Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 178 (XXII) Nr.

48

PARTEA I

Joi, 21 ianuarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR
Pagina
DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE
Decizia nr. 1.488 din 10 noiembrie 2009 referitoare la excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 10 alin. (1)
din Legea nr. 188/2000 privind executorii judectoreti ....

23

Decizia nr. 1.541 din 17 noiembrie 2009 referitoare la excepia


de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 401 alin. 11
din Codul de procedur civil ....................................

34

Decizia nr. 1.548 din 17 noiembrie 2009 referitoare la excepia


de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 3 pct. 1 lit. a)
i pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenei ..................................................................

46

Decizia nr. 1.630 din 3 decembrie 2009 referitoare la excepia


de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 18 din Legea
nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane i
prelevarea organelor i esuturilor de la cadavre n
vederea transplantului ................................................

67

Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. VII
alin. (12), (16) i (17) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea i
completarea unor acte normative referitoare la
organizarea i funcionarea unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului................................

79

Decizia nr. 1.643 din 10 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 149
alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, art. 304 pct. 9 i art. 3041
din Codul de procedur civil ....................................

911

Decizia nr. 1.647 din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 194
alin. 2 teza nti din Codul penal ................................

1112

Decizia nr. 1.649 din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor
art. 1451 alin. 2 din Codul de procedur penal ........

1213

Decizia nr. 1.656 din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 298
alin. (2) ultima liniu din Legea nr. 53/2003 Codul
muncii ........................................................................

1416

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.488
din 10 noiembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 10 alin. (1)


din Legea nr. 188/2000 privind executorii judectoreti
Acsinte Gaspar
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Petre Lzroiu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Simona Ricu
procuror
Mihaela Senia Costinescu magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind
executorii judectoreti, excepie ridicat de Carla Monica
Avram n Dosarul nr. 10.137/299/2009 al Judectoriei Sectorului 1
Bucureti Secia civil i n Dosarul nr. 6.000/302/2009 al
Judectoriei Sectorului 5 Bucureti Secia a II-a civil.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare a fost legal ndeplinit.
Curtea, avnd n vedere obiectul excepiilor de
neconstituionalitate ridicate n dosarele nr. 4.387D/2009 i
nr. 4.962D/2009, pune n discuie, din oficiu, problema conexrii
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public consider c sunt
ndeplinite condiiile legale pentru conexare.
Curtea, n temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.962D/2009 la
Dosarul nr. 4.387D/2009, care a fost primul nregistrat.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
fiind nentemeiat.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 4 iunie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 10.137/299/2009 de Judectoria Sectorului 1 Bucureti
Secia civil, i prin ncheierea din 5 iulie 2009, pronunat n
Dosarul nr. 6.000/302/2009 de Judectoria Sectorului 5
Bucureti Secia a II-a civil, Curtea Constituional a fost
sesizat cu excepia de neconstituionalitate a prevederilor
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judectoreti, excepie ridicat de Carla Monica Avram.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorii
susin c limitarea operat de dispoziiile art. 10 alin. (1) din
Legea nr. 188/2000 nfrnge n mod evident dispoziiile
constituionale referitoare la liberul acces la justiie. Prin
ngrdirea posibilitii de recuzare a executorului judectoresc la
motivele enumerate de norma procedural se restrnge dreptul
persoanei interesate de a obine recuzarea unui executor care
a dovedit atitudine partizan i lips de profesionalism.
Totodat, autorii excepiei de neconstituionalitate apreciaz
c prin prevederile criticate se reglementeaz i o inegalitate
ntre poziia prilor n procedura de executare, creditorul avnd
posibilitatea de a alege executorul care s instrumenteze
procedura executrii titlului executoriu, n timp ce debitorului i
se rpete aceast posibilitate.

ngrdirea posibilitii de recuzare prevzute de legea


criticat ncalc i prevederile art. 53 din Constituie, care
reglementeaz limitativ cazurile n care legea poate opera
restrngeri ale exerciiului unor drepturi.
n conformitate cu dispoziiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, ncheierile de sesizare au fost comunicate
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i formula punctele de vedere
cu privire la excepia de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat, textele de lege criticate
fiind n deplin concordan cu prevederile constituionale
invocate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierile de sesizare, punctele de vedere ale


Avocatului Poporului, rapoartele ntocmite de judectorulraportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind
executorii judectoreti, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu
modificrile i completrile ulterioare. Dispoziiile criticate ca fiind
neconstituionale au urmtorul cuprins: Executorii judectoreti
pot fi recuzai n cazul n care se afl n una dintre situaiile
prevzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9 din Codul de
procedur civil.
n opinia autorului excepiei de neconstituionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispoziiilor constituionale
cuprinse n art. 21 privind accesul liber la justiie i dreptul la un
proces echitabil i art. 53 privitor la restrngerea exerciiului unor
drepturi sau al unor liberti.
Examinnd excepia, Curtea Constituional constat c
asupra prevederilor legale criticate s-a pronunat prin mai multe
decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 40 din 27 ianuarie 2005,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 165 din
24 februarie 2005, respingnd excepia de neconstituionalitate.
Cu acel prilej, Curtea a reinut c enumerarea limitativ a
cazurilor n care executorul judectoresc poate fi recuzat se
circumscrie cazurilor de recuzare prevzute de Codul de
procedur civil, cu excepia unor situaii care sunt specifice
activitii judectorilor. Pe cale de consecin, nici textul art. 10
alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu ncalc principiile statuate
de art. 21 i 53 din Constituie.
Curtea a constatat c, n conformitate cu dispoziiile art. 126
alin. (2) din Constituie, potrivit crora procedura de judecat
este prevzut de lege, stabilirea cazurilor de recuzare este de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010


competena legiuitorului, iar Curtea Constituional, potrivit art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu poate s modifice sau s
completeze prevederile legale supuse controlului de
constituionalitate.
n ceea ce privete susinerea conform creia exist o
inegalitate ntre poziia prilor, avnd n vedere c numai
creditorul are posibilitatea de a alege executorul care s
instrumenteze procedura executrii titlului executoriu, Curtea
constat c aceast critic este nefondat, ntruct, n
conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constituie, n
cadrul procedurii de executare silit, ambele pri beneficiaz

de anumite garanii procesuale, printre care posibilitatea de a


formula contestaie mpotriva executrii nsei, mpotriva oricrui
act de executare etc. De asemenea, alegerea executorului
judectoresc de ctre creditor este justificat prin faptul c
acesta este interesat n realizarea pe cale silit a creanei sale,
n condiiile n care debitorul nu i-a adus la ndeplinire obligaia
ce i revine.
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur s
determine schimbarea jurisprudenei Curii Constituionale,
soluia i considerentele cuprinse n decizia menionat i
menin valabilitatea i n cauza de fa.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judectoreti, excepie ridicat de Carla Monica Avram n Dosarul nr. 10.137/299/2009 al Judectoriei Sectorului 1 Bucureti
Secia civil i n Dosarul nr. 6.000/302/2009 al Judectoriei Sectorului 5 Bucureti Secia a II-a civil.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 10 noiembrie 2009.
PREEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.541
din 17 noiembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 401 alin. 11


din Codul de procedur civil
Ioan Vida
preedinte
Acsinte Gaspar
judector
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Carmen-Ctlina Gliga
procuror
Ioana Marilena Chiorean
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 401 alin. 11 din Codul de procedur civil,
excepie ridicat de Societatea Comercial Krylio Comimpex
S.R.L. din Piatra-Neam n Dosarul nr. 1.593/103/2009 al
Tribunalului Neam Secia comercial i de contencios
administrativ.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, reprezentantul Ministerului
Public pune concluzii de respingere a excepiei de
neconstituionalitate.

