Sunteți pe pagina 1din 104

ELEMENTE DE

CONSTRUCTII
SI
LUCRARI PUBLICE
NOŢIUNI GENERALE DESPRE PEREŢI

 Pereţii sunt acele subansambluri constructive ale clădirii cu rol


de delimitare a spaţiului interior de mediul extern, precum si
de compartimentare pe funcţiuni a interiorului acesteia .

 Pereţii sunt alcătuiţi din componente diverse:


-elementul de baza care poate fi din zidărie, beton, metal, lemn
etc;
-elementul de finisaj (interior , exterior) sub forma de tencuieli,
placaje, tapete etc;
-elemente inglobate cum ar fi: usi, ferestre, coşuri de fum,
canale de ventilaţie, hidroizolaţii, termoizolatii, izolaţii fonice
etc.
 Prin noţiunea de perete se intelege in mod obişnuit numai
componenta de baza care conferă acestuia rezistenta si
stabilitatea.
CLASIFICAREA PEREŢILOR

 După poziţia lor in ansamblul construcţiei pot fi:


-Pereţi exteriori, care împreuna cu acoperişul fac parte din
elementele de închidere ale clădirii, delimitând spaţiul interior al
acesteia de mediul exterior;
-Pereţii interiori, care împreuna cu planseele alcătuiesc subausamblul
de compartimentare pe funcţiuni a clădirii.

• După rolul pe care il au in construcţie pot fi:


-Pereţi structurali, denumiţi si de rezistenta au rolul de a prelua si
transmite, la nivelul fundaţiilor, încărcările gravitaţionale si
orizontale la care este Supusa Construcţia:
-Pereţii de contravantuire (autoportanti) conlucrează cu pereţii
structurali pentru rigidizarea clădirii in plan orizontal, dar nu preiau
incarcari din plansee;
-Pereţi ne structurali, numiţi si pereţi purtaţi au numai rol de
compartimentare funcţionala la interior sau de închidere spre
exterior Aceşti pereţi nu preiau decât greutatea lor proprie si nu au
continuitate pe verticala construcţiei: pot lipsi la anumite niveluri.
 In funcţie de materialele si tehnologia de execuţie pereţii se împart in :
-Pereţi executaţi monolit, realizaţi prin turnare in cofraje la fata locului
a betoane lor (grele sau uşoare) sau a lutului simplu ori cu adaosuri
(var, fibre organice etc );
-Pereţi executaţi prin zidire, realizaţi la fata locului, prin asamblarea
unor corpuri de zidărie (cu forme, dimensiuni si din materiale diverse),
de regula cu ajutorul mortarului;
-Pereţi prefabricaţi rezultaţi in urma asamblării pe şantier a unor
elemente prefabricate, liniare sau de suprafaţa, confecţionate in
fabrici sau ateliere specializte.

 După materialul din care sunt alcătuiţi pereţii, se deosebesc:


-Pereţi din beton si beton armai;
-Pereţi din lemn (grinzi, scânduri sau dulapi, panouri prefabricate);
- Pereţi din produse ceramice;
-Pereţi din elemente metalice (cabla plana, tabla cutată, tabla
ondulata);
-Pereţi din sticla;
-Peren din azbociment (plan sau ondulat);
-Pereţi din materiale uşoare;
-Pereţi din mase plastice ( polimeri).
EXIGENTE ASOCIATE PEREŢILOR

 Soluţia constructivă poate îndeplini total sau parţial exigenţele


atribuite peretelui. Exigenţele atribuite pereţilor (vitraţi, din tablă
profilată etc) dar care nu pot fi îndeplinite de acesta (spre
exemplu izolarea termica, iluminarea etc.) sunt "transferate"
instalaţiilor.
 Priorităţile exigenţelor depind în cazul peretelui, de rolul funcţional
şi de poziţia în cadrul clădirii astfel, printre cele mai importante se
pot enumera, pentru pereţii:
-structurali exteriori: rezistenţă şi stabilitate izolaţie termica,
hidrofugă şi economie de energie ,etc.
-structurali interiori: rezistenţă şi stabilitate ,protecţie împotriva
zgomotului, siguranţa la foc ,etc
-nestructurali exteriori: izolaţie termica, hidrofugă şi economie de
energie
siguranţa în exploatare, etc
-nestructuraii interiori: protecţie împotriva zgomotului, siguranţa
în exploatare, siguranţa la foc ,etc.
SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU PERETI
PEREŢI DIN LEMN

