Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n baza prevederilor art. 4 i 9 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008,
ministrul finanelor publice emite prezentul ordin:
Art. 1 (1) Se aprob Normele privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplic de ctre persoanele juridice prevzute la art. 1
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, denumite n continuare entiti.
(3) Pentru instituiile autorizate, reglementate i supravegheate de Banca Naional a
Romniei, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private i Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, prezentele norme pot fi completate cu
prevederi specifice de ctre aceste instituii.
(4) Entitile prevzute la alin. (2) au obligaia s emit proceduri proprii privind
inventarierea, n baza prezentelor norme, aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau
alt persoan care are obligaia gestionrii entitii respective.
Art. 2 Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 15 zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 3 La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de activ i de pasiv, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 1174 din 13 decembrie 2004, cu modificrile ulterioare.
Art. 4 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe POGEA

S-ar putea să vă placă și