C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 11 iunie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 1.593/103/2009, Tribunalul Neam Secia comercial i
de
contencios
administrativ
a
sesizat
Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. I pct. 70 din Legea nr. 219/2005 privind
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 138/2000
pentru modificarea i completarea Codului de procedur
civil, excepie ridicat de Societatea Comercial Krylio
Comimpex S.R.L. din Piatra-Neam ntr-o cauz avnd ca
obiect soluionarea unei contestaii la executare.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c dispoziiile de lege criticate sunt
neconstituionale, ntruct stabilesc un termen excesiv de mare
pentru prescripia dreptului de a cere executarea silit, de natur
s genereze prelungirea duratei executrii silite i perturbarea
stabilitii i a securitii raporturilor juridice civile.
Tribunalul Neam Secia comercial i de contencios
administrativ i-a exprimat opinia n sensul c dispoziiile de
lege criticate sunt constituionale.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului


Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat Curii
Constituionale punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i
dispoziiile Legii nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 401 alin. 11 din Codul de procedur civil,
introduse prin art. I pct. 70 din Legea nr. 219/2005 privind
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 138/2000
pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 609 din
14 iulie 2005, cu urmtorul cuprins: Contestaia privind
lmurirea nelesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu se
poate face oricnd nuntrul termenului de prescripie a dreptului
de a cere executarea silit.

Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c


prevederile de lege criticate ncalc dispoziiile constituionale
cuprinse n art. 21 privind accesul liber la justiie.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea reine
urmtoarele:
mpotriva executrii silite, precum i mpotriva oricrui act de
executare se poate face contestaie de ctre cei interesai sau
vtmai prin executare n termen de 15 zile, ns, potrivit
dispoziiilor art. 401 alin. 11 din Codul de procedur civil,
contestaia privind lmurirea nelesului, ntinderii sau aplicrii
titlului executoriu se poate face oricnd nuntrul termenului de
prescripie a dreptului de a cere executarea silit.
Faptul c legiuitorul a prevzut un termen mai mare n care
s se poat formula contestaia la titlu, spre deosebire de
termenul n care se poate formula contestaia la executare, nu
este de natur s contravin principiului liberului acces la justiie
i nici s ncalce dreptul la un proces echitabil, deoarece, aa
cum Curtea a statuat n mod constant, reglementarea de ctre
legiuitor, n limitele competenei ce i-a fost conferit prin
Constituie, a condiiilor de exercitare a unui drept subiectiv
sau procesual , inclusiv prin instituirea unor termene, nu
constituie o restrngere a exerciiului acestuia.
Pe de alt parte, Curtea constat c reglementarea criticat
este justificat de mprejurarea c oricnd n cadrul termenului
de prescripie a dreptului de a cere executarea silit poate
aprea necesitatea lmuririi nelesului, ntinderii sau aplicrii
titlului executoriu.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 401 alin. 11 din Codul de procedur civil, excepie ridicat
de Societatea Comercial Krylio Comimpex S.R.L. din Piatra-Neam n Dosarul nr. 1.593/103/2009 al Tribunalului Neam
Secia comercial i de contencios administrativ.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 noiembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.548
din 17 noiembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 3 pct. 1 lit. a) i pct. 6


din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei
Ioan Vida
Acsinte Gaspar
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector

Augustin Zegrean
Carmen-Ctlina Gliga
Ioana Marilena Chiorean

judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 3 pct. 1 lit. a) i pct. 6 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenei, excepie ridicat de Societatea
Comercial Laryfarm S.R.L. din comuna Leu, judeul Dolj,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010


n Dosarul nr. 16.896/63/2008 al Tribunalului Dolj Secia
comercial.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, reprezentantul Ministerului
Public pune concluzii de respingere a excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 7 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 16.896/63/2008, Tribunalul Dolj Secia comercial a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 3 pct.1 lit. a) i pct. 6
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei,
excepie ridicat de Societatea Comercial Laryfarm S.R.L.
din comuna Leu, judeul Dolj, ntr-o cauz avnd ca obiect
deschiderea procedurii insolvenei.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c dispoziiile de lege criticate sunt
neconstituionale, ntruct instituie o prezumie de insolven a
debitorului, de natur s-i creeze acestuia o situaie de
inferioritate fa de creditor, i l priveaz de posibilitatea de a
desfura o activitate economic normal.
Tribunalul Dolj Secia comercial i-a exprimat opinia n
sensul c dispoziiile de lege criticate sunt constituionale.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat Curii
Constituionale punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i
dispoziiile Legii nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 3 pct. 1 lit. a) i pct. 6 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, avnd urmtorul cuprins:
n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
1. insolven este acea stare a patrimoniului debitorului care
se caracterizeaz prin insuficiena fondurilor bneti disponibile
pentru plata datoriilor certe, lichide i exigibile: a) insolven este
prezumat ca fiind vdit atunci cnd debitorul, dup 30 de zile
de la scaden, nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli
creditori;
[...]
6. prin creditor ndreptit s solicite deschiderea procedurii
insolvenei se nelege creditorul a crui crean mpotriva

patrimoniului debitorului este cert, lichid i exigibil de mai


mult de 30 de zile.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c
prevederile de lege criticate ncalc dispoziiile constituionale
cuprinse n art. 16 privind egalitatea n faa legii, art. 21 privind
accesul liber la justiie, art. 44 privind dreptul de proprietate
privat i art. 45 privind libertatea economic.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c s-a mai pronunat asupra dispoziiilor de lege
criticate prin Decizia nr. 1.138 din 4 decembrie 2007, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie
2008, respingnd excepia de neconstituionalitate a acestora.
Cu acel prilej, s-a reinut c acestea instituie, ntr-adevr, o
prezumie de insolven pentru comerciantul debitor care nu
stinge o datorie exigibil dup 30 de zile de la scaden.
Instituirea acestei prezumii, cu consecina rsturnrii probei n
sarcina debitorului, este justificat ns de necesitatea asigurrii
celeritii n desfurarea procedurii insolvenei, principiu
recunoscut att pentru desfurarea raporturilor de drept
comercial, ct i de nevoia de a se evita obligaia creditorului de
a dovedi starea de insolven, fapt ce ar fi imposibil n condiiile
n care acesta nu are acces la documentele debitorului i la
datele privind disponibilitile bneti ale acestuia.
n ceea ce privete critica art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006,
Curtea a reinut c aceasta se ntemeiaz, de fapt, pe
nemulumirea autorului excepiei cu privire la reglementarea
procedurii insolvenei n msura n care creditorii au la dispoziie
i alte mijloace procedurale pentru satisfacerea drepturilor lor,
inclusiv cele de drept comun.
n acest sens, Curtea a observat c, potrivit art. 126 alin. (2)
din Constituie, legiuitorul se bucur de atributul exclusiv de a
stabili normele privind procedura de judecat, putnd institui
prevederi speciale n vederea reglementrii unor situaii
deosebite. O situaie deosebit o reprezint i starea de
insolven cauzat de culpa debitorului constnd n neplata unei
creane certe, lichide i exigibile, avnd un anumit cuantum, ntr-un
termen de 30 de zile i care, sub imperiul celeritii specifice
soluionrii raporturilor comerciale, a impus adoptarea unei
proceduri speciale ce are drept scop protejarea patrimoniului
debitorului i rentregirea acestuia, n cazurile n care a fost
diminuat prin acte juridice frauduloase, urmrind, n acelai timp,
valorificarea cu eficien sporit a activelor debitorului, n
vederea satisfacerii ntr-o msur ct mai mare a creanelor
creditorilor.
Acest mod de reglementare este n perfect acord cu principiul
constituional al egalitii n drepturi, care, dup cum s-a statuat
n numeroase rnduri n jurisprudena Curii Constituionale, nu
presupune omogenitate, astfel nct situaii diferite justific
instituirea unui tratament juridic difereniat.
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur s
determine schimbarea jurisprudenei Curii, att soluia
pronunat de Curte prin decizia menionat, ct i
considerentele care au fundamentat-o sunt valabile i n
prezenta cauz.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 3 pct. 1 lit. a) i pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenei, excepie ridicat de Societatea Comercial Laryfarm S.R.L. din comuna Leu, judeul Dolj n Dosarul
nr. 16.896/63/2008 al Tribunalului Dolj Secia comercial.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 noiembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.630
din 3 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003


