Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 178 (XXII) Nr.

89

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 10 februarie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE

Decizia nr. 1.685 din 17 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 23
alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor i a msurilor dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal ............................
Decizia nr. 1.689 din 17 decembrie 2009 referitoare la
excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 181
alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
raportat la art. 146 din Codul penal ............................
Decizia nr. 1.699 din 17 decembrie 2009 referitoare la
excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 59
alin. 1 din Codul penal i ale art. 75 din Legea
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a
msurilor dispuse de organele judiciare n cursul
procesului penal ........................................................
Decizia nr. 1.708 din 17 decembrie 2009 referitoare la
excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1403
alin. 1 teza final din Codul de procedur penal ......

Nr.
83.

23

34

56

Decizie pentru numirea domnului Cojoac Eugen


tefan Dorel n funcia public de secretar general n
cadrul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice................................

10

Decizie pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 394/2009 privind stabilirea atribuiilor
domnului Simion Lucian Eduard, inspector guvernamental
n cadrul Secretariatului General al Guvernului ........

10

86.

Decizie privind stabilirea atribuiilor doamnei Iulia


Crcei, inspector guvernamental n cadrul Secretariatului
General al Guvernului ................................................

11

87.

Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru


nr. 588/2009 privind nfiinarea i componena Consiliului
pentru Raionalizarea Cheltuielilor Publice ................

1112

Decizie privind nlocuirea unui membru al Comisiei


speciale de retrocedare ............................................

12

85.

88.

67

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU


79.

80.

Decizie privind aplicarea mobilitii pentru domnul


Gheorghe Srb din funcia public de inspector
guvernamental n cadrul Secretariatului General al
Guvernului n funcia public de secretar general n
cadrul Ministerului Sntii ......................................

Decizie privind eliberarea domnului Robert


Constantin Ionescu din funcia de preedinte, cu rang
de secretar de stat, al Ageniei de Compensare pentru
Achiziii de Tehnic Special ......................................

81.

Decizie privind stabilirea atribuiilor domnului


Nicolae Drghiea, inspector guvernamental n cadrul
Secretariatului General al Guvernului ........................

82.

Decizie privind eliberarea doamnei Gheorghe


Anghel Raluca-Olivia din funcia public de secretar
general al Autoritii Romne pentru Investiii Strine ....

42.

Ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei


sociale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale
nr. 1.389/2009 privind aprobarea ghidurilor solicitantului
i a condiiilor specifice pentru cererile de propuneri de
proiecte nr. 7998 pentru implementarea Programului
operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane
20072013 ..............................................................

13

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE


A ASIGURRILOR

9
1.
9

Pagina

Ordin pentru aprobarea Normelor privind ncheierea


exerciiului financiar 2009 pentru societile din
domeniul asigurrilor ..................................................

1416

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.685
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006
privind executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare
n cursul procesului penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Iuliana Nedelcu
Oana Cristina Puic

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal, excepie ridicat de Petrior
Stoican n Dosarul nr. 3.656/302/2009 al Judectoriei
Sectorului 5 Bucureti Secia I penal.
La apelul nominal lipsete autorul excepiei, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate, invocnd n
acest sens jurisprudena n materie a Curii Constituionale.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 26 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 3.656/302/2009, Judectoria Sectorului 5 Bucureti
Secia I penal a sesizat Curtea Constituional cu excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 23 alin. (2) din
Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a
msurilor dispuse de organele judiciare n cursul
procesului penal. Excepia a fost ridicat de Petrior Stoican cu
ocazia soluionrii contestaiei mpotriva unei ncheieri a
judectorului delegat cu executarea pedepselor privative de
libertate, care vizeaz schimbarea regimului de executare a
pedepsei nchisorii din regim semideschis n regim deschis.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c prevederile art. 23 alin. (2) din Legea
nr. 275/2006 ncalc principiul separaiei i echilibrului puterilor,
egalitatea n drepturi i dreptul la via i la integritatea fizic i
psihic, ntruct sintagma n mod excepional las loc
arbitrariului n activitatea comisiei de individualizare a regimului
de executare a pedepselor privative de libertate.
Judectoria Sectorului 5 Bucureti Secia I penal
apreciaz c excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor
art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 este nentemeiat,
invocnd n acest sens deciziile Curii Constituionale
nr. 68/2008, nr. 1.315/2008 i nr. 180/2009.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de
sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i

exprima punctele de vedere asupra excepiei de


neconstituionalitate.
Guvernul consider c dispoziiile art. 23 alin. (2) din Legea
nr. 275/2006 nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituie
invocate de autorul excepiei.
Avocatul Poporului apreciaz c dispoziiile art. 23 alin. (2)
din Legea nr. 275/2006 sunt constituionale, deoarece nu
ncalc prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamental.
Face trimitere, n acest sens, la Decizia Curii Constituionale
nr. 180/2009. Mai arat c dispoziiile art. 22 alin. (1) din
Constituie nu sunt incidente n cauz.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale


Guvernului i Avocatului Poporului, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, care au
urmtorul cuprins: n mod excepional, natura i modul de
svrire a infraciunii, precum i persoana condamnatului pot
determina includerea persoanei condamnate n regimul de
executare imediat inferior ca grad de severitate.
n susinerea neconstituionalitii acestor prevederi de lege,
autorul excepiei invoc nclcarea dispoziiilor constituionale
ale art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separaiei i echilibrului
puterilor, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea n drepturi i ale
art. 22 alin. (1) referitoare la dreptul la via i la integritatea
fizic i psihic.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c dispoziiile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 au
mai fost supuse controlului instanei de contencios constituional
prin raportare la aceleai prevederi din Constituie, invocate i n
prezenta cauz, i fa de critici similare. n acest sens este
Decizia nr. 1.143 din 15 septembrie 2009, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009, prin
care Curtea Constituional a respins ca nentemeiat excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor de lege criticate, pentru
motivele acolo artate.
ntruct nu au aprut elemente noi, de natur a determina
reconsiderarea jurisprudenei Curii, att soluia, ct i
considerentele deciziei menionate i pstreaz valabilitatea i
n cauza de fa.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
DECIDE:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, excepie ridicat de Petrior Stoican n Dosarul
nr. 3.656/302/2009 al Judectoriei Sectorului 5 Bucureti Secia I penal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puic

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.689
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie raportat la art. 146
din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Iuliana Nedelcu
Oana Cristina Puic

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
raportat la art. 146 din Codul penal, excepie ridicat de OvidiuMarius Rusu i Laura-Mirela Sptaru n Dosarul
nr. 4.709/176/2007 al Tribunalului Alba Secia penal.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Magistratul-asistent refer c autorii excepiei au transmis
Curii cereri de amnare a soluionrii cauzei n vederea
angajrii unor aprtori alei.
Reprezentantul Ministerului Public se opune amnrii
judecrii cauzei.
Curtea, delibernd, respinge cererile de acordare a unui nou
termen.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate, invocnd n
acest sens jurisprudena n materie a Curii Constituionale.

