Sunteți pe pagina 1din 189

Proiectul USAID Reforma Autoritatilor Publice Locale

CONFIGURAIA
Evidena contabil n organele autoritilor
publice locale din Republica Moldova

Descriere

CUPRINS
1.

DESTINAIA I CAPACITILE FUNCIONALE DE BAZ ALE CONFIGURAIEI. .7

1.1 Principalele capaciti funcionale:...................................................................................................................7

2.

ETAPA NCEPTOARE A LUCRULUI CU CONFIGURAIA.......................................11

2.1. Setarea constantelor.........................................................................................................................................11


2.1.1 Completarea constantelor periodice:.......................................................................................................................13
2.2. Completarea nomenclatoarelor auxiliare.......................................................................................................14
2.2.1 Setarea listei unitilor de msur...........................................................................................................................14
2.2.2 Setarea listei de valute............................................................................................................................................14
2.3 Setarea clasificatorilor......................................................................................................................................15
2.3.1 Setarea listei Clasificarea economic a cheltuielilor..........................................................................................15
2.3.2 Setarea listei Clasificator veniturilor bugetului..................................................................................................16
2.3.3 Setarea listei Clasificatorul mijloacelor cu destinaie special...........................................................................17

3.

FORMAREA STRUCTURII PRIMRIEI........................................................................20

3.1 Completarea listei instituiilor subordonate primriei..................................................................................20


3.2 Alctuirea listei persoanelor gestionare..........................................................................................................22
3.3 Completare listei subdiviziunilor.....................................................................................................................22
3.4 Completarea listei agenilor economici...........................................................................................................23
3.4.1. Introducerea contului de decontare a agentului economic:....................................................................................23
3.4.2. Introducerea unui contract nou al agentului economic:.........................................................................................24
3.4.3 Introducerea contului de decontare al agentului economic.....................................................................................25

4.

EVIDENA MIJLOACELOR FIXE (MF)........................................................................26

4.1 Completarea listei mijloacelor fixe..................................................................................................................26


4.2 Introducerea soldurilor pentru mijloacele fixe...............................................................................................28
4.3 Procurarea MF..................................................................................................................................................29
4.4 Intrarea MF primite cu titlu gratuit................................................................................................................32
4.5 Transferul MF n cadrul organizaiei subordonate.......................................................................................34
4.6 Transferarea MF la o alt organizaie.............................................................................................................35
4.7 Predarea MF primite cu titlu gratuit...............................................................................................................37
4.8 Trecerea MF la OMVSD...................................................................................................................................37
4.9 Calcularea uzurii MF........................................................................................................................................38
4.10 Reevaluarea MF..............................................................................................................................................39
4.11 Inventarierea MF.............................................................................................................................................40
4.12 Reconstruirea i reparaia capital a MF.....................................................................................................42
4.13 Scoaterea din uz a MF....................................................................................................................................43
4.14 Scoaterea din uz a fondului bibliotecar.........................................................................................................44
4.15 Rapoarte...........................................................................................................................................................44

5.

EVIDENA OBIECTELOR DE MIC VALOARE I SCURT DURAT (OMVSD)....45

5.1 Completarea listei OMVSD..............................................................................................................................45


5.2 Introducerea soldurilor OMVSD.....................................................................................................................46
5.3 Intrarea OMVSD...............................................................................................................................................47
5.4 Darea n exploatare a OMVSD........................................................................................................................49
5.5 Trecerea OMVSD la MF...................................................................................................................................50
5.6 Inventarierea OMVSD......................................................................................................................................51
5.6.1 ntocmirea documentelor de inventariere...............................................................................................................52
5.7 Trecere la pierderi a OMVSD..........................................................................................................................53

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

5.8 Rapoarte.............................................................................................................................................................55

6.

EVIDENA MATERIALELOR........................................................................................56

6.1 Completarea listei materialelor........................................................................................................................56


6.2 Introducerea soldurilor conform conturilor de eviden a bunurilor materiale.........................................57
6.3 Procurarea bunurilor materiale.......................................................................................................................58
6.4 Transmiterea bunurilor materiale altei persoane gestionare........................................................................59
6.5 Transferarea materialelor pe un alt cont de eviden....................................................................................60
6.6 Deplasarea materialelor fr cantitate............................................................................................................62
6.7 Inventarierea materialelor...............................................................................................................................63
6.8 Trecerea la pierderi a materialelor..................................................................................................................65
6.8.1 Trecerea la pierderi a materialelor fr cantitate.....................................................................................................66
6.9 Rapoarte.............................................................................................................................................................68

7.

EVIDENA PRODUSELOR ALIMENTARE (PA)..........................................................70

7.1 Completarea listei produselor alimentare.......................................................................................................70


7.2 Introducerea soldurilor pentru produsele alimentare...................................................................................70
7.3 Intrrile produselor alimentare.......................................................................................................................71
7.4 ntocmirea restituirii ambalajului...................................................................................................................73
7.5 Deplasarea produselor alimentare...................................................................................................................74
7.6 ntocmirea rezultatelor de inventariere..........................................................................................................75
7.7 Trecerea la pierderi a produselor alimentare.................................................................................................77
7.7.1 Trecerea la pierderi a produselor alimentare conform meniului-cerere..................................................................77
7.7.2 Trecerea la pierderi a produselor alimentare...........................................................................................................79
7.8 Rapoarte.............................................................................................................................................................80

8.

EVIDENA TRANSPORTULUI AUTO I A COMBUSTIBILULUI (MCU)....................81

8.1 Introducerea listei mijloacelor de transport auto..........................................................................................81


8.2 Normarea cheltuielilor MCU...........................................................................................................................81
8.2.1 Pstrarea tipurilor normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor...........................................................81
8.2.2 Stabilirea normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor........................................................................82
8.3 Completarea listei documentelor bneti........................................................................................................82
8.4 nregistrarea procurrii MCU.........................................................................................................................83
8.4.1 Intrarea combustibilului n form de taloane..........................................................................................................83
8.5 Eliberarea MCU pentru mijloacele de transport...........................................................................................85
8.5.1Eliberarea combustibilului n form natural..........................................................................................................85
8.5.2 Eliberarea combustibilului n form de taloane......................................................................................................85
8.6 Calculul i trecerea la pierderi a MCU...........................................................................................................87
8.6.1 Trecerea la cheltuieli n expresie cantitativ...........................................................................................................88
8.6.2 Trecerea la cheltuieli dup taloane..........................................................................................................................88
8.7 Rapoarte.............................................................................................................................................................90

9. EVIDENA MICRILOR PE CONTURILE BANCARE.................................................91


9.1 letarea listei conturilor de decontare a organizaiilor subordonate.............................................................91
9.2 Introducerea soldurilor pentru conturile de decontare.................................................................................91
9.3 ntocmirea ordinului de plat..........................................................................................................................92
9.3.1 Borderoul documentelor de plat............................................................................................................................94
9.3.2 Formarea fiierului pentru trezorerie......................................................................................................................94
9.4 Formarea operaiunilor bneti tipice.............................................................................................................95
9.5 Introducerea extrasului bancar.......................................................................................................................96
9.6 Rapoarte.............................................................................................................................................................98

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

10. EVIDENA CIRCULAIEI MIJLOACELOR BNETI PE CAS.................................99


10.1 Intrarea banilor n cas..................................................................................................................................99
10.2 Eliberarea banilor din cas..........................................................................................................................100
10.3 Descifrarea la cec...........................................................................................................................................102
10.4 Delegatie.........................................................................................................................................................103
10.5 Rapoarte.........................................................................................................................................................105

11. EVIDENA PLILOR PRINTETI...........................................................................106


11.1 Introducerea listei copiilor............................................................................................................................106
11.2 Introducerea listei grupelor copiilor............................................................................................................107
11.3 Formarea componenei grupelor de copii...................................................................................................107
11.3.1 ncadrarea copilului n grup..............................................................................................................................107
11.3.2 Plecarea copiilor din grup.................................................................................................................................108
11.3.3 Transferarea copiilor...........................................................................................................................................109
11.3.4 Controlul corectitudinii formrii grupelor...........................................................................................................109
11.4 Introducerea soldurilor restanelor la plata printeasc...........................................................................109
11.5 Eliberarea avizurilor spre plat...................................................................................................................110
11.6 Intrarea banilor n cas conform avizurilor eliberate................................................................................111
11.7 nregistrarea plii.........................................................................................................................................112
11.8 Rapoarte.........................................................................................................................................................113

12. EVIDENA CREANELOR TITULARILOR DE AVANS..............................................114


12.1 Eliberarea mijloacelor bneti titularilor de avans....................................................................................114
12.2 nchiderea creanelor titularilor de avans..................................................................................................114
12.3 Rapoarte.........................................................................................................................................................116

13. DECONTRI RECIPROCE...........................................................................................117


13.1 Introducerea soldurilor datoriilor pentru decontri cu agenii economici..............................................117
13.2 Introducerea soldurilor prin documentul Nota contabil ...................................................................117
13.3 Apariia datoriilor.........................................................................................................................................117
13.4 nregistrarea serviciilor acordate de organizaiile subordonate...............................................................117
13.5 Achitarea datoriei fa de organizaiile strine..........................................................................................120
13.6 Rapoarte.........................................................................................................................................................120

14. REMUNERAREA MUNCII............................................................................................121


14.1. Setarea iniial a modulului........................................................................................................................121
14.1.1 Setarea utilizatorului privind modulul salariu.....................................................................................................121
14.1.2 Completarea constantelor periodice....................................................................................................................122
14.2. Setarea parametrilor modulului.................................................................................................................122
14.2.1 Completarea listei posturilor n cadrul instituiilor.............................................................................................122
14.2.2 Setarea calendarului de producere reglementat..................................................................................................123
14.2.3 Stabilirea graficelor de munc............................................................................................................................124
14.2.4 Formarea listei calculrilor i a reinerilor..........................................................................................................124
14.2.5 Reineri oficiale din salariu.................................................................................................................................128
14.2.6 Setarea normelor i orelor de tarif......................................................................................................................128
14.2.7 Modul de plat al salariului lucrtorilor..............................................................................................................129
14.2.8 Setarea categoriilor angajailor...........................................................................................................................130
14.2.9 Formarea listei formulelor contabile privind salariul.........................................................................................130
14.2.10 Setarea reelelor tarifare....................................................................................................................................131
14.3. Evidenta lucrtorilor...................................................................................................................................133
14.3.1 Angajarea la lucru n instituie............................................................................................................................134
14.3.2 Ordinul privind schimbrile n cadre..................................................................................................................136
14.3.3 Concediere din instituie.....................................................................................................................................136

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

14.3.4 Introducerea cotelor de tarifare...........................................................................................................................137


14.3.5 Documentul ntroducerea numrului de ore pentru profesori ........................................................................138
14.3.6 Setarea documentului Personal de Conducere................................................................................................139
14.3.7 Setarea documentului Salarizarea educatorilor...............................................................................................140
14.3.8 Setarea documentului Personal cu funcii complexe.......................................................................................140
14.3.9 Oferirea cerererii cu privire la scutire.................................................................................................................141
14.3.10 Ordinul privind reinerile conform titlurile executorii......................................................................................142
14.3.11 Evidena timpului de munc pe zile conform tabelelor....................................................................................143
14.3.12 Evidena timpului de munc pe ore conform tabelelor.....................................................................................144
14.4 Ordinul cu privire la calculri unice...........................................................................................................144
14.4.1 Calcularea concediului........................................................................................................................................145
14.4.2 Concediul medical..............................................................................................................................................146
14.4.3 Calcularea salariului............................................................................................................................................147
14.4.4 ndreptare spre achitare.......................................................................................................................................148
14.4.5 Achitarea salariului.............................................................................................................................................148
14.4.6 Rapoarte privind salariu...........................................................................................................................149

15. OPERAIUNI DE REGLARE........................................................................................152


15.1 nchiderea anului..........................................................................................................................................152
15.1.1 Setarea nchiderii corespondenei perechilor de conturi.....................................................................................152
15.1.2 nchiderea anului.................................................................................................................................................152

16. PLANIFICARE...............................................................................................................154
16.1 Introducerea devizului de cheltuieli pe articolele clasificrii bugetare....................................................154
16.2 Introducerea devizelor de cheltuieli conform articolelor clasificrii bugetare........................................155
16.3 Rapoarte.........................................................................................................................................................155

17. EVIDENA IMPOZITELOR I TAXELOR....................................................................157


17.1 Evidena listei pltitorilor de impozite........................................................................................................157
17.2 Evidena impozitului funciar.......................................................................................................................159
17.2.1 Tipuri de terenuri.................................................................................................................................................159
17.2.2 Introducerea informaiei despre terenuri si proprietari.......................................................................................159
17.2.3 Introducerea soldurilor privind impozitul funciar...............................................................................................160
17.2.4 Introducerea ratelor impozitului funciar.............................................................................................................161
17.2.5 Redistribuirea terenurilor....................................................................................................................................162
17.2.6 Atribuirea scutirii de impozit funciar..................................................................................................................163
17.2.7 Calcularea impozitului funciar............................................................................................................................164
17.3 Evidena impozitului pe imobil....................................................................................................................164
17.3.1 Tipuri de bunuri imobiliare.................................................................................................................................164
17.3.2 Introducerea datelor privind bunurile imobiliare................................................................................................165
17.3.3 Introducerea soldurilor privind impozitul pe bunuri imobiliare.........................................................................166
17.3.4 Introducerea ratelor impozitului pe bunuri imobiliare........................................................................................167
17.3.5 nregistrarea schimbrii proprietarului imobilului..............................................................................................168
17.3.6 Acordarea scutirii privind plata impozitului pentru bunuri imobiliare...............................................................169
17.3.7 Calcularea impozitului la bunuri imobiliare.......................................................................................................170
17.4 Primirea surselor bneti n contul achitrii impozitelor i taxelor.........................................................170
17.5 Rapoarte.........................................................................................................................................................171
17.6 Alte taxe locale...............................................................................................................................................171
17.6.1 Calcularea taxelor locale.....................................................................................................................................171
17.6.2 Achitarea taxelor locale.......................................................................................................................................172

18.RAPOARTE STANDARD..............................................................................................173
18.1 Raportul "Balana de solduri (buget)".......................................................................................................173
18.2 Raportul " Balana de solduri a contului (buget))"...................................................................................174
18.3 Raportul "Analiza contului (buget.)".........................................................................................................174
18.4 Raportul "Cartela contului (buget.)"..........................................................................................................175

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

18.5 Raportul "Rulajele contului (buget)".........................................................................................................176


18.6 Raportul "Analiza subconto (buget.)"........................................................................................................177
18.7 Raportul "Deschide raportul Balana de solduri AH"...........................................................................178
18.8 Raportul Jurnal-general.........................................................................................................................178
18.9 Raportul Nota de contabilitate 17........................................................................................................179

19. ADMINISTRAREA........................................................................................................179

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

1.Destinaia i capacitile funcionale de


baz ale configuraiei
Configuraia tipizat Evidena contabil n organele autoritilor publice locale este
destinat automatizrii evidenei contabile n organele autoritilor publice locale. Ea presupune
rezolvarea problemelor evidenei att contabile, ct i fiscale. Configuraia dat ntreine perfectarea
tuturor documentelor primare, cu ajutorul crora se duce evidena informaiei pe parcursul executrii
operaiunilor economice. Configuraia este divizat n subsisteme strns legate ntre ele, care rezolv
diferite probleme de contabilitate.

1.1 Principalele capaciti funcionale:


Automatizarea evidenei mijloacelor fixe (MF):
Evidena i actualizarea listei obiectelor MF ;
Evidena MF conform surselor de finanare, conform instituiilor subordonate, conform
gestionarilor;
nregistrarea diferitelor operaiuni de depozit: intrare, ieire, deplasare, trecere la pierderi,
trecere la venit, inventarierea MF cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Darea n exploatare;
Trecerea OMVSD n MF;
Trecerea MF n OMVSD;
Reconstrucia i reparaia capital a MF ;
Calcularea uzurii i schimbarea parametrilor calculrii uzurii;
Reevaluarea MF;
Evidena plii pentru MF;
Extragerea informaiei de raportare despre prezena i micarea MF ;
Automatizarea evidenei obiectelor de mic valoare i scurt durat (OMVSD):
Evidena i actualizarea listei obiectelor OMVSD;
Evidena OMVSD conform surselor de finanare, conform instituiilor subordonate,
conform gestionarilor, conform subdiviziunilor;
nregistrarea diferitelor operaiuni de depozit: intrare, ieire, deplasare, trecere la pierderi,
trecere la venit, inventariere OMVSD cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Darea n exploatare;
Trecerea OMVSD n MF ;
Trecerea MF n OMVSD;
Reevaluarea ;
Evidena achitrii pentru OMVSD;
Extragerea informaiei de raportare despre prezena i micarea OMVSD;
Automatizarea evidenei stocurilor de materiale:
Evidena i actualizarea listei materialelor;
Evidena materialelor conform surselor de finanare, conform instituiilor subordonate,
conform persoanelor de gestiune, conform subdiviziunilor;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

nregistrarea diferitelor operaiuni de depozit: intrare, ieire, transferuri interne, trecere la


pierderi, trecere la venit, inventarierea materialelor cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Restituirea materialelor furnizorilor;
Trecerea la pierderi conform actelor;
Comercializarea;
Evidena achitrii plii pentru materiale;
Trecerea la pierderi conform normativelo;
Extragerea informaiei de raportare despre prezena i micarea materialelor;
Automatizarea evidenei produselor alimentare (PA):
Evidena i actualizarea listei de produse alimentare;
Evidena PA conform surselor de finanare, conform instituiilor subordonate, conform
persoanelor de gestiune, conform subdiviziunilor
nregistrarea diferitelor operaiuni de depozit: intrare, ieire, transferuri interne, trecere la
pierderi, trecere la venit, inventarierea materialelor cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Restituirea produselor alimentare furnizorilor;
Evidena zilelor de aprovizionare conform categoriilor persoanelor aflate la ntreinere;
Trecerea la pierderi conform actelor n baza urmatoarelor categorii: lucrtori, copiii
grupelor minore, copiii grupelor majore, alte grupe;
Evidena achitrii pentru produsele alimentare;
Extragerea informaiei de raportare despre prezena i micarea produselor alimentare;
Evidena transportului auto i a combustibilului (MCU):
Evidena i actualizarea listei mijloacelor de transport auto;
Evidena (MCU) conform surselor de finanare, conform instituiilor subordonate,
conform persoanelor gestionare;
Normarea cheltuielilor (MCU) mijloacelor de transport auto;
Livrarea combustibilului pentru mijloacele de transport auto;
nregistrarea datelor privind distana parcurs de ctre mijloacele de transport auto;
Calculul casrii combustibilului conform datelor distanei parcurse i conform normelor;
Evidena cheltuielilor de ntreinere a mijloacelor de transport auto dup categorii;
Casarea MCU la cheltuieli;
Evidena achitrii pentru MCU;
Extragerea informaiei de raportare;
Banca
Intrrile i transferurile mijloacelor bneti de pe conturi bancare;
Documente;
Dispoziie de plat trezorerial (forma 8);
Registru de cheltuieli conform dispoziiilor de plat trezoreriale;
Nota de contabilitate 10;
Registru de cheltuieli conform notelor de contabilitate trezoreriale;
Extras bancar;
Casa
Intrrile i ieirile mijloacelor bneti in cas;
Inventarierea mijloacelor bneti din cas;
ntreinerea registrului de cas;
8

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Evidena cheltuielilor de cas i veniturilor conform CFC1, CEC2 i conform surselor de


finanare;

Plata printeasc:
Evidena i actualizarea listei copiilor;
Introducerea soldurilor iniiale conform grupelor;
Eliberarea avizurilor de plat;
Introducerea frecvenei copiilor i achitarea pe grupe;
Transferul copiilor dintr-o grup n alta n interiorul unei instituii i ntre instituii
diferite;
Darea de seam lunar conform fiecrei instituii i grupe bugetare;
Nota de contabilitate 15.
Evidena creanelor titularilor de avans:
Eliberarea mijloacelor bneti pentru deplasri;
Eliberarea mijloacelor bneti n alte scopuri;
Completarea borderourilor de cheltuieli pentru eliberare;
ntocmirea decontului de avans;
nchiderea creanelor titularilor de avans.
Evidena decontrilor:
Cu furnizori i antreprenori;
Decontri cu bugetul:
o Pe impozite- privind tipurile de impozite i tipurile de micare a impozitelor. Calculul
impozitelor. Declaraiile fiscale.
o Cu privire la finanri.
Decontri cu Fondul Social:
o Privind fondul de pensii
o Privind fondul social
Cu Compania Naional cu privire la asigurarea medical
o Privind cotizaiile individuale ale lucrtorilor
o Privind cotizaiile de la patron
Cu ali debitori i creditori;
Decontri cu privire la tipuri speciale de plat:
o Decontri privind alimentarea copiilor n instituiile colare
o Decontri privind alimentarea lucrtorilor la locul de munc
o Decontri cu lucrtorii i angajaii privind uniforma
Decontri cu deponenii;
Evidena privind decontrile, privind organizaiile laterale, privind sursele de finanare,
CFC i CEC;
Evidena tuturor decontrilor se efectueaz conform instituiilor subordonate.
Remunerarea muncii:
Evidena i actualizarea listei salariailor n conformitate cu instituiile subordonate;
1
2

Clasificarea funcional a cheltuielilor. Acest caz include clasificarea organizatoric din clasificatorul bugetar
Clasificarea economic a cheltuielilor

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Evidena timpului de lucru;


Calcularea salariului: salariul de baz, plata suplimentar, ndemnizaia de concediu, foaia
de boal, alte calcule. Tarifarea. Calculul remunerrii muncii din diferite surse de
finanare;
Achitarea salariului;
Calculul reinerilor n CNAS, impozit pe venit, CNAM;
Evidena decontrilor privind remunerarea muncii din diferite surse de finanare i
conform instituiilor subordonate;
Planificarea:
Planificarea bugetului de cheltuieli efective conform CFC, CEC lunar conform articolelor
clasificrii bugetare;
Introducerea devizului de cheltuieli precizat;
Introducerea devizului de venituri lunare cu posibilitatea de precizare dup articole de
venit din clasificarea bugetar;
Introducerea devizurilor de venituri precizate;
ndeplinirea bugetului cu privire la cheltuieli i venituri conform organizaiilor
subordonate;
ndeplinirea pentru o lun, trimestru, an:
o Cumulativ pentru o lun, trimestru, an;
o Rapoarte curente, cumulative i totale pentru o lun, trimestru, an sub form de tabele
i grafice n expresie numeric i procentual;
o Pentru fiecare grup, conform clasificrii funcionale, organizaionale i economice a
cheltuielilor;
o Pentru categoriile de baz a cheltuielilor;
Pentru bugetul aprobat, precizat i rectificat.
Cheltuielile:

Evidena cheltuielilor prin metoda de cas dup tipuri, surse de finanare, CFC i CEC
i conform instituiile subordonate;
Evidena cheltuielilor efective dup CFC, CEC i sursele de finanare (evidena
cheltuielilor de cas se extrage din operaiuni bancare i de cas).
Evidena impozitelor i taxelor:
Evidena proprietilor funciare, cldirilor i a altor baze impozabile;
Imprimarea avizurilor privind achitarea impozitului;
Imprimarea avizurilor privind achitarea penalitii;
ncasarea mijloacelor bneti;
Calculul penalitii;
ntocmirea rapoartelor lunare i anuale.

10

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

2.

Etapa nceptoare a lucrului cu


configuraia

2.1. Setarea constantelor.


n constante se reflect datele de baz ale organizaiei, care nu se schimb pe parcursul
ntregii perioade de activitate sau se schimb foarte rar (spre exemplu: denumirea organizaiei).
Stabilirea constantelor are loc n setarea iniial de introducere a datelor.
Pentru aceasta activai meniul Nomenclatoare - Constante. n forma de dialog activat
introducei constantele:
Panelul Principale

Fig.1 Forma de dialog pentru introducerea constantelor


Tipul organizaiei bugetare: apasai butonul , i din nomenclatorul deschis selectai
denumirea Organele autoritilor publice locale;
Valuta evidenei: apasai butonul
, i din nomenclatorul deschis selectai valuta
evidenei;
TVA principal : indicai cota, alegnd din nomenclator;
Organizaiei prin definiie: apasai butonul , i din nomenclatorul deschis facei dublu
clik pe organizaia definit;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

11

Contul furnizorului: apasai butonul


contul furnizorului din planul de conturi.

, i din nomenclatorul deschis facei dublu clik pe

Panelul Finanare
Sursa principal de finanare: apasai butonul , i din nomenclatorul deschis facei
dublu clik pe sursa de finanare de baz;
Sursa de finanare la plata printeasc: apasai butonul , i din nomenclatorul deschis
facei dublu clik pe sursa Mijloace speciale;
Contul bancar principal: apasai butonul , i din nomenclatorul deschis facei dublu clik
pe Contul principal al organizaiei. Dac e necesar introducei contul corespunztor. Pentru a
introduce contul vezi punctul 9.1 al configuraiei date.
Completai urmtoarele cmpurile prin selectarea sau culegerea datelor necesare de la
tastatur.

Fig.2 Forma de dialog pentru introducerea constantelor


Panelul Trezoreria
Denumirea: apasai butonul , i din nomenclatorul deschis selectai denumirea Trezoreriei
locale, utilizat n ordinele de plat, i tasta-i pe el dublu clik cu butonul stng al oricelului
sau tasta Enter de la tastatur;

12

Cod fiscal i Nr. contului bancar: se atribuie automat de ctre sistem, n caz contrar indicai
contul fiscal i contul bancar al localitii.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig.3 Forma de dialog pentru introducerea constantelor


Pentru pstrarea informaiei tasta-i un clik stnga pe butonul OK.
Adresa Trezorariei este importanta pentru delegatie.

2.1.1 Completarea constantelor periodice:


Activai meniul Nomenclatoare - Constante periodice
Pentru a completa constantele, aflndu-v n nomenclator, tasta-i butonul Completare de
pe bara de instrumente.

Fig. 4 Forma de dialog Lista Registrului constantelor periodice

Tabelul 1. Lista constantelor periodice

Denumirea constantei periodice

Destinatii

Adresa juridica a organizatiei numarul

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

13

strazii
Adresa juridica a organizatiei strada
Casier

Numele, prenumele casierului

Cod Trezoreria Territoriala


Cod Unitatii administrativ territoriale
Codul CNAS

Numarul primit de la CNAS

Codul fiscal
Codul IDNO
Codul institutiei principale
Colectorul de impozite
Contabil sef

Numele, prenumele Contabilului sef

Contul bancar trezorerial


Denumirea administratorului bugetar
Denumirea organizatiei

Numele organizatiei

Denumirea prescurtata
Inspectoratul fiscal
Metoda de retinere in fondul de pensii
Numarul de inregistrare a platitorului TVA
Ordonator de buget
Raionul
Ramura
Seful Serviciului Economic

Numele, prenumele Seful Serviciului Economic

Setarea formulelor contabile pe avans a


altor retineri
Setarea formulelor contabile pe avans in
fondul de pensii
Telefonul conducatorului
Telefonul contabilului sef
Tipul bugetului
Trezoreria Territoriala
Unitatea administrativ territoriala

n cmpul Perioada se indic data, cu care coordoneaz caracteristica introdus, n


cmpul Valoarea constantei introducei valoarea ei.
Pentru constantele Codul fiscal, Adresa juridic a organizaiei, Contabil ef,
Contul bancar trezorerial, etc.: introducei valorile corespunztoare(vezi tabelul de mai
sus Tabelul 1. Lista constantelor periodice).

2.2. Completarea nomenclatoarelor auxiliare


2.2.1 Setarea listei unitilor de msur
Pentru a pstra evidena unitilor de msur, se utilizeaz nomenclatorul Catalogul
unitilor de msur. Pentru a introduce un element nou, tasta-i butonul
Insert de la tastatur.

de pe panou sau tasta

Introducerea unei noi uniti de msur


Codul: se atribuie automat de sistem;
Indicai denumirea prescurtat i deplin a unitii de msur;

14

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 5 Forma de dialog a nomenclatorului Catalog Uniti de msur

2.2.2 Setarea listei de valute


Datele despre cursul valutar se pstreaz n nomenclatorul Valute. Deschidei meniul
Nomenclatoare - Mijloacele bneti - Valute. Nomenclatorul ofer posibilitatea de a alege din
clasificarea valutelor, tipul de valut necesar i introducerea n continuare a cursului valutar curent.

Fig. 6 Forma de dialog Valute


Introducerea unei valute noi
Aflndu-ne n nomenclatorul Valute tasta-i butonul Selectarea din clasificator. Se
deschide forma Clasificator valutar;
Selectai valuta necesar, apoi tasta-i pe ea dublu clik cu butonul stng al oricelului sau
pe butonul Enter de pe tastatur;
n forma deschis tasta-i , nchidei lista formei clasificatorului. Valuta selectat a
ajuns n nomenclator.
Introducerea cursului valutar
Selectai cu cursorul valuta necesar. Pentru redactare tasta-i butonul
de pe panoul cu
instrumente sau F2 de la tastatur. Introducerea cursului valutar are loc n partea tabelar (vezi Fig.
7):
Introducei data, pentru care este valabil cursul valutar;
Valuta apare automat;
Culegei cursul valutar;
Introducei multiplicitatea.
Pentru a pstra istoria cursului valutar, introducerea fiecrui curs nou se realizeaz din rnd
nou. Pentru pstrarea informaiei tasta-i un clik stnga pe butonul OK.
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

15

Fig. 7 Introducerea cursului valutar

2.3 Setarea clasificatorilor


n buget se evideniaz un sistem anumit de clasificare, care este reflectat n program sub
form de nomenclatoare.

2.3.1 Setarea listei Clasificarea economic a cheltuielilor


Pentru pstrarea informaiei despre articolele de cheltuieli se utilizeaz nomenclatorul
Clasificarea economic a cheltuielilor. Datele acestui nomenclator se utilizeaz pentru a duce
evidena analitic a conturilor conform clasificrii cheltuielilor. Deschidei meniul Nomenclatoare
- Clasificatori bugetari - Clasificaia economic a cheltuielilor. Tipurile de cheltuieli pot fi
divizate n grupe.
Nomenclatorul dat ne ofer posibilitatea de a alege din clasificator articolele ce lipsesc.
Pentru a realiza aceasta, aflndu-v n nomenclator, tasta-i un clik stnga pe butonul Selectarea din
clasificator de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Din forma care s-a deschis selectai
articolul necesar i tasta-i pe el dublu clik cu butonul stng al oricelului sau apasai pe tasta Enter
de la tastatur. n caseta de dialog deschis tasta-i un clik stnga pe butonul , nchidei lista
formei clasificatorului (vezi fig.9).

