Sunteți pe pagina 1din 26

26.02.

2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
Username/Parolainexistente

email

Home

Exploreaza

Login

AmuitatparolaxCreazacontnou

Upload

Administratie

Artacultura

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:
Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

Biologie
Casagradina

profesorscoala

Diverse

Promoieflydubai

Economie
Geografie
Gradinita

flydubai.com/Maldive

Istorie
Jurnalism

MINISTERULEDUCAIEIsICERCETRII

Limba
Literaturaromana

PROGRAMULPHARETVETRO2003.005551.05.01.02

Management

AUXILIARCURRICULAR

Medicina
Personalitati

LICEUTEHNOLOGIC

Profesorscoala
Educatiecivica

Sociologie

DOMENIUL:Protectiamediului

Stiinta
Tehnicamecanica

CALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatii

Timpliber

mediului
NIVELUL:3

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

1/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

Promoie
flydubai

ALTEDOCUMENTE
Proiectdelectie
TERIILESPECIFICEsIGRILADEPUNCTAJ
PENTRUACORDAREAGRADAIEIDEMERIT
PERSONALDIDACTICDINNVMNTUL
SPORTIVINTEGR

Bucureti
Maldivede
la398EUR
dusntors.
Rezervai
acum

PROIECTDELECIERoluldecorativallinieisi
punctului
MatematicaElementedeanalizamatematica
Activitateindependentatest
PlanificarecalendaristicaEducatiecivica
Metodeactivedepredarecentratepeelev
PLANIFICARECALENDARISTICAEducatie
tehnologicaTehnologii
PROBADEEVALUARESUMATIVAROMANA
Analizasistemicaaunitatilordeinvatare

Search

Echipamentede
protectie
Importatorechipamentede
lucrusiprotectiamuncii.

MODULUL:Analizachimicacalitativasicantitativa
2006
AUTOR:
LUCICAMICLCIANprof.graddidacticIColegiulTehnicdeConstructiisiProtectiaMediului,Arad
CONSULTAN:
IoanaCrsteaexpertCNDIPT
CatincaScriosteanuexpertcurriculum

CUPRINS
1.Introducere.........................................pag3

2.Competentespecifice.Obiective.................................................pag4
3.Fisadedescriereaactivitatii.......................................................pag5
4.Fisadeprogres............................................................................pag7
5.Glossar.........................................................................................pag8

6.MATERIALEDEREFERINPENTRUPROFESOR...............pag9
6.1.Competenta12.1:Executaanalizapreliminara..............pag

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

2/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

Fisaconspectnr.1.............................................................................pag10
Folietransparentanr.1......................................................................pag11
Folietransparentanr.2......................................................................pag12
Folietransparentanr.3......................................................................pag13
Activitateanr.1.................................................................................pag14
Activitateanr.2.................................................................................pag14
Activitateanr.3.................................................................................pag14
6.2. Competenta 12.2: Executa identificarea cationilor si
anionilor..............................................................................................pag15
Fisaconspectnr.2.............................................................................pag15
Folietransparentanr.4......................................................................pag18
Folietransparentanr.5......................................................................pag19
Activitateanr.4.................................................................................pag20
Activitateanr.5.................................................................................pag20
Activitateanr.6.................................................................................pag20
6.3.Competenta12.4:Executadeterminarivolumetrice.........pag21
Fisaconspectnr.3..............................................................................pag21
Folietransparentanr.6.......................................................................pag22
Folietransparentanr.7.......................................................................pag23
Activitateanr.7...................................................................................pag24
Activitateanr.8...................................................................................pag24
Activitateanr.9...................................................................................pag24
7.MATERIALEDEREFERINPENTRUELEVI........................pag25

7.1.Competenta12.1:Executaanalizapreliminara............pag27
Fisadedocumentarenr.1.................................................................pag27
Fisadelucrunr.1..............................................................................pag28
Fisadelucrunr.2..............................................................................pag29
Fisadeevaluarenr.1........................................................................pag30
Fisadeevaluarenr.2........................................................................pag31
7.2. Competenta 12.2: Executa identificarea cationilor si
anionilor.............................................................................................pag32
Fisadedocumentarenr.2.................................................................pag32
Fisadelucrunr.3..............................................................................pag33
Fisadeevaluarenr.3........................................................................pag34
Fisadeevaluarenr.4........................................................................pag35
Fisadeautoevaluarenr.1.................................................................pag36
7.3.Competenta12.4:Executadeterminarivolumetrice........pag37
Fisadedocumentarenr.3.................................................................pag37
Fisadelucrunr.4..............................................................................pag38
Fisadeevaluarenr.5........................................................................pag40
Fisadeevaluarenr.6........................................................................pag41
Exercitiu.............................................................................................pag43
Fisadeautoevaluarenr.2.................................................................pag44

8.Sugestiimetodologice.................................................................pag46
9.Bibliografie.................................................................................pag50
http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

3/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

INTRODUCERE
Prezentul auxiliar se refera la modulul 4 ANALIZA CHIMIC CALITATIV sI CANTITATIV, studiat n clasa a XIa de catre elevii care se pregatesc pentru
calificareaTEHNICIANECOLOGsIPROTECIACALITIIMEDIULUI.
ConformStandarduluidePregatireProfesionalapentruaceastacalificare,pentruparcurgereasidobndireacunostintelorsiabilitatilorcorespunzatoareacestuimodul,
elevii vor dobndi 2 credite. n Standardul de Pregatire Profesionala, ANALIZA CHIMIC CALITATIV sI CANTITATIV este Unitate de Competenta Tehnica Generala.
Conform Curriculumului acestui modul i sunt alocate 90 ore, din care 54 ore laborator tehnologic. Orientativ, n curriculum aceste ore au fost repartizate astfel : Analiza
preliminara 10 ore (din care 6 ore laborator tehnologic) Identificarea cationilor si anionilor 20 ore (din care 12 ore laborator tehnologic) (din care 6 ore laborator
tehnologic)Gravimetria20ore(dincare12orelaboratortehnologic)Volumetria30ore(dincare18orelaboratortehnologic)Analizacompusilororganici10ore(din
care6orelaboratortehnologic).
Materialele prezentate n acest auxiliar se doresc a fi exemple pentru profesorii de specialitate, urmnd ca acestia sasi elaboreze materiale similare pentru toate
cerinteledinStandarduldePregatireProfesionalasiCurriculum.
AUXILIARULSEVAUTILIZAMPREUNCUSTANDARDULDEPREGATIREPROFESIONALAsICURRICULUMULSPECIFICCALIFICARII

ATENIE ! 17217g63r
Auxiliarul nu acopera toate cerintele din Standardul de Pregatire Profesionala pentru aceasta Unitate de Competenta Tehnica Generala. Obtinerea celor 2
creditepresupunesatisfacereatuturorcerintelorsipromovareatuturorprobelordeevaluarespecificatepentrufiecareacompetentanparte.

MODULUL4
ANALIZACHIMICCALITATIVsICANTITATIV

COMPETENE:
Unitatidecompetentatehnicegenerale:
Analizachimicacalitativasicantitativa(UTG12)
C12.1.Executaanalizapreliminara
C12.2.Executaidentificareacationilorsianionilor
C12.3.Executadeterminarigravimetrice
C12.4.Executadeterminarivolumetrice
C12.5.Executaanaliazacompusilororganici

OBIECTIVE:
Dupaparcurgereaacestuimoduleleviivorficapabilisa:
identificematerialelesiustensilelenecesarefiecaruiexperimentnparte
identificenecesarideterminarilor
utilizezeechipamentuldeprotectieamunciispecificlaboratorului
respectenormelespecificedeprotectieamunciisimediuluinconjurator
executeprobeleanalizeipreliminare(coloratiaflacarii,formareaperlelor,topireaoxidanta,probacuNaOH,probacuH2SO 4)
identificecationi(grupaI,grupaII,grupaIII,grupaIV,grupaV)
identificeanioni
executedeterminarigravimetrice(CO 22,Ba2+,Fe3+,Ni2+)
preparesolutiideconcentratienormala
determinefactoriidecorectieaisolutiilorpreparate
executedeterminarivolumetrice
identificefunctiuniorganicesielementechimiceexistentencompusiiorganici
executeanalizacantitativaacompusilororganici
sastabileascaformulelechimicealecompusilororganicipebazarezultateloranalizeicantitativeaacestora.

FIsADEDESCRIEREAACTIVITII
Tabelulurmatordetaliazaexercitiileinclusenunitateadecompetenta(modulul)ANALIZACHIMICCALITATIVsICANTITATIV

Numelecadidatului: Nr.reg.

Datanceperiiunitatiidecompetenta:

Datapromovariiunitatiidecompetenta:

COMPETENA

SARCINA DE
LUCRU

SUBIECT/OBIECTIV

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

REZOLVAT

4/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

12.1.

A1,A2, A3, FL1,


FL2,FE1

1.identificarea materialelor si ustensilelor necesare


experimentului

A1,A2, A3, FL1,


FL2,FE1

2.identificareareactivilornecesarideterminarii

A1,A2, A3, FL1,


FL2,FE1

3.utilizarea echipamentului de protectia muncii


specificlaboratorului

A1,A2, A3, FL1,


FL2,FE1

4.respectarea regulilor de protectia muncii si a


mediuluispecificelaboratorului

FT1,

5.executareaprobeloranalizeipreliminare

FT2, FT3, A1,A2,


A3, FL1, FL2,
FE1

12.2.

12.3.