privind manipularea cadavrelor umane i prelevarea organelor i esuturilor de la cadavre
n vederea transplantului
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Antonia Constantin
procuror
Benke Kroly
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea
cadavrelor umane i prelevarea organelor i esuturilor de la
cadavre n vederea transplantului, excepie ridicat de
Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe din
Timioara n dosarele nr. 1.912.1/30/2008, nr. 1.925.1/30/2008,
nr. 1.945.1/30/2008, nr. 1.910.1/30/2008 i nr. 1.916.1/30/2008
ale Tribunalului Timi Secia civil.
Dezbaterile au avut loc n edina public din 26 noiembrie
2009, n prezena reprezentantului Ministerului Public, i au fost
consemnate n ncheierea din aceeai dat, cnd, avnd nevoie
de timp pentru a delibera, Curtea, n conformitate cu dispoziiile
art. 14 i ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea i funcionarea Curii Constituionale, a amnat
pronunarea pentru data de 3 decembrie 2009.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, constat


urmtoarele:
Prin ncheierile din 4 februarie 2009 i 19 februarie 2009,
pronunate n dosarele nr. 1.912.1/30/2008, nr. 1.925.1/30/2008,
nr. 1.945.1/30/2008, nr. 1.910.1/30/2008 i nr. 1.916.1/30/2008,
Tribunalul Timi Secia civil a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a

dispoziiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003 privind


manipularea cadavrelor umane i prelevarea organelor i
esuturilor de la cadavre n vederea transplantului, excepie
ridicat de Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe
din Timioara n cauze avnd ca obiect pretenii bneti.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se arat
c dispoziiile legale criticate ncalc egalitatea n drepturi a
cadrelor didactice, stabilind sporuri n favoarea personalului
catedrelor de anatomie, de histologie, de anatomie patologic i
al catedrei de biologie celular. Mai mult, se arat c legea nu
avea ca obiect mriri salariale cu privire la personalul catedrelor
menionate, ci vizeaz numai serviciile de exploatare a
cadavrelor.
Tribunalul Timi Secia civil consider c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierile de sesizare au fost comunicate preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate ridicate.
Guvernul consider c excepia de neconstituionalitate
formulat este inadmisibil.
Avocatul Poporului apreciaz c excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 18 alin. (2) din Legea
nr. 104/2003 este inadmisibil, textul legal criticat nemaifiind n
vigoare. Cu privire la dispoziiile art. 18 alin. (1) din Legea
nr. 104/2003, se consider c acestea sunt constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierile de sesizare, punctele de vedere ale


Guvernului i Avocatului Poporului, rapoartele ntocmite de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010


criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 18 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea
cadavrelor umane i prelevarea organelor i esuturilor de la
cadavre n vederea transplantului, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, care au
urmtorul cuprins:
(1) Personalul care i desfoar activitatea n serviciile de
anatomie patologic i prosecturi ale spitalelor, precum i
personalul catedrelor de anatomie, de histologie, de anatomie
patologic i al catedrei de biologie celular se ncadreaz n
categoria locurilor de munc n condiii deosebite de munc.
(2) Salariile de baz ale personalului prevzut la alin. (1) sunt
cu 100% mai mari fa de salariile de baz prevzute de lege
pentru aceleai categorii de personal, la care se adaug
sporurile legale.
n susinerea excepiei de neconstituionalitate se invoc
prevederile constituionale ale art. 16 privind egalitatea n
drepturi.

Examinnd excepia de neconstituionalitate ridicat, Curtea


constat urmtoarele:
I. Prin Decizia nr. 453 din 31 martie 2009, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009,
Curtea a statuat, n raport cu o critic identic de
neconstituionalitate formulat chiar de autorul prezentei
excepii, c aspectele invocate de autorul acesteia privesc fie
modul de aplicare a textelor de lege, fie completarea sau
modificarea acestora. n consecin, avnd n vedere dispoziiile
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea i
funcionarea Curii Constituionale, potrivit crora Curtea decide
asupra excepiilor ridicate n faa instanelor judectoreti privind
neconstituionalitatea unei legi sau ordonane ori a unei dispoziii
dintr-o lege sau dintr-o ordonan n vigoare, rezult c excepia
de neconstituionalitate este inadmisibil.
II. Dispoziiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 au fost
abrogate expres prin Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 115/2004 privind salarizarea i alte drepturi ale personalului
contractual din unitile sanitare publice din sectorul sanitar,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.138 din
2 decembrie 2004. n consecin, excepia de
neconstituionalitate care privete prevederile art. 18 alin. (2) din
Legea nr. 104/2003 urmeaz s fie respins ca inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge ca inadmisibil excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea
cadavrelor umane i prelevarea organelor i esuturilor de la cadavre n vederea transplantului, excepie ridicat de Universitatea
de Medicin i Farmacie Victor Babe din Timioara n dosarele nr. 1.912.1/30/2008, nr. 1.925.1/30/2008, nr. 1.945.1/30/2008,
nr. 1.910.1/30/2008 i nr. 1.916.1/30/2008 ale Tribunalului Timi Secia civil.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 3 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Benke Kroly

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.640
din 10 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. VII alin. (12), (16) i (17)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea i completarea unor acte
normative referitoare la organizarea i funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru
al Guvernului
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector

Antonia Constantin
procuror
Benke Kroly
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. VII alin. (12), (16) i (17) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea i
completarea unor acte normative referitoare la organizarea i
funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, excepie ridicat de Roxana Chivoiu n Dosarul
nr. 1.084/120/2009 al Tribunalului Dmbovia Secia civil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care


procedura de citare a fost legal ndeplinit.
Reprezentantul Ministerului Public solicit respingerea
excepiei ridicate ca devenit inadmisibil, ntruct Curtea a
constatat neconstituionalitatea textelor criticate prin Decizia
nr. 1.039 din 9 iulie 2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 582 din 21 august 2009.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 20 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 1.084/120/2009, Tribunalul Dmbovia Secia civil a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. VII alin. (12), (16) i
(17) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3/2009
pentru modificarea i completarea unor acte normative
referitoare la organizarea i funcionarea unor structuri din
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, excepie ridicat de
Roxana Chivoiu ntr-o cauz avnd ca obiect soluionarea unui
litigiu de munc.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c textele criticate care condiioneaz
preluarea sau angajarea personalului de obinerea ncrederii
primului-ministru ncalc egalitatea n drepturi, precum i dreptul
la munc. Se mai susine c textul criticat se constituie ntr-o
veritabil derogare de la dispoziiile Codului muncii, astfel nct
o atare reglementare este discriminatorie prin natura sa. n fine,
se apreciaz c reglementarea raporturilor de munc nu se
poate face prin ordonane de urgen i c textul criticat ncalc
i art. 115 alin. (6) din Constituie, din moment ce afecteaz
dreptul constituional la munc.
Tribunalul Dmbovia Secia civil apreciaz c
excepia de neconstituionalitate ridicat este ntemeiat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate ridicate.
Guvernul consider c excepia de neconstituionalitate este
inadmisibil, ntruct, prin Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din
21 august 2009, Curtea Constituional a statuat c Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 3/2009 este neconstituional.
Avocatul Poporului apreciaz c excepia de
neconstituionalitate este inadmisibil, n temeiul art. 29 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, ntruct, prin Decizia nr. 1.039 din 9 iulie
2009, Curtea Constituional a statuat c Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 3/2009 este neconstituional.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale


Guvernului i Avocatului Poporului, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze prezenta excepie.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. VII alin. (12), (16) i (17) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea i
completarea unor acte normative referitoare la organizarea i

funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al


Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 84 din 11 februarie 2009, texte care au urmtorul cuprins:
(12) Personalul Corpului de control al primului-ministru este
ncadrat numai pe baza ncrederii acordate de primul-ministru
i cu condiia semnrii unui angajament de loialitate. Retragerea
ncrederii are ca efect revocarea ncadrrii, precum i eliberarea
sau destituirea din funcie ori desfacerea contractului de munc,
dup caz. Numirea, modificarea, suspendarea, ncetarea
raporturilor de munc sau, dup caz, de serviciu, precum i
sancionarea disciplinar a personalului Corpului de control al
primului-ministru se realizeaz prin ordonatorul principal de
credite al Secretariatului General al Guvernului [...].
(16) Personalul fostului Departament de Control al
Guvernului se preia n limitele numrului de posturi alocat prin
decizie a primului-ministru, pe baza ndeplinirii condiiilor
prevzute de lege, a bunului su renume i a ncrederii acordate
de primul-ministru, cu condiia semnrii unui angajament de
loialitate, cu pstrarea drepturilor salariale aferente funciei de
execuie.
(17) Persoanele care nu se vor ncadra n prevederile
alin. (16) vor fi concediate n condiiile legii.
Autorul excepiei susine c textele legale criticate ncalc
prevederile constituionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea
n drepturi, ale art. 41 alin. (1) privind dreptul la munc, ale
art. 73 alin. (3) lit. p) privind categoriile de legi i ale art. 115
alin. (6) privind delegarea legislativ.
Examinnd excepia de neconstituionalitate ridicat, Curtea
observ c, prin Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din 21 august
2009, pronunat n cadrul controlului a priori de
constituionalitate, a constatat neconstituionalitatea Legii de
aprobare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 3/2009. Cu
acel prilej, Curtea a subliniat faptul c declararea ca
neconstituional a unei legi de aprobare a unei ordonane a
Guvernului include i ordonana la care se refer, aceasta
ncetnd s mai produc efecte juridice, n condiiile prevzute
de dispoziiile art. 147 alin. (1) din Constituie. Motivul principal
care a dus la neconstituionalitatea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 3/2009 a fost chiar nclcarea art. 41 din
Constituie, printre altele, de textele legale criticate n prezenta
cauz.
n consecin, Curtea reine c Decizia nr. 1.039 din 9 iulie
2009 consacr o interferen ntre controlul a priori i cel a
posteriori de constituionalitate, n sensul c, n cadrul controlului
a priori de constituionalitate, s-a declarat ca fiind
neconstituional o soluie legislativ cuprins ntr-un act
normativ n vigoare. O atare soluie este justificat de imperativul
ca n dreptul pozitiv s nu existe sau s nu rmn n vigoare
acte juridice vdit neconstituionale, Curtea neputnd rmne
n pasivitate pn cnd Parlamentul n mod ipotetic ar fi respins
ordonana de urgen n cauz. n aceast situaie, n temeiul i
n condiiile art. 1 alin. (5), art. 147 alin. (1) i (4) din Constituie,
respectiv art. 3 alin. (2) i art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3/2009 i-a ncetat
efectele, soluia legislativ criticat fiind cea care, de altfel, a
atras aceast soluie din partea Curii Constituionale.
Avnd n vedere cele de mai sus, n temeiul art. 29 alin. (1)
i (3) din Legea nr. 47/1992, excepia de neconstituionalitate
urmeaz s fie respins ca devenit inadmisibil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge ca devenit inadmisibil excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. VII alin. (12), (16) i (17) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea i completarea unor acte normative referitoare la organizarea
i funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, excepie ridicat de Roxana Chivoiu n Dosarul
nr. 1.084/120/2009 al Tribunalului Dmbovia Secia civil.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 10 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Benke Kroly

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.643
din 10 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 149 alin. (1)


din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, art. 304 pct. 9 i art. 3041
din Codul de procedur civil
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Antonia Constantin
Benke Kroly

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 149 alin. (1) din Ordonana Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal i art. 304 pct. 9
din Codul de procedur civil, excepie ridicat de Societatea
Comercial FMP Fget Moebel Produktion S.R.L. din Fget
n Dosarul nr. 624/832/2008 al Tribunalului Timi Secia
comercial i de contencios administrativ.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare a fost legal ndeplinit.
Reprezentantul Ministerului Public solicit respingerea
excepiei ridicate i meninerea jurisprudenei n materie a Curii
Constituionale.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 5 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 624/832/2008, Tribunalul Timi Secia comercial i de
contencios administrativ a sesizat Curtea Constituional
cu excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 149

alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul


de procedur fiscal i art. 304 pct. 9 din Codul de
procedur civil, excepie ridicat de Societatea Comercial
FMP Fget Moebel Produktion S.R.L. din Fget ntr-o cauz
avnd ca obiect soluionarea recursului formulat mpotriva unei
sentine prin care a fost meninut poprirea nfiinat de organul
de executare.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se
apreciaz n esen c prin posibilitatea acordat de ctre
legiuitor autoritilor fiscale de a executa silit prin poprire orice
sume urmribile reprezentnd venituri i disponibiliti bneti
n lei i n valut deinute i/sau datorate, cu orice titlu,
debitorului de ctre tere persoane, se ncalc principiile libertii
economice i comerciale. Executarea silit a creanelor unui
agent economic n cazul n care acesta nu i-a achitat datoriile
fa de debitor reprezint o restrngere a libertii sale
economice.
Totodat, se mai arat c dispoziiile art. 304 pct. 9 din Codul
de procedur civil sunt neconstituionale, ntruct, prin
aplicarea lor, se ajunge la o prelungire nejustificat a procesului.
n final, se consider c art. 3041 din Codul de procedur civil
ncalc art. 16 i art. 24 din Constituie, ntruct instituie n
sarcina instanelor judectoreti facultatea, i nu obligaia, de a
cerceta pricina sub aspectul temeiniciei.
Tribunalul Timi Secia comercial i de contencios
administrativ apreciaz c excepia de neconstituionalitate
ridicat este nentemeiat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate ridicate.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

