Sunteți pe pagina 1din 2

martie 2013

UNIFIT 035

C
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
d
e
b
a
z

A
c
o
p
e
r
i
u
r
i

n
c
l
i
n
a
t
e

C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
d
e
c
o
n
d
u
c
t
i
v
i
t
a
t
e
t
e
r
m
i
c

=
0
,
0
3
5
W
/
m
K

D
e
s
c
r
i
e
r
e
R
e
a
c
i
e
l
a
f
o
c
M
a
t
e
r
i
a
l
i
z
o
l
a
n
t
d
i
n
f
i
b
r
e
m
i
n
e
r
a
l
e
,
p
e
b
a
z
d
e
s
t
i
c
l
,
c
u
T
e
h
n
o
l
o
g
i
e
E
C
O
S
E
,
s
u
bM
a
t
e
r
i
a
l
i
n
c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
,
c
l
a
s
i
f
i
c
a
t
c
a
f
o
r
m
d
e
r
o
l
e
.
E
u
r
o
c
l
a
s
s
A
1
c
o
n
f
o
r
m
E
N
1
3
5
0
1

1
.
U
t
i
l
i
z
a
r
e
r
e
c
o
m
a
n
d
a
t

A
c
o
p
e
r
i
u
r
i

n
c
l
i
n
a
t
e
.
A
v
a
n
t
a
j
e
S
p
e
c
i
f
i
c
a
i
e
G
r
o
s
i
m
e

L
i
m
e

L
u
n
g
i
m
e C
R
e
z
i
s
t
e
n
t
e
r
m
i
c

o
e
f
i
c
i
e
n
t
c
o
n
d
u
c
t
i
v
i
t
a
t
e
t
e
r
m
i
c

[
m
m
]

[
m
m
]

[
m
m
]

D
[
W
/
m
K
]

6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
1
4
0
1
6
0
1
8
0
2
0
0
2
2
0
2
4
0

1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0

9
0
0
0
7
0
0
0
6
3
0
0
5
3
0
0
4
5
0
0
4
0
0
0
3
5
0
0
3
2
0
0
3
3
0
0
3
0
0
0

0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5
0
,
0
3
5

2
R
[
m
K
/
W
]

1,71
2,29
2,86
3,43
4,00
4,57
5,14
5,71
6,29
6,86

p
r
o
p
r
i
e
t
i
e
x
c
e
l
e
n
t
e
d
e
i
z
o
l
a
r
e
t
e
r
m
i
c

r
e
z
i
s
t
e
n
r
i
d
i
c
a
t
l
a
f
o
c

r
i
g
i
d
i
t
a
t
e
s
u
p
e
r
i
o
a
r

m
a
n
i
p
u
l
a
r
e
s
i
m
p
l
i
u
o
a
r

s
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l

n
s
e
m
n
r
i
s
p
e
c
i
a
l
e
c
u
x
p
e
n
t
r
u
t
i
e
r
e
u
o
a
r

a
v
a
n
t
a
j
e
c
e
r
e
z
u
l
t
d
i
n
t
e
h
n
o
l
o
g
i
a
E
C
O
S
E
:

m
a
i
m
o
a
l
e
l
a
a
t
i
n
g
e
r
e
m
a
i
p
u
i
n
p
r
f
o
s
m
i
r
o
s
n
e
u
t
r
u
u
o
r
d
e
t
i
a
t

UNIFIT 035
P
a
r
a
m
e
t
r
i
i
t
e
h
n
i
c
i
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
d
e
c
o
n
d
u
c
t
i
v
i
t
a
t
e
t
e
r
m
i
c

C
l
a
s
a
d
e
r
e
a
c
i
e
l
a
f
o
c

S
i
m
b
o
l
D
-

V
a
l
o
a
r
e

P
r
e
s
c
r
i
p
i
i
n
o
r
m
a
t
i
v
e

0
,
0
3
5
W
/
m
K

E
N
1
2
6
6
7
,
E
N
1
2
9
3
9

A
1

E
N
1
3
5
0
1
1

C
l
a
s
a
d
e
p
r
e
c
i
z
i
e
p
e
n
t
r
u
a
b
a
t
e
r
e
a
d
e
l
a
g
r
o
s
i
m
e
a
m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
u
i

