Sunteți pe pagina 1din 34

ORDONAN DE URGEN Nr.

90 din 24 iunie 2008


privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile
Text n vigoare ncepnd cu data de 12 mai 2013
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative
modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 9 mai 2013.
Act de baz
#B: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008
Acte modificatoare
#M1: Legea nr. 278/2008
#M2: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2009
#M3: Ordonana Guvernului nr. 23/2012
#M4: Legea nr. 187/2012
#M5: Legea nr. 149/2013
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu
font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat
modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc.
#CIN
NOTE:
1. Titlul actului normativ a fost modificat conform art. I pct. 1 din Ordonana Guvernului nr.
23/2012 (#M3).
2. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 a fost aprobat cu modificri prin Legea
nr. 278/2008 (#M1).
#B
Avnd n vedere c, n calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene,
Romniei i revine sarcina de a transpune i implementa directivele emise de Uniunea
European,
n scopul transpunerii Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European i a
Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate, de modificare a
directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a
Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006,
n vederea realizrii unei abordri armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene,
pentru asigurarea conformitii auditului statutar din Romnia cu cerinele directivelor
europene, prin revizuirea permanent a legislaiei n domeniu, precum i pentru crearea unui
sistem de supraveghere n interes public pentru auditorii statutari i firmele de audit n baza
principiilor europene,
pentru a preveni consecinele negative ale nepromovrii n regim de urgen a prezentului act
normativ, avnd n vedere dispoziiile art. 53 "Transpunerea" din Directiva 2006/43/CE din 17
mai 2006 a Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i
al conturilor consolidate i de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE,
care prevd c statele membre adopt i public dispoziiile necesare pentru a se conforma
directivei nainte de 29 iunie 2008, statele membre trebuie s informeze Comisia European cu

privire la aceasta i s transmit Comisiei Europene textele principalelor dispoziii de drept


intern pe care le adopt n domeniul reglementat de Directiva 2006/43/CE.
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
TITLUL I
Auditul statutar
CAP. 1
Obiect i definiii
ART. 1
Obiectul
Prezentul titlu reglementeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate, ntocmite potrivit legii contabilitii i reglementrilor contabile
aplicabile.
ART. 2
Definiii
n nelesul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
1. auditul statutar reprezint auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor financiare
anuale consolidate, aa cum este prevzut de legislaia comunitar, transpus n reglementrile
naionale;
2. auditorul statutar este persoana fizic autorizat, n conformitate cu prevederile prezentei
ordonane de urgen, de ctre autoritatea competent, respectiv Camera Auditorilor Financiari
din Romnia (CAFR), s efectueze audit statutar;
3. firma de audit este persoana juridic sau orice alt entitate, indiferent de forma juridic a
acesteia, care este autorizat de autoritatea competent, respectiv CAFR, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, s efectueze audit statutar;
4. entitate de audit dintr-o ter ar nseamn o entitate, indiferent de forma sa juridic, ce
efectueaz audituri ale situaiilor financiare anuale sau ale situaiilor financiare anuale
consolidate ale unei societi comerciale nregistrate ntr-o ter ar;
5. auditor dintr-o ter ar nseamn o persoan fizic care efectueaz audituri ale situaiilor
financiare anuale sau ale situaiilor financiare anuale consolidate ale unei societi comerciale
nregistrate ntr-o ter ar;
6. auditor al grupului nseamn auditorul(ii) statutar(i) sau firma(ele) de audit care efectueaz
auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate;
7. reea nseamn o structur complex:
(i) care are drept scop cooperarea i creia i aparine un auditor statutar sau o firm de
audit; i
(ii) care are drept scop n mod evident distribuia profiturilor sau a costurilor ori are n comun
acionariatul, controlul sau gestionarea, politici i proceduri de control al calitii, o strategie de
afaceri, folosirea unei mrci sau a unei pri nsemnate a resurselor profesionale;
8. ntreprindere afiliat la o firm de audit nseamn orice entitate, indiferent de forma sa
juridic, ce este legat de firma de audit prin acionariat, control sau conducere comun;
9. raportul de audit reprezint raportul prevzut de Directiva 78/660/CEE, respectiv de
Directiva 83/349/CEE, aa cum acestea sunt transpuse n legislaia naional;
10. autoritile competente sunt autoritile sau organele desemnate prin lege care sunt
responsabile pentru reglementarea i/sau supravegherea n interes public a auditorilor statutari
i a firmelor de audit sau pentru aspecte specifice ale acestora. Prin referina la autoritatea

competent se nelege o trimitere la autoritile sau organismele responsabile pentru funciile la


care se face referire;
11. Standardele internaionale de audit (ISA) reprezint Standardele internaionale de audit,
declaraiile i standardele aferente, n msura n care sunt relevante pentru auditul statutar,
emise de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB) din cadrul
Federaiei Internaionale a Contabililor (IFAC);
12. Standardele internaionale de raportare financiar reprezint Standardele internaionale
de raportare financiar (IFRS), Standardele internaionale de contabilitate (IAS) i interpretrile
aferente (Interpretrile SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde i
interpretrile aferente, standardele i interpretrile viitoare aferente, emise sau adoptate de
ctre Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB), aa cum sunt aprobate
de Uniunea European, traduse i publicate n limba romn;
13. entitile de interes public sunt persoanele juridice definite potrivit reglementrilor
contabile;
14. cooperativ este o societate cooperativ european, aa cum este definit la art. 1 din
Regulamentul nr. 1.435/2003/CE al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societii
cooperative europene (SCE) sau orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar
n temeiul legii care reglementeaz activitatea cooperativelor;
15. nepractician nseamn orice persoan fizic ce, pentru cel puin 3 ani nainte de
implicarea sa n gestionarea sistemului de supraveghere n interes public, nu a efectuat audituri
statutare, nu a deinut drepturi de vot ntr-o firm de audit, nu a fost membru al organului
administrativ sau de gestiune al unei firme de audit i nu a fost angajat sau asociat sub o alt
form la o firm de audit;
16. partener(i)-cheie de audit nseamn:
a) auditorul(ii) statutar(i) desemnat(i) de o firm de audit pentru o anumit misiune de audit,
ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar n numele firmei de
audit; sau
b) n cazul auditului statutar al unui grup, cel puin auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt)
desemnat(i) de o firm de audit ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului
statutar la nivelul grupului i auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(i) ca fiind
responsabilul(ii) principal(i) la nivelul filialelor semnificative; sau
c) auditorul(ii) statutar(i) care semneaz raportul de audit;
17. pri reprezentative ale interesului public nseamn orice pri interesate n
supravegherea n interes public a activitii de audit statutar, n dezvoltarea i implementarea
standardelor de audit sau de contabilitate (ISA i IFRS), inclusiv prile implicate n
monitorizarea procesului de implementare a standardelor, n vederea asigurrii publicului de
faptul c organismele profesionale acioneaz n interes public, precum i alte pri interesate n
rezultatele activitii de audit sau de aplicare a IFRS. Pri reprezentative ale interesului public
pot fi autoritile publice (Guvern, organisme cu atribuii de reglementare a unui sector specific
de activitate), organismele profesionale, precum i o gam larg de utilizatori ai situaiilor
financiare, cum sunt investitorii, analitii financiari, angajaii, instituiile de credit, publicul larg i
altele asemenea;
18. statul membru are semnificaia prevzut n Tratatul de aderare la Uniunea European;
19. terele ri sunt rile din afara Uniunii Europene;
20. Camera Auditorilor Financiari din Romnia, denumit pe parcursul prezentei ordonane
de urgen Camera, este persoana juridic autonom nfiinat potrivit legii, care funcioneaz
ca organizaie profesional de utilitate public fr scop patrimonial, n domeniul auditului
statutar;
21. Organismul de supraveghere n interes public a activitii de audit statutar este
organismul nfiinat n Romnia, potrivit titlului II, n scopul supravegherii n interes public a
activitii de audit statutar, cu respectarea cerinelor Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a

Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i al


conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de
abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 157 din 9 iunie 2006.
CAP. 2
Aprobare, educaie continu i recunoatere reciproc
ART. 3
(1) Activitatea de audit statutar se efectueaz numai de ctre auditorii statutari sau de firmele
de audit care au fcut obiectul autorizrii, respectiv aprobrii n condiiile prevzute de prezenta
ordonan de urgen.
(2) Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor
de audit este Camera Auditorilor Financiari din Romnia.
(3) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit revine
organismului de supraveghere n interes public.
ART. 4
(1) O persoan fizic poate fi autorizat s efectueze audit statutar, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, dup efectuarea stagiului de pregtire practic i
promovarea examenului de competen profesional.
(2) Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care ndeplinesc
cumulativ cel puin urmtoarele condiii:
a) au o bun reputaie.
Buna reputaie trebuie s aib n vedere un comportament profesional adecvat, cu
respectarea cerinelor Codului etic emis de IFAC i adoptat de Camer, aa cum se prevede la
art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc buna reputaie sunt stabilite de Camer, cu aprobarea
organismului de supraveghere n interes public;
b) au absolvit o instituie de nvmnt economic superior sau un nivel echivalent, n
condiiile stabilite prin regulamentul emis de Camer i aprobat de organismul de supraveghere
n interes public;
c) au urmat un curs de instruire teoretic;
d) au efectuat un stagiu de pregtire practic, n conformitate cu prevederile art. 9;
e) au promovat examenul de competen profesional, organizat sau recunoscut de
autoritatea competent pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit.
ART. 5
Autorizarea firmelor de audit
Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitile care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) persoanele fizice care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit trebuie s
ndeplineasc cel puin condiiile prevzute la art. 4 i trebuie s fie autorizate, respectiv
aprobate ca auditori statutari n Romnia;
#M1
b) o majoritate a drepturilor de vot n firma de audit trebuie s fie deinut de firme de audit
care sunt autorizate n oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care ndeplinesc
cel puin condiiile prevzute la art. 4. Pentru scopul auditului statutar al societilor cooperative
europene i al entitilor similare, autoritile competente prevzute la titlul II pot stabili
reglementri specifice cu privire la drepturile de vot;
c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar
nu mai mult de 75%, trebuie s fie reprezentat de firme de audit autorizate n oricare dintre
statele membre sau de persoane fizice care ndeplinesc cel puin condiiile prevzute la art. 4.
n cazul n care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2

membri, unul dintre acetia trebuie s ndeplineasc cel puin condiiile menionate n prezentul
articol;
#B
d) firma de audit trebuie s aib o bun reputaie.
ART. 6
Retragerea autorizrii
(1) Autorizarea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se retrage dac buna reputaie
a acestuia (acesteia) a fost compromis.
(2) Autorizarea unei firme de audit va fi retras dac a fost compromis buna reputaie sau
dac oricare dintre condiiile prevzute la art. 5 lit. b) i c) nu mai este ndeplinit i trece un
termen mai mare de 6 luni de la momentul n care oricare dintre condiiile respective a ncetat
s mai fie ndeplinit.
(3) Pentru auditorii statutari i firmele de audit care sunt autorizai (autorizate) i n alte state
membre i care sunt nregistrai (nregistrate) n Registrul public din Romnia n conformitate cu
art. 15 alin. (1) lit. c), n cazul n care se retrage autorizarea, indiferent de motiv, Camera
comunic acest fapt, precum i motivele retragerii autorizrii ctre autoritile competente
relevante din statul membru n care auditorul statutar, respectiv firma de audit este autorizat().
(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea retragerii autorizrii auditorilor statutari i a
firmelor de audit revine organismului de supraveghere n interes public.
ART. 7
Examenul de competen profesional
Examenul de competen profesional prevzut la art. 4 alin. (2) lit. e) trebuie s garanteze
nivelul necesar de cunotine teoretice n domeniile relevante pentru auditul statutar, precum i
capacitatea de a aplica n practic cunotinele teoretice. Cel puin o parte a acestui examen se
susine sub form de prob scris.
ART. 8
Testul de cunotine teoretice
(1) Testul privind cunotinele teoretice inclus n examenul de competen profesional va
acoperi, n special, urmtoarele domenii:
a) teoria i principiile contabilitii generale;
b) cerinele legale i standardele referitoare la ntocmirea situaiilor financiare anuale i a
situaiilor financiare anuale consolidate;
c) IFRS;
d) analiza financiar;
e) contabilitatea costurilor i contabilitatea managerial;
f) managementul riscului i controlul intern;
g) auditul i aptitudinile profesionale;
h) cerinele legale i standardele profesionale referitoare la auditul statutar i la auditorii
statutari;
i) ISA;
j) etica profesional i independena.
(2) Testul va acoperi, de asemenea, cel puin urmtoarele domenii:
a) legea societilor comerciale i guvernana corporativ;
b) legea falimentului i alte proceduri similare;
c) legislaia fiscal;
d) codul civil i codul comercial;
e) legea asigurrilor sociale i Codul muncii;
f) tehnologia informaiei i sistemele computerizate;
g) economia financiar, general i de afaceri;
h) matematica i statistica;
i) principiile de baz ale managementului financiar al ntreprinderilor.