Avocatul Poporului apreciaz c prevederile legale criticate


sunt constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze prezenta excepie.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate, potrivit ncheierii
instanei de judecat, l constituie dispoziiile art. 149 alin. (1)
din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, i art. 304 pct. 9 din Codul de
procedur civil. n realitate, astfel cum rezult din motivarea
excepiei de neconstituionalitate, autorul acesteia critic numai
alin. (1) al art. 149 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, precum i dispoziiile art. 304 pct. 9
i art. 3041 din Codul de procedur civil. Prin urmare, Curtea,
potrivit jurisprudenei sale, se va pronuna asupra acestor din
urm texte, care au urmtorul cuprins:
Art. 149 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003:
(1) Sunt supuse executrii silite prin poprire orice sume
urmribile reprezentnd venituri i disponibiliti bneti n lei i
n valut, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale,
deinute i/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de ctre tere
persoane sau pe care acetia le vor datora i/sau deine n viitor
n temeiul unor raporturi juridice existente.
Art. 304 pct. 9 din Codul de procedur civil: Modificarea
sau casarea unor hotrri se poate cere n urmtoarele situaii,
numai pentru motive de nelegalitate: [...]
9. cnd hotrrea pronunat este lipsit de temei legal ori a
fost dat cu nclcarea sau aplicarea greit a legii.
Art. 3041 din Codul de procedur civil: Recursul
declarat mpotriva unei hotrri care, potrivit legii, nu poate fi
atacat cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevzute
de art. 304, instana putnd s examineze cauza sub toate
aspectele.
Autorul excepiei susine c textele legale criticate ncalc
prevederile constituionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea
n drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces
echitabil, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la aprare i ale
art. 45 privind libertatea economic.
Examinnd excepia de neconstituionalitate ridicat, Curtea
reine urmtoarele:
I. Dispoziiile art. 149 alin. (1) din Codul de procedur fiscal
au mai fost supuse controlului de constituionalitate. Astfel, prin
Decizia nr. 875 din 10 iulie 2008, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 575 din 30 iulie 2008, Curtea, n raport
cu o critic similar de neconstituionalitate, a statuat c art. 45
din Constituie consacr libertatea economic n sensul
posibilitii persoanelor de a accede la o activitate economic,
de a-i manifesta libera iniiativ i de a exercita liber aceste
drepturi n condiiile legii.
Astfel, dispoziiile constituionale fixeaz prin nsui
coninutul lor cadrul libertii economice, care nu poate fi

conceput n afara respectrii dispoziiilor legale i a obligaiilor


ce izvorsc din acestea.
Aa fiind, executarea silit a creanelor unui agent economic
n cazul n care acesta nu i-a achitat datoriile fa de debitor
nu poate fi privit ca o restrngere a libertii sale economice.
n cazul particular al textelor de lege criticate, se are n
vedere situaia special a executrii prin poprire a bunurilor ce
se cuvin persoanelor care nu au achitat obligaiile fiscale. Aa
cum deja s-a artat, aceast msur nu poate fi privit ca o
restrngere a libertii economice, n msura n care ea este
generat nu doar de nerespectarea obligaiilor legale, dar i a
celor constituionale, care, n art. 56 alin. (1), consacr n mod
expres obligaia fiecrui cetean de a contribui prin impozite i
taxe la cheltuielile publice. n acelai timp, obligaia statului de
a proteja interesele naionale n activitatea financiar, conform
art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituie, justific necesitatea
asigurrii certitudinii n constituirea ritmic a resurselor
financiare ale statului. Este n afar de orice ndoial c
ncasarea impozitelor i taxelor constituie sursa principal de
venituri a statului, fiind una dintre expresiile cele mai evidente
ale aprrii intereselor naionale pe plan financiar. Numai dac
dispune de aceste resurse bugetare, statul va fi n msur s i
ndeplineasc obligaiile sale fa de ceteni i agenii
economici, care au fost stabilite n art. 135 alin. (2) lit. a) i b) din
Constituie.
Pentru aceste motive, apar ca perfect justificate i
constituionale msurile speciale adoptate, inclusiv prin textele
de lege care constituie obiect al controlului de constituionalitate,
n vederea recuperrii creanelor fiscale.
II. Cu privire la art. 304 pct. 9 din Codul de procedur civil,
Curtea s-a mai pronunat n raport cu critici similare de
neconstituionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 909 din 18 octombrie
2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 790
din 21 noiembrie 2007, Curtea a stabilit c dispoziiile criticate
constituie norme de procedur ce au fost adoptate de legiuitor
n cadrul competenei sale constituionale, astfel cum este
consacrat prin art. 126 alin. (2) din Constituie, potrivit crora
Competena instanelor judectoreti i procedura de judecat
sunt prevzute numai prin lege.
Soluia legislativ adoptat de legiuitor nu relev niciun fine
de neconstituionalitate, reglementarea criticat constituind
tocmai temeiul de drept al controlului judiciar exercitat pe calea
recursului, fr a se nclca prevederile constituionale invocate
de autorul excepiei.
III. De asemenea, Curtea, prin mai multe decizii, a analizat
constituionalitatea dispoziiilor art. 3041 din Codul de procedur
civil. Spre exemplu, prin Decizia nr. 1.004 din 7 octombrie
2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 753
din 7 noiembrie 2008, Curtea, constatnd constituionalitatea
textului supus controlului su, a statuat c recursul constituie n
aceast ipotez o cale de atac cu caracter devolutiv, n care, ca
i n cazul apelului, instana de recurs judec nsi cauza, att
sub aspectul legalitii, ct i sub acela al temeiniciei,
nelimitndu-se s examineze doar hotrrea pronunat de
prima instan, exclusiv pentru motivele de casare prevzute n
art. 304 din Codul de procedur civil, ceea ce este n deplin
concordan cu prevederile Constituiei.
ntruct nu au intervenit elemente noi de natur a
reconsidera jurisprudena Curii Constituionale, soluiile i
considerentele deciziilor menionate i menin valabilitatea i n
prezenta cauz.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

11

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge ca nentemeiat excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 149 alin. (1) din Ordonana Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, art. 304 pct. 9 i art. 3041 din Codul de procedur civil, excepie ridicat de
Societatea Comercial FMP Fget Moebel Produktion S.R.L. din Fget n Dosarul nr. 624/832/2008 al Tribunalului Timi
Secia comercial i de contencios administrativ.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 10 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Benke Kroly

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.647
din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 194 alin. 2 teza nti


din Codul penal
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Iuliana Nedelcu
procuror
Marieta Safta
magistrat-asistent-ef
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 194 alin. 2 teza nti din Codul penal, excepie
invocat de Emurla Sunan i Ciprian Turcan n Dosarul
nr. 17.599/212/2007 al Judectoriei Constana.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 17 noiembrie 2008, pronunat n Dosarul
nr. 17.599/212/2007, Judectoria Constana a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 194 alin. 2 teza nti din Codul penal,
excepie invocat de Emurla Sunan i Ciprian Turcan.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate, se
susine, n esen, c legea penal sancioneaz cu nchisoarea
fapta de a amenina o persoan cu darea n vileag a unei fapte
reale, compromitoare pentru persoana ameninat, pentru
soul acesteia sau pentru o rud apropiat, n timp ce
prevederile art. 29 i 30 din Constituie garanteaz libertatea
gndirii i a opiniilor, nimeni neputnd s fie constrns s adopte
o opinie. Se apreciaz c sancionarea cu pedeapsa nchisorii

a faptului de a exprima o situaie sau o stare adevrat, real,


dar neplcut pentru o alt persoan, reprezint o nclcare
grav a libertii de exprimare.
Judectoria Constana apreciaz c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat, referindu-se i la
jurisprudena Curii Constituionale n materie.
n conformitate cu dispoziiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicat
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere
asupra excepiei de neconstituionalitate ridicate.
Avocatul Poporului consider c textul de lege criticat este
constituional, invocnd i considerentele care au fundamentat
Decizia Curii Constituionale nr. 62/2007.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992,
s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 194 alin. 2 teza nti din Codul penal.
Art. 194 alin. 2 din Codul penal are urmtorul cuprins: Cnd
constrngerea const n ameninarea cu darea n vileag a unei
fapte reale sau imaginare, compromitoare pentru persoana
ameninat, pentru soul acesteia sau pentru o rud apropiat,
pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

