Sunteți pe pagina 1din 151

I. Metodologie .........................................................................................

REZULTATE
A. Cheltuieli pentru produsele de uz curent..........................................5
B. Mici achiziții de bunuri de consum curent......................................14
C. Principalele achiziții de bunuri de consum curent.........................27
D. Magazine tip discount ……………………………………....………….64
E. Schimbarea magazinului curent.......................................................71
F. Promoții și oferte speciale………………………………………………88
G. Servicii și facilități oferite de magazine….………...............………..96
H. Mărci proprii………………………..……………………………….…...106
I. Prețurile produselor……….………………………………….…………112
J. Magazine locale………...………………………………………..………127
K. Date socio-demografice...................................................................135
L. Concluzii .............................................. ............................................145

2
Populația țintă: Cetăţeni români (bărbați și femei) rezidenţi în mediul urban și rural din România având vârsta de peste

18 ani, care iau decizii cu privire la achiziția de bunuri de consum în gospodărie.

Volumul eşantionului: 1000 de persoane

Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stadial, stratificat

Criterii de stratificare: regiuni de dezvoltare, mediu de rezidenţă și tip de localitate

Eşantionare: selecţie probabilistă a punctelor de eşantionare

Reprezentativitate: eşantionul rezultat de 1000 de persoane este reprezentativ pentru populaţia cu vârste peste 18 ani

din zonele selectate (o eroare de +3% la un nivel de încredere de 95%).

Validarea eşantioanelor: pe baza statisticilor oficiale

Ancheta de teren, prelucrarea datelor: au fost realizate de TOTEM Communication în perioada noiembrie – decembrie

2008.

4
Cât cheltuiţi (ca valoare), pe săptămână, pentru produsele de consum
curent achiziţionate atât de la supermarket cât şi de la alte magazine?

50 lei sau mai puţin 22.1%

51-100 lei 26.7%


Mai mult de un sfert dintre
respondenții din toate mediile 101-200 lei 27.4%
de rezidență (27,4%) cheltuiesc
în mod normal pe săptămână 201-300 lei 11.6%
între 101 și 200 lei pentru
produsele de consum curent 301-400 lei 6.2%

achiziționate de la supermarket
sau de la alte magazine, 401-500 lei 1.2%

aproximativ un sfert (26,7%)


cheltuiesc între 51 și 100 de lei, 501-600 lei 1.2%

iar mai puțin de un sfert


(22,1%) cheltuiesc 50 lei și mai Mai mult de 600 lei 1.7%

puțin
NȘ/NR 1.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


6
Cât cheltuiţi (ca valoare), pe săptămână, pentru produsele de consum
curent achiziţionate atât de la supermarket cât şi de la alte magazine?
40.0%

35.0% 33.5%

O treime dintre cumpărătorii 29.3%


30.0%
din mediul rural (33,5%) 27.0%
26.4%
cheltuiesc 50 de lei sau mai 25.0%
25.0%
puțin pe săptămână pentru
produsele de consum curent
20.0%
achiziționate de la orice tip Urban
de magazin, comparativ cu Rural
15.0% 13.8%
mediul urban în care 12,9% 12.9%
dintre respondenți cheltuiesc
aceeași sumă pentru 10.0% 8.9% 8.5%

aceleași produse.
5.0% 3.3% 3.4%
1.6% 2.0% 2.0%
0.7% 1.3%
0.2% 0.0%
0.0%
50 lei sau 51-100 lei 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 Mai mult NȘ/NR
mai puţin lei lei lei lei lei de 600 lei

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


7
Cât din valoarea de mai sus cheltuiţi în mod normal, pe săptămână, pentru
produsele de consum curent achiziţionate de la magazinele tip
supermarket?
50 lei sau mai puţin 28.7%

51-100 lei 11.3%

Mai mult de un sfert dintre 101-200 lei 5.0%


respondenți (28,7%) cheltuiesc
în mod normal pe săptămână 201-300 lei 3.6%

50 de lei sau mai puțin pentru


produsele de consum curent 301-400 lei 5.2%

achiziționate de la magazinele
401-500 lei 12.5%
de tip supermarket.
501-600 lei 11.3%

Mai mult de 600 lei 7.6%

NȘ/NR 14.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


8
Cât din valoarea de mai sus cheltuiţi în mod normal, pe săptămână, pentru
produsele de consum curent achiziţionate de la magazinele tip
supermarket? 40.0%

35.0% 33.9%
Sumele pe care respondenții
sunt dispuși să le cheltuiască
30.0%
săptămânal pentru produsele de
consum curent achiziționate în
24.5%
magazinele de tip supermarket 25.0%
sunt mai mari per total în mediul
20.5%
urban comparativ cu mediul 20.0%
rural. O treime dintre Urban
15.9% Rural
respondenții din mediul rural
15.0%
(33,9%) față de un sfert dintre
11.6%
11.1% 11.6%
respondenții din mediul urban 10.9%
10.0% 10.1%
(24,5%) cheltuiesc 50 lei sau mai 10.0% 8.3%
puțin pentru aceste achiziții, iar 6.9%
5.3%
4.7% 4.7% 4.7%
10% dintre respondenții din 5.0% 3.1%
mediul urban fată de 4,7% dintre 2.2%
resăpondenții din mediul rural
0.0%
sunt dispuși să cheltuiască mai
50 lei sau 51-100 lei 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 Mai mult NȘ/NR
mult de 600 lei pentru aceleași mai puţin lei lei lei lei lei de 600 lei
achiziții.
Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total
9
Indiferent dacă faceţi sau nu cumpărături de acolo, de câte minute aveţi
nevoie pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin mic de cartier sau piaţă
agroalimentară?

5 minute sau mai puţin 57.3%

6-10 min 24.4%


Trei din cinci persoane (57,3%)
declară că au nevoie de 5
11-20 min 10.0%
minute sau mai puțin pentru a
ajunge la cel mai apropiat
magazin mic de cartier sau 21-30 min 5.3%

piață agroalimentară, iar un


sfert (24,4%) au nevoie de 6-10 31-60 min 1.1%
minute.
Mai mult de 60 de min0.1%

NȘ/NR 1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


10
Indiferent dacă faceţi sau nu cumpărături de acolo, de câte minute aveţi
nevoie pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin mic de cartier sau piaţă
agroalimentară? 70.0%

60.7%
60.0%

53.1%

50.0%
Trei rspondenți din cinci din
mediul urban au nevoie de 5
minute sau mai puțin pentru a 40.0%

ajunge la cel mai apropiat


Urban
magazin mic de cartier sau 29.7%
30.0% Rural
piață agroalimentară, în timp ce
aproape o treime dintre 20.1%
20.0%
respondenții din mediul rural au
nevoie de 6-10 minute pentru 11.6%
8.7%
aceasta. 10.0% 7.2%
2.9% 2.5%
0.7%1.6% 0.0%0.2% 0.9%
0.0%
5 minute sau 6-10 min 11-20 min 21-30 min 31-60 min Mai mult de NȘ/NR
mai puţin 60 de min

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


11
Indiferent dacă faceţi sau nu cumpărături de acolo, de câte minute aveţi
nevoie pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin de tip supermarket /
hipermarket?

5 minute sau mai puţin 11.4%

6-10 min 14.7%

11-20 min 23.5%

21-30 min 19.0%

31-60 min 18.7%

Mai mult de 60 de min 9.2%

NȘ/NR 3.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


12
Indiferent dacă faceţi sau nu cumpărături de acolo, de câte minute aveţi
nevoie pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin de tip supermarket /
hipermarket?
35.0%
32.4% 33.0%

30.0%
În timp ce o treime dintre
cumpărătorii din mediul rural (33%)
au nevoie de 31-60 de minute 25.0%
pentru a ajunge la cel mai apropiat 21.7%
19.9%
supermarket, o treime dintre 20.0%
17.9%
cumpărătorii din mediul urban 17.6%

(32,4%) au nevoie de 11-20 minute Urban


15.0% 13.6%
pentru aceasta. Pentru jumătate 12.5% Rural
dintre locuitorii din mediul rural,
accesul la supermarketuri/ 10.0% 8.7%
hipermarketuri se face în mai mult 7.1%
6.0%
de 30 minute, comparativ cu mediul 5.0% 4.2%
urban în care aproape trei sferturi 2.4% 2.9%

dintre locuitori au nevoie de mai


puțin de 20 minute pentru aceasta. 0.0%
5 minute 6-10 min 11-20 min 21-30 min 31-60 min Mai mult de NȘ/NR
sau mai 60 de min
puţin

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


13
Având în vedere vizitele la magazin pentru mici aprovizionări, ce magazine
frecventați cel mai des?

Mai mult de jumătate dintre


persoanele intervievate (55,4%)
au declarat că pentru micile
aprovizionări frecventează cel
mai des magazinele mici din
cartier.

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


15
Având în vedere vizitele la magazin pentru mici aprovizionări, ce magazine
frecventați cel mai des? URBAN

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


16
Având în vedere vizitele la magazin pentru mici aprovizionări, ce magazine
frecventați cel mai des? RURAL

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


17
Cât cheltuiţi, aproximativ, pe săptămână, pentru aceste mici aprovizionări?

50 lei sau mai puţin 44.2%

51-60 lei 14.6%

Aproape jumătate dintre 61-70 lei 6.5%

consumatori (44,2%) cheltuiesc


50 lei sau mai putin pentru
micile aprovizionări 71-80 lei 7.0%

săptămânale , respectiv mici


achiziții de bunuri de consum 81-90 lei 9.3%
curent .

Mai mult de 90 lei 14.3%

NȘ/NR 4.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


18
Cât cheltuiţi, aproximativ, pe săptămână, pentru aceste mici aprovizionări?
60.0%

53.6%

50.0%

Mai mult de jumătate dintre


cumpărătorii din mediul 40.0%
rural (53,6%) față de 36.6%

aproximativ o treime dintre


cumpărătorii din mediul 30.0%
Urban
urban (36,6%), cheltuiesc
Rural
50 lei sau mai puțin pentru
micile aprovizionări 20.0%
17.0%
săptămânale/ respectiv 16.5%

mici achiziții de bunuri de 12.7% 12.1% 11.6%


consum curent. 10.0% 8.0% 8.2%
5.6% 5.8% 6.0%
4.7%
1.8%

0.0%
50 lei sau 51-60 lei 61-70 lei 71-80 lei 81-90 lei Mai mult de NȘ/NR
mai puţin 90 lei

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


19
În privinţa cumpărăturilor ocazionale sau acelea pentru micile
aprovizionări, unde faceţi în mod obișnuit cumpărăturile pentru fiecare din
următoarele?
De obicei supermarket De obicei magazine de cartier sau piață sau magazine specializate Amândouă în mod egal NȘ/NR

Produse de îngrijire personală (săpun, pastă de dinți, deodorant, etc ) 42.9% 37.6% 17.1% 2.4%

Ulei, zahăr 41.7% 36.0% 20.9% 1.4%

Carne și preparate din carne 37.4% 39.7% 18.5% 4.4%

Produse bricolaj (pentru diverse activități din gospodărie) 28.8% 41.9% 14.1% 15.2%

Mâncare gata preparată 26.5% 27.4% 7.2% 38.9%

Băuturi alcoolice (vin, bere etc ) 25.8% 36.8% 17.8% 19.6%

Produse lactate (lapte, iaurt etc ) 25.1% 42.7% 23.3% 8.9%

Ouă 23.4% 41.7% 22.0% 12.9%

Fructe și legume 23.2% 53.4% 18.2% 5.2%

Produse de cofetărie (dulciuri, prăjituri etc ) 19.7% 55.2% 12.9% 12.2%

Articole de îmbrăcăminte (haine etc ) 15.9% 59.4% 14.6% 10.1%

Produse de panificație (pâine etc ) 13.4% 68.5% 16.5% 1.6%

Ziare/reviste, cărţi etc 11.1% 58.2% 10.4% 20.3%

Medicamente 10.0% 72.2% 6.3% 11.5%

Alte produse alimentare 32.4% 32.3% 27.5% 7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


20
În privinţa cumpărăturilor ocazionale sau acelea pentru micile
aprovizionări, unde faceţi în mod obișnuit cumpărăturile pentru fiecare din
următoarele?
URBAN De obicei supermarket De obicei magazine de cartier sau piață sau magazine specializate Amândouă în mod egal NȘ/NR

Alte produse alimentare 33.2% 23.0% 35.9% 8.0%

Ulei, zahăr 46.4% 25.2% 27.5% 0.9%

Ouă 29.9% 34.8% 30.4% 4.9%

Produse lactate (lapte, iaurt etc) 30.6% 36.4% 30.4% 2.5%

Articole de îmbrăcăminte (haine etc) 17.0% 58.2% 15.2% 9.6%

Ziare/reviste, cărţi etc 12.3% 62.5% 10.0% 15.2%

Produse de îngrijire personală (săpun, pastă de dinți, deodorant, etc) 50.0% 29.0% 19.6% 1.4%

