentina, dup dezgolirea suprafeei sale, fiind un esut mai
puin dur dect smalul, ncepe s se abrazieze vertiginos. n urma acestui proces
pe marginile incizale ale incisivilor se formeaz defecte punctiforme, iar apoi
sulculare. Pe suprafaa cuspizilor canini, premolari i molari defectele sunt caliciforme [n cup].

19

Planeurile acestor defecte sunt pigmentate (brun


nchis, negre) n urma impregnrii dentinei cu colorani alimentari.
Marginile smaliere ale defectului sunt ascuite,
efilate i fragile.
Principala acuz a pacientului, care s-a adresat la
clinica stomatologic n vederea unui tratament dentar, este remarcarea unui defect estetic n form de
pat ntunecat.
Cnd se produce fisurarea smalului unui oarecare cuspid, pacienii pot prezenta acuze de prezen a
unor margini ascuite ale defectului, durere aprut la
aciunea unor iritani chimici i termici.
n varianta a II-a se formeaz defecte de origine
carioas sau n urma fisurrii smalului pe cuspid,
atunci cnd cavitatea carioas se localizeaz pe vrful
cuspidului sau al marginii incizale neabraziate.
Pe cuspizii molarilor i premolarilor, sau marginile incizale ale dinilor frontali sunt clar vizibile leziunile carioase sub forma de puncte de culoare neagr
sau maro nchis.
Tipic pentru aceste caviti de clasa a VI-a este
penetrarea procesului patologic n profunzimea esuturilor dure dentare n absena unei extensii largi
n suprafa. Lipsesc orice acuze referitoare la durere.
Acest lucru se datoreaz faptului c diferii ageni iritani nu ptrund printr-un orificiu mic spre dentina.
Un semn ghidant, de regul, este prezena unui defect
estetic n form de punct negru.
n practica noastr am ntlnit defecte carioase de
clasa a asea la molari i premolari, n lipsa dinilor
antagoniti i n prezena unei igiene orale precare.
Bineneles c nu putem rspunde la ntrebarea:
Care este cauza dezvoltrii unei oarecare carii fisurarea smalului sau n urma perturbrii auto-curirii
dinilor n procesul de masticaie?. Dar, n cteva cazuri clinice din practica noastr, am decelat procese
carioase dup ndeprtarea tartrului de pe suprafaa
ocluzal a unor dini lipsii de antagoniti.
ntr-un ir de cazuri tot tratamentul se reduce la
prepararea i la obturarea acestor defecte cu materiale
compozite.
Obiective: a defini indicaiile pentru alegerea
metodei de tratament al cariei dentare de clasa a asea
dup Black n dependen de variantele acesteea.

20

Materiale i metode
Particularitile caracteristice ale preparrii:
Abordarea ct mai crutoare la ndeprtarea
esuturilor carioase. Urmeaz de a fi utilizate
freze, ale cror mrime este cu puin mai mare
dect diametrul cavitii. n caz contrar, vor fi
ndeprtate cantiti excesive ale esuturilor
dure ale cuspizilor sau ale marginii incizale a
dintelui, ceea ce va duce la o debilitare [slbire] a teritoriului, asupra cruia cade cea mai
mare solicitare la mucare i mestecare (cuspizii molarilor i premolarilor, marginile incizale
ale dinilor frontali).
n cazul unei adncimi nensemnate a cavitii

carioase este posibil de a nu se administra anestezie, i nu este nevoie de aplicarea digi.


Adncimea optim a cavitii preparate este de
2 mm, dac nu sunt prezente leziuni ale straturilor mai profunde ale dentinei.
Exist posibilitatea de a pstra smalul lipsit de
dentina subiacent, graie grosimii destul de
mari a stratului de smal, n special n regiunea
cuspizilor molarilor.
Marginea smalului nu trebuie bizotat.
La prepararea cavitilor de clasa a VI-a se recomand crearea unei forme asemntoare cu
o cavitate simpl de clasa I; colurile, de obicei,
nu se fac, din cauza volumului mic al cavitii.
Deschiderea cavitii carioase frecvent este inutil,
ca urmare a formei sale sulculare sau n cup. Marginile smaliere fragile ale defectului sunt menajate i
pstrate pe ct este posibil, n special la incisivi.
n tratamentul cariilor de clasa a VI-a varianta a
II-a, localizate pe vrfurile cuspizilor dinilor laterali,
smalul lipsit de dentin subiacent poate fi cruat,
graie prezenei unui strat smaliar suficient de gros
n aceast zon.
Extinderea cavitii carioase nu se efectueaz. La
cuspizii dinilor laterali (n special la molari), unde
obturaia va suporta solicitri masticatorii considerabile, extensia prevede evitarea trecerii interfeei obturaie esuturi dure dentare prin punctele contactelor
ocluzale.
nainte de toate, se efectueaz analiza raporturilor
ocluzale i se determin punctele contactelor ocluzale
(cu ajutorul hrtiei indigo). i, pe parcursul extensiei
cavitii, se ncearc s nu se ajung la punctul de contact, sau s-l depeasc, astfel nct contactele s
se produc n zona compozitului, sau n esut dentar,
i nicidecum n zona interfeei compozit-dinte.
La dinii frontali aceast etap nu se realizeaz.
Exereza esuturilor la aceast etap se efectueaz
foarte econom. ndeprtarea excesiv a esuturilor
dure dentare neafectate n regiunea preparat duce
la slbirea unor poriuni dentare, asupra crora este
exercitat cea mai mare solicitare la mucarea i mestecarea alimentelor. Este ndeprtat doar dentina
pigmentat. Smalul, fie el subiat sau subminat, este
maxim cruat, viznd ntrirea lui ulterioar la etapa
de obturare din interiorul cavitii cu un strat de material compozit (flowable).
Cavitii de pe vrful cuspidului i se atribuie o
form cilindric sau cilindro-conic cu perei paraleli
sau uor convergeni spre planeu.
Ar trebui s fie utilizate freze, ale cror mrime
este doar puin mai mare dect diametrul cavitii carioase.
nclinarea pereilor poate fi realizat prin formarea unui bizou de 10-15. Adncimea optim a cavitii e de 1,5-2 mm (n cazul n care nu exist indicaii
ctre o preparare mai profund).
Dup preconizarea limitelor restaurrii viitoare,
sunt lefuite poriunile ascuite ale marginii smalului
coroanei dentare pe segmentele adamantine, forma

crora nu este posibil de a fi corectat n procesul obturrii.


n cazul unui defect mare al marginii incizale a
dinilor frontali bizoul smalului este format pe suprafa vestibular. Pentru soluionarea unor leziuni
minore se recurge la o tehnic modificat.
Cavitatea n regiunea marginii incizale a incisivului va fi executat sub forma unui nule cu un fund
uor ngustat. Adncimea acestei caviti trebuie s fie
1,5-2 mm. Exereza esuturilor neafectate trebuie minimizat, iar marginile smaliere, ce nrmeaz cavitatea localizat pe incisiv, cruate, pentru a asigura
amplasarea obturaiei la nivelul marginilor pereilor
acestei caviti. Uneori, se efectueaz lefuirea dintelui
antagonist.
Daca esuturile dintelui frontal restaurat au pierdut contactul cu dinii antagoniti, o metod mai eficient de soluionare a unui defect de clasa a VI-a este
realizarea unui veneer compozit direct cu acoperirea
margini incizale i aducerea dintelui ntr-o ocluzie armonioas.
Finisarea marginilor smaliere se realizeaz cu freze diamantate cu granulaie fin, freze de finisat din
aliaj dur sau cu instrumente manuale (de exemplu cu
dalt de smal).
Atunci cnd procesul carios este localizat pe cuspizi, bizotarea smalului este una simbolic (10-15),
deoarece n aceast poriune prismele sunt uor divergente spre exterior. n astfel de cazuri, obturarea
poate fi efectuat cu materiale compozite flowable,
care, dup aplicarea adezivului, sunt injectate n cavitatea vizat cu ajutorul unei canule speciale.
Obturarea
Materiale pentru obturarea cariilor de clasa a VI-a
pot fi:
compozite i compomeri;
material compozit (flowable) care poate rezista
solicitrii masticatorii;
ionomeri de sticl cu rezisten sporit;
utilizarea posibil a amalgamului.
Tratamentul defectelor de clasa a VI-a de origine
non-carioas trebuie s fie complex, deoarece leziunile comport un caracter generalizat i sunt nsoite de
fenomene, cum ar fi pierdere considerabil de esuturi
dure dentare, reducerea etajului (1/3) inferior al feei,
schimbri patologice n articulaia temporomandibular.
n astfel de cazuri, prepararea i obturarea defectului este rareori cea mai bun alegere n cazul unui
caracter generalizat.
Frecvent, pacienii necesit un tratament protetic
complex cu restabilirea nlimii ocluziei, lichidarea
breelor arcadelor dentare i acoperirea dinilor cu
coroane artificiale.
Caz clinic 1
Pacientul A., 66 ani, s-a adresat la clinica stomatologic cu acuze de prezen a unei pete negre pe unul
din dini.

n cadrul examinrii s-a decelat un defect carios


pe suprafaa ocluzal abraziat a dintelui 47.

Fig.1. Defect carios de clasa a VI-a a d. 47


Pentru nceput, a fost efectuat curarea mecanic a tuturor suprafeelor dintelui respectiv. A fost aplicat o past nefluorurat pe dinii 46, 47, 48, precum
i pe o periu special, acionat cu ajutorul unei piese mecanice la o vitez redus. Rmiele pastei au
fost apoi ndeprtate cu un jet de ap i evacuate cu
aspirator de saliv de pe toate suprafeele dentare.
Nuanele de culoare le-am determinat n raport cu
un dinte umed, pstrnd astfel aspectul su natural.
Dat fiind faptul c defectul carios era localizat pe suprafaa ocluzal a dintelui 47, etalonul a fost comparat
cu suprafaa ocluzal a dintelui 46. Avnd n vedere
faptul c pe suprafaa ocluzal lipsea smalul, s-a ales
o tub cu nuan de opac OA3.
nainte de a ncepe prepararea, au fost identificate
cu ajutorul hrtiei indigo contactele ocluzale i preparate limitele obturaiei.
n aceast situaie, nu a fost necesar deschiderea
cavitii, deoarece era absent smalul suprafeei ocluzale. Cavitatea carioas am extins-o pn la limitele
stabilite anterior i am efectuat o necrectomie minuioas a cavitii carioase.

Fig.2. Prepararea cavitii carioase


Apoi, n conformitate cu instruciunile productorului Life Science Dental de aplicare a compozitului
fotopolimerizabil RX-Force (Fig.2), am obturat cavitatea, lefuind i lustruind apoi restaurarea cu ajutorul unor freze diamantate de finisare, polipant i past
Polident 4.

21

Fig.3. Compozit fotopolimerizabil RX-Force

Fig.6. Rezultatul preparrii cavitii carioase a d. 34

Fig.4. Rezultatul final al restaurrii cariei dentare


de clasa a VI-a a d. 47
Caz clinic 2
Pacientul B., 48 ani, s-a adresat la clinica stomatologic cu acuze de prezen a unei pete negre pe unul
din dini.
n cadrul examinrii s-a decelat un defect carios
pe suprafaa ocluzal abraziat a dintelui 34.

Fig.7. Rezultatul final al restaurrii cariei dentare de clasa a VI-a a d. 34


Concluzii
1. Soluionarea cariilor de clasa VI-a cu un caracter
generalizat trebuie efectuat n mod complex, coordonnd planul tratamentului preconizat de stomatologul terapeut cu cel protetician i parodontolog.
2. Particularitatea tratamentului cariilor de clasa a
VI-a const n abordarea ct mai crutoare la ndeprtarea esuturilor cariate.
3. Adncimea optim a cavitii este de 2 mm, dac
nu sunt prezente leziuni ale straturilor mai profunde ale dentinei.
4. Avnd n vedere solicitrile masticatorii mari,
pentru obturare trebuie utilizate materiale cu rezisten suficient, inclusiv la abraziune.
Bibliografie:

Fig.5. Defect carios de clasa a VI-a a d. 34


(pe vrful cuspidului neabraziat)

22

1. A.Terehov et al., Odontologia practic modern, Nasticor


(Iai), Vector (Chiinu), 2010
2. . . , 2004,
.
3. . . ,
Vector (Chiinu), 2008
4. . . , -, 2007.

