Sunteți pe pagina 1din 17

Lege nr. 312 din 28.iun.

2004
Monitorul Oficial, Partea I 582 30.iun.2004
Intrare n vigoare la 30.iul.2004
privind Statutul Bncii Naionale a Romniei
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ARTICOLUL 1
Statutul legal
(1) Banca Naional a Romniei este banca central a Romniei, avnd personalitate juridi

c.

(2) Banca Naional a Romniei este o instituie public independent, cu sediul central
municipiul Bucureti i poate avea sucursale i agenii att n municipiul Bucureti, ct i
e localiti din ar.
ARTICOLUL 2
Obiectivul fundamental i principalele atribuii

(1) Obiectivul fundamental al Bncii Naionale a Romniei este asigurarea i meninerea


stabilitii preurilor.
(2) Principalele atribuii ale Bncii Naionale a Romniei sunt:
a) elaborarea i aplicarea politicii monetare i a politicii de curs de schimb;
b) autorizarea, reglementarea i supravegherea prudenial a instituiilor de credit,
promovarea i monitorizarea bunei funcionri a sistemelor de pli pentru asigurarea sta
bilitii financiare;
c) emiterea bancnotelor i a monedelor ca mijloace legale de plat pe teritoriul
Romniei;
d) stabilirea regimului valutar i supravegherea respectrii acestuia;
e) administrarea rezervelor internaionale ale Romniei.
(3) Banca Naional a Romniei sprijin politica economic general a statului, fr preju
ierea ndeplinirii obiectivului su fundamental privind asigurarea i meninerea stabili
tii preurilor.
ARTICOLUL 3
Colaborarea cu alte autoriti

(1) n ndeplinirea atribuiilor, Banca Naional a Romniei i membrii organelor sale de


onducere nu vor solicita sau primi instruciuni de la autoritile publice sau de la o
rice alt instituie sau autoritate.
(2) Orice proiect de act normativ al autoritilor publice centrale, care privete
domeniile n care Banca Naional a Romniei are atribuii, va fi adoptat dup ce n prealabi
s-a solicitat avizul Bncii Naionale a Romniei. Avizul va fi transmis n termen de ce
l mult 30 de zile de la solicitare.
(3) Banca Naional a Romniei colaboreaz cu Ministerul Finanelor Publice n vederea st
abilirii indicatorilor macroeconomici n baza crora se va elabora proiectul anual d
e buget.
(4) Pentru necesitile proprii, Banca Naional a Romniei elaboreaz studii i analize p
ivind moneda, cursul de schimb, creditul i operaiunile sistemelor de pli i ale instit
uiilor de credit.
(5) Pentru ndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, convenii
la care Romnia este parte, Banca Naional a Romniei colaboreaz cu autoritile din ar
strintate prin furnizarea de informaii, adoptarea de msuri corespunztoare sau n orice
alt mod compatibil cu prezenta lege.
(6) n scopul aplicrii prevederilor din legislaia privind activitatea bancar, refe
ritoare la colaborarea cu autoritile competente din statele membre ale Uniunii Eur
opene, denumite n continuare state membre, Banca Naional a Romniei va asigura condiii
le necesare pentru realizarea schimbului de informaii cu aceste autoriti. Informaiil

e care vor fi furnizate autoritilor competente din statele membre vor face obiectu
l cerinelor referitoare la secretul profesional, prevzute la art. 52 alin. (1).
(7) Banca Naional a Romniei poate ncheia acorduri de colaborare care se refer la s
chimbul de informaii i cu autoritile competente din tere ri sau cu alte autoriti sau
nisme din tere ri, prevzute la alin. (8), n condiiile n care informaiile furnizate su
supuse unor cerine referitoare la pstrarea secretului profesional, potrivit art. 5
2. Schimbul de informaii trebuie s fie circumscris exclusiv scopului ndeplinirii sa
rcinilor care le revin autoritilor i organismelor respective n domeniul supravegheri
i. Informaiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul exp
res al autoritii competente de la care au fost obinute i numai pentru scopurile pent
ru care acordul a fost obinut.
(8) n exercitarea funciei de supraveghere, Banca Naional a Romniei va asigura schi
mbul de informaii cu:
a) autoritile responsabile cu supravegherea altor instituii financiare i a societil
or de asigurri i autoritile responsabile cu supravegherea pieelor financiare din Romni
a i din statele membre;
b) organismele i instituiile, din Romnia i din statele membre, implicate n falimen
tul i lichidarea instituiilor de credit, precum i n alte proceduri similare;
c) persoanele din Romnia i din statele membre, responsabile cu realizarea audit
ului financiar al instituiilor de credit i al altor instituii financiare;
d) organismele care administreaz scheme de garantare a depozitelor din Romnia i
din statele membre.
(9) Banca Naional a Romniei poate colabora, inclusiv prin schimb de informaii, cu
autoriti din Romnia i din statele membre, responsabile cu:
a) supravegherea instituiilor sau organismelor implicate n falimentul i lichidar
ea instituiilor de credit i n alte proceduri similare;
b) supravegherea persoanelor care realizeaz auditul financiar al instituiilor d
e credit, al societilor de servicii de investiii financiare, al societilor de asigurri
i al altor instituii financiare.
(10) Schimbul de informaii prevzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea ur
mtoarelor cerine minime:
a) informaiile vor fi utilizate de ctre aceste autoriti, exclusiv n scopul ndeplini
rii sarcinilor de supraveghere prevzute la alin. (9);
b) informaiile primite sunt supuse cerinelor referitoare la pstrarea secretului
profesional, prevzute la art. 52;
c) informaiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul
expres al autoritii competente de la care au fost obinute i numai pentru scopurile p
entru care acordul a fost obinut.
(11) n scopul ntririi stabilitii financiare i pstrrii integritii sistemului fina
Banca Naional a Romniei poate s colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de i
nformaii, cu autoritile sau organismele cu competene legale n domeniul depistrii i inv
stigrii nclcrilor legislaiei privind societile comerciale. Schimbul de informaii se v
ealiza cu respectarea urmtoarelor cerine minime:
a) informaiile vor fi utilizate de ctre aceste autoriti, exclusiv n scopul ndeplini
rii atribuiilor;
b) informaiile primite sunt supuse cerinelor referitoare la pstrarea secretului
profesional, prevzute la art. 52;
c) informaiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul
expres al autoritii competente de la care au fost obinute i numai pentru scopurile p
entru care acordul a fost obinut.
(12) Banca Naional a Romniei va comunica Comisiei Europene i statelor membre nume
le autoritilor din Romnia care pot primi informaii, conform prevederilor alin. (9)(11).
(13) n scopul exercitrii competenelor Bncii Naionale a Romniei n domeniul autorizr
reglementrii i supravegherii prudeniale a instituiilor de credit i ndeplinirii atribu
ilor care revin autoritilor monetare, bncilor centrale sau organismelor cu funcii si
milare, precum i altor autoriti publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de
pli, Banca Naional a Romniei poate realiza schimb de informaii cu aceste autoriti.
(14) n scopul asigurrii funcionrii corespunztoare a sistemelor de pli, Banca Naion
Romniei poate transmite informaii de natura secretului profesional caselor de com

