Sunteți pe pagina 1din 6

1

ADVERBUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ


Adverbul determină un verb sau un adjectiv. Exemplu:
She spoke quietly.
^--------
She was extremely nervous.
-------------^
Atenţie, adjectivul determină un substantiv şi un verb care trebuie să fie
• sau verbul “TO BE”
• sau un alt verb de percepţie senzorială care poate fi înlocuit prin “TO BE”.
Aceste verbe pot avea sens concret fiind determinante pentru adverb sau sens
abstract fiind determinante pentru adjectiv
to seem, to apear, to look, to sound, to taste, to smell, to feel
Exemplu: She looks happy (she is happy)
She looks at me happily (she has a happy look)

Adverbul se formează din:


ADVERB + SUFIXUL “LY”
Atenţie, nu toate cuvintele terminate în “LY”sunt adverbe

• Modificări ortografice
• Dacă adjectivul din care provine adverbul se termină în ‘E’ acesta se păstrează
înaintea lui “LY”
extreme - extremely Nice – nicely Large - largely

• Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în “LE” ‘E’ este înlocuit cu ‘Y’
Capable – capably gentle – gently

• Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în “IC” se adaugă “ALLY”
automatic- automatically Enthusiastic - enthusiastically

• Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în ‘L’ acesta se dublează şi se
adaugă “LY”
beautiful - beautifully
• Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în “LL” se adaugă doar ’Y’
full - fully
• Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în ‘Y’ indiferent dacă este
precedat de consoană sau vocală, se transformă ‘Y’ în ‘I’ [i se adaugă “LY” cu câteva
excepţii
shy - shyly sly - slyly wry – wryly coy - coyly

• 1. Adverbe care au două forme dar acelaşi înţeles


bright - brightly Cheap – cheaply dead - deadly
sound - soundly dear – dearly fair - fairly

The sun is shining bright.


The sunis shining brightly
Singura diferenţă ca sens este la “CHEAP” care este întotdeauna folosit când avem verbele
“TO GET”, “TO BUY” sau “TO SELL” iar pentru celelalte verbe este folosit “CHEAPLY”.
I bought cheap.
We travelled cheaply.
• 2. Adverbe care au două forme cu înţelesuri diferite
clear “right”, corect Clearly într-o manieră curată
-------- Adverbul în Limba Engleză --------
2
close aproape Closely îndeaproape
deep adânc Deeplly profund
clean în întregime Cleanly într-o manieră curată
direct arată direcţia de Directly “at once”, deodată
mişcare
easy uşor Easily într-o manieră uşoară
free gratis Freely într-o manieră deschisă
full întreg Fully “completely”
hard din greu, mult, cu mare hardly de abia, cu greu, aproape deloc
efort
high sus highly “very much”
just întocmai justly “in a resonable manner”
large întins largely “in a great extend”, “mainly”,
preponderent, deplin
late târziu lately de curând
Most majoritatea mostly în special, mai degrabă, “rather”
Near aproape nearly aproape cu sens abstract
Pretty foarte preattly într-o manieră drăguţă
Right exact rightly cuvenit
Sharp fix sharply într-o manieră bruscă, brutală,
dură
Short abrupt shortly pe scurt
Exemple: They got clean away.
We are closely related with him.
I’ll fly directly to London (immediately).
Take it easy.
We talked freely.
I was fully aware of it.
I can hardly wait.
I work hard.
I am highly appreciated.
In a justly manner.
Their attempt was largely successfull.
Mostly I go to the cinema then to the theatre.
I nearly fell.
I was pretty busy.
They rightly assume that.
Shortly, I was interested about it.

• 3. Adverbe care au aceeaşi formă cu adjectivul


Alike alone Fast far
Little next Only outside
Past straight Early
La acestea se adaugă prima formă a adverbelor de la punctele 1 şi 2.

Gradele de comparaţie ale adverbelor


Adverbele fac gradele de comparaţie conform adjectivelor din care provin. Nu toate
adverbele pot avea însă grade de comparaţie ci numai adverbele de mod, câteva din cele de timp şi
de frecvenţă.

-------- Adverbul în Limba Engleză --------


3
Adverbele care au aceeaşi formă cu adjectivul (“EARLY”, “FAST”, “LATE”) fac gradele
de comparaţie ca şi adjectivul din care provin
Adverbele care provin din adjectiv şi sufixul “LY” fac gradele de comparaţie cu “MORE” şi
“THE MOST” exact ca şi adjectivele lungi.
Toate modificările ortografice de la adjective se respectă şi la adverb.

• Comparaţia neregulată
În locul lui “GOOD” avem adverbul “WELL”.
well better the best
badly worse the worst
far farther the farthest
little less the least
much more the most
near nearer the nearest

Adverbe speciale
Adverbele speciale sunt adverbe cu sens negativ şi nu permit folosirea altei negaţii în
propoziţia care le conţine, precum şi a unui pronume nehotărât cu sens pozitiv.
Hardly barely Scarcely
de abia cu greu Aproape deloc
Atenţie la întrebarea disjunctă care trebuie pusă în pozitiv dacă propoziţia principală
cuprinde unul din adverbele negative mai sus menţionate.
I barely have any friends here, have I.

