Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN Nr.

29 din 28 decembrie 2011


privind modificarea i completarea Ordinului Bncii Naionale a Romniei nr. 27/2010 pentru
aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar, aplicabile instituiilor de credit
EMITENT:
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 29 decembrie 2011
Avnd n vedere prevederile art. 153 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Bncii
Naionale a Romniei nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar de ctre instituiile de credit, ca baz a contabilitii i pentru ntocmirea de situaii
financiare anuale individuale, ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2012,
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 99/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Bncii Naionale a Romniei,
Banca Naional a Romniei emite urmtorul ordin:
ART. I
Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile instituiilor de credit,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 890 i 890 bis din 30 decembrie 2010, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) - (4), cu urmtorul cuprins:
"(2) Situaia prevzut la alin. (1) se depune de ctre instituiile de credit, persoane juridice
romne, la Banca Naional a Romniei - Direcia supraveghere, mpreun cu situaiile
financiare anuale aferente exerciiului financiar al anului 2011, ntocmite n conformitate cu
Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene, aplicabile instituiilor de credit, instituiilor financiare
nebancare i Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar, cu modificrile i
completrile ulterioare, n termen de 130 de zile calendaristice de la ncheierea exerciiului
financiar al anului 2011, precum i la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n
termen de 150 de zile de la ncheierea exerciiului financiar al anului 2011.
(3) Situaia menionat la alin. (1) se depune de ctre sucursalele din Romnia ale instituiilor
cu sediul n alt stat membru al Uniunii Europene i de cele care ndeplinesc condiiile prevzute
la pct. 243 din Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituiilor
de credit, instituiilor financiare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor n sistemul
bancar, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 13/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, mpreun cu informaiile suplimentare privind activitatea proprie,
prevzute la pct. 241 din respectivele reglementri, la autoritile i n termenele prevzute la
alin. (2). n alte cazuri dect cel prevzut la pct. 243 din Reglementrile contabile conforme cu
directivele europene, aplicabile instituiilor de credit, instituiilor financiare nebancare i Fondului
de garantare a depoziiilor n sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale a
Romniei nr. 13/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, sucursalele din Romnia ale
instituiilor de credit cu sediul ntr-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situaii
financiare anuale referitoare la activitatea proprie, nsoite de situaia menionat la alin. (1).

(4) n cazul n care ultima zi a termenelor de depunere prevzute la alin. (2) este o zi
nelucrtoare, situaiile respective se vor depune cel trziu pn n prima zi lucrtoare ulterioar
acesteia."
2. Anexa nr. 1 "Reglementri contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar, aplicabile instituiilor de credit" se modific i se completeaz potrivit prevederilor
cuprinse n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. II
Prevederile prezentului ordin intr n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2012.
ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Preedintele Consiliului de administraie
al Bncii Naionale a Romniei,
Florin Georgescu
Bucureti, 28 decembrie 2011.
Nr. 29.
ANEXA 1
MODIFICRI I COMPLETRI
ale Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar,
aplicabile instituiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 27/2010
1. Punctul 171 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"171. Imobilizrile corporale i necorporale, precum i stocurile achiziionate n valut,
capitalul social subscris n valut, capitalul de dotare vrsat n valut i celelalte elemente de
capitaluri proprii, precum i cheltuielile i veniturile aferente operaiunilor n valut se
contabilizeaz n moneda naional prin intermediul contului <<Contravaloarea poziiei de
schimb>>."
2. Punctul 202 cuprinznd "Planul de conturi aplicabil instituiilor de credit" se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
a) n cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate i provizioane", grupa 58 "Rezultatul
reportat", la contul sintetic de gradul II - 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea
IFRS ca baz a contabilitii", se introduc trei conturi sintetice bifuncionale de gradul III, dup
cum urmeaz:
"- 58171 <<Rezultatul reportat din provizioane specifice>>
- 58172 <<Rezultatul reportat provenit din alte ajustri, mai puin ajustarea la inflaie>>
- 58173 <<Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29>>.";
b) n cadrul Clasei 9 "Operaiuni n afara bilanului", grupa 99 "Alte conturi n afara bilanului",
se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I - 995 "Filtre prudeniale".
3. Punctul 204 cuprinznd "Coninutul conturilor prevzute de Planul de conturi aplicabil
instituiilor de credit" se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) n cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate i provizioane", grupa 58 "Rezultatul
reportat", coninutul contului sintetic de gradul II - 5813 "Rezultatul reportat provenit din
adoptarea pentru prima dat a IAS 29" se modific i va avea urmtorul cuprins:
"5813 - ajustri aferente primului an de aplicare a IAS 29, care au fost nregistrate n baza
Ordinului ministrului finanelor publice i al guvernatorului Bncii Naionale a Romniei nr.
1.982/5/2001.";
b) n cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate i provizioane", grupa 58 "Rezultatul
reportat", la contul sintetic de gradul II - 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea

IFRS ca baz a contabilitii", se introduc conturile sintetice bifuncionale de gradul III - 58171
"Rezultatul reportat din provizioane specifice", 58172 "Rezultatul reportat provenit din alte
ajustri, mai puin ajustarea la inflaie" i 58173 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS
29", cu urmtorul coninut:
"58171 - rezultatul reportat provenit din ajustrile cerute de implementarea IFRS ca baz a
contabilitii reprezentnd diferenele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente
fiecrui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la
data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr. 3/2009
privind clasificarea creditelor i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea i utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificrile i completrile ulterioare, i ajustrile
pentru depreciere evideniate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit prevederilor IFRS, aferente
fiecrui element pentru care au fost constituite provizioane specifice;
58172 - rezultatul reportat provenit din alte ajustri cerute de implementarea IFRS ca baz a
contabilitii, mai puin ajustarea la inflaie, evideniate distinct pentru fiecare element ce a fcut
obiectul unor astfel de ajustri, cum sunt: ajustri aferente provizioanelor/ajustrilor pentru
depreciere, altele dect cele nregistrate n contul 58171; ajustri determinate de trecerea la
aplicarea metodei dobnzii efective; repunerea n conturi bilaniere a creanelor evideniate n
afara bilanului care ndeplinesc criteriile de recunoatere ca active; ajustri provenite din
retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire i alte ajustri;
58173 - rezultatul reportat provenit din ajustrile cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a
implementrii IFRS ca baz a contabilitii, evideniate distinct pentru fiecare element ce a fcut
obiectul unor astfel de ajustri.";
c) n cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustri pentru depreciere, provizioane
i recuperri de creane", contul sintetic de gradul I - 767 "Venituri din recuperri de creane" i
modific coninutul i va avea urmtorul cuprins:
"767 - venituri reprezentnd recuperri din creane derecunoscute.";
d) n cadrul Clasei 9 "Operaiuni n afara bilanului", grupa 99 "Alte conturi n afara bilanului",
se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I - 995 "Filtre prudeniale", cu urmtorul coninut:
"995 - filtre prudeniale reprezentnd diferenele pozitive dintre ajustrile prudeniale de
valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu exerciiul
financiar al anului 2012 i ajustrile pentru depreciere determinate potrivit IFRS,
corespunztoare activelor financiare care intr sub incidena respectivelor metodologii".
4. Referirile din cuprinsul Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale
de Raportare Financiar, aplicabile instituiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale
a Romniei nr. 27/2010, la contul sintetic de gradul I - 611 "Cheltuieli cu beneficiile pe termen
scurt ale angajailor" se vor citi ca referiri la contul sintetic de gradul I - 611 "Cheltuieli cu
beneficiile angajailor".
---------------