Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 178 (XXII) Nr.

64

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Joi, 28 ianuarie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina

Nr.
electric i a preurilor de referin pentru energia
termic produs i livrat din centrale de cogenerare
de nalt eficien ......................................................

34

Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale


pentru aprobarea Normelor privind accesul la
resursele acvatice vii din domeniul public al statului n
vederea practicrii pescuitului comercial n habitatele
piscicole naturale........................................................

524

Ordin al ministrului finanelor publice pentru


modificarea i completarea Normelor metodologice
privind procedura de acordare a amnrii la plat a
obligaiilor fiscale neachitate la termen, administrate
de Agenia Naional de Administrare Fiscal,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 2.321/2009 ............................................................

2530

231/C. Ordin al ministrului justiiei privind aprobarea


tarifelor pentru serviciile de asisten prestate de
oficiile registrului comerului de pe lng tribunale ....

3031

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


50.

Hotrre privind transmiterea unui imobil din domeniul


public al statului i din administrarea Ministerului
Finanelor Publice n domeniul public al judeului Alba i
n administrarea Consiliului Judeean Alba ..................

7.
2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
2.

Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de


Reglementare n Domeniul Energiei privind stabilirea
modalitii de determinare a stocului minim de gaze
naturale pe care titularii licenelor de furnizare a
gazelor naturale au obligaia s l dein n depozitele
de nmagazinare subteran la ncheierea activitii de
injecie din anul 2010..................................................

4.

Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de


Reglementare n Domeniul Energiei privind aprobarea
valorilor bonusurilor de referin pentru energia
electric, a preului de referin pentru energia

99.

Pagina

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
i din administrarea Ministerului Finanelor Publice n domeniul public al judeului Alba
i n administrarea Consiliului Judeean Alba
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 9 alin. (1) i al art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Datele de identificare ale bunului imobil nscris n
domeniul public al statului la poziia M.F.P. nr. 37.099, cod de
clasificare nr. 8.29.06, din anexa nr. 9 la Hotrrea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.020 i 1.020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
spaiu n suprafa construit 35,26 mp, structur
zidrie, arpant lemn, nvelitoare tabl, teras;
spaiu n suprafa construit 109,12 mp, structur zidrie,
arpant lemn, nvelitoare tabl, teras.

Art. 2. Se aprob transmiterea unui imobil situat n oraul


Cmpeni, judeul Alba, identificat potrivit anexei care face parte
integrant din prezenta hotrre, din domeniul public al statului
i din administrarea Ministerului Finanelor Publice, prin Direcia
General a Finanelor Publice Alba, n domeniul public al
judeului Alba i n administrarea Consiliului Judeean Alba.
Art. 3. Predarea-preluarea imobilului prevzut la art. 2 se
face pe baz de protocol ncheiat ntre prile interesate, n
termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Ministrul administraiei i internelor,
Mihai Capr,
secretar de stat
p. Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureti, 20 ianuarie 2010.
Nr. 50.
ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului i din administrarea Ministerului Finanelor Publice
n domeniul public al judeului Alba i n administrarea Consiliului Judeean Alba
Denumirea i locul
unde este situat imobilul

Persoana juridic
de la care se transmite imobilul

Persoana juridic
la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numrul de inventar
i codul de clasificare
conform Hotrrii Guvernului
nr. 1.705/2006

spaiu n suprafa
construit 35,26 mp, nscris
n C.F. nr. 70108 C1U2
Cmpeni, provenit din
conversia C.F. 3379 individual
Cmpeni sub
nr. topo. 365/5/VII/c, structur
Cldire (sediul
Statul romn i din
zidrie, arpant lemn,
Administraiei Finanelor administrarea Ministerului Judeul Alba i n
nvelitoare tabl, teras;
37.099
Publice Cmpeni
Finanelor Publice, prin
administrarea Consiliului
spaiu n suprafa
cod de clasificare: 8.29.06
Trezorerie), oraul
Direcia General a
Judeean Alba
construit 109,12 mp,
Cmpeni, judeul Alba
Finanelor Publice Alba
nscris n C.F. nr. 70108
C1U1 Cmpeni, provenit
din conversia C.F. 3380
individual Cmpeni sub
nr. topo. 365/5/VII/d, structur
zidrie, arpant lemn,
nvelitoare tabl, teras

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea modalitii de determinare a stocului minim de gaze naturale
pe care titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale au obligaia s l dein
n depozitele de nmagazinare subteran la ncheierea activitii de injecie din anul 2010
Avnd n vedere prevederile art. 8 lit. i) i x) i art. 25 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale art. 16 alin. (1) i (2) din Legea nr. 346/2007 privind msuri pentru asigurarea siguranei n aprovizionarea cu gaze
naturale,
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea i funcionarea Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. (1) Pentru titularii licenelor de furnizare a gazelor
naturale care furnizeaz gaze naturale consumatorilor n regim
reglementat, stocul minim de gaze naturale pe care acetia au
obligaia s l dein n depozitele de nmagazinare subteran la
ncheierea activitii de injecie din anul 2010 se constituie la
nivelul a 25% din cantitatea de gaze naturale estimat a fi
furnizat consumatorilor n regim reglementat n anul 2010.
(2) Pentru titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale
care furnizeaz gaze naturale consumatorilor n regim
concurenial, stocul minim de gaze naturale pe care acetia au
obligaia s l dein n depozitele de nmagazinare subteran la
ncheierea activitii de injecie din anul 2010 se constituie la
nivelul a 12,5% din cantitatea de gaze naturale estimat a fi
furnizat consumatorilor n regim concurenial n anul 2010.
(3) Pentru titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale
care furnizeaz gaze naturale consumatorilor att n regim
reglementat, ct i n regim concurenial, stocul minim de gaze
naturale se constituie cumulativ, raportat la prevederile alin. (1)
i (2).
(4) Cantitile de gaze naturale estimate a fi furnizate
consumatorilor n regim reglementat, respectiv concurenial,
prevzute la alin. (1) i (2), sunt cele transmise Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, conform art. 4
din Metodologia privind determinarea anual a nivelului stocului
minim de gaze naturale pentru titularii licenelor de furnizare i
a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului

naional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul


preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei nr. 91/2009.
Art. 2. n termen de 3 zile de la data intrrii n vigoare a
prezentului ordin, nivelul stocului minim de gaze naturale,
defalcat pe fiecare titular al licenei de furnizare, determinat
conform prevederilor art. 1, se afieaz pe pagina de internet a
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei.
Art. 3. Prevederile art. 6 din Metodologia privind
determinarea anual a nivelului stocului minim de gaze naturale
pentru titularii licenelor de furnizare i a nivelului stocului de
gaze naturale pentru operatorul Sistemului naional de transport
al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 91/2009,
nu se aplic n ciclul de nmagazinare 20102011.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 5. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 99/2009 privind
stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii
licenelor de furnizare a gazelor naturale au obligaia s l dein
n depozitele de nmagazinare subteran la ncheierea activitii
de injecie din anul 2010, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2010.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,


Petru Lificiu
Bucureti, 21 ianuarie 2010.
Nr. 2.
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referin pentru energia electric, a preului de referin
pentru energia electric i a preurilor de referin pentru energia termic produs i livrat
din centrale de cogenerare de nalt eficien
Avnd n vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) i alin. (2) lit. a) i e), ale art. 74 lit. h) i i) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 10 alin. (3), ale art. 21 alin. (2) i (3) i ale art. 22
din Hotrrea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor i a condiiilor necesare implementrii schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerrii de nalt eficien pe baza cererii de energie termic util,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

n temeiul dispoziiilor art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea i funcionarea Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob valorile bonusurilor de referin pentru
energia electric produs i livrat din centrale de cogenerare
de nalt eficien, acordate productorilor de energie electric
i termic ce beneficiaz de schem de sprijin conform
prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.215/2009 privind
stabilirea criteriilor i a condiiilor necesare implementrii
schemei de sprijin pentru promovarea cogenerrii de nalt
eficien pe raza cererii de energie termic util, prevzute n
anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprob preul de referin de 170,752 lei/MWh,
exclusiv TVA, pentru energia electric produs i livrat din
centralele de cogenerare de nalt eficien, comercializat prin
contracte reglementate n anul 2010, practicat de ctre
productorii de energie electric i termic ce beneficiaz de
schem de sprijin conform prevederilor Hotrrii Guvernului
nr. 1.215/2009.
Art. 3. Se aprob valorile preurilor de referin pentru
energia termic produs i livrat din centrale de cogenerare de

nalt eficien, practicate de ctre productorii de energie


electric i termic ce beneficiaz de schem de sprijin conform
prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.215/2009, prevzute n
anexa nr. 2.
Art. 4. Prevederile prezentului ordin se aplic de ctre
productorii de energie electric i termic n cogenerare care
beneficiaz de schem de sprijin conform prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 1.215/2009, precum i de ctre Compania
Naional de Transport al Energiei Electrice Transelectrica
S.A.
Art. 5. Departamentele i direciile de specialitate din
cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei vor urmri respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,


Petru Lificiu
Bucureti, 21 ianuarie 2010.
Nr. 4.
ANEXA Nr. 1

Bonusurile de referin pentru energia electric produs i livrat din centrale de cogenerare de nalt eficien

Valoarea bonusului de referin pentru energia electric,


lei/MWh, exclusiv TVA

An I

An II

An III

An IV

An V

An VI

An VII

93,04

83,34

Centrale de cogenerare cu funcionare pe


gaze naturale alimentate din reeaua de 143,09 136,53 130,13 123,86 117,66 111,43 105,17
transport

Centrale de cogenerare cu funcionare pe


142,33 131,99 121,99 112,25 102,68
combustibil solid

An VIII

An IX

An X

An XI

73,58

63,74

53,84

43,87

98,88

92,56

86,20

79,82

Centrale de cogenerare cu funcionare pe


gaze naturale alimentate din reeaua de 155,73 150,37 145,08 139,86 134,67 129,47 124,25 119,02 113,77 108,51 103,23
distribuie

ANEXA Nr. 2

Preurile de referin pentru energia termic produs i livrat din centrale de cogenerare de nalt eficien
Valoarea preului de referin pentru energia termic,
lei/MWh, exclusiv TVA

Centrale de cogenerare cu funcionare pe


combustibil solid

An I

An II

An III

An IV

An V

An VI

An VII

81,08

82,66

84,08

85,38

86,61

87,87

89,15

An VIII

90,47

An IX

An X

An XI

91,82

93,19

94,60

Centrale de cogenerare cu funcionare pe


gaze naturale alimentate din reeaua de 125,61 128,71 131,51 134,08 136,50 138,98 141,51 144,11 146,76 149,48 152,26
transport
Centrale de cogenerare cu funcionare pe
gaze naturale alimentate din reeaua de 142,89 146,57 149,90 152,95 155,83 158,77 161,78 164,86 168,01 171,24 174,53
distribuie

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului
n vederea practicrii pescuitului comercial n habitatele piscicole naturale
Avnd n vedere:
Referatul de aprobare al Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur nr. 82 din 8 ianuarie 2010,
consultrile cu organizaiile din domeniul pescuitului,
n temeiul:
art. 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 41, 411 i 42 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul i
acvacultura, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 317/2009;
art. 8 lit. A pct. b) din Hotrrea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, cu modificrile i completrile ulterioare;
art. 7 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1.407/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii,
Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
Regulamentului din 20 decembrie 2002 al Consiliului (CE) nr. 2.371/2002 privind conservarea i exploatarea durabil
a resurselor piscicole n conformitate cu politica comun n domeniul pescuitului;
Regulamentului din 30 decembrie 2003 al Comisiei (CE) nr. 26/2004 privind Registrul flotei de pescuit comunitare;
Regulamentului din 12 octombrie 1993 al Consiliului (CE) nr. 2.847/1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil
politicii comune din domeniul pescuitului,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Normele privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului n vederea practicrii
pescuitului comercial n habitatele piscicole naturale, prevzute
n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale nr. 4/2009 pentru aprobarea Normelor privind

accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului n


vederea practicrii pescuitului comercial n apele maritime
interioare i n apele continentale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2009, se abrog.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,


Mihail Dumitru

Bucureti, 15 ianuarie 2010.


Nr. 7.

ANEX

NORME
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului
n vederea practicrii pescuitului comercial n habitatele piscicole naturale
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Pe teritoriul Romniei pescuitul comercial se
practic n Dunre, Delta Dunrii, complexul lagunar RazimSinoie, Prut, Marea Neagr i lacuri de acumulare n care nu se
practic acvacultura.
(2) Pescuitul comercial n Marea Neagr se practic anual
de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie, cu respectarea
prevederilor regulamentelor comunitare i a ordinului de
prohibiie.

(3) Pescuitul comercial n apele continentale se practic de


la sfritul perioadei de prohibiie pentru anul n curs pn la
nceputul perioadei de prohibiie a anului urmtor, cu
respectarea prevederilor ordinului de prohibiie.
Art. 2. (1) Accesul la resursele acvatice vii n vederea
practicrii pescuitului comercial se atribuie de ctre Agenia
Naional pentru Pescuit i Acvacultur, denumit n continuare
ANPA, pe zone/tronsoane de pescuit, prin eliberarea autorizaiei
de pescuit comercial urmtoarelor categorii de utilizatori:
a) n rezervaiile naturale, n mod direct pescarilor
profesioniti organizai n asociaii profesionale de profil;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

b) n celelalte habitate piscicole naturale, organizaiilor i


asociaiilor de pescari profesioniti constituite n conformitate cu
prevederile legale i nscrise n Registrul organizaiilor i
asociaiilor de pescari profesioniti care practic pescuitul
comercial, precum i persoanelor juridice care au ca obiect de
activitate pescuitul comercial;
c) n cadrul ANPA se nfiineaz Registrul organizaiilor i
asociaiilor de pescari profesioniti care practic pescuitul
comercial, cu caracter administrativ, al crui model este
prezentat n anexa nr. 1.
(2) Pentru a putea practica pescuitul comercial cu
ambarcaiuni, pescarii trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
a) s fie nscrii n licena de pescuit;
b) s dein permis de pescuit comercial;
c) s fie nscrii n autorizaia de pescuit comercial a uneia
dintre entitile enumerate la art. 2 alin. (1).
(3) Navele/Ambarcaiunile folosite la pescuit trebuie s dein
licen de pescuit i s fie nscrise n fiierul
navelor/ambarcaiunilor de pescuit.
Art. 3. (1) Pentru zonele/tronsoanele de pescuit unde
reglementrile privind exploatarea durabil a resursei acvatice
vii
impun
msuri
pentru
limitarea
numrului
navelor/ambarcaiunilor de pescuit, la atribuirea dreptului de
pescuit comercial se va ine seama de urmtoarele criterii:
captura realizat n anul anterior, raportat la numrul de
ambarcaiuni;
apartenena la comuniti locale cu tradiie n activitatea
de pescuit comercial;
abateri de la respectarea legislaiei n domeniul pescuitului
i acvaculturii.
(2) Punctajul pentru criteriile menionate la alin. (1) este
prezentat n anexa nr. 2 i se va stabili de ctre o comisie
constituit prin decizia preedintelui ANPA, cu consultarea
reprezentantului federaiei sau organizaiei de pescari
profesioniti reprezentative pentru zona/tronsonul de pescuit
aflat n analiz.
Art. 4. Stabilirea numrului ambarcaiunilor i navelor de
pescuit pe zone/tronsoane de pescuit se face respectnd
prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului
din 20 decembrie 2002 privind conservarea i exploatarea
durabil a resurselor piscicole n conformitate cu politica
comun n domeniul pescuitului i studiile tiinifice anuale
privind captura total admisibil (TAC).
Art. 5. ANPA are obligaia s asigure tiprirea, gestionarea
i emiterea documentelor prevzute n prezentul ordin.
Art. 6. Licena de pescuit i permisul de pescuit comercial
se emit i se elibereaz de filialele regionale ale ANPA, n baza
procedurilor aprobate prin decizia preedintelui ANPA.
Art. 7. (1) Licena de pescuit este un document
netransmisibil, emis pentru o perioad nedeterminat, care d
dreptul unei nave/ambarcaiuni s desfoare activitatea de
pescuit comercial i care se vizeaz anual.
(2) Licena de pescuit se elibereaz la solicitarea
proprietarului navei/ambarcaiunii de pescuit.
(3) Modelul licenei de pescuit pentru apele continentale este
prezentat n anexa nr. 3.
(4) Modelul licenei de pescuit pentru apele maritime este
prezentat n anexa nr. 4.
Art. 8. (1) Pentru eliberarea licenei de pescuit,
nava/ambarcaiunea de pescuit trebuie s fie nscris n fiierul
navelor i ambarcaiunilor de pescuit.
(2) Numrul i tipul uneltelor de pescuit admise pentru o
ambarcaiune este limitat, n funcie de TAC, i vor fi nscrise n
licena de pescuit.

(3) La eliberarea licenei de pescuit, solicitanii trebuie s


depun urmtoarele documente:
a) cerere, n care se va meniona zona de pescuit, numele
operatorilor, tipul i numrul uneltelor de pescuit;
b) dovada plii taxei de liceniere, conform prevederilor
legale n vigoare;
c) copie de pe certificatul de nmatriculare al
navei/ambarcaiunii de pescuit emis de Autoritatea Naval
Romn i prezentarea originalului pentru conformitate.
(4) Cererile pentru obinerea licenei de pescuit, nsoite de
documentele prevzute la alin. (3), se depun la filialele regionale
ale ANPA.
Art. 9. (1) Permisul de pescuit comercial este un document
individual, netransmisibil, emis pentru o perioad nedeterminat
i care se vizeaz anual.
(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat n
anexa nr. 5.
Art. 10. (1) Pentru eliberarea permisului de pescuit
comercial, solicitanii trebuie s depun urmtoarele
documente:
a) cerere;
b) dou poze tip paaport;
c) copie dup BI/CI;
d) copie dup autorizaia eliberat n baza Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea
activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu
modificrile ulterioare, n care s fie nscris activitatea de
pescuit comercial i comercializare de pete i alte vieuitoare
acvatice, sau adeverina de salariat din care s rezulte c este
angajat cu contract de munc la o societate comercial care are
n obiectul de activitate i pescuitul comercial;
e) dovada plii taxei de eliberare a permisului, conform
prevederilor legale n vigoare;
f) copie dup diploma/certificatul de formare profesional
pentru profesia de pescar profesionist;
g) declaraie pe propria rspundere din care s reias c
solicitantul nu a fost condamnat sau sancionat penal pentru
infraciuni la legea pescuitului.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) se depun i se verific
la filialele regionale ale ANPA, n vederea emiterii i eliberrii.
Art. 11. Nu se elibereaz permis de pescuit persoanelor cu
cazier pentru infraciuni la legea pescuitului.
Art. 12. Licena de pescuit sau permisul de pescuit
comercial poate fi suspendat/suspendat ori retras/retras, prin
decizia preedintelui ANPA, n baza constatrilor personalului
cu drept de inspecie i control din cadrul ANPA, cnd nu mai
sunt ndeplinite condiiile care au stat la baza eliberrii
acesteia/acestuia.
Art. 13. Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice
vii, elaborate de instituiile de cercetare acreditate conform legii,
ANPA stabilete zonele/tronsoanele de pescuit i cotele care vor
fi trecute n autorizaia de pescuit.
Art. 14. (1) Autorizaia de pescuit are caracter temporar, se
elibereaz de ANPA prin serviciul de specialitate i conine date
referitoare la identificarea navei/ambarcaiunii de pescuit, la
perioada de valabilitate, la zona/tronsonul de pescuit, cota
alocat pe specii, punctele de debarcare, centrele de prim
vnzare i la datele de identificare a pescarilor profesioniti pe
ambarcaiuni de pescuit.
(2) Pentru eliberarea autorizaiei de pescuit, solicitanii
trebuie s depun la filialele regionale ANPA urmtoarele
documente:
a) cerere, n care se va meniona zona/tronsonul de pescuit,
porturile/punctele de debarcare i centrele de prim vnzare
aflate n administrare proprie sau contracte de prestri servicii cu
ali deintori de porturi/puncte de debarcare i centre de prim
vnzare;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