ART. 9
Pregtire practic i excepii
(1) Camera stabilete normele pentru desfurarea stagiului de pregtire practic a
stagiarilor n activitatea de audit statutar.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 10 lit. b), Camera poate prevedea c o persoan care
are o diplom universitar la nivel de master sau o calificare echivalent n unul ori mai multe
dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate beneficia de o reducere a vechimii n
activitatea financiar-contabil cu durata programului de master recunoscut de Camer
(echivalarea fiind de o jumtate de an pentru fiecare semestru de studiu).
(3) Prin excepie de la prevederile art. 10 lit c), Camera poate prevedea c o persoan care a
promovat un examen universitar sau de nivel echivalent ori care posed o diplom universitar
sau o calificare echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8
poate fi exceptat s mai susin testul de cunotine n domeniul financiar-contabil, n vederea
accesului la stagiu, pentru domeniile acoperite de acea examinare sau de acea diplom.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 7 i 8, Camera poate prevedea c o persoan care a
promovat un examen universitar sau de nivel echivalent ori care posed o diplom universitar
la nivel de master sau o calificare echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care se
face referire la art. 8 poate fi exceptat de la testul de cunotine teoretice inclus n examenul de
competen profesional, pentru domeniile acoperite de acel examen sau de acea diplom.
(5) Excepiile prevzute la alin. (2) - (4) se pot acorda numai n baza unui protocol ncheiat
ntre Camer i instituiile care au eliberat/recunoscut diplomele/calificrile respective. Nu se pot
opera excepii de la testul de aplicare a cunotinelor n practic.
(6) Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere n interes public, stabilete
condiiile n care pot fi acordate derogri cu privire la testul de cunotine teoretice inclus n
examinri. Camera stabilete prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere n
interes public, criteriile care stau la baza ncheierii protocoalelor privind acordarea de excepii.
(7) Pentru a asigura capacitatea de a aplica n practic cunotinele teoretice a cror testare
este inclus n examen, un stagiar va efectua un stagiu de pregtire practic de cel puin 3 ani,
care va cuprinde, printre altele, auditarea situaiilor financiare anuale, a situaiilor financiare
anuale consolidate sau a unor situaii financiare similare. Cel puin dou treimi din acest stagiu
practic va fi efectuat cu un auditor statutar sau cu o firm de audit autorizat() n orice stat
membru.
(8) Camera trebuie s se asigure c stagiul este efectuat sub ndrumarea unor persoane care
ofer garanii suficiente n ceea ce privete capacitatea lor de a oferi pregtire practic.
(9) Stagiarii n activitatea de audit statutar pot efectua stagiul de pregtire practic prin
participarea la activitatea de audit statutar, n cadrul unor cabinete individuale sau firme de
audit, potrivit normelor elaborate de Camer. Pentru stagiarii n activitatea de audit statutar,
cabinetele individuale sau firmele de audit vor elibera un document oficial care s ateste
efectuarea stagiului.
ART. 10
Stagiari n activitatea de audit statutar
Sunt stagiari n activitatea de audit statutar persoanele fizice care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) sunt liceniate ale unei faculti cu profil economic sau sunt liceniate ale unei alte faculti
i au urmat un program de pregtire suplimentar cu profil economic. Diploma obinut la
absolvirea facultii, respectiv n urma programului de pregtire suplimentar trebuie s fie
recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului;
b) au o vechime n activitatea financiar-contabil de minimum 4 ani;
c) au promovat testul de verificare a cunotinelor n domeniul financiar-contabil pentru
accesul la stagiu;
d) ndeplinesc cerinele Codului etic.

ART. 11
Formarea profesional continu
(1) Camera trebuie s se asigure c auditorii statutari particip la programe adecvate de
formare profesional continu pentru a-i menine cunotinele teoretice, competenele i
valorile profesionale la un nivel suficient de nalt. Camera, cu avizul organismului de
supraveghere n interes public, emite norme cuprinznd obligaiile ce revin auditorilor statutari
cu privire la formarea profesional continu a acestora.
(2) Nerespectarea cerinelor privind formarea profesional continu, prevzute n normele
emise de Camer, se sancioneaz n mod corespunztor, astfel cum se prevede n
reglementrile specifice emise de Camer, coroborate cu prevederile cap. VII.
(3) Camera implementeaz standardele de etic profesional, controlul intern de calitate al
activitii auditorilor statutari i al firmelor de audit, a cror adoptare este supus avizrii de
ctre organismul de supraveghere n interes public.
(4) Camera adopt i dezvolt ghiduri i ndrumri cu privire la Standardele internaionale de
audit.
(5) Sub supravegherea n interes public a organismului de supraveghere n interes public,
Camera este autoritatea competent pentru calificrile educaionale, organizarea pregtirii
profesionale continue, examinarea competenei profesionale, n conformitate cu standardele
educaionale emise de IFAC.
ART. 12
Aprobarea auditorilor statutari din alte state membre
(1) Camera stabilete proceduri pentru aprobarea auditorilor statutari care au fost autorizai n
alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Aceste proceduri nu depesc cerina de a promova un test de aptitudini n conformitate
cu art. 4 din Directiva 89/48/CEE a Consiliului privind sistemul general de recunoatere a
diplomelor de nvmnt superior acordate pentru formare profesional cu durata minim de 3
ani, transpus n legislaia naional.
(3) Testul de aptitudini se susine n limba romn i include cunotine din legislaia
romneasc, n msura n care sunt relevante pentru auditul statutar.
(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit din alte
state membre revine organismului de supraveghere n interes public.
ART. 13
(1) Camera elaboreaz proceduri i norme referitoare la autorizarea auditorilor statutari i a
firmelor de audit. Aceste norme trebuie aprobate de organismul de supraveghere n interes
public.
(2) Reclamaiile privind deciziile luate de Camer, referitoare la autorizare sau refuzuri de
autorizare a auditorilor statutari sau a firmelor de audit, trebuie adresate organismului de
supraveghere n interes public. Reclamaiile trebuie efectuate n 30 de zile de la data la care
decizia a fost comunicat auditorului statutar sau firmei de audit.
(3) Auditorii statutari i firmele de audit nemulumii (nemulumite) de deciziile luate de
organismul de supraveghere n interes public pot ataca aceste decizii la instanele de judecat
competente, n condiiile legii.
ART. 14*)
Registrul public
(1) Auditorii statutari i firmele de audit sunt nregistrai (nregistrate) ntr-un registru public, n
conformitate cu prevederile art. 15 i 16.
(2) Fiecare auditor statutar i fiecare firm de audit sunt identificai (identificate) n Registrul
public printr-un numr individual. Informaiile referitoare la auditorii statutari i firmele de audit
se pstreaz i ntr-un registru n format electronic, care este accesibil publicului pe site-ul
Camerei, n conformitate cu art. 15 i 16.

(3) Registrul public conine, de asemenea, adresa i datele de contact ale Camerei, care este
responsabil att pentru autorizarea, respectiv aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de
audit potrivit prezentei ordonane de urgen, pentru asigurarea calitii, ct i pentru investigaii
i sanciuni aplicate auditorilor statutari i firmelor de audit, potrivit dispoziiilor prezentei
ordonane de urgen, precum i datele de contact i detalii cu privire la organismul de
supraveghere n interes public.
(4) Camera este autoritatea competent responsabil cu ntocmirea, actualizarea i
publicarea Registrului public, sub monitorizarea organismului de supraveghere n interes public.
(5) Registrul public se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(6) Modificrile intervenite n Registrul public se public trimestrial n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(7) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, se public cel puin informaiile cerute la art. 15
alin. (1) lit. a) i alin. (2), pentru auditorii statutari, i informaiile cerute la art. 16 alin. (1) lit. a), b)
i c) i alin. (2), pentru firmele de audit.
(8) Informaiile solicitate la art. 15 i 16 se public integral, n format electronic. Registrul
public electronic se va actualiza trimestrial prin grija Camerei.
(9) n mprejurri excepionale, Camera poate suspenda obligaia de aplicare a cerinelor
menionate n prezentul articol, precum i cu privire la cerinele de nregistrare a auditorilor
statutari referitoare la dezvluirea informaiilor, doar n msura n care acest lucru este necesar
pentru a reduce o ameninare semnificativ i iminent la adresa siguranei personale a oricrei
persoane.
(10) Prin regulamentul intern emis de Camer, cu avizul organismului de supraveghere n
interes public, se stabilesc condiiile n care se aplic prevederile prezentului articol.
(11) Orice modificare intervenit n Registrul public va fi operat n Registrul public electronic
n 10 zile lucrtoare de la data comunicrii acesteia ctre Camer.
(12) Sub responsabilitatea Camerei, Registrul public trebuie s devin complet operaional
pn la data de 29 iunie 2009.
#CIN
*) A se vedea i Decizia Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile nr. 41/2012 pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizrii i publicrii
Registrului public al auditorilor financiari din Romnia de ctre Camera Auditorilor Financiari din
Romnia.
#B
CAP. 3
nregistrarea
ART. 15
nregistrarea auditorilor statutari
(1) n Registrul public electronic se menioneaz cel puin urmtoarele informaii privind
auditorii statutari:
a) numele, prenumele, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) dac este cazul, numele, adresa, adresa de website i numrul individual de nregistrare
ale firmei de audit la care auditorul statutar este angajat ori asociat ca partener sau n orice alt
mod cu firma respectiv;
c) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca auditor statutar la autoritile
competente ale altor state membre ale Uniunii Europene i/sau ale altor tere ri, inclusiv
numele autoritii(lor) de nregistrare i, dac este cazul, numrul (numerele) de nregistrare la
acestea.
(2) Auditorii statutari din tere ri, nregistrai n conformitate cu art. 51, sunt indicai n mod
clar n Registrul public ca atare, ntr-o seciune distinct, i nu ca auditori statutari.

