Sunteți pe pagina 1din 43

Managementul datelor

experimentale in
investigarea materialelor
electrotehnice
Analiza erorilor datelor
experimentale
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Prof.dr.ing.Florin Ciuprina

Analiza erorilor datelor experimentale

Structura disciplinei
Capitolul

Coninutul

Importanta determinarilor experimentale pentru investigarea materialelor electrotehnice


1.1. Proiectarea experimentelor
1.2. Efectuarea determinarilor experimentale

Tipuri de date experimentale pentru caracterizarea materialelor electrotehnice


2.1. Conductivitatea electrica a materialelor
2.2. Rigiditatea dielectrica a izolatorilor
2.3. Permitivitatea electrica complexa a dielectricilor
2.4. Proprietati magnetice ale materialelor
2.5. Pierderi in materialele electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale


3.1. Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala
3.2. Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor experimentale
3.3. Precizia si acuratetea datelor experimentale
3.4. Erori sistematice si erori aleatoare
3.5. Prelucrarea statistica a datelor experimentale
3.6. Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
3.7. Propagarea erorilor
3.8. Analiza preciziei datelor experimentale
3.9. Analiza acuratetii datelor experimentale

Compararea performantelor materialelor electrotehnice utilizand datele experimentale


4.1. Testarea ipotezelor statistice
4.2. Compararea mediilor a dou procese de masurare
4.3. Compararea deviatiilor standard a dou procese de masurare

Software pentru managementul datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea


experimentala

In primul rand se observa un fenomen intersant si/sau neobisnuit;


Se formuleaza o ipoteza pentru o posibila explicatie a
fenomenului observat;
Experimente sunt (i) proiectate (planificate), and (ii) efectuate
pentru a testa ipoteza formulata;
Rezultatele experimentului sunt analizate pentru a determina
daca acestea sustin ipoteza.
Pentru ca un experiment sa fie eficient, acesta trebuie sa permita
stabilirea valabilitatii predictiilor teoriilor concurente. Atingerea
acestui scop este determinata de capacitatea cercetatorului de a
estima calitatea rezultatelor experimentale obtinute.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

set de date experimentale (variabile) independente: xi

media datelor:
n

dispersia (variana) datelor:

s2

(x x)
i 1

(i = 1n)

n 1
n

abaterea medie patratica (deviaia standard):

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

2
(
x

x
)
i
i 1

n 1

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

percentila p: valoarea vp pentru care p% din valorile celor n variabile


sunt mai mici sau egale cu vp;

~
mediana: valoarea x pentru~care jumatate din valorile variabilelor
sunt mai mici sau egale cu x, iar cealalta ~
jumatate a valorilor
x
variabilelor xi sunt mai mari sau egale cu .

modulul unui set de date experimentale este valoarea (valorile) din


acel set de date corespunzatoare datei (datelor) cu cea mai mare
frecventa de aparitie.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

densitatea de probabilitate: P(x)

x - discret: P(x) = frecventa de obtinere a valorii x.


P( xi ) 1

x - continuu: P(x)dx = probabilitatea de gasire a valorii x


in intrevalul dintre x si x + dx.
P( x)dx 1

distribuii cumulative (integrale):


2

x - discret:

P( x1 x x2 ) P ( xi )
i 1

x2

x - continuu: P ( x1 x x2 ) x1 P ( x)dx

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

sperana matematica a unei variabile (funcii):

x - discret:

E[ x] xi P( xi )
i

x - continuu: E[ x] x P ( x) dx

momente ale distribuiilor:

momentul de ordinul r al variabilei x in raport cu un punct


fix x0 este E[(x-x0)r]

momentul de ordinul 1 in raport cu 0:

E[ x] x P( x) dx media (teoretica) a lui x

momentul de ordinul 2 in raport cu :

2 E[( x ) 2 ] ( x ) 2 P ( x) dx varianta (teoretica) a lui x

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

covariana:
cov( x, y ) E[( x x )( y y )]

coeficient de corelaie:
cov( x, y )

x y

1
x si y = perfect corelate liniar

0
x si y = liniar independente
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

distribuia normala (Gauss):

( x )2
1

P( x )
exp
2
2
2

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
distribuia t :

utilizarea ei permite estimarea cu precizie mai mare a erorilor cu


distributie normala, atunci cand dimensiunea esantionului (numarul
de date experimentale dintr-un set) este redus.

x
s/ n

P (t )

12 (r 1)

r 12 r 1 rr

( r 1) / 2

r 1

r2

r 10

r 30

r n 1

( z ) t z 1e t dt
0

(n) (n 1)!