 Pereţii din lemn se utilizează Ia construcţii provizorii, la clădiri turistice si


la locuinţe in zone montane Se executa foarte uşor, au greutate proprie
redusa, asigura o buna izolare termica si pot fi prefabricaţi
 Printre dezavantajele folosirii lor in construcţii pot fi amintite:
durabilitatea relativ redusa, vulnerabilitatea mare la incendiu,
comportarea nesaţisfacatoare la variaţii de umiditate (variaţii
dimensionale si de forma datorita contragerii sau umflării), pot fi cu
uşurinţa atacaţi de ciuperci sau insecte, complica execuţia lucrărilor de
instalaţii (sanitare, de incalzire si electrice). Unele dintre aceste
dezavantaje pot fi eliminate cu usurinta prin masuri de ignifugare si de
protecţie impotriva biodegradarii (masuri chimice sau constructive).
 Pereţii se pot executa din lemn brut sau semiprelucrat (rotund, cioplitura
sau bârne), din lemn ecarisat (grinzi, dulapi, scânduri) sau din lemn
ameliorat (PFL, PALEX, PAL).
 După modul de alcătuire, pereţii din lemn pot fi masivi, cu schelet de
rezistenta si materiale de umplutura sau din elemente prefabricate sub
forma de panouri. Pereţii din lemn pot fi portanţi, autoportanti sau purtaţi.
PEREŢI MASIVI DIN LEMN

 Pereţii masivi din lemn sunt alcătuiţi din grinzi sau bârne
din cioplitura (numai cu doua fete paralele prelucrate
pentru o mai buna aşezare) care se leagă intre ele prin
cepuri din lemn sau scoabe si dornuri metalice Legaturile
grinzilor la colturi, intersecţii sau ramificaţii se fac prin
chertare. Peretele din lemn reazemă pe o fundaţie din
zidărie sau din beton prin intermediul unei tălpi de lemn de
dimensiuni mai mari denumita baba. Intre baba si fundaţie
se realizează o hidroizolatie din bitum si carton bitumat
.Pentru a imbunatati izolarea termica a pereţilor, in rosturi
se introduc calti, pasla sau frânghie gudronata iar apoi se
tencuiesc. Tencuiala se aplica pe un strat intermediar din
sipci si trestie sau pe plasa de rabit. La pereţii realizau din
elemente cu grad ridicat de prelucrare (elemente ecarisate
cu falturi) lemnul poate ramane aparent
PEREŢI CU SCHELET DIN LEMN

 Scheletul de rezistenta este realizat din lemn rotund sau ecarisat si este
 alcătuit din talpa inferioara (baba), talpa superioara (cosoroaba), stâlpi
(montanţi) si diagonale (contravantuiri). Elementele se imbina intre ele prin
chertari, cepuri, scoabe,zbanturi, plăcute multicuie etc. Pe scheletul de
rezistenta se fixează elementele de umplutura ale peretelui : scanduri sau
dulapi asezti alaturat , cu montare in lamba si uluc sau in caplama
.Scandurile se fixeaza pe cele doua parti ale scheletului (exterior si
interior )iar in spatiul ramas intre ele se aseaza o termoizolatie formata din
rumegus , zgura , moloz, pasla , vata minerala.
Perete cu schelei de lemn: elevaţie si Fata peretelui din:
secţiune a - scantura nefaituita
1 - montant; 2 - traversa; 3 - talpa; b - scândura faltuita
4 - diagonala: 5 - fundatie; 6 - cosoroaba. c- scandura cu lamba si uluc.
PERETI PREFABRICATI DIN LEMN