pensare sau altor structuri similare, constituite n conformitate cu prevederile l


egii, n vederea asigurrii serviciilor de compensare i decontare pentru orice pia din
Romnia sau dintr-un stat membru.
(15) Informaiile primite de Banca Naional a Romniei de la autoritile competente din
statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri simil
are numai cu acordul expres al autoritilor competente de la care au fost obinute.
(16) Entitile crora le-au fost transmise informaii, n situaiile prevzute la alin. (
)- (11) i alin. (13) i (14), sunt obligate s asigure pstrarea secretului profesional
.
(17) Instituiile i autoritile publice vor furniza Bncii Naionale a Romniei informa
e pe care le consider necesare sau care sunt solicitate de aceasta, n scopul reali
zrii unei supravegheri eficiente i al ndeplinirii obiectivului fundamental i atribuii
lor Bncii Naionale a Romniei.
(18) Pn la data aderrii Romniei la Uniunea European, schimburile de informaii prevz
te n prezentul articol se realizeaz numai n condiii de reciprocitate.
(19) Prevederile alin. (18) se menin i dup data aderrii Romniei la Uniunea Europea
n, pentru schimbul de informaii cu entiti din tere ri.
ARTICOLUL 4
Cooperarea internaional

(1) Din mputernicirea Parlamentului, Banca Naional a Romniei poate participa la o


rganizaii internaionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de pli i poate s de
vin membru al acestora.
(2) ncepnd cu data aderrii Romniei la Eurosistem, Banca Naional a Romniei poate par
icipa la organizaii internaionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de pli i
poate s devin membru al acestora, fr a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din
Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i al Bncii Centrale Europene.
(3) Banca Naional a Romniei poate participa, n nume propriu sau n numele statului,
la tratative i negocieri externe n probleme financiare, monetare, de curs de schi
mb i de pli, precum i n domeniul autorizrii, reglementrii i supravegherii prudeniale
stituiilor de credit.
(4) Banca Naional a Romniei exercit drepturi i ndeplinete obligaii care revin Rom
n calitate de membru al Fondului Monetar Internaional, inclusiv utilizarea facili
tilor acestei instituii de finanare pe termen mediu i lung, pentru nevoile balanei de
pli i consolidarea rezervelor internaionale ale rii.
(5) Banca Naional a Romniei poate negocia i ncheia acorduri, convenii sau alte nel
ri privind mprumuturi pe termen scurt i alte operaiuni financiar-bancare cu institui
i financiare internaionale, bnci centrale, societi bancare i nebancare, cu condiia ram
bursrii acestora n termen de 1 an.
(6) Banca Naional a Romniei poate ncheia, n nume propriu sau n numele statului, aco
rduri de decontare i de pli sau orice alte convenii de decontare i de pli cu institui
ublice sau private care i au sediul n strintate.
CAPITOLUL II
Politica monetar, politica de curs de schimb i regimul valutar
ARTICOLUL 5
Politica monetar
n cadrul politicii monetare pe care o promoveaz, Banca Naional a Romniei utilizeaz
proceduri i instrumente specifice pentru operaiuni de pia monetar i de creditare a ins
tituiilor de credit, precum i mecanismul rezervelor minime obligatorii.
ARTICOLUL 6
Operaiuni de pia monetar

(1) Se interzice Bncii Naionale a Romniei achiziionarea de pe piaa primar a creanel


r asupra statului, autoritilor publice centrale i locale, regiilor autonome, societil
or naionale, companiilor naionale i altor societi cu capital majoritar de stat.

(2) ncepnd cu data aderrii Romniei la Uniunea European, interdicia prevzut la alin
1) se extinde i la creanele asupra altor organisme i companii de drept public din s
tatele membre.
(3) Banca Naional a Romniei poate efectua pe piaa secundar, cu respectarea prevede
rilor alin. (1), operaiuni reversibile, cumprri/vnzri directe sau poate lua n gaj, pen
tru acordarea de credite colateralizate, creane asupra sau titluri ale statului,
autoritilor publice centrale i locale, regiilor autonome, societilor naionale, compani
ilor naionale i altor societi cu capital majoritar de stat, instituiilor de credit sa
u altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de
depozit i atrage depozite de la instituii de credit, n condiiile pe care le conside
r necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.
ARTICOLUL 7
Operaiuni de creditare

(1) Banca Naional a Romniei poate acorda credite instituiilor de credit eligibile
, n condiii care se stabilesc prin reglementri proprii.
(2) Se interzice Bncii Naionale a Romniei creditarea pe descoperit de cont sau o
rice alt tip de creditare a statului, autoritilor publice centrale i locale, regiil
or autonome, societilor naionale, companiilor naionale i altor societi cu capital majo
itar de stat.
(3) Prin excepie, prevederile alin. (2) nu se aplic instituiilor de credit cu ca
pital majoritar de stat. Acestea beneficiaz de tratamentul acordat instituiilor de
credit, conform prevederilor alin. (1).
(4) ncepnd cu data aderrii Romniei la Uniunea European, interdicia prevzut la alin
2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare
a altor organisme guvernate de legea public i companii publice din statele membre
.
ARTICOLUL 8
Rezerve minime obligatorii
(1) Banca Naional a Romniei stabilete regimul rezervelor minime obligatorii pe ca
re instituiile de credit trebuie s le menin n conturi deschise la aceasta.
(2) Pentru resursele n valut, rezervele minime obligatorii se constituie numai n
valut.
(3) La rezervele minime obligatorii, Banca Naional a Romniei va bonifica dobnzi c
el puin la nivelul ratei dobnzii medii la depunerile la vedere practicate de insti
tuiile de credit.
(4) Pentru nendeplinirea cerinelor privind nivelul rezervelor minime obligatori
i se calculeaz i se percep dobnzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Naional
a Romniei.
ARTICOLUL 9
Politica de curs de schimb

(1) Banca Naional a Romniei elaboreaz i aplic politica de curs de schimb.


