Sunteți pe pagina 1din 54
| ACTUL 1 in care decid patrytigsetapresive Dar mporant ee | GF oe scene abun Pn in umd, avea oe sae co uve TinBus { elon pe sera Teatrului de Comedie, piesa: ora jf TABLOUL 1 Sore rimive st in sccutd variant un splendld rectal 3 fin intinderea ciruin crtieal exeget poate receptions, la neve court din Becket lonessu Kaen Pisa curge ft vce sau prc era et vi dese ti Teca frat de dans idee al echivocrion nto Tene cll veil amare avo pe cate aol 0 subraveheae 5 i mec extn, Spectacle on Tang epee ie dtd on pi rade cu oe On mi otf fogtduind oot din salt respira pe cave oom PMG tinplt in comida Yah arin Sorencu? Grex‘ puns To stent intrebare Ino conics ce ne doreste a PAPTANGIOGLU (apare, grabit): Dack nu ma primeste Intro jumitate de ord, he-am dvs ct toi ne pate feel mat mare perieol” Testa Intura dinspre. sud a Impiratil © ameninteté de OCOTENENTUL * Vorbe rANGIOGLU : Tatari...$-au vas toll in eap sf (OTENENTUL (see): Vorbe (Pe alt ton) Nu poate, 8 ‘var primi. Toomaé pe LumintlaSe Baftanciogha 58 | _neo primeascd ? Dar PAFTANGIOGLU : Si ms spai ed nu e-nduntru. Am o@ ‘menil mei, care de Tunl de ale imi suff orele eind Prealuminatut poste +4 ma primeasc... vin ale | mu sint peimit "Ca un faewt!E inaunted, sia precls, am oamenil mei, uflitori, 9 eehipe, cate mi infor” meava, QCOTENENTUL : Degeaba. \FTANGIOGLU : As Platese pungt grele pentru asa, Ca sa ajung pind lings cort, bagi min pind la cot fn fie. $i. (Scoate © pungd, fo dl Tocotenentululy ulte ct ioi met intiineyt pied: BCOTENENTUL (ia punga): Intretinerea cortului ne costa o gros de galbeni. (Gindimdu-se) Mal trecet pecalcl luni, muy mart, no. vinereaallaltl, Eu vag Baga si acum, dar am’ posined. Cind Iuereazs, | poate Ni deranjat nlct de prafet. PTANGIOGLU : Dat ce face ? {ruse dente’ fu mito sibs Bl muito nese 7B Frnt can vis Elia or” Sa aa Cre eb Tota de moare 7 Inte a7 Cind ara scat PASA'DIN VIDIN De bel tio mah cma Sto cen sees ast coe ee fas eras eS on eG Reger) od oot ee, cast Dl Eater de an, List ab esnuel arma setae Sra sca ea da Loria ee Pass bie Vib favowae atl oho at spel Di VIDIN eben nt noo Se ee Sera eee arnt a a SED pnt Neel ine an eet ee ceca ee a. ee ee a, ae mos al eo ee i LoomeraL wees ein ps A Tes Esto tam kes ct ol ooh jngd Bor VN) Coa sede mom, ol 6 DIN, DON Com Soe teas Sea a a tie el ere ee ee lg ge Sor fate ion, pe mat ee peda ce) ’ eee evn a ek : past BAGA' Pa dacay rice oo am st to = ‘el, nici nus m-as intoare bine cu spatele 91 m-ay) 56 Sas ota ase Asta, in cazut cel mal buna Sint ont ea ese de gel de ailepe la Bicle 3 maui doh asa, pe depart cdi le place tnpull ek tae ‘ees fen, Tuerurl decasten, Mare cay at ea Bult of le merge. “ae LOCOTENENTUL, : Si nu ne pripim, Preacinstite..deliu or cel fi find, Cees bel past, hai? ec See ene ns ee a ie rg a a Gen decd vorbese ‘cu Sultanul, sl-mi ezolva hirtile, vr ne aan ema Tl Tana ates tee epee a neh Aen dat Sch rm ne huey ng ala nF pe: THENCE fs al eg Po Tato in partea cealalts, si mu va intfnitt, cu Bat ag a a ne Pe a Su ue Ae ar ent ish eee het prmeee reea one oa aap foi 1 judecs, tofi fi araté pe fata unde greseste. TABLOUL 2 ‘mast impitsteasch Jus seulptte tn fdey Deapeit gree *ARATEASA (ayecind_gerveftele Servetelele mu se pun in pabare, cum fae dhees Jor ings frie” PAM um fa dame ZBOHU.: inilimea "Voastrs se framinté si 5h bate ESR cu Sezaren servile, far Sultan St ave Sse’ de parifia aceetel Ducal nis tora a0 Vlad ghiaurul sie de doi ani de proiectal nostri Zu nual allt (operat). cmoayte numdesl for a Seguro, sae ee car en cum ne facem nei funurite LOCODENENTUL: Cum le facem ? BESLEAGA ; Nu stu, cd e secret, dar ol tle. Ne-ateapt ait, Cu cit eitesiem mal mul, ea alt el sone Posie lar nol stimpe Ine qi lashed nad sta co LOCOTENENTUL : LumingtSa Raftangiogla mica dat ‘© nga aot n-ne 28 ml corupa Ina funefionat sore © incorupebi BESLEAGA Ulte, eu te procopsesc cu doud.. (Seo ile, Le inminease) LOCOTERENTUL fluind.pungte): Nick nu sii ct a conta Sntretinerea coals. Ca al nu mal ve i pret in lomindel a eresot nebuneste In ‘remo, ist" Luminitia-Sa acre incontina e oapiea BESLEAGA Se stle peste mri stiri of este un mina. totus, pares exagereazi, Prea se ei hueaza. Ce tot inagileste LOCOTENENTUL, * Ode. BESLEAGA Ce? LOCOTENENTUL : Gazelui BESLEAGA A, 6 oi le-nvitam pe dinafart LOCOTENENTUL : B foarte inspira. Cind ne ins Tuereaza asuipra cavintal Zice ef Islarmal 8 at doparte cu cucerirle, dar a rimas in gem cer tura. Or, esica trebule sa se Tack paral BESLEAGA : Fu na impirtigese opinla aveasta LOCOTENENTUL : Va priveste. Cicl, ce face un po ‘ales, care are sbi, dar hare eindele 7 BESLEAGA = $1 daoar aven condeie si mar avea ai ‘eu ce lear ascuil? (ide) (adn pare mises, pin de prestangs Itreabt a ric decd Sultana 6 tdunires LOCOTENENTUL: A, Preaintelepte... Dar, poftt ‘asteapta. Stl ea pe ghimpi. (ll conduce cr pleci ni Oricind sintett Binevenit Be AC ioe weit): Asin «2a Deena: BESLEAG Sut, erin bnve in cor Sut Psy cane can a Sat Mamdlth a ea LOCOTENENTOL (ecrbit” Nuva o°tare bacsy! Dae cmt ne eels eal et oe fone eo oS Festa eit Sama East oe sme opt Gan pales BSLEAGA Matin Spann mara, 4? Coy 158 Bin OB Ea a es mame Tana Cat at eget LEM EX ly ates Se ee MEP mms ler Sipe Saag “pcre a Sep miietss O'ieieatia Staea gree Sie ert th ee es eal Solan ean eee aera awa sted See ee oe ee PASA DIN VIDIN:: Da. E o mizerle edi vine a8 rll nu alta, A, n-am pring azi unul scenpininda-se eu sulla? Alli, cur vadl un copse — fuga sso freve deel. ‘S-au’incutbat pidvehit tn jenicer! sea dat ella in spahil.. CApetenile se mininet intre ele ar eo eam ‘nici putere. (Catre Locotenent,) Di, te og. asta, Sumi Iniseroast sila ce foloseste ea. (7ztnd) Deunii Fam ‘vaeut penn dregitor de-al tly ncurea boronic! ret in indy dat alias stl guste $i pind la urma gi-a sters papucil i IMPARATEASA': Bomnule miniatey, aves elk ca g sable. Dae sea minitru de risbo: all fost fel de’ acute» fOstind) Cel mal eu't de Sine slug In: dou mparit | Una ta’ mare Nel al termina bine cu un pring chiens te Ingrijest de lta,” no mal am net co de einioara, Une sd primey? Marmora Se pe weed ca ’Se veal cl de clg! dace re ra! dup ceva, atunch nognet~ sti ee segre? Hana esti fut dn moat tin silage Ha tea. O afviratd opera de are RAZHOML Ea, tn ealtate de minis de Fzbo ces thal tie. Ajroape ch na mal am probleme Singied ‘ea gui risblul eu stomacil Cine pl, Cole {i gol, cd plin, © rau cle pl 1 IMPARATEASA farucind ‘tina prise osupra fe: iul cum sint ajecate tactmuriiay; Au fost asset toate invitatiile ? Z * ; ZUNIS: 0, dose lesa dus chiar ministral de finan person Le ming fect In ar, (até cu copla plingerii pentru mérirea tainului, IMPARATEASA Vai dar nose chdea. = | ZZUNIS : Miria-Voastcée tnprteas, mu gle snam Tcqur ach ni thbule le ye Reet sn problemete noaive, ale birbtilor de stat Cet ute fevk ah Mira-Voastrs tatmurl sure aoe, 6 punem In fart? i: INPARATEASA® $1 musatirit trl ‘roment fn atu IMPARATUL (apare ew 0 coroand de spice, maci, mor) tele, [pusd cam strengareste): Be cite ori port ‘ordana asta pe cap, simt inteaga grout tase ‘Sului bizantin. Cind 0 fi de-oi muri, si i-o punefi napaantl ee }PARATEASACu dojo): Nu mal eae prj aot mineral de fang) UNIS : A, finale! Vin tft? FINANTELE™ Ta mas, ‘ine mu se inghesule? 0 sii vem sic, in par, dela Sultan pink ia Harap. Asa Aly seunge 2 de 2) texaurul 91 pind acum nam tinue un favor. IMPARATEAGA PINZARU! De tre, Dar mau tt dus cu vorba ienled Foarte grew si rizbeyte gb la dumneata. A treble hag mina in baunae: (Ziobind) Si one itn sintem in ara basi ADU (re) ice vel dela ine? PINZARU fmiro): Ce vreat Ce sh vrean | RADU Di momo om ule ita sen ng Seamni ‘ot antept ceva, dont sl obi ceva, favor, un chiles 4 PINZARU! As! RADU {lnceput de ftare): Atunch, mA rom, pot) pla PINZANU Pa, eu venisem ot Varun romances Ad ‘al sa 9 ir (Cu spain) Noam ca cine chin 6 vorbd, Deaia teamn caval, Am avait car mal tin romin po-sicl Nu st cu ce te oeupl ng ‘ine gle, dar sinfeamnevola uel dicai cu'a tra mew un turer fun faises pur a flnpla chun carta deal nant Sch cad fe limbs plcinfior next: $4 despeins fel 4 pb RADU (com netumert) Bx om de arme’? Ai sable cele dere fir? PINZARU (ici): Bu, om de arme! (Amar) Nu, dom ‘ile, de tel ani e'cind mi-am pare are sat a ria plicut de mic muzica. Yneam tare mult s& via viens RADU: Frumos ora. PINZARU fama}: Acolo am apart eu heal o iarnd thizeaga cu toate ch ml dsesem pent muzid {Ficcea la pe ling mine fn paltoane, Ir blamari, Sou dideant ca tenacopal n trtuare: Oona! New thal clin’ Too de sare. gheala, Vara deocircam Tesi, mutam sears vopsitorion. C8 toata Viena a= Vopveste, St in pauiy cind sf ma odihnese, mai Invest ups apa caida SA se spele meytetd Pe lin. Batjocoré! RADU Atone, bine tha mai als Toran ala ‘intr me PINZARU: Nu, el a is textual... Adid, ce sf mal.. Nea fost ai tn care sf mic daw Greplate. eam sr ar nu nia wispane, Cred a tnterpretay gregit Siri, “Insinte de® Cav deosebiedstimd* spa eam Sfatal dumitale a fost al unul Ilclepts Probobif cf unit auexenst of el mea Tnvatat st fg. {Bucaror) Doamne, & bine eA mal vorbese romb fheyee! O data ehtat volam si-mi pun capat zien, (Se inching) Lscram tot la ghetirle, abla gine Sein fie poste! ta. eram stab a naib Alum fesem Ia vrvo 40 de ile. Sf asta din eauzi cd sie feream "dono bala cindaia + neaveam poftd de Inincare la masa. $1 cind fi venea pofta, mu 8! imerea mincare. (Ride) Sixpot si resem Ia-um | Bislor, Stn aiua ala mi-am zis: ,Desearé — gata! Biau ei lau banil pe mua Ge acs nu rin pe mnt for, sl" Ain! am ait lng mine pe una | Ene fot aya; muncea si seipase tmndeopul "Lae {Sar boala Ce meam bucurst! Dar te soa Bucs Forel? Era un flautist, savant in. feb Tuy loa Sera intl unil de pe Is miazinoapte. $I dup’ cea inary dl rn ara a pera, he al fut cf le suporte niravurile” Te chemau aa [ah tn tami ert obliga ot ea el ste lor Dupi aa, In 0 jomitate de conc, mu nai Conostent, Niel el nil ele. (Uimit. 