Produse de panificație (pâine etc) 17.8% 60.5% 20.5% 1.3%

Fructe și legume 27.0% 47.3% 23.0% 2.7%

Carne și preparate din carne 42.8% 31.3% 23.2% 2.7%

Băuturi alcoolice (vin, bere etc) 30.4% 28.4% 22.1% 19.0%

Produse bricolaj (pentru diverse activități din gospodărie) 35.9% 32.8% 18.7% 12.7%

Medicamente 11.8% 74.1% 6.3% 7.8%

Mâncare gata preparată 32.4% 22.5% 8.0% 37.1%

Produse de cofetărie (dulciuri, prăjituri etc) 24.3% 47.3% 16.3% 12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


21
În privinţa cumpărăturilor ocazionale sau acelea pentru micile
aprovizionări, unde faceţi în mod obișnuit cumpărăturile pentru fiecare din
următoarele?
De obicei supermarket De obicei magazine de cartier sau piață sau magazine specializate Amândouă în mod egal NȘ/NR

Alte produse alimentare 31.5% 43.8% 17.2% 7.6%

Ulei, zahăr 35.9% 49.3% 12.7% 2.0%

Ouă 15.4% 50.2% 11.6% 22.8%

Produse lactate (lapte, iaurt etc) 18.3% 50.4% 14.5% 16.7%

Articole de îmbrăcăminte (haine etc) 14.5% 60.9% 13.8% 10.7%

Ziare/reviste, cărţi etc 9.6% 52.9% 10.9% 26.6%

Produse de îngrijire personală (săpun, pastă de dinți, deodorant, etc) 34.2% 48.2% 14.1% 3.6%

Produse de panificație (pâine etc) 8.0% 78.3% 11.6% 2.0%

Fructe și legume 18.5% 60.9% 12.3% 8.3%

Carne și preparate din carne 30.8% 50.0% 12.7% 6.5%

Băuturi alcoolice (vin, bere etc) 20.1% 47.1% 12.5% 20.3%

Produse bricolaj (pentru diverse activități din gospodărie) 20.1% 53.1% 8.5% 18.3%

Medicamente 7.8% 69.9% 6.2% 16.1%

Mâncare gata preparată 19.2% 33.5% 6.2% 41.1%

Produse de cofetărie (dulciuri, prăjituri etc) 14.1% 65.0% 8.7% 12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


22
Gândindu-vă la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent (sau la magazinul cel
mai recent vizitat dacă există mai multe magazine de la care realizați micile
achiziții) care este distanţa aproximativă faţă de casă, la care se află acesta?

1 km sau mai puţin 71.9%

2 km 7.7%
Mai puțin de trei sferturi
(71,9%) dintre persoanele
chestionate afirmă că 3 km 3.7%
magazinul pe care îl vizitează
cel mai frecvent pentru
efectuarea micilor achiziții, este 4-5 km 2.5%

la o distanță de 1 km sau mai


puțin de casă.
Mai mult de 5 km 12.1%

NȘ/NR 2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


23
Gândindu-vă la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent (sau la magazinul cel
mai recent vizitat dacă există mai multe magazine de la care realizați micile
achiziții) care este distanţa aproximativă faţă de casă, la care se află acesta?
90.0%

80.0% 77.5%
Pentru două treimi dintre
respondenții din mediul urban 67.4%
70.0%
(67,4%) și trei sferturi dintre
respondenții (77,5%) din mediul 60.0%
urban, magazinul vizitat cel mai
frecvent este la o distanță de 1 50.0%
km sau mai puțin de casă; în
Urban
același timp, pentru una din cinci 40.0%
persoane din mediul rural Rural

(18,5%) comparativ cu 6,9% 30.0%


persoane din mediul urban,
18.5%
magazinul se afla la o distanță de 20.0%
mai mult de 5 km. 11.8%
10.0% 6.7% 6.9%
2.7% 4.0% 3.3%
0.0% 0.7% 0.7%
0.0%
1 km sau mai 2 km 3 km 4-5 km Mai mult de 5 NȘ/NR
puţin km

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


24
În medie, cât durează, cu mijlocul de transport pe care îl folosiţi în mod obişnuit, drumul
până la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent sau la magazinul cel mai recent
vizitat dacă există mai multe magazine de la care realizați micile achiziții?

5 minute sau mai puţin 41.5%

6-10 min 18.1%

Pentru micile achiziții de bunuri


de consum curent, doua 11-20 min 13.1%
persoane din cinci (41,5%)
declară că drumul până la
magazinul pe care îl vizitează 21-30 min 9.5%

cel mai frecvent durează 5


minute sau mai puțin cu 31-60 min 4.8%

mijlocul de transport folosit în


mod obișnuit. Mai mult de 60 de min 1.4%

NȘ/NR 11.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


25
În medie, cât durează, cu mijlocul de transport pe care îl folosiţi în mod obişnuit, drumul
până la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent sau la magazinul cel mai recent
vizitat dacă există mai multe magazine de la care realizați micile achiziții?
50.0%

45.0% 42.9%
39.7%
Aproximativ doua persoane din 40.0%

cinci din ambele medii de


35.0%
rezidență (42,9% în mediul
urban respectiv 39,7% în 30.0%
mediul rural), afirmă că drumul
25.0%
până la magazinul pe care îl Urban
vizitează cel mai frecvent 20.0% 19.0% Rural
17.0%
pentru micile achiziții de bunuri 14.9%
15.8%
de consum curent, durează 5 15.0%
12.1%
10.9%
minute sau mai puțin cu 10.0% 8.2%
7.8%
mijlocul de transport folosit în 6.2%
mod obișnuit. 5.0%
2.4% 2.5%
0.5%
0.0%
5 minute sau 6-10 min 11-20 min 21-30 min 31-60 min Mai mult de NȘ/NR
mai puţin 60 de min

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


26
Cât de des efectuați principalele achiziții de bunuri de consum curent,
excluzând micile cumpărături accidentale?

Mai mult de o dată pe săptămână 32.1%

O dată pe săptămână 33.6%

O treime dintre respondenți


(32,1%) achiziționează
principalele bunuri de consum De două-trei ori pe lună 19.4%

curent (excuzând micile


cumpărături accidentale) mai
mult de o dată pe săptămâna; o O dată pe lună 12.1%

altă treime (33,6%)


achiziționează același tip de
Mai puţin de o dată pe lună 1.7%
bunuri o dată pe săptămână.

NȘ/NR 1.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


28
Cât de des efectuați principalele achiziții de bunuri de consum curent,
excluzând micile cumpărături accidentale?
40.0%

34.6% 34.4%
35.0%
Achiziția principalelor bunuri de 33.0%
consum curent (excuzând micile 30.1%
cumpărături accidentale) se face 30.0%

relativ cu aceeași frecvență în


ambele medii de rezidență: mai 25.0% 24.1%
mult de o dată pe săptămnă,
respectiv o dată pe săptămână se 20.0%
aprovizionează două treimi din Urban
populația din mediul urban, cât și 14.7% Rural
15.0% 13.6%
din mediul rural. Un sfert dintre
respondenții din urban (24,1%) se 10.0%
aprovizionează de două-trei ori pe 10.0%
lună, comparativ cu o persoană
din zece din mediul rural (13,6%). 5.0%
2.2% 1.6%
1.3%
0.4%
0.0%
Mai mult de o O dată pe De două-trei O dată pe lună Mai puţin de o NȘ/NR
dată pe săptămână ori pe lună dată pe lună
săptămână

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


29
Care din afirmaţiile de mai jos descrie cel mai bine modul în care efectuați
principalele achiziții de bunuri de consum curent?

Aproape întotdeauna merg la acelaşi


39.5%
supermarket/magazin

Două persoane din cinci


(39,5%) merg aproape De obicei merg la acelaşi supermarket, dar ocazional
27.2%
întotdeauna la același pot merge la alt supermarket/magazin

supermarket/magazin pentru
principalele achiziții de bunuri În general mă bazez foarte mult pe magazinele din
13.5%
cartier sau piață şi merg la supermarket doar ocazional
de consum curent, în timp ce
mai mult de un sfert (27,2%)
merg de obicei la acelasi Nu am un supermarket/magazin la care să merg de
9.8%
obicei şi apelez la cel care este mai convenabil
supermarket, dar ocazional pot
merge și la alt
supermarket/magazin. Tind să merg la două supermarketuri/magazine diferite
7.4%
pe care le alternez

NȘ/NR 2.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


30
Care din afirmaţiile de mai jos descrie cel mai bine modul în care efectuați
principalele achiziții de bunuri de consum curent?
45.0%
39.7%
39.3%
40.0%
35.0%
Două persoane din cinci, atât din 30.6%
mediul rural cât și din mediul 30.0%

urban (39,7% rural, respectiv 25.0% 23.0%


20.8%
39,3% urban) merg aproape 20.0%
întotdeauna la același magazin 15.0% 11.2%
pentru achiziționarea pricipalelor 9.8% 8.7%
10.0% 7.6%
bunuri de consum curent. În timp 4.5% 4.0%
5.0%
ce o persoană din cinci din mediul 0.9%
Urban
0.0%
rural (20,8%) se bazează foarte Rural
mult pe magazinele din cartier
sau piață și merg doar ocazional
la supermarket, doar 7,6% dintre
respondenții din mediul urban
procedează similar.

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


31
Ce supermarket sau magazin folosiţi în mod frecvent pentru principala
achiziție de bunuri de consum curent?

Două treimi dintre


persoanele intervievate
(66,8%) preferă
magazinele mici din
cartier pentru principala
achiziție de bunuri de
consum curent în mod
frecvent.

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


32
Ce supermarket sau magazin folosiţi în mod frecvent pentru principala
achiziție de bunuri de consum curent?
URBAN

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


33
Ce supermarket sau magazin folosiţi în mod frecvent pentru principala
achiziție de bunuri de consum curent?
RURAL

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


34
Ce supermarket sau magazin folosiţi ocazional pentru principala achiziție
de bunuri de consum curent?

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


35
Ce supermarket sau magazin folosiţi în mod ocazional pentru principala
achiziție de bunuri de consum curent?
URBAN

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


36
Ce supermarket sau magazin folosiţi în mod ocazional pentru principala
achiziție de bunuri de consum curent?
RURAL

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


37
Pe care din următoarele categorii de produse le consideraţi în mod special
importante pentru a fi cumpărate în cadrul unei singure vizite la
supermarket/magazin pentru principala achiziție de bunuri de consum curent?
Ulei, zahăr 67.2%

Carne și preparate din carne 66.7%

Produse de îngrijire personală (săpun, pastă de dinți, deodorant, etc) 58.1%

Produse de panificație (pâine etc ) 53.7%

Fructe și legume 46.9%

Produse lactate (lapte, iaurt etc ) 39.8%

Ouă 37.2%

Produse bricolaj (pentru diverse activități din gospodărie) 17.3%

Băuturi alcoolice (vin, bere etc ) 14.9%

Articole de îmbrăcăminte (haine etc ) 14.5%

Medicamente 14.5%

Produse de cofetărie (dulciuri, prăjituri etc ) 12.0%

Mâncare gata preparată 8.5%

Ziare/reviste, cărţi etc 6.0%

Nici o categorie de mai sus 0.3%

Alte produse alimentare 38.1%

NȘ/NR 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


38
Pe care din următoarele categorii de produse le consideraţi în mod special
importante pentru a fi cumpărate în cadrul unei singure vizite la
supermarket/magazin pentru principala achiziție de bunuri de consum curent?
80
70.5
67.6
65.6
70 64.5
59.4
57.1
60 54.2 55.4
53.3
49.3
50 46.7
42.2
40 36.4 34.8
28.1
30 25.4
18.1 19.2 17.9
20 16.3 16.8
12.5 10.7 11.8 1310.7
10.3
10 6.2 7.4
4.9
0.7 1.8 2 Urban
0
Rural

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


39
Referindu-vă la principalele achiziții de bunuri de consum curent, cât de
des faceți astfel de cumpărături...
Foarte des Des Rar Foarte rar/ Niciodată NȘ/NR

În timpul vizitelor la alte magazine în apropiere de centrul oraşului 12.2% 31.0% 29.6% 20.3% 6.9%

Pe drumul spre casă de la serviciu, facultate, etc 9.1% 26.4% 24.1% 29.8% 10.6%

În timp ce vă plimbați 4.0%12.5% 30.0% 44.4% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


40
Referindu-vă la principalele achiziții de bunuri de consum curent, cât de
des faceți astfel de cumpărături...
URBAN Foarte des Des Rar Foarte rar/ Niciodată NȘ/NR

În timp ce vă plimbați 5.6%13.4% 33.0% 41.3% 6.7%

Pe drumul spre casă de la serviciu, facultate, etc 9.2% 26.4% 27.0% 27.5% 9.8%

În timpul vizitelor la alte magazine în apropiere de centrul oraşului 11.8% 30.4% 31.9% 20.7% 5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


41
Referindu-vă la principalele achiziții de bunuri de consum curent, cât de
des faceți astfel de cumpărături...
RURAL Foarte des Des Rar Foarte rar/ Niciodată NȘ/NR