 Peretii se realizeaza din panouri portante , alcatuite dintr-un schelet


de lemn , fete exterioare din produse derivate din lemn (PFL, PALEX,
s.a.), miez termoizolant (polistiren , vata sau pasla minerala , vata de
sticla ) si spatiu de aer inclus .Scheletul se confectioneaza din rigle
din lemn de rasinoase .Panourile au de regula inaltimea unui nivel si
din ele se pot face case P+1E. Panourile se imbina prin lipire cu chit
pe baza de aracet sau prin simpla alaturare .Ele se fixeaza pe o talpa
la partea inferioara , iar la partea lor superioara se solidarizeaza cu o
cosoroaba , ambele din lemn .
Rosturile panourilor pentru peretii exteriori se acopera cu sipci sau
cu profiluri din mase plastice .
 Panourile prefabricate din lemn se realizeaza in sistem modular
cu dimensiuni 1200x2400 mm sau sub forma de panouri mari cu
lungimi de pana la 3,60m. Panourile mari se executa la comanda
speciala si sunt concepute numai pentru un anumit partiu dat
Grosimile de execuţie ale panourilor sunt diferite, in funcţie de
inaltimea panoului si destinaţia acestuia
 Panourile din lemn pot fi pline (opace) sau cu gol pentru usa sau
fereastra.
Pereti prefabricaţi din lemn
a - panou plin (opac); b - panou cu gol de usa:
1 - montant: 2 -fete panou; 3 - termoizotatie:
4 - strat de aer inclus. 5- traversa superioara.
Case lemn rotund
Case prefabricate din lemn
Structura pe cadre din lemn
Structura perete exterior
Pereti lemn OSB.
Pereti lemn OSB
Pereti OSB pe
structura din lemn
Pereti tip sandwich
PERETI DIN ZIDARIE

ALCATUIREA ZIDARIILOR

Zidaria este un material compus , alcatuit din blocuri (corpuri ) de zidarie din piatra
naturala sau artificiala , asezate dupa anumite reguli constructive (reguli de tesere), legate
intre ele prin mortar sau legaturi metalice .
Elementele constructive ale zidariei sunt :
-blocuri (corpurile sau pietrele), care pot fi din piatra naturala , piatra artificiala arsa
(materiale ceramice )sau piatra artificiala nearsa (beton ,b.c.a.sau lut );
-materiale de legatura , care pot fi mortare , legaturi metalice (agrafe ,scoabe , dornuri ,
placute metalice in coada de randunica ), adezivi sintetici.
CLASIFICAREA ZIDARIILOR

 Dupa natura materialelor utilizate , elementele de constructie se pot alcatui


din :
-zidarii din piatra naturala ;
-zidarii din caramizi , blocuri din piatra artificiala .

 Dupa modul de alcatuire , elementele de constructie pot fi realizate din:


-zidarii simple , alcatuite dintr-un singur tip de bloc de zidarie ;
-zidarii mixte , realizate din doua sau mai multe tipuri de pietre ;
-zidarii armate , realizate prin inglobarea in rosturile orizontale si verticale sau
in golurile blocurilor a unei armaturi uniform repartizata ;
-zidarii complexe , realizate prin asocierea zidariei cu elemente din beton
armat turnate monolit ( stalpisori , buiandrugi, centuri).Daca elementele
de beton (stalpisorii,centurile) alcatuiesc contururi inchise ce include
panouri de zidarie , ansamblul complex rezultat poarta denumirea de
zidarie inramata .

 Dupa natura solicitarii, elementele de constructie din zidarie se clasifica


astfel :
-zidarii solicitate mecanic , static sau dinamic (incarcari gravitationale , vant ,
cutremure , impingerea pamantului ,etc.)
-zidarii solicitate de actiuni fizice (termice)sau chimice agresive.
Alcatuirea zidariilor