b) dovada plii taxei de autorizare, conform prevederilor
legale n vigoare;
c) tabel nominal cu pescarii profesioniti care dein permise
de pescuit comercial i tabel cu ambarcaiunile ce dein licen
de pescuit care vor desfura activitate de pescuit comercial i
auxiliare pescuitului, precum i tabel cu numrul i tipul uneltelor
de pescuit;
d) copie de pe certificatul de nmatriculare emis de oficiul
registrul comerului pentru persoanele juridice care au ca obiect
de activitate pescuitul comercial.
(3) Modelul autorizaiei de pescuit comercial este prezentat
n anexa nr. 6.
Art. 15. (1) ANPA stabilete prin decizie a preedintelui
modul de marcare a uneltelor utilizate la pescuit.
(2) ANPA asigur confecionarea mrcilor.
(3) Gestionarea i evidena mrcilor se fac de ctre filialele
regionale ale ANPA.
(4) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecie
i control din cadrul ANPA, care nu au montate mrci, sunt
retrase de la pescuit, aplicndu-se prevederile legale n vigoare.
Art.16. (1) Autorizaia de pescuit comercial poate fi
suspendat sau retras, prin decizia preedintelui ANPA, n
baza constatrilor personalului cu drept de control i inspecie
din cadrul ANPA, cnd nu mai sunt ndeplinite condiiile care au
stat la baza eliberrii ei.
(2) Orice modificri privind permisul de pescuit comercial,
licena de pescuit sau autorizaia de pescuit i anexele acesteia
se vor face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea i
eliberarea altora noi, cu respectarea condiiilor prevzute n
prezentul ordin.
Comercializarea petelui
Art. 17. (1) Petele capturat n urma pescuitului comercial
este descrcat n punctele de debarcare/acostare sau n
centrele de prim vnzare, dup caz, unde se completeaz
declaraia de descrcare.
(2) Modelul declaraiei de descrcare este prezentat n anexa
nr. 7.
(3) Declaraia de descrcare se completeaz de ctre
proprietarul/operatorul ambarcaiunii de pescuit n 3 exemplare,
care sunt distribuite astfel:
a) originalul la punctul de debarcare sau centrul de prim
vnzare, dup caz;
b) exemplarul al doilea la filiala regional ANPA;
c) exemplarul al treilea rmne la cotor, la ambarcaiunea de
pescuit.
Art. 18. n vederea nominalizrii i funcionrii, punctele de
debarcare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie prevzute cu dotri care s permit acostarea
navelor/ambarcaiunilor de pescuit i descrcarea capturilor;
b) s fie inscripionate;
c) s fie nregistrate sanitar-veterinar;
d) s dein dispozitive de cntrire a petelui;
e) s afieze un program de funcionare.
Art.19. n vederea nominalizrii i funcionrii, centrele de
prim vnzare trebuie s dein:
a) spaiu de refrigerare (+2 grade C +4 grade C) pentru
primirea, depozitarea i vnzarea petelui i a produselor din
pete, primite de la porturile/punctele de debarcare;
b) spaiu frigorific pentru depozitarea cantitilor de pete i
a produselor din pete nevndute n ziua primirii petelui de la
punctele de debarcare;
c) dotri cu ap curent, maini pentru fulgi de ghea,
dispozitive de cntrire, ambalaje etc.;

d) s afieze program pentru primirea petelui de la punctele


de debarcare;
e) s fie nregistrate sanitar-veterinar;
f) s afieze program de funcionare.
Art. 20. Punctele de debarcare i centrele de prim
vnzare care ndeplinesc condiiile de funcionare sunt
nominalizate prin decizia preedintelui ANPA.
Art. 21. (1) Petele capturat n urma pescuitului comercial
se nscrie n jurnalul de pescuit la punctele de
debarcare/acostare.
(2) Modelul jurnalului de pescuit este prezentat n anexa
nr. 8.
(3) Jurnalul de pescuit se completeaz zilnic de ctre
proprietarul/operatorul ambarcaiunii de pescuit n dou
exemplare, care sunt distribuite astfel:
a) originalul la filiala regional ANPA, pn la data de 5 a
fiecrei luni;
b) exemplarul al doilea rmne la cotor, la ambarcaiunea de
pescuit.
(4) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcaiunile
care dein licen de pescuit pleac la pescuit i revin de la
pescuit. Locaia punctelor de acostare va fi comunicat n scris
filialelor regionale ANPA la eliberarea autorizaiei de pescuit
comercial i ori de cte ori apar modificri.
Art. 22. Transportul petelui i/sau al produselor din pete
de la punctele de debarcare/acostare la centrul de prim
vnzare va fi nsoit de nota de transport pete, al crei model
este prevzut n anexa nr. 9.
Art. 23. (1) n punctele de debarcare sau n centrele de
prim vnzare care sunt nominalizate s funcioneze, pescarii
profesioniti persoane fizice autorizate pot s comercializeze
pete i produse din pete numai ctre persoane fizice/juridice
autorizate.
(2) Administratorul centrului de prim vnzare are obligaia
ntocmirii Notei de vnzare la fiecare livrare, ct i transmiterii
acestora la filialele regionale ANPA pn la data de 5 a fiecrei
luni.
(3) Modelul notei de vnzare este prezentat n anexa nr. 10.
(4) Nota de vnzare se va ntocmi n 3 exemplare, care vor
fi distribuite astfel:
a) originalul la cumprtor;
b) exemplarul al doilea la filiala regional ANPA;
c) exemplarul al treilea rmne la cotor, la centrul de prim
vnzare.
Art. 24. (1) Colectarea petelui capturat n urma
pescuitului comercial n Dunre, Prut i lacuri de acumulare n
care nu se practic acvacultura, unde nu sunt condiii de
amplasare a punctelor de debarcare i/sau centre de prim
vnzare, se face n punctele de acostare, iar transportul de la
punctele de acostare la centrele de prim vnzare se face cu
mijloace de transport specializate pentru pete i produse din
pete nregistrate sanitar-veterinar.
(2) La eliberarea autorizaiei de pescuit, solicitanii care se
regsesc la prevederile alin. (1) trebuie s depun la filialele
regionale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate
pentru pete i produse din pete nregistrate sanitar-veterinar.
CAPITOLUL II
Pescuitul comercial n Marea Neagr
Art. 25. (1) Activitile de pescuit marin reprezint
totalitatea aciunilor derulate pe mare n scopul capturrii de
resurse acvatice vii, incluznd deplasarea n zona de pescuit,
lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriu-zis,
recuperarea la bord i deplasarea n portul de debarcare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

(2) Perioada aferent activitilor de pescuit marin se


calculeaz din momentul plecrii navei de pescuit din port spre
zona de pescuit pn n momentul ntoarcerii navei n portul de
debarcare, avnd recuperate uneltele folosite la pescuit, este
multiplu de 24 de ore i se exprim n zile de activiti de pescuit
marin.
(3) Pescuitul marin la scar redus reprezint pescuitul
desfurat de ctre ambarcaiuni care au o lungime maxim de
12 metri i care nu utilizeaz uneltele remorcate enumerate n
tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al
Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit
comunitare.
Art. 26. Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de
15 metri trebuie s aib instalat la bord un sistem de
monitorizare prin satelit.
Art. 27. Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie s fie
conectat n permanen n timpul ct nava se afl n activitate pe
mare.
Art. 28. nainte de a iei n mare, comandanii navelor de
pescuit cu o lungime mai mare de 15 metri trebuie s anune
autoritile portuare i pe reprezentantul filialei regionale ANPA.
Art. 29. (1) Filialele regionale ale ANPA in evidena
navelor care pescuiesc n Marea Neagr prin completarea
Registrului de eviden a navelor mai mari de 15 metri, n care
se nscriu toate intrrile i ieirile acestora.
(2) Modelul registrului de eviden a navelor i
ambarcaiunilor de pescuit este prezentat n anexa nr. 11.
Art. 30. (1) n timpul activitii de pescuit comandanii
navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri au obligaia
de a completa zilnic jurnalul de pescuit la Marea Neagr aflat la
bord, n care este inclus i declaraia de descrcare.
(2) Modelul jurnalului de pescuit la Marea Neagr este
prezentat n anexa nr. 12.
Art. 31. Petele capturat n urma pescuitului comercial n
Marea Neagr de ctre nave de pescuit cu lungimi mai mari de
15 metri este descrcat n porturile/punctele de debarcare, unde
se ntocmete declaraia de descrcare prezentat n anexa
nr. 7.
Art. 32. (1) Conductorii navelor de pescuit cu lungimi mai
mici de 15 metri au obligaia s completeze la ntoarcerea n
port jurnalul de pescuit costier.
(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat n
anexa nr. 13.
Art. 33. Dispoziiile art. 32 se aplic i celor care pescuiesc
cu unelte fixe de tip talian.

Art. 34. (1) Jurnalele de pescuit costier se completeaz


n dou exemplare, care sunt distribuite astfel:
a) originalul se depune la filiala regional a ANPA pn la
data de 5 a fiecrei luni;
b) exemplarul al doilea rmne la cotor la
nava/ambarcaiunea de pescuit.
(2) Instruciunile de completare a jurnalului de pescuit la
Marea Neagr i a jurnalului de pescuit costier sunt prezentate
n anexa nr. 14.
Art. 35. n vederea nominalizrii i funcionrii, punctele de
debarcare la Marea Neagr trebuie s respecte prevederile
Regulamentului (CE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din
12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil
politicii comune din domeniul pescuitului.
Art. 36. Speciile de peti capturate la Marea Neagr sunt
menionate n jurnalele de pescuit utiliznd codurile alocate
fiecrei specii, conform anexei nr. 15.
Art. 37. Transportul petelui i/sau produselor din pete
capturat n urma pescuitului comercial la Marea Neagr de la
punctele de debarcare la centrul de prim vnzare va fi nsoit
de nota de transport al crei model este prezentat n anexa nr. 9.
Art. 38. Petele capturat n urma pescuitului comercial la
Marea Neagr poate fi comercializat cu respectarea prevederilor
art. 23.
Art. 39. (1) Comandanii navelor de pescuit au obligaia
de a semnala prezena delfinilor n zona de pescuit.
(2) Modelul fiei de semnalare a delfinilor este prezentat n
anexa nr. 16.
(3) Fiele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele
regionale ale ANPA n termen de 48 de ore.
Art. 40. Personalul cu drept de inspecie i control din
cadrul ANPA verific periodic dac punctele de debarcare i
centrele de prim vnzare respect condiiile de nominalizare
i recunoatere.
Art. 41. Personalul cu drept de inspecie i control din
cadrul ANPA monitorizeaz activitatea de descrcare i prim
vnzare a petelui i produselor din pete din punctele de
debarcare/acostare i centrele de prim vnzare, prin controale
periodice.
Art. 42. Autorizaiile de pescuit comercial, licenele de
pescuit i permisele de pescuit comercial emise anterior
prezentelor norme i pstreaz valabilitatea pn la data
expirrii valabilitii acestora.
Art. 43. Anexele nr. 116 fac parte integrant din
prezentele norme.

ANEXA Nr. 1
la norme

REGISTRUL

organizaiilor i asociaiilor de pescari profesioniti care practic pescuitul comercial,


precum i al persoanelor juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial
Nr.
crt.

Numrul/data
cererii de nscriere

Numele solicitantului

Sediul administrativ

Nr./data
avizului de recunoatere
(pentru organizaii)

Numele
reprezentantului
Serie/nr. CI

Semntura
reprezentantului

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

ANEXA Nr. 2
la norme

P U N C TA J U L

pentru criteriile de cuantificare la acordarea dreptului de pescuit comercial pentru asociaii i organizaii
de pescari comerciali
1. Captur realizat, raportat la numrul de ambarcaiuni
Cuantificare
Procentaj realizat

Punctaj

95100%
9095%
8090%
7080%
6070%
5060%
4050%
030%

70
60
50
40
30
20
10
0

2. Solicitanilor al cror numr de membri este de cel puin


80% cu domiciliul stabil n localiti aferente zonelor de pescuit
comercial, cu tradiii n activitatea de pescuit comercial i unde
pescuitul constituie activitatea de baz li se acord maximum
30 de puncte. Pentru ceilali solicitani punctajul se va acorda n
mod proporional.
La nivelul fiecrei filiale regionale se identific zonele n
care activitatea de pescuit comercial este o activitate de baz
tradiional.
ncadrarea juridic
(Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul i acvacultura, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 317/2009)

3. Pentru abateri de la respectarea legislaiei n domeniul


pescuitului, potenialii beneficiari sunt penalizai prin scderea
punctajului conform grilei urmtoare:
Contravenii la stabilirea punctajului de penalizare se
va ine cont de gravitatea faptei, de circumstane i de
ncadrarea juridic.
Fapta incriminat

Punctaj

Art. 58 lit. b)
Art. 58 lit. c)

Neprezentarea permisului sau a autorizaiei atunci cnd acestea sunt


solicitate de ctre persoanele mputernicite s constate contravenii/infraciuni
nclcarea condiiilor de autorizare i/sau liceniere

1p

Art. 60 lit. a)
Art. 60 lit. b)
Art. 60 lit. c)

Plasarea uneltelor de pescuit fixe sau n deriv pe mai mult de dou treimi
din limea rurilor ori a canalelor
Utilizarea setcilor sau avelor de orice fel n cadrul complexului lagunar
RazelmSinoe, n ghiolurile BelciucErenciuc i n lacurile litorale
Neducerea la ndeplinire, la termenele i n condiiile stabilite, a msurilor
dispuse de personalul cu drept de control
Utilizarea unei nave/ambarcaiuni neinscripionate cu marcaj exterior
corespunztor licenei de pescuit, la pescuitul n scop comercial
Refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul
navelor/ambarcaiunilor de pescuit, precum i n perimetrul bazinelor acvatice
exploatate prin pescuit comercial
Reinerea la bord, transbordarea, descrcarea i comercializarea
exemplarelor sub dimensiunea minim legal
Toate cele prevzute la art. 63 lit. a)l) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 23/2008, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 317/2009

2p

Art. 62 lit. c)
Art. 62 lit. b)

Art. 62 lit. a)
Art. 63

Infraciuni la stabilirea punctajului de penalizare se va


ine cont de constatrile efectuate de inspectorii piscicoli sau de
ncadrarea juridic
(Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul i acvacultura, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 317/2009)

Art. 64

Art. 65

2p
2p

3p

reprezentanii altor structuri abilitate, care au ntocmit dosarele de


cercetare penal.

Fapta incriminat

Punctaj

Toate faptele prevzute la art. 64 lit. a)m) din Ordonana de urgen


a Guvernului nr. 23/2008, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 317/2009
Toate faptele prevzute la art. 65 alin. (1) lit. a)c) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 23/2008, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 317/2009

5p

7p

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


ANEXA Nr. 3
la norme

fa

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


AGENIA NAIONAL PENTRU PESCUIT I ACVACULTUR
L I C E N D E P E S C U I T N A P E C O N T I N E N TA L E

Nr. ........... din .......................


Numrul de identificare din Fiierul navelor i ambarcaiunilor de pescuit (CFR): ...................................
DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele navei/ambarcaiunii i numrul atribuit de Autoritatea Naval Romn ........................./...........


2. Tipul navei/ambarcaiunii: ........................................................................................................................
3. Portul de baz/punctul de debarcare: ......................................................................................................
4. Marcajul exterior: .....................................................................................................................................
5. Indicativul radio: .......................................................................................................................................
6. Numele proprietarului: ..............................................................................................................................
7. Adresa proprietarului: ...............................................................................................................................
8. Operatori: .................................................................................................................................................
CARACTERISTICI TEHNICE I ECHIPAMENTE

1. Puterea motorului principal: .......... ....... kW


2. Lungimea maxim: ............................... m
3. Lungimea ntre perpendiculare: ............ m
4. Tonajul brut: .......................................... TRB
5. Unelte de pescuit tip/numr:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................
Marca: ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.........................................................
6. Zone de pescuit:
................................................................................................................................................................................................
.................................................................
Preedinte,
........................
verso
Valabilitate
2010
De la ..................
Pn la ................

2011
Viza

De la .....................
Pn la ..................

Inspector ..............

Inspector ................

2012
De la ..................
Pn la ................
Inspector ..............

2013
De la .....................
Pn la ..................
Inspector ................

Viza

Viza

Viza

Meniuni*
Modificri efectuate

Viza

* Se vor nscrie modificrile privind numele i prenumele operatorilor, tipul, numrul i mrcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificri fa de cele
declarate iniial, precum i data i motivul suspendrii licenei de pescuit.

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

ANEXA Nr. 4
la norme

fa

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


AGENIA NAIONAL PENTRU PESCUIT I ACVACULTUR
LICEN DE PESCUIT N APE MARINE

Nr. ........... din .............................


Numrul de identificare din Fiierul navelor i ambarcaiunilor de pescuit (CFR): ...................................
DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele navei/ambarcaiunii i numrul atribuit de Autoritatea Naval Romn ........................./...........


2. Tipul navei/ambarcaiunii: ........................................................................................................................
3. Portul de baz/punctul de debarcare: .....................................................................................................
4. Marcajul exterior: .....................................................................................................................................
5. Indicativul radio: ......................................................................................................................................
6. Numele proprietarului: .............................................................................................................................
7. Adresa proprietarului: ..............................................................................................................................
8. Operatori: ................................................................................................................................................
CARACTERISTICI TEHNICE I ECHIPAMENTE

1. Puterea motorului principal: .......... ....... kW


2. Lungimea maxim: ............................... m
3. Lungimea ntre perpendiculare: ............ m
4. Tonajul brut: .......................................... TRB
5. Unelte de pescuit tip/numr:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................
Marca: ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.........................................................
6. Zone de pescuit:
................................................................................................................................................................................................
.................................................................
Preedinte,
........................
verso
Valabilitate
2010
De la ..................
Pn la ................
Inspector ..............
2012
De la ..................
Pn la ................
Inspector ..............

