Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE


CATEDRA CONSTRUCTII DE BETON ARMAT

AP R O B AT
Sef catedra
prof.dr.ing. Radu Ioan PASCU

TEMA
proiectului de diploma dat studentului Paul Adrian BUNEA, secia CCIA.
1. Enunul temei: CLADIRE DE BIROURI 2S+P+8E in localitatea
Bucuresti
2. Cadrul de elaborare al lucrrii (pe baz de contract al catedrei, al unui
institut de proiectare, didactic, etc. ) : DIDACTIC.
3. Coninutul proiectului (note de calcul, piese desenate, documentaie
tehnologic i economic) :
- NOTE DE CALCUL : predimensionare, schematizare pentru calcul,
calculul ncrcrilor, calculul planeului, calculul grinzilor, calculul
stlpilor, calculul peretilor, calculul scarii, predimensionarea radierului.
- PIESE DESENATE:
Arhitectura plan parter, plan etaj.
Rezistenta plan cofraj si armare planseu peste nivel curent, plan cofraj
si armare grinzi, plan cofraj si armare stilpi interiori, plan cofraj si
armare pereti structurali, plan cofraj si armare radier, plan cofraj si
armare scara.
- DOCUMENTATIE TEHNOLOGICA
- DOCUMENTATIE ECONOMICA
4. Conductorul proiectului :
asist. univ. dr. ing. Eugen Morariu

Data predrii proiectului


18.07.2014

U.T.C.B.- F.C.C.I.A.
CATEDRA CONSTRUCTII DE BETON ARMAT
REFERAT
privind activitatea studentului Paul Adrian BUNEA pe parcursul elaborarii
proiectului de diploma (la beton armat)
Prin tema, studentul Paul BUNEA a avut de intocmit proiectul structurii
de rezistenta a unei cladiri de locuinte situata in Bucuresi. Cladirea are doua
subsoluri, parter si 8 etaje. In plan, cladirea are o forma dreptunghiulara.
Structura este alcatuita din pereti structurali si cadre de beton armat,
plansee din placi armate pe doua directii, cladirea avind un radier general.
Toate elementele structurale sunt realizate din beton armat monolit.
Proiectul realizat de student, contine note de calcul referitoare la calculul
structurii in gruparea fundamentala si speciala, calculul planseului peste parter,
calculul grinzilor, calculul stilpilor, calculul scarii.
S-au intocmit planse pentru partea de arhitectura (planuri de parter si
nivel curent) si partea de rezistenta (plan cofraj si armare planseu peste etajul
curent, plan cofraj si armare grinzi si stalpi, plan cofraj si armare radier, plan
cofraj si armare pereti structurali, plan cofraj si armare scara).
Pe parcursul elaborarii proiectului studentul Paul Adrian BUNEA a
muncit constiincios pentru a rezolva problemele ridicate de tema de proiect.
Ca urmare propun prezentarea pentru sustinere a proiectului de diploma
in fata comisiei pentru examenul de diploma, sesiunea iulie 2013.
CONDUCATOR PROIECT :
asist. univ. dr. ing. Eugen Morariu