ART. 16
nregistrarea firmelor de audit
(1) Pentru fiecare firm de audit, Registrul public electronic conine cel puin urmtoarele
informaii:
a) numele, adresa i numrul de nregistrare;
b) forma juridic;
c) informaii de contact, persoana principal de contact i, acolo unde este cazul, adresa de
website;
d) adresa fiecrui birou deschis n Romnia;
e) numele, prenumele i numrul de nregistrare sau asimilat, pentru toi auditorii statutari
angajai sau asociai ca parteneri ori n alt mod cu firma de audit;
f) numele i adresa la care i desfoar activitatea, dup caz, pentru toi acionarii/asociaii;
g) numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de coresponden, dup caz,
pentru membrii consiliului de administraie ori de conducere;
h) apartenena firmei la o reea, precum i o list cu numele i adresele firmelor membre i
afiliate sau o indicare a locului unde aceste informaii pot fi accesate de public, dac este cazul;
i) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca firm de audit la autoritile competente
ale altor state membre ale Uniunii Europene i/sau ale terelor ri, inclusiv numele i adresa
autoritii(lor) de nregistrare i, dac este cazul, numrul (numerele) de nregistrare.
(2) Entitile de audit din tere ri, nregistrate n conformitate cu art. 51, sunt indicate n mod
clar n Registrul public, ntr-o seciune distinct, ca atare, i nu ca firme de audit.
#M3
(3) Firmele de audit stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparinnd
Spaiului Economic European, n care efectueaz n mod legal activitatea de audit, se pot
nscrie n Registrul public, n vederea efecturii activitii de audit n Romnia n condiiile
prezentei ordonane de urgen, fiindu-le recunoscut autorizarea obinut n statul de origine.
(4) Firmele de audit stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparinnd
Spaiului Economic European, n care efectueaz n mod legal activitatea de audit, pot efectua
aceast activitate n Romnia i n mod temporar sau ocazional. n aceast situaie, firmele de
audit sunt exceptate de la procedura de nscriere n Registrul public.
(5) nscrierea firmelor de audit prevzute la alin. (3) n Registrul public se face n cel mult 30
de zile de la data prezentrii de ctre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada
ndeplinirii condiiilor legale.
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3) - (5), Camera elaboreaz norme, care se aprob
prin decizie a Consiliului superior al organismului de supraveghere n interes public.
#B
ART. 17
Actualizarea informaiilor nregistrate
(1) n cazul n care apar modificri ale informaiilor cuprinse n Registrul public, auditorii
statutari i firmele de audit au obligaia notificrii Camerei n termen de 10 zile lucrtoare de la
apariia acestora.
(2) Necomunicarea modificrilor n termenul prevzut la alin. (1) poate atrage declanarea
procedurilor de investigaie i disciplin, conform dispoziiilor prevzute de prezenta ordonan
de urgen. De la aceast prevedere fac excepie cazurile de for major prevzute n normele
emise de Camer i avizate de organismul de supraveghere n interes public.
ART. 18
Responsabilitatea pentru nregistrarea informaiilor
(1) Informaiile furnizate Camerei n legtur cu nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor
de audit, precum i actualizarea informaiilor n conformitate cu art. 15, 16 i 17 sunt semnate
de auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de audit.

(2) n cazul n care informaiile sunt furnizate n format electronic, acest lucru se realizeaz
prin intermediul semnturii electronice, conform legislaiei aplicabile n domeniu.
ART. 19
Limba
Informaiile prezentate n limba romn vor fi introduse n Registrul public electronic i n
limba englez, prin traducere asigurat prin grija Camerei, cu meniunea c aceasta este
autorizat sau nu.
CAP. 4
Cerine profesionale
ART. 20
Etica profesional
(1) Camera adopt Codul etic emis de IFAC. Codul etic este tradus i publicat n limba
romn prin grija Camerei.
(2) Organismul de supraveghere n interes public, mpreun cu Camera, se asigur c toi
auditorii statutari i toate firmele de audit respect principiile de etic profesional, care se
refer cel puin la funcionarea lor n interes public, integritatea i obiectivitatea, competena
profesional i atenia cuvenit acestora, aa cum sunt definite acestea n Codul etic.
ART. 21
Independena i obiectivitatea
(1) Atunci cnd efectueaz un audit statutar, auditorul statutar i/sau firma de audit este
independent() de entitatea auditat i nu este implicat() n procesul decizional al entitii
auditate, n nelesul Codului etic.
(2) Persoanele crora li s-a atribuit calitatea de membru al Camerei nu pot angaja sau
desfura activiti care le prejudiciaz ori care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea,
independena sau reputaia profesional, astfel cum acestea sunt definite n Codul etic.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit nu trebuie s efectueze un audit statutar n cazul
n care exist orice relaie financiar direct sau indirect, de afaceri, de ncadrare n munc ori
un alt tip de relaie - inclusiv prestarea de servicii suplimentare, altele dect cele de audit - ntre
auditorul statutar, firma de audit sau reeaua de care aparine firma de audit, pe de o parte, i
entitatea auditat, pe de alt parte, n astfel de circumstane n care o ter parte obiectiv,
rezonabil i informat ar putea trage concluzia c independena auditorului statutar sau a
firmei de audit poate fi compromis.
#M3
(4) n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit este afectat() de existena anumitor
situaii ce pot conduce la ameninri la adresa independenei sale, cum ar fi cele de verificare a
propriei activiti, interes propriu, intimidare, relaii de reprezentare sau de familie, aa cum
aceste ameninri sunt definite n Codul etic, auditorul statutar sau firma de audit trebuie s
aplice msuri de protecie pentru a reduce aceste ameninri. n cazul n care importana
acestor ameninri n comparaie cu msurile de protecie aplicate este de o asemenea natur
nct independena este compromis, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie s
efectueze auditul statutar.
#B
(5) n cazul n care un auditor statutar sau un asociat apropiat al acestuia se afl ntr-o
anumit relaie cu entitatea auditat sau se afl n relaie cu angajaii-cheie ori cu conducerea
acestei entiti, iar astfel de relaii ar putea conduce la situaii de afectare a independenei sau
obiectivitii auditorului statutar, atunci respectivul auditor statutar nu poate audita situaiile
financiare ale entitii respective.

(6) Camera poate s prevad prin regulament, aprobat de organismul de supraveghere n


interes public, situaiile care ar putea pune n pericol independena i obiectivitatea auditorilor
statutari sau ale firmelor de audit.
ART. 22
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit care auditeaz entitile de interes public trebuie s
respecte prevederile art. 21, precum i pe cele ale art. 48 referitoare la independen i
obiectivitate.
(2) n aplicarea prevederilor art. 21 i 48, Camera emite msuri de implementare care se
aprob de ctre organismul de supraveghere n interes public.
ART. 23
Documentarea n dosarele de audit
Auditorul statutar sau firma de audit include n dosarele de audit o documentaie cu privire la
toate ameninrile semnificative la adresa independenei sale, precum i msurile de protecie
aplicate pentru a reduce acele ameninri.
ART. 24
nclcarea prevederilor referitoare la independen i obiectivitate, prevzute n prezenta
ordonan de urgen, poate conduce la aplicarea de sanciuni, inclusiv retragerea autorizrii
auditorului statutar sau firmei de audit, conform regulamentului emis de Camer i aprobat de
organismul de supraveghere n interes public.
ART. 25
Confidenialitatea i secretul profesional
(1) Toate informaiile i documentele la care are acces auditorul statutar sau firma de audit
atunci cnd efectueaz un audit statutar trebuie s fie protejate potrivit regulilor adecvate privind
confidenialitatea i secretul profesional, cuprinse n regulamentele emise de Camer.
(2) Regulile privind confidenialitatea i secretul profesional aplicabile auditorilor statutari sau
firmelor de audit nu mpiedic aplicarea dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
(3) n cazul n care un auditor statutar sau o firm de audit este nlocuit() de un alt auditor
statutar sau de o alt firm de audit, fostul auditor statutar sau fosta firm de audit va asigura
accesul la toate informaiile relevante cu privire la entitatea auditat noului auditor statutar sau
noii firme de audit.
(4) Un auditor statutar sau o firm de audit care a ncetat s mai fie angajat() ntr-o anumit
misiune de audit face n continuare obiectul dispoziiilor alin. (1) i (2), cu privire la acea misiune
de audit.
(5) Auditorul statutar i firma de audit, precum i angajaii firmelor de audit trebuie s trateze
ca fiind confideniale orice informaii despre care iau cunotin n cursul activitii lor, n afara
cazului n care legile sau reglementrile prevd altfel i n afara cazului n care persoana la care
se refer informaiile i-a dat consimmntul asupra renunrii la obligaia privind
confidenialitatea.
(6) Auditorii statutari nu pot folosi informaiile confideniale dobndite ca rezultat al relaiilor
profesionale sau de afaceri n interes propriu sau al unor tere pri, cu excepia informaiilor
care fac obiectul altor relaii contractuale cu entitatea auditat sau a informaiilor obinute n
condiiile prevederilor alin. (5).
(7) Pentru a asigura aplicarea unitar a prezentului articol, organismul de supraveghere n
interes public avizeaz msurile de implementare emise de ctre Camer.
ART. 26
Independena i obiectivitatea auditorilor statutari care efectueaz auditul statutar n numele
firmelor de audit
(1) Organismul de supraveghere n interes public, mpreun cu Camera, se asigur c
acionarii sau asociaii unei firme de audit, precum i membrii organelor de administraie, de
conducere ori de supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei firme afiliate nu intervin n

efectuarea unui audit statutar n niciun mod care s pericliteze independena i obiectivitatea
auditorului statutar care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), Camera emite norme care se aprob de ctre
organismul de supraveghere n interes public.
#M3
ART. 27
Onorariile de audit
#M5
Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile,
emite o hotrre care s prevad c onorariile negociate pentru auditurile statutare:
#M3
a) nu sunt influenate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de condiionri, aa cum prevede Codul etic; i
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaz s fie efectuat.
#B
CAP. 5
Standardele de audit i raportarea auditului
ART. 28
Standardele de audit
(1) Auditorii statutari i firmele de audit trebuie s efectueze auditurile statutare n
conformitate cu ISA.
(2) La efectuarea auditului, auditorii statutari i firmele de audit pot aplica un standard
naional de audit, adoptat de Camer, att timp ct Uniunea European nu a aprobat un ISA
care se refer la respectiva problem, menionnd acest aspect n raportul de audit.
ART. 29
Auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate
n cazul unui audit statutar al situaiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de
ntreprinderi:
a) auditorul grupului poart deplina responsabilitate pentru raportul de audit n legtur cu
situaiile financiare anuale consolidate;
b) auditorul grupului efectueaz o verificare i pstreaz documentaia verificrii pe care a
fcut-o pentru activitatea efectuat de auditorul(ii) statutar(i) al(ai) unei tere ri, entitatea
(entitile) sau firma(ele) de audit a(ale) unei tere ri pentru scopul auditului grupului.
Documentaia pstrat de auditorul grupului va fi adecvat i de o asemenea manier nct s
permit organismului de supraveghere n interes public sau Camerei, dup caz, s verifice n
mod corespunztor activitatea auditorului grupului;
c) atunci cnd o component a unui grup de ntreprinderi este auditat de auditorul(ii)
statutar(i) sau entitatea (entitile) de audit dintr-o ter ar care nu are un acord de cooperare
ncheiat cu autoritile competente din Romnia potrivit prezentei ordonane de urgen,
auditorul grupului este responsabil pentru a asigura transmiterea adecvat, atunci cnd se
solicit aceasta, a documentaiei activitii de audit efectuate de auditorul(ii) sau entitatea
(entitile) de audit dintr-o ter ar, inclusiv foile de lucru relevante pentru auditul grupului,
ctre autoritile de supraveghere n interes public. Pentru a asigura o astfel de transmitere,
auditorul grupului va pstra o copie a acestei documentaii sau, n caz contrar, va ncheia un
acord pe baza cruia auditorul(ii) sau entitatea (entitile) de audit dintr-o ter ar i va (vor)
asigura acces la documentaie fr restricie i n mod adecvat, la cerere, sau va ntreprinde
orice alt aciune adecvat. n situaia n care prevederi legale sau de alt natur mpiedic
transmiterea documentelor de audit de la o ter ar ctre auditorul grupului, documentaia
pstrat de auditorul grupului va include dovada c acesta a ntreprins procedurile adecvate