C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 27 aprilie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 4.709/176/2007, Tribunalul Alba Secia penal a sesizat
Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie raportat la art. 146 din Codul penal. Excepia a fost
ridicat de Ovidiu-Marius Rusu i Laura-Mirela Sptaru cu
ocazia soluionrii apelurilor formulate mpotriva unei sentine
penale pronunate de Judectoria Alba Iulia, privind
condamnarea pentru svrirea infraciunii prevzute i
pedepsite de art. 181 alin. (1) i (3) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorii
acesteia susin c art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 146 din Codul penal ncalc dreptul la un proces
echitabil, prezumia de nevinovie i principiul legalitii
pedepsei, precum i dispoziiile constituionale referitoare la
domeniul de reglementare al legii organice, deoarece
condiioneaz ncadrarea juridic a faptei svrite de
cuantumul pagubei materiale produse, care nu ar putea fi stabilit
dect prin hotrre judectoreasc definitiv, aducnd astfel
atingere predictibilitii normei incriminatoare.
Tribunalul Alba Secia penal apreciaz c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat, deoarece dispoziiile de
lege criticate nu ncalc prevederile din Constituie i din
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale invocate de autorii excepiei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de


sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i
exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c dispoziiile art. 181 alin. (3)
din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 146 din Codul penal sunt
constituionale, ntruct nu aduc atingere prevederilor din
Constituie i din Convenia pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale invocate de autorii excepiei. Face
trimitere, n acest sens, la deciziile Curii Constituionale
nr. 343/2008 i nr. 1.034/2008. Mai arat c dispoziiile art. 23
alin. (11) i (12) din Constituie nu au inciden n prezenta
cauz.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 219 din
18 mai 2000, introduse prin Legea nr. 161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, raportat
la art. 146 din Codul penal, avnd urmtorul cuprins:
Art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000: Dac faptele
prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de

grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 ani i


interzicerea unor drepturi.;
Art. 146 din Codul penal: Prin consecine deosebit de
grave se nelege o pagub material mai mare de 200.000 lei
sau o perturbare deosebit de grav a activitii, cauzat unei
autoriti publice sau oricreia dintre unitile la care se refer
art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.
n susinerea neconstituionalitii acestor prevederi de lege,
autorul excepiei invoc nclcarea dispoziiilor constituionale
ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil,
ale art. 23 alin. (11) i (12) privind prezumia de nevinovie i
principiul legalitii pedepsei i ale art. 73 alin. (3) lit. h)
referitoare la domeniul de reglementare al legii organice, precum
i ale art. 11 privind dreptul internaional i dreptul intern i ale
art. 20 referitoare la tratatele internaionale privind drepturile
omului, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un
proces echitabil i ale art. 7 privind principiul legalitii pedepsei
din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c dispoziiile art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 i
ale art. 146 din Codul penal au mai fost supuse controlului
instanei de contencios constituional prin raportare la aceleai
prevederi din Constituie i din Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, invocate i n
prezenta cauz, i fa de critici similare. n acest sens sunt, de
exemplu, Decizia nr. 552 din 15 mai 2008, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, i Decizia
nr. 1.051 din 9 octombrie 2008, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, prin care
Curtea Constituional a respins ca nentemeiate criticile privind
neconstituionalitatea dispoziiilor de lege criticate, pentru
motivele acolo artate.
ntruct nu au aprut elemente noi, de natur a determina
reconsiderarea jurisprudenei Curii, att soluia, ct i
considerentele deciziilor menionate i pstreaz valabilitatea i
n cauza de fa.

Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie raportat la art. 146 din Codul penal, excepie ridicat de Ovidiu-Marius Rusu i
Laura-Mirela Sptaru n Dosarul nr. 4.709/176/2007 al Tribunalului Alba Secia penal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.699
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal


i ale art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a msurilor dispuse
de organele judiciare n cursul procesului penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Iuliana Nedelcu
Oana Cristina Puic

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal i ale art. 75 din
Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a msurilor
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal,
excepie ridicat de instana de judecat, din oficiu, n Dosarul
nr. 6.399/193/2009 al Judectoriei Botoani Secia penal.
La apelul nominal lipsete partea Florinel Zamfir, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 12 iunie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 6.399/193/2009, Judectoria Botoani Secia penal a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 59 alin. 1 din Codul
penal i ale art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare n
cursul procesului penal. Excepia a fost ridicat de instana
de judecat, din oficiu, cu ocazia soluionrii unei cauze penale
avnd ca obiect o cerere de liberare condiionat.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c prevederile art. 59 alin. 1 din Codul penal i
ale art. 75 din Legea nr. 275/2006 ncalc dispoziiile
constituionale referitoare la legalitatea pedepsei, ntruct permit
modificarea pedepsei stabilite definitiv, care ar trebui s fie
executat n ntregime pentru a asigura educarea cetenilor n
spiritul respectrii legilor.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de
sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i
exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c dispoziiile art. 59 alin. 1
din Codul penal i ale art. 75 din Legea nr. 275/2006 sunt
constituionale, ntruct nu ncalc prevederile art. 23 alin. (12)
din Legea fundamental referitoare la legalitatea pedepsei.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.