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Precizia si acuratetea datelor


experimentale

Precizia datelor
experimentale

este o masura a reproductibilitatii


masurarii repetate a aceleiasi
proprietati.

Acurateea datelor
experimentale

este o masura a apropierii datelor


experimentale de valoarea reala a
proprietatii masurate.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Erori sistematice

Deviatii cu o cantitate fixa a rezultatului masuratorii de la valoarea exacta


a marimii masurate.

Erori de valoare constanta la repetarea masuratorii.

Evidentiaza acuratetea datelor experimentale.

Pot aparea datorita unor defectiuni ale aparatelor de masura, unor


observatii umane gresite, sau unor schimbari ale conditiilor de masurare
survenite in timpul masuratorilor.

Exemple:

Instrumentul de masura are o eroare a zero-ului: un voltmetru indica 1 V chiar atunci


cand este deconectat;
Instrumentul masoara eronat: un cromometru indica 100 s pentru o durata de 99 s.

Eliminarea (minimizarea) lor se face prin calibrarea instrumentului, un


control mai bun asupra conditiilor de masurare, sau imbunatatirea
tehnicilor de masurare (calificarea operatorului) si NU prin efectuarea
unui numar mare de masuratori.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Erori aleatoare

Fluctuatii statistice (in orice sens) ale datelor masurate. Se


mai numesc si erori statistice.

Evidentiaza precizia masuratorilor si implicit


reproductibilitatea acestora.

Cauze:

Precizia limitata a instrumentului de masura


Inabilitatea experimentatorului de a efectua o masuratoare in
acelasi fel pentru a obtine exact acelasi rezultat.

Eliminarea (minimizarea) lor se face prin efectuarea unui


numar mare de masuratori si printr-o analiza statistica a
datelor experimentale.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Erori ale datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Prelucrarea statistica a datelor


experimentale

valoare masurata = valoare exacta eroare

in general: distributia valorilor masurate distributie


normala

x x eroare

eroare = s

68% interval de incredere

eroare = 2s

95% interval de incredere

eroare = 3s

99% interval de incredere

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Prelucrarea statistica a datelor


experimentale

x eroare a mediei

s
sx
n

deviaia standard a mediei:

eroare a mediei =

sx

68% interval de incredere

eroare a mediei =

2s x

95% interval de incredere

eroare a mediei=

3s x

99% interval de incredere

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Prelucrarea statistica a datelor


experimentale
Set de date cu un numar redus de variabile :

x
ts

n
2
3
4
5
6
7
9
11
16
21
31

t (90%)
6.31
2.92
2.35
2.13
2.01
1.94
1.86
1.81
1.75
1.72
1.70
1.64

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

t (95%)
12.7
4.30
3.18
2.78
2.57
2.45
2.31
2.23
2.13
2.09
2.04
1.96

t (99%)
63.7
9.92
5.48
4.60
4.03
3.71
3.36
3.17
2.95
2.85
2.75
2.58

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea


datelor cu erori diferite

xp

x /

1 /
i

2
i
2
i

2,198 0,001
2,197 0,005
2,1948 0,0010
2,203 0,004

1
s( x p )
2
1
/

x p 2,19696

2,198 0,002
2,202 0,003
2,1966 0,0020

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

s ( x p ) 0,00061

2,1970 0,0006

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Propagarea erorilor

Date: x, x, y, y , u f ( x, y )

Scop: calcularea u ca functie de x si de y.

u2 E[(u u ) 2 ]
Se admite: u f ( x , y )

f
f
(u u ) ( x x )
( y y)
x x
y

f f
f
2 f
2( x x )( y y )
E (u u ) E ( x x )

( y y )
x y
x

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Propagarea erorilor
2

f
f f
f
2
2
y 2 cov( x, y )

x
x y
x
y
2
u

Cazuri particulare:

u x y

u2 x2 y2 2 cov( x, y )

u x y

2 cov( x, y )
2
u

2
x

2
y

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

u
mare !!!
u

Analiza erorilor datelor experimentale

Propagarea erorilor
2

f
f f
f
2
2
y 2 cov( x, y )

x
x y
x
y
2
u

Cazuri particulare:

u xy
u2 y 2 x2 x 2 y2 2 cov( x, y ) xy

u x/ y
u2 y 2 x2 x 2 y 4 y2 2 cov( x, y ) xy 3
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

cov( x, y )
y

2 2
u
x
y
xy
2
u
2

2
x
2

2
u2 x2 y
cov( x, y )
2 2 2
2
u
x
y
xy

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza preciziei datelor experimentale