 Zidaria este alcatuita din randuri de blocuri suprapuse.Suprafata


exterioara exterioara (fata vazuta)a zidariei se numeste parament
.Blocurile se pot aseza intr-un rand pe muchie (cant) sau pe lat ( in
lung sau in curmezis). Blocurile se leaga cu mortar introdus intre
rosturile dintre ele.
 Rosturile verticale pot fi transversale ( normale pe parament)sau
longitudinale (paralele pe parament).
 Rosturile orizontale in grosime de aproximativ 12 mm trebuie sa fie
plane , orizontale si cu grosime uniforma .
 Rosturile verticale au circa 10mm grosime si nu vor fi in prelungire de
la un rand la altul, se va realiza decalarea blocurilor din randurile
succesive ale zidariei (se va realiza teserea zidariei).
 La colturi si ramificatii , prin intreruperea alternativa a randurilor
succesive a peretilor care se intersecteaza , se realizeaza tesera
zidariei si totodata o buna legatura intre pereti.
Elementele zidariei

Lagatura intre peretii de zidarie


a-la colt ;
b –ramificatie ;
c – intersectie.
R1-randul 1
R2-randul 2
PERETI DIN PIATRA ARTIFICIALA
 Pereti din caramida plina sau caramida cu goluri _cea mai raspandita zidarie
.Se utilizeaza pentru pereti portanti la cladiri cu P+4E, precum si la peretipurtati
cu rol de compartimentare sau de inchidere.

 Pereti din caramida cu goluri de aer sau cu umpluturi usoare_se executa


cu goluri neumplute sau umplute cu materiale usoare in vrac(granulit , zgura
expandata ,moloz, etc)

 Pereti din zidarie mixta _se intalnesc ca pereti exteriori si sunt din doua
straturi.Stratul interior element de rezistenta si stratul exterior element de
protectie .Zidaria mixta pote fi : caramida si beton turnat monolit, caramida si
piatra naturala, caramida si b.c.a.

 Pereti din zidarie armata _ in cazul solicitarilor mari.

 Pereti din zidarie complexa_in zidarii se inglobeaza stalpisori din beton armat .

 Pereti din blocuri de beton celular autoclavizat _ se utilizeaza la pereti


structurali pentru cladiri cu P+1E.

 Pereti exteriori neportanti din zidarie din blocuri ceramice sau din beton
usor cu termoizolatieincorporata sau introdusa in timpul executiei_blocul
este conceput ca sa permita introducerea unui miez din polistiren care constituie
termoizolatia.
Structura rezistenta din zidarie si beton armat
Structura rezistenta din zidarie
si beton armat
Fatada din caramida

Structura rezistenta din


zidarie si beton armat
Pereti din piatra naturala
Zidarii din piatra naturala
Zidarii din piatra naturala
Elemente de zidarie din B.C.A.
Zidarie din B.C.A
Zidarie din B.C.A
PERETI DIN BETON ARMAT
PEREŢI DIN BETON ARMAT MONOLIT

 Peretii din beton monolit sunt in general pereţi structurali


(diafragme) si prezintă o seria întreaga de avantaje cum ar fi:
-durabilitate mare;
-capacitate portanta mare. motiv pentru care sunt folosiţi la clădiri cu
multe niveluri;
-îmbinările monolite dintre pereţii longitudinali si cei transversali,
precum si cele dintre pereţi si plansee, asigura conlucrarea
spaţiala a structurii clădirii,
-tehnologia de execuţie permite realizarea lor mai rapida decât a
pereţilor din zidărie;

 Dezavantajele pereţilor din beton armat monolit sunt:


- betonul are o rezistenta termica redusa, ceea ce necesita
prevederea unei termoizolatii in structura pereţilor exteriori;
-procesele umede necesare punerii in opera a betonului, nu permit
turnarea pereţilor in perioadele reci ale anului decât cu masuri
speciale pentru a evita îngheţarea betonului proaspăt,
-necesita consum mare de cofraje
Alcătuirea pereţilor din beton monolit.
 Pereţii interiori se realizează din beton cu grosimea determinata
de condiţiile de rezistenta si stabilitate, de cerinţele de izolare
fonica si de necesitatea de a asigura rezemarea planseelor. dar
nu mai puţin de 14 cm Betonul folosit este de clasa Bc20. . Bc30
iar arătura este din OB37. PC52 sau STNB.
 La pereţii exteriori se impune introducerea unei termoizolatii,
datorita rezistentei termice mici pe care o are betonul Se pot
distinge doua structuri obişnuite pentru pereţii exteriori :
-pereţi cu structura in doua straturi, unul din straturi având
funcţiunea de rezistenta si celalalt de izolare termica,
-pereţi cu structura in trei straturi, tip sandviş, stratul al treilea
având funcţiunea de protecţie a stratului termoizolant
 Stratul portant se executa din beton de aceeaşi calitate ca si
pereţii structurali interiori si având aceeaşi grosime minima de
14…15 cm Stratut termoizolant se executa din placi sau fasii din
BC A din blocuri ceramice cu goluri, polistiren expandat, pasla
sau vata minerala Grosimea stratului termoizolant rezulta după o
dimensionare termica, in funcţie de zona-climatica, cerinţele de
confort interior si materialul utilizat. Stratul de protecţie se
realizează din beton cu grosimea de 5...7 cm. Legătura dintre
cele doua straturi de beton (cel de rezistenta si cel de protecţie)
se face cu ajutorul unor agrafe matalice din otel inoxidabil.
Elemente de armare a diafragmelor din beton armat monolit

Armatura unei diafragme se diferentiaza in doua categorii :


-armaturi in inima diafragmei (in camp)alcatuita din doua plase din bare
independente sau plase sudate , dispuse paralel in imediata vecinatate a
celor doua fete ale peretelui la circa 1,5cm de acestea .
-armaturi in extremitatile diafragmei (bulbi), care se prezinta sub forma de
carcase spatiale preconfectionate .
Golurile care se realizeaza in diafragme pentru usi , ferestre slabesc
rezistenta diafragmei , asfel se impune intarirea cu armaturi suplimentare
in zona golurilor.Partile superioare ale golurilor care formeaza buiandrugi
(rigle de cuplare) , se armeaza cu carcase preasamblate.
PERETI DIN BETON ARMAT PREFABRICAT

Folosirea panourilor prefabricate are drept scop obţinerea unui grad mai
ridicat de industrializare a lucrărilor de şantier Pentru pereţii interiori, in
mod curent se utilizează prefabricatele de tip panouri plane, cu dimensiuni
de camera, dar si clemente spaţiale (cabine sanitare spaţiale). Pentru
pereţii exteriori, cazul cel mai des întâlnit este acela al elementelor
prefabricate plane, de tip panou, având dimensiunile corelate cu
dimensiunile camerelor in planul faţadei, dar exista si soluţii constructive in
care se utilizează prefabricate de dimensiuni mai mici sub forma de
panouri-spalet sau panouri-parapet. Cea mai larga utilizare a panourilor
mari este in cadrul clădirilor integral prefabricate.
Pereti interiori din panouri mari

Acesti pereti se utilizeaza la cladiri integral prefabricate cu structura


in diafragme .Sunt panouri prefabricate monostrat, realizate din
beton greu sau cu greutate medie.Panourile pentru pereti interiori
pot fi pline sau cu goluri pentru usa .
Pentru realizarea unor imbinari capabile sa preia eforturile provocate
de actiunea incarcarilor orizontale , fetele laterale ale panourilor
sunt profilate (cu alveole sau praguri )in diferite forme si
dimensiuni , stabilite in functie de modul de armare a panoului si a
imbinarilor , de tipul imbinarilor , de marimea eforturilor.
Armarea panourilor de pereti interiori se realizeaza in conformitate cu
necesitatile rezultate din calculul de ansamblu al
structurii.Armatura se dispune fie in plan median , fie catre cele
doua fete ale panoului , cea de a doua solutie fiind obligatorie la
cladirile cu peste cinci niveluri .Principalele variante de armare a
panourilor constau in :
-armare generala cu plase sudate din STNB.
-armare locala cu carcase confectionate , din OB37 sauPC52.
Conturul panourilor, precum si marginile golurilor de usa se bordeaza
cu armatura din bare izolate sau carcase sudate , iar deasupra
golurilor pentru usi se realizeaza armatura tipica de buiandrug.
Pereti exteriori din panori mari

