Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 178 (XXII) Nr.

91

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 10 februarie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina

Nr.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

HOTRRI ALE SENATULUI


2.

Hotrre pentru modificarea Hotrrii Senatului


nr. 71/2008 privind aprobarea componenei numerice
i nominale a comisiilor permanente ale Senatului ....

30.

Ordin al ministrului administraiei i internelor pentru


modificarea i completarea Ordinului ministrului
internelor i reformei administrative nr. 521/2008
privind
asigurarea
structurilor
Ministerului
Administraiei i Internelor care nu dispun de suport
logistic propriu ............................................................

59

33.

Ordin al ministrului administraiei i