Sunteți pe pagina 1din 20
Capitolul 2 REPRODUCEREA FORMEI COROANELOR DINTILOR Cunoasterea particularitatilor morfologice ale coroanelor dinti- lor contribuie la reproducerea exacté a formei anatomice, atat in cadrul procesului de studiu, cat si in cadrul confectionarii proteze- lor dentare. Reproducerea formei anatomice a coroanelor dintilor urmareste doua scopuri: 1) memorizarea formelor anatomice si a reliefului coronar in cadrul studiului didactic si elaborarea mano- perelor necesare pentru a reproduce forma corespunzatoare: 2) re- producerea formelor anatomice la confectionarea protezelor denta- re. In procesul didactic in acest scop sunt utilizate: a) desenul anatomic care reproduce relieful morfologic al tuturor suprafetelor dentare, fie separat sau concomitent, ceea ce contribuie la fixarea unei imagini complexe a fiecarui dinte in parte; b) desenul sche- matic care prezinta conturul geometric exact al fiecdrei suprafete coronare; c) modelajul direct folosind ghipsul sau ceara in scopul reproducerii vizuale a formei anatomice a coroanei dentare; d) mo- delajul dirijat care prevede transpunerea initiala a desenului sche- matic al fiecdrei suprafete a dintelui pe blocurile din ghips sau cear4 cu inlaturarea ulterioard a surplusurilor si finisarea modelu- lui, obfinand astfel forma anatomica definitiva a coroanei. Pentru reproducerea formelor anatomice respective la confectionarea pro- tezelor dentare sunt utilizate urmatoarele metode: a) modelajul prin tehnica aditiei cu cearé; b) modelajul prin tehnica aplicarii pas- telor si cremelor respective. De remarcat faptul cd aceste metode pot fi utilizate si in scop didactic. 2.1. Principii generale de modelaj si instrumentarul necesar Din metodele de reproducere a formei coronare a dint{ilor cea mai frecvent utilizata este modelajul dirijat, metoda adresata viito- rilor specialisti cu scopul dezvoltarii deprinderilor respective in modelajul liber pentru a reproduce cu fidelitate morfologia anato- mica coronara fn cadrul realizarii protezelor dentare. Tehnica mo- delajului dirijat prevede utilizarea blocurilor din ceara sau din 68 ghips, cu dimensiuni de 30/15 mm pentru scara 1/1 sau 60/30 mm pentru scara 2/2. Suprafetele blocului reprezinta suprafetele viito- rului dinte, din care cauzd ele se marcheaza cu prima litera a de- numirii suprafetei dintelui: V— vestibulara, O — orala, M— me- ziala, D — distala. Printr-o linie verticalaé pe bloc se noteaza inal- timea coroanei delimitand-o de radacina. Pe suprafetele axiale ale blocului, care reprezinta si coroana dintelui, se transpune in mm conturul geometric al fiecirei suprafete coronare. Dupa schitele notate a suprafetelor coronare se reduce din volumul blocului ob- {inand astfel o figura geometricd cu suprafete plane asemanatoare cu forma anatomica a coroanei dintelui respectiv. Ulterior pe fie- care suprafata coronard se transpun schifele contururilor morfo- functionale ale coroanei anatomice si se reduce volumul necesar. Apoi prin finisare se rotunjesc toate unghiurile si prin sculptare se accentueaza detaliile de relief, objinand astfel modelul care rep- rezinté structura morfologicé a coroanei dentare respective. Pen- tru o orientare anatomica mai perfecta atat in cadrul transpunerii desenului schematic, cat si in cadrul indepartarii materialului, este necesar ca operatiunile sA se execute concomitent pe cate doud suprafete opuse: M—D sau V—O. Pentru modelajul de instruire sunt utilizate diverse instrumente confectionate de obicei din metal, cu manerele din material plas- tic sau elastic. Dotarea minima cu instrumente este reprezentata de: cufitul de ghips, bisturiuri mic si mare, spatule tehnice sau de modelat, benzi de hartie abraziva, un creion chimic. Pentru modelaj sunt necesare si diverse surse de cdldura, cum ar fi lampile cu alcool sau instalatiile gaz-metan cu becuri bunsen. Sursele de caldura sunt utilizate in tehnicile care prevad utilizarea cerii si a aliajelor usor fuzibile. Pentru objinerea modelului care reprezinta copia pozitiva a cam- pului protetic pe care se executa proteza se folosesc diverse truse de instrumente, specificul cérora depinde de tipul de modelaj. In prezent sunt elaborate o serie de truse de modelaj standardizate, clasificate in instrumente de aditie si instrumente substractive. Prin incalzirea instrumentelor de aditie se realizeaza transpor- tarea si depunerea picdturilor de ceara, volumul carora depinde de diametrul capatului activ (lucrator) al instrumentului. Aceste in- strumente au forma diversa, cu extremitati mono- sau biactive, ceea ce permite aplicarea cerii fara dificultati. Instrumentele substractive sunt utilizate in procesul de reducere a volumului sau la accentuarea reliefului coronar, nefiind supuse incalzirii. Aceste instrumente difera ca forma, avand ambele extre- mitati active sau numai una, fiind sub forma de conuri, spatula sau sapaligad. Extremitatile active sunt bine ascutite gi taioase, fa- cand posibila sculptarea santurilor intercuspidiene, a fosetelor cus- pizilor si nivelarea marginilor modelului. Trusele de instrumente utilizate sunt cele standarde sau pot fi improvizate gi realizate din diferite instrumente stomatologice in conditii de laborator. 69 Pentru obtinerea modelului prin tehnica aplicarii pastelor, cre- melor si in special a portelanului sunt utilizate truse de instru- mente alcatuite din: instrumente de mentinere si fixare a mache- tei; instrumente de aplicare a materialului pentru modelare, instru- mente de vibrare si instrumente substractive. Instrumentele de menfinere si fixare sunt reprezentate de pense curbe sau drepte cu dinti de diferite dimensiuni. Aceste instrumente sunt confectionate din aliaj dur inoxidabil, au varful activ ascutit, ceea ce permite fixarea lucrarii protetice cu o suprafata foarte mica in vederea aplicarii materialului pentru modelare. __ Instrumentele de aplicare sunt reprezentate de pensule confec- tionate din par moale si fin de diverse dimensiuni (de la