Se susine c prin dispoziiile legale criticate sunt nclcate


prevederile constituionale ale art. 29 Libertatea contiinei i
art. 30 Libertatea de exprimare. Se invoc, totodat,
dispoziiile art. 10 din Convenia pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale, privind libertatea de
exprimare.
Examinnd excepia de neconstituionalitate astfel cum a fost
formulat, Curtea constat c aceasta este nentemeiat i
urmeaz s fie respins.
Astfel, contrar celor susinute de autorii excepiei, n cazul
infraciunii de antaj nu este vorba despre simpla incriminare a
faptului de a exprima o situaie sau o stare adevrat, real,
dar neplcut pentru o alt persoan. Elementul material al
antajului n varianta tipic const ntr-o aciune de constrngere
a unei persoane fizice, prin violen sau ameninare, s dea, s
fac, s nu fac sau s sufere ceva. Actele de constrngere

exercitate asupra victimei trebuie s aib aptitudinea de a o


determina s satisfac preteniile nelegale ale fptuitorului,
viznd aadar silirea acesteia s dea, s fac, s nu fac sau s
sufere ceva, urmarea imediat a infraciunii constnd ntr-o
restrngere a libertii morale a victimei, care este pus n
situaia de alege ntre a suporta o consecin i ndeplinirea unor
pretenii cerute de fptuitor.
Astfel fiind, nu poate fi reinut pretinsa nclcare, prin
normele criticate, a dispoziiilor art. 30 din Constituie, care,
stabilind n alin. (1) c Libertatea de exprimare a gndurilor, a
opiniilor sau a credinelor i libertatea creaiilor de orice fel, prin
viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace
de comunicare n public, sunt inviolabile, prevede, n alin. (6),
faptul c Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaa particular a persoanei i nici dreptul
la propria imagine.

Pentru motivele mai sus artate, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 alin. (1) i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 194 alin. 2 teza nti din Codul penal, excepie invocat de
Emurla Sunan i Ciprian Turcan n Dosarul nr. 17.599/212/2007 al Judectoriei Constana.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent-ef,
Marieta Safta

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.649
din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1451 alin. 2


din Codul de procedur penal
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Iuliana Nedelcu
procuror
Marieta Safta
magistrat-asistent-ef
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 1451 alin. 2 din Codul de procedur penal,
excepie invocat de Florentin Scalechi n Dosarul
nr. 1.421/1/2009 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia
penal.
La apelul nominal este prezent autorul excepiei, asistat de
domnul avocat Daniel Caraman, lipsind celelalte pri, fa de
care procedura de citare este legal ndeplinit.

Avnd cuvntul, avocatul autorului excepiei solicit


admiterea excepiei de neconstituionalitate. Arat c textul de
lege criticat reglementeaz o limitare a libertii individuale
incompatibil cu dispoziiile Conveniei pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, n sensul c nu
se stabilete n niciun mod o durat efectiv n timp a msurii de
restrngere a libertii de circulaie. Se solicit s se constate c
este neconstituional interpretarea dat de instane atunci cnd
nu stabilesc durata msurii preventive.
Autorul excepiei, avnd cuvntul, arat c situaia sa este
aceeai de 3 ani, fiind mpiedicat s participe la conferine
internaionale n condiiile n care statutul su presupune
participarea. Arat c, din punctul de vedere supus analizei,
nvinuitul i inculpatul ar trebui s fie tratai la fel, adic s fie
stabilit durata msurii dispus de instan.
Reprezentantul Ministerului Public, avnd cuvntul,
precizeaz mai nti c, n susinerile orale, se insist asupra
carenei textului legal, solicitndu-se Curii Constituionale fie o
decizie interpretativ, fie neutralizant, n sensul c textul de
lege este constituional n msura n care din interpretarea
acestuia nu se nelege c msura pe care o consacr

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010


nu dureaz sine die. Apreciaz c aceast chestiune privete
ns interpretarea i aplicarea legii. Se mai arat c asupra
constituionalitii aceluiai text de lege Curtea Constituional s-a
mai pronunat, de exemplu prin deciziile nr. 442/2006 i
nr. 352/2004, ale cror considerente i menin valabilitatea.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin Decizia nr. 1.210 din 1 aprilie 2009, pronunat n
Dosarul nr. 1.421/1/2009, nalta Curte de Casaie i Justiie
Secia penal a sesizat Curtea Constituional cu excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1451 alin. 2 din
Codul de procedur penal, excepie invocat de Florentin
Scalechi.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se
susine, n esen, c n actuala reglementare obligaiile pe care
instana le stabilete n sarcina inculpatului sunt
neconstituionale. Astfel, n cazul unei persoane fa de care
s-a luat msura obligrii de a nu prsi ara, instituirea acelorai
ndatoriri pe care le are i inculpatul obligat de a nu prsi
localitatea ncalc dreptul la liber circulaie consfinit de art. 25
din Constituie i de art. 2 din Protocolul nr. 4 la Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
precum i de art. 23 i art. 26 din Constituie, restrngnd
nejustificat libertatea individual i dreptul la via intim,
familial i privat, garantate de aceste articole. Se mai arat
c, pentru ca dreptul la liber circulaie s poat fi restrns, este
obligatoriu ca norma care prevede aceasta s fie clar i
neinterpretabil. Or, norma criticat ncalc principiile CEDO,
deoarece nu este precis i suficient de clar, astfel nct este
inaccesibil justiiabilului i, de multe ori, chiar juristului.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal
apreciaz c excepia de neconstituionalitate este
nentemeiat, referindu-se i la jurisprudena Curii
Constituionale n materie. Arat c msura preventiv a obligrii
de a nu prsi ara reprezint o restrngere a exerciiului
dreptului la liber circulaie, n deplin concordan cu
prevederile art. 53 din Constituie, i se impune pentru
desfurarea n bune condiii a procesului penal.
n conformitate cu dispoziiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicat
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere
asupra excepiei de neconstituionalitate ridicate.
Avocatul Poporului consider c textul de lege criticat este
constituional, invocnd i considerentele care au fundamentat
deciziile Curii Constituionale nr. 442/2006, nr. 713/2007 i
nr. 420/2009.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
excepia de neconstituionalitate.