9h eneroat Rabu PINZARU : Neo fi chlar aga jaDU ‘Te tratau ca pe, un stdin, Un oarecare | Mca }uat scl etme, de’ Ia ak ute dies in Pat. De tapt, nf nu era pat, un fel de. prey. Zice SHtL erat ovat, "9 sooae ‘0 Bblietramscriat de Bu Ma otreabas yo ff adevarat Loam tncuraist, fm sous el sigur Ba, exis un Dumpty fe ‘fe Fan St meat ma lua lle Pe gr) Poti tt como fl pe himen cealalia Cina am Sewweu"cd Snel all mal dete det mine 8, te mai omori? SEtl mal el allele de. po: mand? Spune dumneata ADU fdistat): Si 21 s5a, tot roma si la! PINZARU Se insurase Se mutase la tuler, cd tin lie tekpate, st ele pea wrat st mn recanoased deprcton al Tul Ioan nterdy vorbeascd dons 3 Singur’ cu mine. Aga. mam sles cu Turcie (Pouca bine site det neath. Si mate foreaé ae mine, cd sint impotsiva fly cu late Me Bindse ch dach mat era Vou car fugit, ag Serie 9 serisoare de eainare a mag lntoaree’ (Cx ries) Ge le-o fl faeind Ta fyila de te ehiese Ti trage fn feapa Mai o si bie, (Bnorgie ot mal bine eaclo! Agta, pal nota sale Sine poli or, simbende exact owen i |W rabpand ta salve Dupl ain as imslesie Wa mma cunose. Ca nordic alens Or ge Tan mel Set aeas,acdlen Nn ma fos din wight" Ch {al piney © fe vont Sin alle clo Sind vada ‘Aenio shtmor, at ming. a arc, daccaim vazat ‘Turea, sia "mal mule? et 1i'bel unl it cbema Malt” Alecandee Ca sic bund cts tgete i Ta 0nd, telaia eva sie pipe at le numere de leva ot onset iejen’ Lume trebuie ro pitrons! ca ioea, 0 bail ‘ct pickarie! Prova poste mean Som exp tat ust ined ie ke, Doar mie Af avin st dumnosta drepiate, Vad ot te ‘sued dorul de {ar8.. Hal eu mine acasd, Vt PINZARU (trist): Nu, c-am auzit eo of fle rhzbot ‘3e tot Vinturs vorbe pe-aiel de eltiva anl. BE st tit de elinogt sint ture. Mal bine sta al cu’ el RADU: Daca el cu mine, mu {i sesntimpla nimle. DINZARU Ai vreo trecere pe Inga Tepes ? RADU E frate-meu, PINZARU: AT Atunel se schimbs socoteala... (Poued) Dar dack vin trel, cinem| geranteach ‘mie cl peor sce la de mine? Bu sint foarte seasibil. Sk imu ma ating la Slobozenie, cd tip. Tip tare. Cle hemi garanteasa ef nu mi ieagay si? RADU Sultanul, PINZARU (mirai): Imbroboditul sta? Are el puterea ‘sta? Si ce-o si zici Tepes, dach se amesteca Sule fal gi md goranteazd! toemai pe mine? Un nepri= copsit RADU frizind): Pal.. eu o si fiu Dorn. PINZARU: A, pricep.. parca, parca pricep... A-ha! Vrei ‘tcl biruiqt st sc lua tronul.. Bums Dar. nuvi erate? RADU : Ba da. Tocmai ct mie, am sl eu dreptul.. Dict ‘yrea Dutaneveu, ni_va mai fi Dom. Sk nd mal face pe prostal, Gl mil pldeut de la inceput eum ‘vedeai Iterurie, $i toemal Voiam sa te lau eu mine. Sternic. Am mai fi diseutat pe dram. PINZARU! Mie-mi place discula, dar fer poiticl. $1 ‘a ura, prea ved atita caste in Jur. (Cuiot) Asta tunde secidearand asa ? RADU: Paiy in Tara Romineases, s3-1 batem pe Ved. PINZARU: Decl, acolo, cu tot puholul asta! Bu credeam ‘ch v8 opriti pecalel pe la Astle... Bundoard.. Eade ‘irat oxo ne ocupe tire? RADU: Nu ne ocups, trate, schimbim Domnul $i gate, fi sentore, Fac cale-nvoarss PINZANU: Asta sro cred! dumnesta, Ce-apucd Sta © ‘bun apueat RADU (gribindusse): Spune, mergi sau nu? PINZARU : Nu mong, o& mice frie de Tepes, RADU : Nu vest it sntem ? PINZARU : Ce daci! Mal bine- seviom o serisoare. Sé ‘ne ferte pe amindol, Am nova frafi mal miel aca CCind am plecat — am spus cf meng ping ta tg — ‘mama arch a simgit eva ¢MBy a4 te dl aga {fe dopo, cl sist asta mie, vai de malcd de om! OTe fig dor ™ Deane ica tot tims vorba Bila Viena si alei: pVino, e& ma ft se-ntimpla n= Ine. Ma, se mari Soria, Floares, sf fl bla mnt, ck cevn a8 zich Tumea ™ De dol ant de ind muneese la feria la Je tril tots eb RADI Ce fuck seulo? PINZARD: Stbit Dar sint proaste, S8 nu tecneredl fn ‘sibile tureegt Bu iu com le luetdm. Ne facem 4 le ealim. Seulpim pe ele RADU! Si mi to gindesi ch stbilleastea 0 sf se-ntoarcdt impotiva sor ti? PINZARU: Carn veel sh tllese? Sleapol eu st la mat- rere. La incruntat Cum ar Yoni — paren artistic RADU MA “uit In dammesta’— al trecht’ prim multe act ai recistat, nweamni o esti om tare PINZARU Mica ajulat Dumnezeu RADU: To-as face setni. PINZARU: Nu biga oante string fn tard RADU" Ce east? PINZARU: Un afa, dack ma fat sfetnte RADU (supirat): Duste! PINZARU (ridicnducse) : Devasta venisom. Auzisem c-ar fun roman pe-aic, Aveam chef's discut ceva tal inal, md rog. Ma duc. (ese) RADU: Asa om cu eapul in port n-am mai pomentt ! Dar ae vede et e cinstit in felul lil PAcat ef ta us, a tinut ting mine. Micar a6 ma facd 58 mai rf. Vede asa de coraghlos luerurile | PINZARU (oe fntoarce ou o Doceelu): © lisasem afar. ‘nt foalele mele de. primeneala. Dach te raagin« ort si te-ntore le dai nul spebla sa 1 le Tase Iii frate-meu al mare, St dact na i-or vent bine nici Tul, sf Te dea et iol Mallat ‘Alexandru. Mice mila deel, 8 tare nul mat ajuta capa. Comuna PSUla- gelele, it minte? RADU: Inj! boarfele, Or fl avind gi piduchi, stelnite, indi canciaainaen, | PINZARU : Atuncl, Fog eu un soldat. Dat mice silé s& ‘vorbese turceste RADU feneroat):'MB, dstia. dacd ajung Ia Patlagele — ac stata din tof ai t4i, Na nual nor sci me dea hatncle Tut frate-tiu, dar deel. gésest, oF acl Beleasea de piele PINZARU: Te pomenesti e-o fae ! Dar n-si. pe cine sh trimit pachote tn tard, cl de cind cu instablltatea 4sia.. Cavin la, elt Vin.» ma tog. (Pant) ‘Ajunsesi Ia vorba'men 'O af fle prapid mare. Poate terrizgindest Mahomed asta pare em ehibeut. Sh ma dic siel span oh de ce ne ocupl? De. ce tosmal De noi? Ck nom fungi eu mlere | (Pausi,) Dat Deh Tepes np st slea cu miinile fn sin. Acta pare Git dan al inj dreptate. Dupa ce-am ‘Wleut Viena, pared mi-a mat trecat neeazh RADU: Date! PINZARU fin prog): Asculth de ta mine | 0.88-fie pri ‘idol de pe fame, (ese) HHOMED: E, aga ne mal tntelegem. Sui ce-am_visat ‘azi-noapte? Ma pleta Gentile Beilin. Aga sinai= tor, eu eapul in. palme. Cu caput il in palme, (feind,) 1 amintast 2 MB lea ‘i tcbuia =f Infaigeze flora, eu un cap singerind la piehoaso-! lalee= Ni pot fir model" COTENENTUL (dirdiind): Cit iam cianit, si uit Scena I"Ad! bate din palme, a apanut un ciegtter # afl'sees sabla si hinge! eapal. Continua oat pus meestentol, care se-vita nie. glial, cet) ee - bia i tale caput” Avesta cade fu sa, orl inti top, pus Lt fiderntnd pe scent) Micam’ perdu in | Aleminarea...fOftea2d ) Nit sn min nit pot tala fea __antrcnament 2lnie.. (Bate din pate ) BAGA (intra) : 0 hietie de-e mea zace pe aici. de ‘a IRD : Pith. domnitoru aril RomBnest ? LEAGA (ingenunche, I sirutdpoala manta Besloag®. {Incercind sf glumenscty) Cu Bde I Baba, JHOMIED : S& zicem cai i Vlad ghiaurul AGA (speriat, wind. trapul Ini Baltongiogts) De ce af zicem, dacd nu sint.. Bu sint ain. a, Sint. eram.. care.. mda... Co sit faci? JOMED : Salid eapal sl aruncl-l In cog! (Besleago fa caput insingerat af Tut Baftangiogla set pare tn op. Mahomed, furios) Nu pe-acea,,pe-al td zi TABLOUL 5 MAHOMED : Locotentente, pe ce urme eale ew” acuma? LOCOTENENTUL : Pe usmele lut Daris cel Mare, Lite minitia-Ts. MAHOMED : $i cum fac? LOCOTENENTUL : Cine? MAHOMED : Urmele, LOCOTENENTUL (incureat) : Com 4 fact... pac ‘Asa cum mirssluiese sldati 7 MAHOMED: Na! Tresalté de bucurle clcnatigit cal pe cle clneva pe potvivs, Ce numir purta Dark fs caste? LOCOTENENTUL : In ce vretl: In sull, ea atunel, a ‘in schioape, ex azt? a el PCOTHNENTUL, intra): Tocmai tresesm pe-ale. vo- Jam sf vi dau binete ESDU: S-a nimerit bine. Leal vizut pe cel cost iost silineanri din cortal meu? POOTENENTUL - Ststictosul ala? DU: F vn valah, 'BNENTUL: Cine-ar fl erezut $y orlew eae, ge enti va fl recunosoitor, (Risind)) Acumn i Sa’ Se rt sic} spintece cu Merdstréal 'Se fine de girene a PINZARU (taint mare): So trim spre Vieng. Ai &: invotit Cle near coal.” Sit ime Satta bin Para Rontineasch at irate lumi. ee aie? Pe tne sh nal dee Bar desea Tot fn blanar opment so femele in vulpis Tare 8 ea St ml sil 9 Lenpoldgase asa ar fe oc Ponts i Ald, tam sue am spare hvala. Asam a Satna beige to Tape” meu healt Sadan go. est ae oa ii-ar para rive sper ra poy dnl thu ce nat edd flint a Gi Bicone. nl ne pn! Satna 3 Chi age mi See at phot SM pte ec gt me cso! qPoftit, Wt tm. aun crate, lenlene : ee rata, lrg, intvun caving pala pe ooo ADU te ue Sycapal PiNZARt" Ce" peiet! Stina. apue she tau 0 seama.. ima dati nu pret mica tit ArigiMMANANTELE in pce oe este su icy ween cu acl Cash mil $6 MPARATEASA ne even Wha mea, Sv Brine over in to Inco nal ave PaaS Benen ca nu ne inflege Ine ot CANTELE Cae te IS: Ca minal de nab, c2 mine, cu Impritesa anal BIANTELE "Vi sisatl pe o poriie caraghioas. fae ‘nth Rasturnarea mae Poa face oc pused tevin a ted WS" Hal od nee mal slow cirlé, CH tytn care asl red ch facom veo tule FPARATEASA : Dar cum so nut? WS: Pe sleu : Imperial, i termini odath eu ge- ul Sta esopict Nol am at pe Bp. orn saps Print ot alusia 9 vorbim este Rapes Poe WANTELE: Tucor ABATEASA: Nu ci micar repugna violent. Ute ikvt Ie ol: sini Supuyt leon tetamcht te deare si eapa TABLOUL 7 spate. RADU (rizind) : Vii? Haide. J PINZARU (grav): Da, dar poate-l imbrobodim pe Sif tan. La Viena gi Dundrea ar fi'mal mle’, mal tutti. Trecerea peste ea e mal usar. RADU (lt bate pe uma}: Facem tirgul !.. Di-ml Vie ast PINZARU: Nu trebule si-mi dati nlmic.. E de pomend Singur am plecat de-acass, singur ag vrea st note, Asta e ideca mea de bagi. dack mati u ‘t., Pared slate! cam nerves, Md repad 3 ‘boarfele, calabalical st vin eu dumneavoast RADU : Chiar mi due si tinulese ew Sultan. In Alrecte e Bell sst" Viana? PINZARU: Vin acuslen.. si vearit eu cu mina. (le RADU : Cum Is] plerd camenit mingle! Sau eu neti ‘A aaravin ?Tattnires asta'afurnat gaz pe Tot 1 doare inima de satul Tui, de mide, eM Alexandru. dar eu, care singer pent toad BIPARATEASA : Cu ei. cu cine? INIS! Cu tured INANTELE : Cine sint asta? PARATUL (se bagi qe in vorbd): Araté-mi nut Tn salvael sit identifica fi de cult musulman. INANTELE: Cine si porneascd razmerige? Cine si te spriine ? PAPARATUL: Impotsiva cui s8 Iupii? PLUNIS (rising): Dusmani sar gist Dar n-ar trees nich 021 91 Mahomed i-ar mcelasi nu nutnal pe_ tot Fasculagl, dar sh pe tol! erestini, pe motiv’ cma Simpativat, ZBOIUL: Ca ministru de rizbol, stiu_ce-nseam: SI [el rlapeinderes unor eament pe cane! rin Ja moarte, ‘Trebule sh procedtm tactic Si Lisimy 4 Se destrame de Ia ine MPARATEASA Cum ne-am destrimat nol, Bravo BAZPOLUL : Din sinul propeller mitocoelh BRUNI : Tangeste, doamne, boala! ZBOIUL : Si nol doar st descoperim aceste puncte slabe, sile speculim in interesul crestinllor. {Cs avin) Sa incurajam susoleala, zizania, vorda “eu lous taigur, pire, Hingdpeaia, 3 Mudaropenia. Sick facem sf se laude pind pled jos, lng lesind aS Hluait! Nu, hotell, mt Penten ef, dagi-m vole 8 spun pe slat: habar n-avetl cine sint furel "ARATUL E-te.. clne-or fl lpachimenti, cdr de ‘stig nam mal auzle “Auzii de persh de elt, de amelie IMIS itive invita. cvea ee musi cazul, (Semn ete tre imptrat), INANTELE : Pe la 1200 nu existay, trate, Noi i did sem pe.. cine? PARATUL : Pe cine? 1S: Alice. ch sint atta, ENANTELE: Si vedom cu cine incepin. Ia si te vee i ZUNIS 3 truncal 91 membrele IMPARABEASA's Dar in‘condifile de faf8 mu se pos tina det din mtr FINANTELES SE Siem team Sncepe o racoal. Las @ aie feptl ef ni digpanem de tom” nn Peres ict de ellie arme'Ge fin mid Dr neater nil mica arme abe, fmghers IMPARATEASA Doct" pitrand! tn ict Blzanue Jul Vel se ale u din. Ca unghie No see eas. Z0Ni8 Pati IMPARATEASA® $1 nal nicl co =f mfoelreg evar f enite unis Pat welt > FINANTELE Atuncl, cum vrel tu sf. ? $h, tn aford asi, ncaer ame, Site’ itd In Intro ghertiincish pe dinafary pists ipa craja Stents De data ae vorbn faut propriate ZUNIS!'S! el lenceput se numéra pe degete. Dag ‘rem sii batem, treble, mal Ingh ss eundagay Sine canoastem bine dosmani $8 vedem dae de nde tn 9 ee cath PINANTELE Inteadevin ine sot ol? IMPARATEASA' Cine sin el? ZUNIS: St reepitlam IhepARATUL-= Keeaiciam. { FINANTHLE! Naw Mal inl 98 vodem cin sit grec IMPARATUL. (ein): Grail? Che sin great Or 3 Ea lsat grectel= nasa i IMPARATBASA™ Day mal intl st vedem cine sin ‘ol, © mal dem FINANTELE' De coam desinst in hall acesta ajuns de ne bate vntul? UNIS: Atunci, 4 v8 expe. Elin ‘Vorbese acum ca un sin, spre f obec {nd sau br eu tft Gu ame el fe Rreau meteenard sare na a MUM PARATEASA ; to ilozote. ca si facem 20. Himotiat pared de la altanay putin Ste PAgAMMNIS Eine. Pe Sorat, pe vrma pe Maton, ta usm Fini rou pomenit eu a sb pe Oe Fok. Sa ei ana eae vee nc spreaece vescuri ca sf vind turel sls = ocupe 21 de flloztie. IMPARATUL " 81 ne ocupe filozofia ZUNIS: Au porait din Asia con coal mid, atitien, veche.. i tot perfect lose... sf ute-asa Ii se acreste le perfectiune, Ii se apleaed, s1 tot et intore total pe dos... Si sint intro vaynied feimintare, Aveam fn sat ‘nul care inca alvatal — mu avea rab- ire sf se coud plinea, minea pe Turls coca crud ‘olin AW ocipat.. ala at nupat ala te Fimpsratul Bizanguiul facut geeseala de a acon ‘sia iat geo tr gamizoand. dupa care a plendot AdranopolsL@EDMPATATUL Cea gl venst ora prinzulul? (Intinge Pusesera un picior In Buropa? Pusesera IMPARATEASA: Ca ce drept ? IMPARATUL, Cu dreptol ‘ZUNIS Apoi au atacat Albania coa viteazi.. Relgad dul. dar s-allrelras in fata stragnicului Tans Hunedoara... penten a profita, dot ant mal tra fe nelnfelegerile dintre principl erestinl st ai i fovit Serbia. dup eam fazer mat inainte s1 Bal) aria. Acim Valahia a rimas descoperita.. | IMPARATHASAS Hat opmestete, 8 mical f80w 0 calendar solar ‘ZUNIS' Dar cit 9=8 mai reriste i Velahia? FINANTELE: Aceasti campanie va muta granitele In etisiul, hae. spre inima Europe IMPARATEASA " §'co traite at Fac grec? ZUNIS : Aco, cind stim bine cine sintem, cind ne e ‘hoajtem si inamicul, na nea Tamas deeit un sing Ter IMPARATL Ter ZUNIS! Si actionim.. Ia prima ocazie,..s& num Tsim sf cada Bizangul. (pare Harapul i fcusel) 8 Incurajim riscodlele penint liber {Erllot mick FINANTELE® De oe vorbojth prostl 2 RAZBOIUL : Lspta tebuie duet pe un plan mal sub HARAPUL': Cel mai frumos spectacol de pe hime ¢ fofeeit de gnecl la pigetrie.. Au atita energie, a Sspint de. contradic. Nam mp sé ascul imi-ar plécea mle... Constmilesc ssteme pet ‘cum face pérul_ pore — gh Te unm. ale as perfecte cum face miral mere. SI la urmi Sisteme perfecte cum face misiinul-..Masline > Corcoduge: Pentra ch altgiese o idee oul pe ‘ia e, of mu ne-a rimas dectt un i DPARATEASA Las ‘mina printre grat. Haraput Wi idem. Celta, Kem) lot) Nelgpravitiior! Fantaronilor ‘Aga se tine mina ?(Intinde eu mina.) Ta palma, ACTUL I IN OSTAS : Bite o vorbiveche, cap sf fe, cd elelele ‘eurg., $1 atunei, stal 9 Te numer, PAPUC Vin de la Voda. B test. Zice cf oastea noasic ¢ tare mici, act ¢ si dim plept de-adeviratelen, hu rezistam un conse, ALT OSTAS: Nesom apira pind la whimal om, TOMA : Da, dar dupa aia? ag TUN OSTAS" Dupa aia om mal vedea, PAPUC : Cu ce ochi? (Buervat) Cu ce oct? ALT OSTAS "Cu mintea romanelui dupi uma. PAPUC"E bine so avem Inainte. Capitane. de co te ‘cheamé Toma? ‘TOMA (mirat) = Pe mine? PAPUC:"Asa 5-2. Intrcbat deodaté Mila-Sa: De ce-l ccheamé. pe la Toma? Tocmai pe Totna,” Toma* TOMA: El, acum asta! Pentru cd mu md cheama'V 1a Dunire. Oastea trceasd se preitete sf treat to Tom | Sunda tia prising. Cotaba Sultan, in care ath Rad PAPUC: Bi, trailor, pe unde seoatem cémaga ? UN OSTAS' Pe cap! ALT OSTAS : Cu eap eu tot (Risete minzept.) PAPUC: Are cineva veo Idee ? Vodi aleapt Ide dp ‘mesu PAPUC® Al fi gi tu vroun necredincios? TOMA (jignit)? Nu ‘leet Vorb mare... N-o si jur th fecare a credingi...Bu, eu fapta, PAPUC:: Stu... sti. Dar de'ce te cheamd asa? ME gin- ‘deam ci ce ne lipsegte noud scum e TOMA: Ce’? ‘2 oe PesPC 6 acre ‘ow OBAE? oat anepte mule 9 tne. Mins SP pe on Mn eS Toca end’ Bsn crak bm. De at, a 2 poruncit Maria-Sa, Talic&, ce-o spune, aia o fi! Aaptuit. Sti, ajutoral promis. JPAPUC : Nucmt mal aduce aminte STOMA: 1 nil din partes aialté’n-o si. primim niet imicar 0 sult EPAPUC (etre trups): De-sinsicear, nu cay vrea sf lmoralize, dr sniem pa JOSTASIT Ne-om descurca oi! PAPUC:: MA gindese cf poate vreunul ar veea si fugd Int Sa Spund deus: Care ea? s TUN OSTAS : May duce, dacay si ch spell. (Cella hay ha) PPAPUC:: Nu-s multumit de echipa de ineitor’ 1a aps, Siau prea putin nine. Un vas. lel cam smal dice la fund. dar stat prea palin sb apd ALT OSTA$: stint UN OSTAS: Eshe! Nui lipsese lui Vou idelle. PAPUC: Ai dreptate, balete. Méria-Sa chibzuieste cd de alteeva dacem sol ips UN OSTAS: Poste de-igtia cu tichie. (Rlsete PAPUC (serlos): $1 turel avem desta 4 TOMA (a stat mai pe lituri, cercetind eu atenjie metal ‘elalate): Cita fruneh $i arb PAPUC: Ne-a pricopsit Dumnezev, edpitane Tomo AUT OSTAS: 1 adovdeat cf ines sultanal 0 ye in eapal lor? PAPUC: Chine asa.. uite-1 cum st& in cap.. (Rtsete) A: Bra Mie de Ia Mala Mare, Are o cisuli tun fat, seopertta i sndra, tet copil mel ho ne= Nisth omnes Sas inehigey oc clrora mi le ve yea sf efeada ce. vad. 51 Ingropall crstinest. Tagropaneerestineste (Piping) Hal, oda? Ea TOMA Tar eu alta nevole de sta! ave ca geil a eet pain enn. Sh PAPUC: Nea invajat ot fit cruds Tomo ?! Ute ce nee nu mi rid de moa teapid (Arata spre firmed ‘elet) Putem la ea QEPAPUC,(arunci sulla; cre ost): Imprastiaiv Babar Om ore F ; HG atst"se smpaste prin cont) E bine pent TOMA‘ St lisim crizimea la Ips a cet ce vor sie fe -Méri-Sa sf abt oamentIncipitna! a tine. Det femenc. Nol cu omenia Neamt {nut 9 ne ued Tet tie wo sie fe prea moaie., (Tome. tee, OSTASUL el strapuns de sue): Tine, Doane Uneotis pared ml se pune, aay 0 ceatl De och (Gredgnind) Pinel. Doane mit pre, MN OSTAS : Slam eu cf, e viclenie. Miria-Sa v-n po- Sea Tomo, ed mor sau ce mi fac." Asta mi veg fe runcit: fo pune praia laencercare. su. 7Credea ch am_pleplal de samt "Sead MALT OSTEAW: Ce, caps! omulul e tirticuii, sh dat cx alo. $8 spuneti acasé cd de Ia ture. Ah, al nab ePde-a szviitelea?. Si mécar de-al nimert in im im ler | ae ‘TOMA rindul meu, ha oda [BP roMA! Bes vas porat ca alte adevirfi patriot PAPUC : Veeau sf mor convins ef am dreplate, Numa} ‘Acum sm cient noo of idee “tind exemple grosanic, puter, intun Unp g8| MELT OSTEAN : Huo, tadatoriior! te Seen ee eta Tangs eee ae ee icine tere, Rei enana IMA Lala mu ll tris i TOMA Dose co di, trei achanghe, ot