Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 84

Luni, 8 februarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

48.

Hotrre pentru modificarea i completarea


Hotrrii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea
domeniului public al judeului Hunedoara, precum i al
municipiilor, oraelor i comunelor din judeul
Hunedoara..................................................................

214

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
16.

Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricol, Fondul european agricol de
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i
a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea European i a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare i
gestionare a datelor necesare desfurrii politicii
comune n domeniul pescuitului i a programului de
control, inspecie i supraveghere n domeniul
pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea
nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricol, prin preluarea riscului
de creditare de ctre fondurile de garantare ..............

1547

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.352/2001
privind atestarea domeniului public al judeului Hunedoara, precum i al municipiilor,
oraelor i comunelor din judeul Hunedoara
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 1.352/2001 privind
atestarea domeniului public al judeului Hunedoara, precum i al
municipiilor, oraelor i comunelor din judeul Hunedoara,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 634 i
634 bis din 28 august 2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz, dup cum urmeaz:
1. La anexa nr. 9 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al oraului Geoagiu, seciunea I Bunuri
imobile se completeaz cu 24 de noi poziii, poziiile
nr. 337360, conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 18 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Baru, seciunea I Bunuri
imobile se completeaz cu o nou poziie, poziia nr. 210,
conform anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 21 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al Comunei Bnia, seciunea I Bunuri
imobile se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) se modific urmtoarele poziii:
la poziia nr. 2, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal Jitoni-Coteti, iar coloana nr. 3 va avea urmtorul
cuprins: mbrcminte din pmnt stabilizat, lungime de 1.630 ml,
lime de 4 ml;
la poziia nr. 4, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
mbrcminte din pmnt stabilizat, lungime de 1.250 ml, lime
de 6 ml;
la poziia nr. 12, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
mbrcminte din macadam, lungime de 2.462 ml, lime de
6 ml;
la poziia nr. 26, coloana nr.3 va avea urmtorul cuprins:
Rezervor de nmagazinare a apei tip Polstif, capacitate
100 mc, coloana nr. 4 va avea urmtorul cuprins: 2008, iar
coloana nr. 6 va avea urmtorul cuprins: HCL nr. 32/2009;
la poziia nr. 27, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
Conduct din polietilen, lungime total de 2.013 ml, coloana
nr. 6 va avea urmtorul cuprins: HCL nr. 32/2009;
b) se completeaz cu 4 noi poziii, poziiile nr. 4043,
conform anexei nr. 3.
4. La anexa nr. 29 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Bucureci, seciunea I
Bunuri imobile se completeaz cu 16 noi poziii, poziiile
nr. 102117, conform anexei nr. 4.
5. La anexa nr. 36 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Cricior, seciunea I Bunuri
imobile se modific dup cum urmeaz:
la poziia nr. 1, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 3.523,31 m, lime 4,0 m, drum pietruit;

la poziia nr. 16, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:


lungime 369,78 m, lime 3,5 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 45, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 587,00 m, lime 3,5 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 46, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 1.648,25 m, lime 3,5 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 47, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime148,60 m, lime 3,0 m, drum de pmnt;
la poziia nr. 49, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 58,30 m, lime 3,0 m, pietruit, fr trotuar ;
la poziia nr. 50, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 135,09 m, lime 3,0 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 51, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 84,30 m, lime 3,0 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 52, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 251,08 m, lime 3,0 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 53, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 795,00 m, lime 3,5 m, pietruit, fr trotuar, de
pmnt;
la poziia nr. 57, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 146,56 m, lime 3,5 m, pavat, fr trotuar;
la poziia nr. 58, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 372,86 m, lime 3,5 m, pavat, fr trotuar;
la poziia nr. 59, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 219,34 m, lime 4,0 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 60, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 327,50 m, lime 3,5 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 61, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 117,21 m, lime 3,5 m, pietruit, fr trotuar;
la poziia nr. 62, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
lungime 231,35 m, lime 3,5 m, pavat, fr trotuar;
la poziia nr. 89, coloana nr. 3 va avea urmtorul cuprins:
situat n Cricior, Str. Luncii nr. 8, construcii din crmid,
fundaie din beton i piatr, arpant din lemn, acoperit cu igl,
regim de nlime P+1. Teren n suprafa total de 6.165 mp,
aferent colii, precum i cu destinaia de: construire centru
After school i alte obiective de interes local.
6. La anexa nr. 37 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Densu, la seciunea I
Bunuri imobile se modific urmtoarele poziii:
la poziia nr. 1, alin. 1, coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 3.503.200,01;
la poziia nr. 1, alin. 2, coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 274.970,01;
la poziia nr. 2, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
300.278,20;
la poziia nr. 3, alin. 2, coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 1.126.009;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


la poziia nr. 3, alin. 3, coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 374.971, 54;
la poziia nr. 4, alin. 1, coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 692.349,86;
la poziia nr. 4, alin. 2, coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 215.871,98;
la poziia nr. 5, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
181.945,33;
la poziia nr. 6, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
423.125,49;
la poziia nr. 7, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
1.197.282,35;
la poziia nr. 8, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
96.307,90;
la poziia nr. 9, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
43.776,32;
la poziia nr. 10, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
52.531,58;
la poziia nr. 11, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup ObrejeDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 65.664,48;
la poziia nr. 12, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup CodinDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 26.265,79;
la poziia nr. 13, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup FataDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 29.822,62;
la poziia nr. 14, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal hotar CiulaDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 30.643,42;
la poziia nr. 15, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
78.797,38;
la poziia nr. 16, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
96.307,90;
la poziia nr. 17, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
68.263,70;
la poziia nr. 18, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
70.042,11;
la poziia nr. 19, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
67.032,49;
la poziia nr. 20, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
21.888,16;
la poziia nr. 21, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
40.219,49 ;
la poziia nr. 22, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
56.909,22;
la poziia nr. 23, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
27.633,80;
la poziia nr. 24, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup Bancea 1Densus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 98.496,72;
la poziia nr. 25, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup Bancea 2Densus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins : 39.398,69;
la poziia nr. 26, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup Fata ManiiDensus, iar coloana nr. 5 va
avea urmtorul cuprins : 59.508,44;
la poziia nr. 27, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal Poiana BetiiDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 59.508,44;
la poziia nr. 28, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup GrosiDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmatul cuprins: 101.779,94;

la poziia nr. 29, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:


27.360,20;
la poziia nr. 30, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup ObrejeDensus, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 15.732,12;
la poziia nr. 31, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup ArloCriva, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 60.466,04;
la poziia nr. 32, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
48.153,95;
la poziia nr. 33, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
70.042,11;
la poziia nr. 34, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup Mezinesti 1Criva, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins : 131.328,96;
la poziia nr. 35, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup Mezinesti 2Criva, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 131.328,96;
la poziia nr. 36, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal PutiniCriva, iar coloana nr. 5 va avea urmtorul
cuprins: 464.028,99;
la poziia nr. 37, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
86.731,83;
la poziia nr. 38, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
68.263,70;
la poziia nr. 39, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
63.065,26;
la poziia nr. 40, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
62.107,65;
la poziia nr. 41, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
103.284,76;
la poziia nr. 42, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
87.552,64;
la poziia nr. 43, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
105.063,17;
la poziia nr. 44, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
56.909,22;
la poziia nr. 45, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
94.119,09;
la poziia nr. 46, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
72.230,93;
la poziia nr. 47, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
133.107,37;
la poziia nr. 48, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
214.503,97;
la poziia nr. 49, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
183.860,54;
la poziia nr. 50, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
112.040,02;
la poziia nr. 51, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
63.065,26;
la poziia nr. 52, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
122.573,70;
la poziia nr. 53, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
116.417,65;
la poziia nr. 54, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
124.488,91;
la poziia nr. 55, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
115.596,85;
la poziia nr. 56, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
82.354,20;
la poziia nr. 57, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
56.909,22;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

la poziia nr. 58, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:


Drum vicinal trup MagureaPesteana, iar coloana nr. 5 va
avea urmtorul cuprins: 144.461,86;
la poziia nr. 59, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
21.067,35;
la poziia nr. 60, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
70.042,11;
la poziia nr. 61, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
21.067,35;
la poziia nr. 62, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
56.909,22;
la poziia nr. 63, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
55.130,80;
la poziia nr. 64, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
52.531,58;
la poziia nr. 65, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
210.126,34;
la poziia nr. 66, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
148.839,49;
la poziia nr. 67, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
192.615,81;
la poziia nr. 68, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
70.042,11;
la poziia nr. 69, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
323.944,77;
la poziia nr. 70, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
166.350,02;
la poziia nr. 71, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
131.326,96;
la poziia nr. 72, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
192.615,81;
la poziia nr. 73, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
66.485,29;
la poziia nr. 74, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
41.997,91;
la poziia nr. 75, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
26.265,79;
la poziia nr. 76, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
11.354,48;
la poziia nr. 77, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
105.063,17;
la poziia nr. 78, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
105.063,17;
la poziia nr. 79, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
49.521,96;
la poziia nr. 80, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
70.042,11;
la poziia nr. 81, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
74.419,74;
la poziia nr. 82, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
420.252,67;
la poziia nr. 83, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
358.965,82;
la poziia nr. 84, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
78.797,38;
la poziia nr. 85, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
105.063,17;
la poziia nr. 86, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
89.331,05;
la poziia nr. 87, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
62.664,48;
la poziia nr. 88, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
147.061,08;

la poziia nr. 89, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:


Drum vicinal Pipau AdamStei, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 35.021,06;
la poziia nr. 90, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
27.223,40;
la poziia nr. 91, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup FagetStei, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 140.084,22;
la poziia nr. 92, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup MalaisteStei, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 30.643,42;
la poziia nr. 93, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
96.307,90;
la poziia nr. 94, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
240.769,76;
la poziia nr. 95, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
166.350,02;
la poziia nr. 96, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup Valea FieruluiStei, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 621.623,74;
la poziia nr. 97, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
490.294,78;
la poziia nr. 98, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
45.965,14;
la poziia nr. 99, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
109.440,80;
la poziia nr. 100, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
48.153,95;
la poziia nr. 101, coloana nr. 2 va avea urmtorul cuprins:
Drum vicinal trup MiloiaStei, iar coloana nr. 5 va avea
urmtorul cuprins: 217.103,19;
la poziia nr. 102, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
39.398,69;
la poziia nr. 103, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
193.163,01;
la poziia nr. 104, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
17.373,73;
la poziia nr. 105, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
42.271,51;
la poziia nr. 106, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
32.695,44;
la poziia nr. 107, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
23.119,37;
la poziia nr. 108, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
10.944,08;
la poziia nr. 109, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
19.136,15;
la poziia nr. 110, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
9.576,07;
la poziia nr. 111, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
12.859,29;
la poziia nr. 112, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
10.260,08;
la poziia nr. 113, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
12.859,29;
la poziia nr. 114, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
9.712,87;
la poziia nr. 115, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
25.581,79;
la poziia nr. 116, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
16.005,72;
la poziia nr. 117, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
7.660,86;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


la poziia nr. 118, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
16.005,72;
la poziia nr. 119, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
30.096,22;
la poziia nr. 120, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
64.706,87;
la poziia nr. 121, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
40.356,30;
la poziia nr. 122, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
5.745,64;
la poziia nr. 123, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
120.658,48;
la poziia nr. 124, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
30.096,22;
la poziia nr. 125, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
70.862,92;
la poziia nr. 126, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
7.660,86;
la poziia nr. 127, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
4.514,43;
la poziia nr. 128, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
35.978,66;
la poziia nr. 129, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
65.117,28;
la poziia nr. 130, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
42.955,51;
la poziia nr. 131, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
17.373,73;
la poziia nr. 132, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
27.633,80;
la poziia nr. 133, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
23.119,37;
la poziia nr. 134, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
22.435,36;
la poziia nr. 135, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
55.951,61;
la poziia nr. 136, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
23.119,37;
la poziia nr. 137, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
16.005,72;
la poziia nr. 138, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
48.290,75;
la poziia nr. 139, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
28.865,01;
la poziia nr. 140, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
13.816,90;
la poziia nr. 141, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
9.712,87;
la poziia nr. 142, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
16.689,72;

la poziia nr. 143, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:


32.011,43;
la poziia nr. 144, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
12.312,09;
la poziia nr. 145, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
79.618,18;
la poziia nr. 146, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
12.859,29;
la poziia nr. 147, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
268.129,96;
la poziia nr. 148, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
17.920,93;
la poziia nr. 149, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
45.965,14;
la poziia nr. 150, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
766.085,60;
la poziia nr. 151, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
21.204,16;
la poziia nr. 152, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
7.660,86;
la poziia nr. 153, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
9.028,87;
la poziia nr. 154, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
6.429,65;
la poziia nr. 155, coloana nr. 5 va avea urmtorul cuprins:
23.392,97.
7. La anexa nr. 49 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Petiu Mic, seciunea I
Bunuri imobile se completeaz cu o nou poziie, poziia
nr. 168, conform anexei nr. 5.
8. La anexa nr. 50 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Pui, seciunea I Bunuri
imobile se completeaz cu o nou poziie, poziia nr. 206,
conform anexei nr. 6.
9. La anexa nr. 68 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Veel, seciunea I Bunuri
imobile se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) se abrog urmtoarele poziii: 114, 115, 116, 117 i 118;
b) se completeaz cu o nou poziie, poziia nr. 159, conform
anexei nr. 7.
10. La anexa nr. 70 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Zam, seciunea I Bunuri
imobile se completeaz cu o nou poziie, poziia nr. 146,
conform anexei nr. 8.
Art. II. Anexele nr. 18 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga

Bucureti, 15 ianuarie 2010.


Nr. 48.

COMPLETRI

Alimentare cu ap
Str. Independenei

Alimentare cu ap
Str. Piersicului

Alimentare cu ap
Calea Romanilor
Joseni

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

341

342

Reea de alimentare cu ap n lungime de 1.750 ml, realizat


din conduct PE HD; 110 = 1.250 m; 63 = 500 m
Distribuia pe Calea Romanilor Joseni se realizeaz prin
punctul de racord pod Maler, care face legtura cu bazinul de
acumulare de 300 mc. Distribuia se realizeaz pe ambele pri
ale strzii.

Reea de alimentare cu ap n lungime de 160 ml, realizat din


conduct PE HD; 63 = 160 m
Lucrarea este executat de la bl. nr. 22 pn la intersecia cu
Str. Independenei.

Reea de alimentare cu ap n lungime de 670 ml, realizat din


conduct PE HD; 90 i 63
Lucrarea este executat n sistem de distribuie inelar.