Alte adverbe speciale sunt:


quite Fairly rather pretty
toate însemnând “foarte” pentru că au sensul de “VERY”. Sunt adverbe speciale pentru că sensul în
care sunt folosite este extrem de sensibil

• Fairly
Nu se combină cu comparative. Are sensul de “destul de”
Your story is fairly interesting.
Povestea ta este interesantă dar nu extrem de interesantă.
!!! Toate aceste adverbe determină un adjectiv dar “FAIRLY” nu poate determina un adjectiv decât
în grad pozitiv.

• Pretty
Se foloseşte numai într-un limbaj amical, prietenesc.
I am pretty hungry

• Quite
Este mai puternic decât “FAIRLY”. Se poate folosi atât cu adjective care nu au grade de
comparaţie cât şi cu adverbe, caz în care are sensul de “absolut”, “complet”
He is quite dead.
Poate fi urmat de ‘A’ / ”AN” sau de”SOME”
He is quite a man and he has quite some importance for me.
• Rather
Este mai puternic dacât “QUITE” şi “FAIRLY” şi poate să fie atât precedat cât urmat de
‘A’ / “AN”.
This is a rather difficult problem.
This is rather a difficult problem.
Diferenţa dintre “RATHER” şi “QUITE” este de sens în anumite formulări. Astfel “RATHER” se
preferă pentru aprecieri negative iar “QUITE” se preferă pentru aprecieri pozitive.
-------- Adverbul în Limba Engleză --------
4

• Much şi Far
Sunt adverbe de intensificare care se combină de obicei cu comparativul şi superlativul.
The exercise is far more difficult than I expected.
The exercise is much more difficult than I expected.

• A Lot
Se va folosi numai cu comparativ
It is a lot warmer today then it was yesterday.

• Too şi Enough
Se traduc prin “prea” respectiv “destul”. Poziţia lui “TO” este în faţa adjectivului sau
adverbului iar poziţia lui “ENOUGH” este după adjectiv sau adverb.
This exercise is too difficult for me.
I arrive early enough.
Dacă “ENOUGH” este determinant al unui substantiv el se poate plasa în faţa acestuia.
I have enough money to buy the toy.

• So şi Such
Sunt adverbe de întărire. Diferenţa între ele este că “SO” este urmat de adjectiv, adverb sau
de substantiv precedat de “MUCH”, “MANY”, “LITTLE” în timp ce “SUCH” este urmat numai de
substantiv.
This book is so interesting.
This man speaks so quickly.
I have so many friends.
He is such a man of honour.
I have done such difficult exercises

• Adverbe interogative cu poziţie iniţială


Acestea sunt:

When why where how

Topica Propoziţiei

• Poziţie iniţială
• Adverbele interogative
when why where how
How old is he?

• Adverbele din propoziţiile exclamative


-------- Adverbul în Limba Engleză --------
5
How well you speak English
Here comes the chief

• Adverbul interogativ şi negativ “YES” şi “NO”

• Adverbele de mod sunt folosite pe poziţii iniţiale atunci când se doreşte întărirea
contextului sau creearea suspansului
slowly gently quickly
Slowly he entered the room and started to cry.

• Adverbe de loc se folosesc pe prima poziţie când se face o delimitare clară pentru a
se evita ambiguităţile
In the country, most people work on the farm

• Adverbele de timp definit se folosesc pe prima poziţie atunci când se doreşte


întărirea (sublinierea) timpului fie pentru evitarea aglomerării de adverbe la sfârşitul
propoziţiei
Yesterday I saw her in the park at 10 o’clock in the morning.

• Locuţiunile adverbiale ocupă mereu poziţia iniţială


by now till now up to now untill now
before now until then sooner or later every day
at present at last at first How much
how long just now

• Când adverbul “OFTEN” este subliniat şi este precedat de “VERY” sau “QUITE” el
ocupă poziţia iniţială
Quite often we travel by car.

• Adverbele de frecvenţă definită ocupă poziţie iniţială când se doreşte evitarea


ambiguităţilor
Once a year I buy him one or two books he likes
• Adverbe care datorită folosirii lor pe poziţia iniţială duc la inversarea
predicatului cu subiectul
• Adverbe negative care pot să ocupe poziţie iniţială atrag după sine inversarea
predicatului cu subiectul
no sooner nowhere not until neither
little In no circumstances scarcely hardly
barely rarely never

Never has she understood him.


No sooner had I enter then she arived
• Adverbe restrictive ca “ONLY”
Only by leraning the lesson did he succeed in getting good marks.

• Poziţia mediană
• Adverbe de frecvenţă neregulată se aşează întotdeauna între subiect şi predicat
excepţie făcând acele construcţii cu verbul “TO BE” (care nu separă subiectul de
predicat) sau predicate formate din două verbe.
I have never meet her.

• Adverbe de mod
-------- Adverbul în Limba Engleză --------
6
bravely cruelly foolishy
simply generously

He simply refused to come.

• Adverbe de timp nedefinit


He has recently moved.

• Adverbe care reprezintă punctul de vedere al vorbitorului


You perhaps met him

• Poziţie finală
Pe poziţia finală adverbele au următoarea ordine:

Adv. de mod (cum?) + Adv. de loc (unde?) + Adv. de timp(când?)

-------- Adverbul în Limba Engleză --------