Se pot deosebi mai multe modalitati de alcatuire a panourilor exterioare ,care


sa satisfaca in primul rand conditiile de izolare termica si sa fie dupa caz
elemente structurale sau numai cu rol de inchidere :
-panouri intr-un singur strat din betoane usoare cu agregate poroase
(granulit ,zgura expandata );
-panouri cu structura cheson , in doua straturi , formate dintr-o retea de
nervuri cu placa ,care constituie elementul de rezistenta .Stratul
termoizolant se poate realiza din corpuri prefabricate din beton usor , sau
beton usor turnat intre ele si peste nervuri ;
-panouri sandvis cu structura in trei straturi .Pentru elementul de rezistenta se
folosesc betoane compacte Bc20…Bc25, iar ca termoizolatie vata sau
panza minerala , polistiren expandat , BCA, spuma poliuretanica , sticla
spongioasa , etc;
-structuri nervurate , formate dintr-o retea de nervuri din betoane compacte
Bc20…Bc25, care inglobeaza corpuri termoizolante (corpuri ceramice )cu
goluri de diferite forme si marimi.
Panourile sandvis sunt concepute fie ca elemente structurale , fie avand rol
inchidere in cazul cladirilor cu structura pe diafragme din beton armat
monolit.
Pereti pentru hale industriale din panouri prefabricate de beton armat

Sunt de doua feluri : pline sau cu goluri pentru ferestre (panouri vitrate).
Pereti din beton armat
Pereti din beton armat
Pereti din beton armat
Pereti din beton armat
PERETI DIN ELEMENTE METALICE

 Acesti pereti sunt folositi ca elemente de inchidere pentru hale


industriale sau sub forma fatadelor cortina la cladirile etajate
(caracteristica fatadelor cortina este aceea ca panourile trec prin fata
planseelor , peretele exterior in ansamblul sau fiind asemanator cu o
cortina care mascheaza structura de rezistenta ).
 Principalele componente ale peretilor din elemente metalice sunt
constituite din table plane , ondulate , nervurate sau cutate
confectionate ,in general , din otel sau aluminiu.Acestea sunt fixate pe
un schelet metalic cu ajutorul unor suruburi autofiletante din otel
inoxidabil.Tablele din aluminiu au grosimi de 0,4…1,00mm iar cele din
otel de 0,5. . 1,5 mm. Pentru realizarea pereţilor, tablele ondulate se
petrec pe minimum 10 cm in lungul ondulelor, iar pe transversal
petrecerea este de 1.. 1,5 ondule Elementele din otel se protejează
anticoroziv prin galvanizare sau prin acoperire cu lacuri sau emailuri.
Pereţii din elemente metalice pot fi izolaţi termic sau neizolati . Pereţii
izolaţi termic se pot realiza din panouri in întregime prefabricate sau
se pot asambla la locul de punere in opera, prin montarea succesiva a
tablelor si miezului termoizolant Materialele termoizolante folosite
frecvent sunt spuma de poliuretan. vata de sticla sau polistirenul.
Structuri de pereţi realizaţi din elemente metalice:
1 -fata interioara din table plana ;
2 – termoizolatie ;
3 -fata exterioara din tabla plana ;
4-fata exterioara din tabla netvurata;
5 - fata exterioara din tabla cutată sau ondulata;
6 - strat rigid din PFL.
Pereţi din tabla:
a - pereţi din tabla de aluminiu neizolati termic:
b - pereţi din tabla de aluminiu izolati termic:
c - pereţi din tabla de otel:
1 - grinda de susţinere a peretelui; 2 - profil de tabla montat la exterior;
3 - şurub autofiletant; 4 - montant de susţinere al peretelui; 5 - tabla interioara
nervurata: 6 - termoizolatie; 7 - lacrimar din tabla.
Pereti din elemente metalice
PANOURI TABLA TRAPEZOIDALE