Viza

2011
De la .....................
Pn la ..................
Inspector ................

Viza

Viza

2013
De la .....................
Pn la ..................
Inspector ................

Viza

Meniuni*
Modificri efectuate

Viza

* Se vor nscrie modificrile privind numele i prenumele operatorilor, tipul, numrul i mrcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificri fa de cele
declarate iniial, precum i data i motivul suspendrii licenei de pescuit.

1) Anexa

nr. 5 este reprodus n facsimil.

fa

verso

ANEXA Nr. 51)


la norme

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

1) Anexa

nr. 6 este reprodus n facsimil.

fa

ANEXA Nr. 61)


la norme

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


13

verso

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

ANEXA Nr. 7
la norme

DECLARAIA DE DESCRCARE

Numele i prenumele

Nr. permisului

Nr. licenei/data eliberrii

Ambarcaiunea
Nr. fiierului

ANPA Nr. 000001


Declaraia de descrcare
Data ..

S-au descrcat la punctul de debarcare .................................................. urmtoarele cantiti de pete capturate:

Nr.
crt.

Zona de pescuit

Am predat,
Numele i prenumele
..................................
Semntura
.............................
L.S.

Specia

Modul de prezentare

Am primit,
Numele i prenumele
..................................
Semntura
.............................
L.S.

Cantitatea
(kg)

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


ANEXA Nr. 8
la norme

JURNAL DE PESCUIT

PERSOANA JURIDIC/ORGANIZAIA/ASOCIAIA DE PESCARI


............................................................
Luna/anul ...........................................

Data

Numrul
de
pescari

Nr. ROU.....................

Zona/tronsonul de pescuit ..........................


Captura, pe specii
(kg)

Tona de
pescuit
Crap

Caras

Pltic

Mrean

Babuc

Avat

Somn

alu

tiuc

Alte
specii

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total lun
Proprietar (numele i prenumele) ...................................................

Semntura ..............................

Operatori (numele i prenumele) ............................................................................................................................

Total

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

17
ANEXA Nr. 91)
la norme

Proprietar nav/ambarcaiune/Reprezentant
Numele i prenumele

Conductor auto
Numele i prenumele

tampila .........................

B.I./C.I. seria ......... nr. ....................


Eliberat de ...................................
la data ..............................
Semntura .....................

Semntura ........................

1) Anexa

nr. 9 este reprodus n facsimil.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


ANEXA Nr. 101)
la norme

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


N numele i prenumele administratorului;
M modul de prezentare.

1) Anexa

nr. 10 este reprodus n facsimil.

Numele navei/ambarcaiunii

Marcajul exterior

Data i ora plecrii

Portul de baz/Punctul de descrcare .............................................................

a navelor i ambarcaiunilor de pescuit

REGISTRU DE EVIDEN

Data i ora sosirii

Semntura inspectorului piscicol

la norme

ANEXA Nr. 11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


19

1) Anexa

nr. 12 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 121)


la norme

20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

Tip
unealt/nr.
zile la ap
(3)

Numr
unelte
(4)

Numr
pescari
(5)

Adncimea
apei
(m)
(6)

Se va completa numai n cazul n care, prin ridicarea la bord a


capturilor, au rezultat cantiti pescuite de puiet sub dimensiunea
minim admis, sau specii interzise pescuitului, ce au fost
aruncate napoi n mare

Data
(1)

Marcaj
exterior
(2)

Nr. ROU ......................................

Data (9)

Zona
de lucru
(7)

Estimarea aruncrilor la mare (10)

Captura, pe specii, n greutate vie sau numr de recipiente


(8)

JURNAL DE PESCUIT COSTIER

Semntura

Eventual, numele i adresa


lociitorului

SEMNTURA
efului echipei de pescari/
lociitorului

Kg sau
recipiente

ANEXA Nr. 13
la norme

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


ANEXA Nr. 14
la norme

I. INSTRUCIUNI

de completare a jurnalului de pescuit i a declaraiei de descrcare a capturilor la Marea Neagr


1. Modul de completare a jurnalului de pescuit
jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai trziu la ora 24,00 a zilei de sosire la rm;
jurnalul trebuie completat, de asemenea, la momentul unui control n zona de pescuit;
toate meniunile din jurnal sunt obligatorii.
1.1. Informaii referitoare la nav

Numrul de referin din jurnalul de pescuit (1): numele navei;


Numrul de referin din jurnalul de pescuit (2): marcajul exterior, inscripionat n borduri;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (3): numele comandantului i adresa;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (4): ziua, luna, ora i portul de plecare la pescuit;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (5): ziua, luna, ora i portul de ntoarcere;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (6): data i locul descrcrii, dac difer de cele de la poziia (5);
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (7): data, numele i indicativul radio, marcajul extern de identificare i
naionalitatea navei primitoare, n caz de transbordare.
1.2. Informaii referitoare la uneltele de pescuit

Numrul de referin din jurnalul de pescuit (8): unealta de pescuit trebuie s fie indicat conform codului nscris n anexa
nr. 5;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (9): mrimea ochiului de plas (la sac n cazul traulului), n milimetri;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (10): dimensiunea uneltei.
1.3. Informaii referitoare la activitatea de pescuit

Numrul de referin din jurnalul de pescuit (11): data; aceasta trebuie s corespund fiecrei zile petrecute pe mare;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (12): numrul operaiunii de pescuit;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (13): timpul de pescuit trebuie s fie egal cu diferena dintre ora nceperii
traulrii i ora nceperii virrii;
Numrul de referin din jurnalul de pescuit (14): poziia la momentul lansrii uneltei.
1.4. Cantiti de pete capturate i pstrate la bord

Numrul de referin din jurnalul de pescuit (15): Se vor nregistra toate speciile menionate n anexa nr. 15 prin codul lor
de identificare.
Se vor meniona unitatea de msur utilizat, kg sau recipient (co, lad, navet, bidon etc.) i greutatea net medie, n
stare proaspt, pentru acestea din urm.
1.5. Estimarea facultativ a cantitilor de pete aruncate n mare

Numrul de referin din jurnalul de pescuit (16): Se vor indica cantitile, pe specii, aruncate napoi n mare, de preferin
n kg greutate vie sau n alt unitate de msur, dac este cazul, dup cum s-a menionat la poziia (15). Aceste informaii au un
caracter tiinific i ele nu sunt luate n calcul la atribuirea cotelor de pescuit.
1.6. Periodicitatea nregistrrilor n jurnalul de pescuit

pentru fiecare operaiune de pescuit trebuie completat un rnd;


se va utiliza o nou pagin:
n cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a crei mrime a ochiului este diferit de cea utilizat anterior.
2. Instruciuni privind declaraia de descrcare/transbordare
2.1. Regul general

Comandantul fiecrei nave de pescuit sau lociitorul acestuia trebuie s depun dup fiecare voiaj o declaraie de
descrcare [numrul de referin (18) din jurnalul de pescuit] cnd ajunge n portul de baz.
n cazul descrcrii pe uscat n afara teritoriului naional, comandantul va transmite imediat, prin orice mijloc de comunicare,
filialei ANPA informaiile pe care le nscrie n declaraia de descrcare.
2.2. Informaii de furnizat

Declararea cantitilor descrcate sau estimarea cantitilor transbordate se va face pentru fiecare specie n josul
declaraiei prezentate n anexa nr. 7, conform urmtoarelor instruciuni:
Prezentarea petelui [numrul de referin din jurnalul de pescuit (17) ]
Prezentare nseamn felul n care este prelucrat petele descrcat sau transbordat. Trebuie indicat natura prelucrrii,
dac este cazul: E pentru eviscerare, D pentru petele decapitat, F pentru fileuri, S pentru srat etc. n caz de neprelucrare se va
meniona ntreg.
Unitatea de msur pentru cantitile descrcate/transbordate [numrul de referin din jurnalul de pescuit (18)]
Trebuie indicate unitatea de msur folosit (couri, navete, lzi, bidoane etc.), precum i greutatea net a petelui din
aceste uniti, n kg.
Greutatea total, pe specii, a capturilor descrcate [numrul de referin din jurnalul de pescuit (19)]
Se vor indica greutatea sau cantitile efectiv descrcate pentru toate speciile care sunt cuprinse n lista prezentat n
anexa nr. 15. Greutatea nscris n formular corespunde celei a petelui, aa cum a fost el descrcat, neprelucrat sau dup o
eventual prelucrare a produsului la bordul navei ori al ambarcaiunii.
3. Procedura de transmitere

3.1. La intrarea n port exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit i al declaraiei de descrcare trebuie nmnat sau
transmis inspectorului piscicol de zon n maximum 48 de ore de la sfritul operaiunilor de descrcare.
3.2. Comandantul navei/Lociitorul acestuia certific cu tampila i cu semntura proprie calitatea i veridicitatea
nscrisurilor din jurnalul de pescuit i n declaraia de descrcare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

23

II. INSTRUCIUNI

de completare a jurnalului de pescuit costier, conform anexei nr. 13 la norme


1. Modul de completare a jurnalului de pescuit:
jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai trziu la ora 24,00 a zilei de sosire la rm;
toate meniunile din jurnal sunt obligatorii.
2. Informaii referitoare la ambarcaiune
Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (2): marcajul exterior, inscripionat n borduri.
2.1. Informaii referitoare la uneltele de pescuit

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (3):

unealta de pescuit trebuie s fie indicat conform codului


nscris n anexa nr. 5/numrul de zile cumulate, de staionare
la ap, din momentul instalrii;

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (4):

numrul de unelte controlate pe parcursul unei zile.