C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 59 alin. 1 din Codul penal i ale art. 75 din Legea
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a msurilor
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 627 din
20 iulie 2006, care au urmtorul cuprins:
Art. 59 alin. 1 din Codul penal: Dup ce a executat cel
puin dou treimi din durata pedepsei n cazul nchisorii care nu
depete 10 ani sau cel puin trei ptrimi n cazul nchisorii mai
mari de 10 ani, condamnatul care este struitor n munc,
disciplinat i d dovezi temeinice de ndreptare, inndu-se
seama i de antecedentele sale penale, poate fi liberat
condiionat nainte de executarea n ntregime a pedepsei.;
Art. 75 din Legea nr. 275/2006: Persoana condamnat
care este struitoare n munc, disciplinat i d dovezi
temeinice de ndreptare, inndu-se seama i de antecedentele
sale penale, poate fi liberat condiionat nainte de executarea
n ntregime a pedepsei, n condiiile Codului penal.
n susinerea neconstituionalitii acestor prevederi de lege,
autorul excepiei invoc nclcarea dispoziiilor constituionale
ale art. 23 alin. (12) referitoare la legalitatea pedepsei.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c dispoziiile art. 59 alin. 1 din Codul penal i ale
art. 75 din Legea nr. 275/2006 consacr liberarea condiionat
ca msur de politic penal de mare importan pentru
realizarea scopului pedepsei nchisorii, ntruct este conceput
ca un stimulent pentru condamnaii care dau dovezi de
ndreptare i const n reducerea perioadei de privare de
libertate, fiind destinat s accelereze procesul de reeducare i
de reinserie social a condamnatului. Liberarea condiionat
este, totodat, un mijloc de individualizare administrativ a
pedepsei, avnd n vedere c privete faza executrii acesteia,
iar instana, dei liber s aprecieze asupra temeiniciei i
necesitii acordrii liberrii condiionate, nu poate totui
proceda la judecarea cererii de liberare condiionat fr s
existe la dosarul cauzei procesul-verbal ncheiat de comisia de
propuneri de liberare condiionat din penitenciar i deci
caracterizarea condamnatului i a comportrii acestuia n timpul
executrii pedepsei.
Prin urmare, nu poate fi reinut critica de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal
i ale art. 75 din Legea nr. 275/2006, prin raportare la
prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamental, potrivit
crora Nicio pedeaps nu poate fi stabilit sau aplicat dect n

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

condiiile i n temeiul legii, ntruct, tocmai n realizarea


principiului legalitii pedepselor, legiuitorul stabilete cadrul
general al pedepselor aplicabile n sistemul dreptului penal,
prevznd natura i limitele generale ale fiecrei pedepse,

stabilete natura i limitele speciale ale pedepsei pentru fiecare


infraciune i, n fine, instituie cadrul legal i prevede mijloacele
legale de realizare a individualizrii judiciare i a individualizrii
administrative a pedepsei.

Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal i ale art. 75 din Legea nr. 275/2006
privind executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, excepie ridicat de instana
de judecat, din oficiu, n Dosarul nr. 6.399/193/2009 al Judectoriei Botoani Secia penal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puic

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.708
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1403 alin. 1 teza final


din Codul de procedur penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Iuliana Nedelcu
Oana Cristina Puic

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor art. 1403 alin. 1 din Codul de procedur penal,
excepie ridicat de Florea Stnescu n Dosarul nr. 967/57/2009
al Curii de Apel Alba Iulia Secia penal, de Liviu Opri n
Dosarul nr. 1.018/57/2009 al Curii de Apel Alba Iulia Secia
pentru cauze cu minori i de familie i de Riciard Timofte n
Dosarul nr. 05.570/86/2009 al Curii de Apel Suceava Secia
penal i pentru cauze cu minori.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Curtea, avnd n vedere c excepiile de neconstituionalitate
ridicate n dosarele nr. 6.807D/2009, nr. 6.808D/2009 i
nr. 7.061D/2009 au obiect identic, pune n discuie, din oficiu,
problema conexrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexrii
dosarelor.
Curtea, n temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale,
dispune conexarea dosarelor nr. 6.808D/2009 i nr. 7.061D/2009
la Dosarul nr. 6.807D/2009, care este primul nregistrat.
Cauza este n stare de judecat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de


respingere a excepiei de neconstituionalitate, invocnd, n
acest sens, jurisprudena n materie a Curii Constituionale.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 10 august 2009, pronunat n Dosarul
nr. 967/57/2009, Curtea de Apel Alba Iulia Secia penal a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1403 alin. 1 din
Codul de procedur penal. Excepia a fost ridicat de Florea
Stnescu cu ocazia soluionrii recursului mpotriva unei
ncheieri de edin prin care a fost respins cererea de
nlocuire a msurii arestrii preventive.
Prin ncheierea din 21 august 2009, pronunat n Dosarul
nr. 1.018/57/2009, Curtea de Apel Alba Iulia Secia pentru
cauze cu minori i de familie a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 1403alin. 1 din Codul de procedur penal.
Excepia a fost ridicat de Liviu Opri cu ocazia soluionrii
recursului mpotriva unei ncheieri de edin prin care au fost
respinse cererile de revocare, respectiv de nlocuire a msurii
arestrii preventive.
Prin ncheierea din 9 septembrie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 05.570/86/2009, Curtea de Apel Suceava Secia penal
i pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituional
cu excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1403
alin. 1 teza final din Codul de procedur penal. Excepia a
fost ridicat de Riciard Timofte cu ocazia soluionrii recursului
mpotriva unei ncheieri de edin prin care a fost respins
cererea de ncetare a msurii obligrii de a nu prsi localitatea,
respectiv, n subsidiar, de nlocuire cu msura obligrii de a nu
prsi ara.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010


n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorii
acesteia susin c prevederile de lege criticate ncalc egalitatea
n drepturi, accesul liber la justiie, dreptul la un proces echitabil,
dreptul la aprare, respectiv dreptul oricrei persoane arestate
sau deinute de a introduce un recurs n faa unui tribunal, pentru
ca acesta s statueze ntr-un termen scurt asupra legalitii
deinerii sale i s dispun eliberarea sa dac deinerea este
ilegal, deoarece mpiedic exercitarea oricrei ci de atac
mpotriva ncheierii prin care judectorul respinge, n timpul
urmririi penale, o cerere de revocare, nlocuire sau ncetare de
drept a unei msuri preventive. Autorul excepiei, Riciard
Timofte, are n vedere i faptul c, spre deosebire de msura
arestului preventiv, n cazul msurilor preventive restrictive de
libertate (obligarea de a nu prsi localitatea i obligarea de a nu
prsi ara) nu este reglementat nici verificarea periodic a
legalitii i temeiniciei lor.
Curtea de Apel Alba Iulia Secia penal, respectiv
Secia pentru cauze cu minori i de familie, consider c
excepia de neconstituionalitate este nentemeiat, ntruct
dispoziiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor din
Constituie i din Convenia pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale invocate de autori, fcnd trimitere,
n acest sens, la deciziile Curii Constituionale nr. 156/2007,
nr. 779/2006 i nr. 486/2007.
Curtea de Apel Suceava Secia penal i pentru cauze
cu minori apreciaz ca nentemeiat excepia de
neconstituionalitate, deoarece art. 1403 alin. 1 din Codul de
procedur penal nu ncalc dispoziiile din Constituie i din
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale invocate de autorul excepiei. Face trimitere, n
acest sens, la jurisprudena Curii Constituionale, i anume la
deciziile nr. 15/2005, nr. 779/2006, nr. 156/2007, nr. 486/2007,
nr. 672/2008 i nr. 1.139/2008.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierile de
sesizare au fost comunicate preedinilor celor dou Camere
ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru
a-i exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierile de sesizare, rapoartele ntocmite de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:

Curtea Constituional a fost legal sesizat i este


competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Potrivit ncheierilor de sesizare din 10 i 21 august 2009,
obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 1403 alin. 1 din Codul de procedur penal. Din
notele scrise ale autorilor excepiei reiese ns c acetia critic
doar teza final a textului de lege menionat. Prin urmare, Curtea
urmeaz a se pronuna numai asupra constituionalitii
dispoziiilor art. 1403 alin. 1 teza final din Codul de procedur
penal, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea
i completarea Codului de procedur penal, precum i pentru
modificarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au urmtorul cuprins:
[...] ncheierea prin care judectorul respinge, n timpul urmririi
penale, revocarea, nlocuirea sau ncetarea de drept a msurii
preventive nu este supus niciunei ci de atac.
n susinerea neconstituionalitii acestor prevederi de lege,
autorii excepiei invoc nclcarea dispoziiilor constituionale ale
art. 16 referitoare la egalitatea n drepturi, ale art. 21 privind
accesul liber la justiie i dreptul la un proces echitabil, ale
art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la aprare i ale art. 124
alin. (2) privind nfptuirea justiiei, precum i a prevederilor
art. 5 paragraful 4 referitoare la dreptul oricrei persoane
arestate sau deinute de a introduce un recurs n faa unui
tribunal, pentru ca acesta s statueze ntr-un termen scurt
asupra legalitii deinerii sale i s dispun eliberarea sa dac
deinerea este ilegal, respectiv ale art. 6 paragraful 1 privind
dreptul la un proces echitabil din Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c dispoziiile art. 1403 alin. 1 teza final din Codul de
procedur penal au mai fost supuse controlului de
constituionalitate prin raportare la aceleai texte din Legea
fundamental i din Convenia pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale, invocate i n prezenta
cauz, i fa de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 779 din
7 noiembrie 2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 25 din 16 ianuarie 2007, i prin Decizia nr. 1.139
din 16 octombrie 2008, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, Curtea a
respins excepia de neconstituionalitate a prevederilor de lege
criticate n prezenta cauz, pentru motivele acolo artate.
ntruct nu au aprut elemente noi, de natur a determina
reconsiderarea jurisprudenei Curii, att soluia, ct i
considerentele deciziilor menionate i pstreaz valabilitatea i
n cauza de fa.

Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 1403 alin. 1 teza final din Codul de procedur penal,
excepie ridicat de Florea Stnescu n Dosarul nr. 967/57/2009 al Curii de Apel Alba Iulia Secia penal, de Liviu Opri n
Dosarul nr. 1.018/57/2009 al Curii de Apel Alba Iulia Secia pentru cauze cu minori i de familie i de Riciard Timofte n Dosarul
nr. 05.570/86/2009 al Curii de Apel Suceava Secia penal i pentru cauze cu minori.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU


GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aplicarea mobilitii pentru domnul Gheorghe Srb din funcia public de inspector
guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului n funcia public
de secretar general n cadrul Ministerului Sntii
Avnd n vedere solicitarea Ministerului Sntii transmis prin Adresa nr. C.S.A. 1.040 din 4 februarie 2010,
n baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) i ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea n categoria nalilor funcionari publici, managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 12 lit. b) i al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei
i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei
decizii, domnului Gheorghe Srb i se aplic mobilitatea
din funcia public de inspector guvernamental n

cadrul Secretariatului General al Guvernului n funcia


public de secretar general n cadrul Ministerului
Sntii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 79.
GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Robert Constantin Ionescu din funcia de preedinte,
cu rang de secretar de stat, al Ageniei de Compensare pentru Achiziii de Tehnic Special
Avnd n vedere prevederile nr. crt. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii
publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European
i Fondul Monetar Internaional,
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Avnd n vedere intrarea n vigoare a Legii
nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii
publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului
de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia
European i Fondul Monetar Internaional i a Hotrrii

Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea i funcionarea


Oficiului de Compensare pentru Achiziii de Tehnic Special,
domnul Robert Constantin Ionescu se elibereaz din funcia de
preedinte, cu rang de secretar de stat, al Ageniei de
Compensare pentru Achiziii de Tehnic Special.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 80.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind stabilirea atribuiilor domnului Nicolae Drghiea, inspector guvernamental n cadrul
Secretariatului General al Guvernului
n temeiul art. 12 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nalilor funcionari publici,
managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentei decizii, domnul Nicolae Drghiea, inspector
guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului,
este desemnat s ndeplineasc, la nivelul judeului Mehedini,
atribuii ce intr n sfera de competen a Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului. Fia de descriere a atribuiilor
i responsabilitilor i a modului de raportare a activitii
desfurate se stabilete prin ordin al ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului. Plata drepturilor salariale ale

inspectorului guvernamental i a celorlalte drepturi aferente se


realizeaz de Secretariatul General al Guvernului, n condiiile
legii, pe baz de pontaj i raport bilunar de urmrire a
indicatorilor punctuali ai activitii pe care o desfoar n
teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite i/sau reprezentantul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului la
nivelul judeului unde i desfoar activitatea. Evaluarea
anual se realizeaz, n condiiile legii, pe baza raportrilor
realizate n urma activitii desfurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 81.
GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Gheorghe Anghel Raluca-Olivia din funcia public
de secretar general al Autoritii Romne pentru Investiii Strine
Avnd n vedere prevederile nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii
publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European
i Fondul Monetar Internaional,
n temeiul art. 15 lit. e) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. Avnd n vedere intrarea n vigoare a Legii
nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii
publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului
de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia
European i Fondul Monetar Internaional i a Hotrrii
Guvernului nr. 1.431/2009 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Centrului Romn pentru Promovarea Comerului
i Investiiilor Strine, doamna Gheorghe Anghel Raluca-Olivia

se elibereaz din funcia public de secretar general al Autoritii


Romne pentru Investiii Strine, ca urmare a desfiinrii
instituiei.
Art. 2. n termenul de preaviz de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei decizii, Autoritatea Romn pentru
Investiii Strine va aplica dispoziiile art. 99 alin. (6) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 82.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010


GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Cojoac Eugen tefan Dorel n funcia public de secretar general
n cadrul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
Avnd n vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea nalilor funcionari publici nr. 109 din 19 ianuarie 2010,
prin care se propune numirea n funciile publice corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici a candidailor admii n urma
concursului susinut n data de 18 ianuarie 2010,
innd cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nalilor
funcionari publici, managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu
modificrile i completrile ulterioare, al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) i al art. 62 alin. (1) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei
decizii, domnul Cojoac Eugen tefan Dorel se numete n

funcia public de secretar general n cadrul Autoritii Naionale


pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 83.
GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 394/2009 privind stabilirea atribuiilor domnului
Simion Lucian Eduard, inspector guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului
Avnd n vedere:
Adresa Ministerului Transporturilor i Infrastructurii nr. 243/RT din 2 februarie 2010, nregistrat la Secretariatul General
al Guvernului sub nr. 20/787/D.N.A. din 2 februarie 2010;
prevederile art. 12 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nalilor funcionari publici,
managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu
modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Articolul unic din Decizia primului-ministru
nr. 394/2009 privind stabilirea atribuiilor domnului Simion Lucian
Eduard, inspector guvernamental n cadrul Secretariatului
General al Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modific i va
avea urmtorul cuprins:
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentei decizii, domnul Simion Lucian Eduard, inspector
guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului,
este desemnat s ndeplineasc, la nivelul judeului Tulcea,
atribuii ce intr n sfera de competen a Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii. Fia de descriere a atribuiilor

i responsabilitilor i a modului de raportare a activitii


desfurate se stabilete prin ordin al ministrului transporturilor
i infrastructurii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului
guvernamental i a celorlalte drepturi aferente se realizeaz de
Secretariatul General al Guvernului, n condiiile legii, pe baz
de pontaj i raport bilunar de urmrire a indicatorilor punctuali ai
activitii pe care o desfoar n teritoriu, aprobat de
ordonatorul de credite i/sau reprezentantul Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii la nivelul judeului unde i
desfoar activitatea. Evaluarea anual se realizeaz, n
condiiile legii, pe baza raportrilor realizate n urma activitii
desfurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 85.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

11

GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind stabilirea atribuiilor doamnei Iulia Crcei, inspector guvernamental n cadrul
Secretariatului General al Guvernului
Avnd n vedere Adresa Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 162.340 din 27 ianuarie 2010, nregistrat la
Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/1995/D.N.A. din 4 februarie 2010, precum i prevederile art. 12 alin. (3) din Hotrrea
Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nalilor funcionari publici, managementul carierei i mobilitatea nalilor
funcionari publici, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu
modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentei decizii, doamna Iulia Crcei, inspector guvernamental
n cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat
s ndeplineasc atribuii ce intr n sfera de competen a
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. Fia de descriere a
atribuiilor i responsabilitilor i a modului de raportare a
activitii desfurate se stabilete prin ordin al ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale. Plata drepturilor salariale ale

inspectorului guvernamental i a celorlalte drepturi aferente se


realizeaz de Secretariatul General al Guvernului, n condiiile
legii, pe baz de pontaj i raport bilunar de urmrire a
indicatorilor punctuali ai activitii desfurate, aprobat de
ordonatorul de credite i/sau reprezentantul Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. Evaluarea anual se realizeaz,
n condiiile legii, pe baza raportrilor realizate n urma activitii
desfurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 86.
GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 588/2009
privind nfiinarea i componena Consiliului
pentru Raionalizarea Cheltuielilor Publice
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. I. Articolul 3 din Decizia primului-ministru nr. 588/2009 privind
nfiinarea i componena Consiliului pentru Raionalizarea Cheltuielilor Publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 506 din 22 iulie 2009, se
modific dup cum urmeaz:
Art. 3. Consiliul pentru Raionalizarea Cheltuielilor Publice este format
din 10 membri, prevzui n anexa care face parte integrant din prezenta decizie.
Art. II. Anexa la Decizia primului-ministru nr. 588/2009 se modific i se
nlocuiete cu anexa la prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 87.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010


ANEX
(Anexa la Decizia nr. 588/2009)

L I S TA

membrilor Consiliului pentru Raionalizarea Cheltuielilor Publice


Membru

Funcia

Membru supleant

Funcia

Instituia

Lazr Dan-Tudor

Consilier de stat

Ilea Codrua

Director de
cabinet

Aparatul propriu de lucru al primului-ministru

Mare George

Director

Cojanu Mariana
Dura

ef serviciu

Ministerul Finanelor Publice


Direcia de audit public intern

Croitoru Ion

Auditor superior

Ministerul Finanelor Publice


Unitatea central de armonizare pentru
auditul public intern

Sprncean Mircea Director general


Mihai
Sas Constantin

Controlor financiar Dima Petre


adjunct
Alexandru

ef serviciu

Ministerul Finanelor Publice


Unitatea central de armonizare a
sistemelor de management financiar i
control

Ion Marilena

Consilier

Ciobanu Denis

Consilier

Corpul de control al primului-ministru

Adoroaie Mihai

Consilier

Ploscaru Mihaela

Consilier

Corpul de control al primului-ministru

Coma Radu

Consilier ministru

Zai Paul

Consilier ministru Ministerul Administraiei i Internelor

Marinescu DanielIustin

Director
Direcia pentru
politici fiscale i
bugetare locale

Moldovan Ovidiu

Consilier ministru Ministerul Administraiei i Internelor

Vasiloiu Lucia

Director
Direcia buget

Moea-Dinescu
Tomina Ruxandra

Consilier
Direcia politici
publice i
comunicare

Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei


Sociale

Luca Gabriela

ef serviciu
Direcia buget

Drincianu Adriana

Inspector
Direcia politici
publice i
comunicare

Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei


Sociale

GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind nlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
Avnd n vedere propunerea formulat de Autoritatea Naional pentru Restituirea Proprietilor prin Adresa nr. 680/C.N.D.
din 17 decembrie 2009,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu
modificrile i completrile ulterioare, i al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparinut cultelor religioase din Romnia, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 501/2002, precum i pentru stabilirea
unor msuri privind organizarea i funcionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei
decizii, doamna Ioana Toma, director general al Direciei
generale juridice din cadrul Ageniei Naionale de