R
e
z
i
s
t
e
n
a
l
a

n
t
i
n
d
e
r
e

>
g
r
e
u
t
a
t
e
d
u
b
l

2
N
2
9
0
5
3
A
F
1
0
,
4
k
P
a
.
s
/
m
p
e
n
t
r
u
d
=
8
0
m
mE
r
8
,
3
k
P
a
.
s
/
m
p
e
n
t
r
u
d
=
1
4
0
m
m
2

E
N
1
2
0
8
6
1

R
e
z
i
s
t
e
n
a
l
a
c
u
r
e
n
t
u
l
d
e
a
e
r
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
d
e
p
e
r
m
e
a
b
i
l
i
t
a
t
e
l
a
v
a
p
o
r
i
Marcaj CE

d
e
c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e
C
E
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t

T2

M
W
E
N
1
3
1
6
2
T
2
A
F
5

E
N
8
2
3

E
N
1
3
1
6
2

0
7
6
4
C
P
D
0
1
4
5

0
0
1
B
K
5
1
3
3
3
8
0
0
2
3
K
0
0
A

S
t
a
n
d
a
r
d
e
u
r
o
p
e
a
n
C
E
N
/
C
E
N
E
L
E
C

U
t
i
l
i
z
a
r
e
A
m
b
a
l
a
j
d
u
s
u
l
e
s
t
e
f
u
r
n
i
z
a
t
s
u
b
f
o
r
m
d
e
Pro
Unifit 035, cu tehnologia
E
C
O
S
E
e
s
t
e
r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
p
e
n
t
r
u
r
o
l
e
.
P
a
c
h
e
t
e
l
e
s
u
n
t
a
m
b
a
l
a
t
e

n
f
o
l
i
e
i
z
o
l
a
r
e
a
a
c
o
p
e
r
i
u
r
i
l
o
r

n
c
l
i
n
a
t
e
,
c
a P
E
,
d
i
n
p
l
a
s
t
i
c
.
P
a
c
h
e
t
u
l
d
e
p
r
o
t
e
c
i
e
m
a
t
e
r
i
a
l
d
e
u
m
p
l
u
t
u
r
p
e
n
t
r
u
i
z
o
l
a
r
e e
s
t
e
m
a
r
c
a
t
c
u
l
o
g
o
u
l
p
r
o
d
u
c
t
o
r
u
l
u
i
i
t
e
r
m
i
c

n
t
r
e
c
p
r
i
o
r
i
,

n
s
p
e
c
i
a
l

n o
p
l
c
u
t
i
p
c
e
i
n
d
i
c
s
p
e
c
i
f
i
c
a
i
i
l
e
s
p
a
i
i
l
e
c
u
c
e
r
i
n
e
r
i
d
i
c
a
t
e

n
c
e
e
a
c
e p
r
o
d
u
s
u
l
u
i
i
m
o
d
u
l
d
e
a
p
l
i
c
a
r
e
p
r
i
v
e
t
e
p
r
o
p
r
i
e
t
i
l
e
d
e
i
z
o
l
a
r
e
t
e
r
m
i
c

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
.
a
l
e
c
o
n
s
t
r
u
c
i
i
l
o
r
i
d
e
a
s
e
m
e
n
e
a
p
e
n
t
r
u
c
o
n
s
t
r
u
c
i
i
l
e
c
u
a
c
o
p
e
r
i
u
r
i
C
a
l
i
t
a
t
e

n
c
l
i
n
a
t
e
a
l
e
c
a
s
e
l
o
r
p
a
s
i
v
e
i
c
u
u
n K
n
a
u
f
I
n
s
u
l
a
t
i
o
n
d
e
i
n
e
c
e
r
t
i
f
i
c
a
r
e
d
e
c
o
n
s
u
m
d
e
e
n
e
r
g
i
e
r
e
d
u
s
.
P
e
c
a
d
r
u
l
c
a
l
i
t
a
t
e
p
e
n
t
r
u
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
t
e
g
r
a
t
,
a
c
o
p
e
r
i
u
l
u
i
s
p
r
e
e
x
t
e
r
i
o
r
s
e
m
o
n
t
e
a
z

c
o
n
f
o
r
m
s
t
a
n
d
a
r
d
e
l
o
r
E
N
I
S
O
f
o
l
i
a
p
e
r
m
e
a
b
i
l
l
a
v
a
p
o
r
i
i
d
e
a
p