FT3,A2,FL2

6.scriereaecuatiilorreactiilorchimicecareaulocla
determinare

A4, A5, A6, FL3,


FE4,FAE1

1.identificarea materialelor si ustensilelor necesare


experimentului

A4,A5,A6,FL3,
FE4,FAE1

2.identificareareactivilornecesarideterminarii

A4,A5,A6,FL3,
FE4,FAE1

3.utilizarea echipamentului de protectia muncii


specificlaboratorului

A4, A5, A6, FL3,


FE4,FAE1

4.respectarea regulilor de protectia muncii si a


mediuluispecificelaboratorului

A4,A5,FL3,FE3,
FAE1

6.scriereaecuatiilorreactiilorchimicecareaulocla
determinare

FT4,FT5,A4,A5,
A6, FL3, FE3,
FE4,FAE1

7.identificareacationilor

FT6,FT7,A7,A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2

1.identificarea materialelor si ustensilelor necesare


experimentului

FT6,FT7,A7,A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2

2.identificareareactivilornecesarideterminarii

FT6,FT7,A7,A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2

3.utilizarea echipamentului de protectia muncii


specificlaboratorului

FT6,FT7,A7,A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2

4.respectarea regulilor de protectia muncii si a


mediuluispecificelaboratorului

FT7, A7, A8, A9,


FL4, FE5, FE6,
FAE2

6.scriereaecuatiilorreactiilorchimicecareaulocla
determinare

FT6,FT7,A7,A8,
A9, FL4, FE5,
FE6,FAE2

10.rezolvareaexemplelordecalcul(probleme)

FT6,A7,A9,FL4,
FAE2

11.preparareasolutiilordeconcentratienormala

FT7,A7,A9,FL4,
FAE2

12. determinarea factorilor de corectie ai solutiilor


preparate

A8,FE5

13.executareadeterminarilorvolumetrice

FIsDEPROGRESsCOLAR
Acestformatdefisaesteuninstrumentdetaliatdenregistrareaprogresuluielevilor.Pentrufiecareelevsepoaterealizamaimulteastfeldefisepedurataderulariimodulului,
acestapermitndevaluareaprecisaaevolutieielevului,furnizndnacelasitimpinformatiirelevantepentruanaliza.
MODULUL(UNITATEADECOMPETEN)
Numeleelevului:______________________
Numeleprofesorului:______________________

Competentecare
trebuiedobndite

Data

Activitti
efectuatesi
comentarii

Data

Aplicarencadrul
unitatiide
competenta

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

Evaluare

5/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
Bine

Comentarii

Prioritatidedezvoltare

Competente care urmeaza sa fie dobndite


pentrufisaurmatoare

Resursenecesare

Satisfa
cator

refacere

Competentecaretrebuiedobndite.Aceastafisadenregistrareestefacutapentruaevalua,nmodseparat,evolutialegatadediferitecompetente.Acestlucrunseamna
specificareacompetentelortehnicegeneralesicompetentepentruabilitaticheie,caretrebuiedezvoltatesievaluate.
Activitatiefectuatesicomentarii.Aiciartrebuisasepoatanregistratipuriledeactivitatiefectuatedeelev,materialeutilizatesioricealtecomentariisuplimentarecarearputea
fireleventepentruplanificaresaufeedback
Aplicarencadrulunitatiidecompetenta.Aceastaartrebuisapermitaprofesoruluisaevaluezemasurancareelevulsiansusitcompetenteletehnicegenerale,tehnice
specializatesicompetentelepentruabilitaticheie,raportatelacerintelepentruntreagaclasa.Profesorulpoateindicagraduldendeplinireacerintelorprinbifareauneiadincele
treicoloane.
Prioritati pentru dezvoltare.Partea inferioara a fisei este conceputa pentru a mentiona activitatile pe care elevul trebuie sa le efectueze n perioada urmatoare ca parte a
viitoarelormodule.Acesteinformatiiartrebuisapermitaprofesorilorimplicatisapregateascaelevulpentruceeacevaurma.

Competentecareurmeazaafidobndite.Profesorulnscriecompetentelecareurmeazaafidobndite.
Resursenecesare. Aici se pot nscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale, seturi de instructiuni, fise de lucru, care ar putea reprezenta o sursa de informare
suplimentarapentruunelevcenuadobnditcompetentelecerute.

GLOSARDETERMENI/CUVINTECHEIE
TERMEN

DEFINITIA

Anlizacalitativa

Etapaaanalizeicareurmaresteidentificareacomponentelor
(atomi,grupedeatomi,ioni,gruparifunctionale)substanteideanalizat

Analizacantitativa

Etapa a analizei care urmareste sa stabileasca ce proportii din componentele


identificatedeanalizacalitativaintranalcatuireasubstanteianalizate

Analizapreliminara

Primaetapaaanalizeicalitativecareareroluldeaoferiindicatiiprivindcomponentii
substanteideanalizat,faraaputeanlocui,ntotalitateanalizacalitativa

Cationi

Ionimonosaupoliatomici,cusarcinapozitiva

Anioni

Ionimonosaupoliatomici,cusarcinanegativa

Volumetrie(titrimetrie)

Metoda de analiza chimica cantitativa, bazata pe masurarea exacta a volumelor


solutiilordereactivideconcentratiecunoscuta,utilizatindeterminari

Titrare

Operatiadeadaugaretreptata,nfractiunimicidevolum,asolutieidereactiv

Titrant

Solutiadereactivfolositalatitrare

Punctdeechivalenta

Momentul care corespunde adaugarii unei cantitati de reactiv echivalenta cu


cantitateadesubstantaanalizata

Indicatori

Substante care si modifica o anumita proprietate n apropierea punctului de


echivalenta

Substanteetalon

Substantedincaresepotobtinesolutiideconcentratieexacta

Factordecorectie

Un numar care arata de cte ori o solutie de concentratie aproximativa este mai
concentratasaumaidiluatadectsolutiadeconcentratieexacta

CurbadepH

ReprezentareagraficaavariatieipHuluinfunctiedevolumuldetitrantadaugat

(deneutralizare,detitrareacido
bazica)
Reactiiredox

Reactiicareauloccutransferdeelectroni

Reactiideprecipitare

Reactiinurmacaroraseformeazacompusigreusolubili(precipitate)

Reactiidecomplexare

Reactiinurmacaroraseformeazacombinatiicomplexe

Complexoni

Acizi aminopolicarboxilici care formeaza cu majoritatea cationilor saruri stabile,


numitecomplexonati

MATERIALEDEREFERINPENTRUPROFESOR
naceastasectiuneaghiduluisuntprezentatectevaexempledefoliitransparente(FT),fiseconspect(FC).
Foliiletransparentesepotutilizaattnactivitateadepredareacunostintelornoi,darvorputeafiprezentesipeparcursuldeterminarilorexperimentaleexecutatedecatreelevi,
usurnduleformulareaunorconcluziiprivindrezultateledeterminarilor.

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

6/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
Fiseleconspectsunt,defapt,sintezealeinformatiilornecesareelevilorpentruformareaabilitatilorcorespunzatoarefiecareicompetente.

Fiseconspect(FC)
FC1Analizapreliminara.............................................................................................pag10
FC2Identificareacationilor........................................................................................pag15
FC3Analizavolumetrica............................................................................................pag21

Foliitransparente(FT)
FT1Coloratiaflacarii..................................................................................................pag11
FT2Formareaperlelor...............................................................................................pag12
FT3ProbacuH2SO 42N............................................................................................pag13
FT4GrupaIanalitica.................................................................................................pag18
FT5GrupaIVanalitica..............................................................................................pag19
FT6Preparareasolutiilornormale.............................................................................pag22
FT7Determinareafactorilordecorectieaisolutiilornormale....................................pag23

Activitati(A)
A1Coloratiaflacarii....................................................................................................pag14
A2ProbacuH2SO 42N..............................................................................................pag14
A3ProbacuH2SO 4concentrat..................................................................................pag14
A4GrupaIVanalitica.................................................................................................pag20
A5GrupaIanalitica...................................................................................................pag20
A6Identificareacationilor...........................................................................................pag20
A7PreparareasolutieideNa2S2O 30,1Nsideterminareafactoruluidecorectie......pag24
A8DeterminareavolumetricaaionuluiFe2+..............................................................pag24
A9PreparareasolutieideNaOH0,1Nsideterminareafactoruluidecorectie..........pag24

COMPETENA12.1:EXECUTANALIZAPRELIMINAR
FIsCONSPECTNR.1

Probaanalizeipreliminare
COLORAIAFLCRII

Moddeexecutie
substantadeanalizatsemaruntestesiseumezestecuHCl
minade creion se umezeste cu HCl si se arde n flacara pna cnd
culoareaflacariinusemaimodifica
minafierbinteseatingedesubstantadeanalizatsiapoiseintroducen
flacarabeculuidegaz,delabazasprevrfulacesteia
seobservaculoareaimprimataflacariidesubstantadeanalizat

FORMAREAPERLELOR

substantadeanalizatsemarunteste
pe mina de creion se topeste borax pna la obtinerea unei perle
transparente,incolore
seatingeperladeboraxdesubstantadeanalizatsiseintroducenflacara
oxidanta
serepetadeterminareapentruflacarareducatoare
se observa culoarea perlei obtinute n flacara oxidanta si flacara
reducatoare,lacaldsilarece

TOPIREAOXIDANT

substantadeanalizatsemarunteste
sepreparaunamestecoxidantNa2 CO3 :KNO3=3:1
ntruncreuzetdeportelansepuneamestecoxidantsiaproximativde3
orimaiputinasubstantadeanalizat
sencalzestecreuzetul
seobservaculoarearezultatanurmatopiriiamestecului

PROBACUNaOH2N

substantadeanalizatseintroducentroeprubeta
seadaugasolutiediluatadeNaOHsisencalzesteeprubeta
seapropiedeguraeprubeteiohrtiedefiltrumbibatacufenolftaleinasi
seobservaculoarea
seapropiedeguraeprubeteiohrtiedefiltrumbibatacureactivNessler
siseobservaculoarea
seidentificagazuldegajatdupamiros