Administrare Fiscal, se numete n calitatea de membru al


Comisiei speciale de retrocedare, n locul doamnei Mdlina
Gheorghe.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 88.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale
nr. 1.389/2009 privind aprobarea ghidurilor solicitantului i a condiiilor specifice
pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 7998 pentru implementarea
Programului operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013
Avnd n vedere:
Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaional de ajutor comunitar din partea
Fondului Social European n conformitate cu obiectivul Convergen n Romnia;
Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse i al ministrului economiei i finanelor nr. 3/185/2008 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial
Dezvoltarea resurselor umane 20072013;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare i exercitare a controlului financiar
elaborate de Ministerul Finanelor Publice;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009;
Ordonana Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de
cofinanare aferente utilizate necorespunztor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza art. 12 din Hotrrea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul muncii, familiei i proteciei sociale emite urmtorul ordin:
2. Se aprob Corrigendumul nr. 6 la Ghidul solicitantului
Art. I. Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei i
proteciei sociale nr. 1.389/2009 privind aprobarea ghidurilor Condiii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 89
solicitantului i a condiiilor specifice pentru cererile de propuneri Programe postdoctorale pentru implementarea Programului
de proiecte nr. 7998 pentru implementarea Programului operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007
operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 2013, prevzut n anexa nr. 2.
Art. II. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
2013, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 77
ordin.
i 77 bis din 4 februarie 2010, se modific dup cum urmeaz:
Art. III. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale,
1. Se aprob Corrigendumul nr. 6 la Ghidul solicitantului prin Direcia general autoritatea de management pentru
Condiii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane,
Burse doctorale pentru implementarea Programului operaional va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, prevzut
Art. IV. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
n anexa nr. 1.
Romniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Mihai Constantin eitan
Bucureti, 13 ianuarie 2010.
Nr. 42.
ANEXA Nr. 1

Corrigendum nr. 6 la Condiiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale
1. Alocarea financiar pentru aceast cerere de propuneri de proiecte este echivalentul n lei a 78.848.718,15 euro,
respectiv 333.727.199,58 lei1.
2. Cheltuielile aferente burselor doctorale conform contractelor de finanare ncheiate pentru proiectele din cadrul acestei
cereri de propuneri de proiecte sunt declarate eligibile, ncepnd cu data de 1 octombrie 2009 (data nceperii anului universitar
20092010).
1

Cursul inforeuro aferent lunii ianuarie 2010: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=507&Language=en


ANEXA Nr. 2

Corrigendum nr. 6 la Condiiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 89 Programe postdoctorale
1. Alocarea financiar pentru aceast cerere de propuneri de proiecte este echivalentul n lei a 116.512.002,8 euro,
respectiv 493.137.052 lei1.
1

Cursul inforeuro aferent lunii ianuarie 2010: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=507&Language=en

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

A C TE AL E COMISIEI DE S UPRAVEG HERE A ASI G URR I L O R


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind ncheierea exerciiului financiar 2009 pentru societile
din domeniul asigurrilor
Potrivit Hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor din data de 26 ianuarie 2010, prin care s-au aprobat
Normele privind ncheierea exerciiului financiar 2009 pentru societile din domeniul asigurrilor,
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor,
cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Normele privind ncheierea exerciiului
financiar 2009 pentru societile din domeniul asigurrilor,
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2. Normele prevzute la art. 1 sunt aplicabile
asigurtorilor, reasigurtorilor i brokerilor de asigurare i/sau
reasigurare, aa cum sunt definii la art. 2 lit. A pct. 5, art. 2
lit. B pct. 39 i art. 2 lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind

activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu


modificrile i completrile ulterioare, societi comerciale.
Art. 3. Direcia general reglementri contabile din cadrul
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor va lua msuri pentru
ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,


Angela Toncescu
Bucureti, 3 februarie 2010.
Nr. 1.
ANEX

NORME

privind ncheierea exerciiului financiar 2009 pentru societile din domeniul asigurrilor
1. Prezentele norme se aplic asigurtorilor persoane
juridice romne, sucursalelor sau filialelor unui asigurtor
dintr-un stat ter, precum i sucursalelor unei societi de
asigurare sau ale unei societi mutuale dintr-un stat membru,
care a primit o autorizaie de la autoritatea competent a statului
membru de origine, reasigurtorilor, persoane juridice autorizate
n condiiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor sau
de autoritatea competent a statului membru de origine,
brokerilor de asigurare i/sau reasigurare, persoane juridice
romne, precum i intermediarilor dintr-un stat membru care
desfoar activiti de intermediere pe teritoriul Romniei,
societi comerciale autorizate n condiiile Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu
modificrile i completrile ulterioare, care au obligaia s
ntocmeasc i s depun situaii financiare anuale la Comisia
de Supraveghere a Asigurrilor i la oficiile registrului
comerului.
Situaiile financiare anuale vor fi ntocmite n conformitate cu
prevederile reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene specifice domeniului asigurrilor, aprobate prin
Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
nr. 3.129/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.187 i 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, care se aplic mpreun
cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat.
2. Asigurtorii i reasigurtorii vor ntocmi i vor depune
situaii financiare anuale individuale avnd n vedere
urmtoarele formate:
a) Bilan (cod 01);
b) Contul de profit i pierdere, compus din:
Contul tehnic al asigurrii generale (cod 02);
Contul tehnic al asigurrii de via (cod 03);
Contul netehnic (cod 04);
c) Situaia modificrilor capitalului propriu, conform formatului
prevzut la cap. V seciunea 4 din reglementrile contabile
menionate la pct. 1;
d) Situaia fluxurilor de trezorerie, conform formatului
prevzut la cap. V seciunea 3 din reglementrile contabile
menionate la pct. 1;