Fig. 8 Forma de dialog Nomenclatorul CEC

16

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 9 Forma selectrii articolelor CEC

2.3.2 Setarea listei Clasificator veniturilor bugetului


Pentru a pstra informaia despre articolele de venituri este folosit nomenclatorul
Calasificator veniturilor bugetului. Datele nomenclatorului se utilizeaz pentru a duce evidena
analitic a acelor conturi pentru care este necesar analiza evidenei conform clasificrii veniturilor.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Clasificatori bugetari - Clasificaia veniturilor
bugetare. Tipurile de venituri pot fi clasificate n grupe.

Fig. 10 Forma de dialog Clasificator veniturilor bugetului


Nomenclatorul dat ne ofer posibilitatea de a alege articolele ce lipsesc n clasificator. Pentru
a face acest lucru, aflndu-v n nomenclator, tasta-i un clik stnga pe butonul Selectarea din
clasificator de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectai articolul necesar din forma
deschis i tasta-i pe el dublu clik cu butonul stng al oricelului sau apsai pe tasta Enter de la
tastatur. n forma deschis tasta-i un clik stnga pe butonul , nchidei lista formei
clasificatorului (vezi fig.11).

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

17

Fig. 11 Forma de selectare a articolelor Clasificaia veniturilor

2.3.3 Setarea listei Clasificatorul mijloacelor cu destinaie special


Nomenclatorul Clasificatorul mijloacelor cu destinaie special este destinat pstrrii
informaiei despre articolele de venituri, care se includ de pe conturi speciale. Deschidei meniul
Nomenclatoare - Clasificatori bugetari - Clasificaia mijloacelor speciale. Tipurile de venituri
pot fi clasificate n grupe.
Nomenclatorul dat este organizat astfel, nct s fie posibil de a alege din clasificator
articolele care lipsesc. Pentru a realiza aceasta, aflndu-v n nomenclator, tasta-i un clik stnga pe
butonul Selectarea din clasificator de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectai articolul
necesar din forma deschis i tasta-i pe el dublu clik cu butonul stng al oricelului sau apsai pe
tasta Enter de la tastatur. n forma deschis tasta-i un clik stnga pe butonul , nchidei lista
formei clasificatorului.

Fig. 12 Nomenclatorul Clasificatorul mijloacelor cu destinaie special

18

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 13 Clasificatorul mijloacelor cu destinaie special

Fig. 14 Clasificatorul programului

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

19

Fig.15 Clasificatorul obiectului

Fig.16 Casificatorul functional

20

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

3.

Formarea structurii Primriei.

Primria este organizat sub forma unei structuri ierarhice. n cadrul primriei funcioneaz
instituii subordonate, care, la rndul lor, se mpart n subdiviziuni. Din punct de vedere al evidenei
materialelor, primria dispune de depozite (locuri de pstrare), iar din punct de vedere al evidenei
cadrelor, structurarea se reflect n subdiviziuni. Orice instituie colaboreaz n procesul de activitate
economic cu alte subiecte economice, adic stabilete nite legturi externe.

3.1 Completarea listei instituiilor subordonate primriei


Pentru a pstra lista instituiilor subordonate este folosit nomenclatorul Instituii.
Instituiile introduse n nomenclator sunt locuri de pstrare a mrfurilor i a bunurilor materiale.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Instituii. Pentru a introduce un element nou, tasta-i
butonul

de pe panou sau tasta Insert de la tastatur. Completai rechizitele formei:

Completarea formei
Codul: indicm codul instituiei ultimele 4 cifre ale contului trezorerial;
Cmpul Denumirea i Denumirea complet: scriei denumirea prescurtat i cea
deplin a organizaiei. Pentru o cutare mai rapid a acestui element din nomenclator se introduce
denumirea prescurtat, iar denumirea complet este cea oficial i se utilizeaz pentru completarea
formelor de tipar;
Grupa principal: apasai un clik stnga pe butonul , i din fereastra deschis selectai
grupa principal conform cruia se clasific organizaia subordonat;
Funcional: apasai un clik stnga pe butonul , i din nomenclatorul CFC deschis,
alegei articolul de clasificare, care corespunde instituiei date. Dac articolul de clasificare lipsete,
este necesar s introducei n nomenclator acest articol;
Introducerea unui element nou n nomenclator:
Aflndu-v n nomenclator, de pe bara de instrumente a nomenclatorului, tasta-i un clik
stnga pe butonul Selectarea din clasificator. Selectai articolul necesar din lista deschis i tasta-i
pe el dublu clik cu butonul stng al oricelului sau apsai pe tasta Enter de la tastatur. n forma
deschis, tasta-i un clik stnga pe butonul , nchidei lista formei clasificatorului. Astfel articolul
selectat ajunge n nomenclator.
COCa - organizaional (): apasai un clik stnga pe butonul , i din nomenclatorul
COC deschis al Clasificrii organizaionale de cheltuieli bugetare Ministere, departamente,
municipii, raioane i ali beneficiari de surse bugetare alegei articolul de clasificare, care
corespunde organizaiei date. Dac articolul necesar lipsete, el trebuie introdus n nomenclator.Vezi
mai sus Introducerea unui element nou n nomenclator;
COCb - organizaional (b): apasai un clik stnga pe butonul , i din nomenclatorul
deschis al Clasificrii organizaionale de cheltuieli bugetare ntreprinderi, organizaii, pli i
manifestaii finanate din buget alegei articolul de clasificare, care corespunde organizaiei date.
Dac articolul de clasificare necesar lipsete, el se introduce n nomenclator (vezi mai sus
Introducerea unui element nou n nomenclator);
Important!!!! Pentru a indica contul bancar, este necesar ca instituia respectiv s fie
nregitrat. Pentru asta tasta-i un clik stnga pe butonul nscrie.
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

21

Contul bancar principal: apasai un clik stnga pe butonul , din nomenclatorul deschis
Conturi de decontare a organizaiei selectai contul organizaiei respective. n cazul lipsei contului
de decontare necesar, introducei contul nou n nomenclator (vezi punctul 9.1 Completarea listei
conturilor de decontare);

Fig. 14 Elementul nomenclatorului Instituii


Butonul Setarea evidenei PP se utilizeaz pentru organizaii, n evidena cror exist
plata prinilor. Dac facei un clik stnga pe acest buton, se deschide forma de dialog n care este
obligatoriu de indicat data de cnd se ncepe evidena contului de pli a prinilor i analitica pentru
ele (setarea clasificatorului veniturilor vezi punctul 2.3). Pentru pstrarea informaiei despre
evidena contului de pli a prinilor tasta-i un clik stnga pe butonul nchide.
Fig. 15 Forma de dialog a configuraiei Lista evidenei plilor printeti pe instituii
Pentru pstrarea informaiei despre instituie tasta-i un clik stnga pe butonul OK.

22

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

3.2 Alctuirea listei persoanelor gestionare


Pentru a duce evidena bunurilor materiale conform persoanelor gestionare se folosete
nomenclatorul Persoane gestionare. Lista persoanelor gestionare se completeaz conform
organizaiilor subordonate.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Bunuri materiale - Gestionari. Pentru
introducerea unui element nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei
Codul se atribuie automat de ctre sistem. Dac este necesar, putem modifica acest cod,
condiia obligatorie e ca la modificare codul s nu se repete;
n cmpul Denumirea introducei denumirea depozitului;
Cmpul Instituia: alegei din nomenclatorul deschis Instituii organizaia, creia i
aparine obiectul de eviden dat;
Lucrtor: din nomenclatorul deschis Persoane fizice facei dublu clik cu butonul stng
al oricelului pe lucrtorul responsabil de eviden n sectorul dat. Completai nomenclatorul
Persoane fizice (vezi compartimentul Remunerarea muncii punctul 14.3).

Fig.16 Nomenclatorul Persoane gestionare

3.3 Completare listei subdiviziunilor


Pentru a duce evidena cadrelor n organizaiile subordonate din componena subdiviziunilor,
este folosit nomenclatorul Subdiviziuni. Alegei punctul Subdivuziuni din meniul
Nomenclatoare.
Completarea formei
Codul se atribuie automat de ctre sistem. Dac este necesar, putem modifica acest cod,
condiia obligatorie e ca la modificare codul s nu se repete;
Introducei denumirea subdiviziunii;
Cmpul Proprietar: din nomenclatorul deschis Organizaii alegei organizaia, n
componena creia intr subdiviziunea dat;
Cmpul Printe este destinat gruprii posibile a nomenclatorului Subdiviziuni.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

23

Fig. 17 Elementul Subdiviziuni al nomenclatorului

3.4 Completarea listei agenilor economici.


Nomenclatorul Ageni economici este utilizat pentru a pstra lista agenilor economiciparteneri. Deschidei meniul Nomenclatoare - Ageni economici. Pentru introducerea unui
element nou tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei:
Cod: se atribuie automat de ctre sistem;
C/f: introducei codul fiscal al organizaiei;
Denumirea: alegei din lista deschis forma organizaional a agentului economic i
introducei denumirea ei prescurtat;
Completai datele agentului economic: denumirea complet, adresa juridic i potal,
telefoanele. Dac persoana fizic sau juridic este nerezident, fixai indicatorul Nu este rezident al
RM;
Tastm butonul nscrie;
Contul de decontare de baz: tasta-i un clik stnga pe butonul
, se deschide
nomenclatorul C/d a agenilor economici (vezi mai jos punctul 3.4.1);
Contractul de baz: tasta-i un clik stnga pe butonul , se deschide nomenclatorul
Contracte (vezi mai jos punctul 3.4.2).
Pentru pstrarea informaiei despre agentul economic tasta-i un clik stnga pe butonul OK.

24

Fig. 18 Elementul nomenclatorului Agenii economici


Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

3.4.1. Introducerea contului de decontare a agentului economic:


Pentru introducerea unui cont de decontare de baz tasta-i un clik stnga pe butonul , se
deschide nomenclatorul C/d a agenilor economici care conine lista conturilor de decontare a
agentului economic dat. Pentru introducerea unui element nou, tasta-i de pe panou butonul
tasta Insert de la tastatur.

sau

Completarea formei:
Completai cmpurile Denumirea i Nr. contului bancar - numrul contului de
decontare al agentului economic;
Tip de cont tasta-i butonul , din lista deschis alegei valuta contului de decontare;
Indicatorul Decontri directe este prevzut pentru cazul cnd agentul economic i
organizaia se deservesc n aceeai banc;
Indicatorul Prin trezoreria nu se lanseaz n cazul completrii contului de decontare a
organizaiei, agentului economic;
Banca organizaiei: indicai banca n care se deservete organizaia-agentul economic;
Tastai butonul OK.

3.4.2. Introducerea unui contract nou al agentului economic:


Ducerea evidenei pentru fiecare agent economic are loc conform contractelor ncheiate cu el.
Evidena contractelor este obligatorie pentru a urmri termenii de executare indicai n aceste
contracte. Evidena se folosete pentru a completa automatizat Forma 2 RM.
Aflndu-v n nomenclatorul Agenii economici, selectai agentul economic necesar, tastai din meniul nomenclatorului butonul Trecere. Din lista deschis alegei nscriere Contracte - se
va deschide fereastra care conine lista de contracte pentru agentul economic selectat. Pentru
introducerea unui contract nou tasta-i de pe panou butonul
sau Insert de pe tastatur.
Completarea formei:
Codul se atribuie automat de ctre sistem;
Introducei denumirea contractului i completai rechizitele lui n cmpurile
corespunztoare: Nr. contractului, data contractului, condiii de plat, termen de valabilitate, suma
contractului;
Descriei succint coninutul contractului;
Indicai data executrii angajamentului conform contractului.
4.1. Alegei Clasificatorul Economic de Cheltuieli(CEC) de baz conform contractului

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

25

Fig. 2 Elementele nomenclatorului Contracte,


Conturi bancare

26

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

3.4.3 Introducerea contului de decontare al agentului economic.


Aflndu-v n nomenclatorul Ageni economici, selectai agentul economic, tasta-i din
forma de dialog a nomenclatorului butonul Trecere. Din lista deschis alegei c/d agentului
economic. Se va deschide forma de dialog care conine lista conturilor de decontare a agentului
economic dat. Pentru introducerea unui element nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Completai cmpurile Denumirea i Numr;
Tip de cont - alegei din lista deschis valuta contului de decontare ;
Indicatorul Decontri directe este prevzut pentru cazul cnd agentul economic i
organizaia se deservesc n aceeai banc
Indicatorul Prin trezoreria nu se lanseaz n cazul completrii contului de decontare a
organizaiei-agentului economic;
Banca organizaiei: indicai banca n care se deservete organizaia-agentul economic;
Banca-corespondent: se completeaz n cazul cnd organizaia i organizaia-agent
economic se deservesc n bnci diferite;
nregistrai data deschiderii contului de decontare.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

27

4.

Evidena Mijloacelor Fixe (MF)

4.1 Completarea listei mijloacelor fixe


Nomenclatorul Mijloace fixe este destinat pstrrii datelor despre mijloacele fixe, care
figureaz la bilanul instituiei. Datele nomenclatorului se utilizeaz pentru eliberarea documentelor
primare i ducerea evidenei analitice. Pentru fiecare obiect care constituie mijlocul fix se introduce
un element nou al nomenclatorului Mijloace fixe.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Bunuri materiale - Mijloace fixe sau meniul
Organizaii, selectai organizaia necesar, tasta-i butonul Trecere i din lista afiat a
nomenclatorului subordonat selectai nomenclatorul Mijloace fixe. Pentru introducerea unui
element nou tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert de la tastaur. Completai rechizitele,
care vor pstra datele de eviden a mijlocului fix:
Completarea formelei:
Nr. de inventariere: culegei de la tastatur numrul de inventariere caracteristic
mijlocului fix dat din cartela de inventariere;
Nr. cartelei de inventariere coincide cu nr. de inventariere;
Denumirea: scriei denumirea prescurtat a mijlocului fix. Aceast denumire se folosete
pentru alegerea mai rapid din nomenclator.
Panelul Principal
Denumirea complet: culegei denumirea deplin, aceasta se folosete pentru tiprirea
documentelor de raportare;
Cont de eviden: apsai butonul
i alegei nr. contului din planul de conturi sau se
introduce de la tastatura nr. contului;
Valoarea iniial se introduce suma MF iniial;
Instituia: apsai butonul
i alegei din nomenclator instituia, creia i aparine
mijlocul fix;
U/msur: apsai butonul i alegei din nomenclator i alegei valoarea necesar;
Codul dup clasificator MF: apsai butonul i alegei din clasificator codul MF
n cazul calculrii uzurii - se bifeaz

28

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 20 Elementul nomenclatorului Mijloacele Fixe. Panelul Principal


Daca contul de evidenta nu este in lista ce se afiseaza, atunci introduceti contul de la tastatura.

Fig. 23 Elementul nomenclatorului Mijloacele fixe. Panelul Catalogul MF.


Panelul Intrare/trecere din uz:
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

29

Pe panelul respectiv se reflect datele despre micarea fondurilor n mijloacele fixe.


Cmpurile se completeaz automat la nregistrarea documentelor de intrare i a actelor privind
trecerea la pierderi a mijloacelor fixe.

4.2 Introducerea soldurilor pentru mijloacele fixe


Procedura de introducere a soldurilor mijloacelor fixe se execut numai o singur dat, la
etapa iniial de lucru cu configuraia. Pentru introducerea soldurilor mijloacelor fixe luate la bilan
este destinat documentul Introducerea soldurilor a MF. Introducerea soldurilor pentru mijloacele
fixe se ntocmete conform surselor de finanare, conform organizaiilor subordonate, conform
persoanelor de gestiune.
Deschide meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Introducerea soldurilor a
MF. Pentru introducerea unui document nou tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: apsai butonul
n drept cu cmpul Organizaii alegei instituia i alegei
din nomenclator instituia la care la bilan este mijlocul fix;
Contul MF: apsai butonul i alegei din lista conturilor contul de eviden a MF;
Numrul NC: apsai butonul i alegei din list nota de contabilitate corespunztoare;
Sursa de finanare: apsai butonul i alegei din nomenclator tipul finanrii;
Gestionar: apsai butonul i alegei din list persoana gestionar care este responsabil
pentru mijloacele fixe.
Tabelul:
MF: din nomenclatorul MF culegei elementul necesar. Dac elementul lipsete n
nomenclator, atunci introducerea lui este obligatorie n nomenclatorul MF;
Nr. nomenclatorului: se atribuie automat;
Sum: se completeaz automat;
Data intrrii: indicai data intrrii mijlocului fix n instituie;
Data intrrii n exploatare: indicai dat intrrii n exploatare a MF;
Suma uzurii acumulate: introducei suma total a uzurii acumulate de la data intrrii n
exploatare pn la data introducerii soldurilor;
Criteriul calculrii uzurii: indicatorul se bifeaz dac pentru mijlocul fix dat se calculeaz
uzura;
Norma uzurei %: se completeaz automat pentru MF la care se calculeaz uzura;

30

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 4 Documentul Introducerea soldurilor


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Redactarea.
Deschidei registrul de documente Introducerea soldurilor MF (Documente - Evidena
mijloacelor fixe - Introducerea soldurilor MF). Selectai documentul de care avei nevoie. Anulai
executarea documentului: pentru aceasta apsai butonul drept al oricelului, din meniul deschis
alegei rndul Anularea efecturii. tasta-i butonul F2, efectuai modificrile necesare, iar apoi
tasta-i butonul pentru executarea documentului.

4.3 Procurarea MF
Pentru reflectarea intrrilor de MF n subordonarea instituiei este destinat documentul
"Procurarea mijloacelor fixe".
Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Procurarea mijloacelor
fixe . Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

ntocmii formele
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: din nomenclatorul Organizaii alegei instituia beneficiar a MF;
Tipul de circulaie a fondului, sursa de finaare, tipul de operaiuni: selectai valoarea din
list.

Panelul Titlu
Completai blocul Furnizor. n cmpurile corespunztoare indicai contul, agentul
economic, numrul contractului, articolul CEC, numrul notei de contabilitate;
ntocmii blocul Cheltuieli. Indicai contul de cheltuieli i numrul notei de
contabilitate;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

31

Dac este necesar selectai de pe tastatur Ordin, Data ordinului, Locul plasrii
obiectului la momentul primirii, Comentariu.

Fig. 5 Documentul Procurarea mijloacelor fixe . Panelul Titlu.


Panelul Tabel
MF: Din nomenclatorul de MF alegei mijloacele fixe care se procur. Dac mijlocul fix
necesar lipsete, atunci este obligatorie introducerea lui;
Nr. nomenclatorului: se atribuie automat de sistem. Putei s-l selectai manual, dar n
acest caz numerele nu trebuie s se repete;
gestionar: alegei din nomenclatorul Persoana gestionar persoana gestionar, care
poart rspunderea material pentru acest mijloc fix;
Cantitatea: cmpul dat nu se completeaz, adic evidena pentru fiecare mijloc fix se duce
separat;
Suma: indicai preul mijlocului fix procurat;
Dat n exploatare: indicatorul se folosete, dac mijlocul fix procurat este dat n
exploatare imediat.
Calcularea uzurii: indicatorul se folosete dac pentru mijlocul fix dat se va calcula uzura;
Codul normei uzurii: alegei valoarea din nomenclatorul Normele uzurii MF;
Norma uzurei %: indicai norma anual a uzurii.

32

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 64 Documentul Procurarea MF. Panelul Tabel.


Panelul Comisia.
Alegei din nomenclator preedintele i membrii comisiei de primire.

Fig. 7 Documentul Procurarea MF. Panelul Comisia.


Controlul introducerii datelor
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

33

Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe


bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Redactarea se execut n registrul documentelor Procurarea MF (Documente - Evidena
Mijloacelor Fixe - Procurarea MF).

4.4 Intrarea MF primite cu titlu gratuit


n cazul intrrii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, se completeaz documentul Primire
gratuit a MF. Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Primire gratuit a
MF. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai data i numrul documentului;
Tipul de circulaie a fondurilor, sursa de finanare, instituia, numrul NC: completai
aceste cmpuri, selectnd valorile corespunztoare din listele i nomenclatoarele alturate;
Suma documentului: indicai suma total a documentului.
Panelul Titlu:
Expeditorul: din nomenclatorul Agenii economicii alegei expeditorul MF.
Blocul Ordin se completeaz n cazul necesitii. Indicai numrul i data ordinului, de
asemenea completai cmpul Locul plasrii obiectului la momentul primirii.

Fig. 8 Documentul Primire gratuit a MF. Panelul Titlu.


Panelul Tabel:
Contul: indicai contul mijlocului fix procurat;
34

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

MF: din nomenclatorul MF alegei MF procurat. Dac valoarea mijlocul fix necesar
lipsete, atunci l introducei n nomenclator ca pe un element nou;
Nr. nomenclatorului: se atribuie automat de sistem;
Persoana gestionar: din nomenclatorul Persoana gestionar alegei persoana de
gestiune, care-i va asuma rspunderea pentru mijlocul fix;
Cantitatea: cmpul dat nu se completeaz, adic evidena pentru fiecare MF se duce
separat;
Suma: indicai preul mijlocului fix procurat;
Darea n exploatare: indicatorul se fixeaz dac mijlocul fix procurat se d n exploatare
imediat;
Calculul uzurii: indicatorul se fixeaz dac pentru mijlocul fix dat se va calcula uzura;
Codul normei uzurii: alegei valoarea din nomenclatorul Normele uzurii.
Norma uzurii %: indicai norma uzurii deja calculat.

Fig. 9 Documentul Primire gratuit a MF. Panelul Tabel.


Panelul Comisia.
Alegei din nomenclator preedintele i mebrii comisiei de primire.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

35

Fig.28.Documentul Primire gratuit a MF. Panelul Comisia.


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Redactarea se execut n registrul documentelor Primire gratuit a MF (Documente Evidena mijloacelor fixe - Primire gratuit a MF ).

4.5 Transferul MF n cadrul organizaiei subordonate


Pentru nregistrarea transferului mijloacelor fixe n cadrul instituiei de la un gestionar la altul
(n cazul schimbrii persoanei gestionare), se folosete documentul Deplasarea MF.
Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Deplasarea MF. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei;
Introducei data i numrul documentului, organizaia, indicai tipul sursei de finanare;
Expeditorul: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana gestionar, care
transmite mijlocul fix;
Beneficiarul: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana gestionar, care ia
n primire mijlocul fix;
Ordinul, numrul ordinului folosind tastatura, selectai cauza transferului i indicai
numrul ordinului.
Tabelul:
Snt dou metode de completare a tabelului.
1. Tastai butonul Completare - n tabel se completeaz toat lista MF pentru
care poart rspundere persoana gestionar dat. Redactm lista mijloacelor fixe, care vor fi
transferate prin tergerea rndurilor cu mijloacele fixe de prisos.
2. Prin selectarea manual : din nomenclatorul Mijloacele fixe alegem valoarea
necesar. Cmpurile Nr. nomenclatorului, Contul MF, Cantitate, Pre, Suma se
completeaz automat.
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate.

36

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 10 Documentul Deplasarea MF.


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Redactarea se execut n jurnalul documentului Deplasarea MF (Documente - Evidena
mijloacelor fixe - Deplasarea MF).

4.6 Transferarea MF la o alt organizaie


Pentru nregistrarea transferrii mijloacelor fixe de la o organizaie subordonat la alta se
completeaz documentul Deplasarea MF.
Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Deplasarea MF. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea documentului:
Indicai numrul i data documentului.
Panelul Principal:
Instituia: selectai din nomenclatorul Organizaii organizaia-expeditor;
Gestionar: alegei din nomenclatorul Persoana gestionar persoana cu rspundere
material expeditorul.
Instituia-beneficiar: selectai din nomenclatorul Organizaii instituia beneficiar;
Gestionar: alegei din nomenclatorul Persoana gestionar persoana cu rspundere
material beneficiarul.
Sursa de finanare: alegei din nomenclator tipul de finanare.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

37

Fig. 11 Documentul Deplasarea MF. Panelul Principal.


Panelul Lista MF
MF: alegei din nomenclatorul MF mijlocul fix care urmeaz a fi transferat;
MF al beneficiarului: alegei din nomenclatorul MF mijlocul fix care urmeaz a fi
primit.
Mijlocul fix primit i predat nu este acelai obiect din sistem, deoarece lui i va fi atribuit un alt
numr de inventariere. Dac n lista mijloacelor fixe ale organizaiei-beneficiare mijlocul fix dat
lipsete, atunci el trebuie introdus;
Contul MF, cantitatea, preul, suma se completeaz automat;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate.

Fig. 12 Documentul Deplasarea MF. Panelul Lista MF.


38

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Panelul Ordin
Folosind tastatura, tiprii numrul ordinului i indicai data ordinului. Completarea panelului
nu este obligatorie.

Fig. 32 Documentul Deplasarea MF. Panelul Ordin


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i controlai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Redactarea se efectuiaz n documentul Deplasarea MF (Documente - Evidena
mijloacelor fixe - Deplasarea MF).

4.7 Predarea MF primite cu titlu gratuit


ntocmirii procesului de trecere la pierderi a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, este
destinat documentul "Transmitere cu titlu gratuit a MF". Deschidei meniul Documente Evidena mijloacelor fixe - Transmitere cu titlul gratuit a MF. Pentru introducerea unui
document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completai formele:
Indicai numrul i data documentului.
Beneficiarul: din nomenclatorul Agenii economici alegei beneficiarul MF;
Cauza trecerii la pierderi: din lista propus alegei nscrierea necesar;
Instituia: din nomenclatorul Organizaii indicai organizaia-expeditor a MF;
Sursa de finanare: indicai tipul de finanare.
Panelul Tabel:
MF: din nomenclatorul Mijloacele fixe selectai mijlocul fix care se transfer;
Cmpurile Nr. nomenclaturii, Gestionar, Contul MF se completeaz automat;
Cmpul Cantitate rmne gol, se subnelege o unitate;
Numrul NC MF: indicai numrul notei de contabilitate conform operaiunii;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

39

Numrul NC uzurii: indicai numrul notei de contabilitate pentru trecere la pierderi a

MF.

Fig. 13 Documentul Transmitere cu titlu gratuit a MF. Panelul Tabel


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.8 Trecerea MF la OMVSD


Documentul Trecerea MF la OMVSD este destinat pentru reflectarea n evidena contabil
a transformrii mijloacelor fixe n clasa obiectelor de mic valoare i scurt durat. Deschidei
meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Trecerea MF la OMVSD. Pentru
introducerea unui document nou tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Selectai din list sursa de finanare, tipul de operaiuni, indicai organizaia.
Partea tabelar:
MF: din lista mijloacelor fixe alegei mijlocul fix care trece la pierderi;
Nr. nomenclaturii, gestionarul, contul MF, cantitatea: se completeaz automat folosind
rechizitele din cartela MF;
Contul OMVSD: din planul de conturi selectai contul pe care va fi dus evidena
OMVSD;
OMVSD: din nomenclatorul OMVSD selectai OMVSD n care se transform mijlocul
fix. Dac n nomenclatorul OMVSD el lipsete, atunci trebuie s-l introducei n nomenclator;
Gestionarul: din nomenclatorul Persoana gestionar indicai persona care-i va asuma
rspunderea material pentru OMVSD dat;
NC a contului MF: indicai nota de contabilitate a contului MF;
NC a contului Fondat: indicai nota de contabilitate a OMVSD;
40

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 14 Documentul Trecerea MF la OMVSD.


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.9 Calcularea uzurii MF


La calcularea uzurii mijloacelor fixe la sfrit de an, se ntocmete documentul Calcularea
uzurii MF. Documentul calculeaz suma uzurii, utiliznd metoda liniar.
Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Calcularea uzurii MF.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului, tipul sursei de finaare, numrul notei de
contabilitate i organizaia.
Partea tabelar
Tastai butonul Completare. Partea tabelar se va completa cu toate valorile mijloacelor
fixe ale organizaiei selectate pentru care a fost activat rechizitul Calcularea uzurii MF.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

41

Fig. 15 Documentul Calcularea uzurii MF.


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.10 Reevaluarea MF
n cazul modificrii preului de bilan a mijlocului fix, se introduce documentul Reevaluare
MF. Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Reevaluare MF. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului, data reevalurii, contul MF, sursa de finanare,
tipul de operaiune, instituia, numrul notei de contabilitate.
Partea tabelar
Alegei din nomenclatorul Mijloace fixe mijlocul fix care urmeaz a fi reevaluat. Toate
cmpurile prii tabelare se completeaz automat. n coloana Valoarea nou introducei costul nou
al mijlocului fix.

42

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 16 Documentul Reevaluare MF


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.11 Inventarierea MF
Pentru nregistrarea rezultatelor de inventariere i corectarea soldurilor mijloacelor fixe este
destinat documentul Inventarierea MF. De asemenea, acest document creeaz formele de tipar ale
urmtoarelor acte de inventariere Lista de inventariere INV-1, Lista de inventariere INV-2,
Borderou comparativ INV-3, Act de control INV-9. Deschidei meniul Documente Evidena mijloacelor fixe - Inventarierea MF. Pentru introducerea unui document nou tasta-i de
pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Cmpurile instituia, sursa de finanare, gestionarul: alegei valoarea acestora din
nomenclatoare i liste.
Panelul MF
Pentru completarea tabelului, tasta-i butonul Completare. Butonul Anulare cur
coninutul tabelului.
n coloana Pe fact culegei valoarea actual, astfel diferena se reflect automat n
coloanele Lipse sau Surplusuri. n cazul neajunsurilor, pentru poziiile care nu ajung n coloana
Tip de trecere la pierderi alegei din lista tipurilor de trecere la pierderi valoarea necesar.
Nr. notei de contabilitate, nr. notei de contabilitate : cmpurile acesteia se completeaz
n cazul devierilor. Indicai numrul notei de contabilitate i numrul notei de contabilitate a
nscrierii secundare.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

43

Fig. 17 DocumentulInventarierea MF. Panelul MF


Panelul Comisia
Completai tabelul prin metoda de alegere din nomenclatoare sau prin metoda de tiprire a
textului.