wn drac’ Be ee Deri ver efi sla in ete, tien AL POC» Teme, Teo Atal ae eel A ca fe intinde indul pe tot peret 3 Timba despicatd. Le dim ‘ole supusilor nosis PAPUC: Votbertt de parck partes vosnit ar f oti ful tlumcaseh, Sas ascutd minten ea sabia, (etre ‘ine. Beam grea sulfa acta, No mi fine. ao Bal ch ee “Name ral the mina Intinsd, 6& nu sin mallog. ‘mas decit nol’ si el (Pausd,) Ce facem ? Are cineva TOMA: Invalid of fi rept nu crud. $i ind al pues {reo idee eapind ? nut inj mnie “a dnge nevinovt, “ills voce: st vind ml ote piginil! Ct fleream sens print ek Bente mine, flecare are. name, i cE: se in oyteant, yA doleasteans Sia cH ae ibn af Four," Gheorghe rane Va al al Dymttew Bl Mic. Minne Sneredingat ma ‘al viata, care, lat ce'multailmdy of foate Zurile lor. Nu pot fine turbat Gu el. (Ar ‘pre cataud ele) Cum fl chema ? Uii-e la dla cm il cheat, stig pe num st Ine Si vel aven Incl un brat oan ta. cea PAPUC (se ultd spre ottay): Parch I-am vizut pe TOMA : Ba... Ori pe toi, orf nict unul PAPUC (fierbind): Bing. Dati-ml sulfa! (1 se aduce 0 ‘ull, Merge La primul ostas si-l strapunge) Alta? (ise att sulla. Cu sullta tntinsd, trece in rege {ud tui Toma.) Si aveam atita nevole de ciptan!? oma ow oxtat fx) FAPUC (merge la ostayul care a rims jntin): Tar dack ref inrebat De ce, Yeap A raspung sDe- Math, Asta e satin, Ce cHutd tore alc, peste Seltara nowstré? Ce loam facut 7 Singur is- puns e atesia: yDeaial™ Dea ei, devala nol! Beraia wi fit tenide echt) Tartima, frate Wi. ‘TABLOUL 8 HZARRLA : Novl nostra staroste de Incr VTA CADINA : De ce tipi ca un dispera? Vrea sine farate ci are glas? Se antrenearh ? WZABELA Tact. sical MITA CADINA: erice de el.. Kaba putin, dar dup Beainil de toot. Yabo fi Jous ners cadine, eu plone i Foiad @ Barth © CADINA : Prima mea bitdlie... Asta ¢ Dundrea, my YADELA: Harta e bund, 2 lntoaniio on Sava el pe picle-de vifel vein a © CADINA® Cum ar Vent. not sintem ex pleiorate i Dunite ? ALITA CADINA : $1 ca fondul in dou luntl 0 CADINA faratind spre hart) Nu, ade. in dow luntrl, Cea zice st plarda ? ALTA CADINA Dach instil Suitanl e ew no, IZABELA: Ca el © CADINA (ricind): Din moment ce sintem aii Sseamné ‘ci insusi Sultanul este cu nol sl noi Rade. ALTA CADINA : Dae valabii tis or fi tari? TZARELA: Depinde... (Despletindwesl par) Uf, ‘mal cintreste st paral sta. Vad, fetelom sti vit tv polled pinien git. Lisajlso pe ta barbalior ALTA CADINA: Ce plrere ai de tulburdrile ase ain? TZABBLA (tristi}: Affaji de la mine. Nu se mised nie 0 feud, Protutinden..e stagnate so mottilf © CADINA: Dar de rishoiul deta fulger, n-ai nimie dl zis? Or nul pul Ia socoteala ? Vorba ala: col Suttantat, basca.. (Rd) ALTA, CADINA ; L-ai veut pe eunic, Taabela? Ay ff Sorit niste value. (Predonind.) ,Vahir, vali finindusse lin Vorba ta, prea e total necin TZADELA : Or fi trecut de Ja alt bain mat mare. 2 se poate... Turel vor sf controler si siranell din Mediterans. {Se aud fipete de groacd) (© CADINA : E groaznie, OCADINA (inspimintata): Had g-n cap? TZABELA : Si-a pus och pe el OCADINA : B micar frumos? IBLA: Ce folos?... din acest moment, a si theeput ‘be Ingrage.. a ascultati HEA CADINA (ascultind) : Paro-aad cum se tngrass eineva... Asta e pacostea eunucllor.. Se uinflicn pene. IELA : Fainossele, ITA CADINA : Duleiurte, BELA (savant): $i lipsa de orizont !.. Sultenul a ‘rut sf pedepseasca ‘exemplar pe past... Sultanul, de fept, Radu. Tntrgile Tul codanelor | Sea ceriet feet cu ‘Pasa din Vidin, Avesta iis mu st ce 41 uite.. cesnseamnd si nuit ti ura! Plates ca fapol. Ciibiul are mare infivent8 asupra. HLTA CADINA: Tot se mal tome ei n-o 84 apuce trom ‘nal? ELA: De cite orl Sultanul trece printi-o cried, mei tale dintreun past "ADINA : Asta e roguia joculul, am zit, BELA: Nu stiu dack e reguli., dar asa se intima de regula. (Risind.) St dup ‘a, fl cheat Ta el $5 imtreaba'e-o voce plina de compatimire » Cum iti mal merge, dragutule™ ich er vrea s8"sere Un tratat despre simtirea sleasi a subtiaiior al Dar se plinge ch n-are Limp. BTA CADINA : Deocamdata aunt material MABELA Tn primete tre zile, pedepsitil se simte der sorieniat. Cede ea gi cum {eal ft plerdat busela pe mmarea tavolberata a viel ITA CADINA : Creanga de sub plcior, | (O.CADINA : 18, bt IZABELA: Apol.. (ride) tL e mal bine.. Parc vede ‘hea alti och. It-multumeste et Jen. desc ‘cent alt! oak. Dup vreo" dou saptienial ine Sieinte ALTA CADINA : Subtie i © CADINA: Decl, omenines ar izbuent fn elnt, das! 7 da (zeta [ TZABELA: Suitanol vola Ja un moment dat oi. ci elas " ALTA CADINA : B sprig Is minie? TZABELA: Aprig. Dar numel la minle. A Intrat ot ‘bla Ip costa generallon, © CADINA: Do atunci sa Infiintat coral eunscllor? | IZABELA: Intocmal, Trebuie si fach si oament ay ceova. Sic age spe el Intro line (© CADINA (eneroata): In mai duci-se pe puate ‘rea 5-a tnmultit ca’ chupercle IZABELA (eu comptimire): Nici de el nu-i usor. da ‘ni mal a nil @ dovintl ch, desi pigin, el enede in stlizare'... Pay, past far se purta ca un eral. Ca si spin sincen, m-d ‘ceri CADINA (eu rdutate): Ba, cd era si grout... Cuceri- ‘sera si Bivanjul! i treeuserd prin sable IPABELAY Nu, c3 daca nu micar fl convenit, opuncam rezistent! (Infldedrata,) Ca ore pret, v8 dat ce ‘intul meu. Tipam, de. RA CADINA Neal fi schimbat nimlc, Soarta Impe- lulu vostru fuses pecetluia BELA (mal moate) Da, dat orieum... Noroe c& mt fram fesiosr (inet, eocee Pays din Vidin impor: um oat cont) ID CADINA (dupa pauait, ea si cind ar fi mai agteptat ‘un gourd): Nu-mi pine etoile PABELA® Dragi, clnd thcepe sie ia Duranezeu, apol ta OCADINA’: Lut, se pare elt Ja Allah ZABELA : Toti sint la fe bine £4 te iei in bete ox Coan VABELA: Radu s pretins zestre Tara Romtneascl. $i, ALTA CADINA (astupindusi urechile cu degetsle): Galle uite, ne progitim #8 i-o punem in lads, Sa set? va eset No gad heres Teaneia Si pleat dems oe! Sea ‘nt tank ree! ©.CADINA tel canset perianal EZADELA ingeun ty donee ila Cad etn pera pn pet I Pl Cpl ‘gee tne Mal) Pe ne met {Ertl be sph upc mics fom ‘eves un oa npg o.cabina’ A | ALTA CADINA: Da? i IZABELA: $i numai ce apare Paga din Vidin si tip iol! vet ean ad Thal Anept ahs eine i ose, 2 ‘rebut sa fuptam ca nigte zmecs WTA CADINA: Si scoatem flieiri pe nil? (Ride,) ‘Stengbitim sii 7 Orie, dat abit! P CADINA (speriata): Ce, chlar or sk ne dea 31 nou spingi? (Imitind In garda, Dedculeat PABELA: Tepes ¢ vitear si viclem... (Trista) $1 mi ‘las deloe adinele ' Pareren Iai © c8 toate int histe.. (lf spune ceva la ureche.) CADINA (indignati) : Nol, curve? B, e1 Ci mat cln- site decie nol. Now avuttoeasia #4 eunoascl excep fille de Is regu PABELA : N-ai ineles, prone uscate, [CADINA : Cum, prune useste ? BELA: Toate cadinele, zice, nt prune uscate. ‘TABLOUL 10 ALITA CADINA (sceret: Ay vrea si plarda uct O'CADINA : Bill nebuna’? $1 coo of facl la Curiea "Popes? with netsh cf asta nt bea, mul mani su doarese ? Nu ALTA CADINA: Simé eliberoze din. sclavie.. (Visi toare).Si-mi zict Ia ureehe + pamavita turtured ‘Am auzit et Popes e strigol.. fmt plac stlgol. cate apart. Bea singe de om Bs cao up 1. Perenajlo mies nia cute 2 fureulie kmaanare, ists epi com. par Haro nit pe Selon tno ces, ape lo 48 evlorlali wo somncu,Tndijve mare fsropat Medico pe Sate, cae nicl ume tat poate tte pe re. vents sh apa ee lt acter tal in, tm ole (laryh siete © CADINA (operat: Dar crt fc, soo, n-an mat ter UNIS (prieindu tung) Leas deaigurat ru de tot ‘inat.. St ne tihnewsra si nos bal IZABELA Operatic grea. Cindeste-te: I scot{ unui o ‘un ghimpe din piclor st tot. Dar ale, ctl atom (Strate, abla adnate, semn cl dowd) INTELE Cae? —————e ea DOMIS : Gala | Sivatee — sem of for deveneud, 0 elem) HMPARATEASA (n-a fost atenta 1a joc): Zice si-i tra (ON gem cisbotele. Siracul | FINANTELE: i extrag hargile, una cite una! (Semm ef ‘ve Stratos) Tmportante ? [STRATOS (aia vrbin) : Barba (unis — ameninfart cx purl cdtre Horap, core Artreste tcena fa apot oma cw sender ot 3 fnmtnacs. Horapel merge fi Fo 88 ar Saas. cee ta serncasd 9 0 fnghite reed. Zan fo Iooie, Sire cere, ©” pune fm viral wut bap Mer | top imeoteapi x fooin ae Se poate et, so inares (SARAILIE, evint tat cw doud dlagonte ira sud inp pnt 1 ace smn IMPARATUL (i spune Harapulu! ceva ta ureche) ‘Asculticms pe mine ! Dach no 11 aga, sd-ml sleet mie: ,Cutu, cult, na, Grivel en ALTA CADINA : Dact Soltanul o Une tot In rtmul dst ‘038 témainem fete mar ©.CADINAO sé tmpletim coat albe. TZABELA (ew importanta): Trebule 88 fle la mijloc ra sunt de stat. ALTA CADINA: Blncinjeles...Altfel...nitam-nisam, ‘piel un nevinavat de euler © CADINA (pe gina) Da, da (Wa 20 devchide th apare Pays de Vln, Incr ASA DIN VIDIN: Bunk sua ol eu sndtate | fost date in. primire adineaurl Special. (fide) Am plas eam scump plceres 8°% in proalma Voss, framoaselor ‘OCADINA (meet): Aga vorbeose tof cind sint din pre pit. Apol Incep sine vad mumai defectele.. SA fese prin a ne Uf TZABELA Pasa din Vidin | (Tt fmbratieasa.) Mb ‘of te vid. Tot past al rdmas! AGA DIN VIDIN (ezitind) : Asa gi aga TZABELA: Last, tote bine...Deelt f8ra cap, PASA DIN VIDIN: Da, dar numat eu capul pe umerl {incepe brise sd pling) d of team mihnit. Si, nea cout sit elberen {ols tortorarc) N'te ‘img are ibe aia nant as MAITOMED" Ci ti spt, tneretea lx Istanbul, Ae ‘earl sc lore atast. St prose cov 38 ach eva bn pertrs ra t apt! Siem pat caput pe butue.. Asa inseamnd, tm ‘oncepia i Tepes, face ees bum peste MAHOMED. Cres! ar