PROBACUH2 SO4

seexecutan3variante:cuaciddiluat,cincentratsicuacidconcentratsi
etanol
probelecu acid diluat, respectiv concentrat, se executa n eprubete n
care, peste cantitati mici din substanta de analizat se adauga 12 ml
H2 SO4
seobservafenomenelecareauloc(degajaridegaze)
probacuacidconcentratsietanolseaplicapentruidentificareaionilor
acetatsiborat

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

7/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

FOLIETRANSPARENTNR.1
COLORAIAFLCRII
Cationprezentnsubstanta

Culoareaimprimataflacarii

deanalizat
Na+

Galbenintens

K+

Rozviolet

Ca2+

Rosucaramiziu

Sr2+

Rosucarmin

Ba2+

Galbenverzui

Cu2+

Verdealbastru

BO33

Verde

FOLIETRANSPARENTNR.2
FORMAREAPERLELOR
Cation

Culoareape

rlein

Culoareape

rlein

prezent

flacara

oxidanta

flacara

reducatoare

nsubstanta
deanalizat

Lacald

Larece

Lacald

Larece

Co2+

albastra

albastra

albastra

albastra

Cu2+

verde

albastru

rosie

rosie

verzui
Cr3+

verde

verde

verde

verde

Mn2+

violet

violet

violet

violet

Ni2+

galben

galben

verde

verde

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

8/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

FOLIETRANSPARENTNR.3
PROBACUH2SO42N
Anion

S2

Caracteristicile

Gaz

Gazuluidegajat

degajat

Incolor,cumiros
caracteristicdeoua

H2S

stricate
SO32

Incolor,cumirosde
sulfars

SO2

CO32

Incolor,carenu
ntretinearderea

CO2

NO2

Galbenbrun,cu
mirossufocant

NO2

CH3COO

Ecuatiareactiei
chimicelaidentificare

S2+H2SO4H2S+
SO42
SO32+H2SO4
SO2+H2O+SO42
CO32+H2SO4
CO2+H2O+SO42
2NO2+H2SO4NO
+NO2+H2O+SO42

Mirosspecificdeotet CH3COOH 2CH3COO+H2SO4


2CH3COOH+SO42

ACTIVITATEANR.1

Esteunexperiment,careurmaresteidentificarea,princoloratiaflacarii,acationilorNa+,K+,Ba2+,Cu2+,Ca2+,Sr 2+.ProfesorulvapuneladispozitiaelevilorFisadelucrunr.1,
caredescrietoateetapelecetrebuieparcursenrealizareaexperimentului.Deasemenea,vaproiectaFoliatransparentanr.1,carevapermiteelevilordesprindereaconcluziilor
cevorfinotatentabelulcontinutnfisadelucru.Probelevorfinumerotatepentrufiecareelevnaltaordine,pentruaneasiguradecorectitudineadeterminarilor.naintede
nceperealucrariipractice,profesorulvaverificadacatotieleviiauechipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursullucrariivaurmariattabilitatilepracticealeelevilor,
ctsirespectarearegulilordeprotectieamunciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

ACTIVITATEANR.2
Esteoactivitateexperimentala,careurmaresteidentificarea,prinprobacuacidsulfuric2NaanionilorSO 32,NO 2,S2.ProfesorulvapuneladispozitiaelevilorFisadelucrunr.
2, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse n realizarea experimentului. De asemenea, va proiecta Folia transparenta nr. 3, care va permite elevilor desprinderea
concluziilorcevorfinotatentabelulcontinutnfisadelucru.Probelevorfinumerotatepentrufiecareelevnaltaordinepentruaneasiguradecorectitudineadeterminarilor.
naintedenceperealucrariipractice,profesorulvaverificadacatotieleviiauechipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursullucrariivaurmariattabilitatilepracticeale
elevilor,ctsirespectarearegulilordeprotectieamunciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

ACTIVITATEANR.3
Esteoactivitateexperimentala,careurmaresteevaluareaabilitatilorpracticesiacunostintelorteoreticealeelevilor,activitatecutema:Identificarea,prinprobacuacidsulfuric
concentrataanionilorCO 32,NO 3,CH3COO ,I,Br .ProfesorulvapuneladispozitiaelevilorFisadeevaluarenr.1,caredescrietoateetapelecetrebuieparcursenrealizarea
experimentului.Probelevorfinumerotatepentrufiecareelevnaltaordinepentruaneasiguradecorectitudineadeterminarilor.naintedenceperealucrariipractice,profesorulva
verificadacatotieleviiauechipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursullucrariivaurmariattabilitatilepracticealeelevilor,ctsirespectarearegulilordeprotectiea
munciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

9/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

COMPETENA12.2:EXECUTIDENTIFICAREACATIONILORsIANIONILOR
FIsACONSPECTNR.2
GrupaIanalitica
Reactivdegrupa:HCl0,31N
Cationiigrupei:Ag+,Pb2+,Hg2 2+
Reactiicomune:
ReactiacuHCl
ReactiacuKI
ReactiacuK2 CrO4
ReactiacuH2 S
Ractiispecifice:Ag

ReactiaTananaev

Pb2+
ReactiacuH2 SO4

Hg22+
Reactiacloruriidemercurcuamoniac
Activareaaluminiului

GrupaIIanalitica

GrupaIIIanalitica

Reactivdegrupa:H2 S

Reactivdegrupa:(NH4 )2 S

Cationiigrupei:a.Subgrupasulfobazelor:

Cationii grupei : Co2+, Ni2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+,

Hg2+,Bi3+,Cu2+,Cd2+
b.Subgrupasulfoacizilor:
As(III,V),Sb(III,V),Sn(II,IV)
Reactiicomune:ReactiacuH2 S
Ractiispecifice:Hg

2+

ReactiacuKI
ReactiacuSnCl2
ReactiacuCo(NO3 )2
ReactiacuNH4 SCN

3+
Bi
ReactiacuNH3
ReactiacuNa2 [Sn(OH)4 ]
ReactiacuKI

Cu2+
ReactiacuNH3
Reactiacupiridina
ReactiacuKI

Cd2+

ReactiacuKCN

AsIII
ReactiacuAgNO3
ReactiacuSnCl2

AsV
ReactiacuAgNO3

Sb(III,V)
Reactiacumetale

Zn2+
Reactiicomune:
Reactiacu(NH4 )2 S
ReactiacuNH3
ReactiacuNaOH
Ractiispecifice:Ni

2+

Reactiacudimetilglioxima

Co2+
ReactiacuKSCN
Reactiacu(NH4 )2 [Hg(SCN)4 ]

Fe2+
ReactiacuK3 [Fe(CN)6

Fe3+
ReactiacuK4 [Fe(CN)6
ReactiacuKSCN

Mn2+
Topireaoxidanta
Formareaperlelor

Cr3+
ReactiacuH2 O2
ReactiacuBaCl2

Al3+
FormareaalbastruluiluiThenard

Zn2+
ReactiacuH2 S
FormareaverdeluiluiRinmann

Sn2+
ReactiacuHgCl2
ReactiacuBi(NO3 )3

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

10/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

Sn4+
Reactiacumetale

GrupaIVanalitica

GrupaVanalitica

Reactivdegrupa:(NH4 )2 CO3

Reactivdegrupa:nuexista

Cationiigrupei:Ca2+,Sr2+,Ba2+

Cationiigrupei:Na+,K+,NH4 +,Mg2+

Reactiicomune:

Reactiicomune:nuexista

Reactiacu(NH4 )2 CO3

Ractiispecifice:Na

ReactiacuH2 SO4

ReactiacuUO2 (CH3 COO)2

Reactiacu(NH4 )2C2 O4

ReactiacuK[Sb(OH)6 ]

2+
Ractiispecifice:Ca

K+

nsolutiesaturatareactiacuK2 CrO4

ReactiacuHClO4

Sr2+

Reactiacuacidtartric
ReactiacuNa3 [Co(NO2 )6 ]

nsolutieconcentratareactiacuK2 CrO4

NH4+

Ba2+
ReactiacuK2 CrO4

ReactiacureactivNessler

Mg2+

ReactiacuK2 Cr2 O7

ReactiacuNaOH
ReactiacuNa2 CO3
ReactiacuNa2 HPO4
ReactiacuK[Sb(OH)6 ]

FOLIATRANSPARENTNR.4
GRUPAIANALITIC

Reactivdegrupa:HCl0,31N
Cationiigrupei:Ag+,Pb2+,Hg22+
Reactiicomune:
1.cuHCldiluat
2.cusolutiediluatadeKI
3.cusolutiediluatadeK2CrO4
4.cuH2S
Reactiispecifice:
Ag+
ReactiaTananaev
Pb2+
ReactiacuH2SO42N
Hg22+
1.Reactiacloruriidemercurcuamoniacul
2.Activareaaluminiului
FOLIATRANSPARENTNR.5
GRUPAIVANALITIC
Reactivdegrupa:(NH4)2CO3
http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

11/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

Cationiigrupei:Ca2+,Sr2+,Ba2+
Reactiicomune:
5.cu(NH4)2CO3
6.cuH2SO4sausolutiaunuisulfat
7.cu(NH4)2C2O4
Reactiispecifice:
Ca2+nsolutiesaturata
ReactiacuK2CrO4
Sr2+nsolutieconcentrata
ReactiacuK2CrO4
Ba2+
1.ReactiacuK2Cr2O7
2.ReactiacuK2CrO4

ACTIVITATEANR.4
Este o activitate experimentala, care urmareste identificarea cationilor grupei IV analitice, prin reactiile comune tuturor cationilor grupei si prin reactiile specifice cationilor
identificati.ProfesorulvapuneladispozitiaelevilorFisadelucrunr.3,caredescrietoateetapelecetrebuieparcursenrealizareaexperimentului.Dacaeleviintmpinadificultati
nscriereaecuatiilorreactiilorchimicecareauloclaidentificari,rezolvareaacestorasevarealizalatabla.Probelevorfinumerotatediferitpentruaneasiguradecorectitudinea
determinarilor. nainte de nceperea lucrarii practice, profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator,iar pe parcursul probei va urmari att
abilitatilepracticealeelevilor,ctsirespectarearegulilordeprotectieamunciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

ACTIVITATEANR.5
Esteoactivitateexperimentala,careurmaresteautoevaluareaabilitatilorpracticesiacunostintelorteoreticealeelevilor,activitatecutema:IdentificareacationilorAg+ si Pb2+.
Profesorul va pune la dispozitia elevilor Fisa de autoevaluare nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse n realizarea experimentului. nainte de nceperea lucrarii
practiceprofesorulvaverificadacatotieleviiauechipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursulprobeivaurmariattabilitatilepracticealeelevilor,ctsirespectarea
regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice. Elevii vor fi punctati att pentru corectitudinea rezolvarii sarcinilor de lucru, ct si pentru
ncadrareantimpulrecomandatnfisapentrufiecaresarcinanparte.

