Sunteți pe pagina 1din 10

Prezenţa regionalismelor, a cuvintelor derivate

cu sufixe diminutivale, a locuţiunilor;


Caracterul anonim, oral, colectiv;
Moduri de expunere folosite: naraţiunea,
descrierea, dialogul;
Tema comuniunii om – natură (prezenţa
elementelor naturii);
Doina este o confesiune, fiind scrisă la pers I sg;
Prezenţa exclamaţiilor retorice şi a interogaţiilor retorice;
Valoarea morfologică a verbului a fi este în general copulativă;
Doina cultă
Doina cultă