Masuri ale preciziei:


modificarea mediei: diferenta dintre
mediile rezultatelor a doua masuratori
(teste) succesive ale aceleiasi
proprietati.
eroarea standard: deviatia standard a
valorilor pentru fiecare variabila, de la
o masuratoare (test) la alta (retest)
corelatia test-retest: coeficientul de
corelatie intre o prima masuratoare
(test) si o a doua masuratoare (retest):

Test 1

Test 2

57.5

57.4

65.6

63.2

67.0

66.5

68.5

69.9

70.8

72.8

72.2

70.1

74.9

75.6

76.0

75.2

76.1

72.8

83.1

79

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala

Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor


experimentale

Precizia si acuratetea datelor experimentale

Erori sistematice si erori aleatoare

Prelucrarea statistica a datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite

Propagarea erorilor

Analiza preciziei datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Masuri ale acuratetii:

ecuatia de estimare: ecuatia care


aproximeaza cel mai bine valorile
experimentale fata de valorile reale.

eroarea standard: deviatia standard a


valorilor masurate fata de valorile date
de ecuatia de estimare.

coeficientul de corelatie: coeficientul


de corelatie intre valorile masurate si
valorile reale:

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare

Scopul metodei: gasirea unei curbe care aproximeaza un set de puncte prin
minimizarea sumei patratelor reziduurilor punctelor fata de curba

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru determinarea


ecuatiei de estimare

Scopul metodei: gasirea unei curbe care aproximeaza un set de puncte prin
minimizarea sumei patratelor reziduurilor punctelor fata de curba

reziduuri verticale

reziduuri perpendiculare

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare

Se cauta f(x) astfel incat expresia E sa fie minima:


n

E ( yi f ( xi ))

i 1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
p

f x cii x

pn

i 1

E c1 , c2 , , c p

i x

se aleg, se numesc functii de baza

E
0,
c1

minima

E
0,
c2

E
0.
c p

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

ci

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare

Regresia liniara:

f x a bx
n

E yi a bxi

p 2,

c1 a,

1 x 1, 2 x x

minima

i 1

E
0
a
E
0
b

c2 b,

2 yi a bxi 0
i 1
n

2 yi a bxi xi 0
i 1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
n

2 yi a bxi 0
i 1
n

2 yi a bxi xi 0
i 1

i 1

x
i 1

i 1

x
i 1

i 1

xi
i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

yi xi axi bxi 0
2

i 1

i 1

i 1

n xi yi xi yi

yi

b yi xi

i 1

y a bx

x b y

na

i 1

n xi2

_ _

x y
i 1
n

x
i 1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

2
i

i 1

nx y
_2

n x

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
n

y
i 1

b xi

i 1

y b x

y x x xi yi
2
i

i 1
n

2
i

i 1

i 1
_2

n x

Scrierea se simplifica daca se folosesc notatiile sumelor patratelor :


sum of square ss
n

ss xx xi x

i 1
n

_2

x 2 xi x x x n x

i 1
i 1
n

2
i

2
i

ss yy yi y y n y

i 1
i 1
n
n
_
_
_ _

ss xy xi x yi y xi yi n x y

i 1
i 1
2
i

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

x2
y2

ss xx
n
ss yy

cov x, y

ss xy
ss xx
_

ss xy
n

a y b x

cov x, y
x2

Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

covariana:
cov( x, y ) E[( x x )( y y )]

coeficient de corelaie:
cov( x, y )

x y

1
x si y = perfect corelate liniar

0
x si y = liniar independente
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare

Calitatea aproximarii este data de coeficientul de


corelare r

cov( x, y )
x y

cov x, y

ss xy
n

y a bx b

ss xx

x a b y b
'

'

'

r 2 bb '

ss xy
ss xy
ss yy

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice

2
ss xy

ss xx ss yy

2
ss xy

ss xx ss yy

ss xy
ss xx ss yy

Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare

Erorile standard pentru coeficientii a si b


1 x2
SE (a ) s

n ss xx
SE (b)

s
ss xx

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice