Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatii Neagu Madalina Mihaela si Neagu Iulian, domiciliati


in Cernavoda, str. Unirii, nr. 20, bl. P3B, sc.A, ap. 2, jud. Constanta, in
calitate de parinti ai copilului Neagu Sara Maria, elev in clasa I B la Scoala
Nr. 3 (Liceul teoretic Anghel Saligny), fiind pe deplin informati asupra
riscurilor administrarii, cat si neadministrarii vaccinurilor asupra
copilului nostru, declaram pe propria raspundere ca NU SUNTEM DE
ACORD cu administrarea asupra copilului a niciunui vaccin.
Refuzul nostru expres, astfel exprimat in scris, este un drept
conferit de legislatia in vigoare a statului roman.

DATA:

14.01.2014

SEMNATURI: