Sunteți pe pagina 1din 100

Varianta 1 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.

ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Calcul direct. Se obţine suma egală cu 3 + 6 = 9 .


JJJG
2. A B = ( − 1 − 2 ) iG + ( 3 + 1 ) Gj = − 3 iG + 4 Gj ⇒ a = − 3, b = 4 .
 4 
3. Condiţie de existenţă: 3 x + 4 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  ; Ecuaţia devine 3x + 4 = 25 ⇒ x = 7.
 3 
1 1 x +x 1
4. + = 1 2 =− .
x1 x2 x1 x2 2
f (1) = −1, f ( x ) = − x 2 ≤ 0, ∀x ∈ [ 0,1] ⇒ f ( x ) ∈ [ −1, 0 ].
5.
AB 2 + BC 2 − AC 2 3
6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC ⇒ cos B = = .
2 AB ⋅ BC 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 2 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Deoarece f ( 3) = 0 rezultă că produsul este egal cu 0.


2. Condiţie de existenţă: x ∈ ( 0, ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 + 2 x = 8 ⇒ x = 2.
3. Inecuaţia se scrie x 2 − 5 x + 4 ≤ 0 ⇒ x ∈ [1, 4 ] ∩ ] = {1, 2,3, 4} . Suma soluţiilor întregi este 10.
3
( )
3
4. Deoarece lg x + lg x = 2 ⋅ ⇒ lg x x = 3 ⇒ x = 103 ⇒ x = 10 ⇒ x = 100 .
2
JJJG JJJG G G G G G G JJJG JJJG
5. OA + OB = ( 4i − 8 j ) + ( 6i + 3 j ) = 10i − 5 j . Vectorul OA + OB are coordonatele (10, −5 ) .
AC ⋅ AB ⋅ sin A
6. Aria ∆ABC = = 2.
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 3 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Şirul este o progresie aritmetică de raţie r = 6 ⇒ a10 = a1 + 9r = 55.


2. Există 23 numere naturale de câte trei cifre scrise cu elemente din mulţimea {1, 2} . Dintre acestea
sunt divizibile cu 3 numerele 111 şi 222. Probabilitatea este egală cu 0,25.
3. Condiţie : x ∈ [ 0, ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 − x − 2 = 0 ⇒ x = 2.
4. Calcul direct. f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) = −3 − 1 + 1 + 3 = 0.
5. Calcul direct. Ecuaţia dreptei AB : x − y − 3 = 0.
AC ⋅ AB ⋅ sin A 1
6. Aria ∆ABC = = .
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 4 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Inecuaţia se scrie x 2 − x − 6 < 0 ⇒ x ∈ ( −2,3) ∩ ] = {−1,0,1, 2}.


( a1 + a5 ) 5
2. Raţia este egală cu 2. a5 = 9, S5 = = 25.
2
3. Condiţie: m < 0 ⇒ m ∈ ( −∞,0 ) . Valoarea maximă a funcţiei este egală cu

− ⇒ 64 + 12m = −20m ⇒ m = −2.
4a
x+2 x+2
4. Condiţie: x ∈ ( 5, ∞ ) . Ecuaţia se scrie log 2 = 3⇒ = 8 ⇒ x = 6.
x−5 x−5
G G 2 a
5. Vectorii u , v sunt coliniari ⇔ = ⇒ a = −4.
3 a−2
AB 3
6. Se aplică teorema sinusurilor. = 2 R ⇒ = 2 R ⇒ R = 3.
sin C 1
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 5 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

( )
1. sin100D = sin 180D − 80D = sin 80D ⇒ sin 2 80D + cos 2 80D = 1.
3
2. În mulţimea {1, 2,3,...,30} singurele cuburi perfecte sunt 1, 8 şi 27, deci probabilitatea este = 0,1 .
30
3. Calcul direct. Ecuaţia devine 8 x + 8 = 0 ⇒ x = −1.
18 + 15 − 23
4. Numărul elevilor care îndrăgesc ambele sporturi este egal cu = 5.
2
G G G G G G G
5. 5u + 3v = −15i + 10 j + 15i − 3 j = 7 j . Coordonatele cerute sunt ( 0,7 ) .
6. BC = 2 AD = 10. Se aplică teorema lui Pitagora în + ABC : AB 2 = BC 2 − AC 2 = 64 ⇒ AB = 8 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 6 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Se foloseşte formula a 2 + b 2 = ( a + b ) − 2ab = 16 − 6 = 10.


2

 y = x 2 − x + 1
2. Se rezolvă sistemul  ⇒ x 2 − x + 1 = x + 4 ⇒ x1 = −1, x2 = 3 ⇒ y1 = 3, y2 = 7 .
 y = x + 4
Coordonatele cerute sunt ( −1,3) şi ( 3,7 ) .
3. Se calculează 3x − 1 + 5 ⋅ 3x + 1 = 6 ⋅ 3x = 2 ⋅ 3x+1 , deci numerele sunt în progresie aritmetică.
2
4. Singurele numere raţionale din mulţimea A sunt 4 şi 9. Probabilitatea este egală cu .
9
2 1
5. Din condiţia de paralelism a dreptelor = − rezultă a = −4.
a 2
AC 2 5
6. Deoarece AB 2 + AC 2 = BC 2 ⇒+ ABC dreptunghic în A, deci cos B = =
BC 5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 7 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Deoarece x1 + x2 = 2, x1 x2 = −2 ⇒ x1 + x2 + x1 x2 = 0.
 1
2. Inecuaţia se scrie 2 − 8 x ≥ 0 ⇒ x ∈  −∞,  .
 4
3. Condiţie: x ≥ 0 ⇒ x ∈ [ 0, ∞ ) . Ecuaţia devine 3 x −1 = 3 − x
⇒ x = 1 − x. Condiţie:
3− 5 3+ 5 3− 5
1 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ [ 0,1] ⇒ x 2 − 3x + 1 = 0 ⇒ x1 = ∈ [ 0,1] , x2 = ∉ [ 0,1] ⇒ x = ∈ [ 0,1].
2 2 2
4. Calcul direct: 3 − 3 = 0.
5. AB & CD ⇔ mAB = mCD ⇒ mAB = −a − 1, mCD = 2 ⇒ a = −3 .
AB 2 + AC 2 − BC 2 1
6. Se aplică teorema cosinusului în + ABC ⇒ cos A = = .
2 AB ⋅ AC 5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 8 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Deoarece 2008:6 = 336 ⋅6 + 4 , atunci în partea zecimală a numărului sunt 336 de grupe de câte 6
cifre care se repetă şi mai ramân până la a 2008-a zecimală încă 4 cifre ⇒ a2008 = 7.
2. Condiţie : f ( x ) = x ⇒ 2 x + 1 = x ⇒ x = −1. Punctul cerut are coordonatele ( −1, −1) .
3. Ecuaţia se scrie 2 x + 8 ⋅ 2 x = 36 ⇒ 2 x = 4 ⇒ x = 2 .
( )
4. Deoarece sin130D = sin 180D − 50D = sin 50D ⇒ sin 2 50D + cos 2 50D = 1.
5. Panta dreptei date este egală cu -2, deci ecuaţia dreptei cerute este y − 1 = −2 ( x − 1) ⇒ 2 x + y − 3 = 0.
AB ⋅ AC ⋅ sin A 3 3
6. Aria + ABC = ⇒ Aria + ABC = .
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 9 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Este suma unor termeni în progresie aritmetică de raţie 4, cu a1 = 1 şi an = 25 .Se află n din relaţia

25 = 1 + ( n − 1) 4 ⇒ n = 7 ⇒ S =
(1 + 25 ) 7 = 91.
2
−∆
2. Condiţii: m>0 şi = 1 ⇒ m 2 − 4m = 0 ⇒ m = 4 .
4a
3. ( ) ( )
log 2 tg 45D + log 2 ctg 45D = 2log 2 1 = 0 .
4. Singurele numere raţionale din mulţimea A sunt 4 şi 9 . Probabiliatea este egală cu 0,8.
1 1
5. Panta dreptei date este egală cu − , deci ecuaţia dreptei cerute y + 3 = − ( x − 2 ) ⇒ x + 2 y + 4 = 0.
2 2
6. Se aplică teorema cosinusului în + ABC ⇒ BC = AB + AC − 2 AB ⋅ AC ⋅ cos A = 76 ⇒ BC = 2 19.
2 2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 10 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1 1
1. a9 = 243 ⋅ 8
= .
3 27
2. Prin calcul direct, ecuaţia devine 4 x 2 − 4 x = 0 ⇒ x ∈ {−1,1} .
3. Se notează 2 x = t > 0 şi se rezolvă ecuaţia în t , t 2 − 3t + 2 = 0 ⇒ t ∈ {1, 2} . Atunci x ∈ {0,1}.
4. Condiţie ∆ = 0 ⇒ m = 0.
5. Prin calcul direct, a = b = 8.
AB ⋅ AC ⋅ sin A 1
6. Aria + ABC = = 15 ⇒ sin A = .
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 11 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Calcul direct. Suma este egală cu 5 + 120 = 125.


1 121
2. Este suma a 5 termeni în progresie geometrică de raţie ⇒ suma este egală cu .
3 81
3. Se obţine 3ax + 3b + 2 = 3 x + 5, ∀x ∈ \ ⇒ a = b = 1.
4. Condiţii : x 2 − 6 > 0 şi 2 x − 3 > 0 ⇒ x ∈ ( )
6, ∞ . Se rezolvă ecuaţia x 2 − 2 x − 3 = 0 ⇒ x = 3.
1 2 1
1
5. Aria + ABC = | −1 1 1 | = 2.
2
3 5 1
BC
6. Se aplică teorema sinusurilor în + ABC ⇒ = 2R ⇒ R = 4 2 .
sin A

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 12 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Deoarece x 2 + x + 1 > 0, ∀x ∈ \ , după aducerea la acelaşi numitor şi efectuarea calculelor, inecuaţia


devine x 2 − x − 2 ≤ 0 ⇒ x ∈ [ −1, 2].
2. Panta dreptei AB este egală cu 1.Ecuaţia dreptei AB este y − 3 = x − 2 ⇒ x − y + 1 = 0.
3. Deoarece f ( −5 ) = f ( 5 ) = 0 , produsul din enunţ este egal cu 0.
4. x1 este soluţie a ecuaţiei x 2 − 2008 x + 1 = 0 ⇒ x12 − 2008 x1 + 1 = 0 .Împărţind această relaţie prin
1
x1 ≠ 0 ⇒ x1 + = 2008.
x1
5. Condiţie: n ≥ 2, n ∈ `. Ecuaţia devine n 2 − n − 56 = 0 ⇒ n = 8.
AB ⋅ BC ⋅ sin B 1
6. Aria + ABC = = 6 ⇒ sin B = .
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 13 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Ecuaţia are două soluţii reale distincte deoarece ∆ = 1 > 0.


2. Deoarece f ( 5 ) = f ( 6 ) = 0 , produsul este egal cu 0.
3. Ecuaţia se scrie 8 ⋅ 2 x − 2 x = 28 ⇒ 2 x = 4 ⇒ x = 2.
4. Prin cel puţin 2 puncte din cele 10, oricare 3 necoliniare, trec C10
2
= 45 drepte.
5. AB = 5
6. aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC ⇒ AC 2 = 12 ⇒ Perimetrul + ABC = 6 + 2 3 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 14 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Numărul submulţimilor cu câte k elemente ale unei mulţimi finite cu n elemente, 0 ≤ k ≤ n este
Cnk ⇒ C42 + C44 = 7.
1
2. Ecuaţia se scrie 53 x = 5−1 ⇒ 3x = −1 ⇒ x = − .
3
1 1 
3. Condiţie: ∆ ≤ 0 ⇒ 1 − 4m ≤ 0 ⇒ m ≥ ⇒ m ∈  , ∞  .
4 4 
4. 2 ⋅ 4 x = 3 ⋅ 2 x + 2. Notând 2 x = t > 0, se rezolvă ecuaţia 2t 2 − 3t − 2 = 0 ⇒ t = 2. Deci x = 1.
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
5. AB + BC + CA = AC + CA = AC − AC = 0 .
6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC ⇒ BC 2 = 21 ⇒ Perimetrul + ABC = 9 + 21 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 15 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Calcul direct. C8 − C8 = 0.
3 3

2. Condiţie: x + 5 > 0 ⇒ x ∈ ( −5, ∞ ) , deci x + 5 = 8 ⇒ x = 3 .


3. Se notează x1 + x2 = S , x1 ⋅ x2 = P. . Deoarece x 2 − Sx + P = 0 ⇒ x 2 − x − 2 = 0 .
4. Deoarece f ( 0 ) = 2 ⇒ f ( 2 ) − f ( 2 ) = 0.
xC + 5 y +4
5. Punctul C este mijlocul segmentului AC ⇒ −2 = şi 1 = C ⇒ C ( −9, −2 ) .
2 2
AB ⋅ AC 12
6. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, deci lungimea înălţimii din A este egală cu = .
BC 5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 16 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

2
1. sin135° = sin (180° − 45° ) = sin 45° = .
2
2. Condiţii : x + 1 ≥ 0 şi 5 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ [ −1,5]. Prin ridicarea egalităţii la pătrat se obţine
x 2 − 11x + 24 = 0 ⇒ x = 3.
2x
3. Ecuaţia se scrie + 2 x = 12 ⇒ 2 x = 8 ⇒ x = 3.
2
4. Condiţie : n ≥ 1, n ∈ `. Ecuaţia se scrie 2n = 10 ⇒ n = 5.
5. Funcţia f este descrescătoare pe [ 0, 2] , f ( 0 ) = 3, f ( 2 ) = −5, deci f ( x ) ∈ [ −5,3].
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
6. Fie D mijlocul segmentului BC, atunci OB + OC = 2OD = AO = −OA ⇒ OA + OB + OC = OA − OA = 0 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 17 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1
1. log 2 3 + log 2 = log 2 3 − log 2 3 = 0.
3
5
2. Deoarece 5! = 120, 4! = 24 ⇒ probabilitatea este egală cu .
6
3. Se notează 2 x = t > 0. Ecuaţia devine t 2 + 5t − 14 = 0 ⇒ t = 2, deci x = 1.
( )
4. Deoarece ∆ = 4sin 2 a − 4 (1 + cos a )(1 − cos a ) = 4sin 2 a − 4 1 − cos 2 a = 4sin 2 a − 4sin 2 a = 0 ⇒ ecuaţia
admite soluţii reale egale, ∀a ∈ \.
JJJG JJJG G G G G G G
5. 3OA − 5OB = 6i − 9 j − 5i + 10 j = i + j ⇒ α = β = 1.
BC BC
6. Se aplică teorema sinusurilor în triunghiul ABC ⇒ = 2 R ⇒ sin A = = 1.
sin A 2R

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 18 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. log 6 24 − log 6 4 = log 6 6 = 1.

( )
2. sin135D = sin 180D − 45D = sin 45D ⇒ cos 2 45D + sin 2 45D = 1.
3. Condiţie: x − 5 ≥ 0 ⇒ x ∈ [5, ∞ ) . Din x − 5 = 4 ⇒ x = 9.
( n − 5 )!( n − 4 )( n − 3) = ⇒ n − n − = ⇒ n2 − n + = ⇒ n = .
4. Condiţie: n ≥ 5, n ∈ ` , deci 6 ( 4 )( 3) 6 7 6 0 6
( n − 5 )!
5. AB = ( 5 − a )2 + ( 2 + a )2 = 5 ⇒ a 2 − 3a + 2 = 0 , deci a ∈ {1, 2} .
6. f (1) = f ( 2 ) = 0, deci produsul este egal cu 0.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 19 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

12
1. log3 6 + log3 2 − log3 4 = log3 = 1.
4
2. Condiţie: x 2 − x − 2 ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞ , −1] ∪ [ 2, ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 − x − 6 = 0 ⇒ x ∈ {−2,3}.
3. Se notează x1 + x2 = S , x1 ⋅ x2 = P . Deoarece x 2 − Sx + P = 0 ⇒ x 2 − 2 x − 3 = 0.
m+2
4. Condiţie: m − 1 > 0 ⇒ m ∈ ( 0, ∞ ) . Din = 2 ⇒ m = 2.
2 ( m − 1)
5. AB = 16 + 9 = 5.
6. Condiţie: x ∈ ( 0, ∞ ) . Conform teoremei lui Pitagora ( x + 8 ) = x 2 + ( x + 7 ) ⇒ x 2 − 2 x − 15 = 0 ⇒ x = 5.
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 20 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. 2 log 3 4 − 4 log 3 2 = 4 log 3 2 − 4 log 3 2 = 0.


2. f (0) + f (1) + … + f (5) = 2 (1 + 2 + ... + 5 ) + 6 ⋅ 3 = 48.
 2
3. Scăzând 2 din fiecare membru al inegalităţii şi apoi împărţind cu 3, se obţine x ∈  −2,  .
 3
4. Distanţa este egală cu x1 − x2 , unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei f ( x) = 0 ⇒ x1 − x2 = −2 − 4 = 6.
AB
5. AB = 2 BC ⇒ = 2.
BC
AB ⋅ AC
6. Conform reciprocei teoremei lui Pitagora, triunghiul ABC este dreptunghic A.Aria ABC = = 24.
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 21 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. 2 x = 8 ⇒ x = 4.
2. Distanţa este egală cu x1 − x2 , unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei f ( x) = 0 ⇒ x1 − x2 = 7 −1 = 6.

3. 1 + 3 + 5 + … + 21 este suma a 11 termeni în progresie aritmetică de raţie egală cu 2, deci E = 112 = 11.

4. Cu elementele mulţimii {1, 2,3, 4} se pot forma A43 = 24 de numere de câte trei cifre distincte.
5. Din CA = 2CB ⇒ CA − 2CB = 0 ⇒ BC + CA = CB ⇒ BA = CB. Deci
3i − j = ( −1 − xC ) i + ( 2 − yC ) j ⇒ C ( −4,3) .
AB BC 4 2 3
6. Se aplică teorema sinusurilor în triunghiul ABC ⇒ = ⇒ = ⇒ sin A = .
sin C sin A 3 sin A 4
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 22 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

( )
1. sin120° = sin 180° − 60D = sin 60D =
2
3
.

2. f ( x ) = y ⇒ x 2 − 6 x + 5 = −4 ⇒ x = 3 , deci dreapta intersectează reprezentarea grafică a funcţiei f în


punctul de coordonate ( 3, −4 ) .
3. Condiţie: x > 3 .Deoarece x − 3 = 1 ⇒ x = 4.
4. Cu elementele mulţimii {1, 2,3, 4} se pot forma 42 = 16 numere de două cifre.
JJJG JJJG G G
JJJJG OA + OB 3i + j 3 G 1 G JJJJG 3 1
5. OM = = = i + j . Coordonatele vectorului OM sunt  ,  .
2 2 2 2 2 2
7 9
6. Deoarece 6 ≤ 2 x − 1 ≤ 8 ⇒ 7 ≤ 2 x < 9 ⇒ x ∈  ,  ∩ ] ⇒ x = 4.
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 23 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. 1 + 3 + 5 + … + 21 este suma a 11 termeni în progresie aritmetică de raţie egală cu 2, deci este egală cu 121.

2. ∆ = −4a 2 < 0, ∀a ∈ , deci ecuaţia nu admite soluţii reale.

3. ∆ = ( m − 2 ) ⇒ −
2 ( m − 2 )2 1
= − ⇒ m ∈ {1,3}.
4 4
−2 −2
1 1
4.   = 2 4 , 64 = 26 şi 3
8 = 2 , deci 3
8 <  < 64.
4 4
3
5. Fie D mijlocul segmntului BC ⇒ AB + AC = 2 AD = 2 ⋅ AO ⇒ AB + AC − 3 AO = 0
2
3
3 ⋅3⋅
6. Aria ABC =
AB ⋅ AC ⋅ sin A
2
(
,sin120 = sin 180 − 60 = sin 60 =
2
3
)
⇒ Aria ABC =
2
2 = 9.
4

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 24 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

60
1. lg 20 + lg 3 − lg 6 = lg = 1.
6
2. Prin calcul direct se obţine AB = 10, AC = 1, BC = 13 ⇒ perimetrul triunghiului ABC este egal cu
1 + 10 + 13.
3. Condiţie: 7 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞,7 ]. Din 7 − x = 1 ⇒ x = 6.
4. x1 + x2 = 2m + 1, x1 x2 = 3m ⇒ 5m + 1 = 11, deci m = 2.
( )
5. sin170D = sin 180D − 10D = sin10D ⇒ sin10D − sin10D = 0 .

6. AC = a sin B, AB = a sin C ⇒ 2 S = AB ⋅ AC = a 2 sin B sin C .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 25 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 a3 = 5  a + 2r = 5 a = 1
1.  ⇒ 1 ⇒ 1 .
 a6 = 11  a1 + 5r = 11  r = 2
a9 = a1 + 8r = 17 .

2. f (1) + f (2) + ... + f (20) = 3 + 4 + ... + 22 =


( 3 + 22 ) ⋅ 20 = 250.
2

3. 22 x + 4 = 2 x +5
2
⇒ 2 x + 4 = x 2 + 5 ⇒ x = 1.

4. n + 2 = 2 ⇒ n = 0.

2 3 3
5. = ⇒m=− .
−1 m 2

6. cos x + cos (π − x ) = 0, ∀x ∈ \.
( cos 0° + cos180° ) + ( cos1° + cos179° ) + ... + ( cos89° + cos91° ) + cos90° = 0.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 26 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. 2 x − 1 ≤ 1 ⇒ −1 ≤ 2 x − 1 ≤ 1 ⇒ x ∈ [ 0,1] ∩ ` ⇒ A = {0,1} .

 x1 + x2 = −3
2. 
 x1 ⋅ x2 = −5
x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 19.
2

(
3. x 2 − 3 ≥ 0 ⇒ x ∈ −∞, − 3  ∪  3, ∞ . )
(
x 2 − 3 = 1 ⇒ x = ±2 ∈ −∞, − 3  ∪  3, ∞ . )
4. Prin calcul se obţine 0.

5. Fie M mijlocul lui AB ⇒ M (3, 4) .


x y 1
CM : 3 4 1 = 0 ⇒ 3 x − 4 y + 7 = 0 .
−1 1 1

MN ⋅ NP ⋅ sin N
6. Aria∆MNP = =6.
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 27 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. f este strict descrescătoare pe [ −2,1] ⇒ cea mai mică valoare este f (1) = −2 .

2. f (1) + f (2) + ... + f (6) = 1 + 3 + ... + 11 = 36 .

 2 x + 5 > 0  5 
3.  ⇒ x ∈ − ,∞  .
 x + 3 x + 3 > 0  2 
2

  5 
 x = 1∈  − 2 , ∞ 
  
2 x + 5 = x 2 + 3x + 3 ⇒  .
 x = −2 ∈  − 5 , ∞ 
  
 2 

1
4. C42 = 6, C52 = 10, C43 = 4 ⇒ p = .
3

5 7
5. Fie M mijlocul lui BC ⇒ M  ,  .
2 2  
2 2
 5  7 2
AM =  2 −  +  3 −  = .
 2  2 2

3 3
6. sin 60° − cos30° = − = 0.
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 28 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

REZOLVARE

1. Numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente ce se pot forma cu elemente din mulţimea


{1, 2,3, 4,5} este egal cu C52 = 10.
 2
2. Ecuaţia se scrie f ( x) + g ( x) = 0 ⇒ 3x 2 − 2 x = 0 ⇒ x ∈ 0,  .
 3
3. Ecuaţia se scrie log 3 ( x − 2 ) = 2. Condiţie: x ≠ 2 ⇒ x − 2 = 3 ⇒ x = 5.
2

4. Condiţie: ∆ = 0 ⇒ m 2 − 4m + 4 = 0 ⇒ m = 2.
l 2 3 25 3
5. AB = 5 ⇒ Aria + ABC = = .
4 4
AB ⋅ AC ⋅ sin A
6. Aria + ABC = = 7 ⇒ AB = 14 .
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 29 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 2x − y = 3  y = 2 x − 3  x = 2, y = 1
1.  ⇒  2 ⇒
 x + 2 x − 7 = y  x = 4  x = −2, y = −7
2

2. f (−6) + f (0) + f (6) + f (12) = 0 .

3. x 2 − 1 > 0 ⇒ x ∈ ( −∞, −1) ∪ (1, ∞ ) .


x 2 − 1 = 3 ⇒ x = ±2 ∈ ( −∞, −1) ∪ (1, ∞ ) .

4. C52 − A42 + 6 = 10 − 12 + 6 = 4 .

3 − m + n = 0  m = 1
5.  ⇒ .
1 + m + n = 0 n = −2

6. sin 0° = 0 ⇒ produsul este 0.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 30 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

28 − 1
1. 1 + 2 + 22 + ... + 27 = 1 ⋅ = 255 .
2 −1

2. x 2 − 3 x + 2 > x − 3 ⇒ ( x − 2 ) + 1 > 0 ∀x ∈ \ .
2

2 x + 3 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [ 0, ∞ ) .
 x≥0
 x = 3 ∈ [ 0, ∞ )
2x + 3 = x2 ⇒  ⇒ x = 3.
 x = −1∉ [ 0, ∞ )
4
4. Inegalitatea este verificată de 1, 2, 4 şi 5 ⇒ p = .
5

−2 − m
5. = ⇒m=± 2.
m 1

1 2 3 1− 2 + 3
6. sin 30° − cos 45° + sin 60° = − + = .
2 2 2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 31 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 a1 = 1 a = 1
1.  ⇒ 1 .
 a5 = 13  r = 3
a2008 = a1 + 2007 r = 6022 .

 x1 + x2 = −m
2.  .
 x1 ⋅ x2 = 2
m 2 − 4 = 5 ⇒ m = ±3 .

2
−x  x=2
3. 2 x = 22 ⇒ x 2 − x − 2 = 0 ⇒  .
 x = −1

1 1
4. f (1) ≥ − ⇒ m 2 − 1 + m + 1 ≥ − ⇒ 4m2 + 4m + 1 ≥ 0 ⇒ ( 2m + 1) ≥ 0 ∀x ∈ \ .
2
4 4

5. Fie O = AD ∩ BC ⇒ O este mijlocul lui AD şi BC.


5 
O mijlocul BC ⇒ O  , 2  . O mijlocul AD ⇒ D ( 6,5 ) .
2 

6. cos x + cos (π − x ) = 0 ⇒ cos100° + cos80° = 0.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 32 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a10 − a2 = 16 ⇒ 8r = 16 ⇒ r = 2.

( ) ( )
2. f (2) + f 22 + ... + f 27 = 2 + 3 + 22 + 3 + ... + 27 + 3 = 275 .

x +1 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [1, ∞ ) .
x −1 ≥ 0

2 1
4. Inegalitatea este verificată de 1 şi 4 ⇒ p = = .
4 2

2 x − y − 2 = 0
5.  ⇒ A ( 2, 2 ) .
 x + 3y − 8 = 0
d = 2 2 + 22 = 2 2 .

AC 2 AB 2 AC 2 + AB 2
6. sin 2 B + sin 2 C = + = =1
BC 2 BC 2 BC 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 33 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. r = a2 − a1 = 2 .
a10 = a1 + 9r = 20.
( a1 + a10 ) ⋅10
S10 = = 110 .
2

7 b 7
2. xV = ⇒ − = ⇒ m =3.
2 2a 2

3. 32 x −1 = 35− x ⇒ 2 x − 1 = 5 − x ⇒ x = 2 .

4. A52 − P3 = 20 − 6 = 14 .

5. 4 − 3 + m = 0 ⇒ m = −1 .

2
4⋅6⋅
MN ⋅ NP ⋅ sin N 2 =6 2.
6. Aria∆MNP = =
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 34 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. ( 2 x − 1) ≤ 9 ⇒ −3 ≤ 2 x − 1 ≤ 3 ⇒ x ∈ [ −1, 2] .
2

2. f (0) + f (1) + ... + f (10) = 1 + 2 + ... + 11 = 66.

 x 2 − 4 > 0
3.  ⇒ x ∈ ( −∞, −2 ) ∪ ( 2, ∞ ) .
 x − 3x + 2 > 0
2

x 2 − 4 = x 2 − 3 x + 2 ⇒ x = 2 ∉ ( −∞, −2 ) ∪ ( 2, ∞ ) ⇒ S = ∅ .

2
4. P3 = 6, A31 = 3, C43 = 4 ⇒ p = .
3

x y 1
5. AB : 2 −3 1 = 0 ⇒ x + y + 1 = 0 .
−3 2 1

3
5⋅6⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 15 3 .
6. Aria∆ABC = =
2 2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 35 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

10 ⋅ 3
1. log5 10 + log5 3 − log5 6 = log5 =1.
6

2. f (1) + f (2) + ... + f (6) = 3 + 5 + ...13 = 48 .

−x  x =1
= 55 x −5 ⇒ x 2 − x = 5 x − 5 ⇒ 
2
3. 5 x .
x = 5

110 120
4. Se notează cu x preţul iniţial. Se obţine ecuaţia x ⋅ ⋅ = 660 ⇒ x = 500 lei.
100 100

5. AB = ( −2 − 2 )2 + ( 2 + 1)2 =5.

6. NP 2 = MN 2 + MP 2 − 2 ⋅ MN ⋅ MP ⋅ cos N ⇒ NP = 19 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 36 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. ( a − 3) + ( b + 2 ) = 0 ⇒ a = 3, b = −2 .
2 2

2. f (5) = 0 ⇒ produsul este 0.

2 x 2 − x − 1 > 0
3.  ⇒ x ∈ (1, ∞ ) .
 2 x + 1 > 0

∆ < 0 −4 < 0


4.  ⇒ adevărat ∀x ∈ \ .
a > 0  1 > 0

1 1 1
5. 2 3 1 = 0 ⇒ m = 5 .
3 m 1

6. Mediana este jumătate din ipotenuză ⇒ mediana are lungimea 3.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 37 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
2
1. 2 x = 24 ⇒ x 2 = 4 ⇒ x = ±2 .

2. f (2) = 0 ⇒ produsul este 0.

 x 2 − x − 2 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [ 2, ∞ ) .
 x − 2 ≥ 0
x 2 − x − 2 = x 2 − 4 x − 4 ⇒ x = 2 ∈ [ 2, ∞ ) .

1
4. Inegalitatea este verificată de 5 şi 6 ⇒ p = .
2

5. Fie C simetricul lui A faţă de B ⇒ B este mijlocul lui AC ⇒ C (0,0) .

6. sin10° = cos ( 90° − 10° ) = cos80°.


sin 2 80° + sin 2 10° = sin 2 80° + cos 2 80° = 1 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 38 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

b2
1. q = =3.
b1
b5 = b1 ⋅ q 4 = 162 .

∆ 1
2. − = − ⇒ m 2 − 8 = 1 ⇒ m = ±3 .
4a 4

 x=3
3. 2 x − 5 = x 2 − 2 x − 3 ⇒  .
 x = −1

x!  x=7
4. = 21 ⇒  .
2!⋅ ( x − 2 )!  x = −6
-6 nu convine ⇒ x = 7 .

5. d : y = x + n
A (1,1) ∈ d ⇒ n = 0 ⇒ d : y = x .

AB 2 + BC 2 − AC 2 3
6. cos B = = .
2 ⋅ AB ⋅ BC 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 39 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

−1
1
1. log 2 4 +   − 3 8 = 2 + 2 − 2 = 2 .
 
2

2. f (0) + f (1) + ... + f (6) = 3 + 1 − ... − 9 = −21 .

3. 5 − x 2 ≥ 0 ⇒ x ∈  − 5, 5  .
5 − x 2 = 4 ⇒ x = ±1∈  − 5, 5  .

4. A43 = 24 .

5. Fie D mijlocul lui BC ⇒ D ( 2,0 )


AD = ( 2 − 2 )2 + ( 4 − 0 )2 = 4.

6. Catetele sunt 4 şi 4 3 ⇒ Aria = 8 3 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 40 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. x 2 − Sx + P = 0 ⇒ x 2 − 5 x + 6 = 0 .

 y =2− x  x = 1, y = 1
2.  ⇒ .
 x − 2 x + 2 − x = 0  x = 2, y = 0
2

3. 9 − x 2 > 0 ⇒ x ∈ ( −3,3) .
9 − x 2 = 5 ⇒ x = ±2 ∈ ( −3,3) .

1
4. Inegalitatea este verificată de 1 şi 2 ⇒ p = .
2

5. sin (π − x ) = sin x ⇒ sin135° = sin 45° .


2
sin145°
= 2 =1.
cos 45° 2
2

2
8⋅ 4⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 8 2.
6. Aria∆ABC = =
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 41 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. x 2 − 9 ≤ 0 ⇒ x ∈ [ −3,3] .

 2009 
2. f   = 2 ⇒ punctul aparţine graficului.
 2008 

3. 3x = t > 0 .
t = 1 ⇒ x = 0
t 2 − 4t + 3 = 0 ⇒  .
t = 3 ⇒ x = 1

1+ 9
4. 2 x + 1 = ⇒ x = 2.
2

x y 1
5. MN : 1 2 1 = 0 ⇒ x + y − 3 = 0 .
2 1 1

1 4
6. tg 2 30° + ctg 2 45° = + 1 = .
3 3

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 42 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. r = a2 − a1 = −1 .
a7 = a1 + 6r = 0 .

2. x 2 + 3 ≤ 12 ⇒ x ∈ [ −3,3] .

t = 2 ⇒ x =1
3. 2 x = t > 0 ⇒ t 2 − 6t + 8 = 0 ⇒  .
t = 4 ⇒ x = 2

4. A54 = 120 .

5. AB = 2 2, AC = 2, BC = 10 ⇒ AB 2 + AC 2 = BC 2 ⇒ ∆ABC este dreptunghic în A.

6. cos x + cos (π − x ) = 0 .
(cos10° + cos170°) + (cos 20° + cos160°) = 0 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 43 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x + y = 3 x = 2
1.  ⇒ .
 x − y =1  y =1

( ) ( )
2. f ( 2 ) + f 22 + ... + f 25 = 2 + 5 + 22 + 5 + ... + 25 + 5 = 87 .

 x =1
2
+3 x − 2 
3. 22 x = 23 ⇒ 2 x 2 + 3 x − 2 = 3 ⇒  5.
 x = −
2

1
4. Inegalitatea este verificată de 2 şi 3 p = .
2

2 −1 1
5. −2 a 1 = 0 ⇒ a = 1.
0 0 1

4
6. sin 2 x + cos 2 x = 1 ⇒ cos x = ± .
5
4
x ∈ ( 0°,90° ) ⇒ cos x > 0 ⇒ cos x = .
5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 44 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a8 = a2 + 6r = 23 .

( ) ( )
2. f (3) + f 32 + ... + f 35 = 3 + 2 + 32 + 2 + ... + 35 + 2 = 373 .

 1 
3. 2 x + 1 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  .
 2 
 1 
2x + 1 = 5 ⇒ x = 2 ∈  − , ∞  .
 2 

4. C62 = 15.

5. Fie C mijlocul lui AB. Se obţine C(1,1).

6. sin (π − x ) = sin x ⇒ sin150° = sin 30° .


sin 2 150° + cos 2 30° = sin 2 30° + cos 2 30° = 1 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 45 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

b
1. xV = − = −2 .
2a

yV = − = −9 .
4a

2. f (1) + f (2) + ... + f (10) = −1 + 2 + ... + 26 = 125.

3. 10 − x > 0 ⇒ x ∈ ( −∞,10 ) .
10 − x = 9 ⇒ x = 1∈ ( −∞,10 ) .

 n=4
4. n ⋅ ( n − 1) = 12 ⇒  .
n = −3
- 3 nu convine ⇒ n = 4 .

5. AB = 4, AC = 13, BC = 13 .
P = 4 + 2 13.

1 2 3
6. sin 30° = , sin 45° = , sin 60° = .
2 2 2
1
p= .
3

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 46 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

b2
1. q = =3.
b1
b4 = b1 ⋅ q3 = 27.

 x1 + x2 = 1
2.  .
 x1 ⋅ x2 = m
1 1 3 3 3
+ =− ⇒ = − ⇒ m = −6 .
x1 + 1 x2 + 1 4 m+2 4

 x 2 − 4 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [ 2, ∞ ) .
 x − 2 ≥ 0
x 2 − 4 = x − 2 = 0 ⇒ x = 2 ∈ [ 2, ∞ ) .

3
4. Inegalitatea este verificată de 1, 2 şi 4 ⇒ p = .
4

5. Fie C simetricul lui A faţă de B ⇒ B este mijlocul lui AC. Se obţine C(1, 3).

3
10 ⋅ 4 ⋅
MN ⋅ NP ⋅ sin N 2 = 10 3.
6. Aria∆MNP = =
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 47 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 a1 = 7 a = 7
1.  ⇒ 1 ⇒ a10 = 52 ⇒ S10 = 295.
a7 = 37  r = 5

2. f (7) = 0 ⇒ produsul este 0.

3. x ≥ 1.
x − 1 = 2 ⇒ x = 5 ∈ [1, ∞ ) .

4. C75 − C65 − C64 = 21 − 6 − 15 = 0.

 a=3
5. ( 2 + 1)2 + ( a + 1)2
=5⇒ 
 a = −5
- 5 nu convine ⇒ a = 3 .

l 3 l2 3
6. h = ⇒ l = 6. A = =9 3.
2 4

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 48 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 a1 = 3  a1 = 3
1.  ⇒ .
 a3 = 7  r = 2
( a1 + a10 ) ⋅10
S10 = = 120 .
2

m = 2
2. f (m) = −1 ⇒  .
m =1

 3 
3. 2 x + 3 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  .
 2 
 3 
2 x + 3 = 25 ⇒ x = 11∈  − , ∞  .
 2 

4. C53 = 10.

5. Fie M mijlocul lui AB ⇒ M (0,0).


CM = 5.

1
8⋅8⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 16
6. Aria∆ABC = =
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 49 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 a1 = 3  a1 = 3
1.  ⇒ .
 a3 = 7  r = 2
( a1 + a10 ) ⋅10
S10 = = 120 .
2

m = 2
2. f (m) = −1 ⇒  .
m =1

 3 
3. 2 x + 3 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  .
 2 
 3 
2 x + 3 = 25 ⇒ x = 11∈  − , ∞  .
 2 

4. C53 = 10.

5. Fie M mijlocul lui AB ⇒ M (0,0).


CM = 5.

1
8⋅8⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 16
6. Aria∆ABC = =
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 50 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

−1
3 8 2 2
1.   −3 = − =0.
2 27 3 3

2. f ( x) = g ( x) ⇒ x = 1 ⇒ y = 4 ⇒ A (1, 4 ) .

3. 31− x = 32 ⇒ x = −1 .

 x+2>0 5 
4.  ⇒ x ∈ ,∞  .
2 x − 5 > 0 2 
x+2 5 
= 5 ⇒ x = 3∈  , ∞  .
2x − 5 2 

5. d : y = x + n
A ∈ d ⇒ n = −2 ⇒ d : y = x − 2 .

l2 3
6. A = ⇒l =2⇒ P =6.
4

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 51 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a) Se rezolvă ecuaţia 2 ( 2 x − 3) = x + 1 + x − 3 şi se obţine x = 2 .


10
2. Dacă x este preţul iniţial al produsului, atunci x − x = 99 , de unde x = 110 (lei).
100
3. Numărul este 0 deaoarece combinările sunt complementare.
4. Dacă f ( x ) = ax 2 + bx + c cu a, b, c ∈ \ , a ≠ 0 , atunci f (1) = 3 , f ( 0 ) = 5 şi f ( −1) = 11 , de unde a = 2 ,
b = −4 şi c = 5 .
1 5  1
5. Se notează 2 x cu t şi se rezolvă ecuaţia t + = . Se obţine t ∈  2;  şi x ∈ {1; −1} .
t 2  2
6. Din teorema cosinusului se obţine cos A = 0

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 52 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

3
1. Numărul este 1 deoarece log 2 = log 2 3 − 1 .
2
2 x + y − 4 = 0
2. Se rezolvă sistemul  şi se obţine punctul comun A (1;2 ) .
x + y − 3 = 0
3. Raţia progresiei este 2 şi x = 2 .
4. Se aplică teorema sinusurilor şi se obţine AC = 2 .
 7
5. Se înlocuieşte x cu 5 şi se obţine m ∈ 1; −  .
 4
1
6. În urma ridicării la pătrat se obţine ecuaţia 3x 2 + 2 x − 1 = 0 cu soluţiile −1 şi .
3

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 53 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 0
1 2 9 1
2. lg + lg + ... + lg = lg = −1 .
2 3 10 10
1
3. − .
15
4. ( 3;7 ) .
5. a ∈ {1;6} .
6. x ∈ {1; −1} .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 54 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 1.
2. 1.
3. m ∈ {−3;5} .
4. A ( −1;3) , B ( 5;9 ) .
5. Calcul direct.
6. M ( 3;3) .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 55 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 22 < log 2 5 .
2. m = 1 .
3. x = ± 3 .
4. n = 4 .
5. 0
3
6. − .
4

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 56 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. A ( 2;1) .
2. n = 6 .
3. 2∈ ` .
3
4. cos B = .
5
5. m = ±1 .
6. Calcul direct.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 57 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. m = ±6 .
2. 210.
3. 57.
4. x ∈ {−6;3} .
5. x + 2 y − 4 = 0
6. 4 3 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 58 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Calcul direct.
2. a = 3 , b = 1 .
3. 0
4. n ∈ {0;1;2;3} .
5. 5
6. 8

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 59 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

 1
1. x ∈ −3;  .
 2
2. 38 lei.
3. 2 + 2 < 6 .
4. 15 şi 8.
5. x ∈ ( −∞;2] .
6. 2 x − y − 4 = 0 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 60 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. x ∈ {1; −2} .
2. 5 7 .
3. m ∈ {1;2} .
4. 0
3 
5. D =  ; ∞  .
2 
6. M ( 3; −2 ) .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 61 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 20∈ ` .
2. 1
3. 25
4. 15
5. 1
6. x ∈ [ −1;5] .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 62 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 20
2. -6
3. 7
4. a ∈ {−11;13} .
5. n ∈ {2;3;4} .
6.24

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 63 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 3.
2. 0.
3. 40 3 .
4. -4.
5. D ( 0;4 ) .
2
6. .
5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 64 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 2008
2. 3 2 .
3. A ( −2;1) .
4. x ∈ {10;11;...;17} .
3
5. .
2
6. x ∈ {−2;3} .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 65 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 3∈ ` .
2. x ∈ {1;3} .
25
3. .
6
1
4. .
45
5. m = 2 .
6. 1.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 66 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. A ( 0;2 ) , B ( −1;0 ) .
2. 10.
3. AB = 4 , AC = 4 3 .
4. 4.
5. Calcul direct.
1
6. m = − .
6

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 67 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Calcul direct.
2. A (1;0 ) , B ( −1;0 ) , C ( 0; −1) .
3. 10 2 .
4. 6,5.
5. ∆ = 5m 2 + 4 > 0 , ∀m ∈ \ .
6. 26.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 68 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 0
 2
2. x ∈  −2;  .
 3 
3. 20%.
4. 4
5. 6 şi 6.
6. 1.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 69 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 0
2. x ∈ [ −3;5] .
(
3. sin10D = cos 90D − 10D . )
4. Segmentele MP şi NQ au acelaşi mijloc; MP = NQ = 2 10 .
5. 2.
6. m = −1 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 70 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. x ∈ [ 2;3] .
2. a = 2 .
3. ±2 .
4. 10.
5. 3.
1
6. − .
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 71 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Calcul direct.
2. 2
3. Se folosesc relaţiile lui Viete.
4. x ∈ {−4;2} .
5. 40.
2
6. .
3

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 72 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. -1.
2. 6
3. 24
4. V (1;1) .
7
5. .
25
6. Calcul direct.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 73 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 15.
2. n = 4 .
3. ∆ > 0 , ∀m ∈ \ .
JJJG JJJG
4. AC = CB .
5. x = −1 .
6. AB = 12 , AC = 9 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 74 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 0
2. 2
3. 3
4. x 2 − 11x + 30 = 0 .
5. x + y − 7 = 0 .
6. 25 3 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 75 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 3
2. Calcul direct.
3. A ( 2;0 ) .
4. ( 2;3) , ( 3;5 ) .
5. 3
6. 20.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 76 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Cum f (2) = 2 − 2 = 0 , rezultă produsul 0.


2. Avem log3 9 = log3 32 = 2 log3 3 = 2 ⋅ 1 = 2 , şi
3
3
64 = 43 = 4 ; cum 2 = 1 ⋅ 4 , rezultă că termenii sunt în
progresie geometrică de raţie 2.
3. Condiţii de existenţă: x 2 + 2 x − 3 ≥ 0 , prin ridicare la pătrat avem
echivalent x 2 + 2 x − 3 = 12, x 2 + 2 x − 15 = 0 , ecuaţie de gradul 2 cu soluţiile x = 3 şi x = −5 , ce verifică
condiţiile de existenţă, deci S = {−5;3} .
4. -----------------------
5. Coordonatele punctului B sunt mediile aritmetice ale coordonatelor punctelor A şi C, deci
3+5 0 + (−2)
x= = 4, y = = −1 .
2 2
6. Utilizăm formula sin(1800 − x) = sin x , deci sin1350 = sin(1800 − 45 ) = sin 450 ; obţinem proprietatea
fundamentală sin 2 135D + cos 2 45D = sin 2 45D + cos 2 45D = 1

Observaţie Pb. 4 trebuie reformulată:


Să se determine numărul tuturor segmentelor orientate nenule care se pot forma cu elementele unei mulţimi
de 4 puncte din plan, oricare trei necoliniare.
Rezolvare: Din condiţiile date, a obţine un segment orientat nenul echivalează cu a alege 2 puncte din cele 4,
contând ordinea, deci numărul tuturor segmentelor orientate este A42 = 4 ⋅ 3 = 12

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 77 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Utilizăm proprietăţile log 2 A + log 2 B = log 2 AB, A, B > 0 şi log 2 A − log 2 B = log 2 A / B, A, B > 0, B ≠ 1 ;
5 ⋅ 12
obţinem log 2 5 + log 2 12 − log 2 30 = log 2 = log 2 2 = 1
30
2. Situarea deasupra axei OX implică în orice pereche (x,f(x)) pe f(x)>0;cum coeficientul lui x 2 este pozitiv,
4
impunem ∆ < 0 , deci m 2 − 4(m 2 + 1) < 0, 3m 2 > −4, m 2 ≥ 0 > − , deci pentru orice m real discriminantul
3
este negativ, funcţia păstrează semnul + pe tot domeniul de definiţie, deci reprezentarea grafică a funcţiei f
este situată deasupra axei OX.
3. din condiţiile problemei, impunem ca termenul din mijloc să fie medie aritmetică a termenilor alăturaţi;
obţinem: 2 ⋅ (4a + 1) = 2a + 2a+ 2 . Notăm 2a = t > 0 şi avem 2t 2 + 2 = t + 4t , 2t 2 − 5t + 2 = 0 , ecuaţie de
1
gradul 2 cu soluţiile t = 2, t = , deci a = 1, a = −1 .
2
3
4. Condiţii de existenţă şi de sens: 2 x + 3 ≥ 0, x + 2 ≥ 0 , adică x ≥ − , obţinem prin ridicare la pătrat
2
x + 4 x + 4 = 2 x + 3, x + 2 x + 1 = 0,( x + 1) = 0, x = −1 ce verifică restricţiile problemei, deci S={-1}.
2 2 2
G G
5. AD este diametru al cercului circumscris hexagonului regulat dat, de centru notat O, AD = 2 AO . Pe de
JJJG JJJG JJJG
altă parte, ABOF paralelogram şi din regula paralelogramului, AO = AB + AF , de unde rezultă egalitatea
cerută.
( ) ( )
6. Avem formulele trigonometrice: cos 90D − x = sin x şi cos 180D − x = − cos x , obţinem proprietatea

(
fundamentală sin 2 x + cos 2 x = 1, oricare x ∈ 0D ,90D . )

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 78 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

n! n! P + C1
1. Avem formulele Pn = n !, Ank = , Cnk = , deci P2 = 2, C41 = 4, A31 = 3 , deci 2 1 4 = 2 .
(n − k )! k !⋅ (n − k )! A3
( x − 1) + (2 x − 1)
2. Impunem x + 1 = , deci 2 x + 2 = 3 x − 2, x = 4 .
2
0 1 2 3 4
1 1 1 1 1 24 + 23 + 22 + 2 + 1 25 − 1 31
3. f ( 0 ) + f (1) + … + f ( 4 ) =   +   +   +   +   = = = .
2 2 2  2  2 24 16 16
−(m − 1) −m
4. Utilizăm relaţiile lui Viete: S = x1 + x2 = − = m − 1; P = x1 x2 = = −m , deci
1 1
m − 1 = 2(− m + 4), 3m = 9, m = 3.
y − yA x − xA
5. Utilizăm ecuaţia dreptei care trece prin două puncte de coordonate cunoscute: = , deci
y B − y A xB − x A
y −1 x − 2
= , y − 1 = 3 x − 6, obţinem AB : y = 3x − 5 .
−2 − 1 1 − 2
6. Aplicăm exprimarea ca rapoarte de laturi a funcţiilor trigonometrice în triunghi dreptunghic şi formula
2
AC AB AB ⋅ AC AC AB  AB ⋅ AC 
înălţimii: sin B = , sin C = , AD = ; obţinem AD 2 = AB ⋅ AC ⋅ ⋅ =
BC BC  BC 
,
BC BC BC
adevărat.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 79 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

18 log5 18 − log5 2 2 ⋅ log5 3


1. log5 18 − log5 2 = log 5 = log5 9 = 2 log5 3 , deci = = 2.
2 log5 3 log5 3
2. ( g + h)( x) = g ( x) + h( x) = 5 x + 5 = 5( x + 1) = 5 f ( x) , f ( x) ⋅ [( g ( x) + h( x)] = f ( x) ⋅ 5 f ( x) = 5 f 2 ( x) ;
f ( x) ⋅ g ( x) + f ( x) ⋅ h( x) = f ( x) ⋅ 2 ⋅ f ( x) + f ( x) ⋅ 3 ⋅ f ( x) = 5 f 2 ( x) , deci relaţia se verifică.
3. Cum 4 x = (22 ) x = 2 x , din egalitatea dată obţinem 23 x = 8 = 23 şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale
rezultă x=1.
4. Problemă echivalentă cu a număra toate funcţiile injective f :{a, b, c, d } → {1, 2, 3, 4} , deci P4 = 4! = 24 .
m2 − 1 + 2
5. Din condiţia mijlocului unui segment, obţinem egalitatea: 5 = ,10 = m 2 + 1, m 2 = 9, m = 3 sau
2
m = −3
6. Aplicăm regula triunghiului pentru adunarea vectorilor şi proprietatea: două segmente orientate sunt egale
sau opuse dacă şi numai dacă cele 4 puncte ce determină segmentele orientate formează un paralelogram
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
(eventual degenerat). În cazul de faţă, DC = AC − BC = AC + CB, DC = AB . Cum am obţinut vectori egali
A,B,C,D sunt vârfuri în patrulater, deci necoliniare, rezultă ţinând cont şi de sensurile vectorilor că ABCD
paralelogram.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 80 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

2!+ 3! 2+6
1. Utilizăm formula C1n = n, n ∈ ` * şi obţinem = =1
C81 8
2. Echivalent cu a arăta că f 2 (0) = f (1) ⋅ f (−3) , adică 32 = 1 ⋅ 9, 9 = 9 , adevărat.
3. Metoda substituţiei implică din prima ecuaţie y = 3 − x , deci a doua ecuaţie devine
x 2 + x = 3 − x, x 2 + 2 x − 3 = 0 , ecuaţie de gradul 2 cu soluţiile x1 = 1, x2 = −3 , care implică y1 = 2, y2 = 6 ;
deci S = {(1, 2); (−3, 6)} .
4. Condiţii de existenţă: 3 x + 1 ≥ 0, x − 1 ≥ 0 , deci x ≥1;
log5 ( 3x + 1) = log5 5 + log 5 ( x − 1) , log 5 ( 3x + 1) = log 5 5 ( x − 1) şi din injectivitatea funcţiei logaritm avem
3x + 1 = 5 x − 5, 2 x = 6, x = 3 soluţii ce verifică condiţiile de existenţă, deci S = {3} .
5. Simetricul punctului M(-2,3) faţă de O(0,0) este punctul N, deci ON=OM= (−2 − 0)2 + (3 − 0) 2 = 13 ,
deci MN=2OM= 2 13 .
BC BC 6 3 3
6. Aplicăm teorema sinusurilor şi obţinem = 2 R , adică sin A = = = = , deci
sin A 2R 4 3 2 3 2
m()A) ∈{600 ;1200 } ; dar triunghiul ABC este ascuţit unghic, deci m()A) = 600.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 81 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1
1. log 2 = log 2 2−2 = −2; 3 −8 = −2 , deci -2-(-2)=-2+2=0.
4
2. Prin desfacerea parantezelor şi prin reducerea termenilor asemenea se obţine inecuaţia de gradul 2:
2 x 2 + 2 x − 12 ≤ 0, echivalentă cu x 2 + x − 6 ≤ 0, deci este negativă între rădăcinile -3 şi 2, deci S = [−3, 2] .
26 − 2
3. Suma reprezintă suma primilor + 1 = 9 termeni ai unei progresii aritmetice de prim termen 2 şi
3
(2 + 26) ⋅ 9
raţie 3, deci S9 = = 126 .
2
4. Cum coeficientul lui x 2 este negativ, este de ajuns să arătăm că abscisa vârfului parabolei asociate
b 4
funcţiei este egală cu 2. Cum xV = − , obţinem xV = − = 2 , deci f(2) este maximul funcţiei, deci
2a −2
f ( x ) ≤ f ( 2 ) , oricare ar fi x ∈ \.
5. Din formula distanţei dintre două puncte date prin coordonatele lor, avem
OM 2 = xM
2
+ yM2
= 22 + m2 = 5 , deci m2 = 5 − 4 = 1, m = ±1 .
6. Aplicăm teorema cosinusului pentru unghiul A, pentru a afla lungimea laturii BC:
BC = AB 2 + AC 2 − 2 ⋅ AB ⋅ AC ⋅ cos A , deci BC 2 = 16 + 36 − 2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ cos 600 = 52 − 24 = 28, BC = 2 7 .
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 82 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

3 3
3 3 3 3
1. Cum 3 = 33 , obţinem 3
= 3
= 32 = 3 9 , deci obţinem 0.
3 3
p −p
2. Din relaţiile lui Viete avem x1 + x2 = − = − p; x1 x2 = = − p , deci x1 + x2 − x1 x2 = − p − ( − p ) = 0 .
1 1
x −1
2 2
3. Obţinem echivalent   =   şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale avem x = −1. .
3 3
4. Arătăm că 2 f (2) = f (1) + f (4) , echivalent cu 2 log 2 2 = 2 ⋅ 1 = 2; log 2 1 = 0; log 2 4 = 2 , deci 2=0+2
adevărat.
y − yA
5. Ecuaţia lui AB: y − y A = B ( x − x A ) ne conduce la AB: y = 2 x + 1 . Ecuaţia lui CD:
xB − x A
y − yC
y − yC = D ( x − xC ) ne conduce la CD: y = 2 x − 1 . AB este paralelă cu DC pentru că pantele sunt
xD − xC
egale mAB = mCD = 2 şi ordonate la origine diferite (-1 ≠ 1 ).
6. Utilizăm proprietăţile unghiurilor suplementare: sin(1800 − x) = sin x, cos(1800 − x) = − cos x , deci
sin100D + cos100D − a = sin(180o − 80o ) + cos(180o − 80o ) − a = sin 80o − cos 80o − a = a − a = 0

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 83 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. 2C31 − A32 = 2 ⋅ 3 − 3 ⋅ 2 = 0 .
14 ⋅ 3 7⋅6
2. log 2 14 + log 2 3 − log 2 6 = log 2 = log 2 = log 2 7 , adevărat.
6 6
3. Impunem condiţiile de existenţă: x − 1 ≥ 0, x 2 − x − 2 ≥ 0 ; ridicăm la pătrat ecuaţia şi obţinem
2±2 2
x − 1 = x 2 − x − 2 , adică x 2 − 2 x − 1 = 0 cu soluţiile x1,2 = = 1 ± 2 , dar numai 1 + 2 satisface
2
condiţiile de existenţă, deci S = {1 + 2} .
−( m + 1) m
4. Din relaţiile lui Viete, x1 + x2 = − = m + 1; x1 x2 = = m , deci x1 + x2 − x1 x2 = (m + 1) − m = 1 .
1 1
5. Aplicăm formula ariei triunghiului când cunoaştem lungimile a două laturi şi măsura unghiului dintre
2
4⋅6⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin( BAC ) 2 =6 2 .
acestea AABC = =
2 2
6. Cum sin(90 + x) = cos x , obţinem
o

sin135D + tg45D − cos 45D = sin(90o + 45o ) − cos 45o + tg 45o = cos 450 − cos 45o + 1 = 0 + 1 = 1

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 84 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Cum 2 > 1 şi 2 + 3 > 1 , obţinem b < 1 < a .


2. Cerinţa e echivalentă cu a arăta că ∆ = 0 . Cum ∆ = (−4) 2 − 4 ⋅ 4 = 16 − 16 = 0, obţinem parabola este
tangentă la Ox.
3. Ecuaţia este echivalentă cu (3 ⋅ 5) x = 15;15 x = 151 , şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale avem x = 1 .
4. p% ⋅ 10000 = 5000 , deci p = 50% .
JJJG JJJG
5. Cum diagonalele în pătrat sunt congruente şi se taie în părţi egale, rezultă că vectorii OA, OC , respectiv
JJJG JJJG G JJJG JJJG JJJG JJJG G
OB, OD sunt opuşi deci suma lor este 0 ; deci OA + OB + OC + OD = 0 .
6. Cunoaştem că unghiurile hexagonului regulat sunt egale cu 1200, deci
3
sin120o = sin(180o − 60o ) = sin 60o = .
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 85 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

3
1 1
1. Conform formulei progresiei geometrice, bn = b1 ⋅ q n−1 , obţinem b4 = 16 ⋅   = 16 ⋅ = 2 .
2 8
2. Sistemul este echivalent cu rezolvarea ecuaţiei t 2 − St + P = 0 , unde S = x + y = −6, P = xy = 8 , deci
t 2 + 6t + 8 = 0 , ecuaţie ce admite soluţiile -2 şi -4; deci sistemul are soluţiile S = {(−2, −4); (−4, −2)} .
3. Ecuaţia este echivalentă cu 2− x = 22 şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale obţinem − x = 2, x = −2 .
4. Numărul cazurilor posibile este egal cu numărul tuturor funcţiilor f :{a, b} → {1, 2, 3} , adică
3 1
32=9.Numărul cazurilor favorabile este 3; deci P = =
9 3
JJJG JJJG
5. În paralelogramul dat, AB şi CD sunt laturi opuse, deci paralele şi congruente, deci vectorii AB, CD sunt
G
opuşi, suma lor fiind 0 .

( ) (
6. Avem proprietatea sin 180D − x = sin x , deci sin 180D − x =
4
5
)

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 86 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Sistemul este echivalent cu rezolvarea ecuaţiei t 2 − St + P = 0 , unde S = x + y = 5, P = xy = 6 , deci


t 2 − 5t + 6 = 0 , ecuaţie ce admite soluţiile 2 şi 3; deci sistemul are soluţiile S = {(2, 3); (3, 2)} .
2. f ( −1) = 5− ( −1) = 5; f ( 0 ) = 50 = 1;5 f (1) = 5 ⋅ 5−1 = 50 = 1 , obţinem f ( −1) + f ( 0 ) + 5 f (1) = 5 + 1 + 1 = 7 .
3. Cum (1 + 2)2 = 1 + 2 2 + 2 = 3 + 2 2 obţinem (3 + 2 2) x = (3 + 2 2)1 şi din injectivitatea funcţiei
exponenţiale obţinem x = 1 .
4. Din formula generală pentru numărul tuturor submulţimilor de k elemente dintre cele n ale unei mulţimi
6⋅5
date, Cnk , 0 ≤ k ≤ n , avem în cazul de faţă C62 = = 15
2
2+4 1 + (−3)
5. Fie M(x,y) mijlocul segmentului AB, deci x = = 3; y = = −1 , deci M(3,-1) .
2 2
( ) (
6. Avem proprietatea cos 180D − x = − cos x , deci cos 180D − x = − )
1
3

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 87 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Impunem condiţii de existenţă: x − 1 ≥ 0 , deci x ≥ 1 ; obţinem echivalent: x − 1 = 2; x − 1 = 4, x = 5


convine condiţiilor impuse, deci S = {5} .
2. Impunem condiţiile ∆ > 0, P < 0 , de unde se obţine: 1 − 4m > 0 şi m < 0 ; intersecţia intervalelor de soluţii
ale celor două inecuaţii dă soluţia finală S = ( −∞, 0) .
3. Condiţii de existenţă: x 2 − x − 2 > 0; 2 x − 4 > 0 ; din proprietăţile logaritmilor obţinem echivalent:
( )
log 2 x 2 − x − 2 = log 2 (2 x − 4) + 1 = log 2 (2 x − 4) + log 2 2 = log 2 2(2 x − 4) şi din injectivitatea funcţiei

logaritm avem x 2 − x − 2 = 4 x − 8, x 2 − 5 x + 6 = 0 , cu soluţiile 2 şi 3, dintre care doar 3 verifică condiţiile


impuse, deci S = {3} ;.
4. Conform formulei progresiei aritmetice, an = a1 + (n − 1) r , deci a4 = 2 + 3 ⋅ 3 = 11 .
2
D  2 1
5. Cum sin(180 − x) = sin x , obţinem 2 sin 135 = 2 sin 45 = 2 ⋅ 
o 2 2 o
= 2 ⋅ =1.
 2  2
 
1
2⋅2⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 1.
6. AABC = =
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 88 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

92 − 2
1. Suma cerută reprezintă suma primilor + 1 = 10 termeni ai progresiei aritmetice de prim termen 2 şi
10
(2 + 92) ⋅ 10
raţie 10, deci S10 = = 470 .
2
b −2 ∆
2. Coordonatele vârfului parabolei asociate sunt xV = − =− = 1; yV = − = f (1) = −4 . Înlocuind în
2a 2 4a
ecuaţia dreptei coordonatele vârfului obţinem 3 ⋅ 1 + (−4) + 1 = 0 , deci vârful V(1,-4) verifică ecuaţia dreptei.
3. Avem proprietatea Cnk = Cnn− k , 0 ≤ k ≤ n , deci a = C62 − C64 = C62 − C62 = 0 ;

( )
b = log 2 2−1 ⋅ 4 = log 2 (2−1 ⋅ 2) = log 2 1 = 0 , deci numerele sunt egale.
4⋅3
4. C42 + C43 = C42 + C41 = + 4 = 6 + 4 = 10
2
JJJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. Fie D în plan astfel încât 2 AM = AD Rezultă că M este mijlocul lui AD şi cum AB + AC = AD , rezultă
că ABDC paralelogram (eventual degenerat) , deci AD şi BC diagonale; cum M este mijlocul lui AD, rezultă
M mijlocul lui BC.
6. Cum sin (90o-x)=cosx, obţinem
sin 2 25D + sin 2 65D = sin 2 (90o − 25D ) + sin 2 65D = cos 2 65D + sin 2 65D = 1 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 89 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Sumă de 7 termeni în progresie geometrică cu primul termen 1 şi raţia 2 , obţinem


1 + 2 + 22 + … + 26 = 27 − 1 = 127 .
2. Inecuaţia se rescrie astfel ( x − 1)( x + 1)2 ≥ 0 ; cum ( x + 1) 2 ≥ 0 , pentru x ≠ −1 impunem x − 1 ≥ 0 , deci
x ≥ 1 . Pentru x = −1, inecuaţia se verifică, deci soluţia este S = {−1} ∪ [1, +∞) .
−m
3. Cum ∆ = 20082 + 4m 2 > 0 , există soluţii reale şi din relaţiile lui Viete, P = = −1 , deci constant .
m
4. Condiţii de existenţă: n ∈ , n ≥ 1 . Cn0 + Cn1 = 1 + n = 8 , deci n = 7 .
5. Din proprietăţile hexagonului regulat, avem că ABOF este paralelogram (romb), din regula
paralelogramului pentru suma de vectori de aceeaşi origine, obţinem AB + AF = AO .
( )
6. Cum printre factorii produsului se află şi lg tg45D = lg1 = 0 , tot produsul este 0.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 90 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

25 − 1
1. Sumă de + 1 = 7 termeni în progresie aritmetică de prim permen 1 şi de raţie 4, deci
4
(1 + 25) ⋅ 7
S7 = = 91 .
2
2. Cum x, y ∈ ] , avem condiţiile x 2 , y 2 ≤ 1 , deci se obţin soluţiile (1,0);(-1,0);(0,1);(0,-1) , deci
A = {(1,0);(-1,0);(0,1);(0,-1)} .
3. Condiţii de existenţă: 2 x+1 − 1 > 0 ; din definiţia logaritmului obţinem 2 x +1 − 1 = 1, 2 x +1 = 2 , şi din
injectivitatea funcţiei exponenţiale obţinem x + 1 = 1, x = 0 , soluţie ce verifică restricţiile impuse.
4. Cerinţă echivalentă cu a determina numărul funcţiilor injective f :{a, b, c} → {1, 2} , adică 23=8.
JJJG JJJG G JJJG JJJG
5. Relaţia AB + CD = 0 se rescrie AB = DC , ceea ce implică faptul că AB || CD, AB=CD (condiţie de
paralelogram) şi sensul de citire a vârfurilor paralelogramului este ABCD. .
BC 10 1
6. Din teorema sinusurilor avem = 2 R , deci sin A = = .
sin A 20 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 91 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

40 − 1
1. Elementele mulţimii A sunt termeni în progresie aritmetică de raţie 3, deci sunt + 1 = 14 elemente..
3
2. Termenii sumei sunt în progresie geometrică de raţie 2, deci 20 + 21 + ...27 = 28 − 1 = 255 .
3. Condiţii de existenţă: x>0; obţinem din definiţia logaritmului că 3 x = 2, x = 23 = 8 .
4. Cerinţă echivalentă cu numărul permutărilor de 3 elemente, adică 3!=6.
5. Din condiţia de apartenenţă a lui B la dreaptă rezultă a − 1 + 4 − 5 = 0 , deci a = 2 . Din condiţia de
apartenenţă a lui A la dreaptă rezultă 2 + b − 5 = 0 , deci b = 3 .
6. Printre factorii produsului se află şi cos 50 − cos 50 = 0 , deci produsul este 0.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 92 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Utilizând notaţiile uzuale, avem: b1 = 2, b2 = −2, b3 = 2 2 , deci b1b2 b3 = −8 .