Fig. 18 Documentul Inventarierea MF. Panelul Comisia


Forme de tipar
Pentru introducerea formelor de tipar a documentelor Lista de inventariere INV-1, Lista
de inventariere INV-2, Borderou comparativ INV-3, Act de control INV-9, tasta-i butonul
Imprimare: din lista afiat alegei tipul documentului de care avei nevoie.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
44

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe


bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.12 Reconstruirea i reparaia capital a MF


Pentru a nregistra n eviden reconstruciile, modernizarea i reparaia capital a mijloacelor
fixe se folosete documentul Reconstruire si reparatie capitala a MF . Documentul acesta se
nregistreaz n cartela MF. Dac se nregistreaz modernizarea MF, atunci documentul formeaz
notele contabile i majoreaz costul MF din contul fondului.
Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Reconstruire si reparatie
capitala a MF . Pentru introducerea unui document nou tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: alegei din nomenclatorul Organizaii instituia, n care se modernizeaz MF;
Cu ajutorul indicatorului, indicai tipul operaiei: reparaie capital, modernizare sau
reconstruire.
Panelul Investiii capitale:
Sursa de finanare: alegei valoarea din nomenclator;
Mijlocul fix: alegei din nomenclatorul Mijloacele fixe obiectul, care urmeaz a fi
reparat;
Cmpurile gestionarul i contul MF: se completeaz automat;
Executantul: alegei elementul din nomenclatorul Agenii economici;
Contractul: alegei elementul din nomenclatorul Contracte;
Tipul operaiunii: alegei elementul din list;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate i a operaiunii;
De la data terminrii: indicai data nceputului i data sfritului funcionrii;
Indicai suma investiiilor capitale i a cheltuielilor adugtoare.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

45

Fig. 19 Documentul Reconstruire si reparatie capitala a MF. Panelul Investiii capitale


Panelul Comisia. Panelul se completeaz dac este necesar. Din nomenclatorul Persoane
fizice alegei preedintele i membrii comisiei.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.13 Scoaterea din uz a MF


Pentru a deconta de la bilanul organizaiei mijloacele fixe este folosit documentul "Trecere la
pierderi a MF". Un document nregistreaz trecerea la pierderi doar a unui singur mijloc fix.
Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Trecere la pierderi MF.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai data i numrul documentului.
Panelul Principal
Completai toate rechizitele documentului, alegei elementele corespunztoare din
nomenclatoare i liste.

46

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 20 Documentul Trecere la pierderi MF. Panelul Principal


Panelul Comisia:
Introducei componena comisiei.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.14 Scoaterea din uz a fondului bibliotecar


Pentru a scoate de la bilanul organizaiei literatur, este folosit documentul Scoaterea din uz
a fondului bibliotecar. Deschidei meniul Documente - Evidena mijloacelor fixe - Scoaterea
din uz a fondului bibliotecar.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Blocul Baza: introducei componena comisiei;
Indicai instituia, sursa de finanare, gestionarul, tipul operaiunei.
Partea tabelar:
MF: din nomenclatorul Mijloacele fixe alegei literatura care va trece la pierderi;
Cmpurile Nr. nomenclaturii, Contul MF, Cantitatea, Suma se completeaz
automat;
Cauza trecerii la pierderi: alegei din lista anexat elementul corespunztor;
Nr. notei de contabilitate: indicai numrul notei de contabilitate a operaiunii;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

47

Fig. 41 Documentul Scoaterea din uz fondului bibliotecar


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

4.15 Rapoarte
Raport Raportul NC .9
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai completat forma de dialog a raportului, tasta-i butonul Formarea.
Raport Raportul NC .16
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai completat forma de dialog a raportului, tasta-i butonul Formarea.

5.Evidena obiectelor de mic valoare i


scurt durat (OMVSD)
5.1 Completarea listei OMVSD
Pentru pstrarea listei OMVSD care se folosesc n eviden, att pentru eliberarea
documentelor primare, ct i pentru a duce evidena analitic, se utilizeaz nomenclatorul
OMVSD. Pentru fiecare obiect a OMVSD n nomenclatorul OMVSD se introduce un element
nou. Deschidei meniul Nomenclatoare - Bunuri materiale - OMVSD. Pentru introducerea
unui element nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Denumirea: se tasteaz denumirea prescurtat a OMVSD care se utilizeaz pentru
alegerea OMVSD din nomenclator;
48
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

Denumirea complet: se tasteaz denumirea deplin a OMVSD, care se folosete pentru


tiprirea documentelor;
U/msur: unitatea de msur se alege din nomenclatorul "Uniti de msur ";
Preul: preul unei uniti. Se introduce n cazul cnd este necesar de a pstra un pre
planificat;
Data intrrii: se indic data intrrii partidei OMVSD n organizaie;
Termenul de utilizare: indicai termenul de utilizare ce se propune;
Uniform: dac este necesar accentuai c obiectul dat prezint uniform, taxnd prin
dublu clik indicatorul n cmpul Uniform;
Pentru OMVSD care conin metale preioase, n elementul nomenclatorului corespunztor
(OMVSD, Materiale, Utilaj) se indic semnul de eviden specific, taxnd indicatorul
Metale preioase. Dac activm indicatorul Metale preioase, n forma elementului
nomenclatorului apare un panel auxiliar Metale preioase, n care se introduce lista metalelor
preioase ce intr n componena OMVSD. Lista metalelor preioase este creat sub form de tabel n
rndurile cruia se indic denumirea metalului, unitatea de msur a masei metalului preios, masa
metalului preios n obiecte, utilaje, dispozitive i alte articole;
Dup ce ai completat rechizitele, pentru pstrarea lor n nomenclator, activai butonul
K.

Fig. 42 Elementul nomenclatorului OMVSD

5.2 Introducerea soldurilor OMVSD


Procedura de introducere a soldurilor pentru OMVSD se execut numai o singur dat la
etapa iniial de lucru cu configuraia. Pentru introducerea soldurilor OMVSD conform conturilor de
eviden, se folosete documentul Introducerea soldurilor OMVSD. Introducerea soldurilor
OMVSD se execut conform surselor de finanare, conform instituiilor subordonate, conform
persoanelor de gestiune.
Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Introducerea soldurilor OMVSD.
Pentru introducerea unui document nou tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului.
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

49

Pentru cmpurile Sursa de finanare, Instituia, Numrul NC, Gestionar, Contul


OMVSD, Nr. NC fondului: indicai valorile corespunztoare.
Completarea prii tabelare:
OMVSD: din nomenclatorul OMVSD alegei elementul corespunztor. Nomenclatorul
este creat astfel nct este posibil de a selecta lista OMVSD care aparin organizaiei alese mai sus. La
deschiderea nomenclatorului din document, se va afia numai lista obiectelor OMVSD care aparin
organizaiei selectate n cmpul Instituia. n partea de jos a documentului deschis, este situat
butonul Selectare, la activarea acestui buton filtrarea se deconecteaz i se afieaz lista obiectelor
OMVSD pentru toate organizaiile. La etapa iniial de introducere a soldurilor, forma selectat este
completat. Deconectai filtrarea, alegei elementul necesar, dac acesta lipsete, introducei unul
nou;
Sursa de procurare: cmpul dat se completeaz automat cu valoarea Introducerea
soldurilor;
Cantitatea: indicai cantitatea unitilor care snt n sold;
Suma: indicai suma soldului.

Fig. 21 Documentul Introducerea soldurilor a OMVSD


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

5.3 Intrarea OMVSD


Pentru reflectarea intrrilor OMVSD, n eviden este prevzut documentul Procurarea
OMVSD. De asemenea, prin intermediul acestui document se nregistreaz: procurarea OMVSD
prin intermendiul titularilor de avans, intrarea dup procesul de prelucrare, intrarea gratuit, trecerea
50

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

la venituri a surplusurilor. Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Procurarea


OMVSD.
Pentru introducerea unui document nou tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Sursa de finanare, sursa de procurare: alegei elementul corespunztor;
Instituia: alegei din nomenclator organizaia, n care intrar OMVSD;
Suma documentului: introducei suma total a documentului de nsoire a bunurilor
materiale (facturi, bunuri de livrare).
Panelul Principale:
Completai rechizitele furnizorului;
Contul: indicai contul de cheltuieli;
Agenii economici, contractele, CEC, tipul operaiunilor: alegei din nomenclatoarele
corespunztoare;
Indicai numrul notei de contabilitate;
n blocul Cheltuieli indicai contul de cheltuieli. Se utilizeaz pentru crearea notelor de
contabilitate n cazul majorrii fondurilor OMVSD.

Fig. 22 Documentul Procurarea OMVSD. Panelul Principale


Panelul Tabel
Alegei din nomenclatorul deschis OMVSD. Nomenclatorul este creat asfel nct este
posibil de a selecta OMVSD pentru organizaia aleas. La deschiderea nomenclatorului din
document, n partea de jos a formei este plasat un buton Selectare, lng care se afieaz
organizaia, pentru care se selecteaz elementele. Dac activm butonul Selectare alegerea nu are
loc, la tastarea repetat a butonului se selecteaz din nou obiectele. Forma modal a nomenclatorului
parial se completeaz la introducerea soldurilor, adic pentru acele obiecte pentru care s-au introdus
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

51

soldurile. n caz contrar, deconectai selectarea, gsii obiectul necesar; dac obiectul lipsete,
introducei unul nou.
Butonul terge din lista servete pentru a elimina din lista selectat obiectul care este n
plus. Obiectul se elimin din lista selectat pentru o organizaie anumit, dar nu din nomenclatorul
OMVSD;
Indicai contul de eviden; introducei persoana gestionar;
Indicai cantitatea i suma.

Fig. 23 Documentul Procurarea OMVSD. Panelul Tabel


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

5.4 Darea n exploatare a OMVSD


Pentru a duce evidena eliberrii de la depozit a OMVSD spre exploatare este destinat
documentul " Eliberarea n exploatare a OMVSD care depesc limit ". De asemenea, cu ajutorul
acestui document se realizeaz transferul OMVSD de la un gestionar la altul (la nlocuirea persoanei
de gestiune).
Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Eliberarea n exploatare a
OMVSD care depesc limit. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului;
Indicai sursa de finanare;
Contul Ct: alegei contul care se crediteaz (contul expeditorului) din lista de conturi;
Indicai nota de contabilitate;
Instituia Ct, expeditorul: alegei valorile necesare din nomenclator;
Baza: tiprii motivul transferului OMVSD;
Contul Dt: din lista de conturi alegei contul (contul beneficiarului);
52

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Instituia, beneficiarul: alegei din nomenclator organizaia i gestionarul care ia n


primire OMVSD.
Partea tabelar:
Alegei din nomenclatorul deschis obiectul OMVSD. Nomenclatorul este creat asfel nct
este posibil de a alege din lista OMVSD pentru organizaia aleas la deschiderea nomenclatorului
direct din document. n partea de jos se afl butonul Selectare, lng care este afiat informaia,
dup care se realizeaz selectarea. Forma modal a nomenclatorului se completeaz parial la
introducerea soldurilor i parial la procurarea OMVSD.
Butonul terge din list servete pentru a elimina din lista selectat obiectul care este n
plus. Obiectul se elimin din lista selectat pentru o organizaie anumit, dar nu din nomenclatorul
OMVSD.
Soldul: se completeaz automat;
Preul: se completeaz automat la alegerea OMVSD. Preul mediu se calculeaz pentru
data executrii documentului prin metoda calculului mediei aritmetice.

Fig. 24 Documentul Eliberarea n exploatare a OMVSD care depesc limit


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

5.5 Trecerea OMVSD la MF


n momentul trecerii obiectelor de mic valoare i scurt durat n mijloace fixe, se
ntocmete documentul Trecerea OMVSD la MF.
Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Trecerea OMVSD la MF. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea forme:i
n partea de sus a documentului indicai data i numrul documentului;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

53

Alegei din nomenclator organizaia subordonat, tipul de operaiune, sursa de finanare,


notele de contabilitate.
Partea tabelar:
Indicai contul de eviden OMVSD;
Indicai nota de contabilitate;
n cmpul OMVSD alegei din nomenclator obiectul OMVSD. Nomenclatorul ofer
posibilitatea de a selecta lista OMVSD pentru organizaia indicat, n cazul deschiderii lui din
document. n partea de jos a formei este amplasat butonul Selectare, lng care este afiat
organizaia, pentru care este efectuat selectarea. Forma modal a nomenclatorului se completeaz
parial la introducerea soldurilor i parial la procurarea OMVSD.
Butonul terge din list servete pentru excluderea din lista selectat a obiectelor n plus.
Obiectul se exclude din lista selectat pentru o organizaie anumit, dar nu din nomenclatorul
OMVSD.
Indicai persoana de gestiune;
Introducei cantitatea i costul OMVSD care se trece la mijlocul fix;
Alegei din nomenclatoarele corespunztoare: mijlocul fix, n fondul cruia se transfer
OMVSD, contul lui i persoana de gestiune;
Indicatorul Calc. uzurii se fixeaz cnd pentru mijlocul fix dat se calculeaz uzura. n
cazul fixrii indicatorului, se completeaz cmpurile Codul normei uzurii, Norma uzurii %,
Suma uzurii acumulate .

Fig. 25 Documentul Trecerea OMVSD la MF.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

5.6 Inventarierea OMVSD


nregistrrii rezultatelor inventarierii, corectrii stocurilor de bunuri materiale este destinat
documentul Inventarierea OMVSD. Formele de tipar ale acestui document snt urmtoarele: Lista
54

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

de inventariere INV-1, Lista de inventariere INV-2, Borderou comparativ INV-3, Act de


control INV-9.
Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Inventarierea OMVSD. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Cmpurile instituia, sursa de finanare, gestionarul: alegei valorile din nomenclatoare.
Panelul OMVSD
Pentru completarea tabelei, tasta-i butonul Completare. Butonul Anulare terge
coninutul tabelei.
n coloana Cantitatea de facto nlocuii valorile completate cu cele reale, ca rezultat
diferena se reflect automat n cmpurile Deficit cantitate sau Surplusuri cantitate.

Fig. 26 Documentul Inventarierea OMVSD. Panelul OMVSD


Panelul Comisia.
Completai tabela prin metoda alegerii din nomenclator sau tiprind un rnd de text.
Panelul Lista actelor
Servete pentru afiarea informaiei despre documentele create n urma inventarierii. n acest
compartiment intr documentele Trecere la pierderi OMVSD i Procurarea OMVSD, ntocmite
n baza documentului Inventarierea materialelor.
5.6.1 ntocmirea documentelor de inventariere
Pentru ntocmirea documentelor activai de pe bara de instrumente pictograma
i alegei
documentul Trecere la pierderi OMVSD - pentru a trece la pierderi neajunsurile; i Procurarea
OMVSD - pentru a trece la venituri surplusurile.
La introducerea documentului n baza Inventarierii materialelor partea din fa i partea
tabelar snt deja completate cu date. Dac este necesar, corectai valorile. (Mai desfurat despre
documentele Trecere la pierderi OMVSD i Procurarea OMVSD vezi mai sus). Informaia
despre documentele create n urma inventarierii se reflect pe panelul Lista actelor.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

55

Fig. 50 Documentul Inventarierea OMVSD. Panelul Lista actelor


Formele de tipar
Pentru imprimarea formelor de tipar a documentelor Lista de inventariere INV-1, Lista de
inventariere INV-2, Borderou comparativ INV-3, Act de control INV-9 activai butonul
Imprimare, din lista afiat alegei tipul documentului necesar.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

5.7 Trecere la pierderi a OMVSD


Pentru a ntocmi trecerea la pierderi a OMVSD este folosit documentul "Trecerea la pierderi
OMVSD ". Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Trecerea la pierderi
OMVSD. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului.
Panelul Principale
Alegei din liste i nomenclatoare sursa de finanare, instituia, tipul de act, numrul NC,
numrul NC a nscrierii secundare, tipul operaiunii, persoana de gestiune care-i asum rspunderea
material pentru OMVSD.

56

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 51 Documentul Trecerea la pierderi OMVSD. Panelul Principale


Panelul Tabel
Contul: din lista de conturi alegei subcontul, pe care se duce evidena OMVSD ce trec la
pierderi (ontul creditului);
Denumirea: din nomenclatorul "OMVSD" alegei obiectul ce trece la pierderi.
Nomenclatorul este organizat cu posibilitatea de a selecta lista OMVSD pentru organizaia indicat
mai sus, n cazul deschiderii nomenclatorului din document. n partea superioar a formei este situat
butonul Selectare, lng care este indicat organizaia pentru care s-au selectat bunurile materiale.
Forma modal a nomenclatorului se completeaz parial la introducerea soldurilor, parial la intrrile
OMVSD.
Butonul terge din lista servete pentru excluderea din lista selectat a obiectelor inutile.
Obiectul se exclude din lista selectat, dar nu i din nomenclatorul OMVSD.
Soldul: cantitatea n stoc, care se socoate pe bilan se introduce automat;
Cantitatea: indicai cantitatea unitilor ce trec la pierderi;
Preul: se completeaz automat. Preul mediu se determin prin metoda calculului mediei;
Suma: cmpul se completeaz automat dup executarea documentului;
Cauza scoaterii din uz: indicai cauza alegnd una din valorile "Circulaiei fondului".

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

57

Fig. 52 Documentul Trecerea la pierderi OMVSD f.443. Panelul bel


Panelul Comisia.
Introducei numrul i data ordinului, indicai componena comisiei.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
5.7.1Trecerea la pierderi OMVSD cu consum ce nu depeete limita
Pentru a reflecta n eviden trecerea la piederi a OMVSD cu preul mai jos de nivelul stabilit
este folosit documentul OMVSD consum nu depete limita .
Deschidei meniul Documente - Evidena OMVSD - Eliberarea n exploatare
OMVSD. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Alegei din nomenclatoare sursa de finanare, contul de eviden OMVSD;
Alegei din nomenclatoare instituiile - expeditor i beneficiar;
Indicai persoana de gestiune;
Din list alegei tipul operaiunii i indicai numrul notei de contabilitate
corespunztoare.
Partea tabelar
Din nomenclator alegei denumirea OMVSD;
Cmpurile Nr. nomenclaturii i Sold se completeaz automat;
n cmpul Cantitate indicai cantitatea obiectelor ce trec la pierderi.

58

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 53 Documentul OMVSD consum nu depete limita


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

5.8 Rapoarte
Raportul Nota de contabilitate Nr.10:
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.
Raportul Nota de contabilitate Nr.16:
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul tasta-i butonul Formarea.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

59

6.

Evidena materialelor

6.1 Completarea listei materialelor


Pentru pstrarea listei de materiale folosite n organizaie este utlizat nomenclatorul
"Matriale". Nomenclatorul dat se folosete att pentru eliberarea documentelor primare, ct i pentru a
duce evidena analitic.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Bunuri materiale - Materiale. Pentru introducerea
unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
La introducerea datelor unui material nou completai urmtoarele rechizite:
Nr. nomenclaturii: indicai numrul nomenclaturii materialului conform clasificrii
aprobate la instituie;
Tipul: alegei din lista deschis tipul bunului material.;
Denumirea: introducei denumirea prescurtat a materialului; ea se folosete pentru
selectarea materialului din nomenclator. Denumirea complet se folosete pentru imprimarea
documentelor de raportare;
U/msur: unitatea de msur (buc., kg, m, ect.). Alegei din nomenclator Uniti de
msur unitatea de msur corespunztoare;
Preul: preul unei uniti. Se introduce dac este necesar de a-l pstra ca un pre
planificat;
Contul de eviden: indicai contul bilanier, pe care se va duce evidena;
Pentru materialele care conin metale preioase, n elementul nomenclatorului
corespunztor (OMVSD, teriale, Utilaj) se indic semnul unei evidene speciale prin
taxarea indicatorului Evidena special(metale preioase). La activarea indicatorului Evidena
special(metale preioase) n forma elementului din nomenclator apare un panel suplimentar
Metale preioase, n care se indic componena metalelor preioase ntr-o unitate de eviden a
materialului. Lista metalelor preioase este n form de tabel, n rndurile cruia se indic denumirea
metalului preios, unitatea de msur a masei metalului preios i masa metalului preios n obiect.

Fig. 27 Elementul nomenclatorului Materiale


60

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Controlul introducerii datelor i redactarea lor


Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.2 Introducerea soldurilor conform conturilor de eviden a bunurilor


materiale
Procedura de introducere a soldurilor se execut o singur dat, la etap iniial de lucru cu
configuraia. Introducerii soldurilor este destinat documentul "Introducerea soldurilor pe materiale".
Introducerea soldurilor pentru bunuri materiale se efectueaz conform surselor de finanare,
organizaiilor subordonate, persoanelor gestionare. Datele (cantitatea i suma de bilan
corespunztoare acestei cantiti) se introduce pentru fiecare poziie din nomenclator.
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Introducerea soldurilor pe
materiale. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta
Insert.
Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Tipul de material: alegei din list categoria materialului. Nomenclatorul ofer
posibilitatea de selectare din lista de bunuri materiale conform instituiei indicate n partea de sus a
formei. La deschiderea nomenclatorului din document, vor fi afiate elementele nomenclatorului care
aparin instituiei date. n partea de jos a formei deschise este plasat butonul Selectare, la tastarea
acestui buton funcia de selectare se deconecteaz i se afieaz toat lista de materiale. Lng buton
se afieaz organizaia pentru care se selecteaz elementele din nomenclator. La etapa nceptoare de
introducere a soldurilor, lista din nomenclator este deja selectat. Anulai selectarea, alegei
denumirea necesar. Dac ea lipsete, introducei una nou.
Butonul terge din lista servete pentru eliminarea din lista selectat a obiectului inutil.
Obiectul se exclude din list, dar nu din nomenclatorul ateriale;
Contul materialului: alegei din planul de conturi contul de eviden a materialului;
Instituia: alegei din nomenclator organizaia subordonat;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator valoarea necesar;
Numrul NC, gestionarul: alegei din nomenclatoare valorile necesare;
Partea tabelar:
Material: alegei din nomenclatorul ateriale elementul necesar; dac acesta lipsete n
nomenclator, atunci el trebuie introdus (vezi mai sus);
Cantitatea, suma: indicai n cmpuri suma i cantitatea materialului ce se afl n stoc.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

61

Fig. 28 Documentul Introducerea soldurilor pe materiale


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.3 Procurarea bunurilor materiale


Pentru a ntocmi procurarea bunurilor materiale este folosit documentul "Procurarea
materialelor". Prin intermediul acestui document se ntocmesc intrrile materialelor procurate i
totodat, prin intermediul persoanelor datoare cu titlu de avans, primire cu titlu gratuit, trecerea la
venit a surplusurilor i materialelor ce nu snt la eviden. Este posibil de a reflecta trecerea la
pierderi a materialelor concomitent cu intrarea lor, n cazul cnd ele snt livrate imediat pentru
necesiti curente, n contul cheltuielilor reale.
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Procurarea materialelor .
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului;
Total pe document: indicai suma total a documentului de nsoire pentru materialele
procurate (facturi, bonuri de livrare);
Instituia, tipul operaiunii, sursa de finanare: alegei din listele corespunztoare;
Indicatorul Trece la cheltuieli se fixeaz, dac materialul procurat n trece ndat la
pierderi.
Panelul Titlu
Completai rechizitele furnizorului: indicai subconturile de cheltuieli, agentul economic,
contractele.
Dac este determinat criteriul de trecere la pierderi (este taxat indicatorul), completai
blocul Cheltuieli. Indicai contul de cheltuieli i tipul operaiunii economice.

62

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 29 Documentul Procurarea materialelor . Panelul Titlu


Panelul abel
Bunurile materiale: alegei din nomenclator materialul ce se procur. Nomenclatorul ofer
posibilitatea de a selecta din lista de bunuri materiale pentru organizaia indicat mai sus, n cazul
deschiderii nomenclatorului din document. n partea de jos a formei este plasat butonul Selectare,
lng care este afiat organizaia pentru care se selecteaz lista. La tastarea butonului se
deconecteaz filtrarea pentru organizaia indicat, la tastarea repetat filtrarea se restabilete. Forma
modal a nomenclatorului se completeaz parial la introducerea soldurilor, adic pentru acele
obiecte pentru care s-au introdus solduri. n caz contrar, anulai selectarea, gsii obiectul necesar;
dac el lipsete, introducei unul nou.
Contul materialului: cmpul se completeaz automat;
Cantitatea, suma: indicai cantitatea i suma materialului procurat;
Trecerea la cheltuieli: indicatorul se fixeaz dac materialul procuarat se trece imediat la
pierderi;
Numrul NC de cheltuieli: indicai nota de contabilitate.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

63

Fig. 30 Documentul Procurarea materialelor. Panelul Tabel.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.4 Transmiterea bunurilor materiale altei persoane gestionare


Pentru a nregistra transmiterea bunului material de la o persoan de gestiune la alta (n cazul
schimbrii persoanei de gestiune) se folosete documentul "Deplasarea materialelor la alt gestionar ".
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Deplasarea materialelor la alt
gestionar. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului, instituia, indicai sursa de finanare;
Gestionarul-expeditor: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana
gestionar, care transmite bunurile materiale;
Gestionarul-beneficiar: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana
gestionar, care primete bunurile materiale;
Baza: cu un rnd de text scriei motivul de transmitere a bunurilor materiale.
Partea tabelar:
Materialul: din nomenclatorul ateriale alegei valoarea necesar. Nomenclatorul ofer
posibilitatea de a selecta din lista de bunuri materiale pentru organizaia indicat, n cazul deschiderii
nomenclatorului din document. n partea de jos a documentului este plasat butonul Selectare, lng
care este afiat organizaia pentru care se selecteaz elementele nomenclatorului. Forma modal se
completeaz parial la introducerea soldurilor i parial la intrarea bunurilor materiale;
64
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

Contul materialului, soldul: se completeaz automat;


Cantitatea: se propune automat cantitatea care este la eviden;
Indicai cantitatea materialului ce se transmite;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate;

Fig. 31 Documentul Deplasarea materialelor la alt gestionar .


Daca contul materialelor nu este in lista ce se afiseaza, atunci introduceti contul de la
tastatura.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.5 Transferarea materialelor pe un alt cont de eviden


Pentru transferarea materialului de pe un cont de eviden la altul, trebuie de folosit
documentul Deplasarea materialelor la alt cont .
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Deplasarea materialelor la alt
cont. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului;
Completai rechizitele expeditorului;
Contul Ct: indicai contul actual de eviden a materialului;
Gestionarul: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana de gestiune, care
transmite bunurile materiale;
Instituia: indicai organizaia de unde se transfer bunurile materiale;
Contul Dt: indicai contul de eviden, pe care vor trece la venit bunurile materiale;
Gestionarul: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana de gestiune, care
va primi bunurile materiale;
Instituia: indicai organizaia n care intr bunurile materiale transferate;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

65

Sursa de finanare: alegei din nomenclator.

Partea tabelar
Materialele: din nomenclatorul Materiale alegei elementul necesar. Nomenclatorul
ofer posibilitatea de a selecta din lista de bunuri materiale pentru organizaia indicat, n cazul
deschiderii nomenclatorului din document. n partea de jos a documentului este plasat butonul
Selectare, lng care este afiat organizaia pentru care se selecteaz elementele nomenclatorului.
Forma modal se completeaz parial la introducerea soldurilor i parial la intrarea bunurilor
materiale.
Butonul terge din lista servete pentru excluderea din lista selectat a obiectelor inutile.
Obiectul se exclude din lista selectat, dar nu i din nomenclatorul Materiale;
Cantitatea: indicai cantitatea materialului ce se transfer;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate.

Fig. 32 Documentul Deplasarea materialelor la alt cont .


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.6 Deplasarea materialelor fr cantitate


Pentru a ntocmi transmiterea materialelor de la o persoan gestinar la alta (n cazul
schimbrii persoanei gestionare), atunci cnd transmiterea se desfoar far evidena cantitii, se
folosete documentul " Deplasarea materialelor fr cantitate".
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Deplasarea materialelor fr
cantitate. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.
Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Indicai instituia, sursa de finanare;
66

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

sau tasta

Gestionarul-expeditor: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana


gestionar, care transmite bunurile materiale;
Gestionarul-beneficiar: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana
gestionar, care primete bunurile materiale;
Baza: cu un rnd de text scriei motivul de transmitere a bunurilor materiale.
Partea tabelar:
Contul materialului: din lista de conturi, alegei contul pe care se duce evidena
materialelor ce se transmi;
Materialul: din nomenclatorul "ateriale" alegei elementul ce se transmite.
Nomenclatorul ofer posibilitatea de a selecta din lista de bunuri materiale pentru organizaia
indicat, n cazul deschiderii nomenclatorului din document. n partea de jos a documentului este
plasat butonul Selectare, lng care este afiat organizaia pentru care se selecteaz elementele
nomenclatorului. Forma modal se completeaz parial la introducerea soldurilor i parial la intrarea
bunurilor materiale;
Soldul: soldul pentru materialul respectiv se completeaz automat;
Suma: valoarea sumar a soldului se completeaz automat.

Fig. 330 Documentul Deplasarea materialelor fr cantitate.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.7 Inventarierea materialelor


Pentru nregistrarea rezultatelor inventarierii, pentru corectarea soldurilor este folosit
documentul Inventarierea materialelor. La completarea acestui document ntocmesc urmtoarele
forme de tipar: Lista de inventariere INV-1, Lista de inventariere INV-2, Borderou comparativ
INV-3, Act de control INV-9.
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Inventarierea materialelor.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

67

Cmpurile instituia, sursa de finanare, gestionarul, tipul de inventariere: alegei valorile


din nomenclatoare.
Panelul Materiale
Pentru a completa tabelul, tasta-i butonul Completare. Butonul Anulare cur
coninutul tabelei;
n coloana Cantitate de facto nlocuii valorile cu cele actuale, astfel diferena se va
reflecta automat n cmpurile Deficit cantitate sau Cant.surplusuri.

Fig. 61 Documentul Inventarierea materialelor. Panelul Materiale.


Panelul Comisia.
Completai tabelul prin metoda alegerii valorilor din nomenclator sau tiprind un rnd de text.

Fig. 62 Documentul Inventarierea materialelor. Panelul Comisia.


Panelul Lista actelor
68

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Acest panel servete la reflectarea informaiei despre documentele create n urma


inventarierii. n compartimentul acestora intr documentele Trecere la pierderi a materialelor
(universal) i Procurarea materialelor, formate n baza documentului Inventarierea
materialelor.
ntocmirea rezultatelor de inventariere
Pentru ntocmirea documentelor activai de pe panelul de instrumente pictograma
i
alegei documentul Trecere la pierderi a materialelor (universal) - pentru decontarea neajunsurilor,
sau Procurarea materialelor- pentru trecerea la venituri a surplusurilor. La introducerea
documentului n baza Inventarierea materialelor partea din fa i partea tabelar a documentului
snt deja completate cu date. Dac este necesar, rectificai valorile. (Mai desfurat despre
documentele Trecere la pierderi a materialelor (universal) i Procurarea materialelor vezi mai
sus).

Fig. 63 Documentul Inventarierea materialelor. Panelul Lista actelor.