 Caracteristici: inaltime cuta 6-200 mm, in varianta de


panouri plane sau curbate, autoportante. Optional se
poate realiza in varianta perforata pentru protectie
acustica, sau protejata impotriva condensului- de folosit
in cazul constructiilor neizolate.
Domenii de utilizare: inchidere pentru pereti sau
acoperisuri de constructii, cu sau fara izolatie termica,
cofraj perdut, elemente cu cuta inalta, autoportante cu
deschideri pana la 9,00m.
Material:
- otel zincat pentru cofraj pierdut, sau elemente montate
ascuns,
- otel zincat si vopsit RAL (poliester, PVDF, plstisol, HP-
200) in mai mult de 70 de culori standard, pentru exterior
sau interior
- aluminiu natur sau vopsit pentru fatade
- inox lustruit, folosit in cazuri speciale
PANOURI TABLA ONDULATE

 Caracteristici: inaltime cuta 18-55 mm, in varianta de


panouri plane sau curbate.
Domenii de utilizare:in principal pentru fatade, folosite in
asezare orizontala
Material:
- otel zincat pentru cofraj pierdut,sau elemente montate
ascuns,
- otel zincat si vopsit RAL ( poliester, PVDF, plstisol, HP-200)
in mai mult de 70 de culori standard, pentru exterior sau
interior
- aluminiu natur sau vopsit pentru fatade (cel mai utilizat)
- inox lustruit, folosit in cazuri speciale
PANOURI SANDWICH

 Caracteristici:
- panouri sandwich alcatuite din doua foi de tabla, cu un strat intermediar
izolator. Optional se poate sa aiba o fata din tabla si a doua din folie de
aluminiu sau folie bitumata
- suprafata exterioara poate fi tratata in diverse variante in functie de
producatori, cutata, ondulata, plana,sau cu mici nuturi.
- peretii pot fi realizati in varianta cu prinderi vizibile sau mascate, cu o
fata perforata pentru protectie fonica
Domenii de utilizare:
- in general pentru pereti si acoperisuri de constructii izolate
- panouri cu grosimi de peste 100 mm grosime se folosesc pentru
executarea incintelor frigorifice
Material: izolatia din spuma poliuretanica, vata minerala, sau polistiren.
Vata minerala se foloseste cand este ceruta o protectie ridicata antifoc.
Polistirenul nu are deloc rezistenta la foc, se foloseste pentru constructii cu
durata de existenta redusa. Cele mai folosite sunt panourile cu spuma
poliuretanica deoarece acestea ofera cel mai bun raport calitate / pret
Tablele exterioare pot fi din aluminiu sau otel zincat si vopsit in culori
standard
LAMELE DE FATADA

 Caracteristici: module de 200, 250, 300-400 mm,


formate pe valturi, cu 2 canturi sau pentru o mai
buna stabilitate cu 4 canturi, suprafata plana sau
riflata, prindere vizibila sau mascata, fixarea cu
suruburi pe structura sau mai bine clipsate pe sinele
de montaj. Ofera un design foarte bun al fatadei.
Domenii de utilizare: fatade ,neportante, unde sunt
cerute calitati arhitecturale sporite dar la preturi
accesibile.
Material: Otel zincat si vopsit, aluminiu vopsit sau
titanzinc
Casete tip Alucobond

Caracteristici: fatade „pretioase“ ca imagine dar


mai scumpe, care ofera posibilitatea realizarii de
suprafete de mari dimensiuni, de pana la
1500*2000 mm.
Domenii de utilizare: fatade neportante, cu
cerinte arhitectonice superioare, casete cu
dimensiuni de peste 600-800 mm latime.
Material:- panouri compozite din aluminiu cum ar
fi Alucobond, Reynobond, Alpolic cu grosimi ale
stratului compozit de 3-6 mm- o varianta
superioara din punct de vedere calitativ dar si al
pretului.
CASETE DE FATADA

 Caracteristici: fatade „pretioase“ ca imagine dar mai scumpe, care ofera


posibilitatea realizarii de forme chiar patrate cu dimensiuni de peste 400
mm pana la 900 mm latime maxima.
Domenii de utilizare: fatade neportante, cu cerinte arhitectonice
superioare, casete cu dimensiuni de peste 400 mm latime.
Material:- tabla de otel zincata si vopsita, sau aluminiu vopsit in aceste
variante grosimea tablei este legata de dimensiunea casetei.
- panouri compozite din aluminiu cum ar fi Alucobond, Reynobond, Alpolic -
o varianta superioara din punct de vedere calitativ, dar si al pretului
Panouri cutate din inox Welltec