2004

2004

2004

2005

340

Alimentare cu ap
Str. Tilesului

Reea de alimentare cu ap n lungime de 725 ml, realizat din


conduct PE HD; 63 = 725 m
Lucrarea este executat de la intersecia cu Str. Independenei,
traverseaz podul, dup care printr-un distribuitor este
alimentat Str. Tilesului.

1.8.6.

339

2003

1.8.6.

338

2002

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii
n folosin

Reea de alimentare cu ap n lungime de 1420 ml, realizat


din conduct PE HD 90
Lucrarea este executat din zona intersecie Calea Romanilor
i pn la cimitir.

Reea de alimentare cu ap n lungime de 1900 ml, realizat


din conduct OL 50
Lucrarea este executat n Calea Romanilor, n zona cuprins
ntre imobilele cu nr. 261 i 289.

Alimentare cu ap
Calea Romanilor
Suseni

1.8.6.

337

Alimentare cu ap
Str. Feredeului

Elemente de identificare

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

Bunuri imobile

SECIUNEA I

6.825

656

86.530,75

3.122,45

4.152,67

3.749,50

Valoarea
de inventar
lei

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al oraului Geoagiu

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 1

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

1.8.6.

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

Reea Str. Prunului,


Morii, Geoagiu

Alimentare cu ap
IAS Gelmar

Alimentare cu ap a
satului Gelmar

Alimentare cu ap a
satului Aurel Vlaicu

Reea de alimentare cu ap n lungime de 2.040 ml, realizat


din conduct PE HD; 60; 50
Reea de distribuie (conduct, cmin vane)

Reea de alimentare cu ap n lungime de 5.567,2 ml, realizat


din conduct PE HD; 110
Reea de distribuie (conduct, cmin vane)

Reea de alimentare cu ap n lungime de 6.719 ml, realizat


din conduct PE HD; 110
Reea de distribuie (conduct, cmine vane, hidrani)

Reea de alimentare cu ap n lungime de 1.360 ml, realizat


din conduct PE HD; 110; 90; 70; 63; 50; 40
Staia de pompare-clorinare
amenajare staie (izvoare, bazin captare, pu, denisipator);
rezervor 200 mc
staie de clorinare; staie de pompare
Reea de distribuie (conduct, cmin vane, hidrani, cmine
din material plastic, apometre)

Reea de alimentare cu ap n lungime de 1.180 ml, realizat


din conduct PE HD; 180 = 1.360 m; conduct de
aduciune

Reea de alimentare cu ap n lungime de 462 ml, realizat din


conduct PE HD; 110 = 1.180 m
Lucrare executat prin punctul de branare situat pe
Str. Pinului, n extravilanul localitii, n domeniul public, pn la
cariera de travertin

Alimentare cu ap
Str. Pinului,
extravilan

Alimentare cu ap
Geoagiu, Str. Teilor

Reea de alimentare cu ap n lungime de 462 ml, realizat din


conduct PE HD; 110 = 1.760 m; 63 = 1.854 m
Lucrare executat de CIF Deva ca antreprenor i Serviciul
Public ca subantreprenor

Reea de alimentare cu ap n lungime de 3.614 ml, realizat


din conduct PE HD; 110 = 1.760 m; 63 = 1.854 m
Lucrarea este executat prin programul SAMTID, finalizat n
2007, avnd 63 = 1.854 m conduct de distribuie i 110 =
1.760 m conduct de transport.

Reea de alimentare cu ap n lungime de 700 ml, realizat din


conduct PE HD; 110 = 150 m; 63 = 400 m; 32 =150 m
Lucrarea este executat n sistem de distribuie inelar prin dou
puncte de branare din Calea Romanilor. Pe circuitul de
distribuie sunt montai 2 robinei de serviciu tip cimea.

Reea de alimentare cu ap n lungime de 40 ml, realizat din


conduct PE HD; 63 = 400 m; 32 = 60 m
Lucrarea este executat de la intersecia cu Calea Romanilor
prin cminul de branament cu 3, iar spre familia Dincorean
pe o distan de 60 m cu 32.

Alimentare cu ap
Str. Pinului, intravilan

Alimentare cu ap
Str. Teilor

Alimentare cu ap
Str. Muzicanilor

Alimentare cu ap
Str. Boblnei

2008

2008

2008

2008

2007

2006

59.692,85

86.530,75

405.000

1.632.406,12

221.655,16

57.777,90

99.683,08

258.545,68

2007

2006

1.960

1.656

2005

2003

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


7

Hidrani, localitatea
Geoagiu

1.8.11.

1.8.11.

1.8.6.

1.8.7.

1.8.7.

1.8.7.

1.8.8.

354

355

356

357

358

359

360

Staie de epurare
Geoagiu-Bi

Canalizare menajer
Str. Pinului, GeoagiuBi

3.259.789

2009

Modul de epurare teriar, compact, containerizat, suprateran,


din inox, cu dou linii de epurare n paralel (2x50%), cu
parametri de funcionare:
Qu zi maxim = 727 m3/zi
Qu zi mediu = 600 m3/zi
Qu orar maxim = 90,8 m3/h

122.104,66

2006

Reea de canalizare n lungime de 462 ml, realizat din


conduct PVC; 210 = 462 m
Lucrarea este executat din tuburi de PVC 210, de la punctul
de racord situat la intrare n Geoagiu-Bi i pn la ultimul
imobil situat pe Str. Pinului.

370.014,12

185.007,06

157.618,70

167.856,72

10.847,79

139.360,83

2003

2002

2008

2008

2008

2008

Reea de canalizare n lungime de 1.400 ml, realizat din


conduct tuburi beton; 200
Lucrarea este executat ntre punctul de racord Calea
Romanilor i cimitir.

Reea de canalizare n lungime de 700 ml, realizat din


conduct, tuburi beton; 250
Lucrarea este executat ntre punctul de record situat la intrare
n bl. 3 Calea Romanilor, avnd punctul final la Centrul de
ngrijire i Asisten Social Geoagiu.

Canalizare menajer
Calea Romanilor,
Geoagiu

Canalizare menajer
Str. Feredeului,
Geoagiu

Reea de alimentare cu ap n lungime de 850 ml, realizat din


conduct PE HD; 180
nlocuire conduct de aduciune

Bazin betonat, mprejmuire, alimentare cu energie electric,


legtur ntre bazine

Hidrani stradali

Reea de alimentare cu ap n lungime de 550 ml, realizat din


conduct PE HD; 110; 63; 40
Reea de distribuie (conduct, cmin vane)

Alimentare cu ap
Sanatoriu Geoagiu

Rezervor ap
300 mc, Geoagiu

Reea Str. Rului,


Geoagiu

1.8.6.

353

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

Domeniul public al oraului


Geoagiu, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 19/2009

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

1.6.6.

Nr.
crt.

40

Teren extravilan n
suprafa de 5.000 mp
cu destinaia de
organizare manifestri
culturale

Teren n suprafa de
8.400 mp destinat
construciei unui
numr de 30 de
locuine sociale pentru
familiile din
comunitatea de romi
din comuna Baru

1.6.8.

210

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

COMPLETRI

2009

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii
n folosin

Teren n suprafa de 5.000 mp situat n satul Bnia, ntre


Prul Jigorel i Prul Jigoru, cuprins ntre vecintile:
la nord Ocolul Silvic Baru Mare, la est Prul Jigoru,
la vest Prul Jigorel, la sud Ocolul Silvic Petroani

Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECIUNEA I

1993

Anul dobndirii

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Bnia

COMPLETRI

Terenul n suprafa de 8.400 mp se identific ntre vecintile:


la nord drum comunal, est imobil Primrie, sud teren
neproductiv, vest proprieti particulare.
Terenul este nscris n Titlul de proprietate nr. 20/5.372/2009
emis de Comisia Judeean pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate asupra Terenurilor Hunedoara, identificat n Cartea
funciar nr. 549 N Baru, nr. cadastral 949, nr. top 1.300, tarla 51;
terenul este cuprins n domeniul public n vederea construirii unui
numr de 30 de locuine sociale pentru familiile din comunitatea
de romi.

Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECIUNEA I

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Baru

Valoarea
de inventar

Valoarea
de inventar
lei

Domeniul public al comunei


Bnia, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 32/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 3

Domeniul public al comunei


Baru, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 15/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


9

Drum vicinal Jitoni


Poienari

Drum vicinal Jitoni


Plotina

1.3.7.1.

1.3.7.1.

Codul de
clasificare

2.1.24.4

1.6.4

42

43

Nr.
crt.

102

103

Cldire Primria
Comunei Bucureci

Rezervor de ap
potabil

Denumirea bunului

COMPLETRI

Drum vicinal, mbrcminte din macadam, lungime 500 ml,


lime 4 ml

Drum vicinal, mbrcminte din macadam, lungime 1.625 ml,


lime 4 ml

Teren n suprafa de 5.000 mp situat n satul Bnia, Str. Grii,


fr numr, pe amplasamentul cruia se afl construcii tabra
muncitori, ntre vecintile: la nord proprietate privat
Vladislav Viorel i Ungur Ionel Dorel, la est DN 66, la vest
proprietate privat Jitea tefan, la sud proprietate privat
Ardelean Petru i Stoica Maria

1899

1899

1974

Cldirea este situat n comuna Bucureci, satul Bucureci


nr. 23, judeul Hunedoara.
Cldirea este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd
suprafaa construit de 210 mp.
Regim de nlime P
Vecintile terenului pe care este amplasat cldirea: la Nord
drum acces spre Primria Bucureci; la Est fnea
proprietatea lui David Dorina; la Sud fnea proprietatea lui
Mrza Aurel i la Vest drum acces spre Primria Bucureci

Rezervorul este situat n comuna Bucureci, satul Bucureci,


judeul Hunedoara.
Rezervorul este executat din beton armat impermeabil sub form
de cuv compartimentat. Primul compartiment este rezervorul
propriu-zis i are dimensiunile 2,80 x 2,60 x 2,40 m, iar cel de-al
doilea compartiment este camera vanelor i are dimensiunile
1,20 x 2,60 x 2,40 m.

Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECIUNEA I

1959

2007

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii
n folosin

17,50

33.048

Valoarea
de inventar
n lei

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Bucureci

Teren intravilan n
suprafa de 5.000 mp
cu destinaia
construire cre i alte
obiective

1.6.4.

41

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 4

Domeniul public al comunei


Bnia, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 32/2009

Domeniul public al comunei


Bnia, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 32/2009

Domeniul public al comunei


Bnia, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 32/2009

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

Construcie WC n
incinta Primriei
Comunei Bucureci

Cmin cultural
Curechiu

Cminul cultural
Rovina

Cmin cultural esuri

1.6.4

1.6.2

1.6.2

1.6.2

1.6.2

105

106

107

108

109

Cminul cultural
Merior

Cldire remiz +
arhiv

1.6.4

104

Cldirea este situat n comuna Bucureci, satul esuri nr. 104.


Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd
suprafaa construit de 210 mp.
Regim de nlime P
Vecinti: la Nord Cooperativa de Consum; la Est drum
vicinal; la Sud fnea proprietatea lui Tiu Cornelia; la Vest
fnea proprietatea lui Tiu Cornelia

Cldirea este situat n comuna Bucureci, satul Rovina nr. 19.


Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd
suprafaa construit de 175 mp.
Regim de nlime P
Vecintile terenului pe care este amplasat cldirea: la Nord
fnea proprietatea lui Oprean Rozalia; la Est fnea
proprietatea lui Muntean Vasile; la Sud locuin Cmpean
Traian i la Vest drum vicinal

Cldirea este situat n comuna Bucureci, satul Merior nr. 36.


Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd
suprafaa construit de 140 mp.
Regim de nlime P
Vecintile terenului pe care este amplasat cldirea: la
Nord fnea proprietatea lui Demian Romolus; la Est
fnea proprietatea lui Demian Viorel; la Sud DC 15 i la
Vest DC 15

Cldirea este situat n comuna Bucureci, satul Curechiu nr. 92.


Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd
suprafaa construit de 190 mp.
Regim de nlime P
Vecintile terenului pe care este amplasat cldirea: la Nord
fnea proprietatea lui Moga Roman; la Est locuin Demian
Sofia; la Sud DJ 741 i la Vest grdin Plea Ioan

Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd


suprafaa construit de 15 mp.
Vecintile terenului pe care este amplasat cldirea: la Nord
drum acces spre Primria Bucureci; la Est fnea
proprietatea lui David Dorina; la Sud fnea proprietatea lui
Mrza Aurel i la Vest drum acces spre Primria Bucureci

Cldirea este situat n comuna Bucureci, satul Bucureci


nr. 23 A, judeul Hunedoara.
Cldirea este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd
suprafaa construit de 84 mp.
Regim de nlime P
Vecintile terenului: la Nord drum acces spre Primria
Bucureci; la Est fnea proprietatea lui David Dorina; la Sud
fnea proprietatea lui Mrza Aurel i la Vest drum acces
spre Primria Bucureci

1965

117.494,40

148.826,24

26.055,90

1974

1965

107.864,75

0,89

58.747,20

1959

1959

1959

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


11

131.446,86

1965

1981

2008

Construcie WC Cmin Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd


cultural esuri
suprafaa construit de 8 mp.
Vecinti: la Nord Cooperativa de Consum; la Est drum
vicinal; la Sud fnea proprietatea lui Tiu Cornelia; la Vest
fnea proprietatea lui Tiu Cornelia

mprejmuire a
Primriei Comunei
Bucureci

Pod din beton peste


Valea Bucureci

Pode

Teren Primria
Comunei Bucureci

Teren aferent
Cminului cultural
esuri

Teren aferent
Cminului cultural
Bucureci

1.6.3.2

1.3.17.2

1.3.17.2

1.6.4

1.6.2

1.6.2

112

113

114

115

116

117

Situat n satul Bucureci, comuna Bucureci, deservete


Cminul cultural Bucureci, avnd suprafaa de 1.700 mp.
Vecinti: la Nord fnea, la Est complex comercial, la
Sud DJ 741 i la Vest drum vicinal (cale de acces)

Situat n satul esuri, comuna Bucureci, deservete Cminul


Cultural esuri, avnd suprafaa de 1.000 mp.
Vecintile: la Nord Cooperativa de Consum; la Est drum
vicinal; la Sud fnea proprietatea lui Tiu Cornelia; la Vest
fnea proprietatea lui Tiu Cornelia

Teren, curte, n intravilan, care deservete incinta imobilului


primriei Bucureci, n suprafa de 4.300 mp, situat n comuna
Bucureci, satul Bucureci.
Vecinti: la Nord drum acces spre Primria Bucureci;
la Est fnea proprietatea lui David Dorina; la Sud fnea
proprietatea lui Mrza Aurel i la Vest drum acces spre
Primria Bucureci

Este situat n comuna Bucureci, satul Bucureci, i traverseaz


un afluent al Vii Bucureci.
Podeul este din beton armat, n lungime de 4 m.

