Sunteți pe pagina 1din 1

DETALIU 1-1

SCARA1:25
30

trotuar
strat nisip

PLAN FUNDATII
SCARA 1:50
3

hidroizolatie

pamant natural

0.00

dop de bitum

15

-0.15

13.85
3.30

4.45

4.40

7.75

4.95

1.15
Sb. 25x25 cm

25 15
10

B
4.35

-4.00

3.45

50

13.80

1.00

15

0.00

Rost de tasare

3.50

2.35

-0.15

4.50

-1.50

-1.50

4.40

hidroizolatie

Sb. 25x25 cm

F
1

Sb. 25x25 cm
1

275

275

-1.50

Sb. 25x25 cm

1.00

-1.50

1.00

-1.50

Sb. 25x25 cm

DETALIU 2-2
SCARA1:25
25

50

50

-4.00

50

-1.50

Sb. 25x25 cm

2
1

pamant natural

50

Rost de tasare

-4.00

pamant compactat

50

Sb. 25x25 cm

-4.00

-3.00

strat nisip

5.10

Rost de tasare

termiozolatie PEX

1
50

3.95

Cota pardoseala finita -2.50


Cota placa b.a.
-2.55

Sb. 25x25 cm

-4.00

275
90

1
2

3.95

-1.50
275

3.30

4.95
4.45

-2.50

1.15

4.40

1.15

275

25 15
10

7.75

13.85
4

-3.00

placa beton slab armata


hartie kraft

1.00

termiozolatie PEX
strat nisip

-4.00

pamant compactat
pamant natural

45

CATEGORIA DE IMPORTANRA: D(redusa)


CLASA DE IMPORTANTA: III
ZONA HAZARD SEISMIC: ag=0.15g; Tc=0.7s
CONDITII DE FUNDARE: conform studiu geotehnic

BETON / conf. C P012/1-2007: - C6/7.5 - in fundatii


- C8/10 - in elevatie
- C8/10 - in pardoseli
OTEL

- Pc52, OB37

Verificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat / expertiza nr.

Beneficiar:

DOMAN IONELA GEORGETA

Amplasament:
-cotele de nivel sunt raportare la cota 0.00 a constructiei
-acoperirea cu beton a armaturilor rezulta din forma si dimensiunile etrierilor si agrafelor; grosimea de acoperire cu beton a armaturilor
longitudinale de rezistenta din elementele in contact cu pamantul este de 4 cm.
-se vor folosi distantieri din mase plastice sau mortar de ciment pentru asigurarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armaturilor.
-barele longitudinale din elevatii vor fi prevazute la capete cu carlige de 90 cu lungimea de 20 cm. Innadirea prin suprapunere si
asigurarea ancorarii la intersectii a barelor longitudinale din elevatii se va face cu respectarea prevederilor pct. 9.7.1.1. din NP112-04 si pct. 7.1.2.2.2. din CR6-2006.
-pentru amplasarea si dimensionare goluri instalatii se vor consulta planurile de instalatii.
-la terminarea sapaturii se vor confirma natura terenului de fundare de catre geotehnician.

/ data

COMUNA PONOARELE, SATUL PONOARELE, JUD. MEHEDINTI

Specificatie

Nume

Sef Proiect

arh. Socu Ion

Proiectant

ing. Zorlescu Adrian

Desenat

ing. Zorlescu Adrian

h/l= 594 / 841 (0.50m2)

Semantura

Pr. nr.
180/2014
Faza

Scara:
1:50
1:25

Titlu proiect

-2.60

CONSTRUIRE LOCUINTA

Data:
12.2014

Titlu plansa

3.50

8.30

Cota pardoseala finita -2.50


Cota placa b.a.
-2.55

50

Rost de tasare

1.00

Sb. 25x25 cm

Plasa sudata
6/100 - 6/100

-4.00

3.95

-4.00

3.95

2.80

50

hartie kraft

Sb. 25x25 cm

-4.00

-2.60

placa beton slab armata

50

-4.00

-2.50

50

Plasa sudata
6/100 - 6/100

Sb. 25x25 cm

2
50

11.90

Cota pardoseala finita -2.50


Cota placa b.a.
-2.55

Sb. 25x25 cm

3.95

50

-4.00

Plasa sudata
6/100 - 6/100

Sb. 25x25 cm

Cota pardoseala finita -2.50


Cota placa b.a.
-2.55

Sb. 25x25 cm

-4.00

50

50

3.95

50

Sb. 25x25 cm

4.40

Cota pardoseala finita -2.50


Cota placa b.a.
-2.55

4.95

-4.00

2.80

Sb. 25x25 cm

Plasa sudata
6/100 - 6/100

Plasa sudata
6/100 - 6/100

-4.00

2.95

Cota pardoseala finita -2.50


Cota placa b.a.
-2.55

-4.00

2.95

-4.00

3.45

Plasa sudata
6/100 - 6/100

50

-4.00

-4.00
1

-4.00

50

50

13.80

Sb. 25x25 cm

90

Sb. 25x25 cm
1

Sb. 25x25 cm

90

275

Sb. 25x25 cm

275

1.15

2.35

275

PLAN SI DETALII FUNDATIE

D.T.A.C.
Plansa

R1

Allplan 2014