(2) Banca Naional a Romniei este abilitat:
a) s elaboreze balana de pli i alte lucrri privind poziia investiional internaio
b) s stabileasc cursurile de schimb pentru operaiunile proprii pe piaa valutar, s c
alculeze i s publice cursurile medii pentru evidena statistic;
c) s pstreze i s administreze rezervele internaionale ale statului.
ARTICOLUL 10
Regimul valutar
(1) Banca Naional a Romniei poate elabora reglementri privind monitorizarea i cont
rolul tranzaciilor valutare pe teritoriul rii i emite autorizaii pentru operaiuni valu
tare de capital, tranzacii pe pieele valutare i alte operaiuni specifice.
(2) Reglementrile Bncii Naionale a Romniei se refer n principal la:

a) autorizarea i retragerea autorizaiei, precum i supravegherea persoanelor care


au obinut autorizaia de a efectua tranzacii valutare;
b) stabilirea de plafoane i alte limite pentru deinerea de active externe i oper
aiuni cu acestea, pentru persoane juridice i fizice;
c) stabilirea plafonului i a condiiilor ndatorrii externe a persoanelor juridice i
fizice care intr sub incidena regimului valutar.
ARTICOLUL 11
Monitorizare i raportare

Pentru monitorizarea tranzaciilor valutare, persoanele juridice autorizate s de


sfoare operaiuni valutare raporteaz Bncii Naionale a Romniei asupra tranzaciilor efec
te, prin documente ale cror form i coninut se stabilesc de ctre aceasta.
CAPITOLUL III
Emisiunea monetar
ARTICOLUL 12
Dreptul exclusiv de emisiune

Banca Naional a Romniei este unica instituie autorizat s emit nsemne monetare, sub
rm de bancnote i monede, ca mijloace legale de plat pe teritoriul Romniei.
ARTICOLUL 13
Unitatea monetar
Moneda naional este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.
ARTICOLUL 14
nsemnele monetare

(1) Banca Naional a Romniei este singura n drept s stabileasc valoarea nominal, dim
nsiunile, greutatea, desenul i alte caracteristici tehnice ale bancnotelor i moned
elor.
(2) Bancnotele poart semntura guvernatorului Bncii Naionale a Romniei i a casierulu
i central.
(3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor i monedelor se pedepsete conform
legii.
(4) Dispoziiile legale privitoare la titlurile la purttor pierdute sau furate n
u sunt aplicabile bancnotelor i monedelor emise de Banca Naional a Romniei.
(5) Grafica bancnotelor i a monedelor este protejat prin nregistrarea la Oficiul
de Stat pentru Invenii i Mrci din Romnia. Orice reproducere color a acestora, la sc
ara1/1, parial sau integral, n scop publicitar, de informare sau n alte scopuri comer
ciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Bncii Naionale a Romniei.
ARTICOLUL 15
Programul de emisiune monetar

(1) Banca Naional a Romniei elaboreaz programul de emisiune a bancnotelor i monede


lor, astfel nct s se asigure necesarul de numerar, n strict concordan cu nevoile reale
ale circulaiei bneti.
(2) Suma total a bancnotelor i monedelor n circulaie, care exclude rezerva de num
erar, se evideniaz ca element de pasiv n contabilitatea Bncii Naionale a Romniei.
ARTICOLUL 16
Mijloace legale de plat

Bancnotele i monedele emise i neretrase din circulaie de ctre Banca Naional a Romni
i reprezint nsemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominal pentru plata
tuturor obligaiilor publice i private.

ARTICOLUL 17
Emisiunea i punerea n circulaie a nsemnelor monetare

(1) Banca Naional a Romniei asigur tiprirea bancnotelor i baterea monedelor i ia m


i pentru pstrarea n siguran a celor care nu sunt puse n circulaie, precum i pentru cus
odia i distrugerea, cnd aceasta este necesar, a matrielor, cernelurilor i a bancnotel
or i monedelor retrase din circulaie.
(2) Banca Naional a Romniei distribuie emisiunea monetar realizat i administreaz re
erva de numerar sub form de bancnote i monede.
(3) Bancnotele i monedele uzate sau necorespunztoare vor fi retrase din circulai
e i distruse de ctre Banca Naional a Romniei, nlocuindu-se cu bancnote i/sau cu monede
noi.
(4) Banca Naional a Romniei nlocuiete, fr taxe i comisioane, bancnotele i monedel
se i neretrase din circulaie.
(5) Banca Naional a Romniei poate refuza nlocuirea bancnotelor i a monedelor care
prezint deformri, sunt ilizibile sau dac lipsete mai mult de 40% din suprafaa lor. Ac
este nsemne monetare vor fi retrase din circulaie i distruse, fr acordarea de compens
aii deintorilor, exceptnd cazurile speciale menionate n regulamentele proprii.
(6) Banca Naional a Romniei nu poate fi obligat s acorde compensaii pentru bancnote
le sau monedele care au fost pierdute, furate, distruse, contrafcute sau falsific
ate.
ARTICOLUL 18
Schimbarea nsemnelor monetare

(1) Banca Naional a Romniei poate hotr anularea sau retragerea din circulaie a oric
or bancnote sau monede care au fost emise i, n locul acestora, punerea n circulaie a
altor tipuri de nsemne monetare.
(2) Modalitatea i perioada de preschimbare se public n Monitorul Oficial al Romni
ei, Partea I, i n cel puin dou cotidiane de circulaie naional.
(3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele i monedele retrase din
circulaie nu mai pot fi utilizate pentru plata obligaiilor publice i private.
(4) Suma total a bancnotelor i monedelor retrase din circulaie, dar nepreschimba
te n termenul stabilit, se scade din totalul numerarului n circulaie nregistrat n evi
denele contabile i se nregistreaz ca venit al Bncii Naionale a Romniei.
CAPITOLUL IV
Operaiuni cu instituiile de credit
ARTICOLUL 19
Creditarea instituiilor de credit
(1) n cadrul politicii sale monetare i de curs de schimb, Banca Naional a Romniei
poate acorda instituiilor de credit credite pe termene ce nu pot depi 90 de zile, g
arantate cu, dar fr a se limita la:
a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor n portof
oliul Bncii Naionale a Romniei, sau
b) depozite constituite la Banca Naional a Romniei sau la alte persoane juridice
agreate de Banca Naional a Romniei.
(2) ncepnd cu data aderrii Romniei la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor
eligibile pentru garantarea creditelor acordate de Banca Naional a Romniei se exti
nde la cele dou categorii de active eligibile definite de Banca Central European.
ARTICOLUL 20
Condiii i costuri de creditare
(1) Banca Naional a Romniei stabilete i face publice condiiile de creditare, nivelu
l minim al ratei dobnzii la creditele care se acord instituiilor de credit i criteri
ile ce trebuie ndeplinite de instituiile de credit pentru a putea solicita credite

de la Banca Naional a Romniei pe baze competitive.