pentru a obine acces la documentaia de audit i, n cazul impedimentelor, altele dect cele
care decurg din legislaia rii, dovezile care susin o astfel de mpiedicare.
ART. 30
Raportarea auditului
(1) n cazul n care o firm de audit efectueaz un audit statutar, raportul de audit este
semnat cel puin de auditorul (auditorii) statutar(i) care efectueaz auditul statutar n numele
firmei de audit. Raportul de audit trebuie s conin n clar numele persoanei care l-a ntocmit,
precum i numrul individual de nregistrare n Registrul public.
(2) n mprejurri excepionale, stabilite prin norme emise de Camer i avizate de
organismul de supraveghere n interes public, se stabilesc condiiile n care semntura s nu fie
divulgat publicului. Asemenea excepii se refer la cazul n care aceast divulgare poate duce
la o ameninare iminent i semnificativ la adresa securitii personale a oricrui individ. n
orice caz, numele persoanei(lor) implicate n efectuarea auditului statutar este adus la
cunotin Camerei i/sau organismului de supraveghere n interes public.
CAP. 6
Asigurarea calitii
ART. 31
Sistemele de asigurare a calitii
(1) Toi auditorii statutari i firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calitii
care respect cel puin criteriile prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare a calitii sunt urmtoarele:
a) s fie organizat astfel nct s fie independent de auditorii statutari i firmele de audit
verificate i s fac obiectul supravegherii n interes public;
b) finanarea sistemului de asigurare a calitii s fie realizat fr niciun fel de influene din
partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit;
c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de resurse corespunztoare. n acest
sens, Camera i organismul de supraveghere n interes public au obligaia de a asigura
procurarea resurselor necesare funcionrii acestuia;
d) persoanele care efectueaz verificrile de asigurare a calitii trebuie s aib pregtire
profesional adecvat i experien relevant n auditul statutar i n raportarea financiar,
combinate cu pregtire specific n ceea ce privete verificarea asigurrii calitii;
e) selectarea persoanelor care fac verificrile pentru misiuni de verificare a asigurrii calitii
specifice se realizeaz n baza unor proceduri obiective, concepute astfel nct s se asigure c
nu sunt conflicte de interese ntre cei care fac verificrile i auditorul statutar sau firma de audit
verificat();
f) aria de aplicabilitate a verificrii de asigurare a calitii, susinut de testarea adecvat a
dosarelor de audit selectate, include o evaluare a conformitii cu standardele de audit
aplicabile i cu cerinele de independen, a cantitii i calitii resurselor cheltuite, a onorariilor
de audit percepute i a sistemelor interne de control al calitii ale firmei de audit;
g) verificarea asigurrii calitii trebuie s aib ca rezultat un raport care conine principalele
concluzii ale acestei verificri;
h) verificrile cu privire la asigurarea calitii se efectueaz la un interval stabilit n funcie de
calificativele obinute la verificrile anterioare, dar nu mai mult de 6 ani, respectiv 3 ani, n cazul
auditorilor entitilor de interes public, n condiiile stabilite prin regulament emis de organismul
de supraveghere n interes public;
i) rezultatele generale ale activitii realizate de sistemul de asigurare a calitii se public
anual;
j) recomandrile formulate la ncheierea verificrilor pentru asigurarea calitii trebuie s fie
puse n practic de auditorul statutar sau de firma de audit n termenul stabilit de persoanele

care efectueaz verificrile de asigurare a calitii. De asemenea, Camera stabilete prin norme
proprii, cu avizul organismului de supraveghere n interes public, termene pentru remedierea
unor deficiene privind asigurarea calitii.
(3) n cazul n care recomandrile la care se face referire la alin. (2) lit. j) nu sunt puse n
practic, auditorul statutar sau firma de audit, dac este cazul, va face obiectul sistemului de
investigaii i sanciuni, aa cum este prevzut de prezenta ordonan de urgen i de alte
reglementri n domeniu.
(4) Sub supravegherea n interes public a organismului de supraveghere n interes public,
Camera este autoritatea competent pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii.
CAP. 7
Investigaii i sanciuni
ART. 32
Sistemele de investigaii
#M3
(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile, Camera este autoritatea competent care instituie sisteme eficiente de investigaii i
sanciuni pentru a detecta, a corecta i a preveni efectuarea necorespunztoare a auditului
statutar de ctre membrii acesteia. Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile este autoritatea competent care instituie sisteme eficiente de investigaii i sanciuni
pentru a detecta, a corecta i a preveni efectuarea necorespunztoare a auditului statutar de
ctre membri ai Consiliului Camerei sau ali membri alei n structurile de conducere ale
Camerei.
#B
(2) Sanciunile aplicate trebuie s fie eficiente, proporionale i descurajante cu privire la
auditorii statutari i la firmele de audit, n cazul n care auditurile statutare nu sunt efectuate n
conformitate cu dispoziiile prezentei ordonane de urgen. Sanciunile aplicate nu trebuie s
aduc atingere regimului de rspundere civil.
(3) Msurile luate sau sanciunile impuse auditorilor statutari i firmelor de audit trebuie s fie
prezentate n mod adecvat publicului.
(4) nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgen de ctre auditorii statutari i
firmele de audit atrage rspunderea administrativ, disciplinar, civil sau penal, dup caz.
(5) Firmele de audit rspund, potrivit legii, n calitatea lor de membri ai Camerei, dac unul
dintre asociai, administratori sau angajai, care nu are calitatea de auditor statutar, va interveni
n exercitarea independent a profesiei de auditor statutar, astfel nct s prejudicieze
independena auditorilor statutari care desfoar aceast activitate n numele firmei de audit.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplic i persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei i
care desfoar activitatea de auditor statutar n numele unor firme de audit.
ART. 33
Contravenii i sanciuni
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nclcarea prevederilor art. 32 alin. (5) i (6);
b) utilizarea calitii de auditor statutar sau a celei de firm de audit n alte condiii dect cele
prevzute de prezenta ordonan de urgen;
c) exercitarea activitii de audit statutar fr viza anual emis de autoritatea competent
sau de ctre persoane nenregistrate n Registrul public prevzut la art. 14.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) cele prevzute la lit. a), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) cele prevzute la lit. b), cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei i nulitatea raportului de
audit ntocmit;

c) cele prevzute la lit. c), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei.


(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre persoanele anume
mputernicite de Camer sau de organismul de supraveghere n interes public, dup caz.
(4) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 34
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se efectueaz de ctre persoane
mputernicite de Camer sau de organismul de supraveghere n interes public, dup caz.
(2) Prevederile prezentului capitol se completeaz cu dispoziiile legale n vigoare privind
regimul juridic al contraveniilor.
ART. 35
Sanciuni
(1) Sanciunile aplicate de Camer auditorilor statutari i firmelor de audit, dup caz, sunt:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activitii de audit statutar pe o perioad cuprins
ntre 3 luni i un an. n perioada suspendrii, persoana n cauz nu are dreptul de a exercita sub
nicio form activitate de audit statutar, nu poate face uz de calitatea de auditor statutar i nu
poate participa la activitatea Camerei;
d) retragerea autorizrii, nsoit de pierderea calitii de auditor statutar. Retragerea
autorizrii firmei de audit atrage dizolvarea de drept i lichidarea acesteia.
(2) Abaterile pentru care se aplic sanciuni, precum i procedura de constatare i
sancionare se stabilesc prin regulamentul Camerei, cu avizul organismului de supraveghere n
interes public.
ART. 36*)
(1) Sanciunile aplicate auditorilor statutari sau firmelor de audit, rmase definitive dup
parcurgerea tuturor formelor legale de contestare, se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, prin grija Camerei.
(2) n cazul n care instanele judectoreti pronun hotrri definitive de condamnare a unui
auditor statutar pentru fapte penale legate de exercitarea activitii de audit statutar sau aplic
sanciunea penal complementar interdiciei exercitrii acestei activiti, auditorul statutar va
remite Camerei o copie a hotrrii judectoreti, pentru a opera radierea acestuia din Registrul
public. n acest scop, Camera urmrete stadiul derulrii aciunilor penale ndreptate mpotriva
auditorilor statutari.
#CIN
*) Conform art. 212 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M4), ncepnd cu data de 1 februarie
2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), alineatul (2) al articolului
36 se modific i va avea urmtorul cuprins:
#M4
"(2) n cazul n care auditorul statutar este condamnat printr-o hotrre definitiv pentru fapte
penale legate de exercitarea activitii de audit statutar sau i se aplic pedeapsa
complementar a interzicerii de a desfura o asemenea activitate ori se ia msura de
siguran a exercitrii acestei activiti, se va comunica o copie a hotrrii judectoreti
Camerei, pentru a opera radierea acestuia din Registrul public. n acest scop, Camera
urmrete stadiul derulrii aciunilor penale ndreptate mpotriva auditorilor statutari."
#B
ART. 37
Rspunderea auditorului statutar i a firmei de audit

(1) Auditorii statutari sau firmele de audit rspund pentru orice daune provocate, cu voie sau
ca urmare a neglijenei, prin efectuarea misiunii lor.
(2) O firm de audit este rspunztoare mpreun cu auditorul statutar care a efectuat o
misiune n numele acesteia pentru daunele provocate de auditorul statutar.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit trebuie s ncheie o asigurare obligatorie de
acoperire a riscurilor profesionale.
(4) Limitarea n timp i cuantumul sumei care poate fi solicitat drept daun de la un auditor
statutar sau de la o firm de audit vor fi reglementate prin regulament*) emis de organismul de
supraveghere n interes public.
(5) Exercitarea activitii de audit statutar fr a deine calitatea de auditor statutar constituie
infraciune i se pedepsete conform legii penale.
#CIN
*) A se vedea Decizia Consiliului pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar
nr. 17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea rspunderii civile a auditorilor
statutari i a firmelor de audit.
#B
CAP. 8*)
Supravegherea n interes public i acordurile de reglementare dintre statele membre
#CIN
*) A se vedea i Decizia Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea n interes public a
activitii de audit statutar.
#B
ART. 38
Principiile supravegherii n interes public
(1) n Romnia se organizeaz un sistem naional de supraveghere n interes public a
activitii de audit statutar, n baza principiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Sistemul naional de supraveghere n interes public a activitii de audit statutar este
reprezentat de ansamblul entitilor cu atribuii de reglementare n domeniul contabilitii i al
auditului statutar, inclusiv autoritile prevzute prin prezenta ordonan de urgen, precum i
ansamblul relaiilor i procedurilor ce se stabilesc ntre acestea, n vederea realizrii
supravegherii n interes public a auditorilor statutari i a firmelor de audit.
(3) Organismul de supraveghere n interes public reprezint principala structur operaional
n cadrul sistemului naional de supraveghere n interes public.
(4) Toi auditorii statutari i toate firmele de audit fac obiectul supravegherii n interes public.
(5) Sistemul de supraveghere n interes public este guvernat de nepracticieni care au
cunotine n domenii relevante pentru auditul statutar.
(6) Se permite unui grup minoritar de practicieni s fie implicat n guvernarea sistemului de
supraveghere n interes public, potrivit prezentei ordonane de urgen.
(7) Persoanele implicate n guvernarea sistemului de supraveghere n interes public sunt
selectate printr-o procedur de numire independent i transparent.
ART. 39
Sistemul de supraveghere n interes public are responsabilitatea final pentru supravegherea
n interes public, n principal, a urmtoarelor activiti:
a) aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de audit;
b) adoptarea standardelor referitoare la etica profesional, la sistemul de control intern al
calitii din cadrul firmelor de audit;
c) formarea profesional continu;

d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii; i


e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.
ART. 40
(1) Sistemul de supraveghere n interes public, prin organismul de supraveghere n interes
public, are dreptul s ntreprind, dac este cazul, investigaii cu privire la respectarea cerinelor
prezentei ordonane de urgen de ctre auditorii statutari i firmele de audit i s adopte
msurile necesare.
#M3
(2) Pentru a asigura transparena activitii desfurate, planul anual de activitate i raportul
anual de activitate ale organismului de supraveghere n interes public se public pe site-ul
acestuia.
#B
(3) Sistemul de supraveghere n interes public trebuie s fie finanat n mod corespunztor.
Finanarea sistemului de supraveghere n interes public este sigur i fr niciun fel de
contribuii financiare din partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit.
ART. 41
Cooperarea dintre sistemele de supraveghere n interes public la nivelul Comunitii
Europene
(1) Acordurile de reglementare ncheiate cu sistemele de supraveghere n interes public din
celelalte state membre ale Uniunii Europene trebuie s permit cooperarea eficient n ceea ce
privete activitile de supraveghere n interes public.
(2) Organismul de supraveghere n interes public, nfiinat potrivit prezentei ordonane de
urgen, este autoritatea responsabil pentru asigurarea cooperrii eficiente la nivelul
Comunitii Europene n ceea ce privete activitatea de supraveghere n interes public.
ART. 42
Recunoaterea reciproc a acordurilor de reglementare dintre statele membre
(1) n ceea ce privete reglementarea i supravegherea n interes public, acordurile de
reglementare ncheiate cu celelalte state membre ale Uniunii Europene respect principiul
jurisdiciei statului membru de origine n care este aprobat auditorul statutar sau firma de audit
i n care i are sediul social entitatea auditat.
(2) n cazul auditului statutar al situaiilor financiare anuale consolidate, autoritile din
Romnia care solicit auditul statutar al situaiilor financiare consolidate nu pot s impun
auditorului statutar sau firmei de audit care efectueaz auditul statutar al unei filiale stabilite ntrun alt stat membru al Uniunii Europene cerine suplimentare cu privire la nregistrarea,
verificarea pentru asigurarea calitii, standardele de audit, etic i independen.
(3) n cazul societilor comerciale care i au sediul social ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene, iar valorile mobiliare ale acestora sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat din Romnia, autoritile romne nu pot impune auditorului statutar sau firmei de
audit care efectueaz auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor financiare anuale
consolidate ale societilor respective niciun fel de cerine suplimentare cu privire la
nregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitii, standardele de audit, etic i independen.
ART. 43
Desemnarea autoritilor competente
(1) n cadrul sistemului de supraveghere n interes public a activitii de audit statutar,
organismul de supraveghere n interes public reprezint autoritatea competent cu atribuii n
domeniul supravegherii n interes public a activitii de audit statutar n Romnia.
(2) Camera Auditorilor Financiari din Romnia este organizaia profesional cu atribuii legate
de desfurarea activitii de audit statutar n Romnia.
(3) Autoritile competente prevzute la alin. (1) i (2) sunt astfel organizate nct s se evite
conflictele de interese.