Formele de tipar
Pentru imprimarea formelor de tipar a documentelor Lista de inventariere INV-1, Lista de
inventariere INV-2, Borderou comparativ INV-3, Act de control INV-9 tasta-i butonul
Imprimare. Din lista afiat alegei documentul necesar.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.8 Trecerea la pierderi a materialelor


Pentru a indica trecerea la pierderi a materialelor n cazul transmiterii spre prelucrare,
realizarea surplusurilor, trecerea la pierderi a materialelor din contul ntreprinderii i al persoanelor
vinovate este utilizat documentul "Materiale - trecere la pierderi". ntr-un singur document se permite
decontarea bunurilor materiale de pe conturi bilaniere diferite, dar de la o singur persoan
gestionar i atribuirea cheltuielilor la diferite conturi de cheltuieli.
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

69

Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Materiale - trecere la


pierderi. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului.
Panelul Principal
Instituia, sursa de finanare, tipul de material, gestionarul, tipul operaiunii - alegei din
liste i nomenclatoare.
Completai blocul Comisia: intoducei numrul i data ordinului, indicai componena
comisiei.

Fig. 34 Documentul Materiale - trecere la pierderi. Panelul Tabel.


Panelul "bel"
Materialele: alegei din nomenclator valoarea necesar. Nomenclatorul ofer posibilitatea
de a selecta din lista de bunuri materiale pentru organizaia indicat, n cazul deschiderii
nomenclatorului din document. n partea de jos a documentului este plasat butonul Selectare, lng
care este afiat organizaia pentru care se selecteaz elementele nomenclatorului. Forma modal se
completeaz parial la introducerea soldurilor i parial la intrarea bunurilor materiale.
Butonul terge din lista servete pentru excluderea din lista selectat a obiectului inutil.
Obiectul se exclude din lista selectat, dar nu i din nomenclatorul ateriale.
Contul evidenei, soldul: aceste cmpuri se completeaz automat;
Eliberat: indicai cantitatea materialului;
Contul cheltuielilor: alegei din planul de conturi, contul de cheltuieli Dac este necesar,
indicai subconto i numrul notei de contabilitate;
Dup executarea documentului, se completeaz cmpurile Pre i Suma.

70

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 35 Documentul Materiale - trecere la pierderi. Panelul mprimare.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.8.1 Trecerea la pierderi a materialelor fr cantitate


Pentru a oglindi n eviden trecerea la pierderi a materialelor far cantitate, este destinat
documentul Materiale - trecere la pierderi (fr cantitate). ntr-un singur document se trec la
pierderi materialele de pe diferite conturi bilaniere, dar de la o singur persoan gestionar i se
atribuie la diferite conturi de cheltuieli.
Deschidei meniul Documente - Evidena materialelor - Materiale - trecere la pierderi
(fr cantitate). Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Introducei data i numrul documentului.
Panelul Principal.
Instituia, sursa de finanare, tipul de material, gestionarul, tipul de operaiune: alegei
valorile corespunztoare din liste i nomenclatoare;
Completai blocul Comisia. Introducei numrul i data ordinului, indicai componena
comisiei;

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

71

Fig. 36 Documentul Materiale - trecere la pierderi (fr cantitate). Panelul Principal.


Panelul bel:
Contul evidenei: din lista de conturi alegei contul pe care se duce evidena materialului
ce se deconteaz;
Materialele: din nomenclatorul "Materiale" algei elementul ce se deconteaz.
Soldul: soldul pentru materialul indicat se completeaz automat;
Suma: valoarea sumar a cantitii se completeaz automat;
Contul cheltuielilor, subconto: indicai contul pe care se vor reflecta cheltuielile. Dac
este necesar accentuai analitica contului, completnd subconto;
Numrul NC: indicai numrul corespunztor al notei de contabilitate.

72

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 37 Documentul Materiale - trecere la pierderi (fr cantitate). Panelul bel.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

6.9 Rapoarte
Raportul Nota de contabilitate Nr.13:
Indicai perioda pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Indicatorul Fr rulaj intern se fixeaz atunci cnd n raport nu trebuie s se indice
rulaje interne;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.
Raportul Nota de contabilitate Nr.16:
Indicai perioda pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.

Raportul Evidenta miscarilor materialelor:


Indicai perioda pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

73

Aveti posibilitatea de aefectua unele setari(contul, institutia,..)pentru aceasta accesati butonul


setare.

74

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

7. Evidena produselor alimentare (PA)


7.1 Completarea listei produselor alimentare
Lista produselor alimentare se pstreaz n nomenclatorul "Produse alimentare". Datele
nomenclatorului se folosesc att pentru eliberarea documentelor primare, ct i pentru evidena
analitic. Deschidei meniul Nomenclatoare - Bunuri materiale - Produse alimentare. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
La introducerea datelor trebuie de indicat:
Nr. nomenclator: indicai din nomenclator numrul produsului alimentar conform
clasificrii, aprobate de instituie. Dac putei identifica PA conform codului din nomenclator, atunci
acest rechizit putei s nu-l completai;
Denumirea: indicai denumirea prescurtat a produsului, ea servete la alegerea
produsului din nomenclator;
Denumirea complet: se indic denumirea i caracteristica complet a PA (marca,
calitatea). Ea se folosete pentru formele de tipar;
U/msur: unitatea convenional de msur (kg, g, l, buc., etc.), o alegei din
nomenclatorul " Unitate de msur";
Preul: De obicei nu se introduce din cauz c nu este constant, preul unei uniti se
introduce numai dac este necesar.
Completnd rechizitele necesare, pentru pstrarea lor n nomenclator activai butonul .

Fig. 38 Elementul nomenclatorului Produse alimentare.

7.2 Introducerea soldurilor pentru produsele alimentare


Pentru introducerea datelor iniiale (cantitatea i preul) dup conturi la etapa iniial de
implementare a programului este folosit documentul "Introducerea soldurilor pe produse alimentare".
ntr-un document se introduc bunuri materiale pentru un singur cont de eviden i o singur
persoan gestionar. Datele (cantitatea i preul de bilan corespunztor acestei cantiti) se introduc
pentru fiecare poziie din nomenclator.
Deschidei meniul Documente - Evidena produselor alimentare - Introducerea
soldurilor pe produse alimentare. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou
butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Sursa de finanare, instituia, numrul NC, contul de eviden, gestionarul: alegei valorile
necesare din nomenclatoare.
Partea tabelar
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

75

Denumirea produsului: alegei din nomenclatorul Produse alimentare valoarea


necesar;
Cantitatea, suma: indicai cantitatea i suma soldului.

Fig. 39 Documentul Introducerea soldurilor pe produse alimentare.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

7.3 Intrrile produselor alimentare


Pentru a nregistra intrrile n organizaie a produselor alimentare i a ambalajului este utilizat
documentul Procurarea produselor alimentare. Prin intermediul acestui document putem reflecta
concomitent trecerea la pierderi a bunurilor materiale, spre exemplu a ambalajului nereturnabil,
menionat n documentele anexate agenilor economici printr-un rnd special.
Deschidei meniul Documente - Evidena produselor alimentare - Procurarea
produselor alimentare. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
tasta Insert.

sau

Completarea formei
Introducei data i numrul documentului;
Instituia, sursa de finanare: indicai organizaia n care intr produsele alimentare i
sursa de finanare;
Suma documentului: indicai suma documentului de nsoire a produselor alimentare
procurate (facturi, bonuri de livrare);
Gestionarul: persoana gestionar care-i va asuma rspunderea material pentru produsele
alimentare procurate.
Panelul principal:
Completai rechizitele agentului economic: contul, agentul ecnomic, contractu, CEC, tipul
de operaiune, numrul notei de contabilitate;
76

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Produsele alimentare i ambalajul procurat pot fi trecute ndat la cheltuieli. Pentru a trece
la pierderi, taxai indicatorul Trecere la cheltuieli. Ca rezultat, n forma documentului devin
activate rechizitele pentru introducerea contului de cheltuieli i analiticii lui;
Contul de decontare: din lista conturilor, alegei contul care va reflecta cheltuielile pentru
produsele alimentare sau ambalajele procurate. ntr-un document se reflect trecerea la pierderi a
bunurilor materiale doar pe un singur cont de cheltuieli;
Tipul de operaiune: alegei valoarea din list;
Indicatorul Restituire se taxeaz cnd produsele se restituie furnizorului. n acest caz,
documentul creeaz o formul contabil invers. n cazul returnrii, documentul se completeaz prin
aceeai metod ca i la procurare, numai c n partea tabelar se indic produsul ntors.

Fig. 70 Documentul Procurarea produselor alimentare. Panelul Principal.


Panelul Tabel:
Contul produsului: indicai contul de eviden a produselor alimentare;
Produsul: alegei elementul din nomenclator. Dac este necesar, introducei un element
nou n nomenclatorul Produse alimentare;
Cantitatea: indicai cantitatea unitilor produsului procurat;
Greutatea unitii: indicai greutatea unei uniti;
Greutatea total: se calculeaz automat;
Suma: introducei preul cantitii indicate;
Indicatorul Trece la pierderi: se taxeaz pentru acele elemente care se deconteaz
concomitent cu procurarea;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

77

Fig. 401 Documentul Procurarea produselor alimentare. Panelul Tabel.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

7.4 ntocmirea restituirii ambalajului


Pentru nregistrarea operaiunii de restituire a amblajului furnizorului este folosit documentul
Restituirea ambalajului furnizorului. Deschidei meniul Documente - Evidena produselor
alimentare - Restituirea ambalajului furnizorului. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i
de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Numrul documentului se indic automat de sistem;
Data documentului: trebuie introdus data returnrii;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator sursa de finanare;
Instituia: indicai organizaia subordonat;
Gestionarul: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei gestionarul, care pred
ambalajul (depozitar).
Panelul Principal:
Contul: alegei din planul de conturi contul de decontare cu furnizorul;
Agenii economici: alegei din nomenclatorul Agenii economici furnizorul;
Contracte: indicai numrul contractului;
Completai cmpurile CEC, tipul operaiunii, numrul NC;
Indicai contul de cheltuieli i tipul operaiunii n care va fi reflectat rezultatul returnrii.

78

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 72 Documentul Restituirea ambalajului furnizorului. Panelul Principal.


Panelul bel
Contul ambalajului: alegei din planul de conturi contul pe care se duce evidena
ambalajului returnat;
Ambalajul: alegei elementul din nomenclatorul "Materiale";
Cantitatea: indicai cantitatea unitilor returnate ale ambalajului (n uniti de msur
determinate);
Preul de procurare: indicai preul de bilan al ambalajului;
Preul de restituire: indicai preul de returnare al ambalajului. El poate s difere de preul
de procurare;
Suma: se completeaz automat (ca produsul dintre cantitatea i preul de restituire);
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate i a operaiei.

Fig. 73 Documentul Restituirea ambalajului furnizorului. Panelul bel.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

79

Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe


bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

7.5 Deplasarea produselor alimentare


Pentru a meniona n eviden transmiterea PA de la un gestionar la altul, se folosete
documentul "Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar". Prin intermediul acestui document
se poate ntocmi tramsmiterea ambalajului returnabil de la un gestionar la altul. Transmiterea PA i a
ambalajului returnabil se nregistrez prin documente separate. Deschidei meniul Documente Evidena produselor alimentare - Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului, alegei contul de eviden a produselor
(ambalajului), indicai sursa de finanare;
Din nomenclatorul Organizaii alegei instituia-expeditor i organizaia-beneficiar. Din
nomenclatorul Persoana Gestionar alegei persoana care primete i care transmite produsele
alimentare;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate i a operaiunii corespunztoare;
Baza: introducei folosind tastatura.
Partea tabelar:
Partea tabelar poate fi completat prin dou metode:
Prin alegerea manual din nomenclatorul "Produse alimentare" a PA ce se transmit;
1. Cu ajutorul butonului "Completare" tabelul se completeaz cu toate denumirile
care snt la eviden dup persoana gestionar care transmite PA;
Completarea coloanelor "Cantitatea", "Pre" i "Suma" se efectueaz automat. n cazul
dac nu se transmite toat cantitatea, poate fi schimbat valoarea coloanei "Cantitate". Documentul
n care cantitatea indicat este mai mare dect cea din bilan nu se va executa, adica nu va forma
formule contabile.

80

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 41 Documentul Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

81

7.6 ntocmirea rezultatelor de inventariere


Pentru nregistrarea rezulatatelor inventarierii, i pentru rectificarea soldurilor se folosete
documentul Inventarierea produselor. Formele de tipar ale acestui document snt urmtoarele:
Lista de inventariere INV-1, Lista de inventariere INV-2, Borderou comparativ INV-3, Act
de control INV-9.
Deschidei meniul Documente - Evidena produselor alimentare - Inventarierea
produselor. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Cmpurile instituia, sursa de finanare, gestionarul: alegei valorile din nomenclatoare;
Panelul Materiale:
Pentru completarea prii tabelare, tasta-i butonul Completare. Butonul Anulare cur
coninutul tabelei. n coloana Cantitate de fact nlocuii valorile cu cele actuale, astfel diferena se
rerflect automat n cmpurile Deficit cantitate sau Cant. surplusuri.

Fig. 42 Documentul Inventarierea produselor. Panelul Materiale.


Panelul Comisia
Completai tabelul prin metoda de alegere a valorilor din nomenclator sau tiprind un rnd
de text.

82

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 43 Documentul Inventarierea produselor. Panelul Comisia.


Panelul Lista actelor
Conine informaia despre documentele formate dup rezultatele de inventariere. n acest
compartiment intr urmtoarele documente Trecere la pierderi a produselor alimentare i
Procurarea produselor alimentare, ntocmite n baza documentului Inventarierea materialelor.

ntocmirea rezultatelor de inventariere


Pentru completarea documentelor activai de pe panelul de instrumente pictograma
i
alegei documentul Trecere la pierderi a produselor alimentare pentru decontarea neajunsurilor, sau
Procurarea produselor alimentare pentru nregistrarea surplusurilor la venituri. La introducerea
documentului n baza Inventarierea produselor faa i partea tabelar a documentului snt deja
completate cu date. Dac este necesar, rectificai valorile. (Mai desfurat despre documentele
Trecere la pierderi a produselor de alimentare i Procurarea produselor alimentare vezi mai sus).
Executai documentul.

Fig. 44 Documentul Inventarierea produselor. Panelul Lista actelor.


Formele de tipar
Pentru introducerea formelor de tipar ale documentelor Lista de inventariere INV-1, Lista
de inventariere INV-2, Borderou comparativ INV-3, Act de control INV-9 activai butonul
Imprimare; din lista afiat alegei documentul necesar.
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

83

Controlul introducerii datelor i redactarea lor


Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

7.7 Trecerea la pierderi a produselor alimentare


7.7.1 Trecerea la pierderi a produselor alimentare conform meniului-cerere
Pentru decontarea din bilan a produselor alimentare eliberate pentru fabricare, se utilizeaz
documentul Meniu cerere. n document este posibil de decontat produsele alimentare conform
categoriilor de persoane care se afl la ntreinere. Documentul "Meniu cerere" se introduce zilnic.
Deschidei meniul Documente - Evidena produselor alimentare - Meniu cerere. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului.
Panelul Principale:
Alegei din list instituia i sursa de finanare;
Contul produsului: din planul de conturi alegei contul de eviden a PA;
Gestionarul: din nomenclatorul "Persoana gestionar" alegei persoana gestionar
(depozitar), care transmite PA spre fabricare;
Indicai numrul notei de contabilitate;
n continuare, completai compartimentul "Persoane alimentate". Din nomenclatorul
"Categorii de persoane aflate n ntreinere" alegei categoria i indicai numrul de persoane
alimentate din aceast categorie. ntr-un singur document se pot introduce date numai pentru dou
categorii de persoane, dar, dac este necesar ntr-o singur zi se pot crea cteva meniuri-cereri, pentru
a cuprinde toate categoriile de persoane ce se alimenteaz n instituia dat.

Fig. 45 Documentul Meniu cerere. Panelul Principale.


Panelul Produse:
84

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Produsul: din nomenclatorul Produse alimentare alegei denumirea produsului;


n coloanele "Cant. pe categoria I" i "Cant. pe categoria II" indicai cantitatea produsului,
eliberat pentru alimentarea persoanelor din cat.I i cat. II;
n partea de jos a ecranului este plasat un panou informaional, n care se indic soldurile
iniiale i finale pentru produsul selectat.

Fig. 46 Documentul Meniu cerere. Panelul Produse.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

7.7.2 Trecerea la pierderi a produselor alimentare


Pentru a nregistra trecerea la pierderi a produselor alimentare din motivele decontrii
conform normelor stabilite, conform trecerii la cheltuieli a peirderilor i neajunsurilor din motivul
alterrii din contul organizaiei, conform decontrii pierderilor i neajunsuilor din contul persoanelor
vinovate se folosete documentul "Trecerea la pierderi deficitului PA .
Deschidei meniul Documente - Evidena produselor alimentare - Trecerea la pierderi
deficitului PA. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator.
Panelul Principale:
Instituia: alegei din nomenclatorul Organizaii nscrierea necesar;
Gestionarul: alegei din list persoana gestionar, care-i asum rspunderea material
pentru PA ce se deconteaz;
Contul: din lista planului de conturi alegei contul conform PA decontat;
Tipul operaiunii: alegei valoarea din list.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

85

Fig. 80 Documentul Trecerea la pierderi deficitului PA . Panelul Principal.


Panelul abel:
Contul produsului: din lista de conturi alegei contul pe care se duce evidena PA ce trec la
pierderi;
Podusul: alegei denumirea PA din nomenclatorul Produse alimentare;
Norma consumului: introducei norma consumului (n cazul decontrii pierderilor
naturale);
Solicitat: indicai n uniti de eviden cantitatea produselor ce vor trece la pierderi (n
cazul decontrii spre fabricare);
Eliberat: introducei cantitatea produselor ce se deconteaz;
Preul: la alegerea PA valoarea se completeaz automat; preul mediu se calculez pentru
data executrii documentului, valoarea lui fiind egal cu raportul ntre pre i cantitate pentru
produsul dat;
Suma: se calculez automat ca produsul ntre cantitatea eliberat i preul mediu;
Cauza trecereii la pierderi: indicai cauza trecerii la pierderi.

86

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 81 Documentul Trecerea la pierderi deficitului PA . Panelul Tabel.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

7.8 Rapoarte
Raportul Raportul NC Nr.11
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.
Raportul Raportul NC Nr.12
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Indicatorul Fr deplasri interne se fixeaz atunci, cnd n raport nu trebuie s se
reflecte transferuri interne.
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.
Raportul Raportul NC Nr.16
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.

8.

Evidena transportului auto i a


combustibilului (MCU)

8.1 Introducerea listei mijloacelor de transport auto


Datele de eviden a mijloacelor de transport auto ce aparin organizaiei se pstreaz n
nomenclatorul Automobile. Informaia din nomenclator se utilizeaz att pentru eliberarea
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

87

documentelor primare, ct i pentru ducerea evidenei analitice. Deschidei meniul Nomenclatoare


- Bunuri materiale - Automobile. Pentru introducerea unui document nou tasta-i de pe panou
butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
La introducerea datelor iniiale despre un mijloc nou de transport trebuie de indicat:
Codul: se atribuie automat de sistem, n caz de necesitate poate fi schimbat;
Denumirea: indicai denumirea mijlocului de transport.
Panelul Principal:
Se completeaz cmpurile Nr. de nregistrare i Nr. remorcii;
Gestionarul: alegei din nomenclatorul Persoana gestionar persoana gestionar care-i
asum responsabilitatea pentru pstrarea mijlocului de transport n exploatare;
Mijlocul fix: se alege din nomenclatorul deschis Mijloace fixe.

Fig. 472 Elementul nomenclatorului Automobile. Panelul Principal.


Fig. 48 Elementul nomenclatorului Automobile. Panelul Norme.
Panelul Norme
Panelul este destinat amplasrii normelor de consum al combustibilului pentru mijlocul de
transport dat. Se reflect ca indice informativ. Datele se introduc prin intermediul documentului
Stabilirea normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor. Dac este necesar, far a iei din
nomenclator, programul permite indicarea normei. Pentru a efectua acest lucru, tasta-i butonul
Introduce un normativ, situat jos, n colul stng. Se va deschide documentul Stabilirea normelor
de consum al combustibilului i lubricantelor (completarea lui vezi n continuare). n rezultatul
completrii acestui document, n nomenclatorul Automobile pe panelul Norme se va indica
informaia despre norme.

8.2 Normarea cheltuielilor MCU


8.2.1 Pstrarea tipurilor normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor
Datele despre tipurile normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor se pstreaz n
nomenclatorul Tipurile normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor. Deschidei meniul
Nomenclatorul - Bunuri materiale - Tipurile normelor de consum al combustibilului i
lubrifianilor. Pentru introducerea unui element nou, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta
Insert.
n cmpul Denumirea introducei denumirea convenional a normei. n cmpul Tipul de
norm alegei tipul de eviden a normei n expresie sumar sau proncentaj.

88

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 49 Nomenclatorul Tipurile normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor.

8.2.2 Stabilirea normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor


Stabilirea normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor se efectueaz prin
intermediul documentului Stabilirea normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor.
Deschidei Documente - Evidena consumului de combustibil i lubrifiani - Stabilirea
normelor de consum al combustibilului i lubrifianilor
Numrul: se indic automat; dac este necesar putei s-l schimbai;
Data: indicai data de cnd acionez norma dat.
Partea tabelar:
Tastai butonul Completare din meniul Documente. n partea tabelar se vor reflecta
tipurile normelor de consum al combustibilului. n cmpul Valoarea indicai valoarea normei de
consum pentru mijlocul de transport dat. Dup ce ai completat toate rechizitele, tasta-i butonul
.
Introducei normele de consum pentru fiecare mijloc de transport.

8.3 Completarea listei documentelor bneti.


Pentru pstrarea informaieie despre documentele bneti se folosete nomenclatorul
Documente bneti. n calitate de documente bneti, n afar de taloane pentru combustibil, pot
aprea urmtoarele tipuri de documente: taloane pentru alimentare, foi turistice la mare etc.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Mijloace bneti - Documente bneti.
Pentru introducerea unui element nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Fig. 50 Elementul nomenclatorului Documente bneti

Codul: se atribuie automat de sistem. n caz de necesitate, putei s-l schimbai;


Seria: indicai seria documentului bnesc;
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

89

Nr: indicai numrul documentului bnesc;


Denumirea: tiprii denumirea documentului bnesc;
Cmpul Printe se utilizeaz pentru divizarea nomenclatorului n grupe;
Preul: se introduce dac este necesar pstrarea lui ca pre planificat;

Pentru documentul bnesc Talon se completeaz urmtoarele cmpuri:


Tipul de combustibil i lubrifiani: alegei din nomenclatorul deschis Materiale.
Preventiv, este necesar de a introduce n nomenclator tipul de combustibil;
Cantitatea: indicai cantitatea combustibilului menionat ntr-un talon.

8.4 nregistrarea procurrii MCU


Ducerea evedenei combustibilului face posibil reflectarea procurrilor att n form de
taloane, ct i n form cantitativ. Evidena combustibilului n form de taloane prevede prezena n
cas a documentelor bneti. nregistrarea la venituri a documentelor bneti se ntocmete prin
intermediul documentului Bon de ncasare a fondurilor. De asemenea, aceste documente se pot
utiliza pentru evidena altor mijloace bneti: spre exemplu, taloane pentru alimentare, foi turistice,
etc. Intrarea combustibilului n expresia cantitativ se nregistreaz prin documentul "Intrarea
bunurilor materiale"(vezi punctul 6.3).

8.4.1 Intrarea combustibilului n form de taloane


Documentul Bon de ncasare a fondurilor se utilizeaz pentru ducerea evidenei de consum
a combustibilului cu folosirea taloanelor. Deschidei meniul Documente - Documente bneti Bon de ncasare a fondurilor. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completarea formei:
Bonul de ncasare a fondurilor : introducei numrul cu care se realizeaz operaiunea
de venit n cas;
Indicai data;
Cmpurile Instituie coresp., Cont corespondent, Contul casei, Tip de document:
alegei din nomenclatorul deschis datele necesare;
Cmpurile Sursa de finanate i Tipul orderului de ncasare a fondurilor: alegei din
listele afiate datele necesarePanelul Titlu: Completai cmpurile cu datele necesare;

90

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 51 Documentul Bon de ncasare a fondurilor. Panelul Titlu.


Panelul Tabel
Introducerea datelor este organizat sub form de tabel. Pentru introducerea unui rnd nou,
tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completai cmpurile tabelei cu date .

Fig. 52 Documentul Bon de ncasare a fondurilor. Panelul abel.


Panelul nscriere secundar.
Se folsete pentru formarea nscrierii secundare, dac operaiunea dat prevede existena
acestei nscrieri;
Fixai indicatorul nregistrarea secundar;
Tastai cu butonul stng al oricelului forma Formarea S.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

91

Fig. 53 Documentul Bon de ncasar ea fondurilor. Panelul nscriere secundar.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

8.5 Eliberarea MCU pentru mijloacele de transport


8.5.1Eliberarea combustibilului n form natural
Eliberarea combustibilului n valoare cantitativ persoanei de gestiune se realizeaz prin
intermediul documentului Factura 434.

8.5.2 Eliberarea combustibilului n form de taloane


Eliberarea taloanelor n avans spre decontare se ntocmete prin documentul Bon de
ncasare a fondurilor. Deschidei meniul Documente - Documente bneti - Bon de eliberare a
fondurilor. Pentru introducerea unui element nou, tasta-i de pe panou butonul
Insert.

sau tasta

Completarea formei:
Dispoziie de plat : introducei numrul documentului conform cruia se efectuiaz
eliberarea din cas;
Indicai data;
Completai cmpurile Contul casei, Sursa de finanare, Cont coresp. cu datele
corespunztoare;
Tipul documentului: alegei din nomenclatorul deschis Documente bneti documentul
necesar.
Panelul Titlu:
Completai cmpurile cu datele necesare. Rechizitele obligatorii pentru completare snt
cmpurile: Numrul NC, Instituia coresp.. Celelalte rechizite snt obligatorii pentru formele de
tipar.
92

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 54 Documentul Bon de eliberare a fondurilor. Panelul Titlu.


Panelul Tabel
Introducerea datelor se face n form de tabel. Pentru introducerea unui rnd nou, tasta-i de
pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completai forma cu datele necesare
Cmpurile grupei Subconto reflect analitica contului ales n document Cont.coresp.
La eliberarea n avans spre decontare n cmpul Subconto 1 din nomenclatorul deschis Persoane
fizice alegei persoana creia i se elibereaz taloanele. n cmpul Subconto 2 se indic clasificarea
economic a cheltuielilor;
Gestionarul: din nomenclatorul Persoana gestionar alegei persoana gestionar;
n colul drept de sus este situat panoul informativ, n care se reflect existena
documentelor bneti n cas n expresie sumar i cantitativ.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

93

Fig. 90 Documentul Bon de ncasare fondurilor. Panelul Tabel.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

8.6 Calculul i trecerea la pierderi a MCU


Pentru evidena distanei parcurse de automobil i trecerea la pierderi a combustibilului i
taloanelor pentru combustibil n contul cheltuielilor organizaiei este destinat documentul Foaie de
parcurs a automobilului. Deschidei meniul Documente - Evidena consumului de combustibil i
lubrifiani - Foaie de parcurs a automobilului. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de
pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Cmpurile Instituia, Automobil, Gestionar: alegei datele necesare din
nomenclatoarele ce se deschid;
Sursa de finanare: indicai sursa de finanare, alegnd valoarea din nomenclatorul
deschis;
Distana parcurs de facto: indicai distana n km;
Tipul de norm: alegei tipul normei de consum al combustibilului. n cmpul Consum
dup norm se va afia cantitatea de consum al combustibilului conform normei, calculat reeind
din norma stabilit i din distana parcurs.

94

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 91 Documentul Foaie de parcurs a automobilului. Panelul Combustibil.

8.6.1 Trecerea la cheltuieli n expresie cantitativ


Panelul Combustibil
Trecerea la cheltuieli a combustibilului n expresia cantitativ se nregistreaz pe panoul
Combustibil.
Completarea:
Cmpul Tipul de combustibil: alegei din nomenclatorul Materiale tipul
combustibilului;
Cantitatea: indicai cantitatea combustbilului ce trece la cheltuieli.

8.6.2 Trecerea la cheltuieli dup taloane


Panelul Taloane la combustibil indic trecerea la cheltuieli a combustibilului dup taloane.
Completarea:
Completarea datelor se efectueaz n partea tabelar. Pentru formarea prii tabelare, tasta-i
butonul Completare situat jos, n partea stng. Ca rezultat, vor fi afiate datele cu urmtoarele
rechizite n cmpuri:
Documentul bnesc: tipul documentului banesc, aflat n avans spre decontare la persoana
gestionar;
Tipul de combustibil: combustibilul pentru care este eliberat documentul bnesc;
Restul taloanelor: cantitatea documentelor bneti pentru combustibil care exist la
persoana gestionar;
Taloanele folosite: indicai cantitatea taloanelor care vor trece spre raportare;
Cantitatea combust.: se indic n litri componena taloanelor, indicate n cmpul
precedent. Concomitent, n partea din fa a documentului, n cmpul Consum de facto se va
reflecta cantitatea consumat. Documentul nu permite trecerea la pierderi a cantitii mai mari dect
norma;
Nu s-a folosit: indicai cantitatea n litri care nu a fost consumat de gestionar;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate.
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

95

Fig. 92 Documentul Foaie de parcurs a automobilului. Panelul Taloane la combustibil.


Panelul Reflectarea la eviden
Blocul Cheltuieli: indicai contul pe care va trece la cheltuieli consumul de
combustibil;
Blocul Taloane la titulari de avans: indicai contul ce indic creanele titularilor de
avans. Blocul dat se completeaz n cazul trecerii la pierderi a combustibilului dup taloane.

Fig. 553 Documentul Foaie de parcurs a automobilului. Panelul Reflectarea la eviden.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
96

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe


bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

8.7 Rapoarte
Raportul Nota de contabilitate Nr.8
Panelul Setare:
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Contul de eviden: alegei contul din planul de conturi;
Dup ce ai configurat raportul, trecei pe panelul Tabelul i tasta-i butonul Formarea pentru
formarea raportului.

Raportul MCU
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Indicai instituia;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Tastai butonul Formarea pentru formarea raportului.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

97

9. Evidena micrilor pe conturile bancare


9.1 letarea listei conturilor de decontare a organizaiilor subordonate.
Lista conturilor de decontare a organizaiilor subordonate se pstreaz n nomenclatorul
Conturi bancare. Deschidei meniul Nomenclatoare - Mijloace bneti - Conturi bancare.
Pentru introducerea unui cont nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert de la tastatur.