(2) Banca Naional a Romniei poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ra
tei dobnzii, termene de rambursare i alte condiii n care se pot acorda credite de ctr
e Banca Naional a Romniei pe baze competitive.
(3) Pentru toate operaiunile de creditare efectuate, Banca Naional a Romniei stab
ilete i ncaseaz dobnzi i comisioane.
ARTICOLUL 21
Conturi deschise la Banca Naional a Romniei

(1) Banca Naional a Romniei deschide i opereaz conturi ale instituiilor de credit,
ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare i ale altor entiti, rezidente i
nerezidente, stabilite prin reglementri ale Bncii Naionale a Romniei.
(2) Banca Naional a Romniei efectueaz decontarea final, irevocabil i necondiionat
ransferurilor de fonduri n conturile titularilor.
(3) Pentru toate operaiunile efectuate n conturile deschise n evidenele sale, cu
excepia conturilor avnd ca titulari Comisia European i organisme financiare internaio
nale, Banca Naional a Romniei stabilete i ncaseaz comisioane.
ARTICOLUL 22
Sisteme de pli

(1) Banca Naional a Romniei monitorizeaz sistemele de pli, inclusiv instrumentele d


e plat, n scopul asigurrii securitii i eficienei acestora i pentru a evita riscul sis
ic. Pentru ndeplinirea acestei atribuii, Banca Naional a Romniei stabilete msurile nec
sare, le pune n aplicare i urmrete implementarea acestora, reglementeaz, autorizeaz i
upravegheaz sistemele de pli, i poate reglementa instrumentele de plat.
(2) Banca Naional a Romniei reglementeaz, autorizeaz i supravegheaz administratorii
sistemelor de pli i poate emite reglementri privind instrumentele de plat utilizate n
cadrul acestor sisteme.
(3) Banca Naional a Romniei poate furniza lichiditi instituiilor de credit, prin ac
ordarea de faciliti, n condiiile art. 19, i prin cumprarea de titluri eligibile, n con
ormitate cu reglementrile proprii.
(4) ncepnd cu data aderrii Romniei la Eurosistem, prevederile alin. (3) se aplic n
mod corespunztor i altor participani pe pia.
ARTICOLUL 23
Servicii de compensare, depozitare, decontare i plat

(1) Banca Naional a Romniei poate asigura servicii de compensare, depozitare, de


contare i plat prin intermediul conturilor deschise n evidenele sale, n condiiile art.
21.
(2) ncepnd cu data aderrii Romniei la Uniunea European, Banca Naional a Romniei po
, pe cont propriu ori n numele i pe contul statului, s participe la aranjamente de
compensare, depozitare, decontare i plat sau la alte contracte avnd acest scop, nche
iate cu instituii centrale sau cu organizaii colective de specialitate, publice i p
rivate, avnd sediul n strintate.
ARTICOLUL 24
Prevenirea i limitarea riscurilor
Pentru prevenirea i limitarea riscurilor de plat i credit, Banca Naional a Romniei
poate presta servicii de colectare i difuzare, la cerere, contra cost, conform re
glementrilor proprii, de date i informaii privind incidentele de pli i riscurile de cr
editare n sistemul instituiilor de credit, n condiii de asigurare a secretului banca
r.
CAPITOLUL V
Supravegherea prudenial a instituiilor de credit

ARTICOLUL 25
Reglementarea, autorizarea i supravegherea prudenial
a instituiilor de credit

(1) Banca Naional a Romniei are competena exclusiv de autorizare a instituiilor de


credit i rspunde de supravegherea prudenial a instituiilor de credit pe care le-a aut
orizat s opereze n Romnia, n conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind a
ctivitatea bancar, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Pentru asigurarea funcionrii i viabilitii sistemului bancar, Banca Naional a Ro
iei este mputernicit:
a) s emit reglementri, s ia msuri pentru impunerea respectrii acestora i s aplice
ciunile legale n cazurile de nerespectare;
b) s controleze i s verifice, pe baza raportrilor primite i prin inspecii la faa lo
ului, registrele, conturile i orice alte documente ale instituiilor de credit auto
rizate, pe care le consider necesare.
(3) Membrii Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei i personalul a
cesteia, nsrcinat s exercite atribuii de supraveghere prudenial, nu rspund civil sau p
nal, dup caz, dac instanele judectoreti constat ndeplinirea sau omisiunea ndeplinirii
ctre aceste persoane, cu bun-credin i fr neglijen, a oricrui act sau fapt n legt
tarea, n condiiile legii, a atribuiilor de supraveghere prudenial.
(4) Cheltuielile de judecat ocazionate de procedurile judiciare iniiate mpotriva
persoanelor prevzute la alin. (3) se suport de Banca Naional a Romniei.
(5) Personalului cu atribuii de supraveghere i este interzis participarea n cadru
l comisiilor de expertiz, precum i la orice alte aciuni de verificare care excedeaz
atribuiile i competenele conferite acestuia prin lege.
ARTICOLUL 26
Protejarea contra riscului sistemic

n vederea ndeplinirii atribuiei Bncii Naionale a Romniei privind asigurarea stabili


tii financiare, n mod excepional i numai de la caz la caz, Banca Naional a Romniei po
acorda instituiilor de credit i alte credite, negarantate sau garantate cu alte a
ctive dect cele prevzute la art. 19.
CAPITOLUL VI
Operaiuni pe contul statului
ARTICOLUL 27
Contul curent general al Trezoreriei Statului

(1) Banca Naional a Romniei ine n evidenele sale contul curent general al Trezoreri
ei Statului, deschis pe numele Ministerului Finanelor Publice.
(2) Funcionarea contului curent general al Trezoreriei Statului i nregistrarea o
peraiunilor n acest cont se stabilesc prin convenii ncheiate ntre Banca Naional a Rom
i i Ministerul Finanelor Publice.
ARTICOLUL 28
Operaiuni cu Trezoreria Statului
(1) Banca Naional a Romniei primete ncasrile pentru contul curent general al Trezor
eriei Statului i efectueaz plile n limita disponibilitilor existente n acest cont.
(2) Banca Naional a Romniei percepe comisioane la decontarea operaiunilor prin co
ntul curent general al Trezoreriei Statului, deschis n evidenele sale, i pltete dobnzi
la disponibilitile din acest cont.
(3) Banca Naional a Romniei poate aciona ca agent al statului n stabilirea institui
ilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, n condiii care
vor fi stabilite mpreun cu Ministerul Finanelor Publice.
ARTICOLUL 29
Operaiuni cu titluri de stat

(1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Naional a Romniei nu poate achi
ziiona titluri de stat de pe piaa primar.
(2) n baza conveniilor ncheiate n prealabil cu Ministerul Finanelor Publice i n con
ormitate cu reglementrile proprii, Banca Naional a Romniei poate aciona, cu percepere
a unui comision, ca agent pe contul statului, n ceea ce privete:
a) plasarea ctre teri a emisiunilor de titluri de stat i alte instrumente negoci
abile de ndatorare ale statului romn;
b) exercitarea funciilor de agent de nregistrare, depozitare i transfer al titlu
rilor de stat;
c) plata capitalului, dobnzilor, comisioanelor i a spezelor aferente;
d) executarea decontrilor n contul curent general al Trezoreriei Statului;
e) alte operaiuni n conformitate cu obiectivul fundamental i atribuiile bncii cent
rale;
f) efectuarea de pli aferente celor de mai sus prin conturi deschise n evidenele
sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenilor i altor costuri de
tranzacionare i operare.
(3) mprumuturile statului pe baz de titluri de stat se efectueaz conform convenii
lor ncheiate ntre Banca Naional a Romniei i Ministerul Finanelor Publice, prin care se
stabilesc cel puin urmtoarele elemente: valoarea mprumutului, data scadenei, rata do
bnzii i modul de calcul al dobnzii pe toat durata creditului, costurile serviciului
datoriei, precum i date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fieca
re mprumut.
CAPITOLUL VII
Operaiuni cu aur i active externe
ARTICOLUL 30
Rezervele internaionale