În timp ce vă plimbați 2.0%


11.4% 26.3% 48.2% 12.1%

Pe drumul spre casă de la serviciu, facultate, etc 8.9% 26.3% 20.5% 32.6% 11.6%

În timpul vizitelor la alte magazine în apropiere de centrul oraşului 12.7% 31.7% 26.8% 19.9% 8.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


42
Gândindu-vă la magazinul de unde vă efectuați principalele achiziții de
bunuri de consum curent, ce mijloc de transport folosiţi cel mai des pentru
a vă duce?
Primul răspuns Al doilea răspuns Al treilea răspuns

Pe jos 44.1 15.4 0

Maşina 43.2 0.1

Mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou etc ) 9.9 13.2 3.5

Bicicletă, scuter, motocicletă 0.8


1.8
1.7

2.3
Taxiul 0.6
1

Transportul asigurat de supermarket 0.5


1.1

Trenul 0.3
0.1

Altele 0.1
0.4
0

NȘ/NR 0.8 66.5 90.9

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


43
Gândindu-vă la magazinul de unde vă efectuați principalele achiziții de
bunuri de consum curent, ce mijloc de transport folosiţi cel mai des pentru
a vă duce?
URBAN Primul răspuns Al doilea răspuns Al treilea răspuns

Maşina 44 0
0.7

Pe jos 44.4 17 0

Mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou etc) 8.9 12.3 4

1.8
Transportul asigurat de supermarket 0.7
1.8

2.4
Taxiul 0.7
1.4

Trenul 0.2
0.2
0

Bicicletă, scuter, motocicletă 0.2


0.7
0.5

Altele 0.2
0.2
0

NȘ/NR 0.9 65.9 90.8

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


44
Gândindu-vă la magazinul de unde vă efectuați principalele achiziții de
bunuri de consum curent, ce mijloc de transport folosiţi cel mai des pentru
a vă duce?
RURAL Primul răspuns Al doilea răspuns Al treilea răspuns

Maşina 42.4 0
0.5

Pe jos 40 15.8 0.2

Mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou etc) 10.5 11.1 3.4

1.6
Transportul asigurat de supermarket 0.5
2.7

Taxiul 1.322.7

0
Trenul 0.2

Bicicletă, scuter, motocicletă 0.2


0.9
0.4

Altele 0.2
0.2
0

NȘ/NR 4.9 67.2 90.9

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


45
Gândindu-vă la magazinul de unde vă efectuați principalele achiziții de
bunuri de consum curent, ce mijloc de transport folosiţi cel mai des pentru
a vă întoarce?
Primul răspuns Al doilea răspuns Al treilea răspuns

Maşina 42.3 0.5 0.1

Pe jos 41.3 14.5 0.1

Mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou etc ) 11 12.2 3.2

1.3 2.6
Taxiul 0.9

Bicicletă, scuter, motocicletă 0.8


1.5 1.8

0.9
Transportul asigurat de supermarket 0.4
1.6

Trenul 0.1

Altele 0.1
0

NȘ/NR 3.2 67.7 91

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


46
Gândindu-vă la magazinul de unde vă efectuați principalele achiziții de
bunuri de consum curent, ce mijloc de transport folosiţi cel mai des pentru
a vă întoarce?
URBAN Primul răspuns Al doilea răspuns Al treilea răspuns

Maşina 42.2 0.2


0.4

Pe jos 43.8 13.4 0

Mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou etc) 11.2 14.3 2.9

0
Transportul asigurat de supermarket 0.2

2.2
Taxiul 0.4
0.4

Trenul 0.4
0.2
0

Bicicletă, scuter, motocicletă 1.6 3.1


3.1

00
Altele 0.7

NȘ/NR 0.7 67.2 91.1

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


47
Gândindu-vă la magazinul de unde vă efectuați principalele achiziții de
bunuri de consum curent, ce mijloc de transport folosiţi cel mai des pentru
a vă întoarce?
RURAL Primul răspuns Al doilea răspuns Al treilea răspuns

Maşina 42.2 0.2


0.4

Pe jos 42.9 12.9 0

Mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou etc) 11.6 13.6 2.9

0
Transportul asigurat de supermarket 0.2

2.5
Taxiul 0.4
0.4

0.4
Trenul 0.4
0

Bicicletă, scuter, motocicletă 1.6


2.92.9

00
Altele 0.7

NȘ/NR 1.1 68.3 91.1

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


48
Care este cel mai important aspect care v-ar încuraja să vă folosiţi mai
puţin maşina pentru principalele achiziții de bunuri de consum curent?

Prefer să folosesc mașina indiferent 21.3%

Supermarketuri mai apropiate de casă 11.6%

Asigurarea transportului gratuit de către supermarket 10.4%

Mijloace de transport publice mai bune şi mai frecvente 7.6%

Mijloace de transport publice semnificativ mai ieftine 4.4%

Serviciul de cumpărături de acasă valabil prin internet sau telefon 1.5%

Nu folosesc mașina 36.1%

NȘ/NR 7.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


49
Care este cel mai important aspect care v-ar încuraja să vă folosiţi mai
puţin maşina pentru principalele achiziții de bunuri de consum curent?
45.0%
40.0% 38.6%
34.1%
35.0%
Una din cinci persoane din
30.0%
mediile rural (21,4%) respectiv
urban (21,2%) preferă să 25.0% 21.4%
21.2%
folosească mașina pentru 20.0%
principalele achiziții de bunuri 15.0% 13.6%
11.2%
de consum curent. Se observă 10.0%
9.2% 9.4% 8.3%
6.7% 7.2%
6.9%
6.5%
o distribuție relativ omogenă a 5.0% 2.7% 1.6%
1.3%
preferințelor (pe procente), atât Urban
0.0%
în mediul urban, cât și în Rural
mediul rural.

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


50
Gândindu-vă la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent (sau la magazinul cel mai
recent vizitat dacă există mai multe magazine de la care achiziţionaţi principalele bunuri
de consum), care este distanţa aproximativă faţă de casă, la care se află acesta?

1 km sau mai puţin 63.8%

2 km 8.9%
Aproape doua treimi (63,8%)
dintre persoanele chestionate
afirmă că magazinul pe care îl 3 km 5.1%
vizitează cel mai frecvent
pentru efectuarea principalelor
achiziții/bunuri de consum, este 4-5 km 3.1%

la o distanță de 1 km sau mai


puțin de casă.
Mai mult de 5 km 16.6%

NȘ/NR 2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


51
Gândindu-vă la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent (sau la magazinul cel mai
recent vizitat dacă există mai multe magazine de la care achiziţionaţi principalele bunuri
de consum), care este distanţa aproximativă faţă de casă, la care se află acesta?
80.0%

70.3%
Distanța față de casă la care se 70.0%
găsește magazinul vizitat cel mai
frecvent de către persoanele 60.0% 58.5%
intervievate, este la 1 km sau mai
puțin pentru mai mult de două
50.0%
treimi dintre cumpărătorii din
mediul rural (70,3%) și pentu mai
mult de jumătate dintre 40.0%
Urban
cumpărătorii din mediul rural Rural
(58,5%). Pe de altă parte, de 30.0%
două ori mai mulți respondenți din 23.9%

mediul rural (23,9%) comparativ 20.0%


cu respondenții din mediul urban 13.9%
(10,7%) fac mai mult de cinci km 10.7%
9.1%
10.0%
pană la magazinul vizitat cel mai 4.9%
2.7% 2.9%2.0%
frecvent. 0.2% 0.9%
0.0%
1 km sau mai 2 km 3 km 4-5 km Mai mult de 5 NȘ/NR
puţin km

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


52
În medie, cât durează, cu mijlocul de transport pe care îl folosiţi în mod obişnuit, drumul
până la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent sau la magazinul cel mai recent
vizitat dacă există mai multe magazine de la care achiziţionaţi principalele bunuri de
consum)?

5 minute sau mai puţin 32.9%

Pentru principalele achiziții de 6-10 min 18.8%

bunuri de consum curent, o


treime dintre consumatori 11-20 min 15.5%
(32,9%) declară că drumul
până la magazinul pe care îl
21-30 min 12.9%
vizitează cel mai frecvent
durează 5 minute sau mai puțin
31-60 min
cu mijlocul de transport folosit 6.9%

în mod obișnuit.
Mai mult de 60 de min 1.4%

NȘ/NR 11.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


53
În medie, cât durează, cu mijlocul de transport pe care îl folosiţi în mod obişnuit, drumul
până la magazinul pe care îl vizitaţi cel mai frecvent sau la magazinul cel mai recent
vizitat dacă există mai multe magazine de la care achiziţionaţi principalele bunuri de
consum)?
35.0%
32.8%33.0%

30.0%

25.0%
21.9%

20.0%
17.4%
16.1%
15.0% 15.2% Urban
15.0% 13.2% Rural
10.7%
10.0%
10.0%
8.0%

5.0% 3.8%
2.0%
0.9%
0.0%
5 minute sau mai 6-10 min 11-20 min 21-30 min 31-60 min Mai mult de 60 de NȘ/NR
puţin min

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


54
Dacă aţi auzi de un supermarket/magazin nou deschis, care în mod particular vi s-
ar potrivi din punct de vedere al preţului, calităţii, şi serviciilor, care ar fi timpul
maxim pe care l-aţi aloca pentru a ajunge acolo?

5 minute sau mai puţin 5.7%

Aproape un sfert dintre


6-10 min
persoanele chestionate (23%), 10.1%

afirmă că ar aloca maxim 21-30


minute pentru a ajunge la un 11-20 min 20.5%

supermarket/magazin nou-
deschis care li s-ar potrivi din 21-30 min 23.0%
punct de vedere al prețului,
calității și serviciilor , iar o
persoană din cinci (20,5%) ar 31-60 min 13.0%

aloca maxim 11-20 minute


pentru aceasta. Mai mult de 60 de min 10.8%

NȘ/NR 16.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


55
Dacă aţi auzi de un supermarket/magazin nou deschis, care în mod particular vi s-
ar potrivi din punct de vedere al preţului, calităţii, şi serviciilor, care ar fi timpul
maxim pe care l-aţi aloca pentru a ajunge acolo?
30.0%

25.7% 26.1%

Aproximativ o treime dintre 25.0%


respondenții din mediul rural
(32,8%) ar aloca mai mult de 20.5%
treizeci de minute pentru a ajunge 20.0% 19.2%

la un supermarket/ magazin nou- 16.7%


16.1%
deschis care li s-ar potrivi din
punct de vedere al prețului, 15.0% 14.1% 13.9%
Urban
calității și serviciiloraceasta, în 12.1%
Rural
timp ce doar 16,5% dintre 10.0%
locuitorii din mediul urban ar fi 10.0%
7.6%
dispuși să aloce același timp 6.5%
pentru aceasta. 5.6%5.8%
5.0%

0.0%
5 minute sau 6-10 min 11-20 min 21-30 min 31-60 min Mai mult de NȘ/NR
mai puţin 60 de min

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


56
În ce măsură următoarele aspecte influenţează decizia dumneavoastră în
alegerea magazinului de la care doriţi să achiziţionaţi principalele bunuri
de larg consum?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Preţurile produselor 55.8% 27.0% 9.2%


4.4% 3.6%

Posibilitatea de a face majoritatea cumpărăturilor săptămânale într-un singur loc 50.8% 28.8% 10.2%
4.4% 5.8%

O gamă variată de bunuri din care se poate alege 40.5% 39.0% 9.1%
5.6% 5.8%

Produse pe care le doresc sunt permanent în stoc 38.4% 38.1% 10.3%


6.5% 6.7%

Acces uşor şi convenabil de acasă 39.0% 33.4% 12.4%6.9% 8.3%

Program flexibil 31.1% 34.4% 17.0% 10.0% 7.5%

Experienţă în vânzări/imaginea magazinului 18.9% 32.2% 21.2% 19.4% 8.3%

Suficient spaţiu de parcare 20.5% 26.1% 14.7% 26.4% 12.3%

Apropiere faţă de alte magazine/facilităţi de recreere 18.4% 25.6% 27.0% 19.6% 9.4%

Extra facilităţi, ca de ex benzinărie, cafenea, farmacie, etc 16.1% 21.6% 23.0% 28.5% 10.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


57
În ce măsură următoarele aspecte influenţează decizia dumneavoastră în
alegerea magazinului de la care doriţi să achiziţionaţi principalele bunuri
de larg consum?
URBAN Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Experienţă în vânzări/imaginea magazinului 19.7% 33.5% 21.7% 18.8% 6.2%

Produse pe care le doresc sunt permanent în stoc 39.5% 39.3% 11.1%


5.8% 4.3%

O gamă variată de bunuri din care se poate alege 38.8% 43.7% 8.0%
5.4% 4.2%

Apropiere faţă de alte magazine/facilităţi de recreere 19.7% 27.0% 28.6% 17.2% 7.4%

Preţurile produselor 56.7% 27.0% 9.2%


4.9% 2.2%

Extra facilităţi, ca de ex benzinărie, cafenea, farmacie, etc 17.8% 20.8% 25.5% 28.4% 7.4%