in sere? RADU aise ck mu MAHOMED (cbsenindtn ris): Credul mat eit Cind eva apron copy samen nove ak RADU: Nu ince ak mal cred SULTANUL Deaf) tinpal si spar. tn zoe. Veo corn? (50 sith pe forettn,) Avan @ spar. SOD cop pink agape an, Dal ac de glen ‘asa. pen ge? er stack gpl en eh a fice drumil® ‘Teibuad © mal mut soabole RADU Teamdn r prea ighit iba, nie ea sib, wien elt. MANIOMED feontiind): SX ma crag el sintehie i Gert fat nal adn soem ane Pas pllor on in nonfel Dunk RADU: Tara mich. dol saci de guibent 1 so pare prea mul | MAHOMED : Cind vei fi tu, 0 s& dai patra. RADU: Dim i prs. MAHOMED (pnitind fn sre: Vine RADU : Siva MAHOMED : Cave © Domnol? RADU : Cel din frunte MAHOMED Cal deface semne?... Care tot a8 din tinh. (Se ou tn cinec) Av cop dtd. Ave one une de ce (Se iting caine tal ofe manana Vie fe font punt ite wet oe oare ie) TABLOUL 11 MAHOMED: Am luat seima cust... AF mal fi un lee RADU (pind): Adica? ‘MAHOMED : Pregiteyte-e.. si suport] gocu! RADU: Cum? MAHOMED! Nu, nu tu! (Ride,) Am trimis sll. Si vind, SE plece fruntea, RADU A, mu vine MAHOMED: Bada... Nu chiar pe corable... Cc near favea Incredere in pasa nostri. (Fide) 1 dlapas {nsf s8 stim de vorba pe farm... Ali, linga Gir iu. Nou Pasa din Vidio sa insincinat ca. pres ea gill de onoare, far Katavolines, ca ‘al Istet, eu rostives vorbelor de claea RADU (Danuitor) $i, bineinteles, daci-si pléteste tee ‘butul, ses cere iertare.. Ramine tot el? ‘MAHOMED : Eun om pe care ¢ bine si-l af prieten [Ne irebuie liniste [pe granitd... Pe de alt parte, Tepey e destoinie. A lust mish mente #8 imbue ntdjeasedsltuatla In fard.. Cind 0 {1 gatagata Nivalim.. gif mai dim fnapol ex dona eecole RADU (frist? Am fost folosit ca momea png aici ca si-) intimidatl Stel facet sh se sie ei unt. i MAHOMED: Numal amenintind-l ea un domn mai) un RADU" Ma Yinoti ca pe 0 momile.. Mai bine m-afl vie pe mine in cused MAHOMED! Frumusejea-1 facuth sh zhurde Hers. i hu ita : Tepes poate oricind $8 ales gnu" Ant Bvastarnam: RADU: Atunci... De ee mu acum? Ce vor spune croni- cari? Omenirea? A porn tn fruntea tine! somate 4ird seamin, dar, cid dea piept et distanl | a propus pace. Sti lertai? MAHOMED : Va fi cea mai mare vietorle a mea, penta se face Tard virsare de singe. Desi vol ft tet IADU:: Viersuiese, siemanti de MAHOMED : Ce? RADU : Un cintec de mizerle... Vor si v8 Induioseze MAHOMED: Frumes din partea Iul cf vine vese, (Se cade cintecal mat tore: Namal ofe mitmalig? seat pe fend pat Mad MAHOMED: Ne-a scipat printre dogete.,. Citi oameni do-al nose us RADU: Prizoniert siat tir eu ef. © sici teagan teapa MAHOMED : Asta mi Indirjste. Tata un duyman pe ‘massra noasird.. Abia asiept #8 dau och ef P RADU : Am trecut prin niste emotl» Dar de ce intiraie ‘osmenli Marie! ‘Tale ‘es podul de vase? Armata turceascd freamatd de netatvlare,. Fam lisat tlt timp lui Tepes si se “intireasci.. Stim de atte ‘wreme ia Duntre LOCOTENENTUL inéra)- Din pteate, siretlieul sa tne ors impotriva noast MAHOMED 7 Sinte niste font, Parc Iucrati cu picioae | sociale. Ordon trecerea Dunst AOCOTENENTUL : Va fl grew = debarcim pe un fem Jnamic pe intunerie.. Am putea ft miselaig MAHOMED : Sa sbi Tepes satire pentru citi care fi fue. Nucl dim niel un mint de régaz $i od Asteapit ajutoare de Ja Domiul Moldovel LOCOTENDNTUL = Ce‘si transmit paselclor? LHOMED : Descar ENENTUL: Am intel ! RADU : Dear st MAHOMED : Si fii atont cum o si hl ingfac.. Or sien ghiti ultimele cavinte RADU (ristnd) "Cu mamalig ‘MAHOMED : Sau apropiat binlgor... Ce se intimpla?, ‘A, Katavolinos.. Is pregiteyte dlscursal, St Pasa | ain Vidin th Tese in fntimpinare... Vez! In urma lor ‘cum freamitdpileul de" leniceri? Inet vreo dol asi RADU (uesel): Paros imi pare ri. MAHOMED : Tpocrivle! RADU : Inceare 1 aceasta ultimA solutie disperata : dea Sa de vorbi cu Mirla-Ta.. $1 de-a obfine lertare {Ctrtecut, tot maitre, intvindst de fipete de coi) MAHOMED: Copii mal mfigori cinta... Ceilalt tp Nu preasmi place, ca orchestras. Cine-i dus Date? Acelea-s muleri? Nii danulese cu mimic cu tot ? (Ride) ADU : Neor fi vrat si-l desparth de tinct ‘SULTANUL : Dar ita ci bravul nostra Katavolinos face sem RADU: Da, pileul sare sil impresoard... Ce tnseamnd asta ‘MAHOMED : O oaste valaha? RADU: A fost mascatd In picucice,. Sint mal numerog ecit al nose. Lupta st femelle MAHOMED: Bratt stent RADU : Cum fi micelarese MAHOMED : Katavolinas a fost prins RADU (tvs): Tepey a fost mai vielean.. Se urch pe eal pleac MAHOMED : Ce face ghiourul ? RADU: Semne cu mina... Adio, pe curd. TABLOUL 12 Neil eae, Nu so vad gale, In scend co aM Zuni, at, Taboll s Fnanteles Mann, Hd sone, BOIL: Moda asta nou de a minca in picioate SINANTELE : El vita ea din picionre mininct mal tal HIS: Ain e, cd nu poll avea tneredere in himent NANTELE : Logic, trebule si se ajungl alc Corpul fgmenese nc) suports declt_o anumita cantitate de ‘tale “pe centimetra piteat. Tot ce trace peste, \diuneaz’. caractemila \@BOTUL: Eu nu dimit chestia asta. Eu, unul, n-0 fedmit. Alifel, ar trebut si devenim nigte tradior, la cea mal mica atingere, ta prima piruiaa. Nut Ce-am retinut din diseiplina sfartant ? (Cu, tnd. Sire} "re aruncl in prapastie si mil cal,. dach a, Garacier Te tin ae, dat mu Te fac focal tn minaret in brafe face pe muezinal peste Ine _eetunoeantn = ZZUNIS findigat)* Doral, dat er pritena) meu cl EMP ARATEASA (Re, et cal sone eges ma bon tor, dr isan dela senpect pent credo ee ee ee ee eee atta can mat mani Peedi ory spine napechntte prea in gura mare, ‘la nel pee Yori of pe tn eas de malo” wis" Vee a Coral hl eae nue respect ia cat disper "ARATEASA (grove): Nea mal apteat Seats? MNANELE Eh! apoape ior ch VARATEASA: Note poate ZBOIUL: Stinala Doumndy multe mu se pot ga. c€ mal toc! Ba chars ces pare Mal po Steal acta‘ iniptste pn GLASUL: 9Allah aude 54 vede*. yAllah aude si ved Ala Zuni Tar se roa GLASUL : Ande st veese, FINANTELE: Asta so crea} GLASUL O00, popordl eu. Cimila pe care-o vee ‘parte 1il'Aliah. Bun sem de’ ia el basa ota niet elguna Wreun ri Atel va fn a . a INIS indignat)» Mai intl e& neva jignlt. Asta de sus (Se inlege acum last eine ear de dense © tn copil cae rngineste © Joeirie nevinovat, = BD _veriings mensteut de Serato. RAZDOIUL : Ascultat-m pe mine : © 2 picitura. mie MYMPARATEASA : Cum sine vinda el pe noi? F peste nied si verse ahora marginile tnchipule, tram” primit in aml FINANTHLE! Dar cum so fl urcind acolo? Sirf, am impéeit access pllne amard a pl RAZBOIUL : Chier In capul nostra Ba ‘nol ne cunoayter chiar de la palat ZONIS Simp, eu sears Famintns maa la'9 recephie sim schimbet ef FINANTELE: Sl apo) cm reayeste slog! menting feva cuvite Iibrat?injleg ef Stabe scard i merge WZBOTUI,: Cee mat chudat e e& tocmal el ne stitula IMPARATOL (eine cu un papue ina)" Am gist ‘8 fim de: grant. Iu tam mel opus” itala bape a ue corporal, aplcaté in mod abuzv st cu 9 anata GLASUL (Camila pe care. fegulartete. Il face pe-om sts vind. mamd, IMPARATUL: Bing, dar paca palatuul? Ce. ploy {ate, Tra surori, cumnati, vers unchiy mtu anda de $00 de suededt inal, tnarmat ‘pind IS: Familia te priveste.. fast cine-ti da dreptul si Eine De ce se da Vote sh se oftceze tn cap te ating! de ark? ‘idelunea susilmand, In tip ce et foe pe re) resting? Daca se-amesteca 788 fe dat imedlst Gb Incored lay oid nostro AELA (fredonind): sLa-la-ta.. Trandate. itcepe so se oun, aah ona tm greet, ae | MMIAZBOTUL (eu interes]: Ce vey? Ce trupe — era s8 fropinind.ce lama tngner nian) 2 crane a mai otra tn sin? Ns, eran, ultanu da roma dusmanllor pesto viy ach in: UNIS: E platitt Tau dat parale grole sh ne. conv (ie lof gis urna, sor de vege SE bats uA go on abil tsa au ee, SEY tat IZABELA (suprata) : Seerot de sta, timate. RAZHOIUL' Hi, nici tu nu mol stil de gluma? Nu te. supra q IZADELA Dach vretl vost de afard, aflajl ck pe dom | ‘nil Stratos am Vout Imbriett in eaftan, tithe ise dupa Sultan, facing parte chiar din sulta sa ZUNIS: Sultanl nul prost ef Hae pe Ting’ el un inde ‘id allt de-nvtat, Sam ulte Gh Stratos al nostra fullimal dintre oamen! in ce. priveste earacteral IZADELA: Nici o gels, nu peniea caracter 1a Tuat. Cl] ‘pentea ce atesn cop. (Indignata) Si nu mumal ch Spune tot. dar df si ide. invata cum si fle spe late [punetele slabe ale Occidensulul. Cee mal | grav e ef e sincer st pasionat In tot ce spune. RAZBOIUL { Ssltanvl? IZABBLA : Stratos ZUNIS* Aga a fost toatd viata. Cind so diruie Sst ‘inde tot ruinead TZABELA : Dar noi ce vind ave? IMPARATEASA $i mal Incereat st tal de vorbt ev TUNIS: Dar el, cind prin comportareact infam’ con poe dann la tioatte intreaga noastea suflare RAZHOIUL Casale grav. Isl va_ primi Pedespsa In lips... $4 mai stringer Inst’ document. PZUNIS Pos! (Ascultd) MOCEA : gAllah aude #1 vedes IMPARAGEASA ! Parci c alt gas. Sst | (Aseuts) LVINANTSLE: Imi e cunoscuta voces ata PYOCEA : ,Cimila pe care o vedeti trecind* | TUNIS : Stratos! | MPARATEASA : Dumnezeule, s-a turct! WZABELA Asta voram si va spun. A trecut la eredinta oinlose. A devenit chiar mistle.. musulman... sustine ele fericit cf Ia descoperit pe Allah init-un mi- | afet $1 as-tsclipese ochil etnd se sue acolo! Da, rye, apzoape feet, zie. LINANTELE Ne tomeam ci nicl de sufleur no si fle ‘bun, sia te ules cum Sa inate | RAZBOLOE (indignet) . ‘in gle musai s8 folocim Ia tnakimum tome ca: Pace “Lapeim 3 eu sual et frm! 350 Dipaital. Si cn mintes UN OSTAS : $i abia la ur cu sabia ? PAPUC «Abie Ia uri, ALT