13

C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
susinerile autorului excepiei, concluziile procurorului,
dispoziiile legale criticate, raportate la prevederile Constituiei,
precum i Legea nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992,
s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 1451 alin. 2 din Codul de procedur penal, care
au urmtorul cuprins: Dispoziiile art. 145 se aplic n mod
corespunztor i n cazul obligrii de a nu prsi ara.
Art. 145 din acelai cod reglementeaz msura obligrii de
a nu prsi localitatea.
Se susine c prin dispoziiile legale criticate sunt nclcate
prevederile constituionale ale art. 23 Libertatea individual,
ale art. 25 Libera circulaie, ale art. 26 Viaa intim,
familial i privat, ale art. 53 Restrngerea exerciiului unor
drepturi sau al unor liberti i ale art. 20 Tratatele
internaionale privind drepturile omului, cu referire la art. 2 din
Protocolul nr. 4 la Convenia pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale i la art. 18 din aceeai convenie.
Examinnd excepia de neconstituionalitate astfel cum a fost
formulat, Curtea constat c motivarea autorului acesteia
vizeaz, n realitate, o problem de interpretare a legii, respectiv
a modului n care instanele de judecat interpreteaz i aplic
n mod corespunztor dispoziiile art. 145 din Codul de
procedur penal, n cazul obligrii de a nu prsi ara,
solicitnd, n cadrul unor critici care pun n discuie claritatea
reglementrii, s se constate c este neconstituional
interpretarea dat de instane atunci cnd nu stabilesc durata
acestei msuri. Or, att aspectele privind interpretarea i
aplicarea legii, ct i cele privind eventuala omisiune de
reglementare, n sensul c norma criticat nu prevede, n faza
judecii, o durat maxim a msurii obligrii de a nu prsi ara,
nu intr n competena Curii Constituionale, care, potrivit art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronun numai asupra
constituionalitii actelor cu privire la care a fost sesizat, fr
a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
Interpretarea i aplicarea legii n cauzele deduse judecii intr
n competena naltei Curi de Casaie i Justiie i a celorlalte
instane judectoreti stabilite de lege, prin intermediul crora,
potrivit art. 126 alin. (1) din Constituie, se realizeaz justiia, iar
competena de legiferare revine Parlamentului, care, potrivit
art. 61 alin. (1) din Constituie, este unica autoritate legiuitoare
a rii.

Pentru motivele mai sus artate, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 alin. (1) i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1451 alin. 2 din Codul de procedur
penal, excepie invocat de Florentin Scalechi n Dosarul nr. 1.421/1/2009 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent-ef,
Marieta Safta

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.656
din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniu
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Claudia-Margareta Krupenschi

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 298 alin. (2) ultima liniu din Legea
nr. 53/2003 Codul muncii, excepie ridicat de Societatea
Comercial Petrom S.A. din Bucureti n Dosarul
nr. 7.490/110/2008 al Tribunalului Bacu Secia civil, cauz
ce constituie obiectul Dosarului nr. 4.736D/2009 al Curii
Constituionale.
La apelul nominal se constat lipsa prilor fa de care
procedura de citare a fost legal ndeplinit.
Curtea dispune a se face apelul i n dosarele nr. 4.737
4.785D/2009, nr. 4.851D/2009, nr. 4.8554.857D/2009,
nr. 6.780D/2009 i nr. 6.8036.804D/2009, avnd ca obiect
aceeai excepie de neconstituionalitate, ridicat de acelai
autor n dosarele nr. 515/110/2009, nr. 7.525/110/2008,
nr. 6.694/110/2008, nr. 4.791/110/2008, nr. 4.737/110/2008,
nr. 7.047/110/2008, nr. 6.057/110/2008, nr. 7.131/110/2008,
nr. 6.809/110/2008, nr. 6.804/110/2008, nr. 6.736/110/2008,
nr. 563/110/2009, nr. 984/110/2009, nr. 982/110/2009,
nr. 6.457/110/2008, nr. 7.102/110/2008, nr. 1.573/110/2009,
nr. 374/110/2009, nr. 1.574/110/2009, nr. 1.030/110/2009,
nr. 1.572/110/2009, nr. 510/110/2009, nr. 974/110/2009,
nr. 5.939/110/2008, nr. 7.452/110/2008, nr. 7.350/110/2008,
nr. 318/110/2009, nr. 512/110/2009, nr. 382/110/2009,
nr. 506/110/2009, nr. 501/110/2009, nr. 509/110/2009,
nr. 7.221/110/2008, nr. 1.223/110/2009, nr. 6.488/110/2008,
nr. 6.490/110/2008, nr. 6.701/110/2008, nr. 6.524/110/2008,
nr. 6.581/110/2008, nr. 7.454/110/2008, nr. 2.317/110/2008,
nr. 7.272/110/2008, nr. 7.193/110/2008, nr. 58/110/2009,
nr. 6.749/110/2008, nr. 6.460/110/2008, nr. 6.582/110/2008,
nr. 517/110/2009, nr. 7.507/110/2008, nr. 6.397/110/2008,
nr. 6.461/110/2008, nr. 1.211/110/2009 i nr. 514/110/2009 ale
Tribunalului Bacu Secia civil, n Dosarul
nr. 1.378/108/2009 al Tribunalului Arad Secia de contencios
administrativ i fiscal, litigii de munc i asigurri sociale,
respectiv n dosarele nr. 3.425/98/2008 (nr. n format vechi

3.032/2009) i nr. 3.478/98/2008 (nr. n format vechi 3.033/2009)


ale Curii de Apel Bucureti Secia a VII-a civil i pentru
cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale.
Se constat lipsa prilor, fa de care procedura de citare a
fost legal ndeplinit.
Curtea, din oficiu, vznd identitatea de obiect a acestor
cauze, pune n discuie problema conexrii lor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
admiterea excepiei de conexitate a dosarelor menionate.
Curtea, n temeiul art. 14 i al art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 6.803
6.804D/2009, nr. 6.780D/2009, nr. 4.8554.857D/2009,
nr. 4.851D/2009 i nr. 4.7374.785D/2009 i la Dosarul
nr. 4.736D/2009, care a fost primul nregistrat.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele Curii acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate,
avnd n vedere c, fa de aspectele examinate de Curtea
Constituional prin Decizia nr. 1.005/2009, n prezentele cauze
nu au fost aduse elemente noi.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, reine urmtoarele:


Prin ncheierile din 1, 8, 10, 22 i 29 aprilie 2009, din 6 mai
2009 i din 4 iunie 2009, deciziile nr. 4.170R din 5 iunie i
nr. 4.830R din 26 iunie 2009, pronunate n dosarele
nr. 7.490/110/2008, nr. 515/110/2009, nr. 7.525/110/2008,
nr. 6.694/110/2008, nr. 4.791/110/2008, nr. 4.737/110/2008,
nr. 7.047/110/2008, nr. 6.057/110/2008, nr. 7.131/110/2008,
nr. 6.809/110/2008, nr. 6.804/110/2008, nr. 6.736/110/2008,
nr. 563/110/2009, nr. 984/110/2009, nr. 982/110/2009,
nr. 6.457/110/2008, nr. 7.102/110/2008, nr. 1.573/110/2009,
nr. 374/110/2009, nr. 1.574/110/2009, nr. 1.030/110/2009,
nr. 1.572/110/2009, nr. 510/110/2009, nr. 974/110/2009,
nr. 5.939/110/2008, nr. 7.452/110/2008, nr. 7.350/110/2008,
nr. 318/110/2009, nr. 512/110/2009, nr. 382/110/2009,
nr. 506/110/2009, nr. 501/110/2009, nr. 509/110/2009,
nr. 7.221/110/2008, nr. 1.223/110/2009, nr. 6.488/110/2008,
nr. 6.490/110/2008, nr. 6.701/110/2008, nr. 6.524/110/2008,
nr. 6.581/110/2008, nr. 7.454/110/2008, nr. 2.317/110/2008,
nr. 7.272/110/2008, nr. 7.193/110/2008, nr. 58/110/2009,
nr. 6.749/110/2008, nr. 6.460/110/2008, nr. 6.582/110/2008,
nr. 517/110/2009, nr. 7.507/110/2008, nr. 6.397/110/2008,
nr. 6.461/110/2008, nr. 1.211/110/2009, nr. 514/110/2009,
nr. 1.378/108/2009, nr. 3.425/98/2008 (nr. n format
vechi 3.032/2009) i nr. 3.478/98/2008 (nr. n format vechi

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010


3.033/2009), Tribunalul Bacu Secia civil, Tribunalul
Arad Secia de contencios administrativ i fiscal, litigii
de munc i asigurri sociale i Curtea de Apel Bucureti
Secia a VII-a civil i pentru cauze privind conflicte de
munc i asigurri sociale au sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 298 alin. (2) ultima liniu din Legea
nr. 53/2003 Codul muncii.
Excepiile au fost ridicate de Societatea Comercial
Petrom S.A. din Bucureti n cauze privind soluionarea unei
aciuni civile avnd ca obiect drepturi bneti.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate, avnd un
coninut identic, se susine, n esen, c textul de lege criticat
a fost interpretat de ctre instanele de judecat ca realiznd o
abrogare implicit a prevederilor art. 72 din Legea nr. 168/1999
privind soluionarea conflictelor de munc. Or, dup intrarea n
vigoare a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, nu mai exist
temei legal pentru a opera abrogarea implicit, dispoziiile art. 62
i 63 din Legea nr. 24/2000 reglementnd n mod imperativ
abrogarea expres direct, cu enumerarea datelor de
identificare a tuturor actelor normative vizate. Prin urmare,
prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniu din Legea nr. 53/2003
Codul muncii trebuie interpretate prin prisma regulilor de tehnic
legislativ reglementate de art. 1 alin. (2) i art. 15 din Legea
nr. 24/2000. n opinia autorului excepiei, orice alt interpretare
este contrar jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor
Omului, potrivit creia legiuitorul are obligaia elaborrii unor
dispoziii legale eficiente din punctul de vedere al aplicabilitii
acestora, n sensul c ele trebuie s fie coerente, s evite
paralelismul legislativ i s aib vocaia de a respecta drepturile
i libertile fundamentale (cauzele Unedic mpotriva Franei,
2008, Katz mpotriva Romniei, 2009, i Santo Pinto mpotriva
Portugaliei, 2008). Se susine c prin pronunarea unor hotrri
judectoreti diferite asupra aceleiai probleme de drept este
nclcat art. 6 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale.
Mai mult, n temeiul art. 1 alin. (5) din Constituie,
Parlamentul este obligat s respecte Constituia i celelalte legi,
respectiv poate s modifice prevederile legale n vigoare prin
abrogare expres, dar nu implicit, fiindc procednd n acest
mod ar contraveni principiului coerenei legislative.
Tribunalul Bacu Secia civil, exprimndu-i opinia n
dosarele nr. 4.7364.785D/2009, nr. 4.851D/2009 i
nr. 4.8554.857D/2009, apreciaz c motivarea excepiei de
neconstituionalitate nu privete probleme de constituionalitate,
ci de interpretare i aplicare a legii, pe de o parte, precum i de
legiferare, pe de alt parte, iar aceste aspecte nu aparin
competenei Curii Constituionale.
Tribunalul Arad Secia de contencios administrativ i
fiscal, litigii de munc i asigurri sociale, exprimndu-i
opinia n Dosarul nr. 6.780D/2009, apreciaz c excepia de
neconstituionalitate nu este ntemeiat.

15

Curtea de Apel Bucureti Secia a VII-a civil i pentru


cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale,
soluionnd recursurile formulate mpotriva ncheierilor prin care
Tribunalul Ialomia Secia civil a respins ca inadmisibile
excepiile de neconstituionalitate invocate n dosarele
nr. 6.8036.804D/2009, nu i exprim opinia cu privire la
acestea.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
deciziile i ncheierile de sesizare au fost comunicate
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i formula punctele de vedere
cu privire la excepia de neconstituionalitate ridicat.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor
de vedere cu privire la excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd deciziile i ncheierile de sesizare, rapoartele


ntocmite de judectorul-raportor, concluziile procurorului,
dispoziiile legale criticate, raportate la prevederile Constituiei,
precum i Legea nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 298 alin. (2) ultima liniu din Legea nr. 53/2003
Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziii potrivit crora
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentului cod se abrog: [...]
orice alte dispoziii contrare.
Autorul excepiei consider c textul de lege criticat este
contrar urmtoarelor texte din Constituie: art. 1 alin. (4) i (5)
care consacr principiul separaiei i echilibrului puterilor n stat
i obligaia respectrii Constituiei, a supremaiei sale i a legilor,
art. 73 alin. (3) lit. p) prin care se stabilete c regimul general
privind raporturile de munc, sindicatele, patronatele i protecia
social se reglementeaz prin lege organic i art. 79 alin. (1)
referitor la atribuiile Consiliului Legislativ. De asemenea,
consider c este nclcat i art. 6 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale privind
dreptul la un proces echitabil.
Analiznd excepia de neconstituionalitate, Curtea
Constituional constat c dispoziiile de lege criticate au mai
constituit obiect al controlului de constituionalitate, Curtea
pronunnd, n acest sens, Decizia nr. 1.005 din 7 iulie 2009,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 575 din
18 august 2009. Pentru argumentele acolo reinute, care i
menin valabilitatea i n prezenta cauz, Curtea a respins, ca
inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor
art. 298 alin. (2) ultima liniu din Legea nr. 53/2003 Codul
muncii.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 48/21.I.2010

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 298 alin. (2) ultima liniu din Legea
nr. 53/2003 Codul muncii, excepie ridicat de Societatea Comercial Petrom S.A. din Bucureti n dosarele
nr. 7.490/110/2008, nr. 515/110/2009, nr. 7.525/110/2008, nr. 6.694/110/2008, nr. 4.791/110/2008, nr. 4.737/110/2008,
nr. 7.047/110/2008, nr. 6.057/110/2008, nr. 7.131/110/2008, nr. 6.809/110/2008, nr. 6.804/110/2008, nr. 6.736/110/2008,
nr. 563/110/2009, nr. 984/110/2009, nr. 982/110/2009, nr. 6.457/110/2008, nr. 7.102/110/2008, nr. 1.573/110/2009, nr. 374/110/2009,
nr. 1.574/110/2009, nr. 1.030/110/2009, nr. 1.572/110/2009, nr. 510/110/2009, nr. 974/110/2009, nr. 5.939/110/2008,
nr. 7.452/110/2008, nr. 7.350/110/2008, nr. 318/110/2009, nr. 512/110/2009, nr. 382/110/2009, nr. 506/110/2009, nr. 501/110/2009,
nr. 509/110/2009, nr. 7.221/110/2008, nr. 1.223/110/2009, nr. 6.488/110/2008, nr. 6.490/110/2008, nr. 6.701/110/2008,
nr. 6.524/110/2008, nr. 6.581/110/2008, nr. 7.454/110/2008, nr. 2.317/110/2008, nr. 7.272/110/2008, nr. 7.193/110/2008,
nr. 58/110/2009, nr. 6.749/110/2008, nr. 6.460/110/2008, nr. 6.582/110/2008, nr. 517/110/2009, nr. 7.507/110/2008,
nr. 6.397/110/2008, nr. 6.461/110/2008, nr. 1.211/110/2009 i nr. 514/110/2009 ale Tribunalului Bacu Secia civil, n Dosarul
nr. 1.378/108/2009 al Tribunalului Arad Secia de contencios administrativ i fiscal, litigii de munc i asigurri sociale, respectiv
n dosarele nr. 3.425/98/2008 (nr. n format vechi 3.032/2009) i nr. 3.478/98/2008 (nr. n format vechi 3.033/2009) ale Curii de
Apel Bucureti Secia a VII-a civil i pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 48/21.I.2010 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|436978]
ISSN 14534495