Program flexibil 35.5% 36.8% 16.1%6.7% 4.9%

Acces uşor şi convenabil de acasă 43.7% 32.4% 11.6%


6.0% 6.3%

Suficient spaţiu de parcare 21.0% 27.2% 15.9% 25.9% 10.0%

Posibilitatea de a face majoritatea cumpărăturilor săptămânale într-un singur loc 51.4% 29.5% 11.4%
3.4% 4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


58
În ce măsură următoarele aspecte influenţează decizia dumneavoastră în
alegerea magazinului de la care doriţi să achiziţionaţi principalele bunuri
de larg consum?
RURAL Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Experienţă în vânzări/imaginea magazinului 17.9% 30.6% 20.5% 20.1% 10.9%

Produse pe care le doresc sunt permanent în stoc 37.1% 36.6% 9.4%7.4% 9.6%

O gamă variată de bunuri din care se poate alege 42.6% 33.3% 10.5%
5.8% 7.8%

Apropiere faţă de alte magazine/facilităţi de recreere 16.7% 23.9% 25.0% 22.5% 11.8%

Preţurile produselor 54.7% 27.0% 9.2%


3.8% 5.4%

Extra facilităţi, ca de ex benzinărie, cafenea, farmacie, etc 14.1% 22.5% 19.9% 28.6% 15.0%

Program flexibil 25.7% 31.5% 18.1% 14.1% 10.7%

Acces uşor şi convenabil de acasă 33.3% 34.6% 13.4%8.0% 10.7%

Suficient spaţiu de parcare 19.9% 24.8% 13.2% 27.0% 15.2%

Posibilitatea de a face majoritatea cumpărăturilor săptămânale într-un singur loc 50.0% 27.9% 8.7%
5.6% 7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


59
Există vreun supermarket sau magazin de cartier sau piață de la care aţi dori să
achiziţionaţi în mod regulat principalele bunuri de larg consum dar nu puteţi pentru că
este situat prea departe faţă de dumneavoastră sau este incomod să ajungeți?

3.4%

39.7%

Da
Nu
NȘ/NR

56.9%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


60
Există vreun supermarket sau magazin de cartier sau piață de la care aţi dori să
achiziţionaţi în mod regulat principalele bunuri de larg consum dar nu puteţi pentru că
este situat prea departe faţă de dumneavoastră sau este incomod să ajungeți?
70.0%

61.8%
60.0%

50.9%
50.0%
44.0%

40.0%
36.2%
Urban

30.0% Rural

20.0%

10.0%
5.1%
2.0%
0.0%
Da Nu NȘ/NR

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


61
Care este numele acestui supermarket/magazin?

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


62
Care este numele acestui supermarket/magazin?

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


63
Există un magazin tip discount la care să puteţi ajunge uşor de acasă?

4.4%

31.9%

Da
Nu
NȘ/NR

63.7%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


65
Există un magazin tip discount la care să puteţi ajunge uşor de acasă?

90.0%

80.0% 77.5%

70.0%

Mai mult de trei sferturi


60.0%
(77,5%) dintre respondenții
52.5%
din mediul rural, comparativ
50.0%
cu aproximativ jumătate dintre 42.8% Urban
cei din mediul urban (52,5%), 40.0% Rural
afirmă că nu au în apropierea
casei un magazin tip discount. 30.0%

20.0% 18.5%

10.0%
4.7% 4.0%

0.0%
Da Nu NȘ/NR

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


66
Cât de des frecventaţi astfel de magazine?

Foarte des 8.2%

Mai puțin de jumătate dintre


respondenți (43,9%) Des 43.9%

frecventează des magazinele


de tip discount, iar aproximativ
o treime (34,8%) frecventează Rar 34.8%
rar acest tip de magazine.

Foarte rar/Deloc 11.9%

NȘ/NR 1.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Număr de cazuri: 319 persoane în eşantionul total


67
Cât de des frecventaţi astfel de magazine?
60.0%

49.4%
50.0%
Două persoane din cinci (41,9%)
frecventează des magazinele de tip
discount în mediul urban, procent 41.9%
apropiat ce cel al respondenților din 40.0%
mediul rural – aproximativ jumătate 36.4%

(49,4%). De asemenea, procentele


respondenților care frecventează 30.1%
30.0% Urban
rar acest tip de magazine sunt
asemănătoare pentru cele două Rural

medii: aproximativ o treime dintre


consumatorii din mediul rural 20.0%
(30,1%) și mediul urban (36,4%).
12.7%
9.6%
10.0% 8.5%
7.2%

3.6%
0.4%
0.0%
Foarte des Des Rar Foarte rar/Deloc NȘ/NR

Număr de cazuri: 319 persoane în eşantionul total


68
Vă rog să ne spuneţi care este principalul motiv pentru care nu aţi vizitat
deloc sau mai des astfel de magazine?

Număr de cazuri: 153 persoane în eşantionul total


69
Vă rog să ne spuneţi care este principalul motiv pentru care nu aţi vizitat
deloc sau mai des astfel de magazine?

Număr de cazuri: 153 persoane în eşantionul total


70
În ultimele 12 luni aţi început să mergeţi în mod regulat la alt magazin
pentru a efectua principalele achiziții de bunuri de consum curent?
5.0%
19.4%

Da
Nu
NȘ/NR

75.6%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


72
În ultimele 12 luni aţi început să mergeţi în mod regulat la alt magazin
pentru a efectua principalele achiziții de bunuri de consum curent?
90.0%

81.2%
80.0%

71.0%
Petru din cinci persoane 70.0%
din mediul rural (81,2%)
nu au început să meargă 60.0%
regulat la alt magazin în
ultimele 12 luni pentru a 50.0%
efectua principalele Urban
achiziții de bunuri de 40.0% Rural
consum curent. Procentul
nu este mult diferit de cel 30.0%

al respondenților din 22.3%


20.0%
mediul rural: 15.8%

10.0% 6.7%
2.9%

0.0%
Da Nu NȘ/NR

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


73
Care a fost/au fost motivul/motivele?

Am găsit un magazin mai ieftin aproape 35.6%

Am găsit un magazin cu produse de calitate superioară


33.0%
şi gamă mai diversificată
O treime dintre respondenți Am găsit un magazin cu facilităţi incorporate mai bune
13.9%
(33%) au schimbat magazinul (de ex farmacie, coffee-shop)

curent deoarece au găsit un alt Am găsit un alt magazin cu servicii mai bune 10.8%

magazin cu produse de calitate


superioară și gamă mai S-a deschis un nou magazin în apropiere 8.8%

diversificată, iar mai mult de o


Mi-a fost recomandat de prieteni/familie etc 7.2%
treime (35,6%) au făcut acest
lucru deoarece au găsit un Publicitate (TV, radio, panouri etc) 6.7%

magazin mai ieftin în apropiere.


Magazinul vechi s-a închis 2.6%

Mi-am schimbat locuința 2.1%

Altul 1.0%

NȘ/NR 5.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 194 persoane în eşantionul total


74
Care a fost/au fost motivul/motivele?
60.0%

Motivul pentru care 2 din cinci 50.0% 47.9%


cumpărători din mediul urban 41.5%
(41,5%) au schimbat 40.0%
magazinul curent, a fost
28.5%
calitatea superioară a 30.0%
produselor din noul magazin 19.7%
ales, în timp ce aproape 20.0% 16.9% 15.5%
jumătate dintre cumpărătorii 12.2% 11.4% 11.3%
9.9% 9.9%
10.0% 8.1% 7.0%
din mediul rural (47,9%) au 5.7% 4.2% 4.2% 4.9%
schimbat magazinul curent 1.6% 1.6% 0.8% Urban
0.0%
0.0%
0.0%
pentru un altul mai apropiat, în Rural
care produsele erau mai
ieftine. Se observă, de
asemenea, procentul mare de
cumpărători din mediul rural
(15,5%) comparativ cu mediul
urban (1,6%) care au fost
influențați prin mijloace
publicitare în luarea acestei
decizii.

Număr de cazuri: 194 persoane în eşantionul total


75
Care sunt principalele motive pentru care ați continuat să mergeţi la
acelaşi magazin/magazine?
Am fost foarte satisfăcut de raportul calitate/pret oferit
52.1%
de magazinul curent/ magazinele curente

Aş dori să schimb dar nu există alte magazine mari în


14.2%
apropiere

Magazinul curent are produse care nu se găsesc în


Principalul motiv pentru care alte magazine din apropiere
10.2%

mai mult de jumătate dintre


Pot combina cumpărăturile acolo cu vizita altor
persoanele intervievate (52,1%) magazine din oraş
6.0%

au continuat să meargă la
Magazinul curent vinde produse de calitate superioară
același magazin, a fost raportul faţă de alte magazine din apropiere
6.0%

calitate/preț oferit de
Magazinul curent este mai puţin aglomerat faţă de
magazinul/magazinele curente. magazinele alternative
4.4%

Altul 4.0%

NȘ/NR 3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Număr de cazuri: 816 persoane în eşantionul total

76
Care sunt principalele motive pentru care ați continuat să mergeţi la
acelaşi magazin/magazine?
70.0%

60.0% 57.7%

50.0% 46.2%

40.0%

30.0%

20.1%
20.0% Urban

11.7% Rural
8.5% 8.7%
10.0% 6.4% 5.5% 6.1% 5.8%
4.6% 4.1% 4.9% 4.9%
3.1% 1.8%
0.0%
Am fost foarte Magazinul Magazinul Pot combina Magazinul Aş dori să Altul NȘ/NR
satisfăcut de curent are curent vinde cumpărăturile curent este mai schimb dar nu
raportul produse care nu produse de acolo cu vizita puţin aglomerat există alte
calitate/pret se găsesc în alte calitate altor magazine din faţă de magazine mari
oferit de magazine din superioară faţă oraş magazinele în apropiere
magazinul apropiere de alte alternative
curent/ magazine din
magazinele apropiere
curente
Număr de cazuri: 816 persoane în eşantionul total

77
Ignorând supermarketul/urile sau magazinul/ele pe care le folosiţi în mod
regulat, cât de departe ar fi următorul magazin care ar corespunde
criteriilor dvs?

5 minute sau mai puţin 7.5%

6 – 10 minute 12.8%

11-20 minute 20.0%

21-30 minute 19.3%

31-60 minute 13.3%

Mai mult de 30 de minute 12.7%

NȘ/NR 14.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


78
Ignorând supermarketul/urile sau magazinul/ele pe care le folosiţi în mod
regulat, cât de departe ar fi următorul magazin care ar corespunde
criteriilor dvs?
25.0%
22.6%
21.2%

Se observă că 20.0%

respondenții din mediul 17.0% 17.0%


16.7%
rural au nevoie de mai mult 16.1% 16.1%

timp pentru a ajunge la 15.0% 13.9%


următorul magazin care 13.0%
11.4%
corespunde criteriilor lor, 10.3%
Urban
10.0%
exceptând supermarketul 10.0% 8.9%
Rural

sau magazinul din care se


aprovozionează în mod 5.8%
curent. 5.0%

0.0%
5 minute sau 6 – 10 11-20 minute21-30 minute31-60 minute Mai mult de NȘ/NR
mai puţin minute 30 de minute

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


79
Şi ce magazin este acesta?

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


80
Şi ce magazin este acesta?