(1) Banca Naional a Romniei, respectnd regulile generale privind lichiditatea i ri


scul specific activelor externe, stabilete i menine rezerve internaionale, n astfel d
e condiii nct s poat determina periodic mrimea lor exact, rezerve alctuite cumulativ
selectiv din urmtoarele elemente:
a) aur deinut n tezaur n ar sau depozitat n strintate;
b) active externe, sub form de bancnote i monede sau disponibil n conturi la bnci
sau la alte instituii financiare n strintate, exprimate n acele monede i deinute n a
e ri, pe care le stabilete Banca Naional a Romniei;
c) orice alte active de rezerv, recunoscute pe plan internaional, inclusiv drep
tul de a efectua cumprri de la Fondul Monetar Internaional n cadrul tranei de rezerv,
precum i deinerile de drepturi speciale de tragere;
d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum i obligaiuni i alte valori mobiliare,
negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasi
ficate n primele categorii de ctre ageniile de apreciere a riscurilor, recunoscute
pe plan internaional, exprimate i pltibile n valut n locuri acceptabile pentru Banca N
aional a Romniei;
e) bonuri de tezaur, obligaiuni i alte titluri de stat, emise sau garantate de
guverne strine sau de instituii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu
, exprimate i pltibile n valut n locuri acceptabile pentru Banca Naional a Romniei.
(2) Banca Naional a Romniei urmrete meninerea rezervelor internaionale la un nivel
decvat tranzaciilor externe ale Romniei.
(3) Dac exist pericolul diminurii rezervelor internaionale, pn la un nivel care ar
periclita tranzaciile internaionale ale statului, precum i n cazul n care diminuarea
s-a produs, Banca Naional a Romniei va prezenta Guvernului i Parlamentului un raport
privind situaia rezervelor internaionale i cauzele care au condus sau care pot con
duce la o astfel de reducere. Raportul va conine recomandrile Bncii Naionale a Romnie
i privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru prentmpinarea s
au remedierea situaiei.
ARTICOLUL 31

Administrarea rezervelor internaionale

Banca Naional a Romniei este autorizat, n condiiile pe care le stabilete i le poat


odifica periodic, s efectueze urmtoarele operaiuni:
a) s cumpere, s vnd i s efectueze alte tranzacii cu lingouri i monede din aur i c
e metale preioase;
b) s cumpere, s vnd i s efectueze alte tranzacii cu valute;
c) s cumpere, s vnd i s efectueze alte tranzacii pe piaa secundar cu bonuri de te
obligaiuni i alte titluri emise sau garantate de guverne strine sau de organizaii f
inanciare interguvernamentale;
d) s cumpere, s vnd i s efectueze alte tranzacii cu valori mobiliare emise sau gara
tate de bnci centrale, de instituii financiare internaionale, de societi bancare i neb
ancare;
e) s deschid i s menin conturi la alte bnci centrale i autoriti monetare, societ
i la instituii financiare internaionale;
f) s deschid i s in conturi i s efectueze operaiuni de corespondent pentru instit
nanciare internaionale, bnci centrale i autoriti monetare, societi financiare i banca
organizaii financiare interguvernamentale din strintate, precum i pentru guverne st
rine i ageniile lor.
CAPITOLUL VIII
Conducerea i administrarea
ARTICOLUL 32
Conducerea Bncii Naionale a Romniei
(1) Banca Naional a Romniei este condus de un consiliu de administraie.
(2) Conducerea executiv a Bncii Naionale a Romniei, n cadrul Comitetului de Politi
c Monetar i a Comitetului de Supraveghere, se exercit de ctre guvernator, prim-vicegu
vernator i de cei doi viceguvernatori, n condiiile stabilite prin regulamentul inte
rn, aprobat de consiliul de administraie.
(3) Activitatea consiliului de administraie este reglementat de prevederile pre
zentei legi i de regulamentele Bncii Naionale a Romniei.
ARTICOLUL 33
Consiliul de administraie

(1) Consiliul de administraie al Bncii Naionale a Romniei hotrte, n condiiile leg


a) politicile n domeniul monetar i al cursului de schimb, urmrind aducerea la nde
plinire a acestora;
b) msurile n domeniul autorizrii, reglementrii i supravegherii prudeniale a institu
ilor de credit i monitorizrii sistemelor de pli pe care le-a autorizat;
c) direciile principale n conducerea operaiunilor i rspunderile ce revin personalu
lui Bncii Naionale a Romniei;
d) organizarea intern, indemnizaiile, salariile i alte drepturi bneti ale personal
ului;
e) atribuiile i componena Comitetului de Politic Monetar, Comitetului de Supravegh
ere, Comitetului de Administrare a Rezervelor Internaionale i Comitetului de Audit
, care funcioneaz n cadrul Bncii Naionale a Romniei;
f) delegarea temporar a competenelor sale ctre conducerea executiv, atunci cnd sit
uaii speciale pot impune aceast soluie.
(2) Consiliul de administraie al Bncii Naionale a Romniei este compus din 9 membr
i, astfel:
a) un preedinte, care este i guvernator al Bncii Naionale a Romniei;
b) un vicepreedinte, care este i prim-viceguvernator;
c) 7 membri, dintre care 2 sunt i viceguvernatori, iar ceilali 5 membri nu sunt
salariai ai Bncii Naionale a Romniei.
(3) Membrii Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei, cu nominaliz
area conducerii executive, sunt numii de Parlament, la propunerea comisiilor perm
anente de specialitate ale celor dou Camere ale Parlamentului.

i.

