Sunteți pe pagina 1din 10

NOTA DE FUNDAMENTARE

SECIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
Hotrre privind nivelul alocaiilor de hran pentru consumurile colective din
unitile sanitare publice
SECIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
1. Descrierea situaiei actuale

Actualele

alocaii

de

hran

pentru

consumurile colective din unitile sanitare


publice au fost aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr.429/16 aprilie 2008, nivelul
acestora situndu-se ntre 7,0 lei i 13,0 lei
pentru bolnavii aduli, corespunztor bolilor
pentru care sunt internai i 1,8 lei i 14,5 lei
pentru copii, pe categorii de vrst i
afeciuni.
Totodata,

anexa

cuprinznd

nivelul

alocatiilor pentru bolnavi a fost detaliat pe


tipuri de boli, n funcie de necesarul caloric
2. Schimbri preconizate

specific fiecrei afeciuni.


Avand n vedere evoluia preurilor la
mrfurile alimentare in perioada mai 2008februarie

2012,

precum

elementele

specifice alimentaiei n cazul anumitor boli,


este

necesar

actualizarea

nivelului

alocaiilor de hran.
Pentru fundamentarea propunerilor, s-au
avut n vedere: indicele preurilor de consum
la mrfuri alimentare, in perioada mai 2008februarie 2012, comunicat de Institutul
Naional

de

Statistic,

cu

adresa

nr.2753/6.04.2012, de 112,34%

precum i

calculul detaliat al cuantumului acestora, pe


categorii de bolnavi i boli, efectuat de
medicii specialiti nutriioniti de la Institutul
de Nutriie i Boli Metabolice, Institutul
pentru Ocrotirea Mamei i Copilului i alte
institute de specialitate, respectiv spitale.
Este de remarcat c, nivelurile stabilite de
nutriioniti sunt superioare celor rezultate
din aplicarea ratei inflaiei la cuantumurile
actuale, dar tinnd seama de importana
alimentaiei

tratamentul

bolnavilor,

precum i de faptul c, n cele mai multe


cazuri, nivelul alocaiilor de hran aprobat a
fost subdimensionat comparativ cu cel reiesit
din calculul necesarului caloric, au fost luate
n considerare, ndeosebi n cazul copiilor,
cele comunicate de specialiti, cu unele
corecii.

innd

cont

c,

totalul

cheltuielilor efectuate de spitale cheltuielile


cu

hrana

reprezint

cca.11%,

impactul

bugetar a fost estimat la 17 milioane lei


anual, respectiv 7,0 mil.lei pentru anul 2012.
3. Alte informaii

Avnd n vedere necesitatea ncadrrii n


sumele aprobate prin bugetele de venituri i
cheltuieli pentru unitile sanitare, baremurile
sunt maximale. Respectivele baremuri pot fi
majorate

prin

hotrri

ale

consiliilor

unitilor

administrativ-teritoriale

pentru

spitalele din subordine , cu suportarea de


ctre

acestea

din

bugetele

proprii

cheltuielilor suplimentare, precum i la


solicitarea persoanelor fizice beneficiare,

care vor suporta cheltuielile corespunztoare.


SECIUNEA A 3-A
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social

Alimentaia
component

bolnavilor
a

constituie

tratamentului

afeciunilor

medicale i are un rol important n acordarea


asistenei medicale spitalicesti,
asigurarea

necesarului

pentru

caloric

coninutului n proteine, lipide, alte elemente


nutritive,
alimentare

precum

unor

corespunztoare

regimuri
diverselor

afeciuni.
4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaii
SECIUNEA A 4-A
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT,
ATT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CT I PE TERMEN
LUNG (PE 5 ANI)
- milioane lei
Indicatori

Anul Urmatorii 4 ani


curent 2013 2014 2015
2012
2

1. Modificri ale veniturilor bugetare,


plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

2016

Media
pe 5
ani
7

c) bugetul asigurrilor sociale de stat:


(i) contribuii de asigurri
2. Modificri ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul institutiilor finantate integral
din venituri proprii:
(i) bunuri i servicii

+7,0

+17,0

+17,0

17,0

17,0

17,0

+7,0

+17,0

+17,0

+17,0 +17,0 +17,0

3. Impact financiar, plus/minus, din care:


a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creterii
cheltuielilor bugetare
Veniturile proprii ale institutiilor
finantate integral din venituri proprii
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificrilor veniturilor
i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaii :
Spitalele sunt uniti sanitare finanate
integral din venituri proprii, au autonomie
financiar i ii desfaoar activitatea pe
baza bugetului de venituri i cheltuieli.
SECIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAIEI N
VIGOARE -nu este cazul
1. Proiecte de acte normative
suplimentare

2. Compatibilitatea proiectului de act


normativ cu legislaia comunitar n
materie
3. Decizii ale Curii Europene de Justiie
i alte documente
4. Evaluarea conformitii:
Denumirea actului sau documentului
comunitar, numarul, data adoptarii si data
publicarii

Gradul de
conformitate (se
conformeaza/nu se
conformeaza)

Comentarii

5. Alte acte normative i/sau documente


internaionale din care decurg
angajamente
6. Alte informaii
SECIUNEA A 6-A
CONSULTRILE EFECTUATE N VEDEREA ELABORRII PROIECTULUI
DE ACT NORMATIV nu este cazul
1. Informaii privind procesul de
consultare cu organizaii
neguvernamentale, institute de cercetare
i alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaiilor
cu care a avut loc consultarea, precum i
a modului n care activitatea acestor
organizaii este legat de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultrile organizate cu autoritile
administraiei publice locale, n situaia n
care proiectul de act normativ are ca
obiect activiti ale acestor autoriti, n
condiiile Hotrrii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare
a structurilor asociative ale autoritilor
administraiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative


4. Consultrile desfurate n cadrul
consiliilor interministeriale, n
conformitate cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaii privind avizarea de ctre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aprare a rii
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concurenei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaii
SECIUNEA A 7-A
ACTIVITI DE INFORMARE PUBLIC PRIVIND ELABORAREA I
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Informarea societii civile cu privire
la necesitatea elaborrii proiectului de act
normativ
2. Informarea societii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului n
urma implementrii proiectului de act
normativ, precum i efectele asupra
sntii i securitii cetenilor sau
diversitii biologice
3. Alte informaii

La elaborarea prezentului proiect de hotrre,


au

fost

respectate

dispoziiile

Legii

nr.52/2003 privind transparena decizional


n administraia public.
SECIUNEA A 8-A
MSURI DE IMPLEMENTARE nu necesit

1. Msurile de punere n aplicare a


proiectului de act normativ de ctre
autoritile

administraiei

publice

centrale i/sau locale - nfiinarea unor


noi

organisme

sau

extinderea

competenelor instituiilor existente


2. Alte informaii

Fa de cele de mai sus, s-a ntocmit alturatul proiect de hotrre pe care l supunem
spre aprobare.

MINISTRUL SNTII,
Vasile Cepoi

AVIZM FAVORABIL
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANELOR
PUBLICE,

MINISTRUL JUSTIIEI,

Florin Georgescu

Titus Corlean

PREEDINTELE CASEI NAIONALE


DE ASIGURRI DE SNTATE,
Doru Bdescu

GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE
privind nivelul alocaiilor de hran pentru consumurile colective
din unitile sanitare publice
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat i al art.6 din Ordonana
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile
administraiei publice i instituiile publice, aprobat prin Legea nr.247/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta h o t r r e.

Art.1 Incepnd cu luna august 2012, nivelul alocaiilor de hran pentru consumurile
colective din unitile sanitare publice este cel prevzut n anexa care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2 Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, se abrog Hotrrea
Guvernului nr. 429/2006 privind nivelul alocaiilor de hran pentru consumurile colective din
unitile sanitare publice, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 329 din 25
aprilie 2008.

PRIM MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA

ANEXA

NIVELUL ALOCAIILOR DE HRAN


pentru consumurile colective din unitile sanitare publice
lei/bolnav internat/zi
17,0
16,0
16,0
16,0
16,0
17,0
16,0
9,5
12,0
12,0
11,0

- Bolnavi TBC i HIV/ SIDA aduli


- Bolnavi TBC i HIV/ SIDA copii
- Bolnavi hepatit, neoplazici aduli
- Bolnavi hepatit, neoplazici copii
- Bolnavi diabet aduli
- Bolnavi diabet copii
- Bolnavi ari
- Ali bolnavi aduli
- Luze
- Bolnavi n leprozerii
- Regim de hemodializ

- Boln - Bolnavi psihici i bolnavi psihici cu internare


Obligatorie
- Bolnavi internai n staionare de zi
- Copii nou nscui prematuri n materniti/
compartimente, alimentai artificial
- Copii nou nscuti prematuri n materniti/
compartimente, alimentai natural
- Copii 0-3 ani
- Copii 3-16 ani
- Alocaie pentru o raie de 0,500 l lapte distribuit prin
unitile sanitare*
- Insoitori ai bolnavilor internai n uniti sanitare
- Bolnavi strini internai
Gerontologie i Geriatrie

la

Institutul

Naional

de

13,0
7,5
10,0
5,0
9,5
12,5
2,5*
7,5
20,0

*Se acord n completarea alimentaiei naturale, iar dup caz, de alocaia noului nscut poate
beneficia mama acestuia
NOT
Nivelul alocaiilor de hran cuprinse n prezenta anex este maximal ; acesta poate fi depait
prin hotrri ale consiliilor unitilor administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordine ,
cu suportarea de ctre acestea din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare, precum i la
solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile suplimentare
corespunztoare.

TABEL COMPARATIV

lei/bolnav internat/zi

- Bolnavi TBC i HIV/ SIDA


aduli
- Bolnavi TBC i HIV/ SIDA
copii
- Bolnavi hepatit, neoplazici
aduli
- Bolnavi hepatit, neoplazici
copii
- Bolnavi diabet aduli
- Bolnavi diabet copii
- Bolnavi ari
- Ali bolnavi aduli
- Luze
- Bolnavi n leprozerii
- Regim de hemodializ
- Boln - Bolnavi psihici i bolnavi
psihici cu internare obligatorie
- Bolnavi internai n staionare
de zi
- Copii nou nscui prematuri n
materniti sau compartimente,
alimentai artificial
- Copii nou nscuti prematuri n
materniti/compartimente,
alimentai natural
- Copii 0-3 ani
- Copii 3-16 ani
- Alocaie pentru o raie de
0,500 l lapte distribuit
prin
unitile sanitare
- Insoitori ai bolnavilor
internai n uniti sanitare
- Bolnavi strini internai la
Institutul
Naional
de
Gerontologie i Geriatrie

HG
429/2008
13,0

Indice infl.
112,34%
14,6

Prop.INDNBM/ Prop.
alte spitale
MS
22,2
17,0

11,0

12,4

20,0

16,0

11,5

12,9

19,0

16,0

13,6

15,3

20,0

16,0

12,0
14,5
11,5
7,0
8,0
9,0

13,5
16,3
12,9
7,9
9,0
10,1

16,3
17,4
19,1
10,1
13,3
13,0
11,8

16,0
17,0
16,0
9,5
12,0
12,0
11,0

10,0
5,1

11,2
5,7

14,5
7,6

13,0
7,5

6,0

6,8

10,0

10,0

1,8

2,0

5,0

5,0

6,0
7,8

6,8
8,8

9,7
12,9

9,5
12,5

1,8*

2,0

2,5

2,5*

5,7

6,4

7,6

7,5

16,2

18,2

20,0

20,0

*Se acord n completarea alimentaiei naturale, iar dup caz, de alocaia noului nscut poate
beneficia mama acestuia
NOT
Nivelul alocaiilor de hran cuprinse n prezenta anex este maximal ; acesta poate fi depit
prin hotrri ale consiliilor unitilor administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordine ,
cu suportarea de ctre acestea din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare precum i la
solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile suplimentare
corespunztoare.