2.2. Informaii referitoare la activitatea de pescuit

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (1):

data; acesta trebuie s corespund fiecrei zile n care a fost


controlat unealta;

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (5):

numrul de pescari care particip la controlul uneltei i la


ridicarea la bord a capturii;

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (6):

adncimea apei, exprimat n metri, la care este instalat


unealta de pescuit (facultativ);

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (7):

zona de instalare a uneltei, respectiv:


Sulina = SL; Sfntu Gheorghe = SG; Ztun = ZT; Portia = PT;
Chituc = CH; Vadu = VD; Corbu = CB; Cap Midia = CM;
Mamaia = MM; Constana = CT; Agigea = AG; Eforie = EF;
23 August = AG; Costineti = CS; Cap Aurora = CA;
Mangalia = MG; 2Mai = MI; Vama Veche = VV.

2.3. Cantiti capturate i pstrate la bord

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (8):

Se vor nregistra toate speciile menionate n anexa nr. 15, prin


codul lor de identificare.
Se vor meniona unitatea de msur utilizat, kg sau recipient
(co, lad, navet, bidon etc.), i greutatea net medie, n stare
proaspt, pentru acestea din urm.

2.4. Data la care sortarea petelui capturat a condus la apariia unor cantiti aruncate napoi n mare

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (9):

Se va meniona ziua n care, prin sortare, au rezultat capturi


ce au fost aruncate napoi la mare (facultativ).

2.5. Estimarea facultativ a cantitilor de pete aruncate napoi n mare

Numrul de referin din jurnalul de pescuit costier (10):

Se vor indica cantitile, pe specii, aruncate napoi n mare, de


preferin n kg, dup cum s-a menionat la poziia (8), dac
este cazul. Aceste informaii au un caracter tiinific i servesc
la evaluarea mrimii stocurilor exploatabile.

3. Periodicitatea nregistrrilor n jurnalul de pescuit:


pentru fiecare operaiune i zi de control al uneltelor trebuie completat un rnd;
n cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a crei mrime a ochiului este diferit de cea utilizat anterior
nregistrrile se vor face pe o nou pagin.
4. nscrisurile din jurnalul de pescuit costier trebuie s fie citee i imposibil de ters.
5. Niciun nscris din jurnalul de pescuit costier nu trebuie ters sau modificat. n caz de greeal nscrisul inexact trebuie barat
cu o linie i urmat de un nou nscris cu semntura efului echipei de pescari sau a lociitorului acestuia.
6. Fiecare rnd al jurnalului de pescuit costier trebuie semnat de eful echipei de pescari sau de lociitorul acestuia. Fiecare
pagin a jurnalului de pescuit, completat eventual cu estimarea cantitilor aruncate n mare, trebuie semnat de eful echipei
de pescari sau de lociitorul acestuia.
7. Fiecare pagin a jurnalului de pescuit costier corespunde unei luni calendaristice.
8. n termen de maximum 5 zile de la sfritul fiecrei luni exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit costier trebuie
nmnat sau transmis inspectorului piscicol de zon.
9. eful/Lociitorul echipei de pescari certific prin semntura proprie calitatea i veridicitatea din jurnalul de pescuit costier.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


ANEXA Nr. 15
la norme

L I S TA

speciilor de peti care trebuie menionate n mod obligatoriu n jurnalul de pescuit


Denumirea tiinific

Denumirea popular

Codul

Anguilla anguilla

Anghil

ELE

Atherina mochon pontica

Aterin

SIL

Merlangus merlangus euxinus

Bacaliar

WHG

Mullus barbatus ponticus

Barbun

MUR

Psetta maxima maeotica

Calcan

TUR

Scophthalmus rhombus

Calcan mic

BLL

Platichthys flesus luscus

Cambul

FLE

Liza aurata

Chefal, singhil

MUF

Scomber japonicus

Colios

MAS

Clupeonella cultriventris

Gingiric

CLA

Gobius niger

Guvid negru

GPA

Engraulis encrasicholus ponticus

Hamsie

ANE

Mugil cephalus

Chefal, laban

MUG

Solea nasuta

Limb de mare

SOL

Pomatomus saltatrix

Lufar

BLU

Huso huso

Morun

HUH

Acipenser gueldenstaedti

Nisetru

APG

Sarda sarda

Plmid

BON

Acipenser stellatus

Pstrug

APE

Specii pelagice marine diferite

Pete marin mrunt

PMM

Squalus acanthias

Rechin

DGS

Alosa caspia

Rizeafc

ASP

Scomber scombrus

Scrumbie albastr, macrou

MAC

Alosa pontica

Scrumbie de Dunre

SHC

Sprattus sprattus phalericus

prot

SPR

Trachurus mediterraneus ponticus

Stavrid

HMM

ANEXA Nr. 16
la norme

FIA

de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) n Marea Neagr


1. Data (zi/lun/an) ..............................................................................................................................
2. Orele ................................................................................................................................................
3. Poziia (coordonate, izobata, distana de la rm, repere costiere) .................................................
4. Numele navei ..................................................................................................................................
5. Specia/speciile identificat/identificate ............................................................................................
6. Numr de exemplare .......................................................................................................................
7. Descriere (semnalmente) ................................................................................................................
8. Observaii (comportamentul, dac au fost remarcate femele cu pui, caracterul crdului temporar, permanent, de
hrnire, de reproducere, n pasaj, exemplare izolate, starea de sntate, eventuale capturi etc.)
Semntura

Comandant
.
N O T :

Fia se depune la inspectorul piscicol de zon la ntoarcerea de la pescuit.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

25

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare
a amnrii la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenia Naional
de Administrare Fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.321/2009
n temeiul prevederilor art. 8 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009 pentru amnarea la plat a obligaiilor
fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 363/2009, i ale art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite prezentul ordin.
Art. I. Normele metodologice privind procedura de
acordare a amnrii la plat a obligaiilor fiscale neachitate la
termen, administrate de Agenia Naional de Administrare
Fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 2.321/2009 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 508 din 23 iulie 2009, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se abrog.
2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
b) i-au depus toate declaraiile fiscale conform legii pn la
data depunerii cererii de amnare la plat. Dovada depunerii
acestora va fi editat din baza de date a organului fiscal;.
3. La articolul 4, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Condiiile prevzute la alin. (1) trebuie ndeplinite la data
depunerii cererii.
4. Dup articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu urmtorul cuprins:
Art. 61. (1) n termen de 15 zile de la data comunicrii
deciziei de amnare la plat, contribuabilii vor constitui garanii
sub forma scrisorii de garanie bancar i/sau vor oferi bunuri
libere de orice sarcini n vederea instituirii msurilor asigurtorii.
(2) Garaniile constituite i/sau bunurile oferite n vederea
instituirii msurilor asigurtorii vor reprezenta:
a) 20% din suma amnat la plat i dobnzile datorate pe
perioada amnrii la plat, dac amnarea se acord pe o
perioad de pn la 3 luni inclusiv;
b) 40% din suma amnat la plat i dobnzile datorate pe
perioada amnrii la plat, dac amnarea se acord pe o
perioad mai mare de 3 luni.
5. La articolul 7, alineatul (8) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(8) Pe perioada amnrii la plat contribuabilii sunt obligai
s i achite, conform legii, obligaiile fiscale cu termene de plat
ncepnd cu data emiterii deciziei de amnare la plat.
Amnarea la plat i menine valabilitatea i dac obligaiile
fiscale sunt achitate n cel mult 30 de zile de la termenul
prevzut de lege pentru plata obligaiei. n cazul n care termenul
de 30 de zile se mplinete dup data de 20 decembrie,
obligaiile fiscale se pltesc pn la aceast dat.
6. La articolul 7, dup alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (81), cu urmtorul cuprins:
(81) Pentru obligaiile fiscale prevzute la alin. (8),
achitate n cel mult 30 de zile de la scaden, se datoreaz
majorri de ntrziere conform prevederilor Codului de
procedur fiscal.