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


81
Cât de probabil ar fi să schimbaţi magazinul la care mergeți de obicei cu
următorul pe lista preferinţelor dvs, din cele numite la întrebarea
precedentă, dacă…
Foarte probabil Probabil Puțin probabil Foarte puțin/Deloc probabil NȘ/NR

Costul total al cumpărăturilor ar scădea acolo cu 5-10% 43.9% 25.5% 11.8%12.6% 6.2%

Ar mări în mod semnificativ gama de produse oferită 27.7% 37.8% 15.1%12.7% 6.7%

Ar adăuga multe facilități noi ca o farmacie, magazin foto, casa de schimb, loc de
joacă pentru copii etc?
17.0% 23.1% 22.4% 29.2% 8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


82
Cât de probabil ar fi să schimbaţi magazinul la care mergeți de obicei cu
următorul pe lista preferinţelor dvs, din cele numite la întrebarea
precedentă, dacă…
URBAN Foarte probabil Probabil Puțin probabil Foarte puțin/Deloc probabil NȘ/NR

Ar adăuga multe facilități noi ca o farmacie, magazin foto, casa de schimb, loc de
joacă pentru copii etc?
17.0% 22.3% 23.0% 31.3% 6.3%

Ar mări în mod semnificativ gama de produse oferită 28.1% 38.4% 16.5%11.8% 5.3%

Costul total al cumpărăturilor ar scădea acolo cu 5-10% 42.8% 25.2% 13.4%12.7% 6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


83
Cât de probabil ar fi să schimbaţi magazinul la care mergeți de obicei cu
următorul pe lista preferinţelor dvs, din cele numite la întrebarea
precedentă, dacă…
RURAL Foarte probabil Probabil Puțin probabil Foarte puțin/Deloc probabil NȘ/NR

Ar adăuga multe facilități noi ca o farmacie, magazin foto, casa de schimb, loc de
joacă pentru copii etc?
17.0% 24.1% 21.7% 26.6% 10.7%

Ar mări în mod semnificativ gama de produse oferită 27.2% 37.1% 13.4%13.8% 8.5%

Costul total al cumpărăturilor ar scădea acolo cu 5-10% 45.3% 25.9% 9.8%12.5% 6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


84
În ce măsură următorii factori v-ar determina sa nu alegeți un nou magazin
de la care să vă faceți cumpărăturile?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Magazinul nou este prea departe 33.2% 26.8% 13.1%8.5% 18.4%

Magazinul nou are o calitate puţin mai mică faţă de ce oferea magazinul frecventat
21.8% 28.3% 15.9% 9.4% 24.6%
cel mai adesea

Magazinul nou are o gamă mai restrânsă de produse faţă de ce ofera magazinul
21.3% 26.4% 18.6% 10.7% 23.0%
frecventat cel mai adesea

Lipsa unui acces ușor cu transportul în comun 20.5% 23.1% 17.1% 16.6% 22.7%

Aranjarea magazinului cel nou să fie nefamiliară 14.5% 24.5% 25.5% 13.4% 22.1%

Lipsa unui acces ușor cu maşina la magazinul cel nou 17.9% 20.9% 20.8% 17.0% 23.4%

Mărcile pe care nu le cunoaste la magazinul cel nou 12.5% 24.2% 28.1% 12.1% 23.1%

Cozi prea mari la casa/aglomeratie 14.0% 19.5% 17.3% 13.1% 36.1%

Dorinţa de a creşte punctele de loialitate la magazinul la care mergeți de obicei 10.5%16.1% 19.1% 26.3% 28.0%

Posesia de cupoane/vouchere la magazinul la care mergeți de obicei 8.6% 15.9% 20.6% 25.3% 29.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


85
În ce măsură următorii factori v-ar determina sa nu alegeți un nou magazin
de la care să vă faceți cumpărăturile?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

URBAN Cozi prea mari la casa/aglomeratie 16.7% 24.6% 17.8% 13.0% 27.9%

Magazinul nou este prea departe 32.6% 31.3% 13.9%8.0% 14.1%

Magazinul nou are o calitate puţin mai mică faţă de ce oferea magazinul frecventat
26.8% 33.7% 14.5%6.9% 18.1%
cel mai adesea

Magazinul nou are o gamă mai restrânsă de produse faţă de ce ofera magazinul
25.2% 30.8% 19.0% 8.5% 16.5%
frecventat cel mai adesea

Posesia de cupoane/vouchere la magazinul la care mergeți de obicei 9.8% 19.7% 23.0% 25.2% 22.3%

Dorinţa de a creşte punctele de loialitate la magazinul la care mergeți de obicei 12.7% 18.7% 21.4% 27.0% 20.3%

Lipsa unui acces ușor cu transportul în comun 21.2% 27.7% 17.8% 14.7% 18.7%

Lipsa unui acces ușor cu maşina la magazinul cel nou 20.8% 24.3% 21.9% 16.3% 16.7%

Mărcile pe care nu le cunoaste la magazinul cel nou 14.5% 27.2% 30.4% 10.7% 17.2%

Aranjarea magazinului cel nou să fie nefamiliară 16.3% 28.8% 27.5% 12.1% 15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


86
În ce măsură următorii factori v-ar determina sa nu alegeți un nou magazin
de la care să vă faceți cumpărăturile?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

RURAL Cozi prea mari la casa/aglomeratie 10.7%13.2% 16.7% 13.2% 46.2%

Magazinul nou este prea departe 33.9% 21.2% 12.1%9.2% 23.7%

Magazinul nou are o calitate puţin mai mică faţă de ce oferea magazinul frecventat
15.6% 21.7% 17.6% 12.5% 32.6%
cel mai adesea

Magazinul nou are o gamă mai restrânsă de produse faţă de ce ofera magazinul
16.5% 21.0% 18.1% 13.4% 31.0%
frecventat cel mai adesea

Posesia de cupoane/vouchere la magazinul la care mergeți de obicei 7.1%


11.2% 17.6% 25.4% 38.6%

Dorinţa de a creşte punctele de loialitate la magazinul la care mergeți de obicei 7.8%12.9% 16.3% 25.4% 37.5%

Lipsa unui acces ușor cu transportul în comun 19.6% 17.4% 16.3% 19.0% 27.7%

Lipsa unui acces ușor cu maşina la magazinul cel nou 14.3% 16.7% 19.4% 17.9% 31.7%

Mărcile pe care nu le cunoaste la magazinul cel nou 10.0% 20.5% 25.2% 13.8% 30.4%

Aranjarea magazinului cel nou să fie nefamiliară 12.3% 19.2% 23.0% 15.0% 30.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


87
Gândindu-vă la oferte speciale şi promoţii din supermarketuri, de ex.
“două la preţul unuia” etc., care dintre afirmaţiile următoare vă descrie cel
mai bine comportamentul?

Chiar dacă aş cumpăra produse care beneficiază de


37.5%
promoţii şi oferte speciale, nu le caut în mod deliberat
Mai mult de o treime dintre
cumpărători (37,5%) afirmă că
nu caută în mod deliberat
Mereu mă uit la oferte speciale şi promoţii şi în mod
produsele care beneficiază de frecvent profit de acestea
37.1%

promoții și oferte speciale, iar o


proporție similară de
respondenți (37,1%) se uită la
Nu observ ofertele speciale şi promoţiile din
ofertele speciale și promoții și supermarketuri
24.0%

profită în mod frecvent de


acestea.

NȘ/NR 1.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


89
Gândindu-vă la oferte speciale şi promoţii din supermarketuri, de ex.
“două la preţul unuia” etc., care dintre afirmaţiile următoare vă descrie cel
mai bine comportamentul?
50.0%
46.0%
45.0%
40.2%
Aproape jumătate dintre 40.0%
respondenții din mediul urban 34.6%
(46%) afirmă că nu caută în 35.0%
31.5%
mod deliberat produsele care 30.0%
beneficiază de promoții și 27.0%

oferte speciale, în același timp 25.0%


două persoane din cinci din
20.0% 17.9% Urban
mediul rural (40,2%) se uită
Rural
mereu la ofertele speciale și 15.0%
promoții și profită în mod
10.0%
frecvent de acestea.
5.0%
1.4% 1.3%
0.0%
Mereu mă uit la oferte Chiar dacă aş cumpăra Nu observ ofertele NȘ/NR
speciale şi promoţii şi în produse care speciale şi promoţiile
mod frecvent profit de beneficiază de promoţii din supermarketuri
acestea şi oferte speciale, nu le
caut în mod deliberat

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


90
Pe care din următoarele tipuri de promoţii sau oferte speciale o căutaţi cel
mai des?

Două la preţul unuia, etc 63.6%

Cumpară un produs şi primeşte unul diferit gratis 25.3%

Pentru aproape doua treimi


dintre persoanele chestionate Cupoane care oferă reduceri de preţ 5.7%

(63,6%), cel mai căutat tip de


promoție sau ofertă specială Participarea gratuită la concursuri 1.6%
este de tipul “două la prețul
unuia”, iar un sfert dintre
Promisiunea returnării preţului plătit (dacă produsul
intervievați preferă “cumpără un se găseşte mai ieftin în altă parte)
1.1%

produs și primește unul gratis” .


Nici unul dintre acestea 0.8%

NȘ/NR 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Număr de cazuri: 371 persoane în eşantionul total


91
Pe care din următoarele tipuri de promoţii sau oferte speciale o căutaţi cel
mai des? 70.0%
64.9%
62.2%
60.0%

50.0%
Nu există diferențe
semnificative între 40.0%

preferințele cumpărătorilor
din cele două medii de 30.0% 27.2%
23.6%
rezidență în ceea ce Urban
privește promoțiile sau 20.0%
Rural
ofertele speciale.
10.0% 6.8%
4.4%
1.6%1.7% 1.0%1.1% 0.5%1.1% 1.6%2.2%
0.0%
Două la Cumpară un Cupoane Participarea Promisiunea Nici unul NȘ/NR
preţul unuia, produs şi care oferă gratuită la returnării dintre
etc primeşte reduceri de concursuri preţului acestea
unul diferit preţ plătit (dacă
gratis produsul se
găseşte mai
ieftin în altă
parte)

Număr de cazuri: 371 persoane în eşantionul total


92
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmații în legătură cu
ofertele speciale şi promoţiile din supermarketuri în general:
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Aş prefera scăderea permanentă a preţurilor si mai putine promoţii şi oferte speciale 34.9% 30.3% 15.3%8.6% 10.9%

Nu imi afectează alegerea unui supermarket, fiecare supermarket având oferte


23.5% 27.5% 19.8% 11.7% 17.5%
diferite în momente diferite

M-au făcut să încerc noi produse sau mărci 17.3% 32.4% 24.1% 12.7% 13.5%

Mă ajută să decid care supermarket ar putea avea o ofertă bună în general 17.4% 31.7% 23.8% 13.0% 14.1%

Am schimbat câteodată mărcile ca rezultat al promoţiilor şi ofertelor speciale 14.0% 28.6% 27.2% 16.0% 14.2%

Fac să fie dificilă comparaţia între supermarketuri diferite în materie de preţuri 9.3% 26.2% 32.6% 15.7% 16.2%

Mă ajută să fac stoc de produse de esențiale (de bază) 14.0% 21.1% 30.3% 20.5% 14.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


93
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmații în legătură cu
ofertele speciale şi promoţiile din supermarketuri în general:
URBAN Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Nu imi afectează alegerea unui supermarket, fiecare


25.2% 28.8% 23.2% 9.2% 13.6%
supermarket având oferte diferite în momente diferite

Aş prefera scăderea permanentă a preţurilor si mai putine


41.3% 27.4% 16.1% 7.8% 7.4%
promoţii şi oferte speciale

Am schimbat câteodată mărcile ca rezultat al promoţiilor şi


15.0% 31.5% 28.4% 15.8% 9.2%
ofertelor speciale

Mă ajută să fac stoc de produse de esențiale (de bază) 14.5% 23.0% 31.5% 21.0% 10.0%

M-au făcut să încerc noi produse sau mărci 16.5% 38.2% 24.5% 11.1% 9.8%

Fac să fie dificilă comparaţia între supermarketuri diferite


10.7% 26.1% 36.6% 14.5% 12.1%
în materie de preţuri

Mă ajută să decid care supermarket ar putea avea o


18.3% 33.0% 25.7% 12.9% 10.1%
ofertă bună în general

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


94
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmații în legătură cu
ofertele speciale şi promoţiile din supermarketuri în general:
RURAL Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Nu imi afectează alegerea unui supermarket, fiecare supermarket având oferte


21.4% 25.9% 15.6% 14.7% 22.3%
diferite în momente diferite

Aş prefera scăderea permanentă a preţurilor si mai putine promoţii şi oferte


27.0% 33.9% 14.3% 9.6% 15.2%
speciale

Am schimbat câteodată mărcile ca rezultat al promoţiilor şi ofertelor speciale 12.7% 25.0% 25.7% 16.3% 20.3%

Mă ajută să fac stoc de produse de esențiale (de bază) 13.4% 18.8% 28.8% 19.9% 19.2%

M-au făcut să încerc noi produse sau mărci 18.3% 25.2% 23.7% 14.7% 18.1%

Fac să fie dificilă comparaţia între supermarketuri diferite în materie de preţuri 7.6% 26.3% 27.7% 17.2% 21.2%

Mă ajută să decid care supermarket ar putea avea o ofertă bună în general 16.3% 30.1% 21.4% 13.2% 19.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


95
Luând în considerare toate aspectele, indicaţi dacă aţi plăti în medie mai mult pentru
cumpărături la un supermarket care are serviciile sau facilităţile acestea, în comparaţie
cu unul care nu le are şi, dacă da, aproximativ cât sunteţi dispuşi să plătiţi în plus?
Nu aş plăti mai mult 1%-2% 3%-4% 5%-6% 7%-10% NȘ/NR

Cozi de aşteptare mici 66.5% 17.9% 6.2% 2.3%


2.6% 4.5%

Gamă variată de produse 69.3% 16.6% 5.1%1.1%


2.9% 5.0%

Parcare auto garantată 70.7% 14.4% 4.0%1.8%


2.5% 6.6%

Atmosferă plăcută în magazin 74.3% 16.3% 3.8%


1.1%
0.3%
4.2%

Culoare largi între rafturi 77.7% 9.4% 4.0%1.5%


2.2% 5.2%

Serviciu de împachetat 77.7% 11.6% 2.1%


3.0%
0.9%4.7%

Case speciale pentru mâncare: lactate, patiserie etc 78.0% 9.7% 3.7%1.8%
0.9% 5.9%

Birou de informaţii 79.5% 9.6% 4.7%0.9%


0.1%5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


97
Luând în considerare toate aspectele, indicaţi dacă aţi plăti în medie mai mult pentru
cumpărături la un supermarket care are serviciile sau facilităţile acestea, în comparaţie
cu unul care nu le are şi, dacă da, aproximativ cât sunteţi dispuşi să plătiţi în plus?
URBAN Nu aş plăti mai mult 1%-2% 3%-4% 5%-6% 7%-10% NȘ/NR