-

Rezumat
TOMOGRAFIE COMPUTERIZAT CU FASCICUL CONIC N
DIAGNOSTICUL SINUZITEI MAXILARE ODONTOGENE
Studiul de diagnosticare efectuat la Tomograful Computerizat cu Fascicol Consic PAX-ZENITH 3D a fcut posibil obinerea imaginilor de inalta
rezoluie a esuturilor tari ale maxilarul superior si sinusului maxilar, pentru a detecta defectele esutului osos care sunt chisturi odontogene, cystogranulomas i granuloame.
nalta rezoluie i reconstrucia tomografic tridemnsional permite
optim i n termen scurt de a determina scopul tratamentului operaional
i elaborarea unui plan corespunztor i alegerea schemei potrivite de tratament conservator. Diagnosticare Interactiv a ajutat pentru a estimarea
rezultatelor cosmetice i funcionale de tratament chirurgical pentru prevenirea apariiei unor complicatii chirurgicale i pentru a estimarea eficiena
tratamentului conservator.
Datele obinute au contribuit la determinarea aplicaiilor particulare a
tomografiei computerizate cu fascicul conic n diagnosticul sinuzitei maxilare odontogene. Detectarea defectelor specifice cu tomografia computerizate cu fascicul conic fiind cea mai informativa metoda de diagnostic determinnd prile slabe i puternice ce a contribuit la oferirea mecanismelor de
raze-x n diagnostic pentru medicii stomatologi si specialisti ORL.
Cuvinte cheie: tomografie computerizat, sinus maxilar, fascicule conic.

..
..., .,
..

..
-


. , .

Summary
CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF
ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS
Diagnostic studies performed by cone beam computed tomography
PAX-ZENITH 3D made it possible to receive high resolution images of
hard tissues of upper jawbone and maxillary sinus, to detect bony tissue
defects, that is odontogenic cysts, cystogranulomas and granulomas.
High-resolution and three dimensional tomographic image reconstructions allowed optimally and in short term to determine the scope of operation treatment and to work out a corresponding plan, to choose good
scheme of conservative treatment. Interactive diagnostics helped to estimate cosmetic and functional results of surgical treatment, to prevent the
occurrence of surgical complications, and to estimate the efficiency of conservative treatment.
The obtained data contributed to determination of particular applications of cone beam computed tomography in the diagnosis of odontogenic
maxillary sinusitis, detection of specific defects with cone beam tomography being the most information-bearing method of diagnosis, determination of weak and strong sides, and helped to offer mechanisms of x-ray
diagnostics for dental surgeons and ENT specialists.
Key words: computed tomography, maxillary sinus, cone beam.
,
.
, , . :

23

24

) (
);
)

, , , .

.
)
.
,
,
.

, .
) -

.
:
1.. ,

.

,
, ,
.
, ,
.
, ,
,
- ,
.
2. (
, ).
:
; - ; . ,

,

. , ,

.
. ,

,
.

, , ,
.
3. , (, , , , , ,
, ).

,
. , .

.
4. ,
.


.

,
- .

,
. .
, , ,


. ,
, .
,
,

, -


.


, ,
, -

[2, 6].
- .
- ,
,
- .

,
40-50,

.
-
.

- , -


, -
. .
, 10 89 .

PaxZenith 3D Vatech. :
, ,
, , ,
.
-
, ,

, .
12.016.0 . 90-120
,7.0-8.5 , 0.02 3.0 .

, . ( ) .

.2. , , .
. ,
( ).

25

.3. . , ,
. 2
- .

26

.3. . , ,
. ( ),
.


-
,
,
.
- -

,
,
.
, 30 -

.4. . 15-16
, ( ). .

.4. - , . 15-16
, .
, ,

27


.
,

. EZ2009, .

+40 +80 ., +10 +22 ..,
( , ) +600 +3300 ..

0.5 3.0 . (.1, ).

.1. ,
.
.

, . ,

. .
(.1.).

.1.
0.2 , +635 ..
.

28

, ,
, (.1).

1
., 63 . -
, -
3 .
, (.2).
2
., 38 .
,
2 . , .
(.3,).
( -)
. 2
,
(.3).
3.
., 22

, .
(.4),
, (.4).
, 15 16 ,
,
, -.
2 , . ( 4 ,,)

. 4 . , .
.

. 15 16 . ,
( ).

.4 , .

. ,
,
( ).

.
, - ,
,
, , .
,
,
( ,
, ,
), .
, , ,
.
,
.

-, , .

.

, , , .


50 , ,
.
52% (26 ), 44% (22 ), 4% (2 ).

36% (18), - 2% (1),
-34% (17),
( ), , - 28
% (14). 42
( 82%), 38 (78%) .
- (, , ), , ,
,
, , , , , -


, -
,
, , ,
.

..


-

4. , .
. 15-16 (
-). ,
.
(.).

29

.
,


,
.

1. .., ., .. :
, III () ., 1996.
2. ..
.-., 2005
3. .. - ., 2004.
4. .., .. - . , 1997; 5 (21): 1367-81.
5. .. / .
2005, 13, 21, . 1418-22
6. Ambler PR. The structure of beta-lactamases. Philos Trans R

30

Soc Lond Ser B 1980;289:321-31.


7. Bush K, Jacoby GA, Medeiros AA. A functional classification
scheme for beta-lactamases and its correlation with molecular
structure. Antimicrob Agents Chemother 1995;39:1211-33.
8. Pensotti C. et al. Meta-analisis sobre la actividad in vitro e
in vivo. Efficacia y tolerancia de la combinacion amoxicillina, sulbactam en humanos. La Prensa Medica Argentina
1998;85(4):515-22.
9. .. // , . 2010.- 3-4. . 5-8.
10. .., .., ..
// , .-2011. 3.- .235-236.
11. , .. '
/ .. // . 1991. 5.
.49-51.
12. , H.H. ; ,
/ H.H. , .. , ..
// : .
.. , 1997. . 2. -. 174-176.
13. , ..
- / .. ,
.. // . 1988. 2. . 89-91.

BIOMECANICA RESTAURRILOR IMPLANTO-PROTETICE


CORELAT CU PRINCIPIILE SPECIFICE
ALE PROTETICII IMPLANTOLOGICE
Rezumat
Biomecanica joac un rol esenial n conceperea planului de tratament
al edentaiei pariale i asigurarea unui prognostic favorabil al restaurrilor
implanto-protetice. Exist numeroi factori preimplantari, ai etapei chirurgicale i protetice, cu implicaii bio-mecanice importante. Toi aceti factori au drept scop realizarea unei amortizri ct mai eficiente a forelor i
o distribuie axial a acestora asupra fiecrui implant, tiut fiind faptul c
implanturile sunt mult mai vulnerabile la forele paraxiale comparativ cu
dinii naturali. Situaiile nefavorabile apar consecutiv atrofiei osoase verticale postextracionale i duc la creterea alarmant a forelor paraxiale.
Cuvinte cheie: biomecanica, restaurare implanto-protetic, implant,
forele paraxiale.

Nicolae Chele,
d..m., confereniar
universitar,
Svetlana Melnic,
doctorand
Catedra Propedeutic
Stomatologic i
Implantologie Dentar
Pavel Godoroja

Summary
IMPLANT-PROSTHETIC RESTORATION BIOMECHANICAL PRINCIPLES RELATED TO SPECIFIC PROSTHETICS IMPLANTOLOGY
Biomechanics plays a role in ensuring a favorable prognosis of implantprosthetic restoration. Preimplantation many factors, of surgical and prosthetic phase, with bio-mechanical implications important. All these factors
have the purpose of providing more efficient amortization of axial forces
and their distribution on each implant, knowing that implants are more
vulnerable to natural teeth compared paraxial forces. Unfavorable situations arise consecutive vertical bone atrophy after extraction and alarming
increase the paraxial forces.
Key words: biomechanics, implant-prosthetic restoration, dental implant, paraxial forces.
Actualitatea temei
Totalitatea procedeelor de analiz i determinare a solicitrilor osoase fac
obiectul de studiu al biomecanicii. n restaurrile protetice pe implante cunotinele de biomecanic sunt importante deoarece dinii i implantele prezint diferene
majore de implantare. Dup nenumrate studii exhaustice, nici la ora actual nu
tim cu certitudine dac implantele trebuie sau nu s imite mobilitatea fiziologic
dentar.
Funcia principal a implantelor dentare este de a transfera sarcina ctre
esuturile biologice nconjurtoare. Ca urmare, primul obiectiv al proiectrii
funcionale este de a dispersa i distribui ncrcrile biomecanice, astfel nct s se
optimizeze funcia protezei construite pe implant. Organizarea sarcinii biomecanice depinde de doi factori: caracterul forei aplicate i aria suprafeei funcionale
pe care s se disperseze sarcina. Concentrarea pe prile izolate ale implantului
(conexiunea bont-implant, ntreaga suprafa a implantului, lungimea implantului i limea acestuia) se dovedete a fi benefic pentru abordarea ntregului
ansamblu.
Diferena mare de mobilitate ntre unii dini naturali i implante reprezint
unul din principalii factori care stau la baza eecurilor biomecanice din cadrul restaurrilor protetice pe implante cu agregri mixte (dini naturali i implante) [1].
Valorile medii ale deplasrii axiale a dinilor sunt de 25-100 mm, n timp ce
micromicarea implanturilor dentare osteointegrate a fost raportat de aproximativ 3-5 mm [2]. Biomecanica n implantologia oral este strns legat de concepia
i execuia lucrrilor protetice aplicate pe implanturi, urmrindu-se transmiterea

31

32

fiziologic a forelor la nivelul implanturilor i asupra


osului periimplantar [3].
Biomecanica aparatului masticator presupune
micarea segmentelor mobile ale sistemului i crearea
de presiuni la nivelul suportului osos. Fora necesar
acestui proces este generat de muchii mobilizatori ai
mandibulei, muchii limbii i cei faciali. Aceast for
se transmite la nivelul structurilor osoase de-a lungul
unor adevrate linii de for ce se continu de la nivelul inseriilor musculare n interiorul scheletului.
De asemenea, fora se transmite i la nivelul suprafeelor ocluzale i a articulaiei temporo-mandibulare.
n masticaie i deglutiie, mandibula este proiectat
asupra maxilarului cu o for potenial ce variaz
ntre 30 si 40 Kgf la nivelul suprafeelor ocluzale i a
alveolelor dentare maxilare i mandibulare, dar n direcie opus.
Liniile de rezisten ale acestui stlp se mpart n
patru fascicule mergnd:
1. spre marginea inferioar a orbitei, intlnind fasciculul desprins din stlpul nazo-frontal, anihilndu-se reciproc;
2. spre marginea extern a orbitei n unghiul superior extern, mprindu-se apoi n dou fascicule:
unul spre marginea superioar a orbitei pentru
a se anihila cu fasciculul fronto-nazal;
altul spre creasta temporal a frontalului continundu-se spre creasta temporal a parietalului;
prin apofiza zigomatic spre linia temporal a
parietalului;
un grup desprins din stlpul zigomatic, ndreptndu-se spre osul sfenoid [4].
Weinberg i Kruger au demonstrat faptul c n
cazul unui raport coroan-implant mai mare dect 1,
fiecare 1mm n plus crete cu 4 % efectul de flexiune asupra complexului implantar. Pentru depistarea
i evaluarea precis a viitorului raport coroan-implant se va realiza un wax-up preoperator. Cu ajutorul
acestuia se va aprecia mrimea i localizarea precis a
defectului i se va alege modalitatea cea mai potrivit
de corectare prin tehnici de augumentare ce vor fi realizate preimplantar. n majoritatea situaiilor, atrofia
postextracional este prezentat nu doar n sens vertical, ci i vestibulo-oral, ducnd de obicei la optarea
pentru tehnici combinate de augumentare.
Se observ astfel cum o component preimplantar (atrofia crestei edentate) influeneaz restaurarea
protetic prin intermediul raportului coroan-implant. Inseria implanturilor exercit multiple implicaii biomecanice asupra viitoarei restaurri implanto-protetice prin diametrul, topografia i numrul
implanturilor, parametrii alei n funcie de tipul
edentaiei, topografia i ntinderea ei, parafunciile
din antecedentele i tipul viitoarei restaurri. Diametrul implanturilor este cel mai important n asigurarea
amortizrii forelor, deoarece s-a demonstrat faptul
c cele mai mari fore acioneaz la nivelul coamei
crestei. Diametrul se alege n concordan cu zona
topografic, astfel n zona frontal se aleg implanturi

