Sunteți pe pagina 1din 112

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 61

Miercuri, 27 ianuarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
LEGI I DECRETE

12.
39.

Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul


2010 ..........................................................................

2112

Decret pentru promulgarea Legii bugetului


asigurrilor sociale de stat pe anul 2010....................

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGEA
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Prezenta lege prevede i autorizeaz pentru anul
bugetar 2010 veniturile pe capitole i subcapitole i cheltuielile
pe destinaii pentru bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul
asigurrilor pentru omaj, bugetele instituiilor publice finanate
parial din venituri proprii, precum i reglementri specifice
exerciiului bugetar al anului 2010.
SECIUNEA 1
Dispoziii referitoare la bugetul asigurrilor sociale de stat
pe anul 2010

Art. 2. (1) Sinteza bugetului asigurrilor sociale de stat pe


anul 2010 detaliat la venituri pe capitole i subcapitole, iar la
cheltuieli, pe pri, capitole, subcapitole, paragrafe i titluri, dup
caz, este prevzut n anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurrilor sociale de stat aferent sistemului
public de pensii se stabilete la venituri n sum de 41.005,9
milioane lei, iar la cheltuieli n sum de 41.005,9 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale se stabilete la venituri n sum de 310 milioane
lei, iar la cheltuieli n sum de 54,3 milioane lei, cu un excedent
de 255,7 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanare, cu
detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole i alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr. 2/03.
(5) Sinteza proiectelor finanate/propuse la finanare n cadrul
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene,
politicilor comune agricol i de pescuit, precum i altor faciliti
i instrumente postaderare i detalierea pe proiecte, numrul
maxim de posturi i fondul aferent salariilor de baz i programul
de investiii publice pe grupe de investiii i surse de finanare,
detaliate, sunt prevzute n anexele nr. 3/03, 4/03 i 5/03.
Art. 3. (1) Numrul total al locurilor la tratament balnear i
odihn ce poate fi finanat din bugetul asigurrilor sociale de
stat, precum i cel care poate fi acordat gratuit diverselor
categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme
legale n vigoare se stabilesc prin decizie a preedintelui Casei
Naionale de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, cu
ncadrarea n fondurile aprobate prin buget, pn cel mai trziu
la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabil a Consiliului de
administraie al acestei instituii.
(2) Fondurile alocate decontrii biletelor de odihn nu pot
depi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu
biletele de tratament balnear i odihn la capitolul Asigurri i
asisten social, titlul Asisten social, alineatul Ajutoare
sociale n natur.
(3) Numrul locurilor la tratament balnear ce se acord
gratuit nu poate depi 15% din numrul total al locurilor
contractate.

(4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se


asigur i plata biletelor de tratament balnear i odihn utilizate
i rmase nedecontate n anul 2009.
(5) Tarifele practicate de unitile de tratament din
proprietatea Casei Naionale de Pensii i Alte Drepturi de
Asigurri Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii,
familiei i proteciei sociale, la propunerea preedintelui Casei
Naionale de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale.
(6) Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri
Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru
perioada 1 ianuarie 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie
31 decembrie 2010.
SECIUNEA a 2-a
Dispoziii referitoare la bugetul asigurrilor pentru omaj
pe anul 2010

Art. 4. (1) Sinteza veniturilor i cheltuielilor bugetului


asigurrilor pentru omaj, detaliat la venituri pe capitole i
subcapitole, iar la cheltuieli, pe pri, capitole, subcapitole,
paragrafe i titluri, dup caz, este prevzut n anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurrilor pentru omaj, aferent sistemului
asigurrilor pentru omaj, se stabilete la venituri n sum de
1.566,8 milioane lei, iar la cheltuieli n sum de 2.943,4 milioane
lei, cu un deficit de 1.376,6 milioane lei.
(3) Deficitul sistemului de asigurri pentru omaj ce se va
nregistra la sfritul anului 2010 se acoper din disponibilitile
nregistrate de bugetul asigurrilor pentru omaj n anii
precedeni.
(4) Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale
instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu
modificrile ulterioare, se stabilete la venituri n sum de 253
milioane lei, iar la cheltuieli n sum de 21,3 milioane lei, cu un
excedent de 231,7 milioane lei.
(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanare, cu
detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole i alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr. 2/04.
(6) Sinteza proiectelor finanate/propuse la finanare n cadrul
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene,
politicilor comune agricol i de pescuit, precum i altor faciliti
i instrumente postaderare i detalierea pe proiecte, numrul
maxim de posturi i fondul aferent salariilor de baz i programul
de investiii publice pe grupe de investiii i surse de finanare,
detaliate, sunt prevzute n anexele nr. 3/04, 4/04 i 5/04.
(7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de
formare profesional a adulilor, care funcioneaz n subordinea
Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, este
prevzut n anexa nr. 6/04.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010


CAPITOLUL II
Responsabiliti n aplicarea prezentei legi
Art. 5. (1) Pentru anul 2010, finanarea cheltuielilor
aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care ntrunesc
criteriile de eligibilitate pentru finanare n cadrul programelor
aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor
comune agricol i de pescuit, altor faciliti i instrumente
postaderare, care funcioneaz pe principiul rambursrii
integrale sau pariale a cheltuielilor ctre beneficiari, se asigur
de la bugetul asigurrilor sociale de stat sau, dup caz, de la
bugetul asigurrilor pentru omaj, n cazul beneficiarilor de
proiecte care sunt finanai din aceste bugete.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin. (1) sunt
cuprinse n bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de
proiecte, la titlul Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile postaderare, respectiv la capitolele i
subcapitolele corespunztoare de cheltuieli, potrivit destinaiei
acestora, i au avizul de principiu al autoritii de
management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitii
asupra eligibilitii activitilor din cadrul proiectelor propuse la
finanare.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) privind obinerea
avizului de principiu al autoritii de management/gestiune al/a
programului/instrumentului/facilitii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care ndeplinesc
criteriile de eligibilitate pentru finanarea n cadrul
programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt gestionate
de ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai cror beneficiari nu
sunt finanai integral de la bugetul asigurrilor sociale de stat
sau bugetul asigurrilor pentru omaj;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cror
beneficiari sunt prevzute reguli specifice n legislaia privind
gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile
postaderare.
(4) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite ai
bugetelor de asigurri sociale prevzute la alin. (1) s efectueze,
pe parcursul exerciiului bugetar, redistribuiri de fonduri ntre
proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel nct s
asigure implementarea corespunztoare a acestora, inclusiv s
introduc proiecte noi n condiiile prevzute la alin. (2), cu
ncadrarea n nivelul total al cheltuielilor prevzute la titlul
Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile
postaderare. Aceste modificri vor fi comunicate lunar
Ministerului Finanelor Publice.
Art. 6. (1) Pentru cota-parte din plile efectuate aferente
cheltuielilor prevzute la art. 5 alin. (1), eligibil a fi rambursat
din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care
are calitatea de beneficiar va solicita autoritii de
management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitii
rambursarea acesteia, n conformitate cu regulile specifice de
eligibilitate a cheltuielilor, precum i cu prevederile
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile
postaderare, reprezentnd contribuia Comisiei Europene i/sau
a altor donatori externi la proiectele prevzute la art. 5 alin. (1),
se fac venit la bugetele din care au fost finanate proiectele
respective i se vireaz la aceste bugete, conform prevederilor
legale comunitare i naionale care reglementeaz fiecare
domeniu ce intr n sfera de cuprindere a fondurilor externe
nerambursabile postaderare, de ctre autoritile de
management/gestiune al/a fondurilor/instrumentelor/facilitilor
sau de ctre alte autoriti naionale abilitate n acest sens n