Case speciale pentru mâncare: lactate, patiserie etc 75.2% 10.9% 5.4% 2.9%
1.4%4.2%

Parcare auto garantată 68.8% 15.8% 4.0%2.4%4.2% 4.9%

Culoare largi între rafturi 73.6% 11.1% 5.4% 2.2%3.8% 4.0%

Serviciu de împachetat 73.6% 13.8% 2.5% 5.1%1.6%


3.4%

Gamă variată de produse 62.9% 19.6% 7.1% 1.6%5.1% 3.8%

Birou de informaţii 78.3% 9.8% 6.9% 1.6%


0.0%
3.4%

Cozi de aşteptare mici 60.5% 20.8% 7.8% 3.6% 4.7% 2.5%

Atmosferă plăcută în magazin 69.0% 20.8% 4.9%2.0%


0.4%
2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


98
Luând în considerare toate aspectele, indicaţi dacă aţi plăti în medie mai mult pentru
cumpărături la un supermarket care are serviciile sau facilităţile acestea, în comparaţie
cu unul care nu le are şi, dacă da, aproximativ cât sunteţi dispuşi să plătiţi în plus?
RURAL Nu aş plăti mai mult 1%-2% 3%-4% 5%-6% 7%-10% NȘ/NR

Case speciale pentru mâncare: lactate, patiserie etc 81.5% 8.3% 1.6%
0.4%
0.2% 8.0%

Parcare auto garantată 73.0% 12.7% 4.0%


1.1%
0.4% 8.7%

Culoare largi între rafturi 82.8% 7.4% 2.2%


0.7%
0.2%6.7%

Serviciu de împachetat 82.8% 8.9% 1.6%


0.4%
0.0%6.2%

Gamă variată de produse 77.2% 12.9% 2.7%


0.4%
0.2%6.5%

Birou de informaţii 81.0% 9.4% 2.0%


0.0%
0.2% 7.4%

Cozi de aşteptare mici 73.9% 14.3% 4.2%


0.7%
0.0%6.9%

Atmosferă plăcută în magazin 80.8% 10.7% 2.5%


0.0%
0.2%5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


99
Sunteți de acord cu următoarele afirmații referitoare la accentul pe care
supermarketurile ar trebui să îl pună pe prețul produselor, cât și pe oferirea
de servicii suplimentare și facilități pentru clienți?
Da Nu NȘ/NR

„Nu cred că merită să plătesc mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care au
49.9% 36.3% 13.8%
aceste “extra”-uri, în comparaţie cu cele care nu le au”

„Aş fi pregătit să plătesc puţin mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care au
24.8% 63.3% 11.9%
aceste “extra”-uri, în comparaţie cu supermarketurile care nu le au”

„Aş fi pregătit să plătesc mult mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care au
3.2% 82.7% 14.1%
aceste “extra”-uri, în comparaţie cu supermarketurile care nu le au”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


100
Sunteți de acord cu următoarele afirmații referitoare la accentul pe care
supermarketurile ar trebui să îl pună pe prețul produselor, cât și pe oferirea
de servicii suplimentare și facilități pentru clienți?
URBAN Da Nu NȘ/NR

„Nu cred că merită să plătesc mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care
48.7% 40.9% 10.3%
au aceste “extra”-uri, în comparaţie cu cele care nu le au”

„Aş fi pregătit să plătesc mult mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care
4.2% 84.6% 11.2%
au aceste “extra”-uri, în comparaţie cu supermarketurile care nu le au”

„Aş fi pregătit să plătesc puţin mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care
29.9% 61.2% 8.9%
au aceste “extra”-uri, în comparaţie cu supermarketurile care nu le au”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


101
Sunteți de acord cu următoarele afirmații referitoare la accentul pe care
supermarketurile ar trebui să îl pună pe prețul produselor, cât și pe oferirea
de servicii suplimentare și facilități pentru clienți?
RURAL Da Nu NȘ/NR

„Nu cred că merită să plătesc mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care
51.3% 30.6% 18.1%
au aceste “extra”-uri, în comparaţie cu cele care nu le au”

„Aş fi pregătit să plătesc mult mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care
2.0% 80.4% 17.6%
au aceste “extra”-uri, în comparaţie cu supermarketurile care nu le au”

„Aş fi pregătit să plătesc puţin mai mult pentru cumpărături la supermarketurile care
18.5% 65.8% 15.6%
au aceste “extra”-uri, în comparaţie cu supermarketurile care nu le au”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


102
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmații?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Mi-am schimbat locul din care fac în mod regulat cumpărăturile cu alt supermarket
care are un program de loialitate mai bun
2.2%
5.0%
8.8% 47.4% 36.6%

Acum, având un card de loialitate, probabilitatea să vizitez alte supermarketuri din


apropiere pentru cumpărături este redusă
2.7%
5.2%
10.4% 44.1% 37.6%

Am crescut cheltuielile cu cumpărăturile pentru a obţine puncte în plus 2.8%


5.3%
10.2% 46.8% 34.9%

Chiar dacă îmi folosesc cardul/cardurile de loialitate, nu mi-am schimbat modul în


care fac cumpărăturile
9.8%9.7%7.2% 36.3% 37.0%

Nu folosesc în mod uzual cardul/cardurile de fidelitate 25.4% 8.1%8.6% 28.0% 29.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


103
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmații?
URBAN Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Chiar dacă îmi folosesc cardul/cardurile de loialitate, nu mi-am schimbat modul în


care fac cumpărăturile
12.9%12.0%10.3% 30.8% 34.1%

Mi-am schimbat locul din care fac în mod regulat cumpărăturile cu alt supermarket
care are un program de loialitate mai bun
3.6%
6.5%
10.3% 45.5% 34.1%

Acum, având un card de loialitate, probabilitatea să vizitez alte supermarketuri din


apropiere pentru cumpărături este redusă
3.1%
7.2%
11.4% 43.5% 34.8%

Am crescut cheltuielile cu cumpărăturile pentru a obţine puncte în plus 4.2%


5.4%14.1% 44.6% 31.7%

Nu folosesc în mod uzual cardul/cardurile de fidelitate 31.7% 9.4%11.8% 20.1% 27.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


104
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmații?
RURAL Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Chiar dacă îmi folosesc cardul/cardurile de loialitate, nu mi-am schimbat modul în


care fac cumpărăturile
6.0%
6.9%
3.3% 43.1% 40.6%

Mi-am schimbat locul din care fac în mod regulat cumpărăturile cu alt supermarket
care are un program de loialitate mai bun
0.4%
3.1%
6.9% 49.8% 39.7%

Acum, având un card de loialitate, probabilitatea să vizitez alte supermarketuri din


apropiere pentru cumpărături este redusă
2.2%
2.7%
9.2% 44.9% 41.1%

Am crescut cheltuielile cu cumpărăturile pentru a obţine puncte în plus 1.1%


5.1%
5.4% 49.6% 38.8%

Nu folosesc în mod uzual cardul/cardurile de fidelitate 17.6%6.5%


4.7% 37.7% 33.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


105
Când mergeţi la cumpărături pentru produse alimentare, aveţi tendinţa să
cumpăraţi…

5.2%
20.1%
19.6%

În mod principal produsele mărci ale


supermarketului
În mod principal produsele care nu sunt
mărcile supermarketului
Un mix între cele doua

NȘ/NR

55.1%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


107
Când mergeţi la cumpărături pentru produse alimentare, aveţi tendinţa să
cumpăraţi…
60.0%
54.7% 55.6%

Mai mult de jumătate dintre 50.0%


respondenții din ambele medii
de rezidență (54,7% din mediul
urban, respectiv 55,6% din 40.0%
mediul rural) cumpără un mix
de produse: atât produsele care
30.0%
nu sunt mărci ale 26.6%
24.5%
supermarketului, cât și produse
Urban
mărci ale supermarketului.
20.0% Rural
Diferența se observă pe 14.9%
13.6%
segmentul de respondenți care
cumpără în principal produse 10.0%
care nu sunt mărcile 6.0%
4.2%
supermarketului, și care
reprezintă un sfert dintre 0.0%
cumpărătorii din mediul urban În mod principal În mod principal Un mix între cele doua NȘ/NR
(24,5%) și unul din zece dintre produsele mărci ale
supermarketului
produsele care nu sunt
mărcile supermarketului
cei din mediul urban (13,6%).

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


108
Sunteţi sau nu de acord cu următoarele declaraţii privind produsele,
mărcile de producător (ex. Rama) şi mărcile proprii de supermarket (ex.
Winny) disponibile la cel mai vizitat supermarket de către dvs:
Da Nu NȘ/NR

Cred că gama de mărci proprii economice ale supermarketurilor s-a diversificat în


59.9% 14.1% 26.0%
ultimii ani

Aş vrea să văd mai multe produse provenind de la producătorii locali disponibile în


49.9% 23.2% 26.9%
supermarket

Aş vrea să vad o gamă mai mare şi o disponibilitate crescută a mărcilor economice


42.5% 29.7% 27.8%
proprii ale supermarketurilor

În general, aş prefera să văd mai multe mărci ale supermarketurilor ca alternative la


40.9% 30.9% 28.2%
nume mari de brand-uri

Descopăr deseori că unele din mărci de producator preferate nu sunt în stoc şi


35.4% 39.0% 25.6%
astfel trebuie să cumpăr în schimb mărcile supermarketurilor

Am văzut că unele din mărcile de producător preferate/uzuale nu mai sunt


31.4% 40.2% 28.4%
disponibile

Am observat că varietatea mărcilor producătorilor începe să se micşoreze în


27.8% 39.3% 32.9%
detrimentul mărcilor proprii ale supermarketurilor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


109
Sunteţi sau nu de acord cu următoarele declaraţii privind produsele,
mărcile de producător (ex. Rama) şi mărcile proprii de supermarket (ex.
Winny) disponibile la cel mai vizitat supermarket de către dvs:
URBAN Da Nu NȘ/NR

Am observat că varietatea mărcilor producătorilor începe să se micşoreze în


28.6% 44.9% 26.4%
detrimentul mărcilor proprii ale supermarketurilor

Aş vrea să văd mai multe produse provenind de la producătorii locali disponibile în


53.6% 25.4% 21.0%
supermarket

Am văzut că unele din mărcile de producător preferate/uzuale nu mai sunt


31.5% 47.5% 21.0%
disponibile

Aş vrea să vad o gamă mai mare şi o disponibilitate crescută a mărcilor economice


47.3% 32.4% 20.3%
proprii ale supermarketurilor

În general, aş prefera să văd mai multe mărci ale supermarketurilor ca alternative la


44.7% 33.3% 21.9%
nume mari de brand-uri

Descopăr deseori că unele din mărci de producator preferate nu sunt în stoc şi


35.7% 46.0% 18.3%
astfel trebuie să cumpăr în schimb mărcile supermarketurilor

Cred că gama de mărci proprii economice ale supermarketurilor s-a diversificat în


64.7% 14.5% 20.8%
ultimii ani

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


110
Sunteţi sau nu de acord cu următoarele declaraţii privind produsele,
mărcile de producător (ex. Rama) şi mărcile proprii de supermarket (ex.
Winny) disponibile la cel mai vizitat supermarket de către dvs:
RURAL Da Nu NȘ/NR

Am observat că varietatea mărcilor producătorilor începe să se micşoreze în


26.8% 32.4% 40.8%
detrimentul mărcilor proprii ale supermarketurilor

Aş vrea să văd mai multe produse provenind de la producătorii locali disponibile în


45.3% 20.5% 34.2%
supermarket

Am văzut că unele din mărcile de producător preferate/uzuale nu mai sunt


31.2% 31.2% 37.5%
disponibile

Aş vrea să vad o gamă mai mare şi o disponibilitate crescută a mărcilor economice


36.6% 26.3% 37.1%
proprii ale supermarketurilor

În general, aş prefera să văd mai multe mărci ale supermarketurilor ca alternative la


36.2% 27.9% 35.9%
nume mari de brand-uri

Descopăr deseori că unele din mărci de producator preferate nu sunt în stoc şi


35.0% 30.4% 34.6%
astfel trebuie să cumpăr în schimb mărcile supermarketurilor

Cred că gama de mărci proprii economice ale supermarketurilor s-a diversificat în


54.0% 13.6% 32.4%
ultimii ani

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


111
Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de alimente indicaţi cât de des vă
uitaţi la preţurile din magazin la…
Foarte des Des Rar Foarte rar/ Niciodată NȘ/NR

Produse de bază pe care le cumpăraţi în majoritatea vizitelor la supermarket 30.3% 35.2% 21.9% 7.9% 4.7%

Produse de bază pe care le cumpăraţi mai puţin frecvent 16.2% 40.4% 31.5% 7.5% 4.4%

Produse noi sau mărci pe care nu le-aţi încercat înainte 17.9% 29.7% 36.4% 11.1% 4.9%