(4) Numirile se fac pe o perioad de 5 ani, cu posibilitatea rennoirii mandatulu

(5) n cazul descompletrii consiliului de administraie, completarea locurilor vac


ante se face pe funcia respectiv, cu respectarea prevederilor alin. (3) i (4).
(6) Revocarea din funcie a oricrui membru al consiliului de administraie se face
de ctre Parlament, la propunerea comun a comisiilor permanente de specialitate al
e celor dou Camere ale Parlamentului, dac acesta nceteaz s ndeplineasc condiiile nece
e pentru exercitarea atribuiilor sale sau dac se face vinovat de abateri grave.
(7) Nici un membru al Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei nu
va fi schimbat din funcie din alte motive sau prin alt procedur dect cea prevzut la al
in. (6).
(8) Numirile, retragerile i revocrile din funcie ale membrilor Consiliului de ad
ministraie al Bncii Naionale a Romniei se public n Monitorul Oficial al Romniei, Parte
I.
(9) Hotrrea de revocare din funcie a membrilor Consiliului de administraie al Bnci
i Naionale a Romniei poate fi atacat la nalta Curte de Casaie i Justiie, n termen de
zile de la publicarea acesteia n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(10) La edinele Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei pot partici
pa ministrul finanelor publice i un secretar de stat din Ministerul Finanelor Publi
ce, fr drept de vot.
ARTICOLUL 34
Incompatibiliti i conflicte de interese

(1) Membrii Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei nu pot fi dep


utai ori senatori, sau membri ai unui partid politic i nu pot face parte din autor
itatea judectoreasc sau din administraia public.
(2) ncepnd cu data aderrii Romniei la Eurosistem, membrii Consiliului de administ
raie al Bncii Naionale a Romniei, implicai n exercitarea atribuiilor legate de Sistemu
European al Bncilor Centrale, nu pot avea alte funcii care se pot afla n conflict
de interese cu obligaiile ce le revin, n calitate de membri ai consiliului.
(3) Membrii consiliului de administraie i salariaii cu funcii de conducere ai Bnci
i Naionale a Romniei sunt supui regimului incompatibilitilor i conflictelor de interes
e prevzut de lege.
(4) Membrii consiliului de administraie se dedic exclusiv exercitrii atribuiilor
lor, cu posibilitatea desfurrii de activiti didactice i de cercetare tiinific.
ARTICOLUL 35
Atribuiile guvernatorului Bncii Naionale a Romniei

(1) Guvernatorul Bncii Naionale a Romniei dispune msuri pentru executarea dispozii
ilor legale, a hotrrilor consiliului de administraie, precum i a altor reglementri pr
ivind Banca Naional a Romniei. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului i v
iceguvernatorilor unele dintre atribuiile sale, n condiiile stabilite de consiliul
de administraie.
(2) Guvernatorul numete n funcie personalul din aparatul central al Bncii Naionale
a Romniei i pe directorii sucursalelor i ai ageniilor.
(3) Guvernatorul emite ordine i decizii i reprezint Banca Naional a Romniei n rela
e cu terii, semnnd, direct sau prin persoane mputernicite de el, toate tratatele sa
u conveniile ncheiate.
(4) n numele consiliului de administraie, guvernatorul prezint Parlamentului, pn l
a data de 30 iunie a anului urmtor, raportul anual al Bncii Naionale a Romniei, care
cuprinde activitile Bncii Naionale a Romniei, situaiile financiare anuale i raportul
e audit, dezbtute, fr a fi supuse votului, n edina comun a celor dou Camere ale Parla
tului.
(5) n cazul absenei sau imposibilitii guvernatorului de a aciona, acesta va fi sup
linit de prim-viceguvernator.
ARTICOLUL 36
Auditarea situaiilor financiare anuale

(1) Situaiile financiare anuale ale Bncii Naionale a Romniei sunt supuse auditrii
de ctre auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor F
inanciari din Romnia, selectai de ctre consiliul de administraie, pe baz de licitaie.
(2) Raportul auditorului financiar mpreun cu opinia sa vor fi prezentate Consil
iului de administraie al Bncii Naionale a Romniei i vor fi publicate mpreun cu situai
financiare anuale.
CAPITOLUL IX
Situaiile financiare anuale i evidena contabil
ARTICOLUL 37
Situaii financiare anuale
(1) Situaiile financiare ale Bncii Naionale a Romniei sunt ntocmite conform princi
piilor i regulilor contabile prevzute de standardele internaionale de contabilitate
, aplicabile bncilor centrale, recunoscute de Banca Central European i trebuie s cupr
ind: bilanul, contul de profit i pierdere i notele explicative.
(2) Situaiile financiare anuale ale Bncii Naionale a Romniei trebuie s ofere o ima
gine fidel a poziiei financiare i a performanei financiare pentru respectivul exercii
u financiar.
(3) Modelele situaiilor financiare anuale sunt elaborate de Banca Naional a Romni
ei, cu avizul consultativ al Ministerului Finanelor Publice.
ARTICOLUL 38
Capitalul Bncii Naionale a Romniei

(1) Capitalul actual al Bncii Naionale a Romniei se majoreaz la 300 miliarde lei i
aparine n ntregime statului.
(2) Majorarea capitalului va fi efectuat la data de 31 decembrie 2004, prin nco
rporarea sumelor existente la acea dat n fondul de rezerv, astfel nct s se ating nivel
l prevzut la alin. (1).
ARTICOLUL 39
Rezerve statutare
(1) Rezervele statutare se vor constitui prin preluarea sumelor rmase n fondul
de rezerv dup efectuarea majorrii de capital prevzute la art. 38.
(2) Rezervele statutare se majoreaz anual, conform prevederilor art. 43.
ARTICOLUL 40
Planul de conturi
(1) Banca Naional a Romniei va emite reglementri proprii de organizare i conducere
a contabilitii, n conformitate cu legislaia n vigoare, cu avizul consultativ al Mini
sterului Finanelor Publice.
(2) Operaiunile economico-financiare ale Bncii Naionale a Romniei sunt contabiliz
ate, potrivit planului propriu de conturi, cu avizul consultativ al Ministerului
Finanelor Publice.
ARTICOLUL 41
Bugetul de venituri i cheltuieli
Bugetul anual de venituri i cheltuieli se aprob de Consiliul de administraie al
Bncii Naionale a Romniei i se verific, n execuie, conform practicilor i procedurilor
trolului i auditului intern.
ARTICOLUL 42
Evaluarea posturilor prevzute n situaiile financiare