7. La articolul 7, alineatul (9) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
(9) Obligaiile fiscale prevzute la alin. (8) pot fi stinse prin
orice modalitate i n condiiile prevzute de Codul de procedur
fiscal.
Obligaia de plat se consider ndeplinit i n cazul
contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu
sum negativ de TVA cu opiune de rambursare i/sau cereri
de restituire, dac:
a) suma obligaiilor de plat este mai mic sau egal cu
suma de rambursat/restituit;
b) deconturile cu suma negativ de TVA cu opiune de
rambursare i/sau cererile de restituire au fost depuse n cadrul
termenului prevzut la alin. (8).
Diferenele rezultate n urma soluionrii deconturilor cu
sum negativ de TVA cu opiune de rambursare i/sau a
cererilor de restituire se consider obligaii de plat ncepnd cu
data comunicrii modului de soluionare a acestora, conform
dispoziiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedur fiscal.
8. La articolul 7, dup alineatul (11) se introduc patru noi
alineate, alineatele (111)(114), cu urmtorul cuprins:
(111) Pe perioada de valabilitate a amnrii la plat a
obligaiilor fiscale neachitate la termen, pentru sumele amnate
la plat, prin excepie de la prevederile art. 120 alin. (7) i ale
art. 123 din Codul de procedur fiscal, se datoreaz dobnzi.
(112) Dobnda se calculeaz prin aplicarea cotei de 0,05%
pentru fiecare zi a perioadei de amnare la plat, ncepnd cu
data emiterii deciziei i, dup caz, pn la:
a) data la care se mplinete termenul de amnare la plat;
b) data stingerii obligaiilor fiscale amnate la plat dac
acestea au fost stinse anticipat.
(113) n situaia n care la mplinirea termenului stabilit pentru
plata obligaiilor fiscale amnate la plat contribuabilul nu i
achit aceste obligaii, va datora pentru ntreaga perioad de
amnare la plat majorri de ntrziere, conform prevederilor
Codului de procedur fiscal, i nu dobnda prevzut la
alin. (111).
(114) n situaia n care amnarea la plat i pierde
valabilitatea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 92/2009, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 363/2009, contribuabilul va datora
majorri de ntrziere de la data la care nceteaz amnarea la
plat, conform prevederilor Codului de procedur fiscal, i nu
dobnda prevzut la alin. (111).
9. La articolul 7, dup alineatul (12) se introduce un nou
alineat, alineatul (13), cu urmtorul cuprins:
(13) Pentru dobnzile stabilite prin deciziile prevzute la
alin. (12), termenul de plat este cel prevzut la art. 111 alin. (2)
din Codul de procedur fiscal.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

10. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 8. Pe perioada amnrii la plat nu se datoreaz
dobnzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel,
obligaii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de
executare silit, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum
i sumele reprezentnd echivalentul n lei al bunurilor i sumelor
confiscate care nu sunt gsite la locul faptei.
11. Dup articolul 10 se introduce un nou articol,
articolul 101, cu urmtorul cuprins:
Art. 101. (1) Pentru amnrile la plat n derulare la data
intrrii n vigoare a Legii nr. 363/2009 privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 92/2009 pentru
amnarea la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen ca
urmare a efectelor crizei economico-financiare, denumit n
continuare lege, valoarea garaniilor se ajusteaz astfel:

a) n cazul scrisorilor de garanie bancar contribuabilul


poate reduce garania la nivelul stabilit de lege;
b) n cazul bunurilor oferite n vederea sechestrrii, msurile
asigurtorii se ridic la solicitarea contribuabilului pn la nivelul
stabilit de lege.
(2) Pentru amnrile la plat n derulare, dispoziiile art. 7
alin. (111) i alin. (112) se aplic ncepnd cu data intrrii n
vigoare a legii.
(3) n aplicarea dispoziiilor alin. (2), la emiterea deciziei
referitoare la obligaiile fiscale accesorii, se va avea n vedere
nivelul dobnzii prevzut la art. 7 alin. (112).
12. Anexele nr. 14 la normele metodologice se
modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 14, care fac parte
integrant din prezentul ordin.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 22 ianuarie 2010.
Nr. 99.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

Model
(persoane juridice i persoane fizice)
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Direcia general de administrare a marilor contribuabili


Direcia General a Finanelor Publice ..........................
Administraia Finanelor Publice ....................................
Nr. .........../................
DECIZIE

de acordare a amnrii la plat


Ctre: Denumire/Nume i prenume ...................................................................................................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ........................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., et. ..., judeul/sectorul .....................
Codul de identificare fiscal ...............................................................................................................
n temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009 pentru
amnarea la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economicofinanciare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 363/2009, ale Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amnrii
la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenia Naional de Administrare
Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Cererea dumneavoastr nr. ............, nregistrat sub nr. .......................... din data
de .........................., precum i Certificatul de atestare fiscal nr. ........../..............,
se emite urmtoarea decizie:
1. Se acord amnarea la plat pn la data de ..................... a obligaiilor fiscale datorate n ultima
zi a lunii anterioare depunerii cererii, respectiv ......................., i nestinse pn la data eliberrii
certificatului de atestare fiscal, n sum total de ....................................., reprezentnd*):
lei
Denumirea obligaiei fiscale amnate la plat

Debite

Majorri de ntrziere

Total:
*) Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul de la pct. 1 se va ntocmi att pe total societate, ct i defalcat pe activitatea
proprie i cea a sediilor secundare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


2. (1) Pentru sumele amnate la plat, prin excepie de la prevederile Ordonanei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se
datoreaz dobnzi, n condiiile art. 7 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 363/2009, n sum de .... lei.
(2) Decizia referitoare la obligaiile de plat accesorii se emite la data stingerii sumelor amnate la
plat, dac acestea au fost stinse anticipat, sau n ziua imediat urmtoare expirrii termenului de amnare
la plat.
(3) Dobnzile comunicate prin deciziile prevzute la alin. (2) se vor achita la termenul de plat
prevzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedur fiscal.
3. (1) Pentru sumele amnate la plat conform pct. 1 se constituie o garanie, n termen de 15 zile
de la data comunicrii prezentei decizii.
(2) Garania poate fi constituit sub form de scrisoare de garanie bancar i/sau se vor oferi bunuri
libere de orice sarcini n vederea instituirii msurilor asigurtorii.
(3) Garaniile menionate la alin. (2) vor reprezenta .....%**) din suma amnat la plat i dobnzile
datorate pe perioada amnrii la plat, n sum de ....lei.
(4) n cazul scrisorii de garanie, aceasta se va constitui pe o perioad de valabilitate mai mare cu
60 de zile dect perioada de amnare la plat prevzut la pct. 1.
(5) Dup data pierderii valabilitii amnrii la plat sau dup expirarea perioadei de amnare la
plat, garaniile se vor executa dup cum urmeaz:
a) n cazul scrisorii de garanie bancar, organul fiscal competent va solicita bncii garante utilizarea
garaniei n vederea stingerii sumelor rmase de plat din decizia de amnare la plat;
b) n cazul bunurilor libere de orice sarcini oferite de contribuabil, organul fiscal competent n
administrarea contribuabilului va proceda la valorificarea acestora, potrivit legii.
4. (1) Pe perioada amnrii la plat contribuabilii sunt obligai s i achite, conform legii, obligaiile
fiscale cu termene de plat ncepnd cu data emiterii deciziei de amnare la plat. Amnarea la plat i
menine valabilitatea i dac obligaiile fiscale sunt achitate n cel mult 30 de zile de la termenul prevzut
de lege pentru plata obligaiei. n cazul n care termenul de 30 de zile se mplinete dup data de 20
decembrie, obligaiile fiscale se pltesc pn la aceast dat.
(2) Obligaiile fiscale prevzute la alin. (1) pot fi stinse prin orice modalitate i n condiiile prevzute
de Codul de procedur fiscal.
Obligaia de plat se consider ndeplinit i n cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal
deconturi cu sum negativ de TVA cu opiune de rambursare i/sau cereri de restituire, dac:
a) suma obligaiilor de plat este mai mic sau egal cu suma de rambursat/restituit;
b) deconturile cu suma negativ de TVA cu opiune de rambursare i/sau cererile de restituire au fost
depuse n cadrul termenului prevzut la alin. (1).
Diferenele rezultate n urma soluionrii deconturilor cu sum negativ de TVA cu opiune de
rambursare i/sau a cererilor de restituire se consider obligaii de plat ncepnd cu data comunicrii
modului de soluionare a acestora, conform dispoziiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedur fiscal.
5. Orice alte obligaii fiscale care nu fac obiectul amnrii la plat, inclusiv majorrile de ntrziere
comunicate pn la emiterea deciziei de amnare la plat, aferente obligaiilor fiscale principale care au
fcut obiectul amnrii la plat, se vor stinge conform prevederilor legale n vigoare.
6. (1) Amnarea la plat prevzut n prezenta decizie i pierde valabilitatea dac:
a) ................................... ***) nu respect prevederile pct. 3;
b) n situaia n care ................... ***) nu i achit, conform prevederilor pct. 4, obligaiile fiscale cu
termene de plat ncepnd cu data emiterii prezentei decizii.
(2) Nerespectarea condiiilor prevzute la pct. 6. (1) n care s-a acordat amnarea la plat prin
prezenta decizie atrage anularea acesteia, nceperea imediat sau continuarea, dup caz, a executrii
silite pentru ntreaga sum nepltit.
mpotriva prezentei decizii se poate formula contestaie la organul fiscal emitent n conformitate cu
prevederile art. 209 alin. (2) din Codul de procedur fiscal, n termen de 30 de zile de la data comunicrii,
potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelai act normativ.

Conductorul unitii fiscale,


Numele i prenumele ......................
Semntura i tampila unitii ...........

**) Se va meniona, dup caz, 20% sau 40%, n funcie de perioada amnrii la plat acordat, respectiv: dac perioada
amnrii la plat este de pn la 3 luni inclusiv, se va meniona 20%, iar dac perioada amnrii la plat este mai mare de 3 luni,
se va meniona 40%.
***) Se va meniona, dup caz, denumirea contribuabilului persoan juridic sau persoan fizic.