cadrul unor programe/faciliti ori instrumente postaderare, dup


caz.
(3) Beneficiarii finanai integral de la bugetul asigurrilor
sociale de stat sau, dup caz, de la bugetul asigurrilor pentru
omaj, care implementeaz proiecte finanate n cadrul
programelor/instrumentelor/facilitilor ce nu sunt gestionate de
ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia, vireaz
cu celeritate n conturile de venituri sumele primite ca
rambursare a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor
respective.
Art. 7. (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al
bugetului asigurrilor sociale de stat i al bugetului asigurrilor
pentru omaj s efectueze virri de credite de la titlul Proiecte
cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare la
celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau la alte
capitole bugetare.
(2) Sumele prevzute la titlul Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile postaderare nu pot fi
redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificrilor
bugetare pe parcursul anului 2010.
(3) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, pe
parcursul ntregului an, ordonatorul principal de credite poate
efectua virri de credite bugetare ntre titlurile, articolele i
alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la alte
capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul Proiecte
cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(4) Din sumele prevzute la titlul Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile postaderare se pot efectua
cheltuieli curente i de capital pentru derularea corespunztoare
a proiectelor finanate de la acest titlu.
Art. 8. (1) n bugetul asigurrilor pentru omaj sunt
prevzute i sume reprezentnd contribuia Guvernului
Romniei la realizarea programelor i proiectelor cu finanare
internaional Programe PHARE i alte programe cu
finanare nerambursabil.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligaia ca, n cadrul
creditelor bugetare aprobate, s asigure integral i cu prioritate
fondurile necesare reprezentnd componenta local aferent
derulrii programelor i proiectelor cu finanare internaional,
precum i fondurile necesare finanrii angajamentelor asumate
prin documentele privind aderarea Romniei la Uniunea
European.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite s
efectueze virri de credite bugetare de la titlul Alte transferuri,
alineatul Programe PHARE i alte programe cu finanare
nerambursabil la celelalte alineate i articole de cheltuieli ale
aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Din sumele prevzute la titlul Alte transferuri, alineatul
Programe PHARE i alte programe cu finanare
nerambursabil se pot efectua cheltuieli curente i de capital
pentru derularea corespunztoare a obiectivelor cuprinse n
aceste programe.
Art. 9. n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, n cursul ntregului an,
ordonatorul principal de credite poate efectua virri de credite
bugetare ntre titlurile i articolele de cheltuieli din cadrul
aceluiai capitol sau de la alte capitole, dup caz, n vederea
asigurrii plii la scaden a cotizaiilor i contribuiilor la
organisme internaionale, a derulrii corespunztoare a
programelor finanate din fonduri comunitare pre- i
postaderare, precum i a programelor cu finanare rambursabil.
Art. 10. Sunt interzise virrile de credite bugetare ntre
capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

i cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munc


i boli profesionale.
Art. 11. Sunt interzise virrile de credite bugetare ntre
subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurrilor
pentru omaj i Fondul de garantare pentru plata creanelor
salariale.
Art. 12. (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru
prestaii de asigurri sociale i asigurri pentru omaj care se
realizeaz potrivit dispoziiilor legale, direct de ctre angajator,
prin deducerea acestora din contribuiile datorate, se pot depi,
modificndu-se corespunztor prevederile bugetare att la
venituri, ct i la cheltuieli, cu meninerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat s efectueze
modificrile prevzute la alin. (1) i este obligat s raporteze
Ministerului Finanelor Publice aceste modificri att distinct, ct
i prin evidenierea n situaiile financiare trimestriale, respectiv
anuale.
Art. 13. Se interzice ordonatorului principal de credite s
efectueze virri de credite bugetare de la titlul Transferuri ntre
uniti ale administraiei publice al capitolului 69.03 Asigurri i
asisten social pentru accidente de munc i boli profesionale
i al capitolului 68.04 Asigurri i asisten social la celelalte
titluri ale aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, precum
i ntre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
Art. 14. Se interzice ordonatorului principal de credite al
bugetului asigurrilor sociale de stat i al bugetului asigurrilor
pentru omaj s efectueze i s aprobe redistribuiri de credite
bugetare de la obiectivele de investiii n continuare, respectiv de
la obiectivele de investiii noi, la poziia Alte cheltuieli de
investiii, cuprinse n programele de investiii publice, anexe la
aceste bugete.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
Art. 15. (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2010,
cheltuielile pentru transmiterea i achitarea drepturilor finanate
din bugetul asigurrilor sociale de stat i a celor din bugetul
asigurrilor pentru omaj se stabilesc prin aplicarea
coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate i se suport din
bugetele din care se finaneaz drepturile respective.
(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea i consultarea
populaiei, respectiv tiprirea i transmiterea unor informaii
legate de drepturile care se acord n temeiul Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, se suport din
bugetul asigurrilor sociale de stat.
Art. 16. (1) Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei
i se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei.
Art. 17. Cuantumul ajutorului de deces se stabilete, n
condiiile legii, n cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului,