e) Note explicative la situaiile financiare anuale, conform


prevederilor cap. II seciunea 8 pct. 269307 din reglementrile
contabile menionate la pct. 1.
Situaiile financiare anuale vor fi nsoite i de formularele:
f) Date informative (cod 05);
g) Situaia activelor imobilizate (cod 06).
Asigurtorii care administreaz fonduri de pensii facultative
vor ntocmi i vor prezenta i situaiile prevzute la cap. V pct. 2
Situaii prezentate de asigurtorii care administreaz fonduri de
pensii facultative din reglementrile contabile conforme cu
directivele europene specifice domeniului asigurrilor, aprobate
prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor nr. 3.129/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare, astfel:
A. Situaia activelor, pasivelor i capitalurilor proprii;
B. Situaia veniturilor i cheltuielilor.
3. Brokerii de asigurare i/sau reasigurare vor ntocmi i vor
depune situaii financiare individuale care cuprind urmtoarele
formulare:
a) Bilan (cod 01);
b) Contul de profit i pierdere (cod 02);
c) Situaia modificrilor capitalului propriu, conform formatului
prevzut la cap. VI seciunea 4 din reglementrile contabile
menionate la pct. 1;
d) Situaia fluxurilor de trezorerie, conform formatului
prevzut la cap. VI seciunea 3 din reglementrile contabile
menionate la pct. 1;
e) Note explicative la situaiile financiare anuale, conform
prevederilor cap. II seciunea 8 pct. 269307 din reglementrile
contabile menionate la pct. 1.
Brokerii de asigurare i/sau reasigurare vor ntocmi i
urmtoarele situaii:
f) Date informative (cod 03);
g) Situaia activelor imobilizate (cod 04).
4. Notele explicative cuprinse n seciunea 8 din
reglementrile contabile menionate la pct. 1 nu sunt limitative,
acestea urmnd s conin informaiile cerute de aceast
seciune.
Brokerii de asigurare i/sau reasigurare care intermediaz, n
conformitate cu legislaia specific n vigoare, i produse ale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010


fondurilor de pensii facultative vor prezenta n notele explicative
o situaie a comisioanelor obinute din aceast activitate.
5. n Situaia activelor imobilizate (cod 06, respectiv cod 04)
informaiile sunt nscrise la costul istoric sau la valoarea
reevaluat a imobilizrilor, dup caz.
6. Situaiile financiare anuale sunt semnate de persoanele n
drept prevzute la art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicat, i
cuprind i numele n clar al acestora.
Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit
situaiile financiare se completeaz astfel:
directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan
mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
persoanele fizice sau juridice cu care s-au ncheiat contracte
de prestri servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
7. Forma de proprietate se va nscrie conform nomenclatorului
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentele
norme.
Asigurtorii i reasigurtorii, precum i brokerii de asigurare
i/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea
desfurat, potrivit Clasificrii activitilor din economia
naional CAEN, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 656/1997, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 301 i 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizrile ulterioare.
8. Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicat, situaiile
financiare anuale vor fi nsoite de o declaraie scris a
persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din aceeai lege, prin
care i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor
financiare anuale i confirm c:
a) politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor financiare
anuale sunt n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile;
b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei
financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii
referitoare la activitatea desfurat;
c) persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de
continuitate.
Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicat, situaiile
financiare anuale vor fi nsoite i de propunerea de distribuire a
profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
9. Situaiile financiare anuale la 31 decembrie 2009 se
ntocmesc n lei. Aceast unitate de msur se va trece pe
fiecare formular.
10. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea
nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, i, respectiv,
ale cap. II seciunea 10 din reglementrile contabile conforme cu
directivele europene specifice domeniului asigurrilor, aprobate
prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor nr. 3.129/2005, situaiile financiare anuale ale
asigurtorilor i reasigurtorilor vor fi auditate de auditori statutari,
persoane juridice autorizate, potrivit legii, i aprobate de Comisia
de Supraveghere a Asigurrilor n conformitate cu prevederile
Ordinului preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerinele de
informare i de raportare referitoare la auditul statutar al situaiilor
financiare ale societilor de asigurare/reasigurare.
n aplicarea prevederilor art. 21 din Normele privind cerinele
de informare i de raportare referitoare la auditul statutar al
situaiilor financiare ale societilor de asigurare/reasigurare,
aprobate prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor nr. 22/2008, vor transmite odat cu situaiile
financiare anuale declaraia cu privire la datele i informaiile
referitoare la firma de audit completat i semnat de una dintre
persoanele semnificative ale societii de asigurare/reasigurare,
n forma prezentat n anexa nr. 3 la normele menionate.
11. Verificarea situaiilor financiare ale brokerilor de asigurare
i/sau reasigurare care nu ndeplinesc criteriile de mrime
prevzute la art. 4 alin. (1) din Ordinul preedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
specifice domeniului asigurrilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, se va efectua astfel:
de ctre cenzori, pentru brokerii de asigurare i/sau
reasigurare care au n actul constitutiv obligaia numirii comisiei
de cenzori;