OSTAS (eoboard din pod): Nimenea, PAPUC: Vert s-n bed. (Catre celal) Va intat tn cap ‘unde vine tabla turcease...Vi cunoagtel fiecare potecuta Troi din vol te tndes, maseaii eu mire inl, Se trdse si ucld tel ghrel. Dar ni una tng’ ‘alta, mal Pisfirate, V8. poststl voi in local lore gt focelt pe ture. Va dace la ginele apropiate die opti Ta ureche. STAN! De s-o tint minte! PAPUC: In timpul aste, not tof ne foflim spre cortur Cortutile eint erindulte dupe rang. Toteati tel th primal ‘cor, dot tm al dolles, unui fn al treiea” Dp ce facet treaba, o uati de Ta eapit. Un nstean fn primul, doi inal dolea, STAN: "si cl!'om mai rémine, in al teilea, PAPUC: Tabi pe Intunerie Apol Incepet 58 tipel tur este. Or sf sard bulmacl se var sprinde. fel, ‘Ty, Toane, tial scos sears? + Sé0e sie tit in mink... S-q1 vid cimaga de noapte. (St: 50 sconte sateari,ramine fm efmasd de neapie) STAN: Tecl.'Gagidropt eh spunce mi cam tage che ‘misolul dota la somn, ALT OSTEAN : Ss ms fe il Lung. PAPUC! (ja seama etmasi): Na prea ¢ tureesse.. mo- © asten pe la plaica sint eam grecest Sper ‘la timp a se vita la tlutl $i gabace. Apa, Deci gaivacitfnte-o minstéy Dapucll in cea Tale, Uade-f it papucll? STAN (Hi scoute de 12 briu)’ Alc. De co nu in pleioare ? PAPUC:: Tice teuma oval th riceatl? © ite ta seam. Smol ? TH papell toteo ming, salvaeil in cealalta si tl ca din gura de sarpe eta venit valahil ime bracatl curceste. Tipt asta tn turcese, UN OSTEAN: Vex! sii nu W se-neurce ale dou limb PAPUC : Alergl asa din’ cort in core, $i, larnghesuialé anal cet elte unl. care nt te erode StaN Cy pumnul? PAPUC (risind): Cu sabia, c& 0 i ai miinile geupate Al sabia gosld fn saivarl., dact est! Micdu.” (in: erantat) Va fi mare fnvaimdgeals.. vor incepe eh ALT OSTPAN Mami, mami PAPUC!: In Umpul asia, Marla-Sa si cu mine 0 si ne facem ale spre earful Sultan UN OSTEAN': Merget! Ince, sf nil sticeti somns FTAPUC: Am auzit-e8 nu prea viseara frumoy Ce la 0 vyreme $1.0 sé explicim de of, Vol tee faratt spre frei ort), va inet dupa mine STAN: Poste e nevoie de mai multi. la o adict FPAPUC : Tabira e mare. trebule sf avem oameni peste tot.. Poate di Dumnezew gi intel Tuna'n nor, Cam fost anlnoapte? UN OSTAS : Pe dinate PAPUC: Moma ef de. codoasi ! © si ajungem acolo la timp ?"(Citre Neagoe) Ce fac ei pele ora ana? NEAGOE: Pi, i marl se tin de intrgi anit mict. dorm art se gindese la muler!Asearé, Sultanal a podepult iste epebii, care sau batut intra cl, It aduinat 10N PAPUC : Ce-am spus eu acum? TON: Dack mi-am soos ceara PAPUC (nervos}: Ce face Bla-n becl, de mu mat vine? UN OSTAS: So fi-mpledicat de vreun but i: ALT OSTAS (apare din beet): Nu e nimeni, casa © pur He, Am ascultat dack se aude discus” Nu se aude’ nimic. Sau dao-aod, std total nog PAPUC: Tu, Stane, ascults alc. et mal e fnci tntune: ‘icy de nau sprins a tortele, te dezbrael de stai| acess ” poi pe general i ra pus sh means to pat lab, | ‘pal sia uemeasa vn fe do ehermest, cin scone evunil dire eugeh pune st spond cleo aust OSEAN: Cinta? PAPUC: Asta © Cuties bgantnd.. fla pe care La oct Dat mal soil teu ft poor dupe el uneor Dunes ‘repete cima at fost lust el ‘pe nepisd Et LUN OSTEAW : Laati a din onla? PAPO: Dac nurse termini chermeza pind ojanger no} thao csc qu, chna ment Bap'de Pile Sultan eae prose dar grec care jaca halls. sat i trap pe. sone Se Indeplrteast {oma roll de la devi. Law cd Intervine 9 os te NEAGOE! Un lucru n-am infeles eu. Ie sfrit pare Sultan, E chiar ty sau unl ‘care face pe Salt sult (ftugator) St mal Sateen 0 rk poate #0 {ermind insinte” A-potea oars mag mak esis PAPUC fineruntatfovthnageaa dk labiré va fine cmt ‘ia cas sl jumltate. Pins se dumiese. Mul or = Se domiraied doar pe lumea coal UN OSTEAN' Dor aven simp $m or pune Si dy tad ia rea eda APUG tout limpate? ALT OSTEAN' $tls uemé.. not cam fesim din tabict? ‘Neo fst patem amor! pe tolls Dupll ce ne aren tnt APUG Dups chctreze de iepare? Te otto a Feit fepurele Hil tlpagta STAN; Ma ne e teami de mone. O dati morim, mt vrim deo site de ork loncureim tne ce NEAGOR: Daci- cid la pe Micla-Se, se duce draco To oath sandramala PAPUG: Mu monte el! Nico gj, prea are mull 4 ireaba ALT OSTAS : Nel ev STAN : $i eu PAPUC: $i ev, Bravo | Ne fntlinim cu tot in faa eon. tla vol ff lingd Vods. Pe el el recunoasett de pe fos si fac pared presimt el seap. Geparte: 6 si fie cu capul Sultanului fo. mind, fipind turceste : Ce: Jale™ $i eu ma voi Jll s-mi ‘ol smulge parul din eap. Din capul lul Mahomed. (Risete,) In momentul acela, end vastea va lips suf de cap, vor naval at most UN OSTHAN Oastea ial Tepes, PAPUC: De trei zile, Voda e pe drum. prin vagaun Mstie depart NEAGOE: Nol Tatrotinem brambureala... Sth un loc in tabira torceased unde tipetele said cel mal tare PAPUC: Tome atack dinspre pidure. Coman, cu ceata Tui, dil buzna la vreo doudzeet de minute. < vulet ‘mare, ca ci creas cam primit sl ajutoare.. To {ale'sl ving castea In timp. UN OSTEAN: Atunci, la invdlmigeald... Nu exist riseut de a fi omorit ebiar de-al nose, vleindone Smbnd- ‘atl eurceste? PAPUC: Ba exists NEAGOE ; Din moment ce tot te omoar8, co-fi mal past acd sint ef nogtl sau af lor? PAPUC: Neagoe, tu, dup cet! fact treaba tn. primut ‘ort, te furiea! in pidure si fel logatura ou Coman, Si pice exact In momentul In eare am spas. Decl prictenit nos! or sit ca tnt, era alta situate, UN OSTEAN: MA gindeso cf trebula SA fim mai mulfi Alek pentrs tabs, PAPUC: Dacd mal uim citiva oamenl..riminem fini farmati.. clo mind sintem tot."Dack seipam. Sin Deleaua asta ne punem pe deut copil, Gata, ‘mi mai merge cu huzurul Sé dea drat sf se nic rmeneascl vreunul sterp. NEAGOE (rizind) : S-ajungem noi acolo, PAPUC (citre Stan): Hal, dlsteibuie la fiecare mémiliga, (Stan timparte eximatiga,) UN OSTEAN ; $i dact-l prindem pe Radu? PAPUC: Ocollil, Lisati-l_ tm plata Domnului, Eun, Yost, Daci-i tnhita Voda in alte candi, il triges (© pereche de palme gi-1 baga tn bee), pint trecea tot prin ripe 4 apropiat neobservat.. Sultan! girgiuni,. Cied mama tor mereu le zicea ‘A avett ea feats AU OSTEAN Yin an mais rilneated e renuimiti UN ALT OSTEAN: Vin gi stein 0 guste PAPUC: B"timpul. sf 'mergem. Ultasem si vi spun, luni dintre nol'noo. sd mail vad poate lua 6 imine. Faceti-va crucea $l zicet: gDumnezet isi TOT foesnchin’) : ,Dumnezew eft iart (Wn momext de teere: Pape cua st piriers sna, fore"ntmine esa lige “good pan dn Doct DDownina Stance 3 Safa) DOAMNA STANCA : Sciparim si de tur. SAPTA: Maicultd, cum mi dor onsele —~ unde stétul ase, chirata, Lue-v-ar boala de neinehinall” DOAMNA STANCA' Fac ef ce fac ssi gisese drum pe Ta peietent SAPTA "Ce idee, si secmbrace turceste ! Cum afi deo- sebesit? DOAMNA STANCA : Dupi fapte. SAFTA:: Pal, n-al ausit of volau sh ne omoare.. c& de ce mam fugit. (Speriatd tare.) Te pomenesti mea omocit? Ci prea md dor pe mine oasele DOAMNA STANCA:: De treabi, ostayul... Sa facut ch nu ne vee, SAFTA: Mei gisosti suflete bune gi printre pigini DOAMNA STANCA: De treabi osteyal,. dln. sat AL “elit Bu tocmal ma pregiteam s@ les. ziceam co | Ai Toma cu ei. Dar pared am Snjlen cl tees | semn sf nt migcim, Prunes de la Tepes. Gu el ma se ghumeste. Lear fi pedepsit $1 pe copilal asta ef hu respect8.porunca, si pe nol penta teidare Ge patsle, entra cin asteptim pe tunel ul masa past, Sn fos fugim cum a dat ordi, 4 SAPTA; Te pomenesti com fi gresit cu ceva ! Se ficea | A nu ne cunoaste $i tala in eatne vie DOAMNA STANCA: Fl e pentru diseiplind in yindul fe meilor 1M, 3 Bucitria ro- —_——— SAFTA ; Bunfosrs, Ia noapte ¢ hitélia a mare... Toma © 84 Mind tocmal spre ziud. $4 mi dur ncllows tnfocarea? St pun fe mimitige DOAMNA STANCA: Mal e ‘timp. mal bine si ne ru- ‘atm, SAFTAA: Daci-mi picd gl dsta imbricat turcete, it seuip Nau pingirit cass, DOAMINA STANCA (pe ginduri): Cine gio cit de grea 2s pentrs ei. AdK voneizele det mal apron Poate vine cu vieun junght tn gale ACTUL IV ASA DIN VIDIN (iese tm foja): Nu mvati lsat sf ter ‘min. Nigte pros, der numal cele din ultima vre- sme Acta am veat 28 zc, MAHOMED Toate’ Si cele_dinainte sint tot inepii, te raslgur, (Cire ceilati} A fost singurul care a avat ‘Sorajul 64 ma criti, singurul care a fost patiot ‘VOC ADMIRATIVE : EI!'Ta te ulta! Bravo ! MAHOMED (cx regret): $1 toemal pe Pasa din Vidin am lat ordin sic! castreze, Com ealifleatl aceasta fapta ‘mea? (Tacere) Asal coe Incalfieabllé? MA ci- jese amamnie ca am procedat pest, ea un adevirat DDirbat de stat, ram creat fnek posibilletea sf cued o vial® thniti, Ipsta de privatunl. De grija fe Sei de milne 9b de alte gj. Leam pas paznte [a hnarernut meu. Aga e, Pasa din Vidin? PASA'DIN VIDIN: Asa & MAHOMED: De aii inalnte, cu vol fi numai ,Cucerito uls, nu sh gPavoritl muzelor®. Tn peivinta idellor sncle militar, nu ered cf aif avea cova de oblotat Voct: Asta bund ! Atl eucerlt jumatate din lume. No ‘maj Alexandra Macedon si poate Caesar. MAHOMED : Nici Alexandru Macedon si nicl Caesar. VOCK : Binetnjeles...Com sar putea compara? Unal s-a sat mujeat Ge gnarl, altel sca permis luxul de a tine un sonal. MAHOMED : Nol am inlocuit senatul ca haremul. Le-am Tat cadinelor toga spumnalul. (Rsete,) Noo sh repetim gregelile Inaintasilor, PASA DIN VIDIN: Pot si ma retrag, Luminitia-Ta? MAHOMED : Stal, ch n-am terminat. (Care adwnare) $i ‘fla of nel visiimea mea millizel supra lumii Avfost Iipalt de four, dovadd cl au fost unil care fu aritent-o aspru? VOCI: Cine? Cine? MAHOMED : Paja din Vidin. OCI INDIGNATE : Huo! Huideo! MAHOMED : Ij muljumese, Pasi din Vidin, PASA DIN VIDIN: Nui nevole. Au fost nigte simple ‘sugestil. Oricne le putea face, TABLOUL 20 hit Se pare ck nls pupae a eel Doni oe lado ‘Mipntess primi vssn ues acne» sn Oheree st Dende ces) ural ele, ra seal be pare Hon Dec Tabira Turse © apsh le ple tet pre Sear, corte toe aise lintel Capen tee at omate In oral cel ater wide Maid oe MAHOMED (nconorat de opinet mari ore mac ere Goce ph Se sine evens cool dar car {sta ea Vor api pe spe mad xt wefan nsec he eae: Ts oem se san def si ery ea team st de tei, apt sone Ge roe: ot Dar de ce? Wu trebute) Va og mu sara, hte mene Sa Dan ord ea med Consort pot genial sto seas aber Sar Nam ‘snk, Menten men ¢ af eure es mee uu yarn osm Voct' ase eae MAHOMED! Aq procest gree ck val sat mpresio: nade func ol trem ed fl eee due pe plan term navn treo velosre 0 voor Site rst [MAHOMED : Cine at gist posit S& ving ac tm fata Para in Viti se pref el eam eo ‘noscut glisciorul.. mécar ci si a mal subtiat: § MAHOMED : Oricine putea, dar_nimeni n-2 tleut, N= ‘mal tu al avut bunul-simt si atraglatentia. si cess ce-ml pare rau ® ci tocmal pe Une te-amn eastrat! PASA DIN VIDIN: Nu face nlmlo, ni! face nizie.