ACTIVITATEANR.6
Esteoactivitateexperimentala,careurmaresteevaluareaabilitatilorpracticesiacunostintelorteoreticealeelevilor,activitatecutema:IdentificareacationilorAg+,Hg2+, Ni2+,
Ba2+siNH4+.ProfesorulvapuneladispozitiaelevilorFisadeevaluarenr.4,caredescrieetapelecetrebuieparcursenrealizareaexperimentului.Deasemenea,vapunela
dispozitia elevilor cei cinci reactivi folositi pentru identificare (KI, K2CrO 4, dimetilglioxima, (NH4) 2C2O 4 si reactiv Nessler), precum si ustensilele necesare. Rezultatele
determinarilorvorfitrecutedecatreelevintabeluldinfisadeevaluare.Notareaelevilorsevafacetinndcontattderezultateleobtinutesiprecizatenfise,ctsicorectitudinea
executiilor.naintedenceperealucrariipracticeprofesorulvaverificadacatotieleviiauechipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursulprobeivaurmariattabilitatile
practicealeelevilor,ctsirespectarearegulilordeprotectieamunciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

COMPETENA12.4:EXECUTDETERMINRIVOLUMETRICE
FIsACONSPECTNR.3
Rezultateleanalizelorvolumetricesecalculeazapebazalegiiechivelentei.
nfunctiedesubstantelefolositesolutiilepotfipreparatedeconcentratieexacta,saudeconcentratieaproximativa,carora,ulterior,lisedeterminaconcentratiareala.
Solutiiledeconcentratieexacta(etalon)sepreparadoardinsubstanteetalon.Osubstantaesteetalondaca:
1.estepuradinpunctdevederechimic
2.compozitiasacorespundeformuleichimice
3.estestabilanconditiiledelucru
4.arevaloareaechivalentuluigramctmaimare
Unadintrecelemaiutilizatemetodededeterminareaconcentratieirealeasolutiilorestemetodafactoruluidecorectie.
Factorul de corectie, F, este un numar care arata de cte ori o solutie este mai diluata sau mai concentrata dect solutia de concentratie exacta, si se exprima
matematicprinrelatia:
F=Tr/Tt =Cr/Ct =Vt /Vr,ncare
Tr,Cr, Vrreprezintatitrul,concentratianormalarespectivvolumulreal
Tt ,Ct ,Vt reprezintatitrul,concentratianormalarespectivvolumulteoretic
Factoruldecorectiearevaloricuprinsentre0,9000si1,1000
Labazadeterminarilorvolumetricestaoperatiadetitrarecare presupune adaugarea treptata, n fractiuni mici de volum, a solutiei de reactiv (titrant) n proba de
analizat.
Titrarea se opreste ntotdeauna la punctul de echivalenta, care este momentul titrarii n care cantitatea de reactiv adaugata este echivalenta cu cantitatea de
substantaanalizata.
Metodelevolumetriceseclasificanfunctiedereactiilecareaulocn:
1.Metodeacidobazice(deneutralizare)

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

12/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
2.Metoderedox
3.Metodedeprecipitare
4.Metodedecomplexare(complexometrice)
Indicareapunctuluideechivalentasepoaterealiza:
1.Chimic/vizual(presupuneutilizareaindicatorilor=substantecaresimodificaoanumitaproprietatenapropiereapunctuluideechivalenta)
2.Fizicochimic/instrumental(presupuneutilizareaunoraparatespecifice)
ndeterminarilevolumetricesefolosescdoarreactiilecare:
1.suntpractictotale
2.auvitezasuficientdemarepentrucadeterminarilesafiectmairapide
3.permitdeterminareaprecisaapunctuluideecivalenta.

FOLIATRANSPARENTNR.6
PREPARAREASOLUIILORNORMALE
Solutiilenormalesepreparanbaloanecotate

Cntaririlesefacntotdeaunalabalantaanalitica,folosindvasespecifice(fioladecntarire,sticla

deceas,etc.)
Masurariledevolumesefacdoarcuustensiledeprecizie(pipete,biurete,microbiurete)

Primaetapaestentotdeaunacalcululmatematicalnecesaruluidesubstantapentruprepararea

unui anumit voulum de solutie. Calculele se bazeaza pe relatia matamatica a concentratiei


normale:
CN=md/EgxVs
Cntarireasubstanteideanalizatsefacedupacelngabalantasauadusbalonulcotat,plniade

sticla,pisetacuapadistilata
Dupacntariresubstantasetrececantitativnbalonulcotat,prinspalareacuapadistilataasticlei

deceas
Sepunedopulsiseagitapnaladizolvareacompleta

Secompleteazacuapadistilatapnalasemn

Seetichetezasausetransvazeazantrunflaconetichetat

Dacapentrupreparareasolutieisefolosesteosolutiemaiconcentratasevacalculavolumuldin

aceastasolutienacesarprepararii

Semasoaracupipetavolumulcalculatsiseintroducenbalonulcotat

Dacaestavorbadesolutiiacide

1.Selucreazasubnisa
2.nbalonseintroduceapadistilatanintedepipetareasolutieiconcentrate
Secompleteazacuapadistilatapnalasemn

Seetichetezasausetransvazeazantrunflaconetichetat.

FOLIATRANSPARENTNR.7
DETERMINAREAFACTORILORDECORECIEAI
SOLUIILORNORMALE
Seaplicancazulsolutiilorneetalon,saualsolutiilorsubstanteloretalondespreacarorpuritate
nusuntemsiguri
Pentrudeterminareafactoruluidecorectie,F,sefolosescsolutiietalonaleunorsubstantecare
reactioneazacusubstantadizolvatansolutiacareiaisedeterminafactoruldecorectie
Subsatanta etalon se utilizeaza fie n stare solida, sub forma de probe cntarite la balanta
analitica,fiesubformadesolutiedeconcentratiecunoscuta
Pentrudeterminareafactoruluidecorectiesepotfolosisisolutiineetalon,carora,nprealabil,lis
adeterminatfactoruldecorectie
Calculelesefacpebazalegiiechivalentei:
C1V1F1=C2V2F2
ngeneral,nbiuretasepunesolutiacareiaisedeterminafactoruldecorectie,dupaceafost
http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

13/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

spalatacuaceastasolutie
npahareleErlenmeyerseiauprobeexactmasuratedesubstanta/solutieetalon,caresedilueaza
cuapadistilata
Secreeazaconditiilespecificedereactie(temperatura,pH,etc.)
Seadaugaindicator(dacaestenecesar)
Setitrezacusolutiadinbiuretapnalaviraj
Secitestevolumuldetitrantfolositsisecalculeazafactoruldecorectie
Se repeta determinarile pna cnd se obtin trei valori apropiate ale factorului de corectie ntre
caresefacemediaaritmetica
Secalculeazaconcentratiarealaasolutieicurelatia:
Cr=FxCt
ACTIVITATEANR.7
Esteoactivitateexperimentala,careurmarestepreparareasolutieidetiosulfatdesodiu0,1Nsideterminareafactoruluidecorectiealacesteisolutiicusolutiedebicromatde
potasiu0,1N.ProfesorulvapuneladispozitiaelevilorFisadelucrunr.4,caredescrietoateetapelecetrebuieparcursenrealizareaexperimentului,precumsireactiviinecesari
lucrarii de laborator. Este indicata, de asemenea, proiectarea foliilor transparente nr. 6 si 7. nainte de ncepere lucrarii practice profesorul va verifica daca toti elevii au
echipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursulprobeivaurmariattabilitatilepracticealeelevilor,ctsirespectarearegulilordeprotectieamunciisimediuluispecifice
laboratorului de analize chimice. Ultima cerinta a fisei de lucru este ntocmirea referatului lucrarii de laborator. Referatele vor fi nmnate profesorului la sfrsitul lucrarii de
laborator.

ACTIVITATEANR.8
Esteoactivitateexperimentala,careurmaresteevaluareaabilitatilorpracticesiacunostintelorteoreticealeelevilor,activitatecarearecatemadeterminareavolumetricaaionului
Fe2+dintroprobaoarecare.Pentruaceastalucraredelaboratorprofesorulvapuneladispozitiaelevilortoateustensilelesireactiviinecesari,precumsiFisadeevaluarenr.5n
caresuntprecizatetoateetapeleexperimentului.PectposibilcontinutuldeFe2+vafidiferitpentrufiecareelevnparte.naintedenceperelucrariipracticeprofesorulvaverifica
dacatotieleviiauechipamentuldeprotectiecorespunzator,iarpeparcursullucrariipracticevaurmariattabilitatilepracticealeelevilorctsirespectarearegulilordeprotectiea
munciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

ACTIVITATEANR.9
Esteoactivitateexperimentalacareurmaresteautoevaluareaabilitatilorpracticesiacunostintelorteoreticealeelevilor,activitatecutemaPreparareasolutieidehidroxiddesodiu
0,1Nsideterminareafactoruluidecorectiecuacidoxalic0,1N.Pentruaceastaactivitateprofesorulvapuneladispozitiaelevilortoateustensilelesireactiviinecesari,precumsi
Fisadeautoevaluarenr.2,ncaresuntprecizatetoateetapeleexperimentului.Lasfrsitulfiseiesteprezentatuntabelncarefiecaresarcinadelucruestepunctataattdin
punctdevederealcorectitudiniicucareafostrealizatactsialncadrariintimpulrecomandat.nacelasitabeleleviisivoracordapropriulpunctajnfuntiedemodulncareau
lucrat. Pentru ca elevii sa fie ct mai obiectivi atunci cnd si acorda punctajul nainte de nceperea lucrarii de laborator profesorul va preciza ca punctajul obtinut nu se va
transforma n nota trecuta n catalog. nainte de ncepere lucrarii practice profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator,iar pe parcursul
lucrariipracticevaurmariattabilitatilepracticealeelevilorctsirespectarearegulilordeprotectieamunciisimediuluispecificelaboratoruluideanalizechimice.