9
0
0
1
:
2
0
0
8
,
E
N
I
S
O
1
4
0
0
1
:
2
0
0
4
i
d
i
r
e
c
t
p
e
m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
i
z
o
l
a
n
t
,
p
e
n
t
r
u
aO
H
S
A
S
1
8
0
0
1
:
2
0
0
7
.
F
a
b
r
i
c
a
r
e
a

m
p
i
e
d
i
c
a
p
t
r
u
n
d
e
r
e
a
e
v
e
n
t
u
a
l
u
l
u
i
p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
K
N
A
U
F
I
n
s
u
l
a
t
i
o
n
e
s
t
e
c
o
n
d
e
n
s

n
m
a
t
e
r
i
a
l
,

n
a
c
e
l
a
i
t
i
m
p m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
t
s
t
r
i
c
t
d
e
d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
u
l
d
e
p
e
r
m
i

n
d
u
i
p
r
o
d
u
s
u
l
u
i
s
e
l
i
m
i
n
e
c
a
l
i
t
a
t
e
a
l
K
n
a
u
f
I
n
s
u
l
a
t
i
o
n
,
c
e
c
o
n
d
e
n
s
u
l
.
L
a
i
n
t
e
r
i
o
r
,
s
e
v
a
a
p
l
i
c
a
os
u
p
r
a
v
e
g
h
e
a
z
r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a
r
i
g
u
r
o
a
s

b
a
r
i
e
r

m
p
o
t
r
i
v
a
u
m
e
z
e
l
i
i
,
c
e
v
a
a
t
u
t
u
r
o
r
l
i
m
i
t
e
l
o
r
d
e
e
m
i
s
i
i
.

m
p
i
e
d
i
c
a
p
t
r
u
n
d
e
r
e
a
u
m
e
z
e
l
i
i
d
e
l
a
i
n
t
e
r
i
o
r

n
m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
i
z
o
l
a
n
t
p
r
i
n
t
r
o
f
o
l
i
e
a
n
t
i
d
i
f
u
z
i
e
f
a
d
e
v
a
p
o
r
i
i
d
e
a
p
.

I
z
o
l
a
r
e
a
m
i
n
e
r
a
l
,
p
r
i
n
t
e
h
n
o
l
o
g
i
a

E
C
O
S
E
e
s
t
e

n
t
r
a
d
e
v
r
o
s
c
h
i
m
b
a
r
e
r
e
v
o
l
u
i
o
n
a
r

n
d
o
m
e
n
i
u
l
m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r
d
e
i
z
o
l
a
r
e
.
C
o
m
p
a
n
i
a
K
n
a
u
f
I
n
s
u
l
a
t
i
o
n
f
o
l
o
s
e
t
e
l
a
f
a
b
r
i
c
a
r
e
a
p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
i
z
o
l
a
n
t
e
d
i
n
v
a
t

m
i
n
e
r
a
l
u
n
l
i
a
n
t
n
a
t
u
r
a
l
,
f
r

f
o
r
m
a
l
d
e
h
i
d
,
r
e
a
l
i
z
a
t
d
i
n
m
a
t
e
r
i
a
l
e
o
r
g
a
n
i
c
e
r
e
g
e
n
e
r
a
b
i
l
e
r
a
p
i
d
,

n
l
o
c
u
l
p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
c
h
i
m
i
c
e
b
a
z
a
t
e
p
e
p
e
t
r
o
l
.