15

de ctre un expert contabil independent (pentru brokerii


de asigurare i/sau reasigurare la care nu se aplic prevederile
mai sus menionate), conform prevederilor art. 6 din Ordonana
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de
expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat.
Expertul contabil independent este o alt persoan dect cea
care ntocmete/semneaz situaiile financiare.
Pentru ntocmirea situaiilor financiare ale exerciiului financiar
2009, ncadrarea n criteriile de mrime prevzute la art. 4
alin. (1) din Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor nr. 3.129/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare, se efectueaz la sfritul exerciiului financiar, pe baza
indicatorilor determinai din situaiile financiare ale anului 2008
i a indicatorilor determinai pe baza datelor din contabilitate i a
balanei de verificare ncheiate la 31 decembrie 2009.
12. (1) Asigurtorii, reasigurtorii i brokerii de asigurare
i/sau reasigurare vor depune, pn la data de 15 aprilie 2010,
la Comisia de Supraveghere a Asigurrilor situaiile financiare
anuale listate, semnate i tampilate, mpreun cu:
a) o copie a codului unic de nregistrare;
b) raportul administratorului;
c) declaraia scris a persoanelor rspunztoare pentru
organizarea i conducerea contabilitii;
d) raportul de audit statutar (pentru situaiile financiare pentru
care auditarea este obligatorie);
e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dup caz;
f) o copie a procesului-verbal al adunrii generale a
acionarilor sau asociailor;
g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a
pierderii contabile;
h) o copie a balanei de verificare a conturilor sintetice i analitice;
i) asigurtorii care practic cele dou categorii de asigurri
(asigurri de via i asigurri generale) vor depune la Comisia
de Supraveghere a Asigurrilor att balanele analitice i sintetice
aferente fiecrei categorii de asigurri, ct i cele centralizate;
j) asigurtorii care administreaz fonduri de pensii facultative
vor depune i balanele analitice specifice activitii de
administrare de fonduri de pensii facultative;
k) declaraia n forma prezentat n anexa nr. 3 la Normele
privind cerinele de informare i de raportare referitoare la
auditul statutar al situaiilor financiare ale societilor de
asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 22/2008.
(2) Asigurtorii, reasigurtorii i brokerii de asigurare i/sau
reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor situaiile financiare anuale astfel:
n format electronic prin ncrcarea datelor n aplicaia
CSA-EWS;
pe suport hrtie, semnate i tampilate, conform legii,
mpreun cu toate documentele prevzute mai sus.
Asigurtorii, reasigurtorii i brokerii de asigurare i/sau
reasigurare, societi comerciale care nu au desfurat activitate
de la data primirii autorizaiei de funcionare i pn la finele
exerciiului financiar al anului 2009, au obligaia depunerii
situaiilor financiare anuale auditate prevzute la pct. 12 alin. (1).
Situaiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Comisiei
de Supraveghere a Asigurrilor i n situaia transferului de
portofoliu de asigurri n conformitate cu prevederile art. 23 din
Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, a
fuziunii, a divizrii sau lichidrii societii comerciale.
Asigurtorii, reasigurtorii i brokerii de asigurare i/sau
reasigurare pot depune situaiile financiare anuale la registratura
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor sau la oficiile potale,
prin scrisori cu valoare declarat, potrivit prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 627/1995 privind mbuntirea disciplinei
depunerii bilanurilor contabile i a altor documente cu caracter
financiar-contabil i fiscal, de ctre agenii economici i ali
contribuabili, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea
situaiilor financiare se vor avea n vedere i prevederile
Hotrrii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a
funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 89/10.II.2010

sancionarea corupiei, referitoare la implementarea Sistemului


Electronic Naional, cu modificrile i completrile ulterioare.
13. Conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind
societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, consiliul de administraie, respectiv directoratul este
obligat ca, n termen de 15 zile de la data adunrii generale, s
depun la registrul comerului copii pe suport hrtie i n form
electronic ale situaiilor financiare anuale, nsoite de raportul
lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor statutari, precum
i de procesul-verbal al adunrii generale.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (3) lit. d) din Legea
nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, subunitile nregistrate n
Romnia care aparin unor persoane juridice cu sediul n
strintate vor depune anual la registrul comerului de la sediul
sucursalei situaia financiar a comerciantului din strintate,
aprobat, verificat i publicat potrivit legislaiei statului n care
comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supus
acelorai formaliti de publicitate prevzute pentru situaiile
financiare ale societilor comerciale romneti.
14. Nedepunerea situaiilor financiare anuale, a declaraiilor i
a celorlalte informaii solicitate la termenul prevzut n prezentele
norme, prezentarea unor situaii financiare anuale care conin
date eronate, necorelate sau care nu respect unitatea de
msur nscris la fiecare formular/rnd se sancioneaz conform
prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i ale Legii nr. 82/1991, republicat.
15. ntocmirea situaiilor financiare consolidate
15. (1) Entitile care ndeplinesc condiiile specificate n
reglementrile contabile conforme cu directivele europene
privind situaiile financiare consolidate ale societilor din
domeniul asigurrilor, aprobate prin Ordinul preedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.129/2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, au obligaia de a ntocmi

situaii financiare anuale consolidate i raportul consolidat al


administratorilor.
(2) Situaiile financiare anuale consolidate, aprobate de
consiliul de administraie al societii-mam, semnate n numele
consiliului de preedintele acestuia, se depun la Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor pn la data de 30 septembrie
2010, documentaia cuprinznd:
a) bilanul consolidat;
b) contul de profit i pierdere consolidat;
c) note la situaiile financiare consolidate;
d) raportul consolidat al administratorilor;
e) raportul de audit al situaiilor financiare consolidate,
ntocmit n conformitate cu prevederile Ordinului preedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 22/2008 pentru
aprobarea Normelor privind cerinele de informare i de
raportare referitoare la auditul statutar al situaiilor financiare ale
societilor de asigurare/reasigurare;
f) declaraia scris a administratorului societii-mam, prin
care acesta i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor
financiare anuale consolidate i confirm c:
politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor
financiare anuale consolidate sunt n conformitate cu
reglementrile contabile aplicabile;
situaiile financiare anuale consolidate ofer o imagine
fidel a poziiei financiare, a performanei financiare i a
celorlalte informaii referitoare la activitatea grupului.
Conform prevederilor art. 185 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: Consiliul de
administraie, respectiv directoratul societii-mam, definite astfel
de reglementrile contabile aplicabile, este obligat ca, n termen de
15 zile de la data aprobrii acestora, s depun la oficiul registrului
comerului copii ale situaiilor financiare anuale consolidate.
(3) Nedepunerea situaiilor financiare consolidate se
sancioneaz conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ANEX
la norme

Nomenclator forme de proprietate


Cod

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
34
35

Denumire

Proprietate mixt (cu capital de stat i privat)


Proprietate mixt (cu capital de stat sub 50%)
Societi comerciale cu capital de stat autohton i de stat strin
Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton i strin
Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton
Societi comerciale cu capital de stat i privat strin
Proprietate mixt (cu capital de stat 50% i peste 50%)
Societi comerciale cu capital de stat autohton i de stat strin
Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton i strin
Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton
Societi comerciale cu capital de stat i privat strin
Proprietate individual privat (cu capital: privat autohton, privat autohton i strin, privat strin)
Societi comerciale pe aciuni
Societi comerciale cu rspundere limitat
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 89/10.II.2010 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|440753]
ISSN 14534495