MATERIALEDEREFERINPENTRUELEVI

naceastasectiuneaghiduluisuntprezentatectevaexempledefisededocumentare(FD),fisedelucru(FL),fisedeevaluare(FE)fisedeautoevaluare(FAE).

Fisededocumentare(FD)
FD1Analizapreliminara............................................................................................pag27
FD2Identificareacationilor........................................................................................pag32
FD3Analizavolumetrica............................................................................................pag37

Fisedelucru(FL)
FL1Coloratiaflacarii..................................................................................................pag28
FL2ProbacuH2SO 42N............................................................................................pag29
FL3GrupaIVanalitica...............................................................................................pag33
FL4PreparareasolutieideNa2S2O 3sideterminareafactoruluidecorectiecuK2Cr 2O 7
0,1N............................................................................................................................pag38

Fisedeevaluare(FE)
FE1EvaluareexperimentalaprobacuH2SO 4conc...............................................pag30
FE2Evaluareacunostintelorteoreticeanalizapreliminara....................................pag31
FE3Evaluareacunostintelorteoreticeidentificareacationilor..............................pag34
FE4Evaluareexperimentalaidentificareacationilor.............................................pag35
FE5EvaluareexperimentalaDozareavolumetricaaionuluiFe2+........................pag40
FE6EvaluareacunostintelorteoreticeAnalizavolumetrica..................................pag41

Fisedeautoevaluare(FAE)
FAE1AutoevaluareexperimentalagrupaIanalitica.............................................pag36
FAE2AutoevaluareexperimentalaPreparareasolutieideNaOH0,1Nsideterminareafactoruluidecorectie..................................................................................................pag
44

COMPETENA12.1:EXECUTANALIZAPRELIMINAR
FIsADEDOCUMENTARENR.1
Probeleanalizeipreliminareseexecutacusubstantanstaresolida,maruntitafoartefin
Pentruanalizacompusiloraflatinsolutieaceastaseevaporasiselucreazacureziduulramas
Determinarileanalizeipreliminaresenumescdeterminaripecaleuscata

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

14/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

Probeleanalizeipreliminare

Componentiicaresepotidentifica

Coloratiaflacarii

Cationi (Na+, K+, Cu2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+),


H3BO3

Formareaperlelor

Cationi(Cu2+,Co2+,Mn2+,Cr3+,Ni2+,Fe2+)

Topireaoxidanta

Cationi(Cr3+,Mn2+)

ProbacuNaOH

NH4+

ProbacuH2SO4

Anioni ( CO32, I, Br, S2, SO32, Cl,


CH3COO,BO33,NO2,NO3)

Identificareacomponentilorsubstanteideanalizatsefacenurmaobservariifenomenelorcareaulocntimpuldeterminarii:culoareaimprimataflacarii,culoareaperlelor
obtinutenflacaraoxidantasaureducatoare,culoareatopiturii,caracteristicilegazelordegajate
Rezultateleanalizeipreliminarenupotnlocuintotalitateanalizacalitativaacesterezultatedaudoarindicatiiasupramersuluincontinuarealacesteianalize
Coloratiaflacariisiformareaperlelorserealizeazacuajutoruluneiminedecreionsaualunuifirdeplatina
Topireaoxidantaserealizeazancreuzetedeportelan
Probelecuhidroxiddesodiusicuacidsulfuricseexecutaneprubete,fielatemperaturaobisnuita,fielacald,functiedecomponentulidentificat

FIsADELUCRUNR.1
Temalucrarii:Identificareacationilorprincoloratiaflacarii
Sarcinidelucru:
1. Alegeustensilelesimaterialelenecesareexperimentului:mojarcupistil,sticladeceas,paharBerzelius,firdeplatinasauminadecreion,becdegaz.
2. Mojareazaocantitatemicadinsubstantadeanalizatsipuneopeosticladeceas.
3. UmezestesubstantadeanalizatcuHCl.
4. Umezestefiruldeplatina(minadecreion)cuHClsiardeonflacara.Repetaoperatiilepnacndflacaranusimaischimbaculoarea.
5. Atingefirul(mina)fierbintedesubstantadeanalizatsiintroduonflacara,miscndminadelabazaflacariisprevrfulacesteia.
6. Observaculoareaimprimataflacariidecatresubstantadeanalizat.
7. Repetaoperatiilepentrucelelaltesubstantedeanalizat.
8. Completezaurmatorultabelcuobservatiileefectuate:

Numarulprobei

Culoareaimprimataflacarii

Cationidentificat

1
2
3
4
5
6

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

15/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

FIsADELUCRUNR.2
Temalucrarii:IdentificareaunoranioniprinprobacuH2SO 42N
Sarcinidelucru:
1.Alegeustensilelesimaterialelenecesareexperimentului:eprubete,stativpentrueprubete,spatula,mojarcupistil,becdegaz.
2.Alegesustantelenecesaredeterminarii:H2SO 42N,substanteledeanalizat.
3.Puneneprubetecteunvrfdespatuladinsubstanteledeanalizat.
4.Adauganfiecareeprubetacte12mlH2SO 42N.
5.Observacuatentiefenomenelecareauloc.
6.Pentruaccelerareareactiiloreprubetelesepotncalziagitndulecontinuu.
7.nfunctiedefenomeneleobservate,trageconcluziisicompleteazatabelulurmator:

Nr.
probei

Fenomeneobservate

Ecuatiareactieichimicela
identificare

Anion
identificat

1
2
3
Numelesiprenumele:_________________________________

FIsADEEVALUARENR.1
Temalucrarii:IdentificareaunoranioniprinprobacuH2SO 4concentrat
Sarcinidelucru:
1.Alegeustensilelesimaterialelenecesareexperimentului.
2.Alegesustantelenecesaredeterminarii.
3.Puneneprubetecteunvrfdespatuladinsubstanteledeanalizat.
4.Adauganfiecareeprubetareactivuldeidentificare.
5.Observacuatentiefenomenelecareauloc.
6.Pentruaccelerareareactiilor,eprubetelesepotncalziagitndulecontinuu.
7.nfunctiedefenomeneleobservate,trageconcluziisicompleteazatabelulurmator:

Nr.probei

Fenomeneobservate
Degajare gaz
sufocant,lacald

brun,

cu

Gazdegajat

Anion
identificat

miros

CO2
Mirosdeotet
Br
I2
Numelesiprenumele:_________________________________

FIsDEEVALUARENR.2
Sarcinidelucru:

A.Alegetivariantacorecta:
1.Probeleanalizeipreliminareseexecutacusubstanta:a.nsolutie
b.ntopitura
c.nstaresolida
d.nstaregazoasa.
2.Coloratiaflacariiseaplicapentruidentificarea:a.cationilorunormetale

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

16/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
b.anionilor
c.ionuluiamoniu
d.substantelororganice.
3.Topireaoxidantaseaplicapentruidentificareacationilor:a.Ca2+siMg2+
b.Cu2+siCo2+
c.Cr 3+siMn2+
d.Na+siK+
4.Prezentamanganuluinsubstantadeanalizatcoloreazaperlelen:a.verde
b.albastru
c.violet
d.galben.
4x0,5=2p
B.Precizatidacaurmatoareleafirmatiisuntadevaratesaufalse:
1.ProbacuNaOHseaplicapentruidentificareaionuluiamoniu.A/F
2.Formareaperlelorseaplicapentruidentificareaanionilor.A/F
3.PrezentaionuluiCu2+nsubstantadeanalizatcoloreazaflacaranrosu.A/F
4.Ionulacetatsepoateidentificaprintopireoxidanta.A/F
4x0,5=2p
C.Completatispatiilelibere:
1.GazulvioletdegajatnurmaprobeicuH2SO 4concentrateste.................,ceeacenseamnacasubstantaanalizatacontine...........................
2. Prezenta ionului NO 2 n substanta de analizat se pune n evidenta prin proba ............, n urma acestei probe observnduse degajarea unui
gaz......................................................
3.Prinprobacuacidsulfuricconcentratsietanolsepotidentificaionii...............................
4.Flacarasecoloreazan.......................................,dacasubstantadeanalizatcontineionulCu2+.
4x0,5=2p
D.AsociatiprobeleanalizeipreliminareprecizatencoloanaAcuioniicepotfiidentificatiprinacestea,dincoloanaB:
AB
1.Coloratiaflacariia.NH4+
2.ProbacuH2SO 4conc.b.Na+
3.ProbacuNaOH2Nc.Mn2+
d.I
e.K+

f.CO 32
1p

COMPETENA12.2:EXECUTIDENTIFICAREACATIONILORsIANIONILOR
FIsADEDOCUMENTARENR.2
Cationiiaufostclasificatin5grupeanalitice,nfunctiedemodulncarereactioneazacuunanumitreactiv,numitreactivdegrupa
Reactiviidegrupasunt:HCl,H2S,(NH4)2S,(NH4)2CO3grupaVnuarereactivdegrupa
Cationiifiecareigrupesunt:
GrupaI:Ag+,Pb2+,Hg22+
GrupaII:Hg2+,Pb2+,Bi3+,Cu2+,Cd2+,As(III,V),Sb(III,V),Sn(II,IV)
GrupaIII:Co2+,Ni2+,Mn2+,Fe2+,Fe3+,Cr 3+,Al3+,Zn2+
GrupaIV:Ca2+,Sr 2+,Ba2+
GrupaV:Na+,K+,NH4+,Mg2+

Identificarileserealizeazaneprubete,ncare,pestesolutiadiluataasubstanteideanalizatseadauga,ncantitatimici,reactiviinecesari
Pentruidentificarisevorfolosiacelereactiinurmacaroraaulocfenomeneusordesesizat,decelemaimulteoriformareaunorprecipitate
Cationiipotfiidentificatiattprinreactiicomunetuturorcationilorgrupei,ctsiprinreactiispecificefiecaruicationnparte.