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

Model
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Direcia general de administrare a marilor contribuabili


Direcia General a Finanelor Publice ..........................
Administraia Finanelor Publice ....................................
Nr. .........../................
DECIZIE

de comunicare a pierderii valabilitii amnrii la plat


Ctre: Denumire/Nume i prenume ..................................................................................................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ........................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., et. ..., judeul/sectorul .....................
Codul de identificare fiscal ...............................................................................................................
n temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009 pentru
amnarea la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economicofinanciare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 363/2009, i al prevederilor art. 3 alin. (8)
din Normele metodologice privind procedura de acordare a amnrii la plat a obligaiilor fiscale neachitate
la termen, administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 2.321/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
v comunicm c amnarea la plat, aprobat prin Decizia de acordare a amnrii la plat
nr. .............., i-a pierdut valabilitatea, ncepnd cu data de ..................., ca urmare a nerespectrii
dispoziiilor ...................................*) din acest act administrativ.
De asemenea, v precizm c potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 92/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 363/2009, pierderea valabilitii
amnrii la plat atrage anularea acesteia, precum i nceperea sau continuarea, dup caz, a executrii
silite.
ntruct nu ai respectat condiiile de meninere a valabilitii amnrii la plat menionate n Decizia
de acordare a amnrii la plat nr. .............., vei datora majorri de ntrziere de la data la care nceteaz
amnarea la plat, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Garania constituit de dumneavoastr va fi executat n contul sumelor amnate la plat i al
majorrilor de ntrziere aferente, rmase nestinse.
mpotriva prezentei decizii se poate formula contestaie la organul fiscal emitent n conformitate cu
prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, n termen de 30 de zile de la data comunicrii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1)
din acelai act normativ.
Conductorul unitii fiscale,
Numele i prenumele ........................
Semntura i tampila unitii .............
*) Se vor meniona condiiile nendeplinite din decizia de acordare a amnrii la plat.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Model
Organul fiscal competent .............................................................
(care aprob sau respinge cererea)

Aprobat/data ..........
Conductorul unitii fiscale,
Semntura
R E F E R AT

Subsemnatul(a), ........................, avnd funcia de ........................... n cadrul Serviciului/Biroului/


Compartimentului .............................., ca urmare a cererii depuse de .................., C.I.F. ......................,
nregistrat sub nr. ............. din data de ................, am procedat la verificarea ndeplinirii condiiilor
prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009 pentru amnarea la plat a obligaiilor fiscale
neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobat cu modificri i

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


completri prin Legea nr. 363/2009, i de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.321/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amnrii la plat a obligaiilor fiscale
neachitate la termen, administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, i am constatat c au fost/nu au fost ndeplinite condiiile de acordare a amnrii
la plat, respectiv:
Seciunea A: Condiii de acordare a amnrii la plat
Condiii de acordare a amnrii la plat

Modul de respectare a condiiilor

a) i-a depus toate declaraiile fiscale


Da


Nu

b) nu are nscrise fapte n cazierul fiscal


Da


Nu

c) nu s-a stabilit rspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006


privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile
ulterioare, i/sau rspunderea solidar potrivit prevederilor art. 27 i
28 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare


Da


Nu

Seciunea B: Sume ce vor face obiectul amnrii la plat*)


lei
Denumirea obligaiei fiscale amnate la plat

Debite

Majorri de ntrziere

Total:
Fa de cele constatate mai sus propun aprobarea/respingerea cererii de amnare la plat.
De asemenea, anexm la prezentul referat i documentele doveditoare ale ndeplinirii condiiilor
prevzute la art. 2 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 363/2009, precum i Certificatul de atestare fiscal nr. ........./..........**)
ntocmit
Inspector,
...............

Avizat
ef compartiment,
...............................................

*) Se va completa numai n situaia n care condiiile de acordare a amnrii la plat sunt ndeplinite, att pe total societate,
ct i pentru fiecare sediu secundar i activitate proprie.
**) Se vor meniona i anexa toate certificatele de atestare fiscal eliberate att pentru contribuabil, ct i pentru sediile
secundare, dup caz.
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Model
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Direcia general de administrare a marilor contribuabili


Direcia General a Finanelor Publice ..........................
Administraia Finanelor Publice ....................................
Nr. .........../................
DECIZIE

de respingere a cererii de amnare la plat


Ctre: Denumire/Nume i prenume ..................................................................................................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ........................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., et. ..., judeul/sectorul .....................
Codul de identificare fiscal ...............................................................................................................
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (9) din Normele metodologice privind procedura de acordare a
amnrii la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenia Naional de

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010


Administrare Fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.321/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare,
se respinge Cererea dumneavoastr nr. ......................., prin care solicitai amnarea la plat a sumei
de .................., reprezentnd obligaii fiscale datorate n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii i
nestinse pn la data eliberrii Certificatului de atestare fiscal nr. ........... din data de ................., ca
urmare a nerespectrii dispoziiilor ................*) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2009 pentru
amnarea la plat a obligaiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economicofinanciare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 363/2009.
mpotriva prezentei decizii se poate formula contestaie la organul fiscal emitent n conformitate cu
prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n termen de 30 de zile de la data comunicrii, potrivit
prevederilor art. 207 alin. (1) din acelai act normativ.
Conductorul unitii fiscale,
Numele i prenumele ......................
Semntura i tampila unitii ...........

*) Se va meniona, dup caz, art. 2 alin. (1) lit. b), c) sau d).

MINISTERUL JUSTIIEI

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asisten prestate
de oficiile registrului comerului de pe lng tribunale
Avnd n vedere dispoziiile art. 35 i 39 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n
registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile art. 36 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul justiiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob tarifele pentru serviciile de asisten
prestate de oficiile registrului comerului de pe lng tribunale
pentru efectuarea procedurilor necesare nregistrrii n registrul
comerului a actelor constitutive sau modificatoare, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. (1) Pentru serviciile prevzute la nr. crt. 3 i 4 din
anex se aplic un tarif suplimentar de 30% pentru soluionarea
cererii n termen de 48 de ore.
(2) Pentru serviciile prevzute la nr. crt. 4 din anex, n cazul
mai multor operaiuni, se percepe tariful de baz plus 10% din
acesta pentru fiecare nou operaiune, fr a se depi dublul
tarifului de baz.
(3) Serviciile prevzute la nr. crt. 1, 2 i 5 din anex se
presteaz la data solicitrii, fr a se percepe alte tarife
suplimentare.

Art. 3. Oficiul Naional al Registrului Comerului i oficiile


registrului comerului de pe lng tribunale vor lua msurile
necesare n vederea ducerii la ndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Tarifele prevzute n anex includ taxa pe valoarea
adugat.
Art. 5. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti
nr. 1.560/C/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de
asisten prestate de oficiile registrului comerului de pe lng
tribunale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 415 din 17 iunie 2009.
Art. 6. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul justiiei,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Bucureti, 21 ianuarie 2010.
Nr. 231/C.

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 64/28.I.2010

ANEX

TA R I F E L E

pentru serviciile de asisten prestate de oficiile registrului comerului de pe lng tribunale nainte de depunerea
cererii de nregistrare a comercianilor
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Tariful
(lei)

1.

ndrumarea prealabil privind formalitile legale pentru constituirea i 19,8/or


nregistrarea n registrul comerului a persoanelor juridice/persoanelor fizice
autorizate/ntreprinderilor individuale/ntreprinderilor familiale, modificarea
actelor/datelor acestora nregistrate n registrul comerului i altele asemenea;
ndrumarea pentru completarea corect a cererii de nregistrare i a
formularelor tipizate specifice activitii registrului comerului

2.

Tehnoredactarea cererii de nregistrare; redactarea declaraiei pe propria 2,7/pagin/sigl/expertiz/document


rspundere a fondatorilor, administratorilor, mputerniciilor, sucursalelor i a
cenzorilor c ndeplinesc condiiile prevzute de lege, proiectarea i
executarea siglei i a emblemei pentru firme, obinerea evalurii prin expertiz
a bunurilor subscrise ca aport n natur la capitalul social, asigurarea obinerii,
dup caz, pentru bunurile imobile a: dovezii intabulrii/certificatului constatator
al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; obinerea
autentificrii actului constitutiv sau actului modificator*)

3.

Redactarea actului constitutiv iniial sau n forma actualizat al persoanelor 162/act


juridice supuse obligaiei de nregistrare n registrul comerului, redactarea
statutului pentru societile comerciale cu rspundere limitat cu asociat unic
iniial ori n forma actualizat, a statutului i/sau a contractului de societate
iniial sau n forma actualizat pentru persoane juridice, dac sunt nscrisuri
separate, a acordului de constituire a ntreprinderilor familiale, ce include
procura special pentru reprezentantul ntreprinderii familiale

4.

Redactarea actului modificator, actului adiional ori, dup caz, a hotrrii 49,5 + 10%/element suplimentar
adunrii generale a membrilor sau asociailor ori acionarilor, a deciziei
consiliului de administraie/asociatului unic privind modificri ale actului
constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul
social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de
funcionare; forma juridic; domeniul principal de activitate i activitatea
principal; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia n
conformitate cu Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia
naional CAEN; administratori, mputernicii, directori, reprezentani i/sau
cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociai; majorarea sau reducerea
capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectaiune;
nfiinarea sau desfiinarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare
sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/
statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare,
participare la profit/beneficii i pierderi, suspendare sau reluarea activitii etc.);
declaraia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale ntreprinderilor
individuale privitoare la constituirea patrimoniului de afectaiune; actul adiional
la acordul de constituire a ntreprinderilor familiale

5.

Darea de dat cert pentru actele redactate de serviciile de asisten; 10,8/act


extragerea din bazele de date de acte normative i listarea pentru eliberare, la
cerere

*) Nu cuprinde onorariul evaluatorului/notarului i taxa de timbru judiciar, dup caz. Nu cuprinde taxele legale ale emitentului.

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2010
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

3.

120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2010
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica on-line comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 64/28.I.2010 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|437135]
ISSN 14534495