Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a


Anul colar 2014 - 2015
Matematic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total obinut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea i SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.

SUBIECTUL I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(30 de puncte)

3
18
7
120
12
80

5p
5p
5p
5p
5p
5p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. Deseneaz paralelipipedul dreptunghic


Noteaz paralelipipedul dreptunghic
2. abc este divizibil cu 5 , deci c = 0 sau c = 5
Dac c = 0 , atunci a + b = 22 , ceea ce este imposibil deoarece a i b sunt cifre
Dac c = 5 , atunci a + b = 17 a = 8, b = 9 sau a = 9, b = 8 , deci numerele sunt 895 i 985
3.
47 x
n prima zi elevul citete 47% x =
, unde x este numrul de pagini ale crii
100
47 x
+ 53 = x , de unde obinem x = 100 de pagini
100
4.
2 +1
2 1
+
=2 2
a) x =
2 1
2 1
x

b) y = 2 2 + 2

2p
3p
3p
2p

1
=3
2

2p

) 3=5
2
2
( x2 + x + 1) ( x2 + x ) = 2x2 + 2 x + 1
2

x2 y = 2 2

5.

8 2 =2 2 2 2 2 =4

4p
1p
1p
1p
3p

3p
3p

E ( x ) = x2 + 2x + 1

1p

E ( n ) = ( n + 1) , pentru orice n numr natural

1p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1. a) EM = 3 hm i FM = 3 hm , unde FM AB i M ( AB )
EF = 32 + 32 = 3 2 hm

2p
3p

Prob scris la matematic


Barem de evaluare i de notare

Simulare
Pagina 1 din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

b) EMF este dreptunghic isoscel, deci m ( FEM ) = 45 , de unde obinem m ( EFD ) = 45 2p


DPF este dreptunghic isoscel PD = PF
1p
EP + PD = EP + PF = EF , deci traseul E P D i aleea EF au aceeai lungime
2p
c) DF = BE i PFD QEB PFD QEB ( IU ) , deci DP = BQ
3p
DPBQ
Cum DP EF i BQ EF , obinem DP BQ , deci
este paralelogram
2p
2. a) BE = BF = 4 cm
2p

ABEF =

44
= 8 cm 2
2

3p

b) {O} = AC BD , VO ( ABC ) i D ( ABC ) m (VD, ( ABC ) ) = m ( (VD, DO ) ) =


= m ( VDO )

BD = 8 2 VBD dreptunghic isoscel, deci m ( VDO ) = 45

c) BE = BF , MBE MBF i MB latur comun MEB MFB ( LUL )

m ( BMF ) = 90 , deci FM VB i cum EM VB i FM EM = {M } VB ( EMF )

Prob scris la matematic


Barem de evaluare i de notare

2p
3p
2p
3p

Simulare
Pagina 2 din 2