Este situat n comuna Bucureci, satul Bucureci, judeul


Hunedoara, traverseaz cursul de ap Valea Bucureci din
DJ 741 spre gospodriile cetenilor. Este din beton armat,
avnd lungimea de 12 m.

mprejmuiete terenul aferent cldirii Primriei Bucureci, situat


n comuna Bucureci, satul Bucureci.
Este din prefabricate din beton armat, n lungime de 260 m.
Vecinti: la Nord drum acces spre Primria Bucureci;
la Est fnea proprietatea lui David Dorina; la Sud fnea
proprietatea lui Mrza Aurel i la Vest drum acces spre
Primria Bucureci

1988

1965

1959

2008

61.406,09

0,10

0,15

1.6.2

1965

111

Construcia este din crmid, cu nvelitoare cu igl, avnd


suprafaa construit de 8 mp.
Vecinti: la Nord fnea proprietatea lui Oprean Rozalia; la
Est fnea proprietatea lui Muntean Vasile; la Sud locuin
Cmpean Traian i la Vest drum vicinal

Construcie WC n
incinta Cminului
cultural Rovina

1.6.2

110

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

Domeniul public al comunei


Bucureci, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 17/2009

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

Denumirea bunului

1.3.7.1.

Codul de
clasificare

1.6.4.

168

Nr.
crt.

206

Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECIUNEA I

Teren intravilan

1999

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii
n folosin

Teren intravilan situat n satul Pui, nscris n CF nr. 60103 Pui


(provenit din conversia de pe hrtie a CF nr. 34N), nr. top.
626/3, categoria de folosin fnea, n suprafa
de 13.781 mp

Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECIUNEA I

2009

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii
n folosin

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Pui

COMPLETRI

Drum comunal 120


Km 0,000 Nandru 10,000 Limit comuna Veel, mbrcminte
NandruMuncelu Mic din pmnt
L = 10 km, l = 5 m

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

COMPLETRI

470.461

Valoarea
de inventar
n lei

Valoarea
de inventar
n lei

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Petiu Mic

Domeniul public al comunei Pui,


conform Hotrrii Consiliului
Local nr. 61/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 6

Domeniul public al comunei


Petiu Mic, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 46/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


13

Teren necesar
investiiei locuine
sociale pentru
comunitile de romi
n extravilanul satului
Mintia colonie

1.6.8.

Codul de
clasificare

1.6.2.

159

Nr.
crt.

146

2007

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii
n folosin

Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECIUNEA I

1994

Anul dobndirii
sau al drii
n folosin

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Zam

COMPLETRI

Teren n suprafa de 8.500 mp, nregistrat n C.F. 541 N,


nr. cad. 937, parcela nr. 1.574, categoria de folosin pune

Elemente de identificare

Teren extravilan n
Comuna Zam, n suprafa de 9.000 mp, ntre vecinii:
suprafa total de
E drum; V drum; N drum; S rul Mure
9.000 mp nscris la
nr. topo. 1.830 Zam

Denumirea bunului

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

Nr.
crt.

Bunuri imobile

SECIUNEA I

la Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei Veel

COMPLETRI

4.500

Valoarea
de inventar
n lei

Valoarea
de inventar
n lei

Domeniul public al comunei


Zam, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 16/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 8

Domeniul public al comunei


Veel, conform Hotrrii
Consiliului Local nr. 4/2009

Situaia juridic actual

ANEXA Nr. 7

14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite
din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural
i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate
de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare
desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control,
inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10
din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol,
prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare
Avnd n vedere:
Referatul de aprobare al Direciei generale buget-finane i fonduri europene nr. 156.986 din 3 noiembrie 2009;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din
Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii
comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural,
Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de
garantare, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 7 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale, al art. 35 i 50 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Normele metodologice de aplicare a

pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005

prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009

privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul

privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile

european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european

provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul


european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru
pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea

fondurilor

nerambursabile

alocate

de

la

Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de


stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor
necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i
a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin


preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile
i completrile ulterioare, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,


Mihail Dumitru
Bucureti, 26 ianuarie 2010.
Nr. 16.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEX

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural
i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului
de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului
de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005
privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european
pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile
de garantare

TITLUL I
Gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european
de garantare agricol, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural, Fondul european
pentru pescuit i a fondurilor alocate de la
bugetul de stat
CAPITOLUL I
Programarea bugetar a fondurilor aferente Fondului
european agricol pentru dezvoltare rural, Fondului
european pentru pescuit i a contribuiei publice
naionale totale
Art. 1. (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a
proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui
la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul
european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de
stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de
stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor
necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i
a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul
pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005
privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european
pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin
preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile
i completrile ulterioare, repartizate pe ani, dup caz, pe toat
perioada de implementare a proiectelor i se aprob cu ocazia
aprobrii anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia
rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la
alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 14, 15, 24 i 25
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, au obligaia s completeze fia de
fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat n cadrul
Programului Naional de Dezvoltare Rural, denumit n
continuare PNDR, i a Programului operaional pentru pescuit,
denumit n continuare POP, conform anexei nr. 1.
(3) Fia de fundamentare a proiectului este elaborat de
departamentul/structura responsabil/responsabil cu propunerea
la finanare/implementarea proiectului i va fi semnat de
conductorul acestuia/acesteia.
(4) Structura abilitat cu elaborarea proiectului de buget din
cadrul ordonatorului de credite n calitate de beneficiar prevzut
la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana de urgen a Guvernului

nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu


modificrile i completrile ulterioare, va cuprinde n buget
sumele menionate la alin. (1) numai dac fia de fundamentare
a proiectului este avizat de Agenia de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit (APDRP), n cazul proiectelor finanate din
PNDR, i de Autoritatea de management pentru POP, pentru
cele finanate din POP, n cadrul cruia se propune la
finanare/se finaneaz proiectul respectiv.
(5) n cazul proiectelor propuse la finanare n anul bugetar
curent, dar ale cror contracte de finanare nu au fost ncheiate
cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP,
compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de
credite beneficiar prevzut la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
solicit, din partea departamentului/structurii responsabil/
responsabile cu propunerea la finanare a proiectului, note
justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueaz
nainte de data semnrii contractului de finanare.
(6) Notele justificative prevzute la alin. (5) vor cuprinde
informaii privind eligibilitatea cheltuielilor i necesitatea angajrii
acestora pentru implementarea proiectului.
Art. 2. (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a
proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui
la art. 16 i 26 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, repartizate pe ani, dup
caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor i se
aprob conform Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare, sau cu ocazia
rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la
alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 16 i 26 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, au obligaia s completeze fia de
fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat n cadrul
PNDR sau POP, conform anexei nr. 1, fr a mai solicita avizul
APDRP/Autoritii de management pentru POP.
(3) n cazul proiectelor propuse la finanare, dar ale cror
contracte de finanare nu au fost ncheiate cu
APDRP/Autoritatea
de
management
pentru
POP,
compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de
credite beneficiar solicit, din partea departamentului/structurii
responsabil/responsabile cu propunerea la finanare a
proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care
se efectueaz nainte de data semnrii contractului de finanare.
(4) Notele justificative prevzute la alin. (3) vor cuprinde
informaii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora
i necesitatea angajrii sumei respective pentru implementarea
proiectului.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au
obligaia s asigure integral i cu prioritate att sumele necesare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


implementrii proiectelor proprii propuse la finanare/finanate
n cadrul PNDR i POP, ct i pe cele necesare implementrii
proiectelor ai cror beneficiari sunt instituii publice locale
finanate integral/parial din bugetul local.
(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au
obligaia de a deschide i a repartiza creditele bugetare aferente
implementrii proiectelor finanate n cadrul PNDR sau POP, ai
cror beneficiari sunt instituiile publice din subordine finanate
integral din bugetul local, n termen de maximum 5 zile
lucrtoare de la data ncasrii sumelor transferate de autoritatea
de plat, pe baza solicitrii de finanare transmis de beneficiari.
(7) Beneficiarii prevzui la art. 16 i 26 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, au
obligaia ca la semnarea contractului de finanare s depun o
copie a formularului bugetar Fia proiectului, anex la bugetul
ordonatorului principal de credite, ntocmit n baza fiei de
fundamentare menionate la alin. (2), aferent proiectului
propus/aprobat la finanare n cadrul PNDR sau POP, semnat
de ordonatorul principal de credite.
Art. 3. Anexa nr. 1 este destinat fundamentrii
formularului bugetar privind proiectul finanat/propus la finanare
din fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, denumit n
continuare FEADR, i Fondul european pentru pescuit, denumit
n continuare FEP.
Art. 4. Sumele reprezentnd contravaloarea sprijinului
financiar FEGA i a contribuiei publice naionale totale aferente
PNDR i POP se cuprind la nivel de credite de angajament i
credite bugetare n anexa la bugetul Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale (MADR), n formularul referitor la finanarea
programelor politicilor comune agricole i de pescuit.
Art. 5. Sumele prevzute la art. 13 lit. e) i art. 22 lit. e) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, se cuprind n bugetul MADR, cu rol de
autoritate de management pentru PNDR i POP, conform
prevederilor art. 19, 23 i 31 din aceeai ordonan de urgen.
CAPITOLUL II
Fluxuri financiare
Art. 6. (1) Fondurile pentru cheltuielile aferente Fondului
european de garantare agricol, denumit n continuare FEGA,
prevzute n art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al
Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole
comune, se acoper integral din finanarea comunitar, dac au
fost efectuate n conformitate cu regulile comunitare din
domeniu i dac sunt efectuate de ctre Agenia de Pli i
Intervenie pentru Agricultur (APIA), agenia de pli acreditat.
(2) Plile lunare necesare pentru finanarea cheltuielilor
FEGA se efectueaz de ctre Comisia European, sub forma
rambursrilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA,
dup ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au
fost decontate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite
prin acte normative.
(3) Rambursrile lunare efectuate de Comisia European din
FEGA, reprezentnd fondurile pentru cheltuielile agricole, se
efectueaz pn n a treia zi lucrtoare din a doua lun care
urmeaz celei n care s-a efectuat plata de ctre APIA.
Art. 7. n situaia n care APIA nu poate efectua plile
ctre beneficiari de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite
prin acte normative la termenele stabilite de legislaia
comunitar, penalitile aferente plilor efectuate cu ntrziere
ctre beneficiari, declarate neeligibile la finanarea din FEGA,

17

n conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (CE)


nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al
Consiliului n ceea ce privete inerea evidenei conturilor de
ctre ageniile de pli, declaraiile de venituri i cheltuieli i
condiiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA i FEADR, se
suport de la bugetul de stat.
Art. 8. Contribuia comunitar pentru dezvoltare rural se
face n conformitate cu angajamentele bugetare comunitare i n
baza prevederilor PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei
Europene, n conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE)
nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European
pentru Dezvoltare Rural (FEADR).
Art. 9. Contribuia comunitar pentru FEP se face n
conformitate cu angajamentele bugetare comunitare i n baza
prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene
nr. C6664/2007, n conformitate cu prevederile art. 17 din
Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2007
privind Fondul European pentru Pescuit.
Art. 10. (1) Rambursrile efectuate de Comisia European
din FEGA, FEADR i FEP, reprezentnd contribuia financiar a
Comunitii Europene, se ncaseaz ntr-un cont analitic deschis
pe numele MADR, n cadrul contului de valut al Ministerului
Finanelor Publice, denumit n continuare MFP, deschis la Banca
Naional a Romniei.
(2) Sumele rambursate de Comisia European potrivit art. 9,
art. 18 alin. (1) i art. 28 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se
vireaz de MADR n contul de venituri ale bugetului de stat, n
termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncasrii.
Art. 11. (1) Beneficiarii publici i privai ai sprijinului
financiar acordat din FEGA pot solicita APIA plata unui avans
de la bugetul de stat, potrivit reglementrilor prevzute la art. 2
alin. (2) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i condiiilor i n
limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2.
(2) APIA are obligaia de a solicita beneficiarului o garanie
pentru acordarea avansului, la nivelul specificat n anexa nr. 2.
(3) APIA acord avansul numai dup constituirea garaniei
pentru returnarea avansului de ctre beneficiarul de avans care
are aceast obligaie.
(4) Beneficiarii privai vor constitui garania sub forma unei
scrisori de garanie bancar sau a unui depozit n numerar, prin
virarea sumei n contul 50.05.08 Sume de mandat i n depozit
reprezentnd garanii pentru acordarea de avansuri aferente
FEGA, deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie i
Contabilitate Public a Municipiului Bucureti. Emiterea
scrisorilor de garanie bancar se face de ctre bncile
autorizate de Banca Naional a Romniei, nscrise n Registrul
instituiilor de credit.
(5) Modelele scrisorilor de garanie bancar pentru
returnarea avansului sunt prezentate n anexele nr. 3a i 3b.
(6) Beneficiarii privai ai schemei de plat unic pe suprafa
pentru care au fost finalizate verificrile condiiilor de eligibilitate,
potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme
comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori n
cadrul politicii agricole comune i de instituire a anumitor
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE)
nr. 387/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.782/2003, i pentru care au fost emise decizii de plat

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

potrivit legislaiei naionale pot solicita acordarea unui avans,


potrivit reglementrilor prevzute la art. 101 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
(7) n cazul prevzut la alin. (6) APIA acord avansul fr
constituirea unei garanii sub forma scrisorii de garanie bancar
sau a unui depozit n numerar constituit n contul APIA deschis
la Trezoreria Statului.
Art. 12. (1) Beneficiarii publici i privai ai unui sprijin
pentru investiii finanat din FEADR pot solicita APDRP plata
unui avans n condiiile prevzute n art. 20 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Sumele reprezentnd avansuri acordate i nejustificate
pn la termenul prevzut la art. 20 alin. (5) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de
garanie i virarea sumelor n contul 54.04.05.32 Disponibil din
debite recuperate FEADR deschis pe numele APDRP la
Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului
Bucureti, care, la rndul su, le va restitui MADR astfel: n
contul 54.04.01.32 Disponibil din fonduri externe
nerambursabile FEADR componenta de finanare extern
nerambursabil din avans, n contul 54.04.02.32 Disponibil de
la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEADR
componenta de cofinanare i n contul 54.04.04.32 Disponibil
de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea
unor cheltuieli neeligibile FEADR diferena de 10% recuperat
n plus fa de avansul acordat.
(3) Sumele reprezentnd penalizarea prevzut n
contractele de finanare ncheiate de APDRP cu beneficiarii
pentru nerespectarea duratei maxime de execuie se vireaz de
beneficiari n contul 54.04.05.32 Disponibil din debite
recuperate FEADR, deschis pe numele APDRP la Activitatea
de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, n
maximum 10 zile lucrtoare calculate de la data primirii notificrii
de acceptare a modificrii contractului de finanare. APDRP
vireaz sumele ncasate n contul de venituri ale bugetului de
stat.
Art. 13. (1) APIA i APDRP transmit estimarea necesarului
de fonduri trimestrial, iar Autoritatea de management pentru
POP lunar la MADR, n baza previziunilor fluxurilor de numerar
privind plile, ntocmite conform modelelor prevzute n anexele
nr. 4, 5, 6 i 7.
(2) MADR transmite Unitii de coordonare a relaiilor
bugetare cu Uniunea European, denumit n continuare
UCRBUE, din cadrul MFP previziunile fondurilor externe
nerambursabile, aferente FEGA, FEADR i FEP, n vederea
estimrii poziiei financiare nete a Romniei n relaiile cu
Uniunea European.
(3) MADR transmite UCRBUE situaia sumelor
rambursate/ncasate de la Comisia European aferente FEGA,
FEADR i FEP, precum i situaia actualizat a alocrilor anuale
din aceste fonduri, stabilite de Comisia European pentru
Romnia, n vederea monitorizrii poziiei financiare nete a
Romniei n relaiile cu Uniunea European.
(4) Pe baza plilor efectuate de MADR, APIA i APDRP,
Direcia pentru coordonarea ageniilor de pli din cadrul APDRP
i Autoritatea de Certificare i Plat din cadrul MFP transmit
UCRBUE copiile declaraiilor de cheltuieli aferente FEGA,
FEADR i FEP, la termenele solicitate de Comisia European.
(5) Pe baza estimrilor comunicate de APIA, APDRP i
MADR, Direcia pentru coordonarea ageniilor de pli din cadrul
APDRP i Autoritatea de Certificare i Plat din cadrul MFP
transmit UCRBUE, n copie, previziunile sumelor de

ncasat/rambursat din FEGA, FEADR i FEP transmise Comisiei


Europene pentru anul n curs i pentru anul urmtor.
(6) Solicitarea de fonduri de ctre APIA, APDRP i
Autoritatea de management pentru POP de la MADR se va face
distinct pe axe, msuri i scheme de sprijin, pentru fondurile
externe nerambursabile acordate de Comisia European,
respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin
acte normative, conform modelelor prevzute n anexele nr. 8,
9 i 10.
(7) Solicitarea de fonduri de ctre APDRP de la MADR pentru
sumele necesare acoperirii plii taxei pe valoarea adugat
aferente livrrilor de bunuri, prestrilor de servicii i execuiei de
lucrri, finanate integral sau parial din contribuia financiar a
Uniunii Europene i/sau din cofinanarea aferent, acordate de
la bugetul de stat potrivit art. 13 lit. d) i e) din Ordonana de
urgen a Guvernului 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, ai
cror beneficiari sunt prevzui la art. 32 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului 74/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i n msura Asisten tehnic din cap. 16 Operaiuni
de asisten tehnic din PNDR, se va face distinct pe axe,
msuri i scheme de sprijin, conform formularului de solicitare
de fonduri din anexa nr. 11.
(8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentnd taxa
pe valoarea adugat dedus, conform art. 32 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, se va face n termen de 3 zile lucrtoare
de la data ncasrii acestora.
(9) MADR solicit MFP cererile de deschidere de credite
bugetare prevzute n bugetul propriu sau le solicit din alte
surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevzute
n anexele nr. 12, 13 i 14.
(10) APIA solicit APDRP, n baza declaraiei privind cererile
de pli compensatorii, sumele aferente schemelor i msurilor
FEADR i, n baza declaraiei privind cererile de pli naionale
directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil,
sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori n
cadrul politicii agricole comune, n vederea rambursrii la
MADR, conform modelelor prevzute n anexele nr. 15 i 16.
(11) APIA solicit APDRP, n baza declaraiei privind cererile
de pli compensatorii, sumele aferente schemelor i msurilor
FEADR i, n baza declaraiei privind cererile de pli naionale
directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil,
sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori n
cadrul politicii agricole comune, n vederea efecturii plilor
ctre beneficiari, conform modelelor prevzute n anexele nr. 17
i 18.
(12) Ulterior aprobrii de ctre MFP a cererii de deschidere
de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunic
ageniilor de pli, printr-o scrisoare de confirmare, conform
modelelor prezentate n anexele nr. 19 i 20, data i suma ce se
transfer n conturile deschise la Trezoreria Statului.
Art. 14. (1) n termen de 5 zile lucrtoare de la data
alimentrii conturilor, APDRP i MADR efectueaz plile ctre
beneficiari.
(2) n prima zi lucrtoare dup expirarea termenului prevzut
la alin. (1), APDRP va restitui sumele neutilizate n contul din
care au fost virate i va notifica n scris MADR, conform
modelului prezentat n anexa nr. 21.
Art. 15. (1) MADR, n calitate de autoritate competent
pentru organizarea, implementarea i funcionarea Reelei de
informaii contabile agricole (RICA), culege informaii contabile
de la exploataiile agricole, pe care le utilizeaz n elaborarea
de studii i analize economico-financiare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


(2) Finanarea cheltuielilor de nfiinare i susinere a
sistemelor informatice de contabilitate, conform art. 11 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, se suport din fonduri externe
nerambursabile FEGA i din alocaii bugetare, prin bugetul
MADR, sau din alte surse stabilite prin acte normative.
(3) Plile ctre furnizori, reprezentnd decontarea
cheltuielilor privind achiziii de bunuri, lucrri i servicii destinate
funcionrii RICA, se efectueaz de ctre MADR astfel: din
fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu aceast
destinaie de Comisia European, iar taxa pe valoarea adugat
din alocaii bugetare, reprezentnd cheltuieli, altele dect cele
eligibile, aferente FEGA.
(4) MADR solicit MFP sumele necesare efecturii plilor,
altele dect cele eligibile, respectiv taxa pe valoarea adugat
aferent bunurilor, lucrrilor i serviciilor achiziionate destinate
funcionrii RICA, conform anexei nr. 22.
CAPITOLUL III
Conturile aferente derulrii Fondului european de
garantare agricol, Fondului european agricol pentru
dezvoltare rural i Fondului european pentru pescuit i a
contribuiei publice naionale totale
Art. 16. (1) n vederea derulrii operaiunilor financiare
determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile
FEGA, FEADR i FEP, se deschid conturi distincte la Trezoreria
Statului.
(2) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea fondurilor externe
nerambursabile FEGA, FEADR i FEP, urmtoarele conturi:
a) contul 54.04.01.31 Disponibil din fonduri externe
nerambursabile FEGA;
b) contul 54.04.01.32 Disponibil din fonduri externe
nerambursabile FEADR;
c) contul 54.04.01.33 Disponibil din fonduri externe
nerambursabile FEP.
(3) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru
cofinanarea FEGA, FEADR i FEP, urmtoarele conturi:
a) contul 54.04.02.31 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse pentru cofinanare FEGA;
b) contul 54.04.02.32 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse pentru cofinanare FEADR;
c) contul 54.04.02.33 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse pentru cofinanare FEP.
(4) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada
de indisponibilitate a sumelor de la Comisia European aferente
FEGA, FEADR i FEP, urmtoarele conturi:
a) contul 54.04.03.31 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare FEGA;
b) contul 54.04.03.32 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare FEADR;
c) contul 54.04.03.33 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare FEP.
(5) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de

19

stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru
cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente celor 3 fonduri,
urmtoarele conturi:
a) contul 54.04.04.31 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile
FEGA;
b) contul 54.04.04.32 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile
FEADR;
c) contul 54.04.04.33 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile
FEP.
(6) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se
deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de recuperarea unor debite aprute n
gestionarea FEP, contul 54.04.05.33 Disponibil din debite
recuperate FEP.
(7) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se
deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru
cofinanarea FEGA, contul 54.04.02.31 Disponibil de la bugetul
de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEGA.
(8) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea fondurilor externe
nerambursabile FEGA, contul 54.04.01.31 Disponibil din
fonduri externe nerambursabile FEGA i, pentru derularea
operaiunilor financiare determinate de utilizarea de sume de la
bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe
perioada de indisponibilitate a fondurilor FEGA de la Comisia
European, contul 54.04.03.31 Disponibil de la bugetul de stat
sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare FEGA.
(9) Pe numele APIA i APDRP, ca ordonator secundar,
respectiv teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului,
pentru derularea operaiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse
stabilite prin acte normative pentru cofinanarea FEADR, cte
un cont 54.04.02.32 Disponibil de la bugetul de stat sau din alte
surse pentru cofinanare FEADR.
(10) Pe numele APIA i APDRP, ca ordonator secundar,
respectiv teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului,
pentru derularea operaiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse
stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a
fondurilor FEADR de la Comisia European, cte un cont
54.04.03.32 Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse
reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor
temporare FEADR.
(11) Pe numele APIA i APDRP, ca ordonator secundar,
respectiv teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului,
pentru derularea operaiunilor financiare determinate de
utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEADR, cte un
cont 54.04.01.32 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
FEADR.
(12) Pe numele APIA i al centrelor judeene ale APIA, ca
ordonatori secundar, respectiv teriari de credite, se deschid la
Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare
determinate de recuperarea unor debite aprute n gestionarea
FEGA i FEADR, urmtoarele conturi:
a) contul 54.04.05.31 Disponibil din debite recuperate
FEGA;
b) contul 54.04.05.32 Disponibil din debite recuperate
FEADR.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

(13) Pe numele APDRP, ca ordonator teriar de credite, se


deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de recuperarea unor debite aprute n
gestionarea FEADR, contul 54.04.05.32 Disponibil din debite
recuperate FEADR.
(14) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se
deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata
cheltuielilor, altele dect cele eligibile, contul 54.04.04.31
Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd
finanarea unor cheltuieli neeligibile FEGA.
(15) Pe numele APDRP, ca ordonator teriar de credite, se
deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata
cheltuielilor, altele dect cele eligibile, contul 54.04.04.32
Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd
finanarea unor cheltuieli neeligibile FEADR.
(16) Pe msura necesitilor, MADR, APIA i APDRP pot
deschide, cu avizul MFP, i alte conturi de disponibiliti analitice
n cadrul contului sintetic 54.04 Disponibil din fonduri externe
aferente Politicii agricole comune i cofinanarea/prefinanarea
acesteia.
Art. 17. (1) Pentru disponibilitile din asistena financiar
nerambursabil aflate n conturile MADR, APIA i APDRP,
precum i ale beneficiarilor Trezoreria Statului nu bonific
dobnda.
(2) Pentru efectuarea operaiunilor de ncasri i pli prin
conturile MADR, APIA i APDRP, precum i prin conturile
beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte
taxe.
Art. 18. (1) Plile aferente derulrii operaiunilor financiare
de implementare a schemelor de sprijin direct i msurilor
finanate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectueaz de
ctre APIA astfel:
beneficiarilor persoane fizice sumele li se vireaz n
conturi deschise la instituii financiar-bancare;
organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate
public i altor persoane juridice care nu se ncadreaz n
categoria operatorilor economici definii la pct. 6.1.1 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.235/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, n conturi deschise la instituii financiar-bancare;
instituiilor publice, ntr-un cont distinct de disponibil,
deschis la Trezoreria Statului; sumele ncasate n contul de
disponibil se utilizeaz pe rspunderea beneficiarilor, potrivit
reglementrilor legale n vigoare;
operatorilor economici organizai ca regii autonome,
societi sau companii naionale i societi comerciale, n
conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituii financiarbancare.
(2) Plile aferente derulrii proiectelor finanate din FEADR
i FEP se efectueaz de ctre APDRP i MADR astfel:
n conturi deschise la instituii financiar-bancare, pentru
beneficiarii persoane fizice;
n conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituii
financiar-bancare, pentru operatorii economici organizai ca regii
autonome, societi sau companii naionale i societi
comerciale;
n conturile de venituri ale bugetelor din care au fost
finanate proiectele, deschise la Trezoreria Statului, pentru

beneficiarii finanai integral din bugetul de stat sau bugetele


fondurilor speciale;
n conturile de disponibil prin care se gestioneaz
bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora, deschise la
Trezoreria Statului, pentru beneficiarii instituii publice finanate
integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul
de stat ori bugetele fondurilor speciale;
n conturile de venituri ale bugetelor locale deschise la
Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finanai integral din
bugetele locale;
n conturile de disponibil prin care se gestioneaz
bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora, deschise la
Trezoreria Statului, pentru beneficiarii entiti publice locale
finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la
bugetele locale.
Art. 19. Fluxurile financiare privind derularea fondurilor
nerambursabile FEGA, FEADR i FEP i a sumelor alocate de
la bugetul de stat de ctre APIA, APDRP i MADR prin conturile
deschise la Trezoreria Statului i Banca Naional a Romniei
sunt descrise n anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.
Art. 20. Prin ordin al ministrului agriculturi i dezvoltrii
rurale, cu avizul ministrului finanelor publice, se aprob
instruciuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanrii politicii agricole
comune i de pescuit provenite din FEGA, FEADR i FEP i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat.

TITLUL II
Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
de la Comunitatea European i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare i gestionare a datelor
necesare desfurrii politicii comune
n domeniul pescuitului i programului
de control, inspecie i supraveghere
n domeniul pescuitului
Art. 21. n bugetul MADR se cuprinde valoarea total a
proiectelor aferente Programului de colectare i gestionare a
datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul
pescuitului i Programului de control, inspecie i supraveghere
n domeniul pescuitului, respectiv:
a) sumele reprezentnd cofinanare public asigurat de la
bugetul de stat;
b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru
finanarea componentei reprezentnd fondurile externe
nerambursabile, numai pe perioada de indisponibilitate a
sumelor de la Comisia European;
c) sumele necesare finanrii costurilor aferente transferului
de fonduri din conturile MADR n scopul efecturii plilor;
d) sumele pentru acoperirea plii taxei pe valoarea
adugat, aferent livrrilor de bunuri, prestrilor de servicii i
execuiei de lucrri, finanate parial din contribuia financiar a
Uniunii Europene;
e) sumele necesare finanrii diferenelor nefavorabile de
curs valutar aferente operaiunilor efectuate de MADR.
Art. 22. (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a
proiectelor aferente Programului de colectare i gestionare a
datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul
pescuitului i Programului de control, inspecie i supraveghere
n domeniul pescuitului se cuprind n bugetul Ageniei Naionale
de Pescuit i Acvacultur, denumit n continuare ANPA, pe
toat perioada de implementare a acestora i se aprob pentru

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


anul bugetar curent cu ocazia aprobrii anuale a legii bugetului
de stat sau cu ocazia rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la
alin. (1), ANPA are obligaia de a completa fia de fundamentare
a proiectelor propuse la finanare aferente Programului de
colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii
comune n domeniul pescuitului i Programului de control,
inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, conform
anexei nr. 1.
(3) Anexa nr. 1 este destinat fundamentrii formularului
bugetar privind proiectul finanat/propus la finanare din fonduri
externe nerambursabile alocate prin Programul de colectare i
gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n
domeniul pescuitului i Programul de control, inspecie i
supraveghere n domeniul pescuitului.
Art. 23. (1) Solicitarea de fonduri se face de ANPA de la
MADR, pe surse de finanare, respectiv fonduri externe
nerambursabile i sume alocate de la bugetul de stat sau din
alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 24.
(2) MADR solicit MFP cererile de deschidere de credite
bugetare prevzute n bugetul propriu sau le solicit din alte
surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 25.
(3) Ulterior aprobrii de ctre MFP a cererii de deschidere
de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunic
ANPA, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului
prezentat n anexa nr. 26, data i suma ce se transfer n
conturile deschise la Trezoreria Statului.
Art. 24. (1) n vederea derulrii operaiunilor financiare
determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile
aferente celor dou programe, MADR i ANPA deschid conturi
distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele MADR i al ANPA, ca ordonator principal,
respectiv teriar de credite, pentru derularea fondurilor externe
nerambursabile aferente Programului de colectare i gestionare
a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul
pescuitului, se deschide cte un cont de disponibil la Trezoreria
Statului, i anume contul 54.06.01.41 Disponibil din fonduri
externe nerambursabile aferente altor instrumente Programul
naional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului. n
acest cont de disponibil ANPA va ncasa de la MADR
contravaloarea avansului de 50% din contribuia financiar
prevzut n decizia de aprobare a programului, primit de la
Comisia European, i va efectua pli ctre furnizorii de bunuri
i servicii pentru implementarea programului.
(3) Pe numele MADR i al ANPA, ca ordonator principal,
respectiv teriar de credite, pentru derularea fondurilor externe
nerambursabile aferente Programului de control, inspecie i
supraveghere n domeniul pescuitului, se deschide cte un cont
de disponibil la Trezoreria Statului, i anume contul 54.06.01.43
Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor
instrumente Programul de control, inspecie i supraveghere
n domeniul pescuitului. n acest cont de disponibil ANPA va
ncasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din
contribuia financiar prevzut n decizia de aprobare a
programului, primit de la Comisia European, i va efectua pli
ctre furnizorii de bunuri i servicii pentru implementarea
programului.
(4) Pe numele ANPA, ca ordonator teriar de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru
cofinanarea celor dou programe, conturile de disponibil
54.06.02.41 Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse

21

pentru cofinanare aferente altor instrumente Programul


naional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului i
54.06.02.43 Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse
pentru cofinanare aferente altor instrumente Programul de
control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului.
(5) Pe numele ANPA, ca ordonator teriar de credite, se
deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor
financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de
stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada
de indisponibilitate a sumelor de la Comisia European aferente
celor dou programe, conturile de disponibil 54.06.03.41
Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd
prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare
Programul naional pentru colectarea datelor din sectorul
pescuitului i 54.06.03.43 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare Programul de control, inspecie
i supraveghere n domeniul pescuitului.
(6) Pe numele MADR i al ANPA, ca ordonator principal,
respectiv teriar de credite, se deschid la Trezoreria Statului,
pentru derularea operaiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse
stabilite prin acte normative pentru cheltuieli, altele dect cele
eligibile, aferente celor dou programe, cte un cont de
disponibil 54.06.04.41 Disponibil de la bugetul de stat sau din
alte surse reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile
Programul naional pentru colectarea datelor din sectorul
pescuitului i 54.06.04.43 Disponibil de la bugetul de stat sau
din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile
Programul de control, inspecie i supraveghere n domeniul
pescuitului.
Art. 25. Pe msura ncasrii de la Comisia European a
rambursrilor reprezentnd pli intermediare i pli finale ale
celor dou programe, MADR vireaz sumele n conturile de
venituri ale bugetului de stat.
Art. 26. Fluxurile financiare privind derularea fondurilor
nerambursabile i a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru
implementarea celor dou programe prin conturile deschise la
Trezoreria Statului i Banca Naional a Romniei sunt descrise
n anexa nr. 27.
Art. 27. ANPA transmite UCRBUE din cadrul MFP situaia
alocrilor anuale stabilite de Comisia European pentru
Romnia, precum i a sumelor ncasate de la aceasta aferente
Programului de colectare i gestionare a datelor necesare
desfurrii politicii n domeniul pescuitului, respectiv
Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul
pescuitului.
Art. 28. Prin ordin al ministrului agriculturi i dezvoltrii
rurale, cu avizul ministrului finanelor publice, se aprob
instruciuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanrii Programului de
colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii
comune n domeniul pescuitului i a Programului de control,
inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului din fonduri
alocate de Comisia European, precum i de la bugetul de stat.
Art. 29. Anexele nr. 127 fac parte integrant din
prezentele norme metodologice.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEXA Nr. 11)
la normele metodologice

1) Anexa

nr. 1 este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

23
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Categoriile de ajutoare financiare acordate conform msurilor de pia i msurilor de informare i promovare
a produselor agricole finanate din Fondul european de garantare agricol (FEGA), limitele maxime privind acordarea
avansurilor i nivelul garaniilor
Condiiile de acordare, limitele maxime de acordare
a avansurilor i nivelul garaniilor

Nr.

Denumirea msurii

Legislaie comunitar

1.

Ajutorul financiar
destinat finanrii
programelor
operaionale
ale organizaiilor
de productori

Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din


21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE)
nr. 2.201/96 i (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului
n sectorul fructelor i legumelor

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar.
3. Valoarea avansului reprezint cuantumul
cheltuielilor pentru o perioad de 4 luni, ncepnd
din luna n care se depune cererea de avans.
4. Nivelul garaniei 110% din cuantumul
avansului acordat
5. Totalul avansurilor n cadrul unui an nu trebuie
s depeasc 80% din cuantumul ajutorului
aprobat iniial pentru programul operaional n
cauz.

2.

Restructurarea
i reconversia
plantaiilor
de vi-de-vie

Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din


29 aprilie 2008 privind organizarea comun a
pieei vitivinicole, de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE)
nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE)
nr. 1.290/2005 i a Regulamentului (CE)
nr. 3/2008 i de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 2.392/86 i a Regulamentului (CE)
nr. 1.493/1999; Regulamentul (CE) nr. 555/2008
al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea
comun a pieei vitivinicole n ceea ce privete
programele de sprijin, comerul cu rile tere,
potenialul de producie i privind controalele n
sectorul vitivinicol

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar.
3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul
financiar.
4. Nivelul garaniei 120% din cuantumul
avansului acordat
5. Avansul se acord nainte de executarea unei
anumite msuri, cu condiia ca execuia
respectivei msuri s fi nceput deja.
6. Beneficiarul avansului este obligat s execute
msura n 2 ani de la acordarea avansului. Durata
poate fi modificat prin hotrre a Guvernului n
urmtoarele situaii:
a) suprafeele implicate sunt cuprinse n zone
care au suferit calamiti naturale;
b) suprafeele au fost atestate de ctre un
organism recunoscut, implicat n probleme de
natur fitosanitar privind materialul sditor.

3.

Ajutor
pentru
procesarea
primar a inului
i cnepei
pentru fibre

Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din


5 februarie 2001 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000
al Consiliului privind organizarea comun
a pieelor n sectorul inului i cnepei pentru fibre

4.

Ajutor
pentru
stocarea privat
a untului
i smntnii

Regulamentul (CE) nr. 2.771/1999 al Comisiei din


16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999
al Consiliului privind msurile de intervenie
pe piaa untului i smntnii

1. Cererea de avans
2. Acordarea avansului va fi condiionat de
efectuarea verificrilor administrative i a
Declaraiei de producie, la faa locului,
stabilindu-se astfel ajutorul financiar.
3. Se pot acorda avansuri de 80% din ajutorul
financiar.
4. Nivelul garaniei constituite reprezint 35% din
cuantumul ajutorului financiar pentru fibrele lungi
de in, fibrele scurte de in i pentru fibrele de
cnep i 110% din cuantumul ajutorului financiar
acordat pentru fibrele scurte de in pentru care s-a
ncheiat contract de curare.
1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar
aferent unei zile-ton de stocare.
3. Se pot acorda avansuri pentru o perioad de
depozitare de 90 de zile.
4. Nivelul garaniei 110% din cuantumul
avansului acordat
5. Avansul se poate acorda o singur dat, dup
o perioad de stocare de 60 de zile.
6. Existena unui contract semnat n condiiile legii

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


Condiiile de acordare, limitele maxime de acordare
a avansurilor i nivelul garaniilor

Nr.

Denumirea msurii

Legislaie comunitar

5.

Acordarea
ajutorului
comunitar pentru
furnizarea
de lapte
n instituiile
colare

Regulamentul (CE) nr. 2.707/2000 al Comisiei din


11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999
al Consiliului privind acordarea de ajutoare
comunitare pentru furnizarea laptelui i a anumitor
produse lactate elevilor din instituiile colare

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar.
3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul
financiar.
4. Nivelul garaniei 110% din cuantumul
avansului acordat
5. n cazul unei cereri de avans efectuate de un
furnizor, Agenia de Pli i Intervenie pentru
Agricultur (APIA) poate plti avansul pe baza
cantitilor livrate, fr a pretinde documente
justificative. Furnizorul nainteaz APIA, n termen
de o lun de la plata avansului, documentele
necesare plii finale a ajutorului, exceptnd cazul
n care APIA a efectuat controlul.

6.

Acordarea
ajutorului
financiar
la cumprarea
de unt, unt
concentrat
sau smntn
de pe piaa
liber, destinate
fabricrii
produselor
de
patiserie,
ngheatei
i altor produse
alimentare

Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei din


9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al
Consiliului n ceea ce privete msurile de
comercializare a smntnii, untului i a untului
concentrat pe piaa comunitar

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar
pentru produsele eligibile, prin licitaie.
3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul
financiar pentru produsele eligibile.
4. Nivelul garaniei se stabilete de ctre Comisia
European.
5. Beneficiarul va semna un angajament prin care
se oblig ca produsele eligibile s fie ncorporate
ntr-un produs finit, n termen de 4 luni de la
ncheierea licitaiei.
6. n produsele eligibile s fie ncorporai
marcatori.

7.

Stocare privat
de carne de porc

Regulamentul (CEE) nr. 3.444/90 al Comisiei din


27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor
detaliate de acordare a ajutorului pentru
depozitarea n regim privat a crnii de porc

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar
aferent unei zile-ton de stocare.
3. Se poate acorda avans reprezentnd valoarea
ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de
stocare.
4. Nivelul garaniei 120% din cuantumul
avansului acordat
5. Se acord avans dup 3 luni de stocare
contractual.
6. Existena unui contract semnat n condiiile legii

8.

Stocare privat
de carne
de bovin

Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei din


2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului
n ceea ce privete ajutoarele pentru depozitarea
privat n sectorul crnii de vit i mnzat

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar
aferent unei zile-ton de stocare.
3. Se poate acorda avans reprezentnd valoarea
ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de
stocare.
4. Nivelul garaniei 120% din cuantumul
avansului acordat
5. Se acord avans dup 3 luni de stocare
contractual.
6. Existena unui contract semnat n condiiile legii

9.

Stocare privat
de carne de oaie
i capr

Regulamentul (CEE) nr. 3.446/90 al Comisiei din


27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor de
acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privat
n sectorul crnii de oaie i de capr

1. Cererea de avans
2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar
aferent unei zile-ton de stocare.
3. Se poate acorda avans reprezentnd valoarea
ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de
stocare.
4. Nivelul garaniei 120% din cuantumul
avansului acordat
5. Se acord avans dup 3 luni de stocare
contractual.
6. Existena unui contract semnat n condiiile legii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

25

Condiiile de acordare, limitele maxime de acordare


a avansurilor i nivelul garaniilor

Nr.

Denumirea msurii

Legislaie comunitar

10.

Ajutorul
de restructurare
pentru industria
zahrului

Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din


20 februarie 2006 de instituire a unui regim
temporar de restructurare a industriei zahrului n
Comunitatea European i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind
finanarea politicii agricole comune

1. Cererea de avans. Se consider plat n avans


situaia n care orice plat se efectueaz la o dat
calendaristic anterioar datei finalizrii planului
de restructurare.
2. Cuantumul ajutorului de restructurare per tona
de cot la care se renun este stabilit de art. 5
din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006,
n funcie de dezasamblarea instalaiilor, pe ani
comerciali.
3. Se poate acorda avans astfel: 40% din ajutorul
de restructurare per ton de cot la care se
renun i se acord n luna iunie a anului de
comercializare n care se renun la cot; i 60%
din ajutorul de restructurare per ton de cot la
care se renun i se acord n luna februarie a
anului de comercializare urmtor.
4. Nivelul garaniei 120% din cuantumul
avansului acordat

11.

Furnizare
de alimente din
stocurile
de
intervenie
pentru cele mai
defavorizate
persoane
din Romnia

Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al Comisiei


din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a furnizrii de alimente din
stocurile de intervenie pentru persoanele cele
mai defavorizate din Comunitate, astfel cum a fost
modificat i completat prin Regulamentul (CE)
nr. 1.127/2007

1. Cererea de avans
2. Existena unui contract semnat n condiiile legii
3. Se poate acorda un avans de 100% din ajutorul
financiar acordat de Comisia European.
4. Nivelul garaniei 110% din valoarea total
cuprins n ofert

12.

Aciuni
de informare
i promovare
pentru produsele
agricole pe piaa
intern i n ri
tere

Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din


17 decembrie 2007 privind aciunile de informare
i promovare pentru produsele agricole pe piaa
intern i n ri tere;
Regulamentul (CE)
nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind aciunile de
informare i promovare pentru produsele agricole
pe piaa intern i n rile tere; Regulamentul
(CEE) nr. 2.220/1985 al Comisiei din 22 iulie 1985
de stabilire a normelor comune de aplicare a
regimului de garanii pentru produsele agricole, cu
modificrile i completrile ulterioare

1. Cererea de avans
2. Existena unui contract semnat n condiiile
legii, dup constituirea garaniei de bun execuie
n cuantum de 15% din contribuia financiar
maxim anual a Comunitii i a statelor membre
n cauz, destinat s garanteze buna executare
a contractului. Dac organizaia contractant este
un organism de drept public sau dac acesta
acioneaz sub tutela unui astfel de organism, o
garanie scris din partea autoritii tutelare care
s acopere procentajul mai sus menionat poate
s fie acceptat de ctre APIA, att timp ct
autoritatea tutelar se angajeaz s vegheze la
executarea corect a obligaiilor asumate i s
verifice c sumele primite sunt adecvat utilizate
pentru executarea obligaiilor asumate.
3. Se va stabili contribuia comunitar i naional
anual.
4. Se poate acorda un avans de 30% din suma
contribuiei comunitare i naionale anuale.
5. Nivelul garaniei 110% din cuantumul
avansului acordat. n cazul beneficiarilor publici,
APIA poate accepta o garanie scris din partea
autoritii ierarhice superioare acestora, n
conformitate cu dispoziiile n vigoare, cu condiia
ca autoritatea respectiv s se angajeze s
plteasc suma acoperit de garanie, n cazul n
care avansul pltit nu a fost justificat.
6. Modelul scrisorilor de garanie este cel prevzut
n regulamentele specifice.

26
Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


Denumirea msurii

Legislaie comunitar

Condiiile de acordare, limitele maxime de acordare


a avansurilor i nivelul garaniilor

13.

Restituiri
la exportul
de produse
agricole

Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din


7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de
aplicare a sistemului de restituiri la export pentru
produsele agricole;
Regulamentul (CEE)
nr. 2.220/1985, cu modificrile i completrile
ulterioare.

1. Cererea de avans
2. Se pot acorda avansuri de pn la 100% din
valoarea restituirii la exportul de produse agricole
solicitat.
3. Nivelul garaniei 110% din cuantumul
avansului

14.

Promovarea
vinurilor
pe pieele rilor
tere
n campaniile
viticole
2008/2009
2012/2013

Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din


22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri
comune a pieelor agricole i privind dispoziii
specifice referitoare la anumite produse agricole
(Regulamentul unic OCP), cu modificrile i
completrile ulterioare;
Regulamentul (CE)
nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comun
a pieei vitivinicole n ceea ce privete programele
de sprijin, comerul cu rile tere, potenialul de
producie i privind controalele n sectorul
vitivinicol; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985, cu
modificrile i completrile ulterioare.

1. Cererea de avans
2. Existena unui contract semnat n condiiile
legii, dup constituirea garaniei de bun execuie
n cuantum de 2% din valoarea total a sprijinului
financiar comunitar i naional.
3. Se va stabili contribuia comunitar i naional
anual.
4. Se poate acorda un avans de pn la 100% din
suma contribuiei comunitare i naionale anuale.
5. Nivelul garaniei 110% din cuantumul
avansului acordat

ANEXA Nr. 3a
la normele metodologice

Scrisoare de garanie bancar


Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX
Cu privire la Cererea pentru .....................................................................*) nr. .............., depus la Agenia de Pli
i Intervenie pentru Agricultur Centrul Judeean .................... de ctre ........................................................, str. ....................
nr. ......., localitatea .................... judeul ................................, nr. de nregistrare la registrul comerului ............................,
CUI ....................... (operatorul economic), i n conformitate cu dispoziiile regulamentelor europene ........................, operatorul
economic este obligat s furnizeze o garanie bancar reprezentnd ..... % din suma solicitat.
Pentru aceasta, n conformitate cu cele mai sus artate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercial ...................,
str. ..............nr. ...., nr. de nregistrare la registrul comerului, CUI ........................., noi, Banca .............................., Sucursala
...................................., str. ............................ nr. ........, nr. de nregistrare la registrul comerului, .................., CUI .......................,
ne angajm irevocabil i necondiionat s pltim n favoarea Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pn la concurena
sumei de maximum ................ (n litere .....................) lei, orice sum cerut de dumneavoastr la prima cerere scris, prezentat
n original, semnat i tampilat, cerere de executare prezentat n cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanie
bancar, nsoit de declaraia dumneavoastr cu privire la faptul c operatorul economic ......................................... nu i-a ndeplinit
total sau parial obligaiile asumate conform regulamentelor menionate ....................., cu precizarea obligaiei nendeplinite.
Plata se va efectua de ctre noi n contul dumneavoastr nr. 50.05.08, deschis la Direcia de Trezorerie i Contabilitate
Public a Municipiului Bucureti, la primirea solicitrii dumneavoastr, prezentat la ghieele noastre, fr nicio amnare,
contestaie sau necesitate a prezentrii unor dovezi suplimentare, n decurs de 30 de zile de la primirea sa.
Aceasta garanie este valabil pn la data de ............, dat la care, dac nu s-a primit de la Agenia de Pli i Intervenie
pentru Agricultur nicio solicitare strict conform cu termenii i condiiile prezentei scrisori, aceasta devine nul, indiferent dac
originalul ne este restituit sau nu.
Orice plat efectuat de banc n condiiile prezentei scrisori de garanie bancar va reduce angajamentul bncii cu
valoarea acestei pli.
n situaiile n care prile sunt de acord s modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ...,
care au efecte asupra angajamentului bncii, garania se va putea modifica numai cu acordul Bncii ....................................... .
Restituirea originalului scrisorii de garanie bancar de ctre dumneavoastr direct ctre banca emitent nainte de
expirarea valabilitii sale va elibera banca de obligaiile asumate.
Prezenta scrisoare de garanie bancar este supus Publicaiei 458 a CC CCI Paris i este guvernat de legea romn,
locul de judecat fiind municipiul Bucureti.
Semnturi autorizate: ......................................

*) Se specific programul/msura/aciunea/campania/perioada de desfurare.

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

ANEXA Nr. 3b
la normele metodologice

Scrisoare de garanie bancar


Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX
Cu privire la buna executare a Contractului de punere n aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieele rilor
tere ............................., ce urmeaz a fi ncheiat ntre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i Societatea Comercial
............................., str. ............ nr. ......., localitatea ...................., judeul ................................, nr. de nregistrare la registrul
comerului............................, CUI ....................... (operatorul economic), i n conformitate cu dispoziiile regulamentelor europene
de profil, operatorul economic este obligat s furnizeze o garanie bancar de bun execuie.
Pentru aceasta, n conformitate cu cele mai sus artate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercial ...................,
str. ............... nr. ...., nr. de nregistrare la registrul comerului, CUI ........................., noi, Banca .............................., Sucursala
...................................., str. ............................ nr. ........, nr. de nregistrare la registrul comerului,.................., CUI.......................,
ne angajm irevocabil i necondiionat s pltim n favoarea Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pn la concurena
sumei de maximum ................ (n litere .........) lei (RON) orice sum cerut de dumneavoastr la prima cerere scris, prezentat
n original, semnat i tampilat, cerere de executare prezentat n cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanie
bancar, nsoit de declaraia dumneavoastr cu privire la faptul c operatorul economic ..................................... nu i-a ndeplinit
total sau parial obligaiile asumate conform Contractului de punere n aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieele
rilor tere ......................................., cu precizarea obligaiei nendeplinite.
Plata se va efectua de ctre noi n contul dumneavoastr nr. 50.05.08, deschis la Direcia de Trezorerie i Contabilitate
Public a Municipiului Bucureti, la primirea solicitrii dumneavoastr, prezentat la ghieele noastre, fr nicio amnare,
contestaie sau necesitate a prezentrii unor dovezi suplimentare, n decurs de 30 de zile de la primirea sa.
Aceast garanie este valabil pn la data de ..................., dat la care, dac nu s-a primit de la Agenia de Pli i
Intervenie pentru Agricultur nicio solicitare strict conform cu termenii i condiiile prezentei scrisori, aceasta devine nul, indiferent
dac originalul ne este restituit sau nu.
Orice plat efectuat de banc n cadrul prezentei scrisori de garanie va reduce angajamentul bncii cu valoarea acestei
pli.
n situaiile n care prile sunt de acord s modifice unele prevederi din Contractul de punere n aplicare a programului
de promovare a vinurilor pe pieele rilor tere ........................................, care au efecte asupra angajamentului bncii, garania
se va putea modifica numai cu acordul Bncii ..................... .
Restituirea originalului scrisorii de garanie de ctre dumneavoastr direct ctre banca emitent nainte de expirarea
valabilitii sale va elibera banca de obligaiile asumate.
Prezenta scrisoare de garanie este supus Publicaiei 458 a CCI Paris i este guvernat de legea romn, locul de
judecat fiind municipiul Bucureti.
Semnturi autorizate: ....................................
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Nr. ......./..............
Previziuni trimestriale de necesar de fonduri din Fondul european de garantare agricol (FEGA)/
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) pentru perioada de la ............ la ...............
lei
Luna 1

Luna 2

Luna 3

.....

Schem/Msur

Schema/Msura 1
Schema/Msura 2
Schema/Msura 3
Schema/Msura 4
.......................
Schema/Msura n
Total
TOTAL GENERAL:

ntocmit ..............................
Data ...................................
Control financiar preventiv propriu,
.........................................................
Directorul general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur,
......................................... .
(semntura i tampila)

Luna 12

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit


Nr. .........../.................
Previziunea fluxului de numerar privind plile pe trimestrul ......
lei
Luna

Luna

Luna

Total trim. ..

Axe/Msuri
CE

111 Formare profesional, informare i difuzare cunotine


112 Instalarea tinerilor agricultori
113 Pensionarea timpurie a fermierilor i a muncitorilor agricoli
114 Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan
121 Modernizarea exploataiilor agricole
122 mbuntirea valorii economice a pdurii
123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
125 Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii
i silviculturii
141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten
142 Sprijin pentru nfiinarea grupurilor de productori
Total axa 1 mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i silvic
211 Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap
natural din zona montan
212 Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele dect
zonele montane
213 Pli Natura 2000
214 Pli de agromediu
221 Prima mpdurire a terenurilor agricole
223 Prima mpdurire a terenurilor nonagricole
224 Pli Natura 2000 Pduri
Total axa 2 mbuntirea mediului i peisajului
311, 312 Diversificarea activitilor nonagricole i crearea i dezvoltarea
de microntreprinderi
313 ncurajarea activitilor turistice
322, 323 Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea i mbuntirea
motenirii rurale
341 Dobndire de competene, animare i implementare a strategiilor de
dezvoltare local
Total axa 3 Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei
rurale
41 Implementarea strategiilor de dezvoltare local
411 Creterea competitivitii sectoarelor agricole i forestiere
413 Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale

BS

CE

BS

CE

BS

CE

BS

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


Luna

Luna

Luna

Total trim. ..

Axe/Msuri
CE

BS

CE

BS

CE

BS

CE

BS

421 Implementarea proiectelor de cooperare


431 Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de
competene i animarea teritoriului
Total axa 4 Leader
Msura 511 Asistena tehnic Programul Naional de Dezvoltare Rural
20072013, din care:
Asisten tehnic cheltuieli directe
Msura 611 Pli complementare directe
TOTAL:

ntocmit la data de:


Vizat
Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,
..................................................
(semntura)

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit


Nr. .........../.................
Previziunea fluxului de numerar privind plile pe trimestrul .....
euro
Luna

Luna

Luna

Total trim. ..

Axe/Msuri
CE

111 Formare profesional, informare i difuzare cunotine


112 Instalarea tinerilor agricultori
113 Pensionarea timpurie a fermierilor i a muncitorilor agricoli
114 Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan
121 Modernizarea exploataiilor agricole
122 mbuntirea valorii economice a pdurii
123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
125 Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii
i silviculturii
141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten
142 Sprijin pentru nfiinarea grupurilor de productori
Total axa 1 mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i silvic
211 Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap
natural din zona montan
212 Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele dect
zonele montane
213 Pli Natura 2000

BS

CE

BS

CE

BS

CE

BS

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


Luna

Luna

Luna

Total trim. ..

Axe/Msuri
CE

BS

CE

BS

214 Pli de agromediu


221 Prima mpdurire a terenurilor agricole
223 Prima mpdurire a terenurilor nonagricole
224 Pli Natura 2000 Pduri
Total axa 2 mbuntirea mediului i peisajului
311, 312 Diversificarea activitilor nonagricole i crearea i dezvoltarea
de microntreprinderi
313 ncurajarea activitilor turistice
322, 323 Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea i mbuntirea
motenirii rurale
341 Dobndire de competene, animare i implementare a strategiilor de
dezvoltare local
Total axa 3 Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei
rurale
41 Implementarea strategiilor de dezvoltare local
411 Creterea competitivitii sectoarelor agricole i forestiere
413 Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale
421 Implementarea proiectelor de cooperare
431 Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de
competene i animarea teritoriului
Total axa 4 Leader
Msura 511 Asistena tehnic Programul Naional de Dezvoltare Rural
20072013, din care:
Asisten tehnic cheltuieli directe
Msura 611 Pli complementare directe
TOTAL:

ntocmit la data de:

Vizat

Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,


..................................................
(semntura)

CE

BS

CE

BS

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Direcia general pescuit Autoritatea de management pentru POP
Nr. .........................
Previziune privind plile de efectuat ctre beneficiarii Programului operaional pentru pescuit (POP) n luna ........
lei

Nr.
crt.

Alocri
bugetare n
anul ........