(4) Autoritile competente prevzute la alin. (1) i (2) coopereaz, ori de cte ori este
necesar, n scopul ndeplinirii responsabilitilor ce le revin. Acestea asigur schimbul de
informaii i cooperarea necesar n investigaiile referitoare la efectuarea auditurilor statutare.
CAP. 9
Numirea i demiterea
ART. 44
Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit
Auditorul statutar sau firma de audit este numit() de adunarea general a
acionarilor/asociailor entitii auditate.
ART. 45
Demiterea i demisia auditorilor statutari sau ale firmelor de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit pot fi demii (demise) numai n cazul n care exist
motive temeinice. Divergena de opinii cu privire la tratamentele contabile sau la procedurile de
audit nu reprezint un motiv temeinic pentru demitere.
(2) Entitatea auditat, auditorul statutar sau firma de audit informeaz organismul de
supraveghere n interes public n legtur cu demiterea sau demisia intervenit pe durata
mandatului i d o explicaie adecvat pentru motivele demiterii sau demisiei, dup caz.
CAP. 10
Dispoziii speciale pentru auditul statutar al entitilor de interes public
ART. 46
Raportul privind transparena
(1) Auditorii statutari i firmele de audit care efectueaz auditul statutar al entitilor de interes
public public pe website-ul propriu, n termen de 3 luni de la sfritul fiecrui exerciiu financiar,
un raport anual privind transparena, care include cel puin urmtoarele:
a) o descriere a formei legale i a acionariatului firmei de audit;
b) o descriere a reelei i a acordurilor legale i structurale din reea, n cazul n care firma de
audit aparine unei reele;
c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;
d) o descriere a sistemelor interne de control al calitii existente n firma de audit i o
declaraie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea funcionrii
acestora;
e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independent pentru asigurarea
calitii prevzut la art. 31;
f) o list cu entitile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de ctre
firma de audit n exerciiul financiar precedent;
g) o declaraie n legtur cu politicile firmei de audit privind independena, care confirm, de
asemenea, c a avut loc o verificare intern a modului n care a fost respectat independena;
h) o declaraie privind politica pe care o urmeaz firma de audit cu privire la formarea
profesional continu a auditorilor statutari prevzut la art. 11;
i) informaii financiare care arat importana firmei de audit, cum ar fi cifra total de afaceri
divizat pe onorarii din auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare
anuale consolidate, precum i onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare
mbuntirii calitii informaiilor, servicii de consultan fiscal i alte servicii care nu sunt de
audit;
j) informaii privind baza pentru remunerarea partenerilor.
(2) n mprejurri excepionale, Camera poate suspenda, cu avizul organismului de
supraveghere n interes public, prezentarea informaiilor prevzute la alin. (1) lit. f) n raportul

privind transparena, n msura n care acest lucru este necesar pentru a reduce o ameninare
iminent i semnificativ la adresa securitii personale a oricrui individ.
(3) Raportul privind transparena este semnat de auditorul statutar sau de reprezentantul
legal al firmei de audit, dup caz. Semnarea se poate realiza i prin intermediul semnturii
electronice, potrivit prevederilor legale n vigoare.
ART. 47
Comitetul de audit
(1) Fiecare entitate de interes public trebuie s aib un comitet de audit. Autoritile de
reglementare ale entitilor de interes public stabilesc dac acest comitet de audit trebuie s fie
compus din membri neexecutivi ai organului de administraie i/sau membri ai organului de
supraveghere a entitii auditate i/sau din membri care sunt numii de adunarea general a
acionarilor entitii auditate, cu respectarea legislaiei n vigoare. Cel puin un membru al
comitetului de audit este independent i are competen n contabilitate i/sau audit.
(2) Fr a aduce atingere responsabilitii membrilor organelor de administraie, de
conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numii de adunarea general a
acionarilor din cadrul entitii auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmtoarele
atribuii:
a) monitorizeaz procesul de raportare financiar;
b) monitorizeaz eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dup caz, i de
management al riscurilor din cadrul societii comerciale;
c) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare
anuale consolidate;
d) verific i monitorizeaz independena auditorului statutar sau a firmei de audit i, n
special, prestarea de servicii suplimentare entitii auditate.
(3) n cazul entitilor de interes public, propunerea venit din partea organului de
administraie sau de supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de
audit se bazeaz pe o recomandare a comitetului de audit.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit raporteaz comitetului de audit cu privire la aspectele
eseniale care rezult din auditul statutar i, n special, cu privire la deficienele semnificative ale
controlului intern n ceea ce privete procesul de raportare financiar.
(5) n aplicarea prevederilor alin. (1) - (4), Camera recomand msuri de implementare care
se aprob de organismul de supraveghere n interes public.
ART. 48
Independena n cazul auditrii entitilor de interes public
(1) n plus fa de prevederile art. 21 i 26, auditorii statutari sau firmele de audit care
efectueaz audituri statutare ale entitilor de interes public au, printre altele, urmtoarele
atribuii:
a) confirm anual n scris comitetului de audit independena lor fa de entitatea de interes
public auditat;
b) comunic anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entitii auditate; i
c) discut cu comitetul de audit despre ameninrile la adresa independenei lor i msurile
de protecie luate pentru reducerea acestor ameninri, aa cum sunt acestea documentate n
temeiul art. 23.
(2) Partenerul (partenerii)-cheie responsabil(i) pentru efectuarea auditului statutar se rotete
(rotesc) obligatoriu, n cadrul misiunii lui (lor) de audit, n termen de cel mult 7 ani de la data
numirii i i (li) se permite s participe din nou la auditarea entitii dup o perioad de cel puin 2
ani.
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie care efectueaz auditul statutar n numele
firmei de audit nu i se permite s ocupe un post-cheie de conducere n cadrul entitii auditate
nainte de scurgerea unei perioade de cel puin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau
ca partener cheie din misiunea de audit.

(4) Organismul de supraveghere n interes public ntocmete i public un raport anual


asupra aspectelor de independen care i sunt transmise de auditorii statutari individuali,
firmele de audit i preedintele Camerei, pe care l nainteaz organismelor cu atribuii de
reglementare n domeniul contabilitii.
(5) n cazul auditului statutar al entitilor de interes public, dac se consider c se impun
msuri de protecie a independenei auditorului statutar sau a firmei de audit, auditorul statutar
sau firma de audit nu poate efectua un audit statutar atunci cnd este un caz de verificare a
propriei activiti sau de interes propriu.
ART. 49
Verificarea pentru asigurarea calitii prevzute la art. 31 trebuie efectuat cel puin o dat la
fiecare 3 ani pentru auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaz audituri statutare
pentru entitile de interes public.
CAP. 11
Aspecte internaionale
ART. 50
Aprobarea auditorilor din tere ri
(1) Sub rezerva reciprocitii, Camera poate aproba un auditor dintr-o ter ar ca auditor
statutar, n cazul n care persoana respectiv a furnizat dovada c respect cerine de
autorizare echivalente cu cele prevzute la art. 4 i 11.
(2) Camera aplic cerinele prevzute la art. 12 nainte de aprobarea unui auditor dintr-o ter
ar care ndeplinete cerinele prevzute la alin. (1).
ART. 51
nregistrarea i supravegherea auditorilor i a entitilor de audit din tere ri
(1) Camera nregistreaz, n conformitate cu art. 14 - 16, fiecare auditor i fiecare entitate de
audit din tere ri, care prezint un raport de audit privind situaiile financiare anuale sau
situaiile financiare anuale consolidate ale unei societi constituite n afara Comunitii
Europene i ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat din
Romnia, potrivit legislaiei n vigoare privind piaa de capital. Sunt exceptate cazurile n care
emitentul de valori mobiliare este o societate care emite exclusiv titluri de crean admise la
tranzacionare pe o pia reglementat ntr-un stat membru, n sensul legislaiei n vigoare
privind piaa de capital, a cror valoare nominal unitar este de cel puin 50.000 euro sau, n
cazul titlurilor de crean exprimate n alt moned, a cror valoare nominal unitar este
echivalentul a cel puin 50.000 euro la data emiterii.
(2) nregistrarea auditorilor i entitilor de audit din tere ri se efectueaz cu respectarea
prevederilor art. 14 alin. (9), ale art. 17 i 18 referitoare la informaiile cuprinse n Registrul
public.
(3) Auditorii i entitile de audit nregistrai(te) n tere ri i aprobai(te) s efectueze audit
statutar n Romnia se supun sistemelor de supraveghere a calitii, sistemelor de asigurare a
calitii i sistemelor de investigaii i sanciuni existente n Romnia, organizate conform
prevederilor prezentei ordonane de urgen.
(4) Rapoartele de audit privind situaiile financiare anuale sau situaiile financiare anuale
consolidate menionate la alin. (1), emise de auditori sau de entiti de audit nregistrai(te) n
tere ri, care nu sunt aprobai(te) s efectueze audit statutar n Romnia, nu sunt recunoscute
din punct de vedere juridic n Romnia.
ART. 52
Cerine pentru nregistrarea entitilor de audit din tere ri
(1) Camera poate nregistra entiti de audit din tere ri numai n condiiile n care:
a) acestea ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute la art. 4 i 5;

b) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al entitii de audit dintr-o


ter ar ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute de art. 4 i 6;
c) auditorul dintr-o ter ar care efectueaz auditul n numele entitii de audit dintr-o ter
ar ndeplinete cerine echivalente cu cele prevzute de art. 4 i 6;
d) auditurile situaiilor financiare anuale sau ale situaiilor financiare anuale consolidate
menionate la art. 51 alin. (1) sunt efectuate n conformitate cu ISA, astfel cum se prevede la art.
28, precum i cu cerinele prevzute la art. 21, 23, 26, 27 i la art. 48 alin. (5) sau cu
standardele i cerinele echivalente; i
e) public pe website-ul propriu un raport anual privind transparena, care include informaiile
menionate la art. 46 sau respect cerinele echivalente privind publicarea informaiilor.
(2) Pentru a asigura aplicarea uniform a alin. (1) lit. d), echivalena menionat la litera
respectiv este evaluat i decis de Comisia European n cooperare cu statele membre.
(3) Pn la adoptarea unei decizii de ctre Comisia European, Camera, sub supravegherea
organismului de supraveghere n interes public, poate evalua ea nsi echivalena prevzut la
alin. (1) lit. d).
TITLUL II
Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile
CAP. 12
nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile
ART. 53
(1) Se nfiineaz Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile,
denumit n continuare Consiliu.
(2) Consiliul este autoritatea competent n domeniul supravegherii n interes public a
auditului statutar.
#M2
(3) Consiliul funcioneaz pe lng Ministerul Finanelor Publice.
#B
(4) Consiliul este instituie public autonom, cu personalitate juridic, nfiinat cu scopul de
a asigura supravegherea n interes public, potrivit principiilor cuprinse n Directiva 2006/43/CE
din 17 mai 2006 a Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor
anuale i al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i
83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului.
ART. 54
Consiliul are, n principal, urmtoarele obiective:
a) supravegherea n interes public a activitii de audit statutar, potrivit cerinelor directivelor
europene n domeniu;
b) stabilirea planului strategic cu privire la activitatea de supraveghere n interes public a
activitii de audit statutar;
c) monitorizarea i coordonarea procesului de aplicare n Romnia a ISA i a Codului etic;
d) promovarea i urmrirea creterii ncrederii publice n activitatea de audit statutar al
situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate;
e) realizarea cooperrii i comunicrii cu organismele internaionale din domeniul ISA, al
auditului statutar i al supravegherii n interes public i cu alte organisme de profil implicate n
procesul de elaborare i implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar,
precum i crearea cadrului corespunztor pentru a rspunde solicitrilor acestora;
f) reprezentarea Romniei, alturi de organizaiile profesionale, n cadrul organismelor
internaionale din domeniul ISA, al auditului statutar i al supravegherii n interes public, prin
participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme;

#M3
g) asigurarea participrii la lucrrile Conferinei Camerei i ale Conferinei naionale a
Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, denumit n continuare Corp;
#B
h) transmiterea de informri i rspunsuri, la solicitrile Comisiei Europene, n ceea ce
privete profesia de audit statutar i supravegherea n interes public la nivel naional a activitii
de audit statutar.
ART. 55
(1) Consiliul este condus de un Consiliu superior.
(2) Activitatea Consiliului se desfoar n cadrul departamentelor de specialitate stabilite prin
Regulamentul de organizare i funcionare, aprobat de ctre Consiliul superior.
(3) n cadrul Consiliului se constituie i funcioneaz Comisia de disciplin.
(4) Pentru a asigura interfaa dintre departamentele de specialitate i Consiliul superior i
pentru a sprijini Consiliul superior n luarea deciziilor n domeniul auditului statutar i al
supravegherii n interes public n acest domeniu, se constituie Comitetul executiv.
(5) Comitetul executiv reprezint structura operativ a Consiliului. Componena Comitetului
executiv este cea prevzut n Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului
specificat la cap. XIII.
(6) n cadrul Consiliului funcioneaz un secretariat care deservete structurile interne ale
Consiliului.
ART. 56
Punerea n practic a procedurilor disciplinare i de sancionare referitoare la abaterile de la
legislaia i practica auditului statutar se realizeaz prin Comisia de disciplin. Regulile de
funcionare a Comisiei de disciplin sunt aprobate de ctre Consiliul superior.
ART. 57
(1) Organizarea i funcionarea Consiliului sunt prevzute la cap. XIII.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului poate fi modificat i completat
prin hotrre al Consiliului superior.
(3) n termen de 6 luni de la numirea membrilor si, Consiliul superior trebuie s adopte
Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului.
CAP. 13
Organizarea i funcionarea Consiliului
ART. 58
(1) Consiliul reprezint principala structur operaional a sistemului naional de
supraveghere n interes public a activitii de audit statutar i ndeplinete atribuiile n legtur
cu aceast competen. n aceast calitate, Consiliul este autoritatea responsabil de
organizarea unui sistem eficient i efectiv de supraveghere n interes public a auditorilor
statutari i a firmelor de audit.
(2) Consiliul este principala autoritate naional care asigur urmrirea i alinierea activitii
de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene n domeniul ISA i al Codului etic.
ART. 59
(1) Principiile supravegherii n interes public sunt cele prevzute la titlul I.
(2) Consiliul reprezint autoritatea din cadrul sistemului de supraveghere n interes public
care are responsabilitatea final pentru supravegherea urmtoarelor activiti:
a) aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de audit n Romnia, potrivit
prevederilor regulamentului emis n acest scop;
b) adoptarea standardelor de etic i a sistemului de control intern al calitii auditorilor
statutari, a firmelor de audit i a activitii de audit statutar;
c) formarea profesional continu;

d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii;


e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.
(3) Consiliul oblig Camera s implementeze politici, reglementri, reguli, proceduri i
activiti n scopul protejrii interesului public n conformitate cu cerinele Comisiei Europene.
(4) Pentru a asigura diferitele pri reprezentative ale interesului public, aa cum sunt
prezentate n prezenta ordonan de urgen, c auditorii statutari respect ISA, Codul etic i
regulile de independen, adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputaia
auditorului, Consiliul, prin Comisia de disciplin, are dreptul s ntreprind investigaii referitoare
la auditorii statutari i la firmele de audit, precum i la orice alte aspecte hotrte de Consiliul
superior i s adopte msurile necesare n acest scop.
ART. 60
Consiliul asigur cooperarea cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii
Europene, fiind autoritatea responsabil pentru realizarea acestei cooperri n ceea ce privete
activitatea de supraveghere n interes public. n acest sens, acordurile de cooperare ncheiate
de Consiliu trebuie s permit cooperarea eficient cu organismele corespondente din celelalte
state membre ale Uniunii Europene.
ART. 61
Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare
i funcionare, are urmtoarele atribuii:
a) supravegheaz, conform planului anual stabilit, controlul de calitate n domeniul auditului
statutar;
b) monitorizeaz modul n care cadrul legal romnesc corespunde msurilor adoptate la
nivelul Comisiei Europene cu privire la independena auditorilor statutari;
c) ncheie acorduri de cooperare cu organismele corespondente din statele membre ale
Uniunii Europene n domeniul supravegherii n interes public a activitii de audit statutar;
d) furnizeaz Guvernului i instituiilor statului informaii referitoare la supravegherea n
interes public a activitii de audit statutar, precum i informaii cu privire la adoptarea i
implementarea n Romnia a ISA;
e) perfecioneaz permanent cadrul general, aprob direciile i metodele cu privire la
inspeciile periodice efectuate n cadrul acestor sisteme i asigur implementarea
corespunztoare a acestora de ctre Camer, potrivit cerinelor din prezenta ordonan de
urgen referitoare la sistemele de asigurare a calitii activitii de audit;
f) ia msuri pentru efectuarea adecvat a inspeciilor i urmrete rezultatele acestora;
g) monitorizeaz activitatea Camerei cu privire la autorizarea auditorilor statutari i a firmelor
de audit, precum i cu privire la Registrul public;
h) avizeaz normele i reglementrile elaborate de Camer privind activitatea de audit
statutar;
i) emite norme i reglementri proprii cu privire la supravegherea n interes public a activitii
de audit statutar, n condiiile prevzute de Regulamentul de organizare i funcionare al
Consiliului;
j) monitorizeaz pregtirea continu a auditorilor statutari;
k) conduce investigaii proprii referitoare la auditorii statutari i firmele de audit i adopt
msurile necesare n urma constatrilor;
l) analizeaz raportul anual elaborat i transmis de Camer, cu privire la activitatea de control
al calitii i, dac este cazul, oblig Camera s ia msurile care se impun.
ART. 62
Secretul profesional i cooperarea cu statele membre n domeniul reglementrii auditului
(1) Consiliul, n calitate de autoritate competent, coopereaz cu autoritile competente din
alte state membre responsabile pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit,
nregistrarea, asigurarea calitii, inspecie i disciplin ori de cte ori este necesar i acord

asisten acestora, n scopul ndeplinirii responsabilitilor ce i revin n temeiul prezentei


ordonane de urgen.
(2) Cooperarea cu autoritile competente din alte state membre se refer, n principal, la
schimbul de informaii, documente, asisten, precum i la derularea de investigaii referitoare la
efectuarea auditului statutar.
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (4), autoritatea competent ia msuri pentru
comunicarea cu promptitudine a informaiilor, documentelor i furnizarea de asisten ctre
autoritile care le solicit.
(4) Persoanele care sunt angajate sau au fost angajate de Consiliu sunt obligate s pstreze
secretul profesional i s respecte cerinele de confidenialitate. Informaiile care fac obiectul
secretului profesional nu pot fi dezvluite niciunei alte persoane sau autoriti, cu excepia
cazului n care acest lucru este prevzut de alte acte normative n vigoare, prin prevederi
speciale n acest sens. Consiliul va elabora, n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen, reglementri interne care s asigure aplicarea prevederilor
prezentului alineat.
ART. 63
(1) Prevederile art. 62 alin. (4) nu mpiedic Consiliul i Camera s fac schimb de informaii
confideniale. Informaiile schimbate astfel fac obiectul secretului profesional, care se aplic
persoanelor angajate sau care au fost angajate anterior de Consiliu i Camer.
(2) Consiliul i Camera, prin departamentele de specialitate, furnizeaz la cerere i fr o
ntrziere nejustificat, orice informaii solicitate n sensul dispoziiilor alin. (1) i (2) ale art. 62.
Dup caz, atunci cnd Consiliul sau Camera primete astfel de cereri, ia msurile necesare
pentru a strnge, fr nicio ntrziere nejustificat, informaiile solicitate. Informaiile furnizate
astfel fac obiectul secretului profesional, care se aplic persoanelor angajate sau care au fost
angajate anterior de Consiliu i Camer.
(3) n cazul n care autoritatea competent din Romnia creia i-a fost adresat cererea nu
poate furniza informaiile cerute fr ntrziere, aceasta notific motivele ntrzierii autoritii
competente n domeniul auditului statutar care a adresat cererea. Consiliul definete prin
reglementri interne "ntrzierea nejustificat".
(4) Consiliul i Camera, prin departamentele lor de specialitate, pot refuza s dea curs unei
solicitri de informaii atunci cnd:
a) comunicarea informaiilor solicitate ar fi de natur s compromit suveranitatea,
securitatea i ordinea public a Romniei; sau
b) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai
auditori statutari sau firme de audit de ctre autoritile romne crora le-a fost adresat
cererea; sau
c) a fost adoptat deja o hotrre definitiv cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai
auditori statutari sau firme de audit de ctre autoritile competente romne crora le-a fost
adresat cererea; sau
d) cererea este motivat prin alte intenii dect cele aferente realizrii competenelor
autoritii care solicit informaiile, legate de supravegherea n interes public i controlul
activitii de audit statutar al situaiilor financiare i de implementarea procedurilor referitoare la
exercitarea auditului statutar; sau
e) persoanele care au fost angajate sau care sunt nc angajate de ctre autoritatea care
solicit informaiile nu sunt supuse acordurilor de confidenialitate profesional; sau
#M3
f) exist un risc semnificativ ca informaiile, documentele sau asistena solicitate s fie
prezentate altor persoane ori autoriti dect autoritatea care le solicit, cu excepia cazului n
care astfel de prezentri sunt autorizate n contextul procedurilor stabilite prin prevederi
legislative, de reglementare sau administrative referitoare la exercitarea auditului statutar.
#B

ART. 64
Informaiile i documentele primite de Consiliu i/sau Camer n contextul cooperrii cu
autoritile din alte state membre ale Uniunii Europene care exercit puteri similare cu ale lor nu
pot fi folosite altfel dect pentru scopurile exercitrii sarcinilor sau n contextul procedurilor
referitoare la exercitarea auditului statutar.
ART. 65
(1) Atunci cnd Consiliul sau Camera constat c se comit sau au fost comise acte contrare
Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar al conturilor anuale i consolidate pe teritoriul altui
stat membru, acesta/aceasta informeaz/notific autoritatea competent din acel stat membru
al Uniunii Europene cu privire la aceast constatare, expunnd ct mai clar posibil motivele care
au condus la aceast concluzie.
(2) n cazul n care autoritatea competent a unui alt stat membru informeaz Consiliul cu
privire la comiterea pe teritoriul Romniei, de ctre auditorii statutari sau firmele de audit
aprobai (aprobate) s desfoare activitate de audit statutar n Romnia, de acte contrare
legislaiei referitoare la auditul statutar, Consiliul trebuie s ia msurile corespunztoare. n
acest caz, Consiliul informeaz autoritatea competent notificatoare cu privire la rezultatul
msurilor ntreprinse i, n msura n care este posibil, informeaz cu privire la evoluiile
interimare semnificative.
ART. 66
(1) Consiliul i Camera pot solicita efectuarea unei investigaii cu privire la elementele
prevzute la art. 65 de ctre autoritatea competent a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia
din urm.
(2) Consiliul i Camera pot solicita, de asemenea, ca unora dintre angajaii lor s li se permit
s nsoeasc personalul autoritii competente a celuilalt stat membru pe durata investigaiei.
(3) Autoritile competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru pot solicita
Consiliului i/sau Camerei efectuarea unei investigaii pe teritoriul Romniei.
(4) Autoritile competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru pot solicita
Consiliului i/sau Camerei ca unora dintre angajaii acestora s li se permit s nsoeasc
personalul Consiliului i/sau Camerei pe durata investigaiei.
(5) Investigaia se afl integral sub controlul general al autoritii competente a statului
membru pe al crui teritoriu este efectuat.
(6) Autoritile competente din Romnia pot refuza s dea curs unei cereri de efectuare a
unei investigaii, astfel cum se prevede la alin. (1) i (3), sau unei cereri ca personalul
autoritilor din alte state membre s fie nsoit de personalul autoritilor competente din
Romnia (Consiliul i/sau Camera), astfel cum se prevede la alin. (2) i (4), atunci cnd:
a) o astfel de investigaie poate aduce atingere suveranitii, securitii sau ordinii publice a
statului membru cruia i-a fost adresat cererea; sau
b) au fost deja iniiate procedurile judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai
persoane de ctre autoritile statului membru cruia i-a fost adresat cererea; sau
c) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane pentru aceleai aciuni de
ctre autoritile competente ale statului membru cruia i-a fost adresat cererea.
ART. 67
Cooperarea cu autoritile competente din tere ri
(1) Consiliul poate permite transferul dosarelor de audit sau al altor documente deinute de
auditorii statutari ori de firmele de audit aprobate de acesta ctre autoritile competente dintr-o
ter ar, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) aceste documente de audit sau alte documente s aib legtur cu auditurile societilor
comerciale care au emis valori mobiliare n acea ter ar sau care fac parte dintr-un grup care
ntocmete situaii financiare anuale consolidate n acea ter ar;
b) transferul s aib loc ctre autoritile competente din tera ar i la cererea acestora, prin
intermediul autoritilor competente din Romnia;

c) autoritile competente din tera ar n cauz s ndeplineasc cerinele care au fost


considerate adecvate n conformitate cu alin. (3);
d) s existe acorduri de cooperare pe baz de reciprocitate ncheiate ntre autoritile
competente respective;
e) transferul de date personale ctre tera ar s aib loc n conformitate cu legislaia prin
care se transpun prevederile europene cu privire la protecia persoanelor i libera circulaie a
datelor personale.
(2) Acordurile de cooperare pe baz de reciprocitate ncheiate ntre autoritile competente
prevzute la alin. (1) lit. d) trebuie s asigure c:
a) autoritile competente din tera ar justific motivele cererii pentru obinerea dosarelor de
audit sau a altor documente;
b) persoanele angajate sau angajate anterior de ctre autoritile competente ale terei ri
care primete informaiile fac obiectul obligaiei de pstrare a secretului profesional;
c) autoritile competente ale unei tere ri pot folosi dosarele de audit i alte documente
doar pentru exercitarea funciilor lor de supraveghere n interes public, de asigurare a calitii i
de investigaii, funcii care ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute la titlul I;
d) cererea unei autoriti competente dintr-o ter ar privind dosarele de audit sau alte
documente deinute de un auditor statutar sau de o firm de audit poate fi refuzat atunci cnd:
(i) furnizarea dosarelor de audit sau a documentelor poate aduce atingere suveranitii,
securitii sau ordinii publice a Romniei ori a Comunitii Europene; sau
(ii) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai
persoane de ctre autoritile din Romnia; sau
(iii) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane pentru aceleai aciuni de
ctre autoritile competente ale statului membru cruia i-a fost adresat cererea.
(3) Gradul de adecvare prevzut la alin. (1) lit. c) este decis de Comisia European, n
conformitate cu procedura prevzut la art. 48 alin. (2) din Directiva 2006/43/CE, pentru a
facilita cooperarea dintre autoritile competente. Evaluarea gradului de adecvare se realizeaz
de ctre Comisia European n cooperare cu Camera i se bazeaz pe cerinele referitoare la
secretul profesional i cooperarea dintre statele membre n domeniul reglementrii.
(4) n cazuri excepionale i prin excepie de la dispoziiile alin. (1), Consiliul sau Camera,
dup caz, poate permite auditorilor statutari sau firmelor de audit aprobate i/sau autorizate de
autoritile competente desemnate prin prezenta ordonan de urgen s transfere copii ale
dosarelor de audit i ale altor documente de audit direct ctre autoritile competente ale unei
tere ri, cu condiia ca:
a) autoritile competente din acea ter ar s fi iniiat investigaii;
b) transferul s nu contravin obligaiilor pe care trebuie s le respecte auditorii statutari i
firmele de audit n legtur cu transferul dosarelor de audit sau al altor documente ctre
autoritatea competent din ara lor de origine;
c) s existe acorduri de cooperare cu autoritile competente ale acelei tere ri din afara
Uniunii Europene, care s permit autoritilor competente din statul membru acces direct
reciproc la dosarele de audit i la alte documente ale entitilor de audit din respectiva ter ar;
d) autoritatea competent din tera ar n cauz care face solicitarea s informeze n
prealabil autoritatea competent din ara de origine a auditorului statutar sau a firmei de audit cu
privire la fiecare cerere direct de informaii, indicnd motivele acesteia;
e) s fie respectate condiiile menionate la alin. (2).
(5) Consiliul, ca organism naional de supraveghere n interes public, aduce la cunotin
Comisiei Europene acordurile de cooperare prevzute la alin. (1) lit. d) i la alin. (4) lit. c).
(6) Proiectele de acorduri de cooperare i acces la informaii sunt transmise membrilor
Consiliului spre aprobare. Aprobarea proiectelor de acorduri se efectueaz prin decizie a
Consiliului superior.

(7) Consiliul mpreun cu Camera stabilesc procedura de aprobare a acordurilor de


cooperare i de acces la informaii.
(8) Acordurile sunt semnate de preedintele Consiliului.
(9) Prin regulamentul intern emis de Consiliu se stabilesc atribuiile ce revin Consiliului i
Camerei n ceea ce privete ndeplinirea atribuiilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei
ordonane de urgen referitoare la cooperarea cu autoritile din alte state membre i tere ri.
#M5
ART. 68
(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanii desemnai de urmtoarele
instituii: Ministerul Finanelor Publice, Banca Naional a Romniei, Autoritatea de
Supraveghere Financiar, Ministerul Justiiei, Camera de Comer i Industrie a Romniei,
precum i de Camer i Corp.
#B
(2) Consiliul superior este condus de un preedinte ales dintre reprezentanii autoritilor de
reglementare (Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a Romniei, Comisia
Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).
#M2
(2^1) Preedintele Consiliului superior reprezint Consiliul n raporturile cu terii. Prin
dispoziie scris a preedintelui Consiliului superior, unele atribuii pot fi delegate directorului
executiv coordonator, cu precizarea limitelor i condiiilor delegrii.
#M3
(3) Durata mandatului preedintelui este de 2 ani.
#M5
(4) Consiliul superior este format din 7 membri i are urmtoarea componen:
(i) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice, desemnat de ministrul finanelor publice;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justiiei, desemnat de ministrul justiiei;
(iii) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei, desemnat de guvernator;
(iv) un reprezentant al Autoritii de Supraveghere Financiar, desemnat de preedintele
acesteia;
(v) preedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(vi) preedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al
Corpului;
(vii) preedintele Camerei de Comer i Industrie a Romniei sau un reprezentant desemnat
de acesta.
(5) Cu excepia reprezentantului Camerei i a reprezentantului Corpului, toi membrii
Consiliului superior trebuie s fie nepracticieni.
#B
(6) n funcie de aspectele supuse dezbaterii i aprobrii, reprezentanii n Consiliul superior
pot fi nsoii la edinele acestuia de 1 - 2 invitai, acetia neavnd drept de vot. Persoanele
invitate pot fi reprezentani ai asociaiilor profesionale i se supun regulilor referitoare la
confidenialitate i evitarea conflictului de interese, stabilite prin prezenta ordonan de urgen,
n legtur cu membrii Consiliului superior i cu personalul de specialitate.
(7) Consiliul superior se ntrunete cel puin o dat pe trimestru i ori de cte ori este nevoie
i este prezidat de preedinte sau, n lipsa acestuia, de ctre persoana desemnat de acesta.
(8) Convocarea Consiliului superior se face la solicitarea preedintelui sau a unui numr de
membri ce reprezint cel puin o treime din numrul total al membrilor si.
#M3
(9) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de rennoire a
mandatului o singur dat, la propunerea instituiei care i-a numit.
#B

(10) n cazul n care domiciliul membrilor este n alt localitate dect cea n care au loc
edinele Consiliului superior, acestora li se vor rambursa cheltuielile de transport i cazare.
ART. 69
Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) stabilete aria activitilor curente ale departamentelor de specialitate i ia msurile
necesare pentru asigurarea unei nalte caliti a activitii acestora;
b) aprob planurile anuale de aciune i orientrile strategice ale Consiliului, puse n practic
prin departamentele de specialitate;
c) aprob raportul prezentat Consiliului de ctre directorul executiv coordonator cu privire la
activitatea departamentelor de specialitate, progresele nregistrate n activitatea desfurat de
acestea i revizuiete planurile de aciune i orientrile strategice ale Consiliului, dac este
necesar;
d) aprob criteriile i regulile pentru angajarea i salarizarea personalului n departamentele
de specialitate, potrivit legii, astfel nct s nu existe incompatibiliti i conflicte de interese, i
urmrete aplicarea corespunztoare a acestora;
e) aprob Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului;
f) numete preedintele Comisiei de disciplin ales dintre membrii acesteia, la propunerea
acestora;
g) aprob Regulamentul intern al Comisiei de disciplin;
h) urmrete asigurarea transparenei fa de publicul interesat a rezultatelor activitii de
monitorizare i supraveghere n interes public, n scopul mbuntirii activitii de audit, prin
publicarea raportului anual de activitate a Consiliului, precum i a altor informaii de interes
public;
i) informeaz Guvernul cu privire la activitatea desfurat, prin raportul anual referitor la
activitatea Consiliului, sau la solicitarea acestor instituii;
j) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Consiliului;
k) analizeaz i aprob execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar
ncheiat;
l) urmrete ndeplinirea oricror atribuii n domeniu, care decurg din prezenta ordonan de
urgen.
ART. 70
(1) Consiliul i desfoar activitatea potrivit prezentei ordonane de urgen, precum i
Regulamentului de organizare i funcionare.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului este aprobat de Consiliul
superior, cu majoritate calificat de 75% din voturi.
(3) edinele Consiliului superior sunt statutare cu condiia participrii a dou treimi din
numrul membrilor acestuia.
#M3
(4) Deciziile se adopt prin vot deschis de membrii Consiliului superior, vot exercitat n mod
direct i personal, prin regula majoritii simple a celor prezeni. n caz de egalitate de voturi,
preedintele de edin are votul hotrtor.
#B
(5) Deciziile de interes public ale Consiliului superior se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
ART. 71
(1) Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate i pentru analiza anumitor
aspecte de natur specific, n cadrul Consiliului se pot nfiina comisii tehnice.
(2) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a Consiliului superior, potrivit Regulamentului
de organizare i funcionare al Consiliului.
(3) n funcie de aspectele supuse analizei n cadrul departamentelor de specialitate, comisiile
tehnice pot fi formate din specialiti n domeniu, inclusiv din cadrul Ministerului Economiei i

Finanelor, Bncii Naionale a Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de