- dan, Vd 10g, MAHOMED’ Repots care au fost punctele de seuzare, dic ce al vézut ta gros gl diunator fn Polis mea din vest 7 PASA DIN VIDIN: Numi amintese. MAHOMED ; Esti modest. ‘Osi Te ingir et, punct ca unet. (Catre ceilalfi) Zicea ef aeediul Belgradulst 2 constiule-o gregeal, pentru. ef leva demonstrat ereitnllor cd nu sinter Invinelbll. $icd nu tot ce fe Yyrem si cucerim, cucerim ea adevirat. Ci Tancd dde Hunedoara ne-a dato lecte de cum tebula t= uti in fru 0 oaste. $i ci popoarele din sudul Di nirit noau clout cam fl fost nol mai tar, cf ala | auzn siabichunll enejilor girl, eare au {aceput st | fe lupte fate el, VOCT INDIGNATE * Ce det! Ce ideit MAHOMED : Sint originale Istora le va inregisira. Ca stare, spre gloria compatriotulul nostra. Adevéral fc8 nol am stiut sa profitim de aceste slabiciun ale or sl iam cucerlt es 0 armati sloba. ast clnd fa ar fi fost tare. (Rlsete) "Ca acesstt amnatl slab, nol vrem acim si-] infriagem pe domitor Velah, ci, toate @ Papa din Vidin gustine. ean vom reusl si ebfinem 9 ‘vietorie hotirttosre. pein aceste {inuturl, Intruct,2ice, Valahil au o tected a for pe care not nam shudiai-o bine st cere ar por tea Ghiar 8 ne fe fatal © VOCE: in'ce const aceasta tactic’, Pay din Vidin, al putea sa ne spi? MAHOMED fectre Papa din Vidin): Ce set? i PASA DIN VIDIN: Dees impdratsl Traian ar fi lsat MM ‘eva. sors despre campania Tul In nordul, Dunda faa cum a Jisat Caesar despre luptele en gl, neat 40 fost mal usor. Am fl avut master. Dev aga sit tem alt 38 dibuim ‘MAHOMED : Great cf nol n-o 94 fim tn stare spr im es Traian ? (Spre adunare) Ci alte cuvinty PASA DIN. VIDIN (AHOMED (zinc) VOCE : Mat SHOMED " Cine! Poste n-afi injeles, dumnesiul e impotziva acestor ‘campanit i sar parca ‘ca, dup desfayurarea, de pind acum’ a evenimentelon, si albi dreptaie, Cre ‘cd mult mai biee ar fi et incerelm s8 consolidam toerntie de pind acum st si ladim geo e8 tncu rajim artele, of facem si indlopeased cultura mis sulmand tn farile dole cuceriie.. (Pe ole ton’) Desi, tot el a mfrturisit cd nut prea exist 9 cultura mu ulmand VOCE: Asta prea de tot! Dar ¢ un trddétor, ¢ wn IAHOMED : ‘Am expus pe larg piverile Pagel din Vidin, spre a ardta cf existé st puncie de vedere difeite de ‘ale mele. Cred cl trebule sh le consult cu tooté atentia, s8 tragem toate invatimintele, facind Si trfumfe adevarul. Dorinja noastr, 9 tutor, © rosperitatea Toalled Port i fn urmires acestol Inalt fel trecem st pesie orice “orgolht ort ambit personae. Ce parere ave? cI 50 te taie hase! VOCE = Cast HOMED Sh. ei, i Infelogeigresit : eu socotase contri- butia Pagel ‘din ‘Vidin In aprecterea faptelor mele de arme ea fired deosebit de interesanta Un filozot grec, seriindu-sl testa- montal spunea : .Scrlem aceasta in feviita Ha view ith care se ntimpla e8 fe si uldima 21a viet moles (AHOMED = Bi tom cd sl tu meal tnfeles gresit. Neo 48 tg Intimple nimie. Vel avea multe alle feriie, Dil Incalo de testament, ASA DIN VIDIN : Nu mi se mai poate intimpla nimic. ‘delle mele erau_gresite. Pe drept cuvine am Tost Dedepslt. Tot ce face LuminitiavEa e genial q ‘bun facut, Dar do ce ai devenit dintr-o dach atit de slagarnie, Pas din Vidia? fae Inte eral mai haios asul pe ous. (Risete) Y flese tv fa): Bu, Macla-Ta, ase, pe cate get fl iam ca Mea vlmit purtarea ‘otal altfe.. cum PASA DIN VIDIN : Trebule 28-1 multumese Marle}-Sele ‘ek misa desehis och. Bram un infumera, on am bites, si toate cunogtinjele mela nu puteau da rose in chuza femellor Imi iroseam prea mult timp fereso inochi lor. Mam adinet in iavafitura ib Averroes si a Iu! De Gaza $i trebule sa. va spun ff acolo unde muncese, treburile merg bine, Dei far Gxista 0 mich problema As cere, in numele si ppaselor Luminatiel Tale, cu eave eu m-am consul: ato mich reforms MAHOMED" Span, te Sscult ASA DIN VIDIN' Membre hasemulul Lamindfet Tue Nor alse perl posrie fasta cove mal scar Bineinfte, numal eit aint in ininie harem MAHOMED (rising): Tot ca vader! Tang armas, Pash din Vidin. Bie. Se ‘proba. iste, (Paya dispar RADU" Bu sini un dintee oo are au fost de Ia ince ‘ut hipetiva: coneepiir Pagel dln Vidi, coal fevindi-ie primejeoase, apt. de are sa contre pink Ia rand ni numai Linmindte Ta, dar tau asa, Dovad of nat tal ¢-pagi sl mu tal are ope MAHOMED (rising) pen RADU" Chiar daci o sjungem si pli bir pe hor ‘rile caselor ont pe forests, ce conteazd nets taxa material, pe eare-o platestl st saph fa de Grol by che oo Fea Sat ragul “pe caret neg ca fate — angen dete Sn elabol Contin co tnareleadu, vec ip Sud, nevocotegte Volnfa,poporutul say doris ik de pace i supunere, pune mel presis dori niga ‘mbit penonale, MAHOMED "Se pare c& el se sprijin, totus, pe ceva ce co aprina rapt. Se vist MAHOMED: Atunci, cum de nul putem tafinge? De ce nicl pirdegie poporal, sf vad gyre nol ea bet {ele descise? Arm timia"oament care oat camper ‘Sil facts teach Ge parten ta Au ref ‘Pieam dublet blew, o #8 {ht tri faADU: Tara © pustic sari de gltul ostentlor mei. priteneste, nu ev do- Tinta deva le Fuge beregata, com sa intimplat Ostenit aa desert dn fata ine “indbilel ogtl a Laminate! Tale. Domnul cine stie prin ce vigiund fnceared sie ascundd, ca soboli Ru vedetl? Intlinim doar plleurt dezorgantzate. Se Srati si dispar. Lipsegte o conceptle de Tupt uni- tard {AHOMED ; SA nu ne tem, asa, dupa néluel, pind in fmlezul mon(ior si acolo dintro dati, nalcile si irate colt DU frisind): Teoma mea ¢ cd o si mA sui pe tronu Mile Tigovite a pe un Maidan DEras SOMED « Socolseactunea tut Tepe ca poltv, n- Quit aud pofta noasira de eucerine, Nurmi lac femora fn inp 9 porary (eek fara Topi. Nae prmefdle mal mare, penta Lee trl Itortor al nostra, dec Hnceeal. Sele ie set, sal ee Sante Cind vf tla opal il Tepes, Inante de Pree Cine shmicl adueey or sot (Pe Soap‘ R-an trecit dects du seole de indo contd Seal a porte sblleinggurate tm bane senile Ate, Revelatia tor det ce Alla AP ying scams a fort ok mimic must fxat o dat entra totdeaua, Se pot ackimba granie, oprima eponre ards etiq,amesien Ibi Se poate da 0 PeResisaare in, dupe vole gt placed at {Cel mat gretrnena fos 8 punem pilorul In sceaat Sane Mola Cet mat ugar’ aie ponem pe celal, In" caparal el Huropa putredd, striata, Unced’, Horveal si aseltaerna pe mine: seven cers Be doreve cleat fn pleoare,Fereascl Dumneses, Bamnercal Tor sit batem pe acest ghia, care Puma erba inte nol ne ntece fn viele Wi in'crusimes eh online, polmline, ne adn a HToGuce namewe apele aelea din apun locoe niente? SOTENENTUL (vine & fod cu 9 harta): Pai, se mi meee. a nigle nume tare poete. nxceaca, cr T2ABELA: Toil $1 toate femeile...Cled mu stiu ce at {i sticat fn”alimentate.. Miincind. dullus, ome: aisea slea strat dantura...Acum ©. pe cale abl Stcice ! simgul antocanservici ZUNIS: Veet? FINANTELE (odtre Zunts): Maj bine ai da ontin si dic Deze garda ia porile ectati BAZBOIUL: Partea’prossta eel reaver arma VZADELA : $i asta o'spune chiar ministrul de réabol! ‘Cum e'posibll aca ceva’? Chia n-avem caste? RAZBOTUL: “Avom, dar tte in stared lupte TZABELA De ce? RAZBOIUL: Din cauza opinitlor divergente... Fiecare oldat are o alti convingere politica. $i cind se I nese mai mult, Taces 84 se certe sl bh despice fh ul de ptr fn patru. Am inceseat sa adun un corp Mle armats pentru o trocore In revista, A degener Intro revolute sl 9 contrarevelutie simuleans FINANTELE: Poate ed au dreptate: Osment au thcepat i gindease, RAZHOIUL Ce rost are si te batt? V2ABELA: Am impresia ct au innebunit cu tot, Das vid ci vine Patriarhul. Inseamna ch Marla‘So isl faci in curind apactia #1 puter boteca cop, Jul ‘De nar fi rele, mititeluty de cind agteapta. (Se ‘indveaped spre leagtn) 2UNIS: Af tmpirat Inseamnd o chestie incureats FINANTELE: Maria-Sa ste ct ¢ de grou... Desi ma prea fa seama la zvonurile-astes slatmanie,. C4 vier ok ‘ba vin.. Tutti ne-au fost intotdeaina inferior! Pest religie‘t prin. tet. Shapol, Mahomed a dat 1a ule timal an o sere de declarait, pein care: garanteadl pacea 12 lame, RAZBOIL: Cind-0 sk invitim si ma mai cnedem fn) declaratl ' TZABELA® Acum, nicl 38 vader totul tn negra... | FINANTELE : Da, da, tureil-ne-au fost intotdeatina In feriori. Is, ¢ aduntturd ‘de movilmani.