D
a
t
o
r
i
t
t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
i
E
C
O
S
E
,
t
o
a
t
e
p
r
o
d
u
s
e
l
e
n
o
i
f
a
b
r
i
c
a
t
e
d
i
n
v
a
t

m
i
n
e
r
a
l
d
e
s
t
i
c
l
d
o
b

n
d
e
s
c
u
n
a
s
p
e
c
t
c
o
m
p
l
e
t
n
o
u
.
L
i
a
n
t
u
l
n
o
u

i
c
o
n
f
e
r

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i
o
c
u
l
o
a
r
e
m
a
r
o
s
p
e
c
i
f
i
c
,
o
b
i
n
u
t
n
a
t
u
r
a
l
,
f
r
v
o
p
s
e
a
s
a
u
c
o
l
o
r
a
n
i
a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
i
.

K
n
a
u
f
I
n
s
u
l
a
t
i
o
n
S
R
L
,

C
i
t
y
G
a
t
e
B
u
i
l
d
i
n
g
S
o
u
t
h
T
o
w
e
r
P
i
a
a
P
r
e
s
e
i
L
i
b
e
r
e
N
r
.
3
5
,
E
t
.
4
,
S
e
c
t
o
r
1
,
0
1
3
7
0
2
B
u
c
u
r
e
t
i
,
R
o
m

n
i
a
T
e
l
e
f
o
n
:
+
4
0
2
1
2
2
4
0
2
0
6
,
+
4
0
2
1
2
2
4
0
2
0
8
,
F
a
x
:+
4
0
2
1
2
2
4
0
2
0
7

m
a
r
k
e
t
i
n
g
.
r
o
m
a
n
i
a
@
k
n
a
u
f
i
n
s
u
l
a
t
i
o
n
.
c
o
m
w
w
w
.
k
n
a
u
f
i
n
s
u
l
a
t
i
o
n
.
c
o
m

w
w
w
.
k
n
a
u
f
i
n
s
u
l
a
t
i
o
n
.
r
o
T
o
a
t
e
d
r
e
p
t
u
r
i
l
e
r
e
z
e
r
v
a
t
e
,
i
n
c
l
u
s
i
v
c
e
l
e
d
e
r
e
p
r
o
d
u
c
e
r
e
f
o
t
o
m
e
c
a
n
i
c
i
s
t
o
c
a
r
e
p
e
s
u
p
o
r
t
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
.
U
t
i
l
i
z
a
r
e
a
c
o
m
e
r
c
i
a
l
a
p
r
o
c
e
s
e
l
o
r
i
a
c
t
i
v
i
t
i
l
o
r
d
e
l
u
c
r
u
i
l
u
s
t
r
a
t
e

n
p
r
e
z
e
n
t
u
l
d
o
c
u
m
e
n
t
n
u
e
s
t
e
p
e
r
m
i
s
.
S
a
u
l
u
a
t
m
u
l
t
e
m
s
u
r
i
d
e
p
r
e
c
a
u
i
e
a
t
u
n
c
i
c

n
d
s
a
u
s
t
r

n
s
i
n
f
o
r
m
a
i
i
l
e
,
t
e
x
t
e
l
e
i
i
l
u
s
t
r
a
i
i
l
e
d
i
n
p
r
e
z
e
n
t
u
l
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
o
t
u
i
,
p
o
t
a
p
r
e
a
e
r
o
r
i
.
E
d
i
t
o
r
u
l
i
r
e
d
a
c
t
o
r
i
i
n
u

i
p
o
t
a
s
u
m
a
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
j
u
r
i
d
i
c
s
a
u
r
s
p
u
n
d
e
r
e
a
p
e
n
t
r
u
i
n
f
o
r
m
a
i
i
l
e
i
n
c
o
r
e
c
t
e
i
c
o
n
s
e
c
i
n
e
l
e
a
c
e
s
t
o
r
a
.
E
d
i
t
o
r
u
l
i
r
e
d
a
c
t
o
r
i
i
v
o
r
f
i
r
e
c
u
n
o
s
c
t
o
r
i
p
e
n
t
r
u
s
u
g
e
s
t
i
i
r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e
l
a

m
b
u
n
t
i
r
e
i
d
e
t
a
l
i
i
d
e
s
p
r
e
e
r
o
r
i
l
e
i
n
d
i
c
a
t
e
.