Completarea formei:
Instituia: alegei din nomenclatorul deschis instituia al crei cont de decontare se
introduce;
Cmpurile Denumirea i Nr.: introducei denumirea i numrul contului (putei da
denumirea cu care de obicei numii contul);
Tipul de cont: selectai valuta contului;
Sursa de finanare: selectai sursa de finanare, alegnd datele din nomenclatorul deschis;
La decontri prin trezorerii fixai indicatorul Prin trezoreria numai atunci cnd n
instituia dat decontrile se efectueaz prin trezorerie i completai datele trezoreriale: denumirea,
codul fiscal, numrul contului. Indicatorul Decontri directe este prevzut pentru cazul cnd
agentul economic i organizaia se deservesc n aceeai banc;
Banca organizaiei: indicai banca n care se deservete organizaia; dac este necesar,
indicai banca corespondent;
Introducei data deschiderii contului.

Fig. 56 Elementul nomenclatorului Conturi bancare

98

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

9.2 Introducerea soldurilor pentru conturile de decontare


Introducerea soldurilor se efectueaz o singur dat la etapa iniial a lucrului cu configuraia.
Introducerea soldurilor pentru banc se ntocmete prin documentul Extras bancar, unde n partea
tabelar se indic contul de eviden bancar, pentru care se introduc solduri n coresponden cu
contul auxiliar (vezi regulile de completare a extrasului bancar p.9.5.)

9.3 ntocmirea ordinului de plat


Pentru ntocmirea formularului ordin de plat trezorerial se completeaz documentul Ordin
de plat. Deschidei meniul Documente - Operaiuni bancare - Ordin de plat.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Panelul Titlu:
n cmpurile Pltitor i Contul bancar - se indic instituia i contul de decontare de
pe care se efectueaz transferul;
Beneficiar - alegei din nomenclatorul deschis Agentul economic;
Contract - alegei Contractul n baza cruia se efectueaz achitarea;
Contul beneficiarului - alegei contul de decontare pe care dorii s efectuai transferul;
Transfer bugetar - bifa se fixeaz n cazul decontrilor care au loc ntre instituia
bugetar i agentul economic din sfera bugetar;
Suma - Introducei suma decontrii;
CEC - Indicai anume acel articol n baza cruia efectuai transferul;
n cmpul Destinaia plii indicai destinaia plii;
n cmpul Transfer urgent bifm numai n cazul cnd transferul este urgent, n caz
contrar nu.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

99

Fig. 95 Documentul Ordin de plat, panelul Titlu


Panelul Tabel:
n cazul cnd achitrile efectuate pe baza Ordinului de plat are loc din contul generalizator,
atunci n panelul Tabel artm descifrarea corespunztoare.

Fig. 96 Documentul Ordin de plat, panelul Tabel


100

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Ordinul de plat pentru a fi tiprit activm butonul


din partea de sus a
documentului, dup ce pe ecran a aprut Ordinul de plat n forma n care ne trebuie tiprit, este
obligatoriu ca cursorul s fie anume pe aceast fereastr i apsm butonul
programului.

din bara de meniu a

Descifrarea la Ordinul de plat o putem vedea activnd butonul


din partea de sus a
documentului, dup ce pe ecran a aprut nsi descifrarea o putem tipri plasnd cursorul n fereastra
dat i apsm butonul

din bara de meniu a programului.

Butonul
ne arat informaia conform creia vedem Devizului de cheltuieli aprobat
i sumele disponibile n prima partea, iar n a doua parte vedem informaia conform contractului
ncheiat cu Agentul economic.

9.3.1 Borderoul documentelor de plat


Deschidei meniul Rapoarte Banca i casa Borderoul documentelor de plat,
artm data la care se formeaz borderoul, alegem sursa de finanare i tastm butonul Formare.
Bifm dup necesitate setrile jos mneionate pentru a forma necesar de mprimare:
Grupeaz rndurile
Arat rndul totalurilor
Numai rndurile comletate
Afiarea beneficiarului

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

101

Fig. 57 Elementul "Borderoul documentelor de plata"

9.3.2 Formarea fiierului pentru trezorerie


Pentru prezentarea Ordinului de plat n forma electronic la Trezorie se utilizeaz funcia Export
pentru Trezorerie din meniul Service.
Completarea formei: Cmpul Data i Numrul borderoului : Introducei data efecturii Ordinelor de
plat i numrul borderoului
Apsai butonul l
Cmpul Calea spre DBF: Se creaz n mod automat directoriul Trezorerie pe
discul C
Apsai butonul 2
Pentru a arhiva fiierul descrcat apsai butonul 3
Dup executarea operaiunilor sus menionate putei copia fiierul descrcat pe dischet sau disc.

102

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Fig. 58 Elementul "Export pentru Trezorerie"

9.4 Formarea operaiunilor bneti tipice


Lista operaiunilor bneti este prevzut pentru a automatiza reflectarea operaiunilor
economice tipice n documentul Extras bancar. Deschidei meniul Nomenclatoare - Mijloace
bneti - Operaiuni bneti. Pentru introducerea unei operaiuni noi, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completarea formei:
Codul: se atribuie automat;
n cmpul Denumirea introducei denumirea organizaiei;
n cmpurile Sursa de finanare, Numrul NC, Intrare/trecere din uz alegei din
nomenclator valorile corespunztoare;
Formula contabil prin definiie: alegei din nomenclatorul ce se deschide Setarea
formulelor contabile formula contabil necesar. n cazul lipsei formulei contabile necesare, ea
trebuie introdus n nomenclator. Este posibil de a introduce corespondena conturilor la executarea
punctului dat. Pentru aceasta, aflndu-v n nomenclatorul deschis Setarea formulelor contabile,
executai un ir de operaiuni: - tasta-i de pe panou butonul
forma care trebuie completat.

sau tasta Insert. Se va deschide

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

103

Fig. 59 Elementul nomenclatorului "Setarea formulelor contabile"


Cmpul Superior: se utilizez pentru gruparea posibil. Completarea cmpului dat nu este
obligatorie;
Sursa de finanare: se alege din nomenclator sursa de finanare;
Codul se atribuie automat de ctre sistem;
Introducei denumirea operaiunii;
Introducei corespondena necesar a conturilor;
Dac tipul dat al operaiunii bneti presupune prezena nscrierii secundare, fixai indicatorul
Este necesar de S i indicai corespondena necesar a conturior a nscrierii secundare;
Tastai butonul ;
Alegei corespondena conturilor creatdin fereastra Setarea formulelor contabile;
Numrul NC S: indicai numrul formulei contabile a nscrierii secundare.

Fig. 60 Elementul nomenclatorului Operaiuni bneti.


Atenie: nu trebuie de artat bifa la
, bifa se arat numai cnd avem
nscrirea secundar cu semnul opus, adic sume neelucidate, n caz contrar n Extrasul de cont suma
care va fi artat pentru operaiunea bneasc dat se va arta cu semnul minus n Panelul nscrieri
secundare.

9.5 Introducerea extrasului bancar


Circulaia pe contul bancar se nregistreaz prin intermediul documentului Extras bancar.
Deschidei meniul Documente - Operaiuni bancare - Extras bancar.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
Completarea formei: Indicai numrul extrasului i data documentului.
104

sau tasta Insert.

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

Panelul Principal - Selectm tipul de operaiunii bneti: alegei din nomenclatorul Tip
de operaiune bneasc. n partea tabelar se vor indica datele n conformitate cu tipul de operaiune
bneasc activat; - n cazul cnd Extrasul bancar l formm pe baza Ordinului de plat sau
Dispoziie de plat atunci folosim urmtoarea metod: Pe document selectm anume pe baza crui
document are loc nscrierea n Extrasul de cont, tastnd litera T, se deschide alt fereastr unde
selectm Dipoziie de plat sau Ordin de plat (desenul a)

desenul b
desenul a
Setm 3 puncte (desenul b) i selectm documentul pe baza cruia se completeaz
Extrasul bancar, datele indicate n documentul ales se completeaz automat.
n cazul cnd Extrasul bancar se formeaz pe baza altor date care nu le avem introduse n
program procedm astfel:
Indicai instituia principal i corespondent;
Pe document, Numrul DP: dac rndul extrasului se completeaz n baza unui document
sau a dispoziiei de plat, atunci documentul de baz i numrul dispoziiei de plat;
Destinaia plii: introducei destinaia plii;
Subconto: dac e necesar introducei analitica pe conturi;
ncasat, transferat: introducei suma venitului sau a transferului de mijloacele bneti;
Impozitul pe venit, Suma IVSP, Venitul pentru IMSP: completai n cazul evidenei
impozitului pe venit.

Fig. 100 Documentul Extras bancar. Panelul Principal.


Panelul nscrieri secundare:
Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,
www.bitgenerator.md

105

La tastarea butonului Completare se completeaz conform datelor completate pe


panelul Principal;
Pentru executarea documentului, tasta-i butonul .

Fig. 101 Documentul Extras bancar. Panelul nscrieri secundare.


Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Redactarea. Deschide documentul Extras bancar (meniul Documente - Operaiuni
bancare - Extras bancar). Gsii documentul necesar. Anulai executarea: pentru aceasta tasta-i
butonul drept al oricelului, din meniul deschis alegei rndul Anularea nregistrrii. tasta-i
butonul F2 de pe tastatur, efectuai schimbrile necesare tasta-i din forma documentului butonul
.

9.6 Rapoarte
Raport Nota de contabilitate Nr.2
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Contul bancar: alegei din planul de conturi;
Instituia: alegei din nomenclator organizaia pentru care se creeaz raportul;
Indicatorul Arat coloanele n alb ale nscrierilor secundare se fixeaz dac trebuie de
imprimat coloanele libere.
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.

106

Bit GeneratorSRL,mun.Chisinau, str.Cuza Vod 8/1,tel.(022)26-77-88,


www.bitgenerator.md

10. Evidena circulaiei mijloacelor bneti pe


cas
Pentru evidena circulaiei mijloacelor bneti pe cas snt destinate documentele Dispoziie
de ncasare, Dispoziie de plat i Descifrare la cec. Evidena cheltuielilor i veniturilor se duce
conform CFC, CEC, surselor de finanare, organizaiilor subordonate.

10.1 Intrarea banilor n cas


Deschidei meniul Documente - Operaiuni de cas - Dispoziie de ncasare. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: alegei din nomenclator organizaia subordonat pentru care se ntocmete
intrarea mijloacelor bneti;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator sursa de finanare;
Contul casei, contul corespondent: alegei din planul de conturi contul casei i contul
corespondent;
Numrul NC: se atribuie automat de ctre sistem;
Panelul Titlu
Informaia de pe acest panel se folosete pentru formarea formularelor de tipar a
dispoziiei de ncasare;
Indicai de la cine snt primite mijloacele bneti, baza i suma mijloacelor bneti
ncasate.

Fig. 102 Documentul Dispoziie de ncasare. Panelul Titlu.


Panelul bel
Indicai analitica contului corespondent;
Introducei suma documentului;

Fig. 103 Documentul Dispoziie de ncasare. Panelul bel.


Panelul nscrieri secundare dac exist formm n felul urmtor:
Pentru efectuarea nscrierii secundare fixai indicatorul nregistrarea secundar;
Butonul Formarea automat formeaz a doua formul contabil pe cas.
Pentru a fi tiprit Dispoziia de ncasare activm butonul
din partea de sus a
documentului, dup ce pe ecran a aprut Dispoziia de ncasare n forma n care ne trebuie tiprit,
este obligator ca cursorul s fie anume pe aceast fereastr i apsm butonul
a programului.

din bara de meniu

Controlul introducerii datelor i redactarea lor


Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

10.2 Eliberarea banilor din cas


Deschidei meniul Documente - Operaiuni de cas - Dispoziie de plat. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de la tastatur.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: din nomenclator alegei organizaia subordonat;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator sursa de finanare;
Contul casei, contul corespondent: alegei din planul de conturi contul casei i contul
corespondent;
Numrul NC: alegei din nomenclator nota de contabilitate corespunztoare acestei
operaiuni.
Panelul Titlu
Informaia de pe acest panel se folosete pentru ntocmirea formularelor de tipar a bonului de
eliberare.
Indicai suma i persoana responsabil care primete banii;
Indicai documentul i motivul n baza crora se elibereaz mijloacele bneti;

Indicatorul Calcularea IMSP se fixeaz n cazul cnd din suma transferat trebuie de
indicat impozitul pe venit din sursa de plat.

Fig. 61 Documentul Dispoziie de plat. Panelul Titlu.


Panelul abel
Indicai analitica contului corespondent;
Introducei suma documentului;

Fig. 62 Documentul Dispoziie de plat. Panelul abel


Panelul nscrieri secundare
Pentru efectuarea nscrierii secundare fixai indicatorul nregistrarea secundar;
Butonul Formarea nscrierii secundare formeaz a doua formul contabil pe cas.

Fig. 106 Documentul Dispoziie de plat. Panelul nscrieri secundare.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei anulai, executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Pentru a fi tiprit Dispoziia de plat activm butonul
din partea de sus a
documentului, dup ce pe ecran a aprut Dispoziia de plat n forma n care ne trebuie tiprit, este
obligator ca cursorul s fie anume pe aceast fereastr i apsm butonul
programului.

din bara de meniu a

10.3 Descifrarea la cec


Deschidei meniul Documente Operaiuni de cas Descifrare la cec. Pentru introducerea
unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de la tastatur.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului;

Adugnd un rnd nou tasta-i de pe panou butonul


sau Insert de la tastatur
Selectai Instituia, Contul bancar apare automat, CEC (dup clasificator) i Suma pltit.

Fig. 637 Documentul Descifrare la cec.


Pentru a tipri documentul dat tastm butonul Imprimare i pe ecran ne va aprea descifrarea la
cec, dup ce pe ecran a aprut nsi descifrarea o putem tipri plasnd cursorul n fereastra dat i
apsm butonul

din bara de meniu a programului.

10.4 Delegatie
Deschidei meniul Documente Operaiuni de cas Introducerea Delegatiilor. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de la tastatur.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului;

Adugnd un rnd nou tasta-i de pe panou butonul


sau Insert de la tastatur
Selectai Instituia, Contul bancar apare automat, CEC (dup clasificator) i Suma pltit.

Remarca: Documentul dat a fost introdus in locul de CEC in numerar

Fig. 648 Documentul Delegatie.

Pentru a tipri documentul dat tastm butonul Imprimare i pe ecran ne va aprea descifrarea la
delegatie, dup ce pe ecran a aprut nsi descifrarea o putem tipri plasnd cursorul n fereastra dat
i apsm butonul

din bara de meniu a programului.

10.5 Rapoarte
Raport Nota de contabilitate Nr.1
Indicai perioda pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Contul casei: alegei din planul de conturi;
Instituia: alegei din nomenclator organizaia pentru care se creeaz raportul;
Indicatorul Arat coloanele n alb ale nscrierilor secundare se fixeaz n cazul cnd
trebuie de imprimat coloanele libere;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.

11. Evidena plilor printeti


11.1 Introducerea listei copiilor
Pentru a pstra informaia despre copiii care frecventeaz instituiile colare ale organizaiei
date se folosete nomenclatorul Copii. Nomenclatorul d posibilitatea de a alege copiii care
frecventeaz instituia separat sau n grup din componena instituiei la o anumit dat. Alegerea este
posibil numai dup formarea componenei grupei (vezi p.11.3).
Pentru a selecta copiii, dintr-o grup anumit, n cmpul Grupe alegei grupa din
nomenclatorul Grupe de copii care va fi afiat. Ca rezultat va fi afiat lista copiilor care
frecventeaz grupa selectat.
Pentru a selecta copiii pentru o instituie, n cmpul Instituia alegei din nomenclatorul
deschis Instituii instituia de care avei nevoie. n rezultat, va fi afiat lista copiilor acestei
instituii.
Completarea nomenclatorului Copii
Redactarea i introducerea unei informaii noi despre un copil se efectueaz ntr-o fereastr de
dialog separat. Deschidei meniul Nomenclatoare - Plata printeasc - Copii. Pentru
introducerea datelor despre unu copil nou-venit, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Fig. 65 Elementul nomenclatorului Copii.


Completarea formei
Codul: este atribuit automat de sistem, controlnd unicitatea;
Codul personal: este un cod aparte pentru fiecare copil. Indicai codul conform clasifrii
stabilite la instituie. Dac acesta lipsete, se recomand de a repeta codul de sistem indicat mai sus;
Introducei numele, prenumele;
Completarea celorlalte cmpuri nu est obligatorie, ele au un caracter informaional;
n caz de necesitate, n tabelul acestei forme se introduce procentul nlesnirilor pentru
plat. Pentru a efectua acest lucru, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert. Indicai data de
cnd intr n vigoare nlesnirea i procentul nlesnirii. Pentru introducerea unei nlesniri noi, care
difer de cea precedent, introducei un rnd nou n tabel, indicai data de cnd intr n vigoare
nlesnirea nou;

Completnd rechizitele necesare, tasta-i butonul , datele se vor reflecta n


nomenclator.

11.2 Introducerea listei grupelor copiilor


Pentru a reflecta listele grupelor n evidena intern a organizaiilor i folosirea lor n continuare la
completarea documentelor privind plata printeacs, este recomandat nomenclatorul Grupe. Din
meniul Nomenclatoare - Plata printeasc - Grupe sau meniul Instituii alegei instituia,
apoi tasta-i butonul Trecere i din lista deschis a nomenclatoarelor subordonate, alegei
nomenclatorul Grupe. Pentru introducerea datelor despre un copil nou-venit tasta-i de pe panou
butonul

sau tasta Insert.

Completarea formularului
n fereastra de dialog deschis completai cmpul Cod, Denumirea; din
nomenclatorul Instituie alegei instituia n cadrul creia se va crea grupa dat;
n cazul cnd tariful achitrii lunare este o valoare stabil pentru o perioad mai
ndelungat, atunci completai partea tabelar: indicai perioada de cnd intr n vigoare tariful
achitrii i nsi suma tarifului;
Completnd rechizitele necesare, tasta-i butonul , datele vor fi reflectate n
nomenclator.
n caz de necesitate, se poate imprima componena grupei direct din nomenclator. Pentru a
executa acest lucru, de pe panelul de instrumente al documentului acionai pictograma cu imaginea
imprimantei (impimarea este posibil numai n cazul dac este completat componena grupelor
(vezi p.11.3).

Fig. 66 Elementul nomenclatorului Grupe.

11.3 Formarea componenei grupelor de copii.


11.3.1 ncadrarea copilului n grup
Pentru nregistrarea copilului n grup este prevzut documentul Primirea copiilor n grup.
Prin intermediul acestui document se formez listele copiilor pe grupe. Deschidei meniul
Documente - Plata printeasc - Primirea copiilor n grup. Pentru introducerea unui
document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de la tastatur.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului;
Alegei din list instituia i grupa n care vor fi primii copiii.

Partea tabelar
Din nomenclatorul Copii alegei copiii care vor fi primii n grup.

Fig. 67 Documentul Primirea copiilor n grup.

11.3.2 Plecarea copiilor din grup


n cazul cnd copilul pleac din grup se ntocmete documentul Plecarea copiilor din
grup. Deschidei meniul Documente - Plata printeasc - Plecarea copiilor din grup.
Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Fig. 68 Documentul Plecarea copiilor din grup.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Din nomenclatorul Instituii alegei organizaia subordonat;
Din nomenclatorul Grupe alegei grupa din care pleac copilul;
Indicatorul Trecerea la alt grup se fixeaz n cazul cnd copilul nu prsete grupa,
dar se transfer dintr-o grup n alta. n acest, caz trebuie de indicat organizaia i grupa n care se
transfer copilul.
Partea tabelar
Din lista copiilor grupei alegei unul sau mai muli copii care pleac din grup;
Pentru a completa tabelul cu lista tuturor copiilor din grup, se tasteaz butonul
Completare.

11.3.3 Transferarea copiilor


Transferarea copiilor dintr-o grup n alta sau dintr-o instituie n alta se efectueaz cu
ajutorul documentului Plecarea copiilor din grup, cu ncadrarea ulterioar n alt grup, n baza
aceluiai document. Completarea documentului vezi mai sus.

11.3.4 Controlul corectitudinii formrii grupelor.


Controlul corectitudinii formrii grupelor se efectueaz n dou moduri, doar dup primirea
copiilor n grup:
deschidei nomenclatorul Copii (Nomenclatoare - Plata printeasc). Pentru a
selecta copiii dintr-o grup, n cmpul Grupa alegei grupa necesar din nomenclatorul Grupe.
Va fi afiat lista copiilor care frecventeaz grupa dat;
deschidei nomenclatorul Grupe (Nomenclatoare - Plata printeasc). Direct din
nomenclator tiprii componena grupei. Pentru aceasta alegei grupa necesar; pe bara de
instrumente a documentului facei un clik pe pictograma cu imaginea imprimantei.

11.4 Introducerea soldurilor restanelor la plata printeasc


Introducerea soldurilor se execut o singur dat la etapa iniial a lucrului cu configuraia.
Pentru introducerea soldurilor se folosete documentul Introducerea soldurilor la PP. Deschidei
Documente Plata printeasc - Introducerea soldurilor la PP . Pentru introducerea unui
document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de pe tastatur.

Completarea forme:;
Numrul documentului se atribuie automat;
Data documentului: introducei data documentului;
Instituia: indicai organizaia subordonat;
Grupa: alege din nomenclator grupa de copii;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate;
Tastai butonul Completare. n partea tabelar se va reflecta componena grupei
selectate;
Introducei sumele soldurilor.

Fig. 69 Introducerea soldurilor PP


Redactarea. Deschidei jurnalul documentului Introducerea soldurilor PP (mniul
Documente - Plata printeasc - Introducerea soldurilor PP ). Gsii documentul de care avei
nevoie. Anulai executarea documentului: pentru aceasta tasta-i butonul drept al oricelului, din
meniul deschis, alegei rndul Anularea efecturii. tasta-i butonul F2 de la tastatur, efectuai
corectrile necesare, apoi tasta-i n forma documentului butonul OK.

11.5 Eliberarea avizurilor spre plat


Pentru calcularea sumelor pentru care trebuie s fie eliberate bonuri spre plat, pentru
imprimarea registrului cu sume, pentru scoaterea la tipar a bonurilor conform Formei 330 este
destinat documentul " Eliberarea avizurilor ". Deschidei meniul Documente - Plata printeasc
- Eliberarea avizurilor. Pentru introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Completarea formei:
Numrul documentului se atribuie automat, el poate fi modificat;
Data documentului: se poate indica prima dat a lunii;
Instituia: indicai instituia;
Grupa: din nomenclatorul Grupa copiilor alegei grupa;
Taxa lunar de baz: indicai suma planificat a plii lunare.
Partea tabelar:
Pentru completarea tabelei, tasta-i butonul Completare;
% facilitii:(dac acesta exist) indicai-l n coloana % facilitii;
Coloana Suma conform chitanei se completeaz avnd n vedere soldul debitor sau
creditor pe cont;
Pentru a imprima borderouri sau avizuri, tasta-i de pe panel butonul Imprimare .

Fig. 113Documentul Eliberarea avizurilor.

11.6 Intrarea banilor n cas conform avizurilor eliberate


Intrarea banilor n cas se ntocmete prin documentul Bon de ncasare.
Deschidei meniul Documente - Operaiuni de cas - Dispoziie de ncasare. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau Insert de la tastatur.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: alegei din nomenclator organizaia subordonat pentru care se nregistreaz
intrarea mijloacelor bneti;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator sursa de finanare;
Contul casei, contul corespondent: alegei din planul de conturi contul casei i contul
corespondent;
Numrul NC: alegei din nomenclator numrul notei de contabilitate corespunztor
acestei operaiuni;
Panelul Titlu: Informaia din acest panel se folosete pentru completarea formularului formei de
tipar a dispoziiei de ncasare.
Indicai de la cine sunt ncasate mijloacele bneti, baza ncsrii i suma mijloacelor bneti
ncasate.
Panelul Tabel:
tastai din meniul datelor tabelare butonul Completare. Se va deschide forma
Selectarea copiilor;
n cmpul Grupa copiilor alegei grupa necesar. Ca rezultat se va afia lista grupei;
n coloana sum introducei suma;
tastai butonul Completarea documentului. Sumele introduse se vor reflecta n partea
tabelar;
repetai operaiunile executate pe panelul Tabelul pentru toate grupele organizaiei
date.

Fig. 70 Forma introducerii sumelor intrate pentru plata printeasc


Panelul nscrieri secundare
Pentru crearea nscrierii secundare, fixai indicatorul nregistrarea secundar;
Butonul Formarea automat creeaz a doua formul contabil pe cas.
Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

11.7 nregistrarea plii


Pentru a duce evidena frecvenei i calculrii plii printeti se folosete documentul
Calcularea plii printeti. Calcularea plii printeti se efectueaz pe grupe n ultima zi
lucrtoare a fiecrei luni pentru zilele frecventate n baza tabloului de prezen a copiilor. Deschidei
meniul Documente - Plata printeasc - Calcularea plii printeti. Pentru introducerea unui
document nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Numrul documentului se atribuie automat;
Data documentului: introducei data documentului;
Numrul zilelor n lun: introducei numrul zilelor de frecventare pentru o lun, conform
garficului calendaristic de lucru al instituiei pentru copii;
Taxa lunar de baz: indicai suma taxei lunare a plii printeti;
Instituia: indicai instituia subordonat;
Grupa: alegei din nomenclator grupa de copii;
Numrul NC: indicai numrul notei de contabilitate.

Partea tabelar:
Butonul Completare: la activarea acestui buton partea tabelar se completeaz cu lista
complet a copiilor din grupa indicat;
Zile de frecven: n baza tabloului de prezen, indicai numrul real de zile frecventate
pentru fiecare copil;
n coloana "Calculat" se completeaz suma plii, calculate n baza taxei de plat stabilite
i lund n consideraie zilele frecventate i scutirile posibile.

Fig. 71 Documentul Calcularea plii printeti.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

11.8 Rapoarte
Raportul Soldurile la plata parinteasc pentru copiii plecai
Raportul se alctuiete pentru a duce evidena datoriilor plii printeti pentru copiii plecai
din instituii;
Indicai pentru ce dat se creeaz raportul;
Din nomenclatorul Organizaii alegei organizaia;
Tastai butonul Executare pentru alctuirea raportului.
Raportul Raportul Decontri cu prinii
Raportul constituie un borderou comparativ ntre sumele calculate i achitate a plii
printeti, i a soldurilor pentru plat la nceput i sfrit de perioad.
Indicai pentru ce dat se creeaz raportul;
Alegei instituia i grupa;
Tastai butonul Formarea .
Raportul Nota de contabilitate Nr. 15

Indicai pentru ce dat se creeaz raportul;


Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Dup ce ai configurat raportul, tasta-i butonul Formarea.

12. Evidena creanelor titularilor de avans


12.1 Eliberarea mijloacelor bneti titularilor de avans
La eliberarea din cas a mijloacelor bneti persoanelor cu titlu de avans pentru deplasri i
alte scopuri se ntocmete bonul de eliberare. Completarea bonului de eliberare (vezi. comp. Casa).

12.2 nchiderea creanelor titularilor de avans


Pentru evidena mijloacelor bneti eliberate cu titlu de avans spre decontare se folosete
documentul Decont de avans. Prin acest document se nregistreaz anularea avansurilor eliberate.
Deschidei meniul Documente - Decont de avans. Pentru introducerea unui document nou, tastai de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului.
Panelul Titlu:
Cmpul NC(IVSP) se completeaz dac nscrierea trebuie introdus n nota de
contabilitate pentru impozitul pe venit din sursa de plat;
Indicai suma avansului.

Fig. 116 Documentul Decont de avans. Panelul Titlu.


Panelul Avansuri
Se completeaz n cazul cnd titularul de avans are avansuri eliberate nainte. Informaia de pe
acest panel se folosete pentru completarea formularului formei de tipar a decontului de avans.
n cmpul Avans precedent introducei suma total a avansurilor precedente. n tabel
indicai data avansului primit, de la cine a fost primit avansul i suma avansului.

Fig. 72 Documentul Decont de avans. Panelul vansuri.


Panelul Decont:
Numrul documentelor: indicai numrul de documente anexate decontului de avans.
Partea tabelar:
Data de la, pn la: indicai perioada pentru care este eliberat avansul;
Nr. documentului: indicai numrul decontului de avans;
Pe decont: indicai suma eliberat titularului de avans;
Luat la eviden: introducei suma luat la eviden;
Codul CEC, instituia, debitul contului, analitica lui;
Cantitatea: cantitatea mrfii procurate prin intermediul titularului de avans (dac suma a
fost eliberat pentru procurarea mrfii);
Documentul de ncasare: indicai documentul prin care se nregistreaz procurarea mrfii;
n cazul reinerii de la agentul economic a impozitului pe venit, completai cmpurile
corespunztoare.

Fig. 73 Documentul Decont de avans. Panelul Decont.


Controlul introducerii datelor i redactarea lor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.
Dac suma decontului de avans nu se nchide complet, partea rmas se introduce n cas de
titularul de avans prin intermediul bonului de ncasare. n cazul depirii avansului eliberat, cu
condiia aprobrii de ctre instituie, titularului de avans i se recupereaz diferena prin ntocmirea
bonului de eliberare.

12.3 Rapoarte
Raportul Nota de contabilitate Nr.8
Panelul Setare:
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Sursa de finanare: alegei din nomenclator;
Contul: alegei din planul de conturi;
Dup configurarea raportului, trecei pe panelul Tabelul i tasta-i butonul Formarea
pentru formarea raportului.

13. Decontri reciproce


13.1 Introducerea soldurilor datoriilor pentru decontri cu agenii
economici
Introducerea soldurilor se execut o singur dat, la etapa iniial de lucru cu configuraia.
Soldurile pentru datorii a decontrilor se introduc conform contractelor i articolelor de cheltuieli ale
aclasificrii economice pentru fiecare agent economic. Pentru introducerea soldurilor, se folosete
documentul Nota contabil. Completarea documentului (vezi p.13.2).

13.2 Introducerea soldurilor prin documentul Nota contabil


n calitate de not contabil se folosete documentul Operaia. Acest document este
universal: n afar de introducerea soldurilor pentru conturi separate, se pot introduce formule
contabile de corecie, pentru nregistrarea operaiunilor neordinare.
Deschidei meniul Documente - Operaia. Pentru introducerea unui document nou, tastai de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
Indicai numrul i data documentului.
Partea tabelar
Pentru introducerea unui rnd, tasta-i de pe panou butonul
sau tasta Insert.
Alegei sursa de finanare;
Formai corespondena de conturi necesar, indicai analitica conturilor;
Introducei suma;
Descrei succint coninul formulei contabile;
Alegei tipul operaiunii;
Indicai numrul formulei contabile;

13.3 Apariia datoriilor


Datoriile fa de furnizorii bunurilor materiale apare la ntocmirea documentelor, care
nregistreaz intrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de mic valoare i scurt durat, a materialelor, a
produselor alimentare sau la prestarea serviciilor de ctre organizaiile externe.
Datoriile pentru salariu apar la nregistrarea calculrii salariului.
Datoriile fa de buget apar la calcularea i achitarea salariului lucrtorilor, la reinerea
impozitului pe venit din sursa de plat.