Profilele Welltec se produc din metale inoxidabile,


zincate, galvanizate cum ar fi otelul inoxidabil,
aluminiul, alama, cuprul si alte metale. Profilele din
aluminiu si otel sunt realizate în executia standard si
lacuita, cele inoxidabile cu suprafete netede, lustruite
pe o parte sau pe ambele parti, sablate, structurate sau
gravate.
PERETI DIN AZBOCIMENT

 Se folosesc ca elemente de inchidere si compartimentare la


hale industriale si constructii zootehnice.

 Peretii din azbociment se realizeaza din :


-placi ondulate simple din azbociment ,
-placi plane de azbociment cu miez termoizolator de tip
sandvis ,
- panouri extrudate din azbociment.
Peretii din azbociment sub Peretii tip sandvis
forma de placi cu ondule
Sunt alcatuiti din doua placi
mari.
plane de azbociment , intre
Se realizeaza : care se introduce un miez din
-cu un singur rand de placi polistiren celular.Miezul se
(inchidere spatii neincalzite si lipeste de cele doua placi cu
compartimentare interioara); rasini epoxidice.Pe conturul
-cu doua randuri de placi care panoului poate fi prevazut cu
inglobeaza un strat o rama din lemn , metal
termoizolator din vata plastic , metal ,beton.Aceste
minerala semirigida elemente sunt cunoscute sub
(elemente de inchidere ale numele de panouri din
spatiilor incalzite). azbopan.
Peretii din panouri extrudate din azbociment
 Au capacitate buna de izolare termica , daca in golurile lor
interioare se introduce un material termoizolator .Peste
rosturile verticale se monteaza acoperitoare de rost .Fetele
panourilor pot fi acoperite cu finisaje obisnuite sau prin
acoperire cu pelicule sau folii.
PERETI DIN STICLA

 Peretii din sticla se folosesc la locuinte , social-culturale , birouri ,


constructiiindustriale , gari , aeroporturi , etc.

 Sortimentele de sticla folosite sunt :


-sticla plana obisnuita nearmata ;
-sticla plana armata ;
-sticla ondulata armata ;
-sticla profilata(profilit );
-dale de sticla presta tip NEVADA sau tip PRIMALITH
Pereti din profile de sticla (profilit)
 Profilele din sticla au forma U in sectiune si sunt elemente autoportante
.Lungimea profilelor poate ajunge ajunge la 6,00m,latimea este cuprinsa
intre 22…26 cm, iar grosimea de circa 6 mm.
 Profilele se realizeaza din sticla neteda sau profilat , clara sau colorata ,
armata sau nearmata .
 Peretii se pot realiza intr-un singur rand de profile (neizolati termic ) sau in
doua randuri (pereti dubli).Profilele se monteaza in rigle metalice din tabla
sau din beton armat .Etansarea rosturilor orizontale dintre profile si rigle se
face cu chit plastic , iar rosturile verticale dintre profile cu chit cu miez din
cordon textil sau cu benzi din polistiren celular .
Pereti din dale de sticla

 Se folosesc ca pereti
interiori care permit
iluminarea unor
spatii interioare. In
rosturile orizontale si
verticale dintre dale
se monteaza bare
din otel-beton
Ø6..10mm, care se
inglobeaza in mortar
de ciment, formand
o retea rectangulara.
PERETI DIN STICLA
PERETI DIN STICLA
PERETI DIN STICLA
Caramizi tip "Nevada" din Policarbonat
Pereti din caramizi de sticla
PERETI DIN STICLA
Pereti cortina
Pereti cortina
PERETI DIN IPSOS

 Se folosesc ca
pereti
despartitori .
 Peretii pot fi
alcatuiti din
placi ,fasii,
panori
.Aceste
elemente se
realizeaza din
ipsos de
constructii sau
din fosfogips
curat sau in
amestec cu
cenusa de
termocentrala.
Pereti de compartimentare din rigips
Pereti de compartimentare din rigips
Pereti de compartimentare din rigips
Pereti de compartimentare din rigips