la 918 lei.
Art. 18. (1) n baza prevederilor art. 18 alin. (2) i (3) din
Legea nr. 19/2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
pentru anul 2010 cotele de contribuie de asigurri sociale se
stabilesc dup cum urmeaz:
a) 31,3% pentru condiii normale de munc, datorat de
angajator i angajai, din care 10,5% datorat de angajai i
20,8% datorat de angajatori;
b) 36,3% pentru condiii deosebite de munc, datorat de
angajator i angajai, din care 10,5% datorat de angajai i
25,8% datorat de angajatori;
c) 41,3% pentru condiii speciale de munc, datorat de
angajator i angajai, din care 10,5% datorat de angajai i
30,8% datorat de angajatori.
(2) n cota de contribuie individual de asigurri sociale
prevzut la alin. (1) este inclus i cota de 2,5% aferent
fondurilor de pensii administrate privat, prevzut de Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Cotele prevzute la alin. (1) i (2) se aplic ncepnd cu
veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
Art. 19. (1) n baza prevederilor art. 29 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu
modificrile ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc
urmtoarele cote ale contribuiilor:
a) contribuia datorat de angajatori la bugetul asigurrilor
pentru omaj este de 0,5%;
b) contribuia individual datorat la bugetul asigurrilor
pentru omaj este de 0,5%;
c) contribuia datorat la bugetul asigurrilor pentru omaj
de ctre persoanele asigurate n baza contractului de asigurare
pentru omaj este de 1%;
d) contribuia datorat de angajator la Fondul de garantare
pentru plata creanelor salariale conform art. 7 alin. (1) din
Legea nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevzute la alin. (1) se aplic ncepnd cu
veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
(3) Suma total care poate fi utilizat pentru acordarea de
credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, este de 20,6 milioane lei,
iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui
beneficiar de credite din aceast sum este de 1,5 milioane lei.
Art. 20. (1) Cotele de contribuii datorate de angajatori n
funcie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munc i boli
profesionale, republicat, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%,
aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
(2) Cotele prevzute la alin. (1) se aplic ncepnd cu
veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
Art. 21. Anexele nr. 1/03 5/03*) i nr. 1/04 6/04*) fac
parte integrant din prezenta lege.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) i ale art. 76 alin. (2)
din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

p. PREEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

TEODOR VIOREL MELECANU

Bucureti, 26 ianuarie 2010.


Nr. 12.
*) Anexele nr. 1/035/03 i nr. 1/046/04 sunt reproduse n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

111

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 61/27.I.2010

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii bugetului asigurrilor sociale
de stat pe anul 2010
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe
anul 2010 i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 25 ianuarie 2010.
Nr. 39.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 61/27.I.2010 conine 112 pagini.

Preul: 22,40 lei

&JUYDGY|437104]
ISSN 14534495