mai nguste (diametrul 3.3 sau 3.5mm), iar n zonele


laterale se folosesc implanturi cu diametru mediu, de
4.2 sau 4.5.
La pacienii cu bruxizm n antecedente se vor alege implanturi cu diametrul mai mare cu 1 mm, dac
oferta osoas permite acest lucru. Topografia implanturilor este esenial n cadrul tratamentului implanto-protetic i are drept scopuri principale amortizarea forelor i transmiterea lor n axul lung al fiecrui
implant deoarece lipsit de parodoniu, implantul este
mult mai vulnerabil la forele paraxiale comparativ cu
un dinte natural.
Engelman a evideniat rolul esenial pe care l joac att topografia ct i numrul implanturilor, din
aceste considerente se indic nlocuirea prin cte un
implant a fiecrui dinte lips, pentru a se asigura o distribuie a forelor pe o suprafa ct mai mare. Amortizarea forelor se poate realiza i prin confecionarea
restaurrii protetice dintr-un material ce prezint un
grad de elasticitate de aceea se prefer utilizarea aliajelor nobile. Pentru amortizarea forelor i ncrcarea
progresiv a implanturilor se recomand ca primele
restaurri protetice (provizorii) s se realizeze din
acrilat sau din materiale compozite. Meninerea ndelungat a restaurrilor provizorii din acrilat poate
imprima ns fore adverse implanturilor, din cauza
flexibilitii crescute. n cazul edentaiilor posterioare
superioare sau inferioare se recomand confecionarea unor lucrri protetice cu relief ocluzal mai atenuat
i superioare ocluzale mai nguste n sens vestibulooral, deoarece n regiunile posterioare ale arcadelor
suprafaa implanturilor este mai mic dect suprafaa radicular a dinilor naturali pierdui. O suprafa
ocluzal ngustat scade presiunile exercitate asupra
implantului i contribuie la o distribuie mai fiziologic a forelor, scznd efectul forelor laterale.
Weinberg i Kruger au demonstrat c orice cretere cu 10 grade a pantei cuspidiene duce la o cretere a ncrcrii cu 30%. Se indic aplatizarea reliefului
ocluzal, cu crearea n intercuspidare maxim a unor
relaii ocluzale de tip freedom in centric [5].
Avantajele restaurlor implanto-protetice din
dou piese chirurgicale:
Crearea de uniti protetice reduse, unite, simplu de meninut i din punct de vedere tehnic
Posibilitatea realizrii de coroane singulare
evitnd punile dentare
Posibilitatea ndeprtrii unei lucrri protetice
fixe
Crearea unei restaurri protetice stabile, cu un
prognostic favorabil
Tratamentele protetice ce includ odontoplastii,
hemisecii sau amputaii radiculare n combinaie cu proceduri parodontale chirurgicale
sofisticate nu sunt ntotdeauna ncununate de
succesul scontat, astfel ca, parte din pacieni
ajung, mai devreme sau mai trziu, la protezri
pariale sau chiar totale [6].
Eecurile biomecanice ale protezelor n sine sau
prin afectarea suportului parodontal au determinat

apariia unor soluii noi de tratament iar implantele


dentare reprezint tocmai trecerea de la o situaie cu
afectare dentar avansat la o stare de sanatate prin
osteointegrare [7].
Cele mai frecvente complicaii implantare sunt
asociate cu implantul sau restaurarea protetic i apar
ca urmare a stresului biomecanic. Aceste complicaii
includ eecuri timpurii de implantare, aa ca, fractura
bontului protezei, relaxarea urubului protetic, crestal
pierderea masei osoase n jurul implantului (periimplantit) i probleme de suprastructuri.

Scopul lucrrii
n baza reviului literaturii am efectuat studiul aspectelor biomecanice a restaurrilor implanto-protetice cu sprijin implantar pentru a reduce cantitatea
de for i creterea zonei de os-implant, reducerea
complicaiilor restaurrilor implanto-protetice i oferirea orientrilor clinice optime pentru protezarea pe
implante cu restabilirea aspectului estetic i funcional.
Materiale i metode
O abordare de inginerie pentru a rezolva problemele de biomecanic presupune determinarea naturii
complicaiilor, pentru a elimina cauzele care stau la
baza lor. Tratamentul de planificare ar trebui s includ metode care reduc stresul i minimizeaz efectele sale iniiale pe termen lung. Planul de tratament
este modificat atunci cnd forele sunt mai mari sau
os este mai puin dens dect de obicei pentru a minimiza impactul negativ al stresului asupra os-implantului i a restaurrii implanto-protetice. Mai muli
parametri sub controlul clinicienilor pot mbunti
mediul transosteal relativ la gestionarea stresului a
complexului implant-restaurare. Eecul implantrii
are loc n termen de 18 luni de la ncrcare iniial a
implanturilor. Aceste eecuri timpurii a ncrcrii de
implanturi apar cel mai adesea n esusutul osos cu
densitatea sczut (16% eec) i cu lungimi mai scurte
de implant (17% eec). esusutul osos are 4 densiti
osoase diferite i tipurile D3 i D4 se ntlnesc mai
mult de 50%. Prin urmare, eecuri timpurii de ncrcare sunt legate de biomecanica n esut osos cu densitatea sczut, deoarece aceasta va crea microfracturi
a implantului i resorbia osoas de la forele ocluzale
transmise de implanturi. Mai mult ca att, implanturile scurte n comparaie cu cele lungi s-au dovedit
a avea un mai mare stres biomecanic la interfaa osimplant [8]. Suprancrcarea ca factor de risc pentru
punile pe implante sunt extensiile lor, ca rezultat poate duce la rezorbie osoas (peri-implantit i eecul
protezei). n ceea ce privete lungimea extensiei, un
studiu clinic a demonstrat c extensiile de ( 15 mm)
au indus mai multe eecuri de implante fa de extensiile ( <15 mm). Duyck et al. a raportat, de asemenea,
c atunci cnd for de masticaie este aplicat pe o
extensie distal, cele mai mari fore axiale i de ncovoiere s-au nregistrat pe doar 3 implanturi distale,
comparativ cu protezele cu 5 sau 6 implanturi. Studiul

de mai sus a indicat faptul c lungimea extensiei are


un prognostic favorabil pentru succesul protezrii pe
implante. Contactele ocluzale pot determina direcia
forei, care poate duce la suprancrcarea punii cu
sprijin implantar, n special n timpul parafunciilor.
Dup o perioad de timp, distribuirea forelor ocluzale se schimb, astfel c nu exist o for mai mare
pe extensie. Medicii trebuie s in cont de potenialul
anterior, precum i de extensia posterioar. Extensiile
pot provoca desurubarea bontului protetic sau fractura lui i ar trebui n mod normal s fie excluse. Prin
urmare, evaluarea periodic ocluzal este necesar [9].
Trecerea n revist a literaturii din 1981 2001
de ctre Goodacre, care a constatat procentul complicaiilor restaurrilor implanto-protetice fixe aa ca:
desurubarea bontului protetic (6% la 7%), fractura
porelanului (7%), fractura carcasului metalic (3%),
fracturi ale abutmentului (17%) i fractura punilor
dentare (12%) [10].
n plus, crestal are loc pierderea masei osoase
(resorbia osoas) poate fi legat de supraocluzie. n
concluzie, complicaiile mecanice sunt mai frecvente
dect complicaiile biologice i orice suprastructur construit va eua la punctul cel mai slab. Astfel,
planul de tratament trebuie s stabileasc mecanisme
pentru a proteja restaurrile implanto-protetice cu
sprijin implantar [11]. Succesul clinic i longevitatea
implanturilor dentare ca criteriu al osteointegrrii
sunt n mare parte controlate de ctre factorii biomecanici n care acestea funcioneaz. Toate implanturile restaurate funcioneaz sub aciunea stresului
mecanic care este un factor de risc pentru restaurrile
implanto-protetice. Misch a dezvoltat o teorie pentru
implantologia stomatologic bazat pe un concept
de management a stresului [12-14]. Acest concept se
concentreaz pe tratamentul implanto-restaurativ cu
privire la efectele biomecanice ale stresului mecanic.
nelegerea relaiilor dintre stres i complicaiile implantului ofer o baz pentru planificarea tratamentului corect. Acest concept organizeaz elementele de
diagnostic i tratament de planificare ntr-o ordine
specific: designul protezei i luarea n consideraie a
forelor ocluzale, densitatea osoas, poziia, numrul
i dimensiunea implanturilor n dependen de disponibilitatea osoas. Mrimea forei masticatorii variaz
n funcie de regiunea anatomic i starea dentiiei
ntre 42 i 1245 N. Mrimea forei este mai mare n
regiunea molar (890 N), descrete n regiunea canin (445 N) i este mai mic n regiunea incisiv
(112-160 N). Aceste fore medii de masticaie cresc cu
parafunciile la magnitudini care pot atinge 4450 N n
regiunile posterioare.
n mediul oral pot aprea 3 tipuri de fore care
acioneaz asupra implantelor dentare: compresiune,
traciune i ncovoiere. Osul are rezistena cea mai
mare cnd este ncrcat prin compresiune (139MPa),
30% mai slab cnd este solicitat la traciune (133
MPa) i 65% mai puin rezistent la solicitri de forfecare (68MPa). Implantele endoosoase tip urub ncarc interfaa os-implant cu forfecare pur n afar de

33

34

cazul n care suprafeele implantelor sunt proiectate


special pentru a transforma sarcinile de forfecare n
tipuri de for care conduc la o rezisten mai bun.
De asemenea, trebuie s se limiteze fora de forfecare pe os, deoarece osul este mai puin rezistent la
rupere n aceste condiii de ncrcare [15].
Misch a raportat legitile biomecanice n coraport cu cele 4 densiti osoase diferite. Densitatea
osului cortical (D1) este de 10 de ori mai puternic
dect a osului trabecular (D4).Tipul de os D2 este de
aproximativ 50% mai puternic dect osul D3. Ca o regul general, osul este mai dens n regiunile anterioare ale maxilarului fa de regiunile posterioare [16].
esutul osos de tip (D4) adesea gsit n regiunea
posterioar a maxilarului (D4), ofer un contact minim cu corpul implantului. Prin urmare, dac va fi
mai puin contactarea corpului implantului cu osul
atunci stresul mecanic va crete. De aici i rezult
c suprafaa implantului ar trebui s fie crescut n
regiunile cu esut osos trabecular [17]. Prin urmare,
planul de tratament iniial ar trebui s includ implanturi care sunt de cel puin 12 mm n lungime. n
general, n esutul osos mai puin dens sunt nevoie
de implanturi mai lungi n comparaie cu cel cortical.
Suprafaa implantului trebuie s fie direct legat de
limea lui [18].
O formul fundamental a biomecanicii este stresul egal cu fora mprit la zona n care se aplic fora (S = F / A). Prin urmare, n timpul intercuspidrii
maxime i a relaiei de ocluzie centric, nici un contact ocluzal nu trebuie s fie prematur, mai ales pe o
coroana cu suport implantar. Acesta este un criteriu
general i este foarte important n protezarea pe implante.
Un parametru important n protetica implantologic ocluzal (PIO) este suprafaa adecvat pentru a
susine sarcina transmis la proteza. Cheia succesului este de a plasa un numr suficient de implanturi
pentru a susine proteza. Raportul convenional a implantului la unitatea de dinte protezat este de 1:1. Cu
toate acestea, pentru restaurrile posterioare, raportul
poate varia. Calitatea osului sczut poate solicita 2
implanturi pe unitatea de molar de nlocuit. Dou implanturi pot fi plasate n procese alveolare nguste i
va oferi suport mai mare anti-rotaie i de ocluzie i o
suprafa mai mare de osteointegrare. Dou implanturi poziionate n afara unghiului va oferi, de asemenea sprijin i va reduce stresul pe implantele stlpi.
Coroanele pe implante trebuie s fie mpreun, astfel
c suprafaa de sprijin se mrete. Unii autori ncurajeaz plasarea implanturilor n regiunile posterioare,
care urmeaz s fie ealonate pentru a mbunti rezistena la sarcinile biomecanice. Cu toate acestea, ntr-o revizuire de ctre Esposito et al. implant mai mult
eecurile i complicaiile protetice au fost observate la
punile susinute de 2 implanturi, spre deosebire de 3
implanturi sau mai multe, la pacienii parial edentai
[19]. Rangert et al. a declarat c plasarea implanturilor n curba crestei alveolare permite forelor axiale
ale implantului pentru a contracara forele non-axi-