(1) Banca Naional a Romniei efectueaz periodic, cel puin anual, evaluarea posturil
or cuprinse n situaiile financiare.
(2) Diferenele nete din evaluarea activelor i pasivelor, exprimate n monede strin
e, drepturi speciale de tragere, aur, argint i alte metale preioase, a monedelor i
a altor obiecte din aur, argint, a altor metale i pietre preioase, ca urmare a mod
ificrii valorii sau a cursului n lei al acestora, vor fi evideniate separat n contul
special de reevaluare.
ARTICOLUL 43
Determinarea i utilizarea profitului
(1) Banca Naional a Romniei vireaz la bugetul statului o cot de 80% din veniturile
nete rezultate dup deducerea urmtoarelor elemente:
a) cheltuielile aferente exerciiului financiar, inclusiv cheltuielile cu provi
zioanele constituite conform alin. (3);
b) pierderea exerciiilor precedente rmas neacoperit dup aplicarea prevederilor art
. 44.
(2) Plata cotei prevzute la alin. (1) se efectueaz lunar, pn la data de 25 a luni
i urmtoare, inclusiv, n baza unei declaraii speciale. Aceast cot reprezint venit la bu
getul de stat. Regularizrile aferente exerciiului financiar vor fi efectuate pn la t
ermenul de depunere a bilanului anual, conform legii, n baza unei declaraii special
e rectificative.
(3) Banca Naional a Romniei constituie provizioane de risc de credit, conform no
rmelor proprii aprobate de ctre Consiliul de administraie al Bncii Naionale a Romniei
, cu avizul consultativ al Ministerului Finanelor Publice.
(4) Provizioanele constituite de Banca Naional a Romniei conform normelor propri
i aprobate de ctre consiliul de administraie, altele dect cele prevzute la alin. (3)
, se suport din profitul rmas dup aplicarea alin. (1).
(5) Profitul rmas dup aplicarea prevederilor alin. (1) i (4) se repartizeaz pe de
stinaii, n urmtoarea ordine de prioritate:
a) pentru rezervele statutare - repartizri de pn la 60%;
b) pentru constituirea surselor proprii de finanare - repartizri de pn la 30%;
c) pentru fondul de participare a salariailor la profit - un procent de pn la 10
%;
d) sumele eventual rmase dup repartizrile efectuate conform lit. a)-c) sunt aloc
ate pentru destinaiile care se stabilesc de ctre Consiliul de administraie al Bncii
Naionale a Romniei.
ARTICOLUL 44
Acoperirea pierderilor

Dac ntr-un exerciiu financiar Banca Naional a Romniei nregistreaz pierdere, aceast
e acoper din sursele disponibile, n urmtoarea ordine de prioritate:
a) contul special de reevaluare;
b) rezervele statutare.
ARTICOLUL 45
Rspunderea de nregistrare

Pentru eventualele erori la pli sau la nregistrri n conturile titularilor, Banca N


aional a Romniei rspunde numai pn la limita sumei eronat pltite sau nregistrate n co
nclusiv de penalitile aferente care se vars la bugetul de stat, suportate de titula
rii de cont, n cazurile prevzute de lege, dac este sesizat cu reclamaie scris pn la e
rarea termenului general de prescripie.
ARTICOLUL 46
Publicarea situaiilor financiare anuale

Situaiile financiare anuale auditate ale Bncii Naionale a Romniei, dup adoptarea l
or de ctre consiliul de administraie, se public n Monitorul Oficial al Romniei, mpreun

cu raportul auditorului financiar.


CAPITOLUL X
Dispoziii finale
ARTICOLUL 47
Legislaia aplicabil
(1) Operaiunile Bncii Naionale a Romniei sunt supuse prevederilor legale aplicabi
le n materie, n msura n care Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar, cu modificr
ile i completrile ulterioare i prezenta lege nu dispun altfel.
(2) Operaiunile comerciale efectuate de Banca Naional a Romniei, care se reflect n
bugetul de venituri i cheltuieli i n situaiile financiare anuale, sunt supuse contro
lului ulterior al Curii de Conturi.
ARTICOLUL 48
Reglementrile Bncii Naionale a Romniei
(1) Banca Naional a Romniei este mputernicit s emit reglementrile necesare pentru
une n aplicare i a impune respectarea prevederilor legale.
(2) Reglementrile Bncii Naionale a Romniei pot fi sub form de regulamente, ordine,
norme i circulare, avnd caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice i
private, precum i pentru persoanele fizice.
ARTICOLUL 49
Informaii statistice

(1) Banca Naional a Romniei este autorizat s colecteze date i informaii statistice
rimare care sunt necesare pentru aducerea la ndeplinire a atribuiilor sale legale.
(2) Banca Naional a Romniei este mputernicit s-i stabileasc metodologiile privind
egerea, prelucrarea, analiza, difuzarea i constituirea seriilor de date statistic
e n domeniile sale de competen.
(3) Persoanele juridice publice i private, precum i persoanele fizice sunt obli
gate s furnizeze gratuit Bncii Naionale a Romniei, la termenele, periodicitile i n fo
solicitat, date i informaii statistice, n conformitate cu reglementrile i instruciuni
e emise de Banca Naional a Romniei, n baza prezentei legi. Pentru entitile fr persona
ate juridic, obligaiile de raportare statistic revin persoanelor desemnate s reprezi
nte aceste entiti.
(4) Banca Naional a Romniei are dreptul s verifice modul de determinare a datelor
i informaiilor raportate i corespondena lor cu evidenele deintorilor de date primare.
Dac informaiile i documentaia obinute nu sunt adecvate sau exist rezerve cu privire la
corectitudinea sau integralitatea acestora, Banca Naional a Romniei va putea cere
informaii suplimentare i explicaii n acest sens.
(5) Datele i informaiile statistice care permit identificarea subiecilor statist
ici, n mod direct sau indirect, dezvluind astfel informaii cu caracter individual,
sunt considerate confideniale. Datele i informaiile statistice confideniale nu pot s
ervi ca probe n justiie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaii pentru subiecii
statistici la care se refer.
(6) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea
fi publicate sau diseminate de Banca Naional a Romniei, n ntregime sau n parte, numai
n condiiile n care identificarea direct ori indirect a persoanelor juridice sau fizi
ce nu este posibil.
(7) Banca Naional a Romniei asigur msuri de protecie a datelor care se refer la sub
eci individuali - persoane juridice sau fizice - date obinute direct sau indirect,
din surse administrative sau din alte surse.
ARTICOLUL 50
Garanii speciale
(1) Conveniile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare ncheiate de

Banca Naional a Romniei constituie titluri executorii, n caz de neplat, pentru ntregu
l sold al creanei de pltit, inclusiv dobnzile sau alte costuri aferente.
(2) Organele de executare competente execut creana Bncii Naionale a Romniei pe baz
a simplei notificri din partea acesteia.
(3) n cazul n care debitorul nu i ndeplinete angajamentele asumate, Banca Naional
omniei este n drept s procedeze la recuperarea creanelor prin executarea garaniilor,
astfel:
a) vnzarea total sau parial, pe contul debitorului, a titlurilor i efectelor care
i-au fost date n garanie, n termen de maximum 3 zile, dup o simpl somaie printr-un act
extrajudiciar;
b) din venitul rezultat din vnzare se recupereaz creanele, avansurile, dobnzile i
orice alte cheltuieli efectuate de Banca Naional a Romniei, iar eventualul surplus
rmas se remite debitorului.
ARTICOLUL 51
Operaiuni n favoarea terilor