13.4 nregistrarea serviciilor acordate de organizaiile subordonate


Pentru a indica n evidena contabil serviciile acordate de organizaiile externe (spre
exemplu, achitarea conturilor pentru energia electric, servicii de comunicaie, serviciile de transport)
i trecerea lor la cheltuieli, se folosete documentul "Servicii acordate de persoane tere". Deschidei
meniul Documente - Servicii acordate de persoane tere. Pentru introducerea unui document
nou, tasta-i de pe panou butonul

sau tasta Insert.

Fig. 74 Documentul Servicii acordate de persoane tere. Panelul Titlu.


Completarea formei:
Indicai numrul documentului;
Data: indicai data prestrii sau calculrii serviciilor (pentru consumul apei, energiei
electrice, etc.).
Sursa de finanare: indicai din contul crei surse snt achitate serviciile alegei din
nomenclator valorile necesare;
Panelul Titlu:
n blocul "Furnizor" indicai contul de decontare cu agenii economici;
Agenii economici: alegei din nomenclator Ageni economici furnizorul care acord
servicii;
Contracte: (factura, bonul de livrare) n baza cruia se achit serviciul, apare automat de
la setarea agentului respectiv;
Suma documentului: introducei suma total a documentului;
Panelul bel:
Instituie: Alegei instituia care achit pentru serviciile prestate
Contul cheltuielilor: indicai contul de cheltuieli, analitica contului;
Denumirea serviciului: cu un rnd de text tiprii denumirea serviciului;
Cantitatea, suma: indicai cantitatea i preul serviciului.

Fig. 75 Documentul Servicii acordate de persoane tere. Panelul bel.


Panelul Chelt. suplimentare la documente
Panelul este informaional i conine lista documentelor legate ntre ele. Spre exemplu, la
procurarea materialelor, intarea materialelor se nregistreaz prin documentul Procurarea
materialelor, iar serviciile de transportare - prin documentul Servicii acordate de persoane tere.
Pentru introducerea documentului legat n list, tasta-i de pe panou butonul
sau Insert de la
tastatur, alegei din tabelul deschis tipul documentului legat, deschidei lista documentelor i alegei
documentul de baz. n coloana Suma chelt. Suplim. indicai suma.

Fig. 121 Documentul Servicii acordate de persoane tere. Panelul Chelt. suplimentare la
documente.

Controlul introducerii datelor i redactarea lor


Pentru a verifica corectitudinea corespondenei conturilor (formulele contabile), tasta-i de pe
bara de instrumente butonul Trecere - Formule contabile i verificai formulele contabile create.
n cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulai executarea documentului, corectai
datele introduse greit i executai documentul din nou.

13.5 Achitarea datoriei fa de organizaiile strine


Achitarea datoriei fa de agenii economici, se execut prin metoda decontrii mijloacelor
fixe de pe contul bancar al organizaiei (se ntocmete prin documentul Dispoziie de plat i
Extras bancar) sau prin eliberarea mijloacelor bneti din cas (se nregistrez prin bon de
eliberare).
Datoriile persoanelor cu titlu de avans se nchid prin documentul Decontul de avans, dac
lucrtorii au folosit mijloacele bneti eliberate din cas. n cazul folosirii de ctre lucrtor a
mijloacelor bneti proprii, datoria se nchide prin documentul Bon de eliberare.
Anularea datoriei fa de buget se execut prin decontarea sumelor determinate de la contul
de decontare al organizaiei (vezi p. 9.5).

13.6 Rapoarte
Raport Nota de contabilitate 6
Apsai butonul Setare
Indicai perioada pentru care se creeaz raportul;
Selectarea conform organizaiei: alegei din nomenclator organizaia pentru care se
formeaz raportul;
Contul: alegei din planul de conturi;
Selectarea dup surse de finanare: taxai indicatorul pentru sursa de finanare necesar;
Dup configurarea raportului, tasta-i butonul Executare pentru a pstra configurarea i
tasta-i butonul Formarea pentru formarea raportului.

14. Remunerarea muncii


14.1. Setarea iniial a modulului
14.1.1 Setarea utilizatorului privind modulul salariu
Pentru a seta opiunele utilizatorul salariu este necesar de activat utilizatorul
Administrator - Service - Utilizatori alegei utilizatorul necesar de modificat, iar n panelul
Setri bifai valorile: Persoane fizice cu ierarhie i Contabil pe salariu, dup bifare apsai
nscrie, n rezultatul nscrierii, apare panelul Setrile calculatorului.

Completarea panelului Setrile calculatorului


Apsai meniunea Selectarea instituiilor, n rezultat va aprea nomenclatorul
instituiilor, prin urmare se selecteaz doar acele instituii care intr n subordinea
utilizatorului respectiv
Apsai OK. Pentru a lucra n modulul salariu, se finiseaz avtivitatea utilizatorului
Administrator i se activeaz utilizatorul Salariu

14.1.2 Completarea constantelor periodice


Activai meniul Nomenclatoare - Constante periodice. Completai constantele ce se
refer la blocul Remunerarea muncii:
Caracteristica Metoda reinerii fondului de pensii: n cmpul Valoarea constantei
alegei din lista desfurat, valoarea necesar: la calculare prin avans; la calculare; la achitare

14.2. Setarea parametrilor modulului


14.2.1 Completarea listei posturilor n cadrul instituiilor
Lista de posturi ce se folosete n instituie se conine n nomenclatorul posturi n cadrul
instituiilor. Pentru introducerea unei nregistrri noi n nomenclator, apsai meniunea Selectarea
din clasificator i alegei doar acele posturi care sunt specifice localitii.
Completarea formei:
Alegei postul necesar
Apsai OK

Acesta este necesarpentru formarea pachetului electronic REV-uri


O alt modalitate de completare a nomenclatorului posturi se poate face prin introducerea
unui document nou, apsai pictograma

pe panel sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei
Cod: se atribuie automat de ctre sistem
Codul dup clasificator: la necesitate se indic, acest cod semnific codul existent n
Clasificatorul Ocupaiilor din Republica Moldova
Profesia: Se indic postul necesar
OK

14.2.2 Setarea calendarului de producere reglementat


La intrarea iniial n sistem sau la nceputul unei noi perioade de gestiune, e necesar setarea
calendarului zilelor de srbtoare.
Completarea:
Activai Nomenclatoare - Calendarul de producere regulamentat
Alegei n cmpul Anul: valoarea corespunztoare;
Apsai n meniul Documente butonul Completarea iniial;
E necesar de introdus srbtorile cu data nefixat: Patele, Hramul localitii. Pentru
aceasta alegei data necesar, apsai tasta Enter. Din lista ce apare alegei valoarea
corespunztoare;
Alegei n meniul Documente butonul nscrie;

Forma de tipar
n caz de necesitate, se ofer posibilitatea de a tipri calendarul de producere pentru anul
corespunztor. Intrai n registrul de date Calendarul de producere regulamentat. Apsai n meniul
Documente butonul Imprimare.

14.2.3 Stabilirea graficelor de munc


Lista tuturor graficelor de munc n organizaie, n scopul evidenei timpului de munc, se
conine n nomenclatorul Grafice de munc. Graficul pstreaz n sine informaia despre volumul
timpului de munc pe zile i/sau schimburi. Graficul poate fi de urmtoarele tipuri: de cinci zile, ase
zile i pe schimburi. Este important de fcut diferena dintre cele dou grafice: pe ore i pe zile.
Graficele pe ore se ndeplinesc pentru personalul cruia i este calculat salariul n dependen de
orele lucrate (ex: educatori, ajutor de educator etc.). Graficele pe zile se ndeplinesc pentru
personalul cruia i este calculat pe zile (ex: funcionari publici, profesori). Dar, pentru orice tip de
grafic, dup setare e necesar de ndeplinit completarea lui. Deschidei meniul Nomenclatoare Grafice de munc. Pentru introducerea unui document nou, apsai pictograma
Insert pe tastatur.

pe panel sau

Completarea formei:
n cmpul denumirea introducei denumirea graficului;
Tipul graficului: alegei tipul graficului;
Orele pe sptmn: indicai volumul complet de timp de munc pe sptmn;
Se utilizeaz graficul pe ore: bifai dac se este specific pentru graficul respectiv
n grupa Timp de lucru se marcheaz zilele de munc ale sptmnii i numrul de ore
pe zi stabilite
n grupa Calendar se ndeplinete completarea calendarului. Pentru aceasta n meniul
grupei apsai tasta Completare. Completarea se ndeplinete pentru ntregul an calendaristic.
Pentru vizualizarea sau redactarea pe luni, alegei perioada necesar
Apsai tasta .

Nota: Orele de lucru se introduc de mina

14.2.4 Formarea listei calculrilor i a reinerilor


Lista calculrilor i reinerilor, utilizate n instituii, se conine n nomenclatorul Calculri i
Reineri. nsemntatea calculrilor const n completarea nomenclatorului cu numrului total de
elemente existente n localitate i stabilirea algoritmului de calcul pentru ele. nainte de a completa
nomenclatorul Calculri i Reineri, e necesar de a completa nomenclatorul Setarea formulelor
contabile, deoarece la completarea calculrilor i reinerilor se face trimitere la corespondena
conturilor n nomenclatorul Setarea formulelor contabile.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Calculri i Reineri. Pentru introducerea unei
nregistrri noi, apsai pictograma

pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Grupa: indicai crei grupe i aparine elementul ce se introduce;
Codul: se atribuie n mod automat;
Denumirea: indicai denumirea calculrii/reinerii;
Tipul: se stabilete comutatorul la tipul calculare - dac introducei calculare i
reinere - dac introducei reinere;
Tipul calculrii: cmpul de alegere se completeaz pentru urmtoarele feluri de calculri:
foi de boal, concediale, lucrtoare etc. Alegei din tabel felul calculrii. De exemplu concediu
medical (asemntor vedei mai departe Completarea tabelului tipului de calculri);

Se modific calcularea ncesar prin apsarea pictogramei


sau tasta F2 de la
tastatur

Este concediu: Se bifeaz, iar n cmpul Tipul cheltuielilor se indic cauza


formrii tipului de concediu (ex: Pe incapacitatea temporar de munc, Indemnizaie
pentru ngrijirea unui membru bolnav al familiei etc.). Nu se bifeaz pentru tipul de calcul
Lucrtoare.

Celelalte cmpuri nu necesit completare

Dup completare se apas OK


Selectai tipul de calcul n cmpul respectiv

Intr n mediu pentru concediale: punei fanion pentru felul calculrii care intr n media
calculrii concedialelor;
Intr n mediu pentru concediul medical: punei fanion pentru felul calculrii care intr n
media calculrii pentru concediul medical;
Nu arat timpul lucrat n foaie de calcul: punei fanion la toate calcule pe care n foaie de
calcul nu se arat timpul lucrat, cmpul respectiv nu este obligatoriu
Este premiu: punei fanion pentru calcularea Primei;
Felul premiului: se completez numai pentru calcularea Primei . Indicai felul primei:
trimestriale, anuale, altele.
Panelul Setarea formulelor contabile:
Tipul de finanare: alegei din nomenclator tipul de finanare;
Setarea formulelor contabile: se alege din nomenclatorul Lista formulelor contabile
varianta necesar. Dac astfel de variant n nomenclator lipsete, atunci ea necesit adugat.
Panelul Impoziteaz:
Acest Panel se activeaz la alegerea calculrii. E necesar de indicat impozitrile ce se
refer la calcularea dat;
Marcai fanioanele pentru acele reineri care se fac din calcularea dat.

Panelul Calculri:
Acest Panel se utilizeaz pentru setarea algoritmelor de calculare. n situaiile cnd o
calculare depinde nemijlocit de alte calculri preventiv setate, atunci n panelul respectiv se indic
acestea.
Completarea formei:
Salariu de functie: Se bifeaz numai pentru Tipul de calculare care se calculeaz sut
la sut din cota categoriei deinut,
Algoritmul calculrii: Se alege valoarea respectiv
- Sum: Calcularea respectiv se va calcula pe sum fix stabilit
- Procent din tarif de baz: Se calculeaz cu procent din categoria deinut (ex: categoria 16,
categoria 17 etc)
- Procent din alte calculri: Se calculeaz cu procent din calculrile indicate n tabel
- Tabelul trebuie s conin acele calculri din componena crora se face calculul pentru noul tip
de calculare (ex: Prim = Salariu de funcie + grad de calificare sum + vechimea muncii)

14.2.5 Reineri oficiale din salariu


Reinerile oficiale ale evidenei se seteaz la intrarea iniial n sistem i apoi la nceperea
perioadei de gestiune (la nceputul anului). n list se introduc ratele de eviden de baz, ce
activeaz n economie.Forma setrii reinerilor oficiale se afl n blocul Rate din meniul
Nomenclatoare.

Cmpul valoare: contine acele tipuri de reineri care sunt prevzute de Legislaie.
Cmpul cota: se completeaz cu cotele corespunztore Legislaiei n vigoare

14.2.6 Setarea normelor i orelor de tarif


Setarea normelor i orelor de tarif este specific doar cadrelor didactice i se stabilete la
nceputul anului de nvmnt. Forma apare cu tipurile de calculri prestabilite i necesit de indicat
normele corespunztoare.
Forma normelor i orelor de tarif se afl n blocul Rate din meniul Nomenclatoare.

Completarea formei:
Clasa: Conine acele elemente care sunt stabilite ca fiind baza de calcul pentru unele
categorii de calculri
Norma: n coloana respectiv se indic norma specific clasei

14.2.7 Modul de plat al salariului lucrtorilor


Se activeaz blocul Modul de plat al salariului lucrtorilor - Rate din meniul
Nomenclatoare. Pentru introducerea unui element(grup) nou, apsai butonul completare pe
panel, pentru stabilirea concomitent a ntregului personal al instituiei respective sau apsai
pictograma
pe panel sau tasta Insert pentru stabilirea modului de plat individual pentru
fiecare angajat n parte .
Completarea formei:
Perioada: De cnd se aplic modalitatea aleas
Mod de plat: Se indic valoarea respectiv (Pe list de plat, Prin dispoziie de plat,
Transfer la banc
Cont bancar: Se indic contul trezorerial doar n cazul selectrii modului de plat: prin
transfer bancar
Instituia: Se indic instituia pentru care se stabilete modul de plat
Subdiviziune: Pentru situaiile cnd exist subdiviziuni se indic separat subdiviziunea
Se apas Executare

14.2.8 Setarea categoriilor angajailor


Setarea categoriilor angajailor este prevzut de ctre sistem n limita reelelor unice de
tarifare, iar n caz de necesitate pot fi adugate i alte categorii suplimentare (ex: Primar, Secretar,
contabil sef etc., n special personalul care nu are categorie n reelele tarifare unice. Forma
categoriilor lucrtorilor se afl n blocul Rate din meniul Nomenclatoare. Pentru introducerea
unui element nou (categorie nou), apsai pictograma
pe panel sau tasta Insert.
Cod: se atribuie automat de ctre sistem
Denumirea: Se indic denumirea personalului necesar (Primar, Secretar, contabil sef
etc.)

14.2.9 Formarea listei formulelor contabile privind salariul


Pentru pstrarea corespondenei conturior, n cadrul diferitelor operaii contabile, servete
nomenclatorul Setarea formulelor contabile. Forma formulelor contabile se afl n blocul Rate
din meniul Nomenclatoare.
n cazul lipsei formulei contabile necesare se introduce unui element nou (formul contabil
nou), apsai pictograma

pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Cmpul Superior - Este indicat mapa de care depinde formula contabil creat.
Mapele superiare pot fi create pentru divizarea formulelor contabile dup grupuri asemntoare, (ex:
formulelor contabile privind: operaiunile bneti, salariul, reinerileetc.);
Sursa de finanare: se alege din nomenclatorul tipurilor de finanare corespunztor
operaiunii ce este creat;
Codul: codul formulei contabile se atribuie n mod automat de ctre sistem;
Denumirea: introducei denumirea formulei contabile;
Debit, Credit: indicai corespondena necesar a conturilor;
la necesitate este necesar de indicat analitica conturilor respective
CEC: Se indic articolul pentru care este format formula contabil
Fanion E necesar a doua formul contabil: dac tipul dat de operaiune bneasc
presupune prezena unei a doua nregistrri, marcai fanionul i indicai corespondena necesar
pentru a doua nregistrare.
Debit, Credit: indicai corespondena necesar a conturilor;
la necesitate este necesar de indicat analitica conturilor respective
CEC: Se indic articolul pentru care este format formula contabil

14.2.10 Setarea reelelor tarifare


Lista reelelor tarifare se pstreaz n nomenclatorul Reea tarifar. Deschidei meniul
Nomenclatoare Tarifare Reea tarifar. Pentru modificarea (setarea) unui element, reea
tarifar, apsai pictograma
noi apsai pictograma

de pe panel sau tasta F2, iar pentru adugarea unei reele tarifare

pe panel sau tasta Insert.

Completarea
Cod: Se atribuie automat de ctre sistem;
Denumirea: Este indicat denumirea reelei cu care se lucreaz;
Graficul de lucru: Se indic graficul prestabilit pentru categoria respectiv de salariai.
Panelul Calculri
Panelul calculri se completeaz cu acele calculri care din specificul lor au algoritmul bazat
pe: sum, procent din tarif de baz" sau procent din alte calculri, excepie fcnd acele
calculri care deja au fost stabilite n panelul Utilzate. n cazul lipsei panelului utilizate, este
necesar de indicat toate calculrile reelei tarifare cu care se lucreaz. Pentru adugarea unei calculri
n tabel, apsai pictograma
pe panel sau tasta Insert.
De la punctele ce apar in rezultatul tastrii insert, din nomenclatorul calculri i
reineri se aleg toate calculrile specifice reelei tarifare setate.
Panelul Profesii
Se completeaz doar cu acele posturi care sunt specifice reelei tarifare unice (Ex: Cadre
didactice, va contine doar profesori sau alte cadre didactice: profesor de psihologie, educator colar
etc.)
Completarea formei
Pentru selectarea cumulativ a posturilor existente n nomenclator se apas meniunea
Selectarea profesiilor de pe panel, n cazul lipsei unui post n nomenclator apsai pictograma
pe panel sau tasta Insert, se completeaz cu informaia necesar privind setarea posturilor, ulterior
se selecteaz n reeaua tarifar.

Panelul Categoria
Se afieaz lista categoriilor prin apsarea butonului completare i se indic sumele pentru
categoriile reelei de tarifare unice, iar pentru reelele funcionarilor publici sau ale altora
asemntoare se indic suma conform grilelor de salarizare prevzute n legislaie, pentru evitarea
anumitor complicaii (ex: Funcionarul public primete 90% din salariul stabilit, n reea va fi
indicat suma n valoare de 90%, dar nu de 100%) se indic suma curent din care i se calculeaz
salariul, dup nscriere vor fi afiate doar acele categorii crora le-au fost atribuite valori.

Panelul Utilizate
Panelul Utilizate este un panel informativ privitor la calculrile atribuite pentru personalul
colar, educatori, coli muzicale, n care sunt indicate acele calculri care au fost stabilite prin
definiie ca fiind de baz, aceste calculri nu necesit a fi modificate.

14.3. Evidenta lucrtorilor


Pentru pstrarea informaiei cu privire la toate persoanele fizice lucrtori ai instituiilor, este
prevzut nomenclatorul Persoane fizice. n nomenclator persoanele fizice pot fi separate n grupe,
subgrupe arbitrare. Ca exemplu, putem evidenia grupele de persoane fizice pe sectoarele localitii,
instituii sau alte modaliti care ulterior va uura delimitarea lor. n acest nomenclator se pstreaz
datele personale ale lucrtorului. Persoana fizic introdus n nomenclator devine lucrtor dup
ntomirea Documentului de primire la lucru. Deschidei meniul Nomenclatoare - Persoane
fizice. Pentru introducerea unui element nou, apsai pictograma

de pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei
Numele: introducei numele, prenumele, patronimicul lucrtorului
Cod: se stabilete automat
Numele: se completeaz cu datele din cmpul Numele:
Numele trebuie s fie scris corect i cu un singur spaiu ntre nume i prenume

Panel Comune
Indicai data i locul naterii
Nr. de card: n cazul achitrii salariului prin banc se indic numrul cardului
Legitimaie: n forma deschis indicai datele din buletinul de identitate a persoanei fizice
Numere individuale: indicai codul fiscal, codul fiscal al soului i codul CPAS
Seria poliei: Se indic seria i numrul poliei de asigurare deinut de angajat
Grad: Se indic gradul de calificare deinut, n procente sau sum, n dependen de cum
i este atribuit.
Informaii de contact: indicai informaii de contact a persoanei fizice

14.3.1 Angajarea la lucru n instituie


Primirea persoanelor la lucru n instituie se ntocmete prin documentul Angajarea la lucru
n instituie. Printr-un singur document se poate nregistra primirea la lucru a tuturor angajailor,
condiia obligatorie este corespunderea rechizitelor iniiale ale documentului (ex: Data ntocmirii
documentului, Instituia de baz, tipului de ocupaie). Nu se indic acele persoane care la aceiai
instituie lucreaz prin cumul intern, urmeaz ca ulterior, dup angajarea de baz s fie efectuat nc
un document similar cu tipul de ocupaie: Prin cumul intern, sau cumul de funcii Deschidei
meniul Documente - Ordine - Angajarea la lucru n instituie. Pentru introducerea unui
element nou apsai pictograma

sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data Documentului care trebuie s corespund de obicei;
Instituia: din nomenclatorul Instituii alegei instituia, unde este ncadrat lucrtorul;
Responsabil: alegei din lista de utilizatori contabilul responsabil de sectorul dat;
Tipul de ocupaie: alegei din lista anexat tipul de ocupaie: Locul de munc de baz,
cumul intern, cumul de funcii.

Partea tabelar:
Pentru introducerea unui element nou apsai pictograma
sau tasta Insert.
Angajatul: alegei din nomenclator persoana fizic ce necesit a fi angjat la lucru;
Reea tarifar: alegei din nomenclatorul Reele tarifare reeaua corespunztoare n care
este ncadrat angajatul;
Post: Se indic postul care va fi ocupat de ctre angajat
Categoria: alegei din nomenclatorul Categorii categoria salarizrii lucrtorului.
Rata: introducei numrul de rate ocupate;
Data primirii: indicai data primirii la lucru a lucrtorului;
Membru al sindicatelor: Fanionul se marcheaz dac lucrtorul este membru al
sindicatelor;
Grafic: Se indic automat graficul lucrtorului.
Dup completarea formei cu toi angajaii se apas butonul OK i documentul se va nregistra.
Important: atunci cnd se angajeaz o persoan nou venit, ntotdeauna se ntocmete un document
nou.

14.3.2 Ordinul privind schimbrile n cadre.


Schimbrile n cadre se nregistreaz prin documentul Ordinul privind schimbrile n cadre.
Deschidei meniul Documente Ordine - Ordinul privind schimbrile schimbrile n cadre.
Pentru introducerea unui element nou apsai tasta

sau Insert.

Completarea formei.
Introducei numrul i data documentului, instituia.
Partea tabelar
Persoana fizic: alegei lucrtorul pentru care trebuie s nregistrai schimbrile n cadre.
Introducei schimbrile necesare n coloniele corespunztoare.
Cauza schimbrii: indicai cauza schimbrilor de date.
Oferit concediul de maternitate: se completeaz la lucrtorii aflai n concediu de
maternitate. Setarea dat permite completarea documentului Tabelul de pontaj n mod automat pe
lucrtorul aflat n concediu de maternitate.

14.3.3 Concediere din instituie


Eliberarea lucrtorilor de la serviciu se nregistreaz prin Documentul Concediere din
instituie. n mod analog, se ntrerupe calcularea pentru aceti lucrtori a tuturor calculrilor i
reinerilor permanente predestinate lor. Deschidei meniul Documente- Ordine - Concediere din
instituie.
Completarea formei
n document se indic lista lucrtorilor de eliberat, data i cauza eliberrii. La efectuarea
documentului programul verific dac lucrtorii indicai nu au fost eliberai mai nainte. n cazul
unor astfel de situaii, apare un anun de eroare i Documentul nu se efectueaz.

14.3.4 Introducerea cotelor de tarifare


Pentru introducerea cotelor pe tipuri de tarife calculate n mrimi relative se utilizeaz
documentul Introducerea cotelor tarifrii. nainte de lucrul cu prezenta form este necesar s fie
completate nomenclatoarele Reea tarifar, Panelul calculri i documentele care se refer la
acestea. Acest document se efectueaz pentru fiecare tip de reea tarifar n parte
Deschidei meniul Documente Tarifarea - Introducerea tarifar. Pentru introducerea
unui element nou apsai tasta

pe panel sau Insert pe tastatur.

Completarea formei Cote tarifare


Alegei instituia, introducei numrul i data documentului.
Sursa finanrii: indicai tipul finanrii
n cmpul Tip de tarifare alegei din list tipul necesar.
Apsai butonul Completeare cu lucrtori. n partea tabelar va fi afiat lista tarifelor
calculate n marimea relativ.
Indicai procentul sau suma pentru fiecare lucrtor pe toate tipurile tarifelor utilizate.
Dup indicarea sumelor/procentelor fiecrui angajat se activeaz panelul Tarif de baz

Completarea formei Tarif de baz

Forma respectiv conine informaia despre tarifele angajailor i calculele efectuate


conform cotelor deinute;
Se activeaz butonul Completare cu lucrtori

Completarea formei Calculri


Forma respectiv conine informaia despre fiecare calculare, efectuate conform
cotelor deinute;
La necesitate se activeaz butonul Recalcularea rndului sau Recalculare total
Dup verificarea informaiei exitente, apsai OK

14.3.5 Documentul ntroducerea numrului de ore pentru profesori .


Se folosete la calculul tarifierii pentru profesori, predestinat pentru ntroducerea numrului de
ore reale divizate. Deschidei meniul Documente Tarifare ntroducerea orelor profesorilor

Completare
Numrul: se atribuie automat
Data: indicai data documentului
Instituia: alegei instituia
Tip de tarifare: alegei din nomenclator Tipul tarifrii.
Apsai butonul Competarea cu lucrtori.
n partea tabelar ntroducei pe fiecare lucrtor numrul real de ore i sume pentru
calculrile respective.
Pentru a vizualiza calculrile efectuate, n dependen de numrul de ore i sume, stabilit
fiecrui angajat, se alege meniunea Trecere Tarifare

14.3.6 Setarea documentului Personal de Conducere


Se folosete la calculul tarifierii pentru personalul de conducere, predestinat pentru stabilirea
indemnizaiei i gradului personalului de conducere. Deschidei meniul Documente
Tarifare Personal de conducere

Completare
Numrul: se atribuie automat

Data: indicai data documentului


Instituia: alegei instituia
Tip de tarifare: alegei din nomenclator Tipul tarifrii.
Apsai butonul Competarea cu lucrtori.
Partea tabelar: Indicai cota indemnizaiei deinute i gradul, dac i este oferit

14.3.7 Setarea documentului Salarizarea educatorilor


Deschidei meniul Documente Salarizarea lunar - Educatorilor. Pentru introducerea
unui element nou apsai tasta

pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Numrul: se atribuie automat;
Data: indicai data documentului;
Instituia: alegei instituia;
Tip de tarifare: alegei din nomenclator Reea Tarifar;
Apsai butonul Competarea cu lucrtori;
Partea tabelar: Indicai numarul de surplus de copii, n rezultat va fi afiat suma
pentru surplusul existent;
Nocive: se indic suma ce o deine fiecare angajat n parte.
Nota: La educatori tarifarea poate fi facuta si in documentul de tarefare normala

14.3.8 Setarea documentului Personal cu funcii complexe


Acest document servete pentru calcularea salariului paznicilor i altor angajai similari
calculrii respective. Deschidei meniul Documente Salarizarea lunar - Personal cu funcii
complexe. Pentru introducerea unui element nou apsai tasta

pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Numrul: se atribuie automat;
Data: indicai data documentului;
Instituia: alegei instituia;
Tip de tarifare: alegei din nomenclator Tipul tarifrii;
% orelor de noapte: Se indic procentul ce se calculeaz pentru orele de noapte;
Apsai butonul Competarea cu lucrtori;

Partea tabelar: Se indic numrul de ore de zi (lunar) i numrul de ore de sear, n


rezultat, vor fi afiate rezultatele calcului conform orelor indicate.
Nota: Personalul cu functii complexe pot avea categorii de la 1 pina la 4

14.3.9 Oferirea cerererii cu privire la scutire


Cererea se elaboreaz prin Documentul Cererea cu privire la scutire. nainte de a ncepe
lucrul cu acest document, e necesar de completat nomenclatorul Rate - Reineri oficiale din
salariu. Informaia introdus se va utiliza la calculul impozitelor din salariul lucrtorului respectiv.
Documentul prezint n sine o analogie electronic a formei Cerere pentru scutire i se ntocmete
pentru fiecare lucrtor. La introducerea iniial a datelor la nceputul anului se stabilete data 01
ianuarie. La acordarea scutirii n decursul anului, drept dat de referire servete nceputul lunii din
care se ia n consideraie scutirea. Deschidei meniul Documente - Cererea cu privire la scutire.
Completarea formei

Indicai numrul i data Documentului, din list alegei instituia i apsai butonul
Completare, n rezultat va fi afiat lista tuturor angajailor.
Panelul Anul Curent:
n tabel sunt indicate toate categoriile de scutiri;
Se indic pentru fiecare angajat scutirile de care beneficiaz, iar pentru scutirile N i
H se indic numrul de persoane ntreinute
Panelul Anul trecut
Acest Panel se completeaz cu informaia privind scutirile neutilizate n anul precedent.
Completarea formei
Valoarea:se adaug acele persoane care dispun de scutiri neutilizate pentru anul precedent
Scutirea: se indic suma total rmas neutilizat

14.3.10 Ordinul privind reinerile conform titlurile executorii


Pentru definirea mrimei sumelor reinute de la muncitor conform titlurilor executorii este
elaborat documentul Titlu executoriu. Deschidei meniul Documente Titlu executoriu.
Pentru introducerea unui element nou apsai butonul

sau tasta Insert.