ale / lateral i c n linia de plasare a implanturilor


crete sensibilitatea lor la ndoire [20]. Din analiza
lui Skalak,teoria de ncrcare a unui implant cu o
suprastructur din material rigid, cum ar fi porelanul sau metalo-ceramica, mrete fora de sprijin pe
implante.El a sugerat c rinile acrilice absorb ocul
i reduc astfel, fora de sprijin asupra implanturilor.
Cu toate acestea, rinile acrilice, nu ofer o rezisten
suficient la abraziune pentru a permite o relaie ocluzal fiziologic [21].
Rezultate i discuii
Respectarea principiilor ocluzologice n cadrul
realizrii reconstruciei ocluzale constituie elementul
determinant pentru meninerea osteoacceptrii implanturilor i a integrrii restaurrilor protetice. Alegerea modului de restaurare al ocluziei se face innd
cont de topografia i ntinderea edentaiei, de prezena parafunciilor i de natura arcadei antagoniste. La
realizarea unui singur dinte, unii practicieni recomand realizarea unor contacte mai reduse n dreptul
implantului n intercuspidarea maxim, ns fr a
scoate restaurarea protetic din ocluzie, pentru a nu
produce extruzia sau egresia dintelui antagonist.
Pe parcursul micrilor de lateralitate, coroana
implantului trebuie s fie n dezocluzie, exceptnd
situaia n care dintele restaurat este caninul. Atunci
se va evita realizarea unui ghidaj canin, preferndu-se
un ghidaj de grup pentru menajarea implantului.
n timpul micrii de propulsie sunt acceptate
contactele pe restaurarea unidentar doar dac aceasta este situat n zona frontal, cu condiia c aceste
contacte s se exercite simultan cu cele de pe dinii
naturali mpreun cu care particip la realizarea ghidajului anterior.
Absena forelor mecanice premature i a germenilor bacterieni pe perioada cicatrizrii osoase va asigura o refacere osoas bun, uneori chiar n exces. Prima faz a osteogenezei la nivelul peretelui neoalveolar
este faza osteoclastic de resorbie dup care urmeaz
o faz scurt de repaus i apoi faza de remineralizare
care dureaz n jur de maxim 6 sptmni.
Dup aceast scurt perioad se poate trece la
ncrcarea protetic gradual care va favoriza mineralizarea secundar a osului periimplantar care poate dura de la 4 luni pn la civa ani n funcie de
structura os. Contactul ocluzal va trebui s fie centrat
deasupra implantului pentru a nu crea apariia unor
fore de flexiune ce ar duce ntr-o prima faz la desurubarea urubului bontului protetic i la dizolvarea
cimentului coroanei.
Concluzii
Confortul psihic, estetic, funcional conferit de
restaurrile protetice fixe cu sprijin implantar ajut
la reintegrarea social i fortificarea mental a pacienilor edentai. Terapia implanto-protetic ne ofer
n dentaia parial maxilar alternativa punilor cu
sprijin implantar, cu un design asemntor cu punile
clasice realizate pe dinii naturali, dar cu certe avan-

taje asupra meninerii crestei osoase edentate, conferind un tratament modern i eficient cu pstrarea i
mbuntirea cerinelor fizionomice i funcionale.
Suprasarcina ocluzal este de cele mai multe ori
considerat ca fiind una dintre principalele cauze de
peri-implantit.
La pacienii cu densitatea osoas sczut conceptul ncrcrii progresive poate fi folosit pentru a permite osteointegrarea la interfaa os-implant i pentru
a oferi o adaptabilitate la ncrcare prin intermediul
unei creteri treptate [22].
Bibliografie

1. Dorin Bratu, Emanuel Bratu, Walter Fetzer, Mihai Romnu.


Puntea pe implante. Editura Helicon, 1996; pag.101-115.
2. Schulte, W. (1995) Implants and the periodontium.International Dental Journal 45: 16- Sekine, H., Komiyama, Y., Hotta,
H. & Yoshida, K.(1986) Mobility characteristics and tactile sensitivity of ossointegrated fixture-supporting systems. In: van
Steenberghe, D., eds. Tissue integration in oral maxillofacial
reconstruction, 326-332. Amsterdam: Excerpta Medica.
3. Vasile Nicolae. Anale tiinifice Nr.2 (15) /2010; p.74-78.
4. Teza de doctor: Studiul anatomo-clinic privind reactivitatea
tisular a implantelor dentare endo-osoase imediate. Oradea
2008, doctor Sabu Dacian.
5. Vasile Nicolae. Restaurri protetice n implantologia oral. Editura Universitii ,,Lucian Blaga din Sibiu, 2010; pag. 23-32.
6. Rose L.F., Rosemberg E.S.Abrams A: Periodontal and restorative consideration in implant dentistry: the compromised dentition. Compendium 12:888;1999.
7. Carabela M. Regenerarea tisular ghidat n reconstrucia
crestelor alveolare deficitare, Revista Sibiul Medical, Vol 14, nr
2, 2003, pag.186-189.
8. Carl E.Misch. Consideration of biomechanical stress in treatment with dental imlants. Dentistry Today, 2006. May;25(5):80,
82, 84-5; quiz 85
9. YU-YING CHEN1,2 CHUNG-LING KUAN1 YI-BING
WANG1,2. Implant occlusion: biomechanical considerations
for implant-supported prostheses. Department of Dentistry,
Tri-Service General Hospital, Taipei, Taiwan, ROC. School of

Dentistry, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan,


ROC. J Dent Sci, 3(265 -74 , 2008)
10. Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, et al. Clinical
complications with implants and implant prostheses. J Prosthet
Dent. 2003;90:121-132.
11. Misch CE, Suzuki JB, Misch-Dietsh FM, et al. A positive correlation between occlusal trauma and peri-implant bone loss:
literature support. Implant Dent. 2005;14:108-116.
12. Misch CE. Part I: Diagnosis and treatment planning. In: Misch CE, ed. Contemporary Implant Dentistry. St Louis, Mo: CV
Mosby; 1993:3-256.
13. Misch CE. Part I: Diagnosis and treatment planning. In: Misch
CE, ed. Contemporary Implant Dentistry. 2nd ed. St Louis, Mo:
CV Mosby; 1999:3-204.
14. Misch CE. Stress factors: influence on treatment planning. In:
Misch CE, ed. Dental Implant Prosthetics. St Louis, Mo: CV
Mosby; 2005:71-90.
15. Raluca Monica Trcolea,Florin Baciu, Daniel Vlsceanu, Cosmin Cotru, Mihai Trcolea, Dan Dumitru Slvescu. Universitatea Titu Maiorescu, Bucureti. Studiul comportrii interfeei
os-implant sub solicitri masticatorii. Revista Romn de Stomatologie Vol.IV, Nr.4, 2008:241-244.
16. Misch CE. Density of bone: effect on treatment plans, surgical
approach, healing, and progressive bone loading. Int J Oral Implantol. 1990;6:23-31.
17. Bidez MW, Misch CE. Clinical biomechanics in implant dentistry. In: Misch CE, ed. Contemporary Dentistry.Implant 2nd ed.
St Louis, Mo: CV Mosby; 1999:303-316.
18. Misch CE. Implant design considerations for the posterior regions of the mouth. Implant Dent. 1999;8:376-386.
19. Esposito M, Hirsch JM, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants.
(II). Etiopathogenesis. Eur J.Oral Sci 1998 Jun; 106(3): 721-64.
Review
20. Rangert B, Eng M, Krogh PHJ, Langer B, Van Roekel N. Bending
overload and implant fracture. A retrospective clinical analysis.
Int J Oral Maxillofacial Implants 1995; 10: 326-334.
21. Skalak R. Biomechanical considerations in osseointegrated
prostheses. J Prosthet Dent 1983;49:843- 849.
22. Alexandru Andrei Iliescu. Facultatea de Medicin Dentar,
UMF Carol Davila, Bucureti. Restaurarea edentaiilor pariale
maxilare cu proteze sprijinite de implanturi. Sibiul Medical
Volum 18 Nr. 3/2007, p.21-23.

-
Rezumat
TOMOGRAFIE CU FASCICUL CONIC I PANORAM ZONOGRAFIC PENTRU PLANIFICAREA IMPLANTAIEI DENTARE LA
PACIENII CU EDENTAIE SECUNDAR
Rezultatele utilizrii Tomografiei cu Fascicul Conic, planificarea panoramic i controlul postoperator al rezultatelor implantaiei. Avantajele
fiecarei metode de raze X. Ce s-au dovedit promitoare combinind Tomografia cu Fascicul Conic i radiografia panoramica n practica implantrii
dentare.
Cuvinte cheie: tomografie cu fascicul conic, implantologie dentar, radiografie panoramic.

..
..., .,
..

..
-


. , .

35

Summary
CONE BEAM TOMOGRAPHY AND PANORAMIC ZONOGRAPHY WHEN PLANNING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS
WITH SECONDARY EDENTULOUS
The results of the use of cone-beam CT and
panoramic planning and postoperative control
of results of dental implantation. The advantages of each X-ray method. Proved promising
combinations of cone-beam CT and panoramic in the practice of dental implantation.
Key words: cone beam tomography, dental
implantology, panoramic zonography.
,
.
, ,
, .

- .
: - ,
3-D -
, ,

, , .

36


-
, -
.

, .
- (, - ).
:
1) :
, ;

,

.
,

.
;

,
.
,
, ()
,
,
0.2 (.1). ,
0.1 .
.

, , , (.1).

Ez3D2009. -,

, (.1.).
;

,
, , .
;

, ,
( )
( ) .
2) :
-

( ,
).
.
.
,

, - , .
,

;
.
, . , ,

, ,
. ,
.

.
,
, ,
z 3D 2009 (,
) Easy Dent4Viewer.
z 3D 2009 , .
( , )
, ,
.
.
. . ,
. -

, .
,

(.2.).
3-6 .

,
. ,
.

-
(.3).

(
). , (.4.).
.
,
, ,
(.5.).

, . -
,
(.6.).

80
.
25 ,
, . 25
3-D -
.
,

- .

(5 ). -

37

.1. 26
, - .

.1. 6- .
, .

38


( )
, ,
.
, .


(1 ),
(1 ).
.
(-

.2. -

.3. - .

39

. 3. .
- .

.4. 26 .

40

, ) (
, -
).
.
-

, .

,
.

()
.

.5. 26 .
,

, ,

-
.

.6.


.
, .
,
.
- , ,
() -

, , , , ,
, ,
.
,
,
- ,
.
-
,
,
,
.
, ,
, ,
,
, ,
.

41

.6. .

42

- ,
, ,
,
,
.
,
.

- , - .
B
-
( ).
,

.
,
, , .