(1) Banca Naional a Romniei poate efectua unele operaiuni n favoarea terilor, numai
n condiiile prezentrii documentelor pe care le consider necesare. Banca Naional a Rom
iei poate, ori de cte ori consider necesar, s cear constituirea de garanii reale sau
personale.
(2) Cu excepia prevederilor art. 7, Banca Naional a Romniei nu va acorda asisten fi
nanciar sub form de credite, angajamente de resurse, preluare integral sau parial a o
bligaiilor aferente unui mprumut ori altui instrument de ndatorare, asumare a unei
datorii sau a unui pasiv adiacent ori n vreo alt form.
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (2), Banca Naional a Romniei poate:
a) s investeasc resursele sale financiare n valori mobiliare cu grad mare de lic
hiditate, emise de debitori cu bonitate;
b) s achiziioneze, n cursul executrii creanelor pe care le are, orice fel de drept
uri care pot fi valorificate;
c) s acorde salariailor si cte un credit pentru locuine i credite pentru bunuri de
folosin ndelungat, cu dobnd la nivelul dobnzii medii lunare de la bncile comerciale.
ARTICOLUL 52
Secretul profesional

(1) Membrii consiliului de administraie i salariaii Bncii Naionale a Romniei sunt o


bligai s pstreze secretul profesional asupra oricrei informaii nedestinate publicrii,
de care au luat cunotin n cursul exercitrii funciilor lor, i nu vor folosi aceste info
maii pentru obinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancionat conform le
gii. Membrii consiliului de administraie i salariaii Bncii Naionale a Romniei vor fi o
bligai s pstreze secretul profesional i dup ncetarea activitii n cadrul bncii, oric
fiind sancionat n condiiile legii. Prevederile prezentului alineat se aplic i auditor
ilor financiari care sunt mputernicii s efectueze aciuni de supraveghere, n condiiile
Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancar, cu modificrile i completrile ulterioar
e.
(2) Furnizarea de informaii de natura celor prevzute la alin. (1) va putea fi fc
ut sub semntura guvernatorului Bncii Naionale a Romniei sau a persoanelor mputernicite
n acest sens, n urmtoarele situaii:
a) n cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scris a organelor judiciare ab
ilitate sau, dup caz, a organelor de cercetare penal, cu autorizarea procurorului;
b) n cadrul negocierii sau al derulrii unor acorduri internaionale la care Romnia
sau Banca Naional a Romniei este parte;
c) n cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoriti sau din iniiativa Bncii Naion
ale a Romniei, n scopul asigurrii ndeplinirii atribuiilor specifice de supraveghere i
control asupra respectrii prevederilor legale;
d) n cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declanarea falimentulu
i unei instituii de credit sau a lichidrii acesteia ca urmare a retragerii autoriz
aiei de funcionare, cu excepia informaiilor care se refer la terii implicai n aciuni
edresare a instituiei de credit respective.

(3) Persoanele abilitate s solicite i s primeasc informaii de natura secretului pr


ofesional n domeniul activitii bancare sunt obligate s pstreze confidenialitatea acest
ora i le pot utiliza numai n scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost fur
nizate, potrivit legii ori acordurilor ncheiate, orice abatere fiind sancionat potr
ivit legii.
(4) n exercitarea atribuiilor sale n domeniul autorizrii, reglementrii i supraveghe
rii prudeniale a instituiilor de credit, Banca Naional a Romniei poate utiliza inform
aiile primite, de natura secretului profesional, numai n urmtoarele situaii:
a) verificarea ndeplinirii condiiilor referitoare la constituirea instituiilor d
e credit;
b) supravegherea, la nivel individual i consolidat, a activitii instituiilor de c
redit, n special a lichiditii, solvabilitii, expunerilor mari, procedurilor administr
ative i contabile i a mecanismelor de control intern ale acestora;
c) aplicarea de sanciuni;
d) contestarea de ctre instituiile de credit a actelor administrative emise de
Banca Naional a Romniei;
e) derularea unor proceduri judiciare iniiate n baza art. 83 din Legea nr. 58/1
998 privind activitatea bancar, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Cnd informaiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate nu
mai cu acordul expres al autoritii care le-a furnizat i, dup caz, exclusiv n scopul p
entru care s-a dat acest acord.
ARTICOLUL 53
Indemnizaii
i.

Membrii Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei primesc indemnizai

ARTICOLUL 54
Participaii de capital
Banca Naional a Romniei nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la n
ici o societate comercial sau regie autonom, cu excepia propriilor sale ntreprinderi
de imprimare a biletelor de banc i de batere a monedei i a altor societi care pot co
ntribui la realizarea atribuiilor sale.
ARTICOLUL 55
Proprieti imobiliare
Banca Naional a Romniei poate face investiii imobiliare numai pentru necesitile sal
e de funcionare i pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliu
l su de administraie.
ARTICOLUL 56
Comunicarea cu publicul

(1) Toate reglementrile emise de Banca Naional a Romniei se public n Monitorul Ofic
ial al Romniei, Partea I.
(2) Banca Naional a Romniei va deschide i va menine un registru public al reglemen
trilor sale, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3) Obiectivul comunicrii este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri
intern i internaional, instituiilor administraiei publice i comunitii academice, o im
gine clar asupra politicilor i msurilor adoptate de ctre Banca Naional a Romniei pentr
ndeplinirea atribuiilor sale.
(4) Banca Naional a Romniei public periodic raportul anual, rapoarte privind bala
na de pli i poziia investiional internaional a rii, raportul asupra inflaiei, bul
nicate de pres privind evoluia monedei i a creditului, studii i alte materiale cupri
nznd informaii destinate publicitii.
ARTICOLUL 57

Sanciuni

(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum i a reglementrilor i


hotrrilor Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei, n cazurile care nu
cad sub incidena Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancar, cu modificrile i comp
letrile ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul i viceguvernatorii, n confo
rmitate cu regulamentul intern aprobat de ctre Consiliul de administraie al Bncii N
aionale a Romniei, pot aplica urmtoarele sanciuni:
a) avertisment scris;
b) amend de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile ncasate se fac venit l
a bugetul de stat;
c) suspendarea parial sau total, pe un termen de pn la 90 de zile, a autorizaiei ac
ordate de Banca Naional a Romniei;
d) retragerea autorizaiei acordate de Banca Naional a Romniei.
(2) Contestaiile pot fi formulate n termen de 15 zile de la data comunicrii sanci
unii i se soluioneaz de Consiliul de administraie al Bncii Naionale a Romniei, n maxi
30 de zile de la primirea acestora.
(3) n termen de 15 zile de la comunicare, hotrrile Consiliului de administraie al
Bncii Naionale a Romniei pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureti.
(4) n termenul prevzut la alin. (2), contestaiile pot fi formulate i direct la Cu
rtea de Apel Bucureti.
ARTICOLUL 58
Abrogri
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. 101/1998 privind S
tatutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n
r. 203 din 1 iunie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare.
ARTICOLUL 59
Intrarea n vigoare
Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, cu excepia dispoziiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42-44 i art.
46, care intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor a
rt. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.