- (Rumosel fn rind cobortalt oaspeyt) ‘UNIS : Lumen vid ci se agith, Inseamnd cf a apinut Tmplratul, IMABELA (bucuroass) DAMINASTANCA (eontinutnd). JAMNASTANCA fasts) 20M (intra) JAMNA STANCA flese de dupd usd, sore de git) Nasu’. Treble s8 soteasct dine ‘ro clips in alta, <8 Ia copilsl im brate si sil slo- oad th cazan, TUNIS: Ceremonia boteaulii e stats (Apare Mahomed, cx 0 sth de esas Impirotd, ‘egnt tbrinc bald. Toft nroee) WAHOMED : Am sost, eu sint nasul. (Un ture i spune ‘eeva ta troche, Tertatioma, am gros. Nasal. Unde © pruneul? (Merge ta Teagan, #2 coptal in Drape) Unde e cazanul cu, api? (Se obverse easel, ine freun col Mahomed se apropie te ef, desface ecpllal din seutece si-t a drum tn tact Tonbela fi, se vepetle wil seoata. E prin si legatil) Sine se ‘mai spun cf tare mi cunost talna boterulal, be place chiar foarle mult sa boteze. Adveet-l pe Imm ira. (Imparatut o tmpine tinge caoan,) $i tpare ful asta ¢ un prune, fn fell Iu. Nebotesat. Face semn, Imparetat e mpine cu eipul in cacan) a imal ‘vin ture, (Aplouze.. deodatd ‘te aud aferd strigate,pipete de lupea, vacarm) ‘TABLOUL 22 SAPTA : Api tulbure tnseamni nec... Dar c= necae ar Dutea si ni se tniimple? Doar’nusintem rol lt prima Ditslie spares clneva sipa © grospa in grading. Zieea ci irehuie simi ingroape oarta, 84 nu putrezeascd. AUsl, ce idee, sent toe ape para, si nu putreneascl, ‘A (trestrind) Tacs, pared aud pasi Vine! (Vesela) 1 stia upd umblat.. $i ne ascundem. Si creadé. cf ne Juard Qatari, CA ventra tntze timp t8caril. (Se as= und.) Nu. niment fn cara esta? iment... Daeé-ntiral atta.” AIS dati nicl n-o. a rae mal qlseytl acasi, ndviloste cinova gl ne for8 (uindust seam.) Dae est eam paid! TOMA Galben de trumos ! Daci, de-atitea alle, tot ea ‘palogtl fn min? DOAMINA STANCA : Care pe care? TOMA: FL. rebule si mi intore... Tepes 1 asteapts ‘ai a mute, DOAMNA STANCA: Mull? TOMA : Potopente.,. Mie milé de cal. Iu tat picioa- rele cu coasa. A cizat sb mine SAFTA: Am fleut o fasole bétutd, o nebunie.. sh vara cr DOAMNASTANCA (lz o cand ct api gi um servt) ‘ite, apd rece, iti forn st fe spel ‘TOMA (ct ierdud): Da, Ga (Se spate) DOAMNA SPANCA : Tine gervetal TOMA: Da, da. (Se yterge) Greta fost. Vin meres peste Dinire.Nesam ‘apart in mal mule pie Scr Grom caste ogre aepth nda. ha lurmi_nevam intors ql i-am Sngropat, pe nose SAFTA Masae gata de maith, TOMA (ostent)- Parch mi mice foame detec. Percy “ee In wens DOAMNA STANCA (sperint + Ai rit? ‘TOMA : Un junghi in fale SAFTA (spelat): Al meu clnd slcea eh are un junghi chiar avea tn cut fa gale. Din asta Ta 9 ta Dein intagan DOAMNA STANCA (tt priveyte ou atenje): Sige. Teas init! De flecare ‘data, tealegh eo rand Bx Semnat a tn rll, inerusat ea on toa TOMA: AS! O simpli rioealt.. Dasi-mi pol tu vente ele. mi tnzdrdvenese. Q's fle ca cid mat fi Digeat tm price SARTA: Ventuzele — lucra sfint. Astea qtiv si eu trag rlceala DOAMNA STANCA: Tico fa ex mina, TOMA: Cit tml pul ventuzcle, mi mat odihnese 0 8. 1a sem om mine. SI'pe umd, om Vea ce ‘bese. TOMA Babeso-nebabes TOMA Beal DOAMINA STANCA : Or te dosre ru? TOMA Parca... Eh, un fleao, 0 mcd riceala SAFTA : $i le punem pe spinare, srag mai bine, TOMA : Nu. Init pe pieot. Parci nas vrea sf adorm eu SAFTA (vine cu cutia de ventuze, Ofteosa): Nu se mat ac ventune In 2iua de aal. Se fac ce soate — Ia afar de ventsre DOANNA STANCA? Lumea eu mofturl, Cii-i leae bi aga slau olutat sinstatea st ‘mama si tate si moqu" meu... $i lea mers bine {Se dezbraca pint la brit, e Bln de singe) DOAMNA STANCA (ingrijorta) Plerdusl mult singe ? TOMA Cine mal ste? Am avut atitea gril. Era 38 plerd fobul.. de-asta micera mie, Ture veniserd ct alt ‘Doma, sii pund pe tron. Aet-noapte, Vodls-a be gat peste el in tabich, Am atacat $f'not Da prea Putin. Turetl au fugit, dar nea putut si-} batem Gh cra prea mal Ti Inghesusers intro vileea ‘Atund ett ostenil dupa mine... tunel mea Impuns ‘nul co lancea, dar abla'am simile. dupa sia am Stitat de rand. sint nel tind, singole ee face Ia The elt al sce peste DOAMNA'STANCA few repros) : Cit 0 s8 tink si tinere= {ea asia? i-am spus sf stal mal deoparte, mai pe margine, ssf dal porunel. Esti al mare TOMA: Poruncestl, porunceytl, dar trebuie st pul ‘mina. (Se-ntinde in put.) Acar imal tree, elt 81 clips din ochi.. {Oftind.) Bine mat e si-acasi In aster: dnutel th DOAMNA STANCA: Altidatt nu disprequlat nlel aster ‘aut sirtin, Ai ajuns la vorba mea. Doamne iar ond | Tot acasa tragh. gt pul ventuzele TOMA 'ftncercind sa glumeased)° Aiel nu mal al moarte. ‘Sau chiar daci mori, ¢ ca qi cind neal muri. pon= {nu cH rémil acast.. groaps ta, pimintul tu SAFTA (pregitind ‘ventizele): Intosreeyi-va cu. spatele ‘ traget! pantalonil lt mal Jos. Descinget! bel ias-} aja... Nu vi atingeti de ol fala In jos. (Safta isi euflecd minecle, tneepe sit Jaca Freel, apot St pune ventucele ving cite wn, ‘utara de Doamna Stonca, care sine somologul [F DOAMNA STANCA (eu un tremur in glas): PAl, cb oat viata ce-o sf facer, neo sf vorbi 7 TOMA’ Bi, da... st tot vorbim.. Ds" ule cl mu ne si- turd... Gim te-al gitit tu astiel? (DI s-o. priven DOAMINA STANCA: Nu miges. Picd ventuzele. Cum 8 ‘mi gates? Cu foslele Ale mal bune. Mam pus st alba TOMA (dp o aud) Te sth bine ou salba Ia git BOAMINA SEANCA ur pet tt ce sel, Vor TOMA (dupao’ pauza) : Com? DOANNA STANCA Asn.” cé-mi vine «& pling TOMA: De co sf pllngi ? (Ca st schimbe vorba,) Ce rice Safts ch mica progitit penten math? DOAMNA STANCA Tot felul de bunatati TOMA: De post’? DOAMNA'STANCA : Da... Dar a tilat coeasl TOMA: A pomenit cova de.. varzi cali! ? DOAMINA STANCAs Nu, acra.eu putin ule TOMA Parch a3 polt 0 foate, (Doamna Stanca se duce i adtice o fone de varst) B acrd DOAMINA STANCA: Si-fl aduc ceva dulee ? Pune niste rlere, Miroase a floare de saleim, ea Inflort pe const TOMA Lass... mtin. DOANNA STANCA : vag ventuzcle? TOMA (sem et da)! On. (Bupa 0 pau, tn care Doam- ‘na Stanca se tot foieste prin cost, nesting co x3 ocd) De cind no-tm lint. nam avat 31 nok porte de edi DOANINA STANCA : Vremuri erincene...S-a ispeivit § ‘lea, (Ride,) Ase aice Satta. TOMA (ride): Sti} e8 ne prea bese. DOAMNA STANCA : Tot felul de vinzolelt FTOMA': Abia ne-acezasem la case noastr. 9 seam de ‘iabeaie, JDOAMNA STANCA : Am termnat de fesut pentru bise- rica de la Arges, Femelle de pe-alcl au flcut tes furl nol IMA: Foarte bine prin) SAPTA (apilcind o ventusd): Ia te wth ce-a mal prins! | ‘Ad racit tare de tot Asta da, curent! DOAMNA STANCA: Unde ta dat lupia? A. fost toe tdeschis? ‘TOMA (oe: La Ole DOAMNA STANCA': Anvl troout a fost la Scien}, aai- fivn julie, nil n-a treeut un an, SAPTA Acam dol ant iam bruit pe fila 1a Popestt ‘Shiot aya. flocare data rant strict, tot ven fuzsle, edracele, Yau facut bine. (Termtsind treaba) Gata’ Acum si Siatl aa gf sh nu migeaty sf nu le ddoboriti. 58 trad bine TOMA Ar trebul sa vind 31 pletrarul DOAMNA STANCA' De cosh vind acum, in puterea ‘opti? TOMA Si serie s lespadea aia. DOAMNA ‘STANCA A, uitasem, (Merge ta 9 lespeds, fare sti rezemati de un percte,) Dupl flocare bi fle, numaidectt vine pletraral 3 sapa eum a fos flac-am plerdut orl am cigtgat, ends! unde, = Lauerurle astea, daca mu fe cel Imedist, se ith Vin bitaif nol se ulta cele veoh. qe bine af se sile sicele vechl. Actim sici spu! Pietra seo please aja lard tn iunie 10, eu ajutoral lal Dam= neve la Olek DOANINA STANCA (cu 0 prsinjine): De ce ssi spun feu? Tt spul dumneata TOMA: Ey of adormi.. sint obosit DOAMNA STANCA? AT ‘TOMA (nelinigtie): De oe nu vine? DOAMNA STANCA: Stig si eu? TOMA: Du-to, Saft, veal cel ev el. Adv incaace SAPTA ind Indicapi) Mat stato {ra si | le lua, Ea sa “due sf adue petra. Mass © pun end vin ese.) TOMA: Sia dus? OANA STANCA : Sua dus (A; Nam prea avut nicl’ aol cind i fim singur. Zieeam #8 msi stim de Vorb, ‘TOMA. DOAMNA STANCA : Nu mal seos s1_pe mine in lume “ioloc. Mereu fa satul data, Niet tu zalafet, nic bs ‘TOMA: Zaiafet al avut. BOAMNA STANCA : Adeseori ma tntreb, ce egti ti : eb plan de oBste on? rom’ Nam sim(t bine fntre Yirant mar fi pldcot si merg la coasd, sf tin coarnele plugutil DOAMINA STANCA :'Nu eral tu flcut site bati fn rin. Daal TOMA Ain apérat satul Asta. $I de fiecare data. DOAMNA STANCA (in timput acesta o Tuat ventucele tina cite tuna): Hu! Acar facem fretia! ‘TOMA' N-a vent plesrarul ? BOAMNA STANCA : Trebule sf vin TOMA (oo pentru sine) SI al doufzeclea ta Oleg DOAMNA STANCA (li face frecjie pe piept): Acleu! Mini rece Coxi eu tine ? (Pome tase, Doamna Stanea, sting) Ash rac intra Satta ou Marin Mtn, cop cu const, core tice tno faa dla g coats seule de pletrar) SAPTA; Pletraral ma ea mal Intors. Tot asa-l apteptay ‘ masa si pee. MARIN MARIN? Bunicul avea oblcelal si vin8, prim, DOAMNA STANCA: Aa. (Safta {obserod pe Toma gi incepe af jeleased) Taci.. TL tezesti. BE tare ost iit, (Catre copil) Tu gil sites? MARIN MARIN: Stin.. Dar nimal daci a scris bunicu TH cunose seri. Dacie serls de altcineve, stius. cf sit mle. DOAMNA STANCA (i aratl lespedea) : Bunleul a sips Tis incearet. (Coplul silabeeste textul din evonic Donmna Stanea fa datta gf io da.) Serie asa: fart fn nie, 10, ex afutorul lui Dumnezeu*... xi? (Coptt tneepe a eoneosh) SATA (faeindu-s! eruce): Doamne, ce poveste, (0 x pling) DOAMINA STANCA : Tacl, cf e ostenit. SAFTA: S-antimplat asa de multe ori, Venea sca din rizbol, se culea sl murea... Ia unm, se seus A TREIA TEAPA Dimineafa, la prinz si seara (TRAGEDIE POPULARA IN CINC! ACTE)