Supraveghere a Asigurrilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, mediului
academic de profil, mediului de afaceri, precum i din auditori statutari, membri desemnai de
Camer i membri ai Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia
desemnai de aceast instituie, care au experien n aspectele analizate n cadrul comisiilor
tehnice.
(4) Persoanele care fac parte din departamentele de specialitate i din comisiile tehnice pot fi
persoane angajate potrivit legii, persoane detaate/delegate din partea instituiilor implicate sau
persoane care activeaz pe baz de mandat.
(5) Persoanele care fac parte din comisiile tehnice pot fi persoane care ndeplinesc una dintre
urmtoarele condiii:
a) au activat sau activeaz ntr-o instituie cu atribuii de reglementare n domeniul
contabilitii sau auditului;
b) dein diplome n domeniul contabilitii sau al auditului, emise de instituii recunoscute la
nivel naional sau internaional;
c) au experien relevant n practica auditrii situaiilor financiare sau a elaborrii situaiilor
financiare;
d) sunt cadre didactice cu experien n domeniul auditului statutar i al contabilitii;
e) au o bun reputaie, n nelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a).
ART. 72
(1) Comitetul executiv este structura operativ a Consiliului.
(2) Comitetul executiv este format din conductorii departamentelor de specialitate ale
Consiliului, potrivit Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului.
(3) Comitetul executiv este subordonat direct Consiliului superior.
(4) Consiliul superior desemneaz dintre membrii Comitetului executiv un director executiv
coordonator.
(5) Atribuiile Comitetului executiv i ale directorului executiv coordonator al acestuia se
stabilesc de ctre Consiliul superior prin Regulamentul de organizare i funcionare al
Consiliului i sunt subordonate realizrii obiectivelor de baz ale Consiliului.
ART. 73
(1) Comisia de disciplin este structura de investigaie i disciplin pentru auditorii statutari i
firmele de audit din Romnia.
(2) Comisia de disciplin emite decizii i impune sanciuni n conformitate cu regulamentul
intern al acesteia.
(3) Comisia de disciplin este responsabil cu administrarea i derularea procedurilor de
reclamaie i disciplin n domeniul activitii de audit statutar.
#M5
(4) Comisia de disciplin este compus din 5 membri cu pregtire juridic sau economic,
astfel:
(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiiei;
(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanelor Publice;
(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiar;
(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.
#B
(5) Membrii Comisiei de disciplin au obligaia de a respecta secretul profesional i de a evita
conflictul de interese.
#M1
(6) Perioada pentru care sunt numii membrii Comisiei de disciplin este de 3 ani, cu drept de
rennoire a mandatului o singur dat.
#M3

(7) Comisia de disciplin este condus de un preedinte ales dintre reprezentanii instituiilor
n Comisia de disciplin.
#B
(8) Procedurile Comisiei de disciplin i modalitile de administrare a acestora sunt cuprinse
n regulamentul intern al acesteia. Regulamentul intern al Comisiei de disciplin este aprobat
printr-o majoritate de 66% din numrul total al membrilor Comisiei de disciplin.
#M3
(9) Hotrrile Comisiei de disciplin se iau prin majoritate simpl, cu condiia ca minimum 3
membri s fie prezeni. n cazul egalitii voturilor, preedintele are votul hotrtor.
#B
(10) Membrii Comisiei de disciplin nu pot fi reprezentai prin nlocuitori.
(11) Comisia de disciplin poate impune urmtoarele sanciuni:
a) mustrare;
b) restricionare (retragerea sau suspendarea parial ori total) a dreptului de practic;
c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplin;
d) retragerea aprobrii.
(12) Cuantumul penalizrilor prevzute la alin. (11) lit. c) se stabilete prin regulament emis
de Comisia de disciplin.
(13) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plngerilor mpotriva auditorilor statutari,
respectiv a firmelor de audit, naintate de ctre tere persoane, inclusiv de autoriti publice,
luarea i emiterea de decizii de ctre Comisia de disciplin, modul de contestare a deciziilor,
soluionarea contestaiilor primite de la auditorii statutari, respectiv firmele de audit, se
efectueaz prin Regulamentul intern al Comisiei de disciplin.
(14) La ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de disciplin colaboreaz ori de cte ori este
necesar cu Camera.
#M3
(15) Comisia de disciplin investigheaz abaterile svrite de membrii Consiliului Camerei
sau de ali membri alei n structurile de conducere ale Camerei.
(16) Sanciunile aplicate de Comisia de disciplin se pot contesta la Secia de contencios
administrativ a Tribunalului Bucureti.
#B
ART. 74
Sediul Consiliului
(1) Sediul Consiliului este n municipiul Bucureti, Bd. Libertii nr. 12, sectorul 5.
(2) Pentru o perioad de 5 ani, Guvernul asigur un spaiu adecvat pentru funcionarea
Consiliului, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen.
Personalul, structura organizatoric i contabilitatea Consiliului
ART. 75
(1) Consiliul i desfoar activitatea pe baza bugetului propriu de venituri i cheltuieli.
(2) Numrul de posturi aferent Consiliului se stabilete prin Regulamentul de organizare i
funcionare al Consiliului, n limita maxim de 25 de posturi.
#M2
(2^1) Personalul Consiliului este format din funcionari publici i personal contractual.
#B
(3) Structura organizatoric, atribuiile i rspunderile personalului din aparatul propriu se
stabilesc prin Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului.
(4) Contabilitatea Consiliului se organizeaz distinct, n conformitate cu reglementrile
specifice.
ART. 76
Membrii Consiliului superior i ai Comisiei de disciplin, personalul din departamentele de
specialitate, precum i persoanele care fac parte din comisiile tehnice i desfoar activitatea

astfel nct s se evite conflictul de interese. Prin Regulamentul de organizare i funcionare al


Consiliului se va defini conflictul de interese.
#M3
ART. 77
Finanare
(1) Finanarea Consiliului trebuie s fie sigur i n afara oricror influene exercitate de
auditorii statutari, firmele de audit, experii contabili, contabilii autorizai, societile de expertiz
contabil sau alte pri interesate.
(2) Necesarul de resurse de finanare i modul lor de utilizare se stabilesc prin bugetul de
venituri i cheltuieli, care se aprob de Consiliul superior cu votul a jumtate plus unu din
membrii Consiliului superior, cel trziu n luna august a fiecrui exerciiu financiar precedent
celui la care se refer. Pn la aprobarea bugetului pentru anul curent, finanarea se asigur
potrivit prevederilor din bugetul pentru anul precedent. Bugetul aprobat poate fi rectificat n
cursul exerciiului financiar, potrivit prevederilor legale.
(3) Finanarea Consiliului se asigur astfel:
(i) 22% din totalul cheltuielilor prevzute n buget prin contribuia Camerei;
(ii) 38% din totalul cheltuielilor prevzute n buget prin contribuia Corpului;
(iii) 40% din totalul cheltuielilor prevzute n buget din subvenii acordate de la bugetul de
stat.
(4) Subveniile de la bugetul de stat se asigur prin bugetul Ministerului Finanelor Publice.
(5) Bugetul aprobat de Consiliul superior se nainteaz Ministerului Finanelor Publice, n
vederea includerii n proiectul bugetului de stat.
(6) Plata contribuiilor prevzute la alin. (3) pct. (i) i (ii) este obligatorie i se efectueaz
semestrial, dup aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Consiliului, n baza ntiinrii de
plat comunicate de Consiliul superior. ntiinarea de plat se transmite odat cu bugetul
aprobat i va cuprinde suma, termenul de plat i contul n care urmeaz a se efectua aceasta.
(7) Ordonatorul de credite este directorul executiv coordonator al Consiliului, iar n lipsa
acestuia persoana desemnat de Consiliul superior.
#M3
ART. 78
(1) *** Abrogat
(2) *** Abrogat
(2^1) *** Abrogat
(2^2) *** Abrogat
#M2
(2^3) ntiinarea de plat constituie titlu executoriu, iar n caz de neplat la termen, Consiliul
este ndreptit s solicite efectuarea executrii silite potrivit dispoziiilor Codului de procedur
civil.
#M3
(3) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
#M3
ART. 79
(1) Personalul Consiliului beneficiaz de drepturile de natur salarial stabilite potrivit legii
pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanelor Publice.
#B
(2) Nivelul indemnizaiei lunare de participare la edine pentru membrii Consiliului superior,
Comisiei de disciplin i comisiilor tehnice se stabilete de Consiliul superior i nu poate depi
20% din salariul de baz al directorului executiv coordonator.
ART. 80

Excedentele rezultate din execuia bugetului Consiliului se regularizeaz la sfritul anului cu


bugetul de stat, n limita sumelor primite de la buget.
ART. 81
(1) Prezentul titlu intr n vigoare la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
(2) Instituiile reprezentate n Consiliu i vor desemna reprezentanii n Consiliul superior n
termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
#M3
TITLUL II^1
Supravegherea n interes public a activitii Corpului i a membrilor acestuia
#M3
ART. 81^1
(1) Activitatea Corpului este supus supravegherii n interes public, n principal, n
urmtoarele domenii:
a) autorizarea i nregistrarea membrilor Corpului;
b) adoptarea standardelor privind etica profesional i sistemul de control intern al calitii n
cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului;
c) formarea profesional continu a membrilor Corpului;
d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii;
e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin;
f) aprobarea retragerii autorizrii membrilor Corpului.
(2) Responsabilitatea Consiliului const n avizarea normelor i hotrrilor emise de Corp
pentru domeniile de activitate menionate la alin. (1), precum i n supravegherea modului de
punere n practic a acestora.
(3) Consiliul analizeaz raportul anual elaborat i transmis de Corp cu privire la activitatea de
control al calitii i, dac este cazul, oblig Corpul s ia msurile care se impun.
(4) Consiliul are dreptul s ntreprind investigaii cu privire la respectarea de ctre Corp a
cerinelor prezentei ordonane de urgen i s adopte msurile necesare.
#M5
(5) Comisia de disciplin a organismului de supraveghere n interes public investigheaz
abaterile disciplinare svrite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor
acestuia, precum i de membrii Comisiei superioare de disciplin a Corpului i aplic, dac este
cazul, sanciunile prevzute la art. 17 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplin se public pe site-ul
Corpului.
#M3
(6) Sanciunile aplicate de Comisia de disciplin se pot contesta la Secia de contencios
administrativ a Tribunalului Bucureti.
(7) Pentru ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de disciplin solicit informaii Corpului ori de
cte ori este necesar.
#B
TITLUL III
Dispoziii tranzitorii i finale
#M1
ART. 82

(1) n termen de 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen, se vor


modifica i se vor completa corespunztor Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i celelalte
acte normative referitoare la activitatea de audit.
#B
(2) n termenul prevzut la alin. (1), autoritile desemnate la art. 78 alin. (2) ca participante la
finanarea Consiliului vor proceda la modificarea i completarea n mod corespunztor a actelor
normative specifice de organizare i funcionare, dup caz.
#M1
(3) Persoanele care au dobndit calitatea de auditor financiar i care sunt autorizate pentru
exercitarea acestei profesii n condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
75/1999, republicat, cu modificrile ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori statutari,
respectiv firme de audit aprobai/autorizai (aprobate/autorizate) s desfoare activitate de
audit statutar n condiiile prezentei ordonane de urgen.
#M2
ART. 83
Ministerul Finanelor Publice va detaa, n condiiile legii, personal care va desfura
operaiuni legate de nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului.
#B
ART. 84
Prevederile prezentei ordonane de urgen urmeaz s se completeze cu deciziile Comisiei
Europene emise n aplicarea Directivei 2006/43/CE, pe msura adoptrii acestora.
#M3
ART. 85
Dispoziiile prezentei ordonane de urgen se completeaz cu prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i
libertatea de a furniza servicii n Romnia, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
68/2010.
#B
*
Prezenta ordonan de urgen transpune prevederile Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006
a Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i al
conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de
abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 157 din 9 iunie 2006.
#CIN
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonana Guvernului nr. 23/2012 (#M3).
#M3
"ART. II
n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane, Regulamentul intern
al Comisiei de disciplin a Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile prevzut la art. 69 lit. g) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind
auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta ordonan, va fi modificat i
completat corespunztor acesteia. Soluionarea abaterilor care la data intrrii n vigoare a

prezentei ordonane sunt n curs de investigare la Corpul Experilor Contabili i Contabililor


Autorizai din Romnia se efectueaz potrivit procedurii n baza creia au fost constatate."
#B
---------------