FIsADELUCRUNR.3
Temalucrarii:IdentificareacationilorgrupeiIVanalitice
Sarcinidelucru:
1. Alegetiustensilelenecesareexperimentului:eprubete,stativpentrueprubete,spatula,paharBerzelius.
2. Alegetireactiviinecesariidentificarilor:solutiidecarbonatdeamoniu,acidsulfuric,oxalatdeamoniu.
3. DizolvatinpaharulBerzeliusocantitatemicadesubstantadeanalizatnapadistilata.
4. Punetineprubetecte23mldinsolutiasubstanteideanalizat.
5. Numerotatieprubetele.
6. Adaugatinprimaeprubetactevapicaturisolutie(NH4) 2CO 3.Observatisinotatifenomenelecareauloc.
7. nadouaeprubetaadaugatisolutiediluatadeacidsulfuric(sausolutiaunuisulfat).Observatisinotatifenomenelecareauloc.
8. natreiaeprubetaadaugatisolutie(NH4) 2C2O 4.Observatisinotatifenomenelecareauloc.
9. ntocmitireferatullucrariidelaborator.
10. Pebazaobservatiilorefectuatecompletatiurmatorultabel:

Nr.eprubeta

Reactivfolosit

Fenomeneobservate

Cationidentificat

Ecuatiareactieichimice

Numelesiprenumele:

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

17/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

FIsADEEVALUARENR.3
Sarcinidelucru:

A.Alegetivariantacorecta:
1.ReactivuldegrupapentrugrupaIanaliticaeste:a.H2S
b.H2SO 4
c.HCl
d.NaOH
2.ReactiaTananaevestespecificapentruidentificareacationului:a.Cu2+
b.Ag+
c.Pb2+
d.Na+

3.CationiigrupeiIVanaliticesunt:a.Cu2+,Sn2+,Pb2+,Ba2+
b.Co2+,Ag+,Hg2+
c.Hg22+,Sr 2+,Al3+
d.Ca2+,Sr 2+,Ba2+
4.Pentruidentificareacationilorsubstantadeanalizatsefoloseste:a.nstaresolida
b.nstaregazoasa
c.nsolutie
d.ntopitura
4x0,5=2p
B.Precizatidacaurmatoareleafirmatiisuntadevaratesaufalse:
1.CationulAg+poatefiidentificatprinreactiacu(NH4)CO 3.A/F
2.CationulSr 2+reactioneazacuK2CrO 4doarnsolutiesaturata.A/F
3.ReactivulgrupeiIanaliticeesteHClconcentrat.A/F
4.ReactiaTananaevseexecutapehrtiedefiltru.A/F
4x0,5=2p
C.Scrietireactiiledeidentificarealecationilor:
1.Ag+cuKI
2.Hg22+cuK2CrO 4
3.Ca2+cu(NH4) 2C2O 4
Caracterizatiprecipitatelerezultatedinreactii.

1x3=3p
Nota:Seacorda3punctedinoficiu.

Numelesiprenumele:

FIsADEEVALUARENR.4
Temalucrarii:Identificareaunorcationi
Sarcinidelucru:
1. Alegeustensilelenecesareexperimentului.
2. Dizolvacantitatimicidinfiecaresubstantadeanalizatncte5eprubete.
3. Numeroteazaeprubeteledela1la5pentruprimasubstantadeanalizat,dela6la10pentruadoua,dela11la15pentruatreia,dela16la20pentruapatrasidela21
la25pentruacincea.
4. nfiecaredincele5eprubeteadaugacte12picaturidereactiv,conformprecizarilordintabel.
5. Observafenomenelecareauloclaadaugareaprimelorpicaturidereactivisiapoilaadaugaredeexcesdereactivi.
6. Noteazantabelfenomeneleobservatesiprecizeazacationiiidentificatinfiecareproba.

Nr.proba

II

Nr.eprubeta

Reactivfolosit

KI

K2 CrO4

Cation
identificat

dimetilglioxima

reactivNessler

(NH4 )2 C2 O4

KI

K2 CrO4

Fenomeneobservate

dimetilglioxima

reactivNessler

10

(NH4 )2 C2 O4

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

18/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

III

IV

11

KI

12

K2 CrO4

13

dimetilglioxima

14

reactivNessler

15

(NH4 )2 C2 O4

16

KI

17

K2 CrO4

18

dimetilglioxima

19

reactivNessler

20

(NH4 )2 C2 O4

21

KI

22

K2 CrO4

23

dimetilglioxima

24

reactivNessler

25

(NH4 )2 C2 O4

FIsADEAUTOEVALUARENR.1
Temalucrarii:IdentificareacationilorgrupeiIanalitice
Sarcinidelucru:
1. Alegetiustensilelenecesareexperimentului.
2. Alegetireactiviinecesariidentificarilor:solutiidiluatedeacidclorhidric,ioduradepotasiu,cromatdepotasiu.
3. Punetincte3eprubetecantitatimicidinceledouasubstantedeanalizatsidizolvatilenapadistilata.
4. Numerotatieprubetele.
5. Adaugatineprubetele1si4catevapicaturidesolutieHCl.
6. Observatisinotatifenomenelecareauloc.
7. Precizaticationiiidentificatisiscrietiecuatiilereactiilorchimice.
8. Adaugatineprubetele2si5catevapicaturidesolutieKI.
9. Observatisinotatifenomenelecareauloc.
10. Precizaticationiiidentificatisiscrietiecuatiilereactiilorchimice.
11. Adaugatineprubetele3si6catevapicaturidesolutieK2CrO 4.
12. Observatisinotatifenomenelecareauloc.
13. Precizaticationiiidentificatisiscrietiecuatiilereactiilorchimice.
14. ntocmitireferatullucrariidelaborator.
15. Pebazaobservatiilorefectuatesinfuntiedemodulncareatirezolvatsarciniledelucrucompletatiurmatorultabel:

Corectitudineaexecutiei

ncadrarentimp

Sarcinade
lucru

Timpde
executie

10min

10

10min.

10

15min.

15

5min.

5min.

10min.

10

10

15min.

20

15

5min.

10min.

10

10

10

15min.

20

15

11

5min.

12

10min.

10

10

13

15min.

20

15

14

30min.

25

30

TOTAL

180min.

150

180

Punctajmaxim

Punctajacordat

Punctajmaxim

Punctajacordat

Nota:1.Depasireatimpuluiprecizatpentrufiecaresarcinadelucrusepenalizeazacucteunpunctpentrufiecare2minutededepasire.

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

19/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
2.Punctajulobtinutnuvafifolositdecatreprofesorpentrunotare.

COMPETENA12.4:EXECUTDETERMINRIVOLUMETRICE
FIsADEDOCUMENTARENR.3
Labazaanalizeivolumetricestalegeaechivalentei:substantelereactioneazantreelencantitatiechivalente.
Substanteleetalon(standard)suntacelesubstantedincaresepotpreparasolutiideconcentratieexacta.
Solutiilorsubstantelorcarenusuntetalonlisevadetermina,dupapreparare,concentratiareala.
Factoruldecorectie,F,esteunnumarcarearatadecteoriosolutieestemaidiluatasaumaiconcentratadectsolutiadeconcentratieexacta.
Titrareaesteoperatiadeadaugaretreptata,nfractiunimicidevolum,asolutieireactivnprobadeanalizat.
Ponctuldeechivalentaestemomentultitrariicarecorespundeadaugariiuneicantitatidereactivechivalentacucantitateadesubstantadeanalizat.
Indicareapunctuluideechivalentasepoaterealiza:
a.Chimic(vizual)prinutilizareaindicatorilor
b.Fizicochimic(instrumental)prinutilizareaunoraparatespecifice
Indicatoriisuntsubstantecaresischimbaoanumitaproprietate(culoare,turbiditate,fluorescenta,etc.),nfunctiedevaloareauneianumitemarimivariabile(pH,
etc.)asistemuluideanalizat.Aceastaschimbarearelocnapropiereapunctuluideechivalenta.
nfunctiedereactiilechimicecareauloclatitraredeterminarilevolumetricepotfi
a.Acidobazice
b.Redox
c.Deprecipitare
d.Decomplexare
Oricarearfitipulreactieicarestalabazauneideterminarivolumetriceaceastapoatefifolositadoardacandeplinesteconditiile:
a.Safiepractictotala.
b.Saexisteposibilitateastabiliriipunctuluideechivalenta.
c.Vitezadereactiesafiesuficientdemareastfelnctdeterminarilesafiectmairapide.