1. .. , 2000.
2. .., .., ..
, 2006.
3. .. . , 2002.
4. .. . , 2003.
5. ., ., .. , 2007.
6. .. - ., 2004.
7. .. // , . 2010. 3-4. . 5-8.Rezumat
CONDENSAREA LATERAL LA RECE STANDARDUL DE AUR
N ENDODONIE
Prin relevana i complexitatea sa, problema diagnosticului i tratamentului formelor cronice ale ulpitei este una din principalele n stomatologia terapeutic. Cauzele naltei incidene a pulpitei cronice pot fi multiple:
procentul mare de carie dentar n rndul populaiei, adresarea intrziat,
teama patologic fa de intervenia stomatologic etc.
Obturarea canalului radicular reprezint o etap important a tratamentului endodontic, asigurnd umplerea cavitii acestuia i a ramificrilor adiacente cu materiale ermetice n scopul izolrii parodoniului de cavitatea dentar, tratamentul focarelor periapicale a inflamaiilor cronice i
crearea barierei biologice naturale. Plombarea canalelor radiculare previne
ptrunderea exsudatului periapical n canalul radicular. Sigilarea canalului
previne infectarea secundar i creeaz un mediu biologic favorabil pentru
vindecarea esuturilor parodontale.
O atenie deosebit a fost acordat tehnicii de obturare a canalelor radiculare prin condensare lateral, deoarece aceast metod are o reputaie
bun i timp ndelungat reprezint standardul de aur n endodonie. i
astzi muli medici utilizeaz pe larg aceast metod n practica lor.
n momentul de fa au loc cercetri active n cutarea materialelor noi
pentru obturaia sistemului canalului radicular. Accentul primar se face pe
materiale compozite, n componena crora sunt introduse componente radioopace.
Au fost examinai clinic i tratai trei pacieni cu diagnosticul de pulpit
cronic fibroas.
Pentru obturarea canalului radicular prin tehnica condensrii laterale
am utilizat diferite sealere. Ulterior, am efectuat o evaluare a calitii i a
eficienei tratamentului.
Totui, n viitorul apropiat, probabil c nu se prevede s apar alternativa gutapercei, apt s concureze cu aceasta din punct de vedere practic al
rezultatului i, de asemenea, din punctul de vedere al raportului cost calitate. De aceea n anii apropiai gutaperca va rmne materialul universal
pentru sigilarea canalelor radiculare n tratamentul endodontic.
Cuvinte-cheie: pulpita cronic, triada tratamentului endodontic, condensarea lateral a gutapercei

Summary
COLD LATERAL CONDENSATION GOLD STANDARD IN ENDODONTICS
On an urgency and complexity the problem of diagnostics and treatment of chronic forms of a pulpitis is one of main in therapeutic stomatology. The reasons of high prevalence of chronic pulpitis can be much: a
high caries incidence of our population, late negotiability, pathological fear
before stomatologic intervention etc.
Obturation of the root canal is an important stage in endodontic treatment, which ensures dense filling of its cavity and additional branches with
sealing materials in order to isolate periodontium and dental cavity, treats
periapical centers of chronic inflammations and creates natural biological
barrier. Sealing of root canals prevents intrusion of periapical exudate into
the root canal. Sealing of the canal prevents secondary infection and creates
favorable biological environment for healing periodontal tissue.
The special attention was given to way of a seals up of root channels

,
,
,
,
,

. ,


.
,
,


.
.

43

using lateral condensation, because this method possesses big authority and long time
was the Gold standard in an endodontics,
and still many doctors use this method in the
practice.
Currently, active research is performed in
order to find new materials for root canal system. The main accent is made on composite
materials, which include radiopaque components in its structure.
Three patients about the diagnosis a chronic fibrous pulpitis were clinically surveyed
and cured.
For an obturation of the root canal by method of lateral condensation was used various
sealers. Subsequently we assess the quality and
effectiveness of treatment.
But, however, in the near future, likely, isnt
expected discoverings of any alternative for
gutta-percha, which will be able to compete
with it in practicality and in the cost-quality
relation. Therefore, in the coming years gutta-percha will remain universal material for
obturation of root canals in performing of endodontic treatment.
Key words: chronic pulpitis, endodontic
triad, lateral condensation of a gutta-percha

44. ,
,
, , , , , ,
, .
.
: , , etc.
,

,
.

,
.
-

.

, 40%
()

(.. , 2005; .
, 2005).
,
, , , .
P.Dow J.Inqle 1955
,

.

, ,
[1].


,


.

.
, , ,
,
.


.

:
, [14].: step-back ( ),
crown-down ( ) .
.

(, -) (15-20) ;
( 0,5
120-180 );

, , ;

,
( );
,
4-5 .

.
,


.
, ,
(Tronstad,
1991),
.
, ,
.
.
,
,
,
.
, , 15 ISO. 3.
10 , 3 ,
, ..
.

:
; (
30-35 );
; ; (
.

.

,

.

,
(, 2003).

:
,
.
.
, 75%
,
[5].


,

. , , ,
- .

[2].

:
;
;
;
;
;
;
.[18]


.

, .

:
1. ;
2. ;
3. ;
4. .


.
-,
.
- ,

45

46

.
. Chohayeb (1993)
ISO 1
,
. -
,
.
.

,
.

15-30 .
, .

. ,
- , (,

). ,


, .


. , .
,
.


. ,
,

[20,21].

.
: 95% , 5% .
,
.

, : Plus, Acroseal , .

:
Plus - .
:
) Plus
;
) Plus Jet
.
,
, ,

,
, .
: (13.6 / );
;
( ). Plus
; ; , , ;
(~6,5 ); ,
Acroseal :
45 , 23
, .
, . ,
,
.

, - .
. :
, . .
. .
24 ,
. ,
.


20
.
.
: -

, , , ,
, .
:
.
:
Largo, , K-reamer,
-file, Hedstroem-file. : 3%, 3%.
.
Plus, Acroseal ,
.

: 35
.
35. (
) , . , .
.

(. .1.3).

1
: .
: 35
, ,
(. .1.1).

. 1.1.
, .

(), 34 .,
.
: 35
, ,
(. .1.2).

. 1.3.

.

(. . 1.4).

. 1. 4.

. 1.2.

:
(. .
1.5).

47

. 1.5.
4 . , . (. . 1.6).

:
1
, -
-. 2 .
2
1.6 .
: ,
.
,
, , ,
, . 3%- - ,
,
AH26 Silver-free,
Charisma PPF
Kulzer .

.2.1. (-)

. 1.6.

48

2
: 1.6 , , ,
. .
: ,
, .
( ).
:
1.6 ,
.
: , .
: .
: .
:
1.6

.2.2.

.2.3.

.2.4.

.2.5.

.2.9. R- 1.6 :

,

.

. , ,
. ,
, .

.
, , .

, , .
,
. 20 .

, . .
. ,
, .
,
6-14 ,
.
2 ., .

1. Buchanan LS CD ROM- Endodontics. Conception.2002.


2. Ingle J.I., Bakland L.D. Endodontics. Philadelphia, 1994, 410 p.
(92-219).
3. Nicolau G., Nicolaiciuc V., Nstase C.. Bazele endodontiei practice. Vector, 2008. p 18
4. Tronstad L. Clinical Endodontics A textbook Thieme
Stutgard, New York, 1991.-P. 238.
5. WaltonR.E., Torabinejad M. Principles and Practice of Endodontics. 2-nd Edition, 1996.-547 p.
6. . . . . 2002.
13
7. . . .
2007, . 11, 18
8. . . . .
2002, . 17
9. . , . ., . .
. (, , ). 2008, . 17
10. , , . .
2004, 12
11. . . . .
2009. . 15
12. . ., . ., . . .
. -. 2005. 18
13. ., ., .
. . .; . . . . . . -: . , 2007, . 20
14. .., .., .. /.-.
/. .: .2003. -88.
15. . ., . . : ,
, . , . 2004. . 7
16. . . .
. 9
17. . ., . . . 2000, . 16
18. . ., . . . .: ,- 2008.
19. . . . . 2007. 16
20. ., ., . . , , . 16
21. . . . -. 2008. .14

49

EVALUAREA EFECTIVITII METODELOR DE PREVENIRE


A CARIEI DENTARE LA COPII
Aurelia Spinei,
doctor n medicin,
confereniar universitar,
catedra Chirurgie OMF
Pediatric, Pedodonie
i Ortodonie, USMF
Nicolae Testemianu;
Lilia Mndru,
medic stomatolog,
Estetic Sana SRL.
Alexei Plrie,
asistent universitar,
catedra Chirurgie Oro
MaxiloFacial, USMF
Nicolae Testemianu;

Rezumat
Scopul lucrrii: evaluarea eficienei metodelor de prevenire a cariei dentare la copii. Material i metod. n lucrare sunt prezentate rezultatele aplicrii metodelor locale de prevenire a cariei dentare la 157 copii de 7 ani n
decurs de 3 ani. Lotul martor l-au constituit 152 copii de aceeai vrst.
Eficiena msurilor cariopreventive a fost evaluat prin estimarea indicelui COA i determinarea testului de rezisten al smalului la aciunea
acizilor. Rezultate. Dup 3 ani s-a constatat reducerea ratei indicelor cariei dentare la copiii din grupurile 1-7, comparativ cu grupul de referin.
Concluzie: s-a constatat eficacitatea nalt a aplicrii preparatelor BioR i
Gluftored cu iradierea concomitent a suprafeelor dentare cu lumin laser
n prevenirea cariei dentare la copiii.
Cuvinte cheie: caria dentar, Gluftored, metode cariopreventive, lumin laser.

Summary
EVALUATION OF Effectiveness of METHODS FOR preventing dental caries in children
Purpose of work: evaluation of effectiveness of methods for preventing
dental caries in children. Material and methods. The issue presents the results of using topical fluoride compounds in 157 children of 7 years during
3 years. The control group of patients included 152 children at the same
age. All children were subject to regular cleaning of the oral cavity. The
effectiveness of cariopreventive measures was assessed by estimating the
DMFT indice and determination of the test of enamel resistance to action
of acids. Results. After 3 years we have seen reduction of caries indices in
children from groups 1-7, compared with the reference group. Conclusion:
we found high efficiency in BioR and Gluftored application with simultaneous irradiation with laser light of tooth surfaces in preventing dental caries
in children.
Key words: dental caries, Gluftored, cariopreventive measures, laser light.
Introducere
Morbiditatea prin carie dentar reprezint unul din indicatorii majori de apreciere a strii de sntate a populaiei i a eficienei asistenei medico-sanitare n
ar [1, 2].
Dei actualmente sunt elaborate multiple preparate de fluorare topic i aciunea lor cariopreventiv este elucidat n detalii, rmne actual aspiraia spre
elaborarea unor metode noi, eficiente de prevenire a cariei dentare, dar care evit
supradozrile cu Fluor[3, 4].
Obiectivele lucrrii elaborarea i studierea comparativ a eficienei diferitor
metode exogene de prevenire a cariei dentare la copii.

50

Material i metode de cercetare


Materialul clinic al prezentei lucrri constituie datele investigaiei a 309 copii
de de 7 ani care s-au nscut i locuiesc permanent n aceeai localitate. Rezultatele examinrii cavitii orale au fost nregistrate n fie tip OMS (WHO ORAL
HEALTH ASSESSMENT FORM (2004), cu marcarea codificat a indicelui de
igien oral OHI (G.Green, I.Vermillion 1964), indicele de plac bacterian din
spaiile proximale API (Lange,1981). Riscul apariiei cariei dentare afost apreciat
dup indicii: capacitatea cariogen a plcii bacteriene dup Hardwik, 1952 (CCPB)

i testul de rezisten al smalului la aciunea acizilor


(TRSA) dup V.Ocuco, 1983 Experiena carioas a
fost evaluat prin aprecierea indicelui de prevalen
(IP) a cariei dentare i a indicelui COA (carie, absent
prin carie, obturaie).
Toi copii au fost instruii n vederea realizrii
tehnicii corecte de periaj dentar i flossing. Evaluarea
eficienei aplicrii topice a fluorurilor n scopul prevenirii cariei dentare a fost studiat pe un lot de 157
copii de 7 ani (lotul de cercetare). Lotul martor l-au
constituit 152 copii de aceeai vrst (Tabelul 1).
Tabelul 1. Repartiia copiilor n funcie de msurile preventive
aplicate

Lotul de cercetare nr. 1


Lotul de cercetare nr. 2
Lotul de cercetare nr. 3
Lotul de cercetare nr. 4

nr. de
copii
24
22
21
23

Lotul de cercetare nr. 5

21

Lotul de cercetare nr. 6

22

Lotul de cercetare nr. 7

24

Lotul martor
Total

150
307

Lotul de copii

metodele preventive aplicate


aplicarea preparatului Gluftored
aplicarea preparatului BioR
aplicarea preparatelor BioR i Gluftored
iradierea suprafeei smalului cu raze IR
aplicarea preparatului BioR cu iradierea
concomitent a suprafeei smalului
cu raze IR
aplicarea preparatului Gluftored cu
iradierea concomitent a suprafeei
smalului cu raze IR
aplicarea preparatelor BioR i Gluftored
cu iradierea concomitent a suprafeei
smalului cu raze IR