Completarea formei
Numrul: indicai numrul titlului executoriu
Data: indicai data
Instituia: alegei instituia
Angajatul: indicai angajatul
Mod de calcul: din lista derulant alegei tipul calcului. Variante posibile:
a. Procentul din venit
b. Procentul din calculri
c. Procentul din sum

Suma perceperii: se completeaz numai n cazul cnd ai ales modul de calcul procentul
din suma. Indicai suma perceperei.
Procent: indicai procentul perceperei
Setarea formulelor contabile: alegei din nomenclatorul Setarea formulelor contabile
formula care corespunde tipului de reinere ales. n caz de necesitate introducei formula nou.
Reinere: alegei din nomenclatorul Calculri i reineri elementul corespunztor acestui
tip de reinere. n caz de necesitate introducei un element nou.
Suma datoriei: indicai suma total a datoriei pe titlu executoriu.
Data ieirii din vigoare: indicai data expirrii titlului executoriu.
Pe baza documentului Titlu executoriu se completeaz documentul ndreptare spre achitare.

14.3.11 Evidena timpului de munc pe zile conform tabelelor


Documentul Tabelul de eviden a timpului de munc se folosete pentru evidena zilelor
lucrate de fiecare lucrtor cu graficul prestabilit pe zile. Aici se introduc i buletinele, concediile i
absenele. Deschidei meniul Documente - Evidena timpului de lucru - Tabel pe zile.
Completarea formei
Introducei numrul tabelului; indicai data documentului, care trebuie s coincid cu ultima
dat din luna de calcul. Alegei instituia. Partea tabelar poate fi completat n mod automat prin
apsarea butonului Completare. n acelai timp fiecrui lucrtor i se atribuie zile pe care ar fi
trebuit s le lucreze n luna curent, conform calendarului su (vezi. Nomenclatorul "Calendare"). E
necesar de marcat zilele absentate (sau orele, la fel i buletinele i concediile). Pentru aceasta:
Fixai cursorul pe rndul cu Numele lucrtorului, a crui lips e necesar de indicat;
Apsai tasta F2;
n fereastra de dialog deschis marcai zilele absentate;
n cmpul din partea de jos a ferestrei de dialog, din lista ce se desfoar, se alege cauza
lipsei;
Apsai tasta Marcai zilele evideniate;
Apsai tasta Accept.
Dup introducerea zilelor absentate pentru fiecare lucrtor, apsai tasta . Efectuarea
Documentului are loc o singur dat la finele lunii. Datele din documentul efectuat se vor utiliza n
Documentul "Calcularea Salariului".

Redactarea

Deschidei agenda documentului Tabel de eviden a timpului de munc (submeniul Tabel


de eviden a timpului de munc, meniul Documente). Gsii Documentul necesar. Anulai
efectuarea: pentru aceasta apsai butonul drept al oricelului, n meniul deschis alegei rndul
Anularea efecturii. Apsai tasta F2, introducei schimbrile necesare, apsai butonul pentru
efectuare.

14.3.12 Evidena timpului de munc pe ore conform tabelelor


Documentul Tabelul de eviden a timpului de munc se folosete pentru evidena orelor
efectiv lucrate de fiecare lucrtor cu graficul prestabilit pe ore. Deschidei meniul Documente Evidena timpului de lucru - Tabel pe ore.
Completarea tabelului
Introducei numrul tabelului; indicai data documentului, care trebuie s coincid cu ultima
dat din luna de calcul. Alegei instituia. Partea tabelar poate fi completat n mod automat prin
apsarea butonului Completare. n acelai timp fiecrui lucrtor i se atribuie orele pe care ar fi
trebuit s le lucreze n luna curent, conform calendarului su (vezi. Nomenclatorul "Calendare"). E
necesar de completat numrul efectiv de ore lucrate.

Pentru a fi vizualizate un ir de informaii privind: calculrile, orele frecvente etc., pentru


angajai se selecteaz meniunea Trecere i se alege opiunea dorit.

14.4 Ordinul cu privire la calculri unice.


Pentru introducerea sumelor remunerrii conform ordinului se utilizeaz documentul
Ordinul cu privire la caclulri unice. Datele din acest document se adaug n documentul
Calcularea salariului. Documentul nu ia n eviden datele din tabelul de pontaj.
Deschidei meniul Documente - Alte calculri - Ordinul pe calculri unice. Pentru
introducerea unui element nou apsai tasta
pe panel sau Insert pe tastiera.
Completarea formei
Indicai numrul i data documentului;
Instituia: din nomenclatorul Instituii alegei organizaia;
Tipul finanrii: alegei sursa de finanare;
Tipul tarifrii: alegei tipul tarifrii;
Calculare: alegei din nomenclatorul Calculri i reineri tipul calculrii;
Data terminrii: indicai data expirrii orinului n vigoare;
Tipul calculrii: alegei din lista derulant metoda de calcul:

a. suma pentru introducerea n tabel o parte de date sub forma de sume;


b. procent pentru ntroducerea n tabel o parte de date sub forma de procente;

Baza:
c. n cazul utilizrii metodei Suma alegei din lista derulant punctul
Suma calculrii;
d. n cazul utilizrii metodei Procentul alegei din lista derulant punctul
Procentul din tarfe separate;
Apsai butonul Completarea cu lucrtori:
e. Dac utilizai metoda Suma indicai n tabelul suma remunerrii la fiecare
lucrtor;

f. n cazul utilizrii metodei de calcul Procent indicai n tabelul procentele


la toi lucrtori. Apoi apsai butonul Calcularea pe toi pentru calcularea
sumelor de remunerare conform procentelor introduse. n colonia Suma
se vor reflecta sumele calculate.

14.4.1 Calcularea concediului


Calcularea sumelor concedialelor se realizeaz cu ajutorul documentului Calcularea
concediului. Calcularea concediului anual pentru primele trei luni lucrtoare, se recomand s se
efectuieze calcularea manual i se completeaz suma prin adugare la documentul Calcularea
salariului, a se vedea documentul Calcularea salariului. Deschidei meniul Documente - Alte
calculri - Calcularea concediilor. Pentru introducerea unui nou document, apsai butonul
pe panou sau tasta Insert.

de

Completarea formularului:
Indicai numrul i data documentului;
Alegei instituia unde este angajat persoana pentru care se efectueaz calcularea
concediului;

Indicai tipul finanrii;


Calculare: alegei modul calculrii din nomenclatorul deschis Calculrile&reinerii;
Angajatul: alegei angajatul cruia i se calculeaz concediul;
Indicai perioada aflrii n concediu a angajatului. n cmpul Numrul zilelor se va afia
durata concediului;
Perioada de calcul: indicai pe ce perioada se iau datele care stau la baza calculrii
concediului
Pentru informaia despre calcul, punei un fanion la Informaie despre calcul;
Apsai butonul Completeaz: n partea tabelar se vor afia sumele venitului pe luni n
dependen de tipurile de calculri;
Pentru informaia despre calcul, punei un fanion la Informaie despre calcul;
Apsai butonul Calcul: n cmpul Total spre calcul se va afia suma calculrii
concedialelor;
Calcularea asig. sociale; Reinera fondului de pensii: punei fanion n cazul necesitii
calculrii reinerilor;

14.4.2 Concediul medical


Calcularea sumelor concediilor medicale se efectueaz cu ajutorul documentului Concediu
medical. Calcularea concediului medical pentru primele ase luni lucrtoare, se recomand s se
efectuieze calcularea manual i se completeaz prin adugare la documentul Calcularea salariului,
a se vedea Calcularea salariului Deschidei meniul Documente - Alte calculri - Concediu
medical. Pentru crearea unui document nou, apsai butonul

de pe panou sau tasta Insert

Completarea formularului:
Indicai numrul i data documentului;
Alegei instituia n care este angajat persoana pentru care se calculeaz concediul
medical;
Indicai sursa finanrii;
Alegei calcularea din nomenclatorul deschis Calculrile reinerii;
Alegei angajatul cruia i se calculeaz concediul medical;
Indicai perioada aflrii pe foaie de boal a angajatului. n cmpul Numrul zilelor se va
afia durata concediului de boal;

Corectare pe vechime: introducei n procente, vechimea n munc;


Limiteaz suma cu salariu dublu: n cazul necesitii limitrii sumei salariului mediu
lunar, punei fanion i ntroducei suma limitrii;
Apsai butonul Completare: n partea tabelar se vor afia sumele venitului pe luni n
depende de tipul calculrii;
Pentru informaia despre calcul, punei fanion la Informaie despre calcul;
Apsai butonul Calculeaz: n cmpul Total spre calcul se va afia suma calculat a
concediului de boal.

14.4.3 Calcularea salariului


Salariul se calculeaz prin Documentul Calcularea salariului. Documentul e predestinat
calculului sumei venitului i unor tipuri de reineri. Introducerea unui Document nou: meniul
Documente - Salariul personalului - Calcularea salariului.
Completarea formei:
Indicai numrul i data Documentului;
Alegei organizaia lucrtorilor creia li se ndeplinete calcularea;
Apsai butonul Calcularea salariului (situat n partea de jos a Documentului). n partea
tabelar a Documentului se vor reflecta sumele calculrilor pentru fiecare lucrtor, n depnden de
calculri. Panelul Tabel, Arbore, Tabel desfurat: sunt reflectate sumele calculrii n diferite
prezentri de date. Exist posibilitatea schimbrii sumelor calculate. Pentru aceasta, marcai celula
necesar i efectuai modificri;

14.4.4 ndreptare spre achitare


Pentru calculul reinerilor din venitul calculat la achitarea lui se utilizeaz Documentul
ndreptare spre achitare. Deschidei meniul Documente - Salariul personalului - ndreptare
spre achitare.
Completarea formei
Introducei numrul i data Documentului; alegei organizaia pentru lucrtorii creia se
ndeplinete achitarea.
Panelul Setarea
Fixai comutatorul n poziia necesar;
La activarea punctului Calculat n luna indicat i la data indicat a calculrii n cmpul
Data calculrii vor fi extrase sumele calculate n perioada calculrii corespunztoare la data
indicat;
La activarea punctului Soldul la data indicat i data indicat n cmpul Data calculrii
vor fi extrase soldurile sumelor neachitate la data indicat;

Apsai butonul Completare. n rezultat, tabelul se completeaz cu sumele venitului


calculat pe fiecare lucrtor, inclusiv i calculele efectuate n documentele Concediul medical,
Calcularea concedialelor. De asemenea vor fi calculate i impozitele
Apsai OK

14.4.5 Achitarea salariului


Eliberarea mijloacelor bneti angajailor se efectueaz cu ajutorul documentului Achitarea
salariului. Iniial trebuie completat informaia despre Modul de plat a salariului lucrtorului Nomenclator - Rate.
Deschidei meniul Documente - Salariul personalului - Achitarea salariului. Pentru
introducerea unui document nou, apsai butonul
de pe panel sau tasta Insert:
Indicai numrul i data documentului;
Indicai instituia pentru care se efectueaz achitarea.
Panelul Setare
Tip de finanare: alegei tipul finanrii;
Mod de plat: va fi indicat modul achitrii;
La achitarea prin banc Transfer n banc, indicai numrul contului bancar;
Reinere: va fi indicat modalitatea de reinere prestabilit;

Rotungire la achitare: punei fanionul n cazul eliberrii sumei rotunde. Datele despre
bnuii rmai, trec la urmtoarea achitare, ca sold.
Panelul Date
Acionai butonul Completare. n regiunea tabelar a tabelului Date va fi introdus
lista muncitorilor i sumele pentru fiecare din ei;
La achitarea salariului nemijlocit din cas:
o La apsarea butonului Borderou - se va deschide forma de tipar a listei de plat a
salariului;
o La acionarea butonului Dispoziii de plat - se va deschide forma de tipar a
dispoziiilor de plat din cas
o La acionarea butonului Foae de calcul - se va deschide forma de tipar a foilor de
decontare pe lucrtori.

14.4.6 Rapoarte privind salariu


Pentru elaborarea rapoartelor privind salariu, este necesar ca operaiunele s fie efectuate
periodic, de asemenea fiecare document efectuat trebuie s fie nregistrat (bifat). Pentru a vizualiza
informaia privind rulajele pe conturile de salariu pentru anumite persoane, se utilizeaz rapoartele
din rechizitul standarte, informaia poate fi vizualizat n diferite modaliti

Panelul comune:
Contul: Se indic contul pentru care se dorete de vizualizat datele
Se indic perioada efecturii raportului
Instituia
Sursa de finanare:
Arat rulajele: Alegei perioada dorit de vizualizare
Pe subconturi: se bifeaz cnd se dorete de vizualizat dup subconturi

Panelul Selectare
Acest panel se utilizeaz n cazul cnd se dorete s se afieze informaia doar pentru anumite
persoane din instituia menionat. Pentru introducerea unui element nou activai butonul
panel sau Insert de la tastatur
Cmp: Se indic meniunea dorit
Tip de comparaie: Alegeti modalitatea dorit
Valoarea: Indicai persoana pentru care se efectuaz documentul

de pe

OK
Apsai Formare

Tarifare
Pentru imprimarea Reelei Tarifare se utilizeaz raportul Tarifare. Pentru introducerea
unui element nou activai meniunea Setare de pe panel

Completare panel Grupri


Grupri rnduri: Se indic valoarea necesar, de obicei Angajatul
Tip: Alegei valoarea, se seteaz pentru situaii diferite
Gruprile coloanelor: Alegei valoarea, uzual Elementul tarifrii
Tip: Alegei valoarea, pentru nceput nu utilizai

Completare Panel Selectare


Se utilizeaz pentru indicarea instituiei pentru care se dorete efectuarea Reelei
Tarifare
Se bifeaz valoarea necesar
Cmp: Instituia nu se modific
Tip de comparaie: Se alege valoarea
Valoarea: Se alege instituia
OK
Formare

De asemenea exist un ir de rapoarte suplimentare care se efectuaz dup necesitate. Setarea


lor se face dup regulile generale, care cuprinde urmtoarele:
Data: Care se completeaz nemijlocit pentru perioada efecturii raportului
Instituia: Se indic instituia dorit
Pentru diferite rapoarte exist diferite cerine, cum sunt:
Angajatul
Inclusiv angajai
Sursa de finanare etc.
Formare

15. Operaiuni de reglare


15.1 nchiderea anului
15.1.1 Setarea nchiderii corespondenei perechilor de conturi
Pentru setarea corespondenei conturior pentru care se nregistreaz rulaje la efectuarea
operaiunii nchiderea anului, se folosete nomenclatorul Setarea nchiderii perechilor de
conturi.
Deschidei meniul Nomenclatoare - Setarea nchiderii perechilor de conturi. Pentru a
introduce un element nou acionai butonul

de pe panel sau tasta Insert de la tastatur.

Fig. 170 Setarea nchiderii perechilor de conturi


Completarea
Codul: este atribuit automat de ctre program, n caz de necesitate poate fi schimbat.
Contul Dt; Contul Ct: indicai perechile de conturi care se folosesc la efectuarea
operaiunii pentru nchiderea anului.
Regul: alegei din variantele propuse metoda de nchidere.

Fig. 171 Regulile nchiderii conturilor

15.1.2 nchiderea anului


Pentru nchidrea anului i ntocmirea formulelor pentru conturi se folosete documentul
nchiderea anului.
Deschidei meniul Documente - nchiderea anului. Pentru introducerea unui element
nou acionai butonul

de pe panel sau tasta Insert de la tastatur.

Fig. 172 Forma documentului nchiderea anului


Completarea
Alegei instituia;
Indicai numrul i data documentului;
Indicai sursa de finanare;
Alegei numrul notei de contabilitate.
Acionai butonul OK. La executarea documentului se ntocmesc formulele contabile n
dependen de corespondena conturilor care au fost setate n nomenclatorul Setarea nchiderii
perechilor de conturi

16. Planificare
16.1 Introducerea devizului de cheltuieli pe articolele clasificrii bugetare
Pentru introducerea devizelor de cheltuieli ale organizaiei se utilizeaz Documentul
Planificarea cheltuielilor. Prin acest document se formeaz nregistrarea n registrul planificrii
cheltuielilor.
Deschidei meniul Documente - Devizul - Devizul de cheltuieli .
Pentru introducerea unui nou document, apsai pictograma
tastaturii.

pe panel sau butonul Insert al

Completarea formei:
Indicai numrul i data Documentului;
Tipul de finanare: alegei valoarea din nomenclator;
Instituia: alegei din nomenclatorul Instituii instituia subordonat;
Fanionul Corectare se marcheaz n cazul cnd Documentul introdus este corectare a
unui document precedent de planificare;
Tabelul poate fi completat prin doua metode: prin apsarea butonului Completare tabelul se completeaz cu lista complet de articole conform clasificatorul economic, sau prin alegere
consecutiv de articole din nomenclatorul CEC;
n coloanele cu denumirile lunilor indicai suma cheltuielilor planificate pentru luna
curent;
n coloana Total se reflect suma total a cheltuielilor pentru ntreaga perioad.

Fig. 76 Documentul Planificarea cheltuielilor.

16.2 Introducerea devizelor de cheltuieli conform articolelor clasificrii


bugetare
Pentru introducerea devizelor privind veniturile organizaiei se folosete documentul
Planificarea veniturilor. Prin acest document se formeaz nscrierea n registrul planificrii
veniturilor. Deschidei meniul Documente - Deviz - Devizul de venituri.
Pentru introducerea unui cont nou, apsai pictograma

pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data Documentului;
Tipul finanrii se alege din nomenclator;
Instituia: alegei din nomenclatorul Instituii instituiia subordonat;
Contul veniturilor reale: din planul de conturi alegei contul de venituri;
Fanionul Corectare se marcheaz n cazul n care documentul introdus este o corectare
a unui document precedent de planificare;
Tabelul poate fi completat prin doua metode:
1. Prin apsarea butonului Completarea listei - tabelul se completeaz din lista
complet de articole conform clasificatorului de venituri bugetare.
2. Prin alegere consecutiv a articolelor din clasificatorul de venituri bugetare;
n coloanele cu denumirile lunilor indicai venitul planificat pentru luna curent;
n coloana Total se reflect suma total a veniturilor planificate pentru ntreaga
perioad.

Fig. 77 Documentul Planificarea veniturilor.

16.3 Rapoarte
Raportul Analiza Plan-Fact:
Raportul este o analiz Plan-Fact privind cheltuielile din perioad.
Apsai butonul Setare pe panel. Completai forma setrii;
Indicai perioada pentru care se ntocmete raportul;
Alegei tipul finanrii;
Alegei organizaia;

Indicai conturile cheltuielilor prin cas i de fact.;


Salvai setarea (butonul );
Apsai butonul Formare.

Raportul Analiza Plan-Fact a veniturilor :


Raportul este o analiza Plan-Fact a veniturilor din perioad.
Apsai butonul Setare de pe panel. Completai forma setrii;
Indicai perioada pentru care se ntocmete raportul;
Alegei tipul finanrii;
Alegei Organizaia;
Indicai contul pe care se duce evidena;
Salvai setarea (butonul );
Apsai butonul Formare.

17. Evidena impozitelor i taxelor


17.1 Evidena listei pltitorilor de impozite
Nomenclatorul Subieci impozabili se folosete pentru pstrarea informaiei primare
privind subiecii impozabili. n nomenclator se recomand unirea lor n grupe, subgrupe, de exemplu,
n dependen de adres (strad - bloc). Creai grupe n dependen de criteriile de clasificare alese de
ctre Dumneavoastr. Grupele se formeaz sub form de mape. Deschidei meniul Nomenclatoare
- Impozite i taxe - Subieci impozabili. Introducei subiectul impozabil. Pentru aceasta apsai
pictograma
pe panel sau tasta Insert. ncredinai-v c a ajuns n grupa de clasificare corect.
Completai rechizitele n fereastra de dialog deschis.
Completarea formei
n cmpul Denumire formai denumirea subiectului impozabil;
Codul: se atribuie de ctre sistem n mod automat;
Tipul subiectului: n fereastra de dialog ce se deschide alegei-l pe cel respectiv;
Adresa indicai strada, blocul, apartamentul. Denumirea strzii se alege din
nomenclatorul Strzi. n lipsa nregistrrii necesare, se introduce n nomenclator. Introducei datele
necesare n cmpurile respective.
Introducerea unei strzi noi n nomenclator
Aflndu-v n nomenclatorul Strzi, apsai pictograma
tastatur. Introducei denumirea.

pe panel sau Insert de pe

Panelul Impozit funciar


Panelul servete drept cmp informaional pentru fiecare subiect impozabil.
Datele prii tabelare se introduc dup completarea Documentului Informaia despre terenuri i
reflect infomaia despre tipul terenului, aflat n posesia subiectului impozabil.
n partea de jos a ferestrei de dialog e situat un cmp Scutire suplimentar. Datele se introduc dup
completarea documentului Scutirea de impozitul funciar

Fig. 78 Elementul nomenclatorului Subiecii impozitrii. Panelul Impozitul funciar.


Panelul Impozitul funciar
n panel se introduce informaia despre imobilul aflat n posesia subiectului impozabil. Datele
se nregistreaz dup completarea documentului privind imobilul.

Fig. 79 Elementul nomenclatorului Subieci impozabili. Panelul Impozitul pe imobil.

17.2 Evidena impozitului funciar


Pentru activarea n acest sector a evidenei, e necesar de completat nomenclatorul Subieci
impozabili.

17.2.1 Tipuri de terenuri


Pentru pstrarea tipurilor de terenuri ca subieci impozabili, se folosete nomenclatorul
Tipuri de terenuri. Deschidei meniul Nomenclatoare - Impozite i taxe - Tipuri de terenuri.
Pentru introducerea unui element nou, apsai pictograma
tastatur.

de pe panel sau Insert de pe

Completarea formei:
Codul: se atribuie automat de ctre sistem;
Denumirea: introducei denumirea terenului de pmnt;
Grupa Taxe curente la impozitului funciar: informaia apare dup completarea cotelor
impozitului funciar
n caz de necesitate, alegei caracteristicele necesare:
Nu poate avea o evaluare cadastral;
Pentru acest tip de terenuri nu se aplic scutiri;

Fig. 80 Elementul nomenclatorului Tipuri de terenuri.


Pentru ducerea evidenei privind impozitul funciar exist blocul de documente Evidena
impozitelor i taxelor. Deschidei meniul Documente - Evidena impozitelor i taxelor. Alegei
documentul necesar.

17.2.2 Introducerea informaiei despre terenuri si proprietari


Pentru introducerea datelor privind fiecare stpn i terenurile funciare ce-i aparin se
folosete documentul Informaia despre terenuri i stpnii lor. Pentru introducerea unui document
nou, apsai pictograma

pe panel sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei:
Numrul: numrul documentului se formeaz de ctre sistem; n caz de necesitate poate fi
schimbat;
Data: indicai data documentului;

Grupa: alegei din nomenclatorul Subieci impozabili grupa proprietarilor de terenuri


pentru introducerea datelor primare despre terenurile funciare ce le aparin;
Date curente: n caz de fanion marcat, tabelul se va completa din registrul de date, va
include, n afar de lista proprietarilor de terenuri, i informaia privind terenurile funciare ce le
aparin;
Din nomenclator: n caz de fanion marcat, tabelul se va completa cu date din
nomenclatorul Subieci impozabili;
Dup completarea antetului documentului, apsai butonul Completare.
n partea de jos a documentului se formeaz un tabel completat cu date, componena crora
depinde de fanionul marcat n capela documentului (vezi mai sus). La introducerea datelor la nivel
primar se va extrage lista proprietarilor de terenuri, pentru care trebuie introdus urmtoarea
informaie:
Tipul terenului: se alege din nomenclatorul Tipuri de terenuri;
Numrul titular: introducei numrul titular;
Suprafaa (ha): introducei surafaa terenului funciar;
Evaluarea cadastral: se introduce.

Fig. 81 Documentul Informaia despre terenuri i proprietari de terenuri.

17.2.3 Introducerea soldurilor privind impozitul funciar


Pentru introducerea soldurilor privind datoriile proprietarilor de terenuri fa de buget se
folosete documentul Introducerea soldurilor privind impozitul funciar. Pentru a introduce un
document nou, apsai pictograma

pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Numrul: numrul documentului se formeaz de ctre sistem; n caz de necesitate, poate
fi schimbat;
Data: indicai data documentului;
Grupa: se alege din nomenclatorul Subieci impozabili grupa proprietarilor de terenuri
funciare pentru introducerea datoriilor privind impozitul;
Dup completarea capelei documentului, apsai Completare. n partea de jos a
documentului se formeaz un tabel, completat cu date. Tabelul include lista proprietarilor de terenuri
pentru care trebuie de completat coloniele:

Tipul de terenuri: alegei din lista n care apare terenul funciar;


Numrul titular: se introduce numrul titular al terenului de pmnt introdus;
Perioade: se ofer posibilitatea de a introduce datoriile pe perioade. Alegei din
nomenclatorul inclus Perioade perioada necesar; dac o astfel de nregistrare lipsete n
nomenclator, ea trebuie introdus.
Introducerea unei perioade noi
Aflndu-v n nomenclatorul Perioade, apsai pictograma
pe panel sau Insert de pe
tastatur:
Cmpul An: introducei anul calendaristic necesar;
Suma impozitului: introducei suma datoriei pe terenul de pmnt ales pentru perioada
calendaristic dat;
Penalizare: introducei suma penalizrii.

Fig. 82 Documentul Introducerea soldurilor privind impozitul funciar.

17.2.4 Introducerea ratelor impozitului funciar


Pentru introducerea ratelor impozitului funciar ce acioneaz n perioada de gestiune e
prevzut documentul Introducerea soldurilor privind impozitul funciar . Documentul se afl n
blocul Impozite i taxe, meniul Documente. Pentru introducerea unui element nou, apsai
pictograma

de pe panel ori tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Completai cmpurile Rata fondului social pentru gospodrii rneti, Procentul
reducerii pentru achitare peventiv, Prima dat a achitrii, A doua dat a achitrii, Cota
anual a penalitii , Cota anual a amenzii, Cota anual a amenzii pentru diminuare ;
Partea de jos a Documentului e prezentat sub form de tabel. Dup apsarea butonului
Completare, vor fi extrase datele tabelare ce conin lista tipurilor de terenuri. n cmpurile
respective indicai ratele.

Fig. 83 Documentul Introducerea ratelor impozitului funciar.

17.2.5 Redistribuirea terenurilor


Pentru a reflecta n eviden shimbarea proprietarilor de terenuri se folosete documentul
Redistribuirea terenurilor. Documentul se afl n blocul Impozite i taxe, meniul Documente.
Pentru introducerea unui nou Document, apsai pictograma
tastatur.

de pe panel ori Insert de pe

Completarea formei:
Introducei numrul i data Documentului;
Reflectarea schimbrii proprietarului n eviden e organizat sub form de tabel, n care e necesar de
introdus urmtoarele date:
Proprietarul precedent: alegei din nomenclatorul ce se deschide proprietarul precedent;
Tipul de teren: din lista ce se desfoar alegei tipul terenului ce se transmite;
Numrul titular: alegei numrul titular din lista derulant;
Evaluarea cadastral: se completeaz n mod automat;
Suprafaa terenului: se va afia suprafaa total a terenului;
Noul proprietar: alegei din nomenclatorul ce se deschide un proprietar nou. n caz de
necesitate, introducei-l n nomenclator (vezi. Completarea nomenclatorului Subieci impozabili);
Numrul titular: n cazul cnd se schimb numrul titular la momentul transmiterii
terenului, indicai numrul nou;
Suprafaa terenului noului proprietar: se indic valoarea necesar de teren ce se transmite
la noul proprietar;

Fig. 84 Documentul Redistribuirea terenurilor.

17.2.6 Atribuirea scutirii de impozit funciar


Pentru indicarea scutirilor pentru o perioad determinat pentru un oarecare proprietar este
prevzut documentul Scutirea de impozit funciar. Documentul se afl n blocul Impozite i taxe,
meniul Documente. Pentru introducerea unui document nou, apsai pictograma
tasta Insert.

pe panel sau

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Proprietarul: alegei din nomenclatorul ce se deschide proprietarul terenului, cruia i se
acord scutirea;
Indicai perioada n care acioneaz scutirea dat;
Procentul: introducei procentul scutirii;
Indicai baza pentru acordarea scutirii;

Fig. 85 Documentul Scutirea de impozit funciar.

17.2.7 Calcularea impozitului funciar


Pentru calcularea mrimii impozitului funciar pentru perioada de gestiune, este prevzut
documentul Calcularea impozitului funciar.
Deschidei meniul Documente - Impozite i taxe - Calcularea impozitului funciar.
Pentru introducerea unui document nou, apsai pictograma

pe panel sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Pentru perioada: alegei din nomenclatorul ce se deschide perioada calculrii impozitului;
Grupa proprietarilor de terenuri: alegei din nomenclatorul ce se deschide grupa necesar;
Apsai butonul Completare.
n rezultatul operaiilor efectuate va avea loc calcularea impozitului conform proprietarilor de
teren. Calculul este nfptuit sub form de tabel, unde se indic tipurile de terenuri pe proprietar,
suma impozitului calculat, mrimea nlesnirilor i suma impozitului calculat obinut ca rezultat.

Fig. 86 Documentul Calcularea impozitului funciar.

17.3 Evidena impozitului pe imobil


Pentru activarea n acest sector trebuie s fie completat nomenclatorul Subieci impozabili.

17.3.1 Tipuri de bunuri imobiliare


Pentru pstrarea bunurilor imobiliare n scopuri impozabile se folosete nomenclatorul
Tipuri de bunuri imobiliare. Deschidei meniul Nomenclatoare - Impozite i taxe - Tipuri de
bunuri imobiliare.
Pentru a introduce o nregistrare nou, activai pictograma
de pe panel sau tasta Insert.
Completarea nomenclatorului:
Codul: se atribuie de ctre sistem n mod automat;
Denumirea: introducei denumirea bunului imobiliar.

Fig. 87 Elementul nomenclatorului Tipuri de bunuri imobiliare.

Pentru ducerea evidenei privind impozitul pe bunuri imobiliare se folosete blocul de


documente Evidena impozitelor i taxelor. Deschidei meniul Documente - Evidena
impozitelor i taxelor. Alegei documentul necesar.