FIsADELUCRUNR.4
Temalucrarii:Preparareasolutieidetiosulfatdesodiu0,1Nsideterminareafactoruluidecorectiecusolutiedebicromatdepotasiu0,1N
Sarcinidelucru:
1. Pregatesteustensilelenecesare:baloanecotate,sticladeceas,plniedesticla,spatula,piseta,biureta,pipeta,paradecauciuc,pahareBerzeliussiErlenmeyer,balanta
analitica.
2. Alegesustantelenecesareexperimentului:tiosulfatdesodiu,iodurade potasiu, acid sulfuric concentrat, bicromat de potasiu 0,1 N, amidon 1 %, apa distilata fiarta si
racita(sauapabidistilata).
3. Calculezacantitateadetiosulfatdesodiunecesarapreparariisolutieistiindcaechivalentulgramaltiosulfatuluidesodiuesteegalcumasasamoleculara.
4. Dupaceteaiasiguratcalngabalantaanaliticaaitoateustensilelenecesarepreparariisolutiei(baloncotat,plnie,piseta) cntareste cantitatea de tiosulfat de sodiu
rezultatadincalcule.Prinintermediulplnieidesticlatrecesubstantacntaritanbalonulcotatspalndmaintisticladeceastiapoiplniacuapadistilatafiartasiracita
(sauapabidistilata).
5. Punedopulsiagitapnaladizolvareacompeltaasubstanteisolide.
6. Completeazapnalasemncuapadistilatafiartasiracita(sauapabidistilata),punedopulsiomogenizeazasolutia.
7. Eticheteazabalonulsautransvazeazasolutiantrunflaconetichetat.
8. Umplebiuretacusolutiapreparata,dupaceaiclatitocuaceastasolutie.
9. ntrunpaharErlenmeyerpipeteaza1015mlsolutieetalondebicromatdepotasiu.Noteazavolumulprobeicarevaconstituivlumulteoretic,Vt .
10. Adauganproba12gioduradepotasiu(unvrfdespatula),aciduleazacuacidsulfuricconcentratsidilueazaprobacu2530mlapadistilata.
11. Titreazacusolutiadinbiuretapnalaculoaregalbenpal.
12. Adaugacteva picaturi solutie de amidon 1 % si titreaza n continuare cu solutia de tiosulfat pna la disparitia culorii albastre. Noteaza volumul folosit la titrare, care
reprezintavolumulreal,Vr.
13. Calculeazavaloareafactoruluidecorectiecurelatia:F=Vt /Vr.
14. Repetadeterminareapentrunca2probe.
15. Dacaaiobtinuttreivaloriapropiatealefactoruluidecorectiecuprinsentre0,90001,1000calculeazamediaaritmeticaacelortreivaloricarevaconstituifactorulde
corectiealsolutieipreparate:Fmediu=(F1+F2+F3)/3
16. Dacanuaiobtinutvaloriapropiaterepetadeterminarilepnacndobtiiceletreivaloricucareveicalculamediaaritmetica.
17. Cuvalorileobtinutecompleteazatabelul:

Numarulprobei

Volumulteoretic(Vt)ml

Volumulreal(Vr)ml

F=Vt/Vr

Fmediu =(F1 +F2 +F3 )/3

1
2
3
18. ntocmestereferatullucrariidelaboratorncareveicuprindesiecuatiilereactiilorredoxcareauloclatitrare:
K2Cr 2O 7+.......+H2SO 4=Cr 2(SO 4) 3+.........+I2+H2O
I2+..........=NaI+Na2S4O 6
Completeazasiegaleazaecuatiilereactiilorchimice!!!
Numelesiprenumele:

FIsADEEVALUARENR.5
Temalucrarii:DozareavolumetricaaionuluiFe2+
Sarcinidelucru:
1.Alegesipregatesteustensilelenecesaredeterminarii.
2.Alegereactiviinecesarideterminarii.
3.Cantaresteprobadesubstantadeanalizat(Ag).
4.TreceprobacantitativntrunpaharErlenmeyersidilueazola3040mlcuapadistilata.
5.Adauganproba15mlH2SO 420%sau2mlH2SO 498%.
6.ncalzesteprobala7080C.
7.LimpezestebiuretacusolutiadeKMnO 4pecareoveifolosilatitrare.
8.UmplebiuretacusolutiadeKMnO 40,1N.
9.Titreazaprobacaldacusolutiadinbiuretapnalaculoarearozpalpersistentntimp.
10.DincndncndspalaperetiipaharuluiErlenmeyercuapadistilatapentrucantragacantitatedereactivsaajunganpahar.
11.Dacaprobaseracestentimpultitrariincalzesteodinnou.
12.Citestesinotezavolumuldetitrantfolositndetrminare.
13.Completeazasiegaleazaecuatiareactieichimicecareareloclatitrare:
FeSO 4+KMnO 4 +................Fe2(SO 4) 3+....................+K2SO 4+H2O
14.CalculeazacantitateadeFe2+dinprobadeanalizat:
1000mlsol.KMnO 40,1N...................................................5,585gFe2+

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

20/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
VxFmlsol.KMnO 40,1N...................................................xgFe2+
V=volumuldeKMnO 40,1Nfolositlatitrare
F=factoruldecorectiealsolutieiKMnO 40,1N
15.CalculeazaprocentuldeFe2+dinprobadeanalizat:
Agproba...................................................xgFe2+
100gproba................................................ygFe2+
y=100x/A

x=cantitateadeFe2+calculataanterior
A=masaprobeiluatanlucru
16.ntocmestereferatullucrariidelaborator.
Numelesiprenumele:

FIsDEEVALUARENR.6
Sarcinidelucru:

A.Alegetivariantacorecta:
1.Solutiilemaidiluatedectsolutiadeconcentratieexactaaufactoruldecorectie:
a.F>1
b.F<1
c.F=1
d.niciunadinacestevalori
2.Ladeterminareafactoruluidecorectiealsolutieidehidroxiddesodiucuacidoxalicarelocoreactie:a.deprecipitare
b.redox
c.deneutralizare
d.decomplexare

3.Ladeterminareafactoruluidecorectiealsolutieideacidclorhidricseutilizezacaindicator:a.murexid
b.amidon
c.metiloranj
d.negrueriocromT
4.Indicatoriiacidobazicisischimbaculoareafunctiedevariatia:a.pHului
b.turbiditatii
c.absorbantei
d.potentialuluiredox
4x0,25=1p
B.Precizatidacaurmatoareleafirmatiisuntadevaratesaufalse:
1.Formuladecalculafactoruluidecorectieeste:
F=Vr /Vt =Ct /Cr A/F
2.Ladeterminareafactoruluidecorectiealsolutieidepermanganatdepotasiuseutilizezacaindicatorfenolftaleina.A/F
3.Factoruldecorectiealsolutiiloretaloneste1.A/F
4.DeterminareafactoruluidecorectiealsolutieideEDTAsefacenmediubazic.
A/F
4x0,25=1p
C.Rezolvatiproblema:
Osolutiedeamoniacdeconcentratie2,5Ncorespundeuneiconcentratiiprocentualede4,35%.Careestedensitateasolutiei?
3p
D.Completatisiegalatireactiilelacareparticipapermanganatuldepotasiu:
1.nmediuputernicacid:
KMnO 4+H2SO 4K2SO 4+.................+H2O+[O]
2.nmediuslabacid:
KMnO 4+H2SO 4K2SO 4+.................+H2O+[O]
3.nmediubazic:

KMnO 4+KOH....................+H2O+[O]
3x1=3p
D.nreactiiledemaisusprecizatincarecazpermanganatuldepotasiuarecelmaiputernicefectoxidantsidece.
1p
Nota:Seacorda1punctdinoficiu.

Numelesiprenumele:

EXERCIIU
Sarcinadelucru:Pebazadefinitiilorcompletatiurmatorularitmogrif:

A
http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

21/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
Definitii:VerticalaAB:Metodadeanalizachimicacantitativabazatapemasurareaexactaavolumelorsolutiilordereactivideconcentratiicunoscute.
Orizontal:
1.Legeachimieiaplicatancalculeleanalizeivolumetrice.
2.Substantechimiceutilizatepentruvizualizareapunctuluideechivalenta.
3.Substantecuajutorulcarorasepotobtinesolutiideconcentratieexacta.
4.Reactiechimicacareareloclatitrareaunuiacidcuobaza.
5.Moddeexprimareaconcentratieiuneisolutiicarereprezintanumaruldemolidesubstantadizolvatintrunlitrudesolutie.
6.Numarcarearatadecteoriosolutieestemaidiluatasaumaiconcentratadectsolutiadeconcentratieexacta.
7.Operatiedeadaugaretreptata,subformadepicaturi,aunuireactivcuajutorulbiuretei.
8.Moddeexprimareaconcentratieiuneisolutiicarereprezintanumaruldeechivalentigramdesubstantadizovatintrunlitrudesolutie.
9.Schimbareaculoriiunuiindicatornapropiereapunctuluideechivalenta.
10.Tipdereactiechimicacarearelocladeterminareafactoruluidecotrectiealsolutieidepermanganatdepotasiucuacidoxalic,nmediuputernicacid.
Nota:Pentrufiecareraspunscorectseacordacateunpunct.

FIsDEAUTOEVALUARENR.2
Temalucrarii:PreparareasolutieideNaOH0,1Nsideterminareafactoruluidecorectiecuacidoxalic0,1N
Sarcinidelucru:
1. Alegesipregatesteustensilelenecesareexperimentului.
2. Alegereactiviinecesari.
3. CalculeazacantitateadeNaOHnecesarapreparariisolutieistiindcaANa=23,AO=16siAH =1.
4. Cntarestelabalantaanaliticaputinmaimultdectcantitatearezultatadincalcule.
5. SpalagranuleledeNaOHcuputinaapadistilatapecareoaruncirapid,pentruaevitadizolvareauneicantitatipreamaridesubstanta.
6. Trececantitativsubstantanbalonulcotat.
7. Punedopulsiagitapnaladizolvareacompleta.
8. Completeazacuapadistilatapnalasemn,punedopulsiomogenizeazasolutia.Eticheteazabalonul.
9. Spalabiureta,clatesteocuapadistilatasiapoicusolutiapreparata.Umplebiuretacusolutie.
10. ntreipahareErlenmeyerpipeteazaprobedevolumcunoscutdesolutieetalonC2H2O 40,1n.Noteazavolumelentabel.
11. Dilueazafiecareprobacuapadistilatasiadaugacte12picaturidefenolftaleina.
12. Titreazafiecareprobacusolutiadinbiuretapnalavirajulindicatoruluidelaincolorlarozpalpersistentntimp.Notezantabelvolumeledetitrantfolosite.
13. Pentrufiecareprobanpartecalculeazavaloareafactoruluidecorectiesinoteazontabel.
14. Dacaceletreivalorialefactoruluidecorectiesuntapropiatesicuprinsentre0,9000si1,1000calculeazaFprinmediaaritmeticaacelortreivalori.
15. Dacantreprimeletreivaloriexistadiferentemarirepetadeterminarilepnacndobtiiceletreivaloriapropiatentrecaresefacemediaaritmetica.
16. Cudateleobtinutecompleteazatabelul:

Nr.proba

Vt(ml)

Vr(ml)

F=Vt/Vr

F=(F1 +F2 +F3 )/3

1
2
3
17. ntocmestereferatullucrariidelaboratorncarenuuitasascriisiecuatiareactieichimicecareareloclatitrare.
Punctaj:

Sarcinade
lucru

Timpde
executie

Corectitudinea

executiei

ncadraren

timp

Punctajmaxim

Punctajacordat

Punctajmaxim

Punctajacordat

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

22/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
6

10

15

10

10

10

10

10

10

15

15

11

10

10

12

30

30

30

13

15

15

14

15

20

20

16

17

30

25

30

TOTAL

210

140

210

Nota:1.Depasireatimpuluiprecizatpentrufiecaresarcinadelucrusepenalizeazacucteunpunctpentrufiecare2minutededepasire.
2.Punctajulobtinutnuvafifolositdecatreprofesorpentrunotare.

SUGESTIIMETODOLOGICE
AvndnvederecamodululAnalizachimicacalitativasicantitativaurmareste,nspecial,formareaunorabilitatipracticeprincipalametodadidacticafolositaattnactivitatile
depredarenvatarectsipentruevaluareaabilitatilorsicunostintelordobnditedecatreeleviesteexperimentul.nacestsensprezentulauxiliarpropuneoseriedefisede
lucrusfisedeevaluaresifisedeautoevaluarepentrudiferiteactivitatiexperimentaledesfasuratenlaboratoruldeanalize.Pelngaacesteasuntprezentatesifisedeevaluarea
cunostintelorteoreticeasimilatedeeleviprinparcurgereaacestuimodul.ncontinuareprezentamrezolvarilefiselordelucru,evaluaresiautoevaluarepropuse.

FIsADELUCRUNR.1
Numarulprobei

Culoareaimprimataflacarii

Cationidentificat
Na+

Galbenintens

Rozviolet

Galbenverzui

Ba2+

Rosucaramiziu

Ca2+

Albastruverzui

Cu2+

Rosucarmin

Sr2+

K+

FIsADELUCRUNR. 2
Nr.
probei

Fenomeneobservate

Ecuatiareactieichimicela
identificare

Gazincolor,cumirosdesulfars

Na2 SO3 +H2 SO4 SO2 +H2 O+Na2 SO4

Gazgalbenbruncumirossufocant

2NaNO2 +H2 SO4 2HNO2 +Na2 SO4

Anion
identificat
SO32

NO2

2HNO2 NO+NO2 +H2 O


NO+1/2O2 NO2

Gazincolorcumirosdeouastricate

S2

Na2 S+H2 SO4 H2 S+Na2 SO4

FIsADELUCRUNR.3
Nr.eprubeta

Reactivfolosit

(NH4 )2 CO3
H2 SO4

Fenomeneobservate

Cation
identificat

Ecuatiareactieichimice

Precipitatalbamorf

Ca2+

Ca2++(NH4 )2 CO3 CaCO3 +2NH4 +

Precipitatalbcristalin

Ca2+

Ca2++H2 SO4 CaSO4 +2H+

Sr2+

Sr2++H2 SO4 SrSO4 +2H+

Ba2+

Ba2++H2 SO4 BaSO4 +2H+

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

23/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
3

(NH4 )2 C2 O4

Precipitatalbcristalin

Ca2+

Ca2++(NH4 )2 C2 O4 CaC2 O4 +2NH4 +

Sr2+

Sr2++(NH4 )2 C2 O4 SrC2 O4 +2NH4 +

Ba2+

Ba2++(NH4 )2 C2 O4 BaC2 O4 +2NH4 +

FIsADELUCRUNR.4
+1+62+11+1+62+3+62+1+620+12

K2Cr 2O 7+6KI+7H2SO 4=Cr 2(SO 4) 3+4K2SO 4+3I2+7H2O


2Cr +6+6e2Cr +3I1
2I2e2I0I3
0+1+62+11+1+2,52

I20+2Na2S2O 32=2NaI+Na2S4O 6
2I0+2e2I1
4S+22e4S+2,5

FIsADEEVALUARENR.1
Nr.probei

Fenomeneobservate

Gazdegajat

Anion
identificat

Degajare gaz
sufocant,lacald

miros

NO2

NO3

Degajare de gaz icolor, care nu


ntretinearderea

CO2

CO32

Mirosdeotet

CH3COOH

CH3COO

Degajaregazbrun

Br2

Br

Vaporideculoareviolet

I2

brun,

cu

FIsADEEVALUARENR.2
A:1.c2.a3.c4.c
B:1.A2.F3.F4.F
C:1.ioduliodura(I)2.cuH2SO 4brun,cumirossufocant3.acetat(CH3COO )siborat(BO 33)
D:1b,e2d,f3a

FIsADEEVALUARENR.3
A:1.c2.b3.d4.c
B:1.F2.F3.F4.A
C:1.Ag++KIAgI+K+ AgIprecipitatgalbui
2.Hg22++K2CrO 4Hg2CrO 4+2K+Hg2CrO 4precipitatcristalinrosuaprins
3.Ca2++(NH4) 2C2O 4CaC2O 4+2NH4+CaC2O 4precipitatalbcristalin

FIsDEEVALUARENR.4
Nr.Proba

II

Nr.Eprubeta

Reactivfolosit

KI

K2 CrO4

Fenomeneobservate

Cation
identificat

Precipitatgalbui

Ag+

Precipitatrosubrun

Ag+

dimetilglioxima

reactivNessler

(NH4 )2 C2 O4

KI

K2 CrO4

8
9

Precipitatrosuportocaliu,solubilnexcesdereactiv

dimetilglioxima
reactivNessler

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

Hg2+

24/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

III

10

(NH4 )2 C2 O4

11

KI

12

K2 CrO4

13

IV

dimetilglioxima

14

reactivNessler

15

(NH4 )2 C2 O4

16

KI

17

K2 CrO4

18

Ni2+

Precipitatrosumatasos

dimetilglioxima

NH4 +

19

reactivNessler

Precipitatbrunamorf

20

(NH4 )2 C2 O4

21

KI

22

K2 CrO4

23

dimetilglioxima

24

reactivNessler

25

(NH4 )2 C2 O4

Ba2+

Precipitatgalben

Ba2+

Precipitatalbcristalin

FIsDEEVALUARENR.5
+2+52+1+72+1+62+3+62+2+62+1+62+12

10FeSO 4+2KMnO 4 +8H2SO 45Fe2(SO 4) 3+2MnSO 4+K2SO 4+8H2O


Mn+7+5eMn+2 I2
2Fe+22e2Fe+3I5

FIsDEEVALUARENR.6
A:1.b2.c3.c4.a
B:1.F2.F3.A4.A
C:s =ms /Vs
Cp=(md/ms )x100ms =100xmd/Cp
CN =md/EgVs Vs =md/CN Vs
s =(100xmd/Cp)/(md/CN Vs )=(100CN Eg)/Cp=(1002,517)/4,35
s =977,011g/l=0,977g/cm3
+1+72+1+62+1+62+2+62+120
D:1.2KMnO 4+3H2SO 4K2SO 4+2MnSO 4+3H2O+5[O]
Mn+7+5eMn+2 I2
O 22eO 0I5

+1+72+1+62+1+62+42+120
2.2KMnO 4+H2SO 4K2SO 4+2MnO 2+H2O+3[O]
Mn+7+3eMn+4 I2
O 22eO 0I3
+1+72+12+1+1+62+120
3.2KMnO 4+2KOH2K2MnO 4+H2O+[O]
Mn+7+1eMn+6 I2
O 22eO 0
D.Cracteruloxidantalpermanganatuluidepotasiusemanifestacemaiputernicnmediuputernicacid,numaruldeatomiliberideoxigenpusinlibertatefiindcelmaimare(5)

EXERCIIU
A
1
2
3

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

25/26

26.02.2015

AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului

5
6

A
C

10

BIBLIOGRAFIE
Croitoru,V.,Cismas,R.,(1982),CHIMIEANALITIC,clIXX,EdituraDidacticasiPedagogica,
Bucuresti.
www.google.ro
www.edu.ro
www.tvet.ro
DocumentInfo

Afostutil?

Dacadocumentulafostutilsicrezicamerita
saadaugiunlinkcatreellatineinsite

Accesari:8967

Copiazacodul

Apreciat:

Comenteazadocumentul:

inpaginawebasiteuluitau.

Nuestiinregistrat
Trebuiesafiiutilizatorinregistratpentruaputeacomenta
Creazacontnou

<ahref="http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEU
TEHN14217636.php"target="_blank"title="AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGIC
DOMENIUL:ProtectiamediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului
http://www.scritub.com">AUXILIARCURRICULARLICEUTEHNOLOGICDOMENIUL:Protectia
mediuluiCALIFICAREA:Tehnicianecologsiprotectiacalitatiimediului</a>

CopyrightContact(SCRIGROUPInt.2015)

http://www.scritub.com/profesorscoala/AUXILIARCURRICULARLICEUTEHN14217636.php

26/26