Axe/Msuri

Msura 1.1. Sprijin public pentru ncetarea permanent


a activitii navelor de pescuit
Msura 1.2. Sprijin public pentru ncetarea temporar
a activitilor de pescuit
Msura 1.3. Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate

Msura 1.4. Pescuitul costier la scar mic

Msura 1.5. Compensaii socioeconomice

Total axa 1 Msuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

Msura 2.1. Investiii productive n acvacultur

Msura 2.2. Msuri de acva-mediu

Msura 2.3. Msuri de sntate public

10

Msura 2.4. Msuri de sntate animal

11

Msura 2.5. Pescuit n apele interioare

12

Msura 2.6. Investiii n procesare i marketing

13

14

Total axa 2 Acvacultura, pescuitul n apele interioare,


procesarea i marketingul produselor obinute din pescuit
i acvacultur
Msura 3.1. Aciuni colective

15

Msura 3.2. Protecia i dezvoltarea faunei i florei slbatice

16

Msura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare i adposturi

17

Msura 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de promovare

18

Msura 3.5. Proiecte-pilot

19

Total axa 3 Msuri de interes comun

20

Msura 4.1. Selectarea grupurilor locale

21

Submsura 4.1.a. Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor publicprivat i elaborarea strategiilor locale integrate
Submsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale

22

Valoare
Sume achitate
contractat pe cumulat de la
anul ........
nceputul anului

integrate
23

Msura 4.2. Sprijin pentru aciuni de cooperare ntre grupurile


locale

24

Total axa 4 Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti

25

TOTAL:

ntocmit la data de:


Vizat
Directorul general al Autoritii de management pentru POP,
..................................................
(semntura i tampila)

Pli estimate
pe luna .........

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Nr. .........../............
Solicitare fonduri nr. .........../data .................
Ctre
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
V transmitem alturat situaia centralizatoare n vederea solicitrii sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse,
reprezentnd sprijin financiar/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile, i a celor reprezentnd finanarea Comisiei Europene,
aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), n sum
total de ........... lei.
Suma total se compune din:
lei

Nr.
crt.

Denumirea
schemei/msurii

Sume alocate
pe perioada
de indisponibilitate
a fondurilor externe
FEADR
(lei)

Sprijin financiar
FEGA
(lei)

Cofinanare
FEGA/FEADR
(lei)

Cheltuieli, altele dect


cele eligibile FEGA
(lei)

Finanare CE
FEGA
(lei)

Suma total
(lei)

1.
2.
...

......

n.
TOTAL:

V rugm s ne aprobai alimentarea contului cu sumele mai sus menionate.


Control financiar preventiv propriu,

Control financiar preventiv delegat,


Directorul general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur,


................................................................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit


Nr. ........./..............
Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor
n vederea efecturii plilor ctre beneficiarii Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) din fonduri publice
nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Agenia
de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, v rugm s dispunei alimentarea cu fonduri reprezentnd finanarea de la Comisia
European i de la bugetul de stat a proiectelor finanate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR).
Subsemnatul, ........................................, director general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, declar
(numele i prenumele)

prin prezenta c totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:

Axa/Msura

111 Formare profesional, informare i difuzare cunotine


112 Instalarea tinerilor agricultori
113 Pensionarea timpurie a fermierilor i a muncitorilor agricoli

lei

euro

Contribuie public

Contribuie public

Total

CE

BS

Total

CE

BS

33

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


1

114 Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan


121 Modernizarea exploataiilor agricole
122 mbuntirea valorii economice a pdurii
123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
125 Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii
i a silviculturii
141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten
142 Sprijin pentru nfiinarea grupurilor de productori
Total axa 1 mbuntirea competitivitii sectorului agricol i
silvic
211 Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu
handicap natural din zona montan
212 Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele
dect zonele montane
213 Pli Natura 2000
214 Pli de agromediu
221 Prima mpdurire a terenurilor agricole
223 Prima mpdurire a terenurilor nonagricole
224 Pli Natura 2000 pduri
Total axa 2 mbuntirea mediului i peisajului
311312 Diversificarea activitilor nonagricole i crearea i
dezvoltarea de microntreprinderi
313 ncurajarea activitilor turistice
321 Servicii de baz pentru economie
322, 323 Renovarea, dezvoltarea satelor i mbuntirea
motenirii rurale
341 Dobndire de competene, animare i implementare a
strategiilor de dezvoltare local
Total axa 3 Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea
economiei rurale
41 Implementarea strategiilor de dezvoltare local
411 Creterea competitivitii sectoarelor agricole i forestiere
413 Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale
421 Implementarea proiectelor de cooperare

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


1

431 Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de


competene i animarea teritoriului
Total axa 4 Leader
Msura 511 Asisten tehnic PNDR 20072013, din care:
Asisten tehnic cheltuieli directe
Msura 611 Pli complementare directe
TOTAL GENERAL:

Control financiar preventiv delegat,


............................................

Control financiar preventiv propriu,


...........................
Avizat
Directorul Direciei pli proiecte,
..................................

ntocmit
eful Serviciului autorizare pli,
.............................

Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,


.......................
(semntura i tampila)

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Direcia general pescuit Autoritatea de management pentru POP
Nr. ............../...............
Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor
n vederea efecturii plilor ctre beneficiarii Programului operaional pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile,
n conformitate cu sumele previzionate a fi pltite i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Autoritatea de
management al Programului operaional pentru pescuit,
avnd n vedere soldul la 25 .......... (se va meniona luna) al conturilor:
54.04.01.33 Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP n sum de .............................. lei; i
54.04.02.33 Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanarea FEP, n sum de.............................. lei,
v rugm s dispunei alimentarea cu:
suma de .............................. lei, reprezentnd finanarea de la Comisia European;
suma de ...............................lei, reprezentnd cofinanarea de la bugetul de stat;
suma de .................................lei, reprezentnd cheltuieli, altele dect cele eligibile;
suma de .................................lei, reprezentnd sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de
indisponibilitate a fondurilor comunitare.
lei
Contribuie public

Axa/Msura

Msura 1.1. Sprijin public pentru ncetarea permanent a activitii navelor de pescuit
Msura 1.2. Sprijin public pentru ncetarea temporar a activitilor de pescuit
Msura 1.3. Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate
Msura 1.4. Pescuitul costier la scar mic

Total

CE

BS

35

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


1

Msura 1.5. Compensaii socioeconomice


Total axa 1 Msuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
Msura 2.1. Investiii productive n acvacultur
Msura 2.2. Msuri de acva-mediu
Msura 2.3. Msuri de sntate public
Msura 2.4. Msuri de sntate animal
Msura 2.5. Pescuit n apele interioare
Msura 2.6. Investiii n procesare i marketing
Total axa 2 Acvacultura, pescuitul n apele interioare, procesarea i marketingul produselor
obinute din pescuit i acvacultur
Msura 3.1. Aciuni colective
Msura 3.2. Protecia i dezvoltarea faunei i florei slbatice
Msura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare i adposturi
Msura 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de promovare
Msura 3.5. Proiecte-pilot
Total axa 3 Msuri de interes comun
Msura 4.1. Selectarea grupurilor locale
Submsura 4.1.a. Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor public-privat i elaborarea strategiilor
locale integrate
Submsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale integrate
Msura 4.2. Sprijin pentru aciuni de cooperare ntre grupurile locale
Total axa 4 Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti
TOTAL GENERAL:

ntocmit
Expert al Serviciului declaraii cheltuieli,

Avizat
ef al Serviciului declaraii cheltuieli,
..

Directorul general al Autoritii de management pentru POP,


.
(semntura i tampila)

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit


Nr. ........./..............
Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii plii TVA aferente proiectelor finanate
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR)
n vederea efecturii plilor ctre beneficiarii Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) din fonduri publice
nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Agenia
de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, v rugm s dispunei alimentarea cu fonduri reprezentnd rambursarea TVA
beneficiarilor prevzui la art. 32 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor
necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul
pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului
de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru proiectele finanate din FEADR.
Subsemnatul, .................................................., director general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,
(numele i prenumele)

declar prin prezenta c totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor i TVA aferent acestor cheltuieli este:
lei
Contribuie public

Axa/Msura

Cheltuieli eligibile

TVA aferent
cheltuielilor eligibile

111 Formare profesional, informare i difuzare cunotine


114 Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan
122 mbuntirea valorii economice a pdurii
125 Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i a silviculturii
Total axa 1 mbuntirea competitivitii sectorului agricol i silvic
313 ncurajarea activitilor turistice
322, 323 Renovarea, dezvoltarea satelor i mbuntirea motenirii rurale
Total axa 3 Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei rurale
411 Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier
413 Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale
421 Implementarea proiectelor de cooperare
431 Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de competene i animarea
teritoriului
Total axa 4 Leader
Msura 511 Asisten tehnic PNDR 20072013
TOTAL GENERAL:

Control financiar preventiv propriu,


...........................
Avizat
Directorul Direciei pli proiecte,
.......................

Control financiar preventiv delegat,


..........................
ntocmit
eful Serviciului autorizare pli,
.............................

Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,


.......................
(semntura i tampila)

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ........./..................
Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordarea sprijinului financiar/cofinanare/cheltuieli,
altele dect cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA)/Fondului european agricol
pentru dezvoltare rural (FEADR)
n vederea efecturii plilor ctre beneficiari din fonduri publice nerambursabile, aferente fondurilor FEGA/FEADR, n
conformitate cu sumele autorizate la plat de ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur, v rugm s dispunei
alimentarea cu suma total de ................. lei.
Suma total se compune din:

Nr.
crt.

Denumirea
schemei/msurii

Sprijin financiar FEGA


(lei)

Sume alocate pe
perioada de
indisponibilitate a
fondurilor externe
FEADR
(lei)

Cofinanare
FEGA/FEADR
(lei)

Cheltuieli, altele dect


cele eligibile FEGA
(lei)

Suma total
(lei)

1.
2.
...

...........

n.
TOTAL:

ntocmit
Avizat
Director general,
............................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ............./...............
Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR)
(sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile)
n vederea efecturii plilor ctre beneficiarii Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) din fonduri publice
nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Agenia
de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, v rugm s dispunei alimentarea cu credite bugetare reprezentnd cofinanare/sume
alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente FEADR, n sum total
de .................. lei.

Axa/Msura

Sume alocate pe
perioada de
indisponibilitate a
fondurilor externe
(lei)

111 Formare profesional i aciuni de informare


112 Instalarea tinerilor agricultori
113 Pensionarea timpurie
114 Utilizarea serviciilor de consiliere
115 Crearea de servicii de consultan
121 Modernizarea exploataiilor agricole
122 mbuntirea valorii economice a pdurii

Cofinanare buget
Cheltuieli, altele
de stat
dect cele eligibile
(lei)
(lei)
3

Suma total
(lei)

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


1

123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i


forestiere
124 Noi produse, procese i tehnologii
125 Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea
sectoarelor agricol i forestier
126 Revigorarea potenialului produciei agricole distruse
de dezastre naturale i introducerea aciunilor adecvate de
prevenire
131 Ajutorarea fermierilor s adopte standardele cerute
prin legislaia comunitar
132 Sprijinirea fermierilor care particip la schemele de
calitate a alimentelor
133 Activiti de promovare i informare
141 Sprijin pentru susinerea fermelor de semisubzisten
142 Grupurile de productori
Total axa 1 mbuntirea competitivitii sectorului agricol
i silvic
211 Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu
handicap natural din zona montan
212 Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap,
altele dect zonele montane
213 Pli Natura 2000
214 Pli de agromediu
215 Pli pentru bunstarea animalelor
216 Investiii neproductive
221 Prima mpdurire a terenurilor agricole
222 Prima nfiinare de sisteme agroforestiere pe terenuri
agricole
223 Prima mpdurire a terenurilor nonagricole
224 Pli Natura 2000 Pduri
225 Pli pentru protejarea mediului forestier
226 Refacerea potenialului forestier i introducerea
aciunilor preventive
227 Investiii neproductive forestiere
Total axa 2 mbuntirea mediului i peisajului
311 Diversificarea activitilor nonagricole
312 Crearea i dezvoltarea microntreprinderilor
313 ncurajarea activitilor turistice
321 Servicii de baz pentru economie
322 Renovarea i dezvoltarea satelor
323 Conservarea i mbuntirea motenirii rurale
331 Instruire/formare i informare
341 Msura de dobndire de abiliti i animare
Total axa 3 Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea
economiei rurale
411 Competitivitate
412 Mediul nconjurtor/managementul terenurilor
413 Calitatea vieii/diversificare
421 Cooperare

39

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


1

431 Costuri curente, dobndirea de cunotine, animare


Total axa 4 Leader
Msura 511 Asisten tehnic PNDR 20072013, din
care:
Asisten tehnic cheltuieli eligibile
Msura 611 Pli complementare directe
TOTAL GENERAL:

ntocmit
Avizat
Director general,
.................................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ............./...............
Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor din Fondul european pentru pescuit (FEP)
(prefinanare/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile)
n vederea efecturii plilor ctre beneficiarii Programului operaional pentru pescuit (POP) din fonduri publice
nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR), v rugm s dispunei alimentarea cu credite bugetare reprezentnd cofinanare/sume
alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente FEP n sum total de
.................. lei.
Axa/Msura

Sume alocate pe perioada


de indisponibilitate
a fondurilor externe
(lei)

Cofinanare
(lei)

Cheltuieli,
altele dect
cele eligibile
(lei)

Suma
total
(lei)

Msura 1.1. Sprijin public pentru ncetarea permanent a


activitii navelor de pescuit
Msura 1.2. Sprijin public pentru ncetarea temporar a
activitilor de pescuit
Msura 1.3. Investiii la bordul navelor de pescuit i
selectivitate
Msura 1.4. Pescuitul costier la scar mic
Msura 1.5. Compensaii socioeconomice
Total axa 1 Msuri de adaptare a flotei de pescuit
comunitare
Msura 2.1. Investiii productive n acvacultur
Msura 2.2. Msuri de acva-mediu
Msura 2.3. Msuri de sntate public
Msura 2.4. Msuri de sntate animal
Msura 2.5. Pescuit n apele interioare
Msura 2.6. Investiii n procesare i marketing
Total axa 2 Acvacultura, pescuitul n apele interioare,
procesarea i marketingul produselor obinute din pescuit i
acvacultur
Msura 3.1. Aciuni colective
Msura 3.2. Protecia i dezvoltarea faunei i florei slbatice
Msura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare i
adposturi

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


1

Msura 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de


promovare
Msura 3.5. Proiecte-pilot
Total axa 3 Msuri de interes comun
Msura 4.1. Selectarea grupurilor locale
Submsura 4.1.a. Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor
public-privat i elaborarea strategiilor locale integrate
Submsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei
locale integrate
Msura 4.2. Sprijin pentru aciuni de cooperare ntre grupurile
locale
Total axa 4 Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti
TOTAL:

ntocmit
Avizat
Director,
............................
(semntura i tampila)

ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ...........................................
Nr. ..................../data .........................
Solicitare fonduri/Raportare pli
DECLARAIE

privind cererile de pli compensatorii n luna ...............