2. f ( x) + 2 g ( x) = 4 x 2 − 4 x + 1 + 2(2 x − 1) = 4 x 2 − 1 = −1, x 2 = 0, x = 0 .
3. 32 x + 2 ⋅ 3x − 3 = 32 x − 3x + 3 ⋅ 3x − 3 = 3x (3x − 1) + 3(3x − 1) = (3x − 1)(3x + 3) = 0 , deci convine doar
3x = 1, x = 0 .
4⋅3
4. P3 − C42 = 3!− =6−6=0
2
5. Aplicăm formula distanţei, AO = ( −6) 2 + 82 = 10 .
AC AB AB + AC
6. Cum ABC este dreptunghic în A, avem sin B = , cos B = , sin B + cos B = .
BC BC BC

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 93 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 1
1. log 2 3 − log 2 9 = log 2 3 − ⋅ 2 log 2 3 = 0 .
2 2
2. Cum f (1) = 0 , tot produsul este 0.
3. Cum funcţia este definită pe \ şi coeficientul lui x 2 este pozitiv, rezultă că minimul funcţiei se realizează

în vârful parabolei, deci impunem − = −2, deci m 2 − 8 = 8, m 2 = 16, m = ±4 .
4a
4. Condiţii de existenţă: x > 0 , utilizăm proprietatea a log a x = x , deci x=4 satisface restricţiile impuse.
5. Din condiţiile de simetrie, obţinem B (2, −3) şi C (−2, 3) , deci
BC = (2 − (−2)) 2 + (−3 − 3)2 = 52 = 2 13 .
BC 1
6. Din teorema sinusurilor, = 2 R , deci BC = 2 ⋅ 4 ⋅ = 4 .
sin A 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 94 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. log 2 18 = log 2 32 ⋅ 2 = 2 log 2 3 + log 2 2 = 2 a + 1 .


2. f (1) + f (2) + f (3) = (a + b) + (2a + b) + (3a + b) = 6a + 3b , deci b = 0 .Cum f ( 4 ) = 8 , obţinem
4a = 8, a = 2 .
3. Intersecţia cu Oy este (0, f (0)) = (0, 6) .Pentru intersecţia cu Ox rezolvăm ecuaţia
f ( x) = 0, 2 x +3 = 2, x + 3 = 1, x = −2 , deci intersecţia este (−2, 0) .
4. Avem echivalent 3− x = 32 şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale rezultă − x = 2, x = −2 .
a 2 2
5. Impunem condiţia: = ≠ .Din a 2 = 16 rezultă a = ±4 , dar pentru a = 4 cele 3 fracţii devin egale, deci
8 a 4
nu convine decât a = −4 .
2+0 0+2
6. Dacă M(x,y) este mijlocul lui BC, atunci x = = 1, y = = 1 , deci M (1,1) . În acest caz mediana
2 2
AM are lungimea (2 − 1) 2 + (3 − 1) 2 = 5 .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 95 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. (1 + 2) 2 + (1 − 2) 2 = 1 + 2 2 + 2 + 1 − 2 2 + 2 = 6 ∈ ` .
2. Cerinţa este echivalentă cu x 2 − 4 x + 3 ≥ −1, adică x 2 − 4 x + 4 = ( x − 2) 2 ≥ 0 oricare x real.
3. Împărţim prima ecuaţie prin 2 şi notăm S = x + y = 8, P = xy = 12 , deci x, y sunt soluţii ale ecuaţiei
t 2 − St + P = 0 , adică t 2 − 8t + 12 = 0 , ecuaţie verificată de 2 şi 6, deci sistemul are soluţiile (2,6) şi (6,2).
4. Condiţii de existenţă: n ∈ `, n ≥ 2 . Împărţim ecuaţia prin (n − 2)! ; se obţine n(n − 1) = 12 = 3 ⋅ 4 , deci
singura soluţie număr natural este n = 4 .
5. Utilizăm scrierea pe coordonate a vectorilor de poziţie, deci
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG JJJG G G
OA = i − j ; OB = 3i + 5 j , OC = OA + OB = 4i + 4 j , deci C (4, 4) .
AB 2 + AC 2 − BC 2 4 + 16 − 9 11
6. Utilizăm teorema cosinusului pentru unghiul A: cos A = = = .
2 AB ⋅ AC 16 16

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 96 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( x − 1) + ( x + 3)
1. Impunem ca termenul din mijloc să fie media aritmetică a vecinilor săi, deci 2 x − 2 = ;
2
obţinem 4 x − 4 = 2 x + 2, 2 x = 6, x = 3 .
2. Cum ∆ = m 2 + 4 > 0 , condiţia ca soluţiile să fie opuse ca semn este ca produsul rădăcinilor să fie negativ,
−1
deci P = = −1 <0 oricare ar fi m real.
1
3. Se obţine echivalent: 2− x = 2 x − 2 , − x = x − 2, 2 x = 2, x = 1 .
9
4. C10 − C98 = C10
1
− C91 = 10 − 9 = 1
2 4 1
5. Impunem ca 3 3 1 = 0 , de unde obţinem m − 1 = 0, m = 1 .
m 5 1
3
6. Cum triunghiul este dreptunghic avem proprietatea că sin C = cos B = .
5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 97 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( x − 1) + (2 x + 5)
1. Impunem x + 1 = , de unde avem 2 x + 2 = 3 x + 4, x = −2 .
2
9
2. Impunem ∆ = 9 − 4m > 0 , deci m < şi P = 1 , deci m = 1 . (Se obţine ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 ).
4
3. Condiţii de existenţă: x > 0
lg 2 x − 4 lg x + 3 = lg 2 x − lg x − 3 lg x + 3 = lg x ⋅ (lg x − 1) − 3(lg x − 1) = (lg x − 1)(lg x − 3) = 0 , deci x = 10 şi
x = 103 = 1000 .
4. Punctele de pe Oy au abscisa 0, deci f(0)=-6 şi punctul de intersecţie este (0,-6).
5. Calculăm AB 2 = (−m − 2)2 + ( m + 2) 2 = (4 2)2 , deci 2( m + 2) 2 = 32, ( m + 2) 2 = 16, m + 2 = ±4, m = 2 şi
m = −6 .
AB 2 + AC 2 − BC 2 25 + 755 − 100
6. Utilizăm teorema cosinusului pentru unghiul A: cos A = = = 0 (sau
2 AB ⋅ AC 50 3
prin reciproca teoremei lui Pitagora, triunghiul este dreptunghic în A, deci cosA=0).

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 98 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. log 3 24 = log 3 (3 ⋅ 23 ) = log 3 3 + 3 log 3 2 = 1 + 3a .


2. Condiţia dată este echivalentă cu − a + b = −b + a, 2a = 2b, a = b , deci f ( x) = g ( x) = ax + a, f , g : \ → \ ,
deci f = g .
3. Avem echivalent 4 x−1 = 4−1 şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale rezultă x − 1 = −1, x = 0
4. Cnk reprezintă numărul de submulţimi de k elemente din cele n ale unei mulţimi date, deci impunem
n(n − 1)
Cn2 = 6, = 6, n(n − 1) = 12 = 4 ⋅ 3 , deci singura soluţie număr natural este n = 4 .
2
x y
5. Deci dreapta este determinată de tăieturile sale cu axele de coordonate; obţinem ecuaţia + = 1 .
3 4
6. Evident triunghiul MON este dreptunghic în O, are catetele de lungimi 3,4 deci ipotenuza este 5 şi
3 ⋅ 4 12
înălţimea din O este = .
5 5

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 99 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Din 2 x + 1 ≥ 3x − 1 , obţinem x ≤ 2, x ∈ ` , deci A = {0,1, 2} .


2. f (1) + f (4) − f (2) = log 2 1 + log 2 4 − log 2 2 = 0 + 2 − 1 = 1 .
9 m
3. Impunem condiţiile ∆ = 9 − 4m > 0, deci m < şi P = = m < 0 , deci m ∈ (−∞, 0) .
4 1
4. Numărul cazurilor posibile este 4; numărul cazurilor favorabile este 2 (pentru n = 2 şi n = 4) , deci
2 1
probabilitatea este =
4 2
1 3 1
5. Impunem 2 5 1 = 0 , deci m − 7 = 0, m = 7 .
3 m 1
2+ x 4+ y
6. Dacă B(x,y), atunci avem 3 = , x = 4; 5 = , y = 6 , deci B (4, 6) .
2 2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 100 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. b1b2 b3 = 1 ⋅ (−2) ⋅ 4 = −8 .
2. f (1) + f ( 3) = 2 + log 3 1 + 23 + log 3 3 = 2 + 0 + 8 + 1 = 11 .
3. Ecuaţia nu necesită condiţii de existenţă, obţinem echivalent 1 − x = (−2)3 = −8, x = 9 .
b −12 3 3 9 3
4. xV = − =− = ; yV = f ( ) = 4 ⋅ − 12 ⋅ + 9 = 9 − 18 + 9 = 0 . (sau observam că legea funcţiei se
2a 8 2 2 4 2
restrânge ca binomul (2 x − 3) ).
2

2 2
3+ 2 5 2+3 5 3 3 3 2
5. Dacă M ( x, y ) , atunci x = = ;y= = , rezultă că OM =   +   = .
2 2 2 2  
2  
2 2
BC 4
6. Aplicăm teorema sinusurilor, = 2 R , deci R = =4.
sin A 1
2⋅
2

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

S-ar putea să vă placă și