Sunteți pe pagina 1din 3

(1p oficiu)

Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R
0.89952153
Square
1
Standard
83.6660026
Error
5
Observations
6
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
X Variable
1

SS

MS

Significan
ce F
0.002491

t Stat

P-value

6.74079
2
6.76475
5

0.00252
4
0.00249
1

28000
348333.
3
Coefficien Standard
ts
Error
905
155

Lower
95%

Upper
95%

a) Completai tabelul ANOVA.(2p)


b) Este modelul valid pentru Fcritic(4.01)? Determinai dreapta de regresie.
(2p)
c) Determinai sensul si intensitatea legturii dintre cele doua variabile. (2p)
d) Testul t pentru a si b. (2p)
e) Pentru anul 9 calculai valoarea salariului. (1p)
Rezolvare:
a) se folosesc urmatoarele:

df pt regression= k= 1
df pt residual=n-k-1= 6-1-1= 4
df pt total= n-1=5 (n=6 din Observations, primul tabel)
pentru a calcula mai departe, folosim formulele:
SS regression + SS residual= SS total (valabil si pt MS)
si MS= SS/df
Adica: SS residual= SS total- SS regression= 320333.3
MS regression= 320333.3
MS residual= 28000/4= 7000
si MS total= 327333.3
F=MS regression/ Ms residual= 45.76
b) testarea validitatii modelului:
Fcalculat (din tabelul ANOVA)= 45.76
F critic= 4.01
H0: modelul nu este valid
H1: modelul este valid
Fcalc> Fcritic => Respingem H0=> Acceptam H1 => modelul este valid
SAU
Sign F< (0.05 din nivel de incredere 95 %)=>Respingem H0=> Acceptam H1 =>
modelul este valid
Dreapta de regresie:
y= a+ bx
y= intercept+ X Variable 1*x=>

y= 905+ 155x
c) sensul este dat de semnul lui b> 0 => legatura este directa
intensitatea este data de r (Coef lui Pearson)
r= R
R=SS regression/ SS total= 0.91
r=0.91 -> 1=> legatura este puternica
d) testarea lui a si b
test pentru a:
nu se da t critic => test cu ajutorul lui p-value din tabel, unde a= Intercept, b= x
variable 1
H0: a=0
H1: a!=0
p-value a = 0.002524< < (0.05 din nivel de incredere 95 %)=>Respingem H0=>
Acceptam H1 => a !=0
test pt b:
H0: b=0
H1: b!=0
p-value b = 0.00249< < (0.05 din nivel de incredere 95 %)=>Respingem H0=>
Acceptam H1 => b !=0
e) anul e 9 => x=9;
y(9)= 905+155*9= 2300
Valoarea salariului pt anul 9 este 2300