17.3.2 Introducerea datelor privind bunurile imobiliare


Pentru nregistrarea n eviden a informaiei cu privire la bunurile imobiliare ce aparin
diferitor proprietari e prevzut documentul Informaia cu privire la bunurile imobiliare. Deschidei
meniul Documente - Impozite i taxe - Informaia privind bunurile imobiliare. Pentru
introducerea unui document nou, apsai pictograma

de pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Grupa: alegei din nomenclatorul Subieci impozabili grupa proprietarilor pentru a
introduce datele primare cu privire la bunurile imobiliare ce le aparin;
Marcai fanioanele - criterii.
Datele curente: n caz de fanion marcat, tabelul se va completa cu date din registrul de
date i va include, n afar de lista proprietarilor, i informaia cu privire la bunurile imobiliare ce le
aparin;
Din nomenclator: n caz de fanion criteriu marcat, tabelul se completeaz cu date din
nomenclatorul Subieci impozabili.
Dup completarea capelei documentului, apsai tasta Completare.
n partea de jos a documentului se formeaz un tabel completat cu date, coninutul crora
depinde de marcarea fanionului n capela documentului (vezi mai sus).
La introducerea datelor la nivel primar, se va forma o list a proprietarilor pentru care trebuie de
completat cmpurile:
Tipul imobilului: alegei din nomenclatorul deschis;
Cmpurile Strad, Cas, Apartament se completeaz n mod automat. n caz de
necessitate, datele se corecteaz;
Valoarea: introducei valoarea imobilului;
Suprafaa: indicai suprafaa imobilului;
Neprivatizat: fanionul marcat indic c bunul imobiliar nu este privatizat.

Fig. 88 Documentul Informaia privind bunurile imobiliare.

17.3.3 Introducerea soldurilor privind impozitul pe bunuri imobiliare


Pentru introducerea soldurilor datoriilor fa de buget a proprietarilor de bunuri imobiliare la
plata impozitului e prevzut documentul Introducerea soldurilor privind impozitul la bunuri
imobiliare. Documentul se afl n blocul Impozite i taxe, meniul Documente. Pentru
introducerea unui element nou, apsai pictograma

de pe panel sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei:
Numrul: numrul Documentului se atribuie n mod automat de ctre sistem; n caz de
necesitate poate fi schimbat;
Data: indicai data documentului;
Grupa: alegei din nomenclatorul Subieci impozabili grupa proprietarilor pentru
introducerea datoriei la plata impozitului;
Dup completarea capelei documentului, apsai butonul Completarea.
n partea de jos a documentului se formeaz tabelul completat cu date. Tabelul include lista
proprietarilor, pentru care trebuie de introdus:
Tipul bunului imobiliar: indicai tipul imobilului;
Cmpurile Strada, Casa, Apartamentul se completeaz n mod automat;
Perioadele: se ofer posibilitatea de a introduce datoriile pe perioade. Alegei din
nomenclatorul Perioade perioada necesar. n lipsa nregistrrii necesare, se introduce n
nomenclator.
Introducerea unei perioade noi
Aflndu-v n nomenclatorul Perioade, apsai pictograma
de pe panel sau tasta Insert.
Cmpul An: introducei anul calendaristic necesar;
Suma impozitului: introducei suma datoriei pentru anul calendaristic ales privind
imobilul;
Penalizare: introducei suma penalizrii.

Fig. 89 Documentul Introducerea soldurilor privind impozitul asupra bunurilor imobiliare.

17.3.4 Introducerea ratelor impozitului pe bunuri imobiliare


Pentru introducerea ratelor impozitului pe bunuri imobiliare ce se aplic n perioada de
gestiune, e prevzut documentul Introducerea ratelor impozitului pe bunuri imobiliare. Deschidei
meniul Documente - Impozite i taxe - Introducerea ratelor privind bunurile imobiliare.
Pentru introducerea unui element nou, apsai pictograma
tastatur.

de pe panel sau Insert de pe

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Completai cmpurile Rata fondului social pentru gospodrii rneti, Procentul
reducerii pentru achitare peventiv, Prima dat a achitrii, A doua dat a achitrii, Cota
anual a penalitii , Cota anual a amenzii, Cota anual a amenzii pentru diminuare ;
Partea de jos a Documentului e prezentat sub form de tabel. Dup apsarea butonului
Completare, vor fi extrase datele tabelare ce conin lista tipurilor de terenuri. n cmpurile
respective indicai ratele.

Fig. 90 Documentul Introducerea ratelor pentru impozitul pe bunuri imobiliare.

17.3.5 nregistrarea schimbrii proprietarului imobilului


Pentru a reflecta n eviden schimbarea proprietarului bunului imobiliar e prevzut
documentul Schimbarea proprietarului bunului imobiliar. Deschidei meniul Documente Impozite i taxe - Schimbarea proprietarului bunului imobiliar. Pentru introducerea unui
document nou, apsai pictograma

de pe panel sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Reflectarea schimbului proprietarului n eviden e organizat sub form de tabel, unde e
necesar de completat urmtoarele cmpuri:
Noul proprietar: alegei din nomenclatorul ce se deschide noul proprietar. n caz de
necesitate, introducei-l n nomenclator (vezi completarea nomenclatorului Subieci impozabili).
Proprietarul precedent: alegei-l din nomenclatorul ce se deschide;
Tipul de imobil: din lista ce apare alegei tipul imobilului;
Dup alegerea bunului imobil, celelalte cmpuri se completeaz n mod automat.

Fig. 91 Documentul Schimbarea proprietarului bunului imobil.

17.3.6 Acordarea scutirii privind plata impozitului pentru bunuri imobiliare


Pentru a indica scutirile acordate pentru o anumit perioad pentru un proprietar aparte e
prevzut documentul Scutiri de plata impozitului pe bunuri imobiliare. Deschidei meniul
Documente - Impozite i taxe - Scutiri de impozit pe bunuri imobiliare. Pentru introducerea
unui nou document, apsai pictograma

de pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei numrul i data Documentului.
Tabel:
Proprietarul: alegei din nomenclatorul ce se deschide proprietarul bunului imobil cruia i
se acord scutirea;
Indicai perioada n decursul creia acioneaz scutirea;
Procentul: indicai procentul scutirii;
Indicai n ce baz se acord scutirea.

Fig. 92 Documentul Scutirea de plata impozitului la bunuri imobiliare.

17.3.7 Calcularea impozitului la bunuri imobiliare


Pentru calcularea mrimii impozitului la bunuri imobiliare n perioada curent e prevzut
documentul Calcularea impozitului pe bunuri imobiliare. Deschidei meniul Documente Impozite i taxe - Calcularea impozitului pe bunuri imobiliare. Pentru introducerea unui
document nou, apsai pictograma

de pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Indicai numrul i data documentului;
Pentru perioada: alegei din nomenclatorul ce se deschide perioada calculrii;
Grupa proprietarilor: alegei grupa necesar din nomenclatorul ce se deschide;
Apsai butonul Completare.
n rezultatul operaiunilor ndeplinite se va calcula impozitul pentru proprietarii bunurilor imobiliare.
Calcularea are loc sub form de tabel, n care sunt indicate tipurile de imobil pe proprietari, snt
calculate sumele impozitului, mrimea nlesnirilor i suma final a impozitului calculat.

Fig. 93 Documentul Calcularea impozitului pe bunuri imobiliare.

17.4 Primirea surselor bneti n contul achitrii impozitelor i taxelor


nregistrarea intrrilor sumelor bneti n contul achitrii datoriei privind impozitul funciar i
impozitul pe bunuri imobiliare se nfptuiete cu ajutorul documentului Achitarea impozitelor i a
taxelor. Deschidei meniul Documente - Impozite i taxe - Achitarea impozitelor i taxelor.
Pentru introducerea unui document nou, apsai pictograma

de pe panel sau tasta Insert.

Completarea formei:
Introducei numrul i data documentului;
Alegei din nomenclatorul ce se deschide pltitorul;
Apsai butonul Completare.
Reflectarea datelor e organizat sub form de tabel.
n partea de sus a documentului e situat un tabel, n care vor fi introduse sumele impozitului
funciar calculat cu detalierea datoriilor pe perioade. n cazul existenei penalitilor sau a amenzilor
fa de persoana impozat, introducei-le n cmpurile respective din tabel. n cmpul Primit
introducei suma achitat de pltitor pentru nchiderea datoriei.
n partea de jos a documentului se afl un tabel, n care se vor indica sumele impozitului pe
imobil calculate cu detalierea datoriei pe perioade. Dac exist, introducei suma amenzii sau a
penalitii. n cmpul Primit introducei suma achitat de ctre pltitor pentru achitarea datoriei.

Fig. 94 Documentul Achitarea impozitelor i taxelor.

17.5 Rapoarte
Raport Raport personal
Raportul prezint o analiz plan-fact a cheltuielilor pentru o perioad.
Indicai perioada pentru care se formeaz raportul;
Alegei subiectul impozabil;
Apsai butonul Formare.

17.6 Alte taxe locale.


Introducerea ratelor taxelor locale
Pentru taxele: Pentru amenajarea terenului, Tax de pia, Pentru utilizarea simbolicii
locale, Achitarea licenei ratele se introduc prin documentul Introducerea ratelor pentru taxe
locale . Deschidei meniul Documente - Evidena impozitelor i taxelor - Introducerea ratelor
pentru taxe locale. Pentru introducerea unui document nou, apsai pictograma
apsai tasta Insert.
Indicai numrul i data Documentului;
Introducei ratele.

de pe panel sau

17.6.1 Calcularea taxelor locale


Calculul sumelor taxelor locale se ntocmesc prin documentul Calcularea taxelor locale.
Acest document permite introducerea calculrii tuturor taxelor locale. Deschidei meniul
Documente - Evidena impozitelor i a taxelor - Calcularea taxelor locale. Pentru introducerea
unui element nou, activai pictograma

de pe panel sau Insert de pe tastatur.

Completarea formei
Indicai numrul i data Documentului. Tipurile de taxe sunt repartizate pe paneluri:
Panelul Amenajarea terenului:
Alegei subiectul impozabil;
Indicai numrul de lucrtori;
Cmpul Calculat se completeaz cu suma conform ratei introduse

Panelul Tax de pia:


Alegei subiectul impozabil;
Indicai venitul;
Cmpul Calculat se completeaz cu suma conform ratei introduse.
Panelul Taxe locale:
Alegei subiecii impozabili;
Introducei costul;
Cmpul Calculat se completeaz cu suma conform ratei introduse.
Panelul Alte taxe:
Se introduce suma calculat a altor taxe:
Alegei subiectul impozabil;
Alegei tipul taxei;
Introducei suma impozitului calculat.

17.6.2 Achitarea taxelor locale


Pentru ntocmirea achitrii taxelor locale servete documentul Achitarea taxelor locale.
Deschidei meniul Documente - Evidena impozitelor i taxelor - Achitarea taxelor locale.
Pentru introducerea unui element nou, activai pictograma
Completarea formei:
Indicai numrul i data Documentului;
Alegei subiectul impozabil;
Alegei tipul taxei;
Cmpul calculat reflect suma taxei calculate;
Introducei suma obinut de la pltitor.

de pe panel sau tasta Insert.

18.Rapoarte standard
18.1 Raportul "Balana de solduri (buget)"
Raportul conine pentru fiecare cont informaia despre solduri pentru nceputul i sfritul de
perioad i rulajele pe debit i credit pentru perioada dat.
Ajustarea raportului
Bilanul poate fi creat conform datelor evidenei contabile a organizaiei alese.
Prin intermediul butonului Formarea se ndeplinete structura raportului conform
configuraiei curente;
Butonul Titlu permite obinerea unei forme mai compacte a raportului, nu afieaz
titlul lui;
Butoanele de pstrare i restabilire a valorii permit pstrarea ajustrii de utilizatori a
rapoartelor pentru a le utiliza n continuare.
Forma reglrii raportului (deschis prin butonul Setare) permite indicarea tuturor
parametrilor posibili ai raportului, inclusiv i acelea care se indic n forma principal. Forma conine
urmtoarele paneluri:
Principale:
Dat inceputului i sfritului perioadei;
Instituia pentru care se creeaz raportul;
Sold desfurat - dac indicatorul este fixat, soldurile iniiale i finale pentru conturile
stabilite vor fi afiate n forma desfurat. Lista acestor conturi i regulile de calcul al soldului
desfurat pentru ele se indic pe panelul Sold desfurat;
Detalizare dup subconturi i analitic - cnd indicatorul nu este fixat, n raport se
afieaz numai soldurile i rulajele pe conturi ale nivelului de sus. Dar, dac indicatorul este fixat,
atunci n raport vor nimeri datele i pe subconturi, dar pentru unele conturi i datele care conin
analitica. Lista conturilor care se divizeaz pe analitici i ordinal analiticii se indic pe panel.
Date despre valute - dac indicatorul este fixat, pentru conturile valutare se va afia i
suma n valut;
Date cu privire la conturile extrabilaniere - dac indicatorul este fixat, n raport vor fi
afiate nu numai conturi bilaniere, dar i acele care nu intr n bilan. Rulajele i soldurile pentru
conturile extrabilaniere nu se includ n suma total afiat.
Detalierea
Pe panel se ajusteaz regulile detalierii unor conturi anumite. n fiecare rind se indic regula
detalierii unui singur cont.
Alegem contul pentru care se indic regula;
n colana Pe subconturi poate fi fixat indicatorul de detaliere pe subconturi;
n coloana Pe subconto poate fi indicat lista tipurilor de analitici dup care poate fi
detalizat contul.
Sold desfurat
Pe panel se ajusteaz regulile de calcul al soldului desfurat i a conturilor alese. n fiecare
rnd se indic regula pentru un singur cont.
Alegei contul pentru care se ajusteaz regula;
n coloana Pe subconturi poate fi taxat indicatorul de desfurare a soldului pe
subconturi;
n coloana Pe subconto poate fi indicat lista tipurilor de analitici pentru care se poate
desfura soldul pentru cont. Soldul poate fi desfurat pe subconturi sau pe analitici.

18.2 Raportul " Balana de solduri a contului (buget))"


Raportul se utilizeaz pentru obinerea soldurilor i a rulajelor pentru contul ales. Raportul
permite obinerea rezulatatului detaliat pe subconturi, dar pentru conturi despre care se duce evidena
analitic detalierea pentru obiecte anumite ale evidenei analitice (analitica).
Ajustarea raportului
Raportul poate fi creat conform contului ales i pentru o anumit organizaie. Cu butonul
Formarea se execut afiarea raportului conform configuraiei curente. Butonul Titlu permite
obinerea unui raport mai compact, far afiarea titlului. Butoanele de pstrare i restabilire a
valorilor permit pstrarea configurrii raportului conform fiecrui utilizator pentru utilizarea lor n
continuare.
Forma ajustrii raportului (se deschide prin intermediul butonului Setare) permite
stabilirea tuturor parametrilor posibili ai raportului, inclusiv acelea care se indic n forma de baz.
Forma conine urmtoarele paneluri:
Panelul Principale:
Conine parametrii de baz ai raportului;
Datele nceputului i sfritului perioadei raportului;
Contul de eviden;
Instituia pentru care se creeaz raportul;
Date despre valute - dac indicatorul este fixat, pentru conturi valutare vor fi afiate
sume n valut;
Date despre cantitate - dac indicatorul este fixat, pentru conturi cantitative se va afia
cantitatea.
Panelul Detalizare:
Pe panel se indic reguli de detaliere a contului:
Pe subconturi - indicatorul detalierii contului pe subconturi;
Pe subconto - n list se indic tipurile analiticilor conform crora trebuie de detalizat
contul.
Panelul Selectare:
Selectarea datelor pentru raport n fiecare rnd se indic un element de selectare;
Indicatorul de folosire a elementului de selectare permite uor conectarea i deconectarea
unor elemente separate ale selectrii, fr includerea i excluderea elementelor;
Cmpul pe care se indic condiiile de selectare;
Tipul de comparaie condiia selectrii;
Valoarea sau valorile pentru comparaie;
Pentru condiiile de selectare a intervalului se introduc dou valori, care prezint limitele
intervalului. Dac se fixeaz o condiie la intrarea n list, valorile de comparaie se indic de lista de
valori.

18.3 Raportul "Analiza contului (buget.)"


Raportul afieaz soldul iniial i final pentru contul de eviden, de asemenea, rulajele n
coresponden cu conturile. Suplimentar, se poate obine detalierea conform subconturilor i
analiticilor i se pot deduce rezultatele intermediare cu o anumit periodicitate.
Rndurile raportului care conin rulajele cu conturi corespondente pot fi descifrate prin
registru de note contabile, dar rndurile cu solduri i rulaje pentru perioada dat pot fi descifrate prin
raportul Cartela conturilor.
Ajustarea raportului
Analiza poate fi creat conform contului ales al evidenei contabile pentru organizaia aleas.
Cu butonul Formarea se execut afiarea raportului conform configuraiei curente. Butonul
Titlu permite obinerea unui raport mai compact, far afiarea titlului. Butoanele de pstrare i

restabilire a valorilor permit pstrarea configurrii raportului pentru fiecare utilizator, pentru
pstrarea lor n continuare.
Forma raportului (care se deschide cu butonul Setare) permite stabilirea tuturor
parametrilor posibili ai raportului, inclusiv i acelea care se indic n forma de baz.
Panelul "Principal"
Conine parametrii principali:
Datele nceputului i sfritului perioadei;
Contul: se indic contul pe care l analizm;
Instituia: conform datelor evidenei contabile a acestei organizaii se formeaz raportul;
Arat rulajele: din list se poate alege periodicitatea cu care vor fi afiate rezultatele
intermediare;
Pe subconturi i analitice corespondente: cnd indicatorul este fixat, rulajele cu conturile
corespondente vor fi detaliate suplimentar pe subconturi i pe analitici, dac pe panelul "Detalizarea
conturilor corespondente" este instalat detalierea contului pe analitic;
Datele despre valute: dac indicatorul este fixat, pentru contul valutar vor fi afiate i
sumele n valut;
Datele despre cantitate: dac indicatorul este fixat, pentru contul cantitativ va fi afiat
cantitatea.
Panelul "Detalizarea contului"
Se indic regulile detalierii contului analizat.
Pe subconturi: criteriul detalierii contului pe subconturi;
Pe subconto: n list se indic lista de analitici conform creia trebuie de detalizat contul.
Panelul "Detalizarea conturilor corespondente":
Aici pot fi indicate regulile detalierii conturilor corespondente pe subcont. Aceste reguli
ncep s funcioneze dup fixarea pe primul panel a indicatorului "Pe subconturi i analitice
corespondente". Tabelul dispune de urmtoarele coloane:
Contul: pentru care se indic regula de desfurare;
Indicatorul desfurrii pe subconturi;
Subconto: pe care se va desfura contul.
Panelul "Selectare"
Selectarea datelor raportului. n fiecare rnd se indic un element al selectrii, care conine:
Indicatorul de utilizare a elementului de selectare. Permite deconectarea i conectarea
unor anumite elemente ale selectrii fr excluderea i includerea elementelor;
Cmpul, pe valoarea cruia se aplic condiiile selectrii;
Tipul comparaiei condiia selectrii;
Valoarea sau valorile pentru comparaie;
Pentru condiiile selectrii se introduc dou valori care prezint limitele intervalului.
Dac se aplic condiia la intarea n list, valorile de comparaie se indic de lista valorilor.

18.4 Raportul "Cartela contului (buget.)"


n raport se includ toate notele contabile cu contul ales sau notele contabile pe acest cont pe
valori concrete ale obiectelor evidenei analitice denumirea materialului, a instituiei-expeditor etc.
n afar de aceasta, n cartela contului se afieaz soldurile pentru nceputul i sfritul perioadei,
rulajele pentru perioada i soldurile dup fiecare not contabil.
Ajustarea raportului
Cartela contului poate fi creat conform contului ales al evidenei contabile pentru
organizaia aleas. Cu butonul Formarea se execut afiarea raportului conform configuraiei
curente. Butonul Titlu permite obinerea unui raport mai compact, far afiarea titlului. Butoanele

de pstrare i restabilire a valorilor permit pstrarea configurrii raportului pentru fiecare utilizator,
pentru pstrarea lor n continuare.
Forma raportului (care se deschide cu butonul Setare) permite stabilirea tuturor
parametrilor posibili ai raportului, inclusiv i acelea care se indic n forma de baz. Forma conine
urmtoarele paneluri:
Principale:
Datele nceputului i sfritului perioadei raportului;
Instituia: conform datelor evidenei contabile acestei organizaii se formeaz raportul;
Contul evidenei;
Perioada, pentru care trebuie de afiat rulajele.
Selectare:
Selectarea datelor raportului. n fiecare rnd se indic un singur element de selectare, care
conine:
Indicatorul de folosire a elementului de selectare. Permite uor conectarea i deconectarea
unor elemente separate a selectrii fr includerea i excluderea elementelor;
Cmpul, pe valorile cruia se indic condiiile de selectare;
Tipul de comparaie condiia selectrii;
Valoarea sau valorile pentru comparaie:
Valoarea sau valorile pentru comparaie. Pentru condiiile de selectare a intervalului se
introduc dou valori, care prezint limitele intervalului. Dac se fixeaz o condiie la intarea n list,
valorile de comparaie se indic de ctre lista de valori.

18.5 Raportul "Rulajele contului (buget)"


Raportul permite afiarea rulajelor contului n coresponden cu conturile i soldurile pentru
nceputul i sfritul perioadei cu o periodicitate determinat. Suplimentar, putem obine detalierea pe
subconturi i analitici a contului analizat.
Ajustarea raportului
Analiza poate fi creat conform contului ales al evidenei contabile pentru organizaia aleas.
Cu butonul Formarea se execut afiarea raportului conform configuraiei curente. Butonul
Titlu permite obinerea unui raport mai compact, far afiarea titlului. Butoanele de pstrare i
restabilire a valorilor permit pstrarea i ajustarea raportului pentru fiecare utilizator, pentru pstrarea
lor n continuare.
Forma raportului (care se deschide cu butonul Setare) permite stabilirea tuturor
parametrilor posibili ai raportului, inclusiv i acelea care se indic n forma de baz. Forma conine
urmtoarele paneluri:
Panelul "Principale"
Panelul conine parametrii de baz:
Datele nceputului i sfritului perioadei raportului;
Cont: se indic contul care se analizeaz;
Instituia: conform datelor evidenei contabile a acestei organizaii se formeaz raportul;
Perioada: se determin periodicitatea cu care vor fi afiate rezultatele intermediare;
Toate perioadele: dac indicatorul este fixat, vor fi afiate i acele perioade pentru care nu
au fost rulaje;
Date despre valute: dac indicatorul este fixat, pentru contul valutar vor fi afiate i
sumele n valut;
Date despre cantitate: dac indicatorul este fixat, pentru contul cantitativ va fi afiat
cantitatea;
Soldul iniial: afiarea soldului iniial pe debit i/sau credit;

Soldul final: afiarea soldului final pe debit i/sau credit;


Rulajele pentru perioad: afiarea rulajelor debitoare i/sau creditoare pentru perioad;
Rulajele cu conturi: alegerea rulajelor cu conturi pe debit i/sau credit;
Pe subconturi: criteriul detalierii rulajelor cu conturi pe subconturi.
Panelul "Detalizarea contului"
Se determin regulile detalierii pentru contul analizat
Pe subconto: n list se indic tipuri de analitici conform crora trebuie de detalizat
contul.
Panelul "Selectare"
Selectarea datelor raportului. n fiecare rnd se indic un element de selectare a raportului,
care conine:
Indicatorul de folosire a elementului de selectare: permite uor conectarea i deconectarea
unor elemente separate ale selectrii, fr includerea i excluderea elementelor;
Cmpul, pe valorile cruia se indic condiiile de selectare;
Tipul de comparaie condiia selectrii;
Valoarea sau valorile pentru comparaie;
Valoarea sau valorile pentru comparaie;
Pentru condiiile de selectare a intervalului se introduc dou valori, care prezint limitele
intervalului. Dac se fixeaz o condiie la intarea n list, valorile de comparaie se indic de lista de
valori.

18.6 Raportul "Analiza subconto (buget.)"


Raportul afieaz soldul iniial i final i rulajele pentru perioad pe conturi, care conin
analitici alese.
Ajustarea raportului
Analiza poate fi creat conform analiticilor alese, folosite n evidena contabil pentru
organizaia aleas. Pe forma de baz a raportului se afl ajustarea pentru prima anlitic, ajustarea
pentru celelate analitici poate fi indicat pe forma de ajustare a raportului. Cu butonul Formarea
se execut afiarea raportului conform configurrii curente. Butonul Titlu permite obinerea unui
raport mai compact, far afiarea titlului. Butoanele de pstrare i restabilire a valorilor permit
pstrarea i ajustarea raportului pentru fiecare utilizator, pentru pstrarea lor n continuare.
Forma raportului (care se deschide cu butonul Setare) permite stabilirea tuturor
parametrilor posibili ai raportului, inclusiv i acelea care se indic n forma de baz.
Panelul "Principale"
Conine parametrii de baz:
Subconto 1, Subconto 2, Subconto 3: se indic tipurile de subconto i valorile subconto,
pe care vor fi preluctare i detaliate datele evidenei contabile. Dac este ales tipul subconto, n raport
se include conturile care conin subconto de acest tip. Astfel rndurile raportului vor fi grupate dup
valorile subconto dat. Dac, n afar de tipul de subconto, este aleas valoarea subconto, atunci ea va
fi folosit n calitate de filtru;
Instituia: conform datelor evidenei contabile a acestei organizaii se formeaz raportul;
Pe subconturi: dac indicatorul este fixat, n raportul suplimentar vor fi afiate totalurile
pe subconturi;
Date despre valute: dac indicatorul este fixat, pentru contul valutar vor fi afiate i
sumele n valut;
Date despre cantitate: dac indicatorul este fixat, pentru contul cantitativ va fi afiat
cantitatea.
Panelul "Selectare"
Selectarea datelor raportului. n fiecare rnd se indic un element de selectarea raportului,
care conine:

Indicatorul de folosire a elementului de selectare. Permite uor conectarea i deconectarea


unor elemente separate ale selectrii, fr includerea i excluderea elementelor;
Cmpul , pe valorile cruia se indic condiiile de selectare;
Tipul de comparaie condiia selectrii;
Valoarea sau valorile pentru comparaie;
Pentru condiiile de selectare a intervalului se introduc dou valori, care prezint limitele
intervalului. Dac se fixeaz o condiie la intrarea n list, valorile de comparaie se indic de lista de
valori.

18.7 Raportul "Deschide raportul Balana de solduri AH"


Raportul conine pentru fiecare cont informaia despre solduri la nceput i la sfrit de
perioada dat i rulajele pe debit i credit pentru perioada dat.
Ajustarea raportului
Raportul poate fi creat pe baza datelor evidenei contabile a organizaiei alese. Cu butonul
Formarea se execut afiarea raportului conform configurrii curente. Butonul Titlu permite
obinerea unui raport mai compact, far afiarea titlului. Butoanele de pstrare i restabilire a
valorilor permit pstrarea i ajustarea raportului pentru fiecare utilizator, pentru pstrarea lor n
continuare.
Forma raportului (care se deschide cu butonul Setare) permite stabilirea tuturor
parametrilor posibili ai raportului, inclusiv i acelea care se indic n forma de baz. Forma conine
urmtoarele paneluri:
Principale:
Datele nceputului i sfritului perioadei raportului;
Instituia: conform datelor evidenei contabile a acestei organizaii se formeaz raportul;

Sold desfurat - dac indicatorul este fixat, soldul iniial i final pentru anumite
solduri vor fi afiate n forma desfurat. Lista acestor conturi i reguli de calcul al soldului
desfurat pe aceste conturi se indic pe panelul Sold desfurat;
Detalizare dup subconturi i analitic - cnd indicatorul nu este fixat, n raport se
afieaz numai soldul i rulajele pentru conturile nivelului superior. Dar, dac indicatorul este fixat,
n raport vor fi afiate datele i pentru subconturi, dar pentru anumite conturi datele pe analitici.
Lista conturilor detaliate pe analitici i ordinul analiticii se indic pe panel;
Date despre valute - dac indicatorul este fixat, pentru conturi valutare se va afia i
suma n valut;
Date cu privire la conturile extrabilaniere - dac indicatorul este fixat, n raport vor fi
afiate nu numai conturile bilaniere, dar i acelea care nu intr n bilan. Rulajele i soldurile pentru
conturile extrabilaniere nu se includ n suma total afiat.
Detalierea
Pe panel se ajusteaz regulile detalierii unor conturi separate. n fiecare rnd se indic regula
detalierii unui singur cont.
Alegem contul pentru care se indic regula;
n coloana Pe subconturi poate fi instalat semnul de detaliere pe subconturi;
n coloana Pe subconto poate fi instalat lista tipurilor de analitici, conform crora
trebuie de detaliat contul.
Sold desfurat
Pe panel se indic regula de calcul al soldului desfurat pe conturi alese. n fiecare rnd se
indic regula pentru un singur cont.
Alegem contul pentru care se indic regula;
n coloana Pe subconturi poate fi instalat semnul de desfurare a soldului pe
subconturi;

n coloana Pe subconto poate fi indicat lista de analitici pe care se desfoar soldul pe


cont. Soldul poate fi desfurat pe subconturi sau pe analitici.

18.8 Raportul Jurnal-general


Raportul conine pentru fiecare cont informaia despre rulajele pe debit i credit pentru
perioada dat.
Ajustarea raportului
Tastai pe panel butonul Setare. Raportul poate fi creat conform datelor de eviden
contabil a organizaiei alese i conform surselor de finanare. Cu ajutorul indicatorului, configurai
raportul i tasta-i butonul Executare.
Cu butonul Formarea se nregistreaz raportul conform configurrii curente.

18.9 Raportul Nota de contabilitate 17


Indicai perioada pentru care se creeaz raportul.
Tastai butonul Setare
Dac se formuleaz raportul valutar, fixai indicatorul Pe valute i n cmpul Valuta
indicai valuta;
Numrul NC: alegei din list nota de contabilitate corespunztoare;
Include tipurile de finanare: fixai indicatoarele pentru tipurile de finanare selectate;
Include organizaiile: fixai fanioanele pentru organizaii n coresponden cu care se
formeaz raportul.
Dup ajustarea raportului, tasta-i butonul Executare pentru a pstra ajustarea i butonul
Formarea pentru afiarea raportului.

19. Administrarea
Un rol important n administrarea programului l are arhivarea bazei informaionale. Aceast
procedur trebuie executat periodic, pentru ca n cazul defeciunii bazei de date, s fie posibili de a
restabili datele iniiale. Periodicitatea arhivrii depinde de intensitatea schimbrii volumului de date.
Se recomand de arhivat baza informaional zilnic, n mod obligatoriu o dat n sptmn.
Memorizarea fiierului cu baza informaional.
Pornii programul n regimul Designer,
Alegei meniul Administrare - Descarc baza de date. La ecran va aprea o fereastr
de dialog standard, pentru alegerea fiierului.
Alegei catalogul n care se vor salva datele i indicai denumirea fiierului, este
recomandat de indicat data cnd a fost creat fiierul.