Subsemnatul, ..............., director general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA), n calitate de
responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, i
plilor compensatorii pentru agromediu, n conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr..... din......... pentru
implementarea tehnic a msurilor privind plile compensatorii cuprinse n axa II din Programul Naional de Dezvoltare Rural
20072013 (PNDR 20072013), declar prin prezenta urmtoarele:
1. Msurile delegate care se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n PNDR 20072013 i cu documentelesuport sunt i vor fi implementate n conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din ............, cu modificrile
i completrile ulterioare.
2. APIA a verificat c sunt ndeplinite condiiile prevzute n regulamentele CE i n fiele tehnice ale msurilor prevzute
n PNDR 20072013 i n Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ............., iar rezultatele sunt prezentate Ageniei de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) n anexele la prezenta declaraie:
Raportul cererilor autorizate la plat de APIA pentru msura delegat ............, n luna ............;
Raportul privind contestaiile depuse de beneficiari;
Raportul privind plile efectuate de APIA pentru msurile delegate, nsoit de copia extrasului de cont vizat de instituia
financiar-bancar, din care s reias efectuarea plilor ctre beneficiarii menionai n raport.
3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor msurilor delegate n luna ................ sunt n valoare total de ............ lei,
respectiv .......... euro, din care:
pentru M 211 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 212 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 213 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 214 ................. lei, respectiv ............ euro,
dup cum sunt prezentate n Raportul cererilor autorizate la plat de APIA pentru msurile delegate.
4. Plile efectuate ctre beneficiarii msurilor delegate n luna ............. sunt n valoare total de ........... lei, respectiv
........... euro, i au fost asigurate din surse de finanare transferate de la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale/APDRP, din care:
pentru M 211 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 212 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 213 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 214 ................. lei, respectiv ............ euro,
dup cum sunt prezentate n Raportul privind plile efectuate de APIA pentru msurile delegate.

41

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

5. Plile efectuate sunt corecte i au nceput de la data implementrii msurilor din PNDR 20072013 privind plile
compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, i plile compensatorii pentru msurile de agromediu,
menionate n Acordul-cadru de delegare nr. .... din ............
6. Plile ctre beneficiarii finali s-au fcut fr vreo sarcin specific, deduceri sau reineri de orice sum ce ar putea
reduce valoarea ajutorului financiar pe care sunt ndreptii s l primeasc, cu excepia sanciunilor, a reducerilor sau excluderilor
de la plat aplicate n caz de nerespectare a cerinelor incluse n fiele msurilor (PNDR 20072013) i angajamentelor nscrise
n cererea de plat.
7. Sprijinul financiar oferit de Romnia va rmne n limitele stabilite prin PNDR 20072013.
8. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Acordul-cadru de
delegare nr. ....... din .........., cu modificrile i completrile ulterioare.
9. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor
beneficiari.
APDRP va efectua decontarea plilor n lei n contul APIA, dup cum urmeaz:
Beneficiar

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Banca

..........................

Nr. cont

RO.....................

Datele financiare au fost puse la dispoziie de subsemnatul, ..............................................................................................,


drept care semnez: .................................. (data i semntura directorului direciei de specialitate a Ageniei de Pli i
Intervenie pentru Agricultur)
Director general,
.......................
(numele i prenumele, data, semntura i tampila)
ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ......................
Nr. ................../data..............
Solicitare fonduri/Raportare pli
DECLARAIE

privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil
n perioada ................
Subsemnatul, ......................................................................, director general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru
Agricultur (APIA), n calitate de responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor naionale directe complementare pentru
culturile amplasate pe teren arabil, n conformitate cu Protocolul de colaborare nr. ....................... din .............................. pentru
implementarea schemelor de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil i legislaia
comunitar i naional n vigoare, declar prin prezenta urmtoarele:
1. Implementarea se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n regulamentele naionale i comunitare n vigoare
i documentele-suport.
2. Plile efectuate ctre beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil n
perioada .......................................... sunt de ...................... lei, respectiv .......................... euro, din care:
80% contribuie comunitar, adic ........................ lei, respectiv .......................... euro; i
20% contribuie naional, adic ........................... lei, respectiv .......................... euro,
dup cum sunt prezentate n anexa II la protocolul de colaborare Lista cererilor de pli naionale directe complementare pentru
culturile amplasate pe teren arabil n luna .............
3. Plile efectuate sunt corecte i au nceput de la data implementrii schemelor privind plile naionale directe
complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, respectiv de la data de ......................., i au fost asigurate din surse de
finanare transferate de la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale/Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit.
4. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren
arabil este n limitele stabilite prin legislaia naional i comunitar n vigoare.
5. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Protocolul de
colaborare nr. ............................../......................, cu modificrile i completrile ulterioare.
6. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor
beneficiari.
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit va efectua decontarea plilor din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural n lei n contul APIA, dup cum urmeaz:
Beneficiar

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Banca

.............................

Nr. cont

RO .......................

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

Declaraia privind cererile de pli naionale directe complementare conine .......... pagini numerotate.
Datele financiare au fost puse la dispoziie de subsemnatul, ............................................................................................,
drept care semnez ................................................................................. (data i semntura directorului direciei de specialitate a
Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur).
Director general,
.......................................
(numele i prenumele, data, semntura i tampila)

ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ......................
Nr. ........./data...............
DECLARAIE

privind cererile de pli compensatorii autorizate n luna ...............


Subsemnatul, ..............., director general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA), n calitate de
responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, i
plilor compensatorii pentru agromediu, n conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr. .... din ......... pentru
implementarea tehnic a msurilor privind plile compensatorii cuprinse n axa II din Programul Naional de Dezvoltare Rural
20072013 (PNDR 20072013), declar prin prezenta urmtoarele:
1. Msurile delegate care se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n PNDR 20072013 i cu documentelesuport sunt i vor fi implementate n conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din ............, cu modificrile
i completrile ulterioare.
2. APIA a verificat c sunt ndeplinite condiiile prevzute n regulamentele CE i n fiele tehnice ale msurilor prevzute
n PNDR 20072013 i n Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ............., iar rezultatele sunt prezentate Ageniei de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit(APDRP) n anexele la prezenta declaraie:
Raportul cererilor autorizate la plat de APIA pentru msura delegat ............, n luna ............;
Raportul privind contestaiile depuse de beneficiari.
3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor msurilor delegate n luna ................ sunt n valoare total de ............ lei,
respectiv .......... euro, din care:
pentru M 211 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 212 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 213 ................. lei, respectiv ............ euro;
pentru M 214 ................. lei, respectiv ............ euro,
dup cum sunt prezentate n Raportul cererilor autorizate la plat de APIA pentru msurile delegate.
4. Sprijinul financiar oferit de Romnia va rmne n limitele stabilite prin PNDR 20072013.
5. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Acordul-cadru de
delegare nr. ....... din .........., cu modificrile i completrile ulterioare.
6. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor
beneficiari.
APDRP va efectua decontarea plilor n lei n contul APIA, dup cum urmeaz:

Beneficiar

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Banca

.............................

Nr. cont

RO .......................

Datele financiare au fost puse la dispoziie de subsemnatul, ...........................................................................................,


drept care semnez: .................................. (data i semntura directorului direciei de specialitate a Ageniei de Pli i
Intervenie pentru Agricultur).
Director general,
.......................
(numele i prenumele, data, semntura i tampila)

43

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010

ANEXA Nr. 18
la normele metodologice

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ......................
Nr. ................../data ..............
DECLARAIE

privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil,
autorizate, n perioada ................
Subsemnatul,......................................................................, director general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru
Agricultur (APIA), n calitate de responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor naionale directe complementare pentru
culturile amplasate pe teren arabil, n conformitate cu:
Protocolul de colaborare nr. ....................... din .............................. pentru implementarea schemelor de pli naionale
directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil i legislaia comunitar i naional n vigoare, declar prin prezenta
urmtoarele:
1. Implementarea se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n regulamentele naionale i comunitare n vigoare
i documentele-suport.
2. Sumele autorizate pentru beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil
n perioada .......................................... sunt de ...................... lei, respectiv .......................... euro, din care:
80% contribuie comunitar, adic ........................ lei, respectiv .......................... euro; i
20% contribuie naional, adic ........................... lei, respectiv .......................... euro,
dup cum sunt prezentate n anexa II Lista cererilor de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren
arabil autorizate la plat n perioada......................................... .
3. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren
arabil este n limitele stabilite prin legislaia naional i comunitar n vigoare.
4. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Protocolul de
colaborare nr. ............................../......................, cu modificrile i completrile ulterioare.
5. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor
beneficiari.
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) va efectua decontarea plilor din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural (FEADR) n lei n contul APIA, dup cum urmeaz:
Beneficiar

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Banca

.............................

Nr. cont

RO .......................

Declaraia privind cererile de pli naionale directe complementare conine .......... pagini numerotate.
Datele financiare au fost puse la dispoziie de subsemnatul, ............................................................................................,
drept care semnez ................................................................................. (data i semntura directorului direciei de specialitate a
Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur).
Director general,
.......................
(numele i prenumele, data, semntura i tampila)
ANEXA Nr. 19
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ....../................
Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile
Ctre: ....................... Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur/Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
(APIA/APDRP)
Domnului director general .......................................................
(numele i prenumele)

Ca urmare a Solicitrii de fonduri pentru asigurarea finanrii publice nerambursabile pentru schemele de plat/proiectele
finanate din Fondul european de garantare agricol/Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEGA/FEADR), transmis
la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale cu nr. .............. din data de .............., v informm c a fost aprobat suma total de
.............. lei, astfel: finanare de la Comisia European ............. lei, cofinanare buget naional ............. lei, sprijin financiar aferent
FEGA ..................lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor europene ............... lei, cheltuieli, altele dect cele
eligibile .........................lei.
Suma menionat va fi transferat la data de ............. de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale n conturile
deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti.
Director general,
............................
(semntura i tampila)

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEXA Nr. 20
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ......./................
Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile
Ctre: Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP)
Domnului director general .......................................................
(numele i prenumele)

Ca urmare a Solicitrii de fonduri pentru asigurarea finanrii publice nerambursabile pentru TVA aferent proiectelor
finanate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), transmis la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
cu nr. .............. din data de .............., v informm c a fost aprobat suma total de .............. lei.
Suma menionat va fi transferat la data de ............. de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale n conturile
deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti.
Director general,
............................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr. 21
la normele metodologice

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP)


Nr. ........./................
Confirmarea restituirii finanrii publice nerambursabile reprezentnd sume neutilizate
Ctre: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
Direcia economic
Ca urmare a Solicitrii fondurilor pentru asigurarea finanrii publice nerambursabile pentru proiectele finanate n cadrul
Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR), transmise de la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR) cu nr. .........
din data de ............., v informm c a fost utilizat suma total de ............. lei, astfel: finanare de la Comisia European ............
lei, cofinanare buget de stat ............. lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ..............
lei, cheltuieli, altele dect cele eligibile, ....................lei.
Suma total rmas neutilizat este de ............... lei, cu urmtoarea componen: finanare de la Comisia European
.......... lei, cofinanare buget de stat ........... lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe
............ lei, cheltuieli neeligibile ....................lei.
Suma total rmas neutilizat va fi transferat la data de ............. de ctre Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit n conturile MADR din care s-au efectuat plile, deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului
Bucureti.
Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,
.............................
(semntura i tampila)

ANEXA Nr. 22
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ........./..................
Solicitare de fonduri necesare efecturii plilor, altele dect cele eligibile aferente Fondului european de garantare
agricol (FEGA) pentru funcionarea Reelei de informaii contabile agricole (RICA)
n vederea efecturii plilor ctre furnizori din fonduri publice nerambursabile aferente FEGA, n conformitate cu sumele
autorizate la plat, reprezentnd taxa pe valoarea adugat pentru bunurile, lucrrile i serviciile achiziionate din fonduri externe
nerambursabile FEGA, pentru funcionarea RICA, v rugm s dispunei alimentarea cu suma de ................. lei.
ntocmit
Avizat
Director general,
............................
(semntura i tampila)

* Anexa nr. 23 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 23*)


la normele metodologice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


ANEXA Nr. 24
la normele metodologice

Agenia Naional de Pescuit i Acvacultur


Nr. .........../............
Solicitare fonduri nr. .........../data .................
Ctre MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
V transmitem alturat situaia centralizatoare n vederea solicitrii sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse,
reprezentnd sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile, i
a celor reprezentnd finanarea Comisiei Europene, aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii
politicii comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, n sum total
de ........... lei.
Suma total se compune din:
lei
Nr.
crt.

Document

Sume alocate pe perioada de


indisponibilitate a fondurilor
externe (lei)

Cofinanare
(lei)

Cheltuieli, altele
dect cele eligibile
(lei)

Finanare CE
(lei)

Suma total
(lei)

1.
2.
...

......

n.
TOTAL:

V rugm s ne aprobai alimentarea contului cu sumele mai sus menionate.


Control financiar preventiv propriu,
Control financiar preventiv delegat,
.....................................................
.............................................
Preedinte,
.......................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr. 25
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ........./..................
Solicitare de fonduri pentru sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli,
altele dect cele eligibile aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii
comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului
n vederea efecturii plilor din fonduri publice nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat de ctre
Agenia Naional de Pescuit i Acvacultur, v rugm s dispunei alimentarea cu suma total de ................. lei.
Suma total se compune din: sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ...................lei, cofinanare
..............lei, decontarea cheltuielilor, altele dect cele eligibile .....................lei.
ntocmit
Avizat
Director general,
............................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr. 26
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


Nr. ......./................
Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile
Ctre: Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur
Domnului preedinte ...................................................
(numele i prenumele)

Ca urmare a Solicitrii de fonduri pentru asigurarea finanrii publice nerambursabile pentru finanarea Programului de
colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie
i supraveghere n domeniul pescuitului, transmis la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale cu nr. .............. din data de ..............,
v informm c a fost aprobat suma total de .............. lei, astfel: finanare de la Comisia European ............. lei, cofinanare buget
naional ............. lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ............... lei, cheltuieli, altele dect cele
eligibile .........................lei.
Suma menionat va fi transferat la data de............. de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale n conturile
deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti.
Director general,
............................
(semntura i tampila)

* Anexa nr. 27 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 27*


la normele metodologice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 84/8.II.2010


47

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2010
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

3.

120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2010
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica on-line comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 84/8.II.2010 conine 48 de pagini.

Preul: 9,60 lei

&JUYDGY|440708]
ISSN 14534495