Produse deosebite pe care le cumpăraţi ca un “răsfăţ” 17.0% 26.8% 30.4% 19.0% 6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


113
Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de alimente indicaţi cât de des vă
uitaţi la preţurile din magazin la…
URBAN Foarte des Des Rar Foarte rar/ Niciodată NȘ/NR

Produse deosebite pe care le cumpăraţi ca un “răsfăţ” 15.6% 27.2% 27.2% 19.9% 10.0%

Produse noi sau mărci pe care nu le-aţi încercat înainte 17.9% 28.3% 32.8% 14.1% 6.9%

Produse de bază pe care le cumpăraţi mai puţin frecvent 16.5% 37.7% 29.5% 9.4% 6.9%

Produse de bază pe care le cumpăraţi în majoritatea vizitelor la supermarket 28.6% 37.1% 17.2% 9.4% 7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


114
Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de alimente indicaţi cât de des vă
uitaţi la preţurile din magazin la…
RURAL Foarte des Des Rar Foarte rar/ Niciodată NȘ/NR

Produse deosebite pe care le cumpăraţi ca un “răsfăţ” 15.6% 27.2% 27.2% 19.9% 10.0%

Produse noi sau mărci pe care nu le-aţi încercat înainte 17.9% 28.3% 32.8% 14.1% 6.9%

Produse de bază pe care le cumpăraţi mai puţin frecvent 16.5% 37.7% 29.5% 9.4% 6.9%

Produse de bază pe care le cumpăraţi în majoritatea vizitelor la supermarket 28.6% 37.1% 17.2% 9.4% 7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


115
Cât de frecvent comparaţi preţurile la alimente, săptămână de săptămână
în acelaşi supermarket/magazin?

Foarte des 21.1%

Mai mult de o treime dintre Des 36.3%

respondenți (36,3%) compară


des prețurile la alimente,
săptămână de săptămâna în Rar 29.0%
același supermarket/magazin,
una din cinci persoane (21,1%)
compară foarte des prețurile,
Foarte rar/ Niciodată 10.0%
iar mai puțin de o treime (29%)
le compară foarte rar.

NȘ/NR 3.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


116
Cât de frecvent comparaţi preţurile la alimente, săptămână de săptămână
în acelaşi supermarket/magazin?
40.0%

36.2%36.4%
35.0%
Un sfert dintre cumpărătorii din 32.2%
mediul rural (25,4%) compară
foarte des prețurile la alimentele 30.0%
cumpărate din același
25.4%
supermarket, față de una din 25.0%
25.0%

cinci persoane din mediul urban


(17,6%). Un sfert dintre
cumpărătorii din mediul rural 20.0%
17.6% Urban
(25,%) compară rar prețurile la Rural
alimentele cumpărate din 15.0%
același supermarket, față de o 10.9%
treime dintre persoanele din 10.0% 8.9%
mediul urban (32,2%).

5.0% 4.2%
3.1%

0.0%
Foarte des Des Rar Foarte rar/ NȘ/NR
Niciodată

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


117
Cât de des comparaţi preţurile din supermarketuri/magazine diferite?

Mereu 16.3%

În ceea ce privește compararea


Frecvent 18.8%
prețurilor din supermarketuri/
magazine diferite, aproape o
treime (28,5%) dintre
Câteodată 20.4%
persoanele intervievate fac
aceste comparații rar, mai puțin
de o cincime dintre respondenți
(18,8%) compară prețurile Rar 28.5%

frecvent, iar una din cinci


persoane (20,4%) face aceasta
comparație câteodată. Niciodată 11.7%

NȘ/NR 4.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


118
Cât de des comparaţi preţurile din supermarketuri/magazine diferite?
35.0%

30.3%
30.0%

26.3%
În ceea ce privește 25.0%
compararea prețurilor din
supermarketuri/ magazine 21.2%
20.3%
19.7%
diferite, se observă tendința 20.0%

cumărătorilor din mediul 17.6%


16.5% Urban
16.1%
rural de a face mai frecvent Rural
15.0%
decât cumpărătorii din
11.8%
mediul urban aceste 11.6%

comparații. 10.0%

4.7%
5.0% 3.8%

0.0%
Niciodată Rar Câteodată Frecvent Mereu NȘ/NR

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


119
În care din următoarele feluri, dacă există unul, comparaţi preţurile din
diferite supermarketuri/magazine?
Am tendinţa să compar preţurile unor produse cheie pe care le cumpăr în mod
66.1%
regulat

Pur si simplu ştiu că unele magazine au o reputaţie ca fiind mai scumpe ca altele 23.8%

Compar costul total al alimentelor când cumpăr din alte magazine 23.1%

Mă uit la afişe, etc din magazin, care arată comparaţii de preţ cu alte magazine 9.2%

Verific în mod regulat anunţuri publicitare în presă pentru ştiri despre


9.0%
reduceri/discounturi de preţ

Nici unul dintre acestea 6.1%

Altul 0.4%

NȘ/NR 2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Număr de cazuri: 555 persoane în eşantionul total


120
În care din următoarele feluri, dacă există unul, comparaţi preţurile din
diferite supermarketuri/magazine?
80.0%
68.1%
70.0% 63.8%
60.0%

50.0%

40.0%

25.8% 27.7%
30.0%
20.0% 20.3%
20.0%
10.8% 10.2%
7.3% 7.7% 5.4%6.9%
10.0% 3.5%
0.0%0.8% 0.7%
Urban
0.0%
Rural

Număr de cazuri: 555 persoane în eşantionul total


121
Dintre produsele variate pe care le achiziţionaţi săptămână de săptămână,
pentru ce proporţie credeţi că aţi şti preţul aproximativ?

Toate 2.8%

Mai mult de jumătate dintre Majoritatea 33.2%

respondenți (55,7%) știu prețul


aproximativ pentru unele dintre
produsele cumpărate Unele 55.7%
săptămână de săptămână, iar o
treime dintre aceștia (33,2%)
cunosc prețul aproximativ
Nici unul 4.4%
pentru majoritatea produselor.

NȘ/NR 3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


122
Dintre produsele variate pe care le achiziţionaţi săptămână de săptămână,
pentru ce proporţie credeţi că aţi şti preţul aproximativ?
60.0%
56.5%
54.7%

Mai mult de jumătate dintre


respondenții din ambele medii 50.0%

de rezidență (56,5% din mediul


urban, respectiv 54,7% din
mediul rural) cunosc prețul 40.0%
aproximativ pentru unele dintre
33.2%33.3%
produsele cumpărate
săptămână de săptămână, iar o 30.0% Urban
treime dintre aceștia (33,2% din Rural
mediul urban, respectiv 33,3%
din mediul rural) cunosc prețul
20.0%
aproximativ pentru majoritatea
produselor cumpărate
săptămânal.
10.0%
5.1% 5.1%
3.6%
2.4% 3.3% 2.9%

0.0%
Nici unul Unele Majoritatea Toate NȘ/NR

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


123
Cum aţi aprecia la magazinul la care mergeţi în mod regulat…
Foarte bun Bun Prost Foarte prost NȘ/NR

Prețurile în general 13.5% 69.3% 10.8%3.1% 3.3%

Servicii 19.3% 72.7% 5.3%


0.2% 2.5%

Calitatea produselor 24.4% 69.4% 3.8%


0.4% 2.0%

Gama de produse 24.0% 71.7% 2.2%


0.1% 2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


124
Cum aţi aprecia la magazinul la care mergeţi în mod regulat…
URBAN Foarte bun Bun Prost Foarte prost NȘ/NR

Prețurile în general 15.2% 70.5% 9.4%2.2% 2.7%

Calitatea produselor 29.3% 65.2% 0.4%


3.3% 1.8%

Servicii 21.0% 71.6% 0.2%


4.3% 2.9%

Gama de produse 29.7% 65.9% 0.0%


2.2% 2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


125
Cum aţi aprecia la magazinul la care mergeţi în mod regulat…
RURAL Foarte bun Bun Prost Foarte prost NȘ/NR

Prețurile în general 11.4% 67.9% 12.5% 4.2% 4.0%

Calitatea produselor 18.3% 74.6% 0.4%


4.5% 2.2%

Servicii 17.2% 74.1% 0.2%


6.5% 2.0%

Gama de produse 17.0% 78.8% 0.2%


2.2% 1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


126
Vă rugăm spuneţi dacă sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii:
Da Nu NȘ/NR

Cred că este important să existe magazine locale/de cartier şi le sustin cumpărând


66.2% 23.8% 10.0%
şi de la acestea şi de la supermarketuri

Cred că este important să existe un numar destul de mare de supermarketuri mari


în apropiere pt a alege, chiar dacă acest lucru înseamnă că numărul magazinelor 64.4% 25.6% 10.0%
mici locale/de cartier este mai redus

Pentru unele produse, ca fructele şi legumele, magazinele locale/de cartier şi pieţele


61.3% 26.6% 12.1%
pot fi mai ieftine decât supermarketurile

Aş continua să vizitez un oraş fără un supermarket, dacă ar avea o mulţime de alte


45.8% 31.8% 22.4%
magazine frumoase/restaurante etc

Înclin mai putin să vizitez magazine locale/de cartier acum cand există atât de multe
43.1% 48.1% 8.8%
supermarketuri dintre care pot alege

Cred că este important să existe magazine locale/de cartier, dar stilul meu de viaţă
35.9% 49.1% 15.0%
face dificil să le folosesc în mod frecvent

În general, cred că serviciile oferite de magazinele locale/de cartier mici sunt


34.8% 52.1% 13.1%
superioare faţă de cele oferite de supermarketurile mari

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


128
Vă rugăm spuneţi dacă sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii:
URBAN
Da Nu NȘ/NR

Aş continua să vizitez un oraş fără un supermarket, dacă ar avea o mulţime de alte


45.7% 33.9% 20.5%
magazine frumoase/restaurante etc

Cred că este important să existe magazine locale/de cartier, dar stilul meu de viaţă
37.1% 52.5% 10.3%
face dificil să le folosesc în mod frecvent

Cred că este important să existe magazine locale/de cartier şi le sustin cumpărând


67.2% 26.3% 6.5%
şi de la acestea şi de la supermarketuri

Pentru unele produse, ca fructele şi legumele, magazinele locale/de cartier şi pieţele


61.8% 26.6% 11.6%
pot fi mai ieftine decât supermarketurile

În general, cred că serviciile oferite de magazinele locale/de cartier mici sunt


30.3% 60.1% 9.6%
superioare faţă de cele oferite de supermarketurile mari

Înclin mai putin să vizitez magazine locale/de cartier acum cand există atât de multe
46.4% 46.7% 6.9%
supermarketuri dintre care pot alege

Cred că este important să existe un numar destul de mare de supermarketuri mari


în apropiere pt a alege, chiar dacă acest lucru înseamnă că numărul magazinelor 65.2% 26.3% 8.5%
mici locale/de cartier este mai redus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 552 persoane în eşantionul total


129
Vă rugăm spuneţi dacă sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii:
RURAL
Da Nu NȘ/NR

Aş continua să vizitez un oraş fără un supermarket, dacă ar avea o mulţime de alte


46.0% 29.2% 24.8%
magazine frumoase/restaurante etc

Cred că este important să existe magazine locale/de cartier, dar stilul meu de viaţă
34.4% 44.9% 20.8%
face dificil să le folosesc în mod frecvent

Cred că este important să existe magazine locale/de cartier şi le sustin cumpărând


65.0% 20.8% 14.3%
şi de la acestea şi de la supermarketuri

Pentru unele produse, ca fructele şi legumele, magazinele locale/de cartier şi pieţele


60.7% 26.6% 12.7%
pot fi mai ieftine decât supermarketurile

În general, cred că serviciile oferite de magazinele locale/de cartier mici sunt


40.4% 42.2% 17.4%
superioare faţă de cele oferite de supermarketurile mari

Înclin mai putin să vizitez magazine locale/de cartier acum cand există atât de multe
39.1% 49.8% 11.2%
supermarketuri dintre care pot alege

Cred că este important să existe un numar destul de mare de supermarketuri mari


în apropiere pt a alege, chiar dacă acest lucru înseamnă că numărul magazinelor 63.4% 24.8% 11.8%
mici locale/de cartier este mai redus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 448 persoane în eşantionul total


130
Vedeţi vreun beneficiu în existenţa magazinelor locale/de cartier alimentare
(chiar dacă le folosiţi sau nu)?

6.6%

13.2%

Da
Nu
NȘ/NR

80.2%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


131
Vedeţi vreun beneficiu în existenţa magazinelor locale/de cartier alimentare
(chiar dacă le folosiţi sau nu)?
100.0%

90.0% 86.6%

80.0%
75.0%

70.0%

60.0%

50.0% Urban
Rural
40.0%

30.0%

20.0% 17.2%

10.0% 8.3% 7.8%


5.1%

0.0%
Da Nu NȘ/NR

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


132
Ce beneficii vedeţi în existenţa magazinelor locale/de cartier alimentare?

Sunt mai aproape de casă 89.3%

Sunt mai puțin aglomerate decât supermaketurile 17.0%

Majoritatea respondenților din


ambele medii de rezidență
(89,3%) consideră că
Unele dintre ele au program Non-Stop 13.9%
magazinele alimentare locale/
de cartier au ca principal
beneficiu apropierea de casă.
Altele0.5%

NȘ/NR 0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 801 persoane în eşantionul total


133
Ce beneficii vedeţi în existenţa magazinelor locale/de cartier alimentare?
120.0%

100.0% 96.1%

82.8%
80.0%
Atât în mediul rural (96,1%) cât
și în mediul urban (82,8%),
majoritatea celor care au 60.0%
răspuns întrebărilor consideră Urban

că principalul avantaj al Rural

magazinelor alimentare locale/ 40.0%

de cartier este apropierea de


casă. 22.0%
19.6%
20.0%
14.2%

5.2%
0.7% 0.3% 1.0% 0.5%
0.0%
Sunt mai aproape Unele dintre ele Sunt mai puţin Altele NȘ/NR
de casă au program Non- aglomerate decât
Stop supermaketurile

Număr de cazuri: 801 persoane în eşantionul total


134
Care este ultima şcoală absolvită?

Doctorat şi şcoală postdoctorală 0.2%

Master 0.9%

A doua facultate 0.5%

Studii superioare (universitate, facultate) 17.4%

Studii medii (liceu, postliceală) 37.2%

Profesională/complementară 19.8%

Şcoala generală (opt clase absolvite) 15.2%

Studii primare (patru clase absolvite) 6.7%

Fără studii 0.6%

NȘ/NR 1.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


136
Care este ultima şcoală absolvită?
45.0%
41.3%
40.0%

35.0%
32.1%

30.0%

24.1%
25.0% 22.5%
21.2%
20.0% 17.6%

15.0%
11.8%
10.3% Urban
9.2%
10.0%
Rural
5.0% 2.5%
1.3%0.4% 1.3% 1.8%1.1%
0.4% 0.7%0.2%
0.0%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


137
Care este ocupaţia dvs. principală?
Pensionar 27.6%
Muncitori calificaţi 14.5%
Casnic(ă) 11.2%
Lucrători în servicii şi comerţ 8.4%
Ocupaţii intelectuale, specialişti cu studii superioare 6.7%
Funcţionari în administraţie 4.4%
Elev/student 4.0%
Întreprinzător pe cont propriu /liber profesionist (fără angajaţi) 2.1%
Agricultori 2.0%
Patron cu angajaţi 1.8%
Tehnicieni sau maiştri 1.6%
Conducători de unităţi, directori, manageri de vârf 1.4%
Şomer înregistrat 1.0%
Persoană în incapacitate de muncă 0.9%
Şomer neînregistrat 0.9%
Muncitori ne-calificaţi în sectoare ne-agricole 0.9%
Meşteşugari şi mecanici reparatori 0.9%
Zilieri în domenii neagricole 0.6%
Cadru militar 0.4%
Zilieri în agricultură 0.3%
Altele 4.4%
NR 4.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


138
Care este ocupaţia dvs. principală?
35.0%

30.0% 28.8%
26.6%
25.0%

20.0% 17.9% 18.3%

15.0%
10.7% 10.0%
9.2%
8.9%
10.0%
5.4% 6.2% 6.0%
5.1% 4.5%
5.0% 4.0% 4.0%
3.6%
2.5% 2.7% 1.8%
1.6%2.2%
2.2%
1.3%1.1% 1.3%0.7% 1.6%
0.0%
0.9% 0.2% 1.1%1.1% 0.9%0.9%
0.9%0.5% 1.1%0.7% 0.7% 0.7%1.3%
0.4%0.2% Urban
0.0% Rural

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


139
Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră?

Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva 5.9%

Reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii 16.3%

Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai
27.0%
scumpe

Ne ajung numai pentru strictul necesar 29.5%

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 18.2%

NŞ/NR 3.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


140
Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră?
35.0%
32.4%

29.5%
30.0%
27.2%

25.0% 23.9%
22.5%

20.0% 19.0%

14.7%
15.0% Urban
12.9%
Rural

10.0%

6.3%
5.4%
5.0% 3.3% 2.9%

0.0%
Nu ne ajung nici pentru Ne ajung numai pentru Ne ajung pentru un trai Reuşim să cumpărăm şi Reuşim să avem tot ce ne NŞ/NR
strictul necesar strictul necesar decent, dar nu ne unele bunuri mai trebuie, fără să ne
permitem cumpărarea scumpe, dar cu restrângem de la ceva
unor bunuri mai scumpe restrângeri în alte
domenii

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


141
Care este principala sursă de venituri în gospodăria dvs.?
Pensie de stat 29.9%

Salariu la stat 26.0%

Salariu la particular (la firmă privată) 24.5%

Profit din afacere 2.9%

Muncă ocazională 2.1%

Salariu la firmă mixtă 2.0%

Pensie CAP 1.9%

Activităţi agricole (producţie şi/sau vânzare de produse agricole) 0.7%

Activităţi neagricole pe cont propriu 0.5%

Ajutor şomaj 0.5%

Alocaţii copii 0.4%

Salariu compensator 0.2%

Altele 1.6%

NS/NR 6.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


142
Care este principala sursă de venituri în gospodăria dvs.?
35.0%
31.7%
28.4% 29.2%
30.0%
25.2%
25.0% 23.7%
22.1%

20.0%

15.0%

10.0% 7.8%
5.6%
4.2%
5.0% 3.1%
2.7% 2.9%
1.4% 2.0%
2.0% 1.3% 2.0%
1.3%
0.0% 0.2% 0.7%
0.2% 0.7%
0.2% 0.9% 0.4% Urban
0.0%
Rural

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


143
Unde locuiești acum:

Oraş mare, peste 200 000 locuitori 24.6%

Oraş mare, 100-200 000 locuitori 10.1%

Oraş mic, 30-100 000 locuitori 13.0%

Oraş foarte mic, sub 30 000 locuitori 7.6%

Sat centru comună 19.9%

Sat 24.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Număr de cazuri: 1000 persoane în eşantionul total


144
A. Cheltuieli pentru produsele de uz curent
Cei mai multi dintre români cheltuiesc sub 200 de lei pe săptămână pentru produsele de uz curent,
oriunde ar fi făcute acestea: în magazine de cartier, piețe agroalimentare, supermarketuri,
hipermarketuri, magazine de tip discount. Respondenții din mediul rural sunt dispuși să cheltuiască
mai puțin decât cei din mediul urban pentru acest tip de cumpărături.

Majoritatea respondenților din ambele medii de rezidentă ajung în mai puțin de 10 minute la cel mai
apropiat magazin mic de cartier sau piată agroalimentară, în timp ce, pentru a ajunge la cel mai
apropiat magazin de tip supermarket/ hipermarket, cei mai mulți cumpărători au nevoie de mai mult
de 10 minute (între 11 minute și o oră).

Sumele pe care respondenții sunt dispuși să le cheltuiască săptămânal pentru produsele de


consum curent achiziționate în magazinele de tip supermarket sunt mai mari per total în mediul
urban comparativ cu mediul rural, iar cei mai mulți dintre locuitorii din mediul rural au nevoie de mai
mult timp comparativ cu locuitorii din mediul urban pentru a ajunge la magazine de tip supermarket/
hipermarket.

146
B. Mici achiziții de bunuri de consum curent
Din analiza datelor a rezultat că mai mult de jumătate dintre cumpărătorii din mediul urban își fac
micile aprovizionări în magazinele mici din cartier din apropierea casei (la distanță de 1 km sau mai
puțin de casă), și mai mult de jumătate dintre ei cheltuiesc mai mult de 50 de lei pe săptămână
pentru micile achiziții de bunuri de consum curent. Dacă în ceea ce privește distanța față de
magazinul frecventat în mod obișnuit și timpul necesar pentru a ajunge la acesta, situația este
similară în cele două medii de rezidență și respondenții au avut opinii asemănătoare, în ceea ce
privește sumele alocate micilor cumpărături, acestea sunt mai mici în mediul rural: mai mult de
jumătate dintre respondenții din mediul rural cheltuiesc 50 lei sau mai puțin pentru achiziționarea
acestor bunuri.

Magazinele de cartier, piețele sau magazinele specializate sunt preferate pentru achizitionarea în
special a medicamentelor, produselor de panificație, articolelor de îmbrăcăminte, ziarelor, revistelor,
produselor de cofetărie, în timp ce din magazinele de tip supermarket/ hipermarket/ discount se
cumpără cel mai frecvent produse de îngrijire personală (săpun, pastă de dinți, etc), ulei, zahăr,
carne și preparate din carne.

147
C. Principalele achiziții de bunuri de consum curent
Achiziția principalelor bunuri de consum curent (excuzând micile cumpărături accidentale) se face
relativ cu aceeași frecvență în ambele medii de rezidență.

Principalele bunuri de consum curent sunt achiziționate în general dintr-un magazin mic preferat din
cartier din apropierea casei (1 km sau mai puțin), o dată pe săptămână sau mai des, în drum spre
casă sau în timpul vizitelor la alte magazine centrale. Situația este similară pentru mediul rural. Mai
puțin de o treime dintre cumpărătorii din ambele medii de rezidență fac acest gen de achiziții din
magazine de tip supermarket, hipermarket, discount, iar procentul este și mai mic pentru mediul
rural unde cumpărătorii tind să se bazeze mai mult pe magazinele din cartier.

Prețul produselor, posibilitatea de a face cumpărăturile săptămânale într-un singur loc și varietatea
produselor oferite, sunt principalele motive pentru care cumpărătorii aleg un anumit magazin din
care achiziționezază principalele bunuri de consum curent; preferința pentru un anumit magazin
este cel mai puțin influențată de oferirea unor extra facilități cum ar fi benzinărie, cafenea, farmacie.
Destul de mulți dintre respondenți (două persoane din cinci) ar dori să achiziţioneze în mod regulat
principalele bunuri de larg consum de la un anumit supermarket/ magazin (primele menționate au
fost […], […], un magazin mic de cartier), dar nu pot deoarece sunt situate prea departe sau este
prea incomod să ajungă la ele.

148
D. Schimbarea magazinului curent
Analiza datelor a arătat că în general românii, indiferent de mediul de rezidență, sunt clienți fideli:
majoritatea respondenților atât din mediul urban cât și din mediul rural nu și-au schimbat în ultimele
12 luni preferințele în ceea ce privește magazinul în care efectuează principalele achiziții de bunuri
de consum curent și nu au început să meargă în mod regulat la alt magazin. Principalul motiv
pentru care au continuat să meargă la același magazin este raportul calitate/preț oferit de
magazinul curent, iar principalul motiv pentru care ar schimba magazinul curent este scăderea
costului total al cumpărăturilor.
Distanța mai mare, calitatea mai mică a produselor și gama mai restrânsă a produselor oferite sunt
principalele motive pentru care clienții nu ar alege un nou magazin.
În general respondenții, atât din mediul urban au schimbat magazinul pe care îl frecventau în mod
curent pentru un alt magazin cu produse de calitate superioară și gamă mai diversificată iar
locuitorii din mediul rural au schimbat magazinul curent pentru magazine mai ieftine în apropiere.
Cumpărătorii din mediul rural față de cei din mediul urban, au fost mult mai influențați de mijloacele
publicitare în luarea deciziei de a schimba magazinul curent.

149
E. Promoții și oferte speciale
Proporțiile sunt echilibrate în ceea ce privește apetitul pentru promoții si oferte speciale: mai mult de
o treime dintre cumpărători nu caută în mod deliberat produsele care beneficiază de promoții și
oferte speciale, în timp ce o proporție similară de respondenți se uită la ofertele speciale și promoții
și profită în mod frecvent de acestea.
Cele mai căutate promoții sau oferte speciale sunt de tipul “două produse la prețul unuia” sau
“cumpără un produs și primești unul gratis”, dar în același timp multe dintre persoanele intervievate
ar prefera scăderea permanentă a prețurilor în locul promoțiilor.

F. Servicii și facilități oferite de magazine


Cele mai apreciate servicii pe care le-ar putea oferi magazinele și pentru care consumatorii ar fi
dispuși să plătească în medie mai mult sunt cozile de așteptare mai mici, gamă variată de produse,
parcare garantată.
În general programele de loialitate (gen card de fidelitate) nu sunt luate în considerare la alegerea
sau schimbarea magazinului preferat.

G. Prețurile produselor
Consumatorii din mediul rural și urban au tendința să compare prețurile unor produse cheie pe care
le cumpără în mod regulat, săptămână de săptămâna în același supermarket/magazin, compară
mai rar prețurile din supermarketuri/ magazine diferite, iar cei mai mulți dintre respondenți știu
prețul aproximativ pentru produsele pe care le cumpără în fiecare săptămână.

150
H. Magazine locale
Majoritatea persoanelor intervievate indiferent de mediu (rural, urban), consideră utile magazinele
alimentare locale/de cartier, chiar dacă le folosesc sau nu; principal beneficiu al acestora fiind
considerat apropierea de casă.

151