Msurile preventive au fost aplicate n modul urmtor:


lotul de cercetare nr. 1: dup igienizarea cavitii orale pe suprafaa dinilor prin tamponament
uor se aplic 1-3 picturi de soluie Nr.1 Gluftored (, Rusia) care conine ioni de Fluor,
Magneziu i Cupru dup care se aplic 1-3 picturi
de suspenzie Nr.2 Gluftored (, Rusia),
care conine suspenzia microdispers de hidroxid
de calciu.
lotul de cercetare nr. 2: dup igienizarea cavitii
orale pe suprafaa dinilor prin badijonare se aplic gelul BioR.
lotul de cercetare nr. 3: dup igienizarea cavitii
orale pe suprafaa dinilor prin badijonare se aplic gelul BioR. n vizita urmtoare dup igienizarea
cavitii orale prin tamponament uor pe suprafaa dinilor se aplic succesiv 1-3 picturi de soluie
Nr.1 Gluftored i suspenzie Nr.2 Gluftored.
lotul de cercetare nr. 4: dup igienizarea cavitii
orale se iradieaz suprafeele dinilor cu lumin
laser infrarou (IR), avnd lungimea de und 0,850,98 m, frecvena 2000 -3000 Hz cu expoziia de
30 60 s.
lotul de cercetare nr. 5: dup igienizarea cavitii
orale pe suprafaa dinilor prin badijonare se aplic gelul BioR, concomitent se iradieaz suprafeele
dinilor cu lumin laser infrarou (IR) n acelai

regim.
lotul de cercetare nr. 6: dup igienizarea cavitii orale pe suprafaa dinilor prin tamponament
uor se aplic 1-3 picturi de soluie Nr.1 Gluftored
dup care se aplic 1-3 picturi de suspenzie Nr.2
Gluftored, concomitent se iradieaz suprafeele
dinilor cu lumin laser infrarou (IR).
lotul de cercetare nr. 7: dup igienizarea cavitii
orale pe suprafaa dinilor prin badijonare se aplic gelul BioR, concomitent se iradieaz suprafeele
dinilor cu lumin laser infrarou (IR) n acelai
regim. n vizita urmtoare dup igienizarea cavitii orale pe suprafaa dinilor prin tamponament
uor se aplic 1-3 picturi de soluie Nr.1 Gluftored
dup care se aplic 1-3 picturi de suspenzie Nr.2
Gluftored, concomitent se iradieaz suprafeele
dinilor cu lumin laser infrarou (IR).
lotul martor: s-au efectuat doar edine individuale de periaj dentar ghidat.
Frecvena aplicrii msurilor cariopreventive a
constituit n toate loturile 2-3 edine preventive pe
an n decurs de 3 ani.

Rezultate
La debutul studiului nu s-au constatat diferene
eseniale a valorilor indicelui de prevalen a cariei
dentare i a indicelor OHI, API, COA, CCPB, TRSA
i GSSF la copiii din loturile de cercetare i martor.
Prin estimarea indicelui de capacitate cariogen a
plcii bacteriene (CCPB) dup Hardwik, (1952), am
constatat, c dei la debutul studiului valorile indicelui CCPB au fost aproximativ aceleai la copii din
toate loturie, dup aplicarea msurilor preventive,
s-a estimat redurea esenial a capacitii cariogene
a plcii bacteriene la copii (Figura 1) dup iradierea
suprafeelor dentare cu lumin laser infrarou (lotul
de cercetare nr. 4), cele mai modificri fiind mult mai
evidente n loturile de copii la care s-au combinat aplicaiile locale a preparatelor BioR i Gluftored cu iradierea concomitent a suprafeei smalului cu raze IR
(loturile de cercetare nr. 5-7).

Figura 1. Variaiile indicelui CCPB la copii dup 3 ani


Dei la debutul studiului valorile indicelui TRSA
au fost aproximativ identice la copiii din loturile de
studiu i martor, dup aplicarea msurilor cariopreventive s-a estimat majorarea acidorezistenei smalului la copii din toate loturile (Tabelul 2) .

51

Tabelul 2. Valorile indicelui TRSA la copii


Loturile de copii
Lotul de cercetare nr. 1
Lotul de cercetare nr. 2
Lotul de cercetare nr. 3
Lotul de cercetare nr. 4
Lotul de cercetare nr. 5
Lotul de cercetare nr. 6
Lotul de cercetare nr. 7
Lotul martor

TRSA
iniial 1 lun 1 an 2 ani 3 ani diferena
6,89
6,85
6,84
6,94
6,89
6,96
6,94
6,79

5,89
5,93
5,34
5,96
5,87
5,94
5,65
6,84

5,42
6,58
5,62
6,02
5,36
5,42
5,41
5,89

5,15
5,14
5,21
5,17
4,33
4,17
4,54
5,48

4,57
4,83
4,42
4,31
3,97
3,62
3,52
5,04

2,32
2,02
2,42
2,63
2,92
3,34
3,42
1,75

La copii care au beneficiat de aplicaiile topice a


preparatului Gluftored cu iradierea concomitent a
suprafeei smalului cu raze IR s-a constatat cea mai
important sporire a rezistenei smalului dentar la
aciunea factorilor acidogeni (Figura 2). Majorarea
mai puin semnificativ a acidorezistenei smalului
estimat la copiii din lotul martor se datoreaz mineralizrii poseruptive a smalului.

Figura 2. Variaiile indicelui TRSA la copii dup 3 ani


Prin estimarea indicelui de prevalen (IP) a cariei
dentare s-a constatat creterea acestei afeciuni concomitent cu vrsta copiilor, ns valorile IP difer considerabil n funcie de metodele preventive aplicate. n
decursul perioadei de observaie IP s-a majorat la copiii din lotul martor cu 62,72%. n loturile de copii la
care a fost efectuat aplicarea topic a compuilor F i
aplicarea topic a preparatului Gluftored cu iradierea
concomitent a suprafeei smalului cu raze IR, evoluia procesului carios a fost mult mai lent, prezentnd
o majorare a IP cu 14,72% (loturile de cercetare nr. 4,
6, 7).
Tabelul 3. Valorile indicelui COA la copii
Loturile de copii

52

COA
iniial

dup 3 ani

rata

Lotul de cercetare nr. 1

0,29

1,42

1,13

Lotul de cercetare nr. 2

0,31

1,64

1,33

Lotul de cercetare nr. 3

0,27

1,36

1,09

Lotul de cercetare nr. 4

0,33

1,09

0,76

Lotul de cercetare nr. 5

0,34

1,07

0,73

Lotul de cercetare nr. 6

0,38

0,99

0,61

Lotul de cercetare nr. 7

0,26

0,82

0,56

Lotul martor

0,33

2,34

2,01

La estimarea indicelui COA n loturile de baz i


martor nu am constatat o reducere important a acestor indici n decursul primilor 2 ani. Diferene comparabile ale valorilor indicilor menionai au fost constatate ncepnd cu al treilea an de studiu (Tabelul 3).
n decursul perioadei de observaie valoarea indicelui
COA s-a majorat considerabil la copii din lotul martor, cea mai redus rat de cretere a cariei dentare s-a
constatat la copiii din loturile 4-7 (Figura 3).

Figura 3. Valorile ratei cariei dentare (dup indicele COA) la copii


Discuii
Analiznd indicii TRSA, IP i COA am constatat
o corelaie puternic (r=0,72, p<0,05) ntre rezistena smalului la aciunea acizilor i intensitatea cariei
dentare. n decursul perioadei de observaie am constatat c rezistena smalului la aciunea acizilor este
corelat cu vrsta posteruptiv a dinilor. Dup aplicarea metodelor exogene de prevenire a cariei dentare la copii n 98,47% cazuri se produce o modificare
considerabil a rezisten smalului la aciunea acizilor ns elocvena modificrilor indicelui TRSA este
n funcie de nivelul lui iniial i metodele cariopreventive aplicate.
Rezultatelor obinute dup o perioad de 3 ani ne
permite s afirmm c aplicarea topic a preparatului
Gluftored n combinaie cu preparatul BioR i iradierea concomitent a suprafeei smalului cu raze IR,
asigur o majorare statistic semnificativ a rezistenei
smalului la aciunea acizilor, reduce considerabil capacitate cariogen a plcii bacteriene i a gradului de
saturaie a smalului cu fluoruri, fapt care confirm c
aplicarea metodei descrise asigur o incorporare a unei
cantiti mai importante a ionului de F n smal (comparativ cu aplicarea lor separat), ceea ce modific rezistena smalului n mediul acid n sens favorabil din
punct de vedere cariopreventiv.
n rezultatul iradierii suprafeei smalului cu raze
IR (0,85-0,98 m), asupra reelei cristaline acioneaz
un flux puternic de fotoni, care provoac transportarea
electronilor i formarea legturilor chimice noi a fluorapatitei.
Aplicarea preparatelor pentru fluorizarea profund a smalului Gluftored cu iradierea concomitent
a suprafeei smalului cu raze IR (0,85-0,98 m) poteniaz efectul cariopreventiv al ambelor manopere,
creaz condiii optime pentru penetrarea profund
a ionilor de fluor i incorporarea lor n reeaua cristalin a smalului dentar, fapt care asigur majorarea
rezistenei esuturilor dentare dure la aciunea factorilor acidogeni i asigur un efect cariopreventiv.
Efectul cariopreventiv este asigurat de cristalele de

CaF2 i MgF2 depuse la suprafaa smalului, care timp


ndelungat (mai mult de 1 an) elibereaz ionii fluor
n concentraie nalt i care asigur remineralizarea
zonelor de smal demineralizat, penetrnd chiar i zonele greu accesibile, susceptibile la carie. Astfel se formeaz apatita, mbogit cu fluor, care duce la restabilirea deplin a zonei carioase. Fluorizarea profund
contribuie la remineralizarea pe o durat ndelungat
de timp i protecia fibrelor de keratin de proteoliz, care se manifest prin reducerea considerabil a
solubilitii i permeabilitii smalului, majorarea
microduritii smalului, n plus, provoac reducerea
numrului de microorganisme acidogene i reducerea
vitezei de acumulare a plcii bacteriene, astfel asigurnd un efect carioprotector considerabil.
Aplicarea preparatelor pentru fluorizarea profund Gluftored pe suprafaa smalului i iradirea concomitent a suprafeei smalului cu laser IR previne
apariia discomfortului pacientului n tipul efecturii
edinei preventive.
Prin urmare, eficacitate nalt a metodei propuse
i obinerea efectului carioprotector ntr-o perioad
scurt de timp, dar cu efect ndelungat, permite reducerea numrului de edine preventive, economisirea
timpului practicianului i a surselor financiare.

Concluzii
Evaluarea clinic a eficienei aplicrii topice preparatului Gluftored n combinaie cu preparatul BioR
i iradierea concomitent a suprafeei smalului cu
raze IR n prevenirea cariei dentare la copii (n perioada de calcifiere posteruptiv a dinilor) a elucidat o
reducere important a acestei afeciuni la copii fapt,
care demonstreaz eficiena superioar a metodei
elaborate i posibilitatea de aplicare larg n practica
stomatologic.
Bibliografie

1. Country profiles on oral health in Europe 1999.WHO. Regional


office for Europe. Copenhagen. 1999. p12.
2. Educational imperatives for oral health personnel: change or
decay? Report of a WHO Expert Committee. WHO Technical
Report Series No.821. Geneva. 2008. p. 96.
3. . ; . ; . ; .
. Brevet de invenie RU
(11) 2053818 (13) C1
4. ..; ..
. Brevet de invenie RU (11)
2118189 (13) C1.
5. Spinei A. Metod de prevenire a cariei dentare la copii. Brevet
de inventive MD 14212. 2012-11-18.

53


,
V-

,
.

...,

,


,
.


- , ,
.

. 6
5 .
16 21 . : Tweed, Steiner, Ricketts.
: , ,

Rezumat
DIAGNOSTICUL PACIENILOR CU OCLUZIA ADNC
Pentru determinarea caracteristicelor structurale ale prii faciale a
craniului si alcatuirea planului de tratamentul al anomaliilor dento-faciale
care au ocluzia adinca, precum i diagnosticul diferenial al varietatilor
lor,adesea este folosit studiul cefalometric al capului n proiecie lateral.
Diferite varietati de metode pentru analiza teleradiografiilor i un numr
mare de puncte antropometrice studiate alcatuiesc o dificultate pentru
medici ortodonti. Am realizat un studiu la 6 pacieni cu ocluzia adinca
si la 5 pacienti cu suprapunerea incizala adinca. Vrstele pacienilor a variat
de la 16 pina la 21 de ani. Pentru identificarea celor mai informative unghiuri i masuri n diagnosticul pacienilor cu ocluzia adinca au fost utilizate
tehnici cefalometrice de analiza teleradiografiilor dupa metodele lui Tweed,
Steiner si Ricketts.
Cuvinte cheie: ocluzie adnc, diagnostic, analiz cefalometric.

Summary
PATIENTS DISGNOSIS WITH DEEP OVERBITE
For determination of facial cranium`s characteristics and planning treatment for patients with deep overbite and also the differential diagnosis, the
cephalometric analysis in lateral projection is widely applied. The variety
methods of teleradiogramms` analysis and a lot of anthropometric points
are presented difficulties for orthodontists. We examine 6 patients with a
deep overbite and 5 patients with a deep incisive overbite aged between 16
and 21 years. In the analysis of lateral teleradiographies by Tweed, Steiner
and Ricketts methods the angles and measurements which are the most
informative for diagnosis patients with a deep overbite were revealed.
Key words: deep overbite, diagnosis, cephalometric analysis

54

:
.
,
1/3 - . , .

: , , ,

A.C. (2001)
13%, .. (1985) 51,01,4%, .. (2008) 9% 51 %.

, . ,
, , ,
, . ,

.
(. 1)
()
(Deckbi)
(Dachbi)

. 1 :
1 ,
2
:

, ;

:
6 5 .
16 21 . , .
.
:


: Tweed, Steiner, Ricketts.
1. Tweed:
FMA (Frankfort mandibular angle)-

, .
25 3. ,
,
. .
IMPA (Incisor mandibular plane angle)-

. 88 3.
,
.
FMIA (Frankfort mandibular incisor angle)
. 67
3
3 Tweed.
2. Steiner:
Steiner
:
SNA .
- 82. ,
.
.
SNB- . - 80
, .
, SNB .
ANB
. ,
. 2 2.
to NA
NA. 22.

.

55

to NA
NA.
4 .
.
to NB
NB. 25.

.
toNB
NB.
4 .
.
Steiner Steiner
(. 2), . Steiner
, ANB.

. 2. Steiner
, ANB 2,
. NA

(22 4 ANB 2).
NB
(25 4 ANB 2).

56

3. Ricketts:
Ricketts
:
Facial axis ( Pt-Gn) Ba-N. 90 3 (. 3.1). .
,
.
Facial (depth) angle N-Po . 87 3 (. 3.2).

, II- III- .
,
.
Mandibular plane . 26 4.5 (.
3.3).
.
ANS-Xi-Pm . 47 4 (.
4b.).
.

:
1993
2010 IMSP SCRC Em. Cotaga
.

. 3. 1) Facial axis, 2) Facial (depth) angle


3) Mandibular plane.

. 4 b) ANS-Xi-Pm
: ,
.
: ,
,
.
. .
(. 5): , ,
, , , .
, , . .
6-
Angle, .
,
. -


- .
6-
6-
. .

. 5
.

Tweed-Merrifield, Steiner Ricketts.

FMIA
FMA
IMPA
SNA
SNB
ANB

67+-3
25+-3
88+-3
82
80
2+-2

65
30
85
75
70
5

AoBo
Plocl
Z
Hp
Ha
Ind p/a
UL
TC
UAF
UF
UC

to NA
to NA
to NB
to NB
ANS-Xi-Pm

10mm
10o
75+-5
45mm
65mm
0.65-0.75

90+-3
87+-3
68+-4

22
4 mm
25
4 mm
47 4

5mm
10
68
60mm
90mm
0.667
22.5mm
15mm
87,5
83
66.5

8
2.5 mm
21
6 mm
50

FMA 30 ( 25
3), Hp60 ( 45) Ha-90 (
65 ) .
IMPA 85 ( 88 3),
.
SNA 75 ( 82).
.
SNB 70 ( 80).
.
ANB 5 ( 2 2),
.
UAF (Facial axis) 87,5 (
90 3),
.
UF (Facial angle) 83 (
87 3),
.
Z 68 ( 75 5),
.
to NA 8 ( 22),
.
: I , , 11, 21, 12, 22, . 33, 43.
:
1. 14, 24, 34, 44.
2. - .
3. 38 48.
4. Hawley

: , -

57


-, ,
(. 5).

ANB
AoBo
Plocl
Z
Hp
Ha
Ind p/a
UL
TC
UAF
UF
UC

to NA
to NA
to NB
to NB
ANS-Xi-Pm

FMA
IMPA
FMIA
SNA
SNB
ANB
to NA

2+-2o
10mm
10o
75+-5o
45mm
65mm
0.65-0.75

90+-3o
87+-3o
68+-4o

22
4 mm
25
4 mm
47 4

25 3
88 3
67 3
82
80

2 2
22

2o
-0.5mm
9o
70.5o
64.5mm
92.5mm
0.697
21.5mm
14mm
85o
85o
64.5o

22
8 mm
23
6 mm
51

to NA
to NB
to NB
Facial axis
Facial angle
Mandibular plane
ANS-Xi-Pm

4
25
4
90 3
87 3
26 4.5
47 4

:

Tweed, Steiner Ricketts
, .
:

. 5
:

,
ANB, 5 2,
Z
68 70,5. to NA 8 22.

58

FMIA
FMA
IMPA
SNA
SNB

67+-3o
25+-3o
88+-3o
82o
80o

66.5o
30.5o
83o
74o
72o

1. .., .. 2008. . 292295


2. ... - , , 2004. . 196-201
3. .., .., .. .
.: , .: - , 2001.
. 59-65
4. .. (2- .).
.:, 1999. . 539-551
5. .. ,
- ,
.., , ,
2006. . 208-215
6. Trifan V., Godoroja P. Ortodonie (Compediu), Chiinu, CEP
Medicina, 2009. . 70-77
7. Fetzer W., Bratu El., Bratu Em. Analiza teleradiografiei de profil. Helicon, Timioara, 24-27, 52-63 1998.
8. Graber L.W., Vanarsdall R., Vig K. Orthodontics: Current Principles and Techniques 5th edn.: Philadelphia, PA: Elsevier/Mosby, 2012. . 581-593
9. Harzer W. Kieferorthopdie. Checklisten der Zahnmedizin.
Stuttgart, Thieme Verlag, 2011. . 134-146
10. Schopf P. Curriculum. Kieferorthopdie. Berlin Chicago et al.,
Quintessenz Verlags, 2008. . 118-127
11. Kieferorthopdie Nachrichten. Ausgabe 11. Leipzig,
OEMUS Media AG, 2011. . 8-10

, .

, , .
: ,
.

..
...,

,


,
.

Summary
ANATOMO-POMOGRAPHY ASPECTS IN TEMPORARY AND PERMANENT DENTITION
True test for diagnosis and treatment, diagnosis baby teeth need to know
the difference between the structure of their permanent. In this lecture
material describes features of the macro and micro structure of deciduous
teeth, their chemical composition, the changes taking place in the different
periods of formation and resorbtion of teeth.
Key words: diagnosis baby teeth, structure of deciduous teeth.

.
. 20 : 8 , 4 , 8 .
28 32 .
.
.
, .
. ,
.
,
. , .
, , . . ,
.
.

, . , .
, ,
. . ,
. .
,

59

.


. ,

.

.
.
.
.
:,
. .

, ,
.

60

.
,
2 , . ,
.
,

. ()
.

().
. 4 .
.
. 4 :

(
,)
,
.
, -

.

. .
.
:
95-98%
2-5%
90% 3(4)2,
(12%), . 4.4%. 2:1.
, .
20 .
(2-5%)
3.5% (1% ) ;
, , .
:
79-72%
28-31%
:
, ,
.
:
30%
70%

4.5 7.5 . 9
1 3-5
.

, . .

, .
, < 5 ( ).
. F .
() .
, .

4-3, ,


, . ,
,
,
.

.
.

1. . .1989.102 .
2. , o . 1
1998..56-61.
3. .. .. . .1980, 318 .
4. . .., -

. 1987, 525 .
5. . .., .
1991, 464 .
6. Probleme actuale de stomatologie. Materiale congresului 3 Naional. Chiinu 1999. 185 p.
7. Probleme actuale de stomatologie.Culegere de lucrri inchinat aniversrii a 50 de ani de la fondarea Policlinicii municipale
or.Chiinu.Chiinu.1995. 124 p.
8. .. .
. 2008. 352 .
9. .. .. .2007.816 .

,
, . , ,
. .
: ,
.

..
...,

,


,
.

Summary
FUNCTION AND ROLES OF SALIVA INPHISIOLOGICAL PROCESS
OF ORAL CAVITY MENTAINACE
In the development of pathological processes of oral cavity, one of the
main function roles saliva. In lecture material is presented components of
saliva, its chemical composition, its function. Also are reflected changes of
saliva in pathological processes and methods of its eliminations.
Key words: development of pathological processes, oral cavity.

. , .
, , ( ) ;
, , .
. .
.
. :
, , , , .
99% . 1% , , , : , , ( , ).
, , .

61

62


.
.
,
. ,

.

, . .


, . Candida albicans Streptococcus mutans.

, ,
. .
( ) ,
.

,

. , ,
.
, , .

,
. ,
.
, , :
;

;
.


. ,
,

.
,
, , , , .
. , .
.
,
.
, (,
) .
0,3
/., ,

.
,
0,1
/ .
,
,
.
, , : () ,
, , .
, ,
, .

,
(, ). ,
.
0.8 7
/.
. , (, ,
).
,
.
.
, 5 % 7 /
.
,
.


. 20 %

, 65% ,
7% 7% .
,
50 %
. 50%
, 30%
, 10% , 10% .


().
.
. ,
.

.
. ,
,
,
( ). ,
( ),
, . ,
,
. ,
, .
. ,
, ,
, ,
.
, .
, ,
, .


( ),
( ),
(
). .

,

, . ,
,
.


. ,

.
, ,
, ,
, .
,
.
.

,
, .

,
. ,
.
, .

: , , ,

. , , ().
, .
, , , ,
.
.

, , . 6,87,4. 0,52 .
99% 1% .
. , ,
, ; , ,
, : ,
, . .

.
, .

63

(,
) ().

.
: , , , , , .
(), .
15
, .
,
.

.

.
.
, , , (, ),
, ( ,
, ).
.
.
.
,
.
,
: ,
; ,
; ,
. .
. , , .
.

.

( ) , ( ) (
) . ,

64

.
.
,
,
.
IIIV
. ,
,
,
,
. ,
,
,
, .
.
. 2 . , , .

, . , , , , ,

.
.
,
. ,
,
, .
, , .

1. . . .
. 1988
256 .
2. . .1989.102 .
3. .., .., ..
. . 2003. .2.
3..2035.
4. . . , . , . , .
. . 1980. 383 .
5. , . 1
998..5661.
6. .. .
.2008.352 .
7. .., .., ..
.2006.640 .

CURRICULUM VITAE

Numele i Prenumele: Nicolae Chele


Data i locul naterii: 05 iulie 1964, Leova, Republica Moldova
Stare civil: cstorit, doi copii
Profesia: medic stomatolog-implantolog, chirurg oral i maxilofacial, categorie superioar
STATUT PROFESIONAL ACTUAL
eful Ccatedrei de Propedeutic Stomatologic i Implantologie
DentarPavel Godoroja a USMF Nicolae Testemianu Chiinu.
Republica Moldova;
eful Clinicei Stomatologice Universitare 2;
Conductor de doctorate din 2012;
Expert evaluator al Consiliului Naionalde Evaluare i Acreditare
n Sntate din Republica Moldova;
Membrul Comisiei Republicane tiinifico-metodice de profil
Stomatologie; Membrul consiliului tiinific a facultii de stomatologie;
Membrul senatului USMF Nicolae Testemianu;
Membrul consiliului tiinific universitar a USMF Nicolae Testemianu.
Educaie i formare
Studii:
absolvent al Facultii de Stomatologie, Institutului de Stat de Medicin
Nicolae Testimieanu din Chiinu1991;
2006 Doctor n medicin, ordin CNAA nr. 0436/1 din8.01.2007;
Confereniar universitar, ordin CNAA nr.AT 5/7 din05 iulie 2010.
Pregtire postuniversitar:
Stagiu la Clinica de Chirurgie oral i maxilo-facial, Universitatea de Medicina i Farmacie Gr. T. Popa Iai, Romnia 1999;
Stagiu la Clinica de Chirurgie oral i maxilo-facial, Universitatea de Medicina i Farmacie Iuliu Haieganu, Cluj Napoca, Romnia 2009;
Schimb de experien pe probleme de implantologie dentar Teliaviv,Israel
2010;
Stagiu la Clinica de Chirurgie oral i maxilo-facial a Universitatea de Medicina i Farmacie Craiova- 2011;
Practical & Theoretical course on Hexacone Dental Implant System and
Immediate Loading Gommiswald, Switzerland 2008;
Salivary glands surgery, Iai, Romnia 2005.
Cursul Sistemul de implante Duravit Italia 2007.
Pre-prosthetic surgery. Implantology Iai, Romnia 2008.
Cursul der Zahnarztlichen Implantologie Bad-Nauheim, Germania.
Cursul Parotid surgery. Success and Failure in Implantology 2010, Iai,
Romnia.
Cursul postuniversitar internaional de Chirurgie Ortognatic i Ortodonie,
1999, Iai, Romnia.
Estetica i zmbetul, tehnologiei cu ultra-sunet i airflow perio; Reabilitarea stomatologic n planificarea complect interdisciplinar, Metodele de
imobilizare a dinilor mobili n afeciunile paradonilor 2009, Kasandra,
Grecia.
Aspectele osteologiei n realizarea avantajelor implantologiei dentare, 2009,
Lviv, Ucraina.
Cursul internaional Implantologie oral 2000, Chiinu, Republica Moldova.

65

Articole publicate n reviste de specialitate n


ar i strintate, studii publicate n volumele unor
manifestri tiinifice (congrese,conferine) 59
Comunicri congrese naionale i internaionale
(Romnia, Grecia, Danimarca, Ucraina, Moldova) =
18
Autor de cursuri i manuale universitare
1. Optimizarea tratamentului complex al fracturilor de mandibul;
2. Igiena cavitii bucale;
Invenii 4, inovaii 11.
Competene:
Chirurgie OMF
Implantologie
Protetica dentar
ACTIVITATE DIDACTIC
Evoluie profesional n u.S.m.F. Nicolae
Testimieanu de la data de 01.08.1991:
Colaborator stiinific 19911998;
Asistent universitar 19982008

ef de studii Catedra de Chirurgie OMF


199920010
Conductor de teze de dimplome din 2000
Confereniar universitar din 2008
ef Catedr Propedeutic Stomatologic i Implantologie Dentar din 2010
Medalii
Medalia Jubiliar a 50 de ani a nvmntului
stomatologic superior pentru merite deosebite n activitatea profisional accordarea serviciilor stomatologice de calitate, activitatea
tiinific i didactic, participare fructuoas
n activitatea asociaiei stomatologilor din Republica Moldova.
Membru al asociaiilor profesionale:
1. Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova.
2. Asociaia Stomatologilor a rilor CSI
3. Asociaiei International Congres of Oral Implantologists.
4. Asociaiei Europene de Osteointegrare.

CURRICULUM VITAE

Nume: CIOCOI
Prenume: Tatiana
Data, locul naterii: 04.05.1968, or. Soroca, R. Moldova
Starea civil: cstorit
Cetenia: Republica Moldova
Adresa serviciu: Str. Alexei Mateevici 60, MD 2009-Chiinu
Date de contact: Str. Vlaicu Prclab nr. 38/1, ap. 17, MD 2012Chiinu, telefon: 22-30-29, e-mail: taniaciocoi@yahoo.it
Funcia ocupat n prezent: ef a Catedrei de Literatur Universal, USM
Titlu tiinific: Doctor habilitat n filologie (2012, sp. Literatur
universal i comparat)
Calificarea: Filolog, profesoar de literatur italian i universal
Titlu didactic: Confereniar universitar (2011)

66

Studii:
coala medie moldoveneasc din Dondueni (1985, Medalie de aur)
Facultatea de Filologie, USM (19851990)
Formare academic:
Aspirantur la AM (19901993)
Stagiu de doctorat la Universitatea Bucureti, Romnia (19931996)
Masterat la USM (19992000)
Studii doctorale la USM (20032005)
Studii postdoctorale la USM (20082010)
Teza de magistru n filologie (Umberto Eco i romanul postmodernist italian,
2000)

Teza de doctor n filologie (Umberto Eco i retorica romanului postmodernist, 2005)


Teza de doctor habilitat n filologie (Romanul feminin italian din secolul al XX-lea, 2012)
Domenii de interes tiinific: literatura universal i comparat, teoria literaturii, studii culturale,
studii de gen, filosofie;
Parcurs profesional:
ef Catedr Literatur Universal, USM
(2011)
Confereniar la Catedra de Literatur Universal, USM (2011)
Lector superior la Catedra de Literatur Universal, USM (20062011)
Lector la Catedra de Literatur Universal,
USM (19962006)
Profesoar de limba romn la coala medie
rus nr.15 din mun. Chiinu (19891990)
Cursuri universitare: Istoria literaturii italiene.
Evul Mediu i Renaterea; Istoria literaturii italiene.
Secolul XX; Istoria literaturii italiene de la nceputuri
i pn n prezent; Istoria literaturii germane. Secolul
XX; Istoria literaturii universale. Secolul XX; Literatura Europei de Vest. Secolul XX; Teoria literaturii;
Comparatism i teorie literar; Probleme actuale de
teorie literar; Literatur i feminism; Istoria Premiului Nobel pentru literatur; Literatura i filosofia Renaterii; Metodologia cercetrii tiinelor umaniste;
Translatio in fabula.
Activitate profesional i de management:
Preedinte al Asociaiei de Literatur General
i Comparat din Moldova
Vicepreedinte al Centrului de Cooperare
Academic Internaional
Afiliere la Societi academice i de creaie:
Membru al Asociaiei de Literatur General i
Comparat din Romnia (2000)
Membru de onoare al Asociaiei Women in International Security Romnia (2011)

Expertiz tiinific:
Secretar tiinific al Seminarului tiinific de
Profil la specialitatea 10.01.06 -Literatur universal i comparat (20052008)
Membru al Seminarului tiinific de Profil la
specialitatea 10.01.06 -Literatur universal i
comparat (20082012)
Membru al Colegiului de redacie al revistei
Metaliteratura, AM
Membru al Colegiului de redacie al revistei
Studia Universitatis, USM
Proiecte:
Colocviul tiinific literar cu participare internaional Literatura n totalitarism i post-totalitarism: teorii, practici i politici de reprezentare (2012)
Colocviul tiinific literar internaional Esturi i Vesturi: Literatur, Filozofie, Cultur
(2013)
Civilizaia european. Marile Cri. USM,
AUF, ICR (20122014)
TranScripta, UNDP (2013)
Publicaii:
Monografii:
Anotimpurile Persefonei. Proza feminin din
Italia secolului al XX-lea , Chiinu: CEP USM,
2011.
Ghiduri didactice:
Umberto Eco i romanul postmodernist. Curs
special. Chiinu: CEP USM, 2001.
De litteris: comentarii, sinteze, note i elzevire.
Suport de curs pentru studenii facultii de
limbi i literaturi strine. Chiinu: CEP USM,
2009.
Relecturi romantice. Chiinu: CEP USM,
2012 (coautori: Raisa Ganea, Ivan Pilchin, Maria Pilchin)
Articole, eseuri, rezumate, recenzii:
Peste 50.
Cunoaterea limbilor: l. romn (materna), rusa
(fluent), italiana (fluent), franceza (nivel de comunicare), germana (nivel de comunicare), engleza (noiuni de baz);

67

CONDIIILE DE STRUCTURARE A MATERIALELOR


DESTINATE PUBLICRII N EDIIA PERIODIC
MEDICINA STOMATOLOGIC
Publicaia MEDICINA STOMATOLOGIC este o ediie periodic cu profil
tiinifico-didactic, n care pot fi publicate articole tiinifice de valoare fundamental i aplicativ n domeniul stomatologiei ale autorilor din ar i de peste hotare,
informaii despre cele mai recente nouti n tiina i practica stomatologic, invenii i brevete obinute, teze susinute, studii de cazuri clinice, avize i recenzii de
cri i reviste. n publicaia MEDICINA STOMATOLOGIC sunt urmtoarele
compartimente: Teorie i experiment, Organizare i istorie, Odontologie-parodontologie. Chirurgie OMF i anestezie, Protetic dentar, Medicina Dentar pediatric, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie general, Referate i minicomunicri,
Susineri de teze, Avize i recenzii, Personaliti Stomatologice.
Materialele destinate publicrii, vor fi prezentate n form tiprit i n form
electronic ntr-un singur exemplar. Lucrrile vor fi structurate pe formatul A4,
Times New Roman 14 n Microsoft Word la 1.0 intervale i cu marginile de 2.0
cm pe toate laturile. Varianta tiprit va fi vizat de autor i va fi nsoit de dou
recenzii (semnate de unul din membrii Colegiului de Redacie i de Redactorul-ef
al publicaiei) completate pe o form standard ASRM. Lucrarea prezentat va mai
conine foaia de titlu cu urmtorul coninut: prenumele i numele complet a autorilor, titlurile profesionale i tiinifice, instituia de activitate, numrul de telefon,
adresa electronic a autorului cu care se va coresponda, data prezentrii.
Lucrrile vor fi prezentate trezorierului ASRM, Oleg Solomon, dr. conf. univ.,
la sediul ASRM pe adresa: bd. tefan cel Mare 194B, et. 1.
Lucrrile vor fi structurate dup schema:
titlul concis, reflectnd coninutul lucrrii;
numele i prenumele autorului, titlurile profesionale i gradele tiinifice, denumirea instituie unde activeaz autorul;
rezumatele: n limba romn i englez (i, opional, rus de autorii din
Republica Moldova) pn la 150-200 cuvinte finisate cu cuvinte cheie,
de la 3 pn la 6.
Introducere, material i metode, rezultate, importana practic, discuii
i concluzii, bibliografia.
Bibliografia la 1.0 intervale, n ordinea referinei n text, artate cu superscript, ce va corespunde cerinelor International Committee of Medical Journal Editors pentru publicaiile medico-biologice. Ex: 1. Angle,
EH. Treatment of Malocclusion of thr Teeth (ed. 7). Philadelphia: White
Dental Manufacturing, 1907.
Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depi 11 pagini pentru un
referat general, 10 pagini pentru cercetare original, 5 pagini pentru prezentare de
caz clinic, 1 pagin pentru o recenzie, 1 pagin pentru un rezumat al unei lucrri
publicate peste hotarele republicii. Publicaiile altor catedre cu profil stomatologic
(ex. farmacologia) nu vor depi 10 pagini i nu vor conine mai mult de 30 de
referine.
Tabelele enumerate cu cifre romane. Legenda va fi dat la baza tabelului.
Toate fotografiile i desenele se vor publica din sursele autorului i necesit a fi
prezentate n form electronic n format nume.jpg.
Articolele ce nu corespund cerinelor menionate vor fi returnate autorilor pentru modificrile necesare.
Numrul de la fiecare autor nu este limitat.
Redacia nu poart rspundere pentru verificarea materialelor publicate.

68

Informaii suplimentare la adresa: bul. tefan cel Mare 194 B, tel.: +373 22/205-259,
fax: +373 22/243-549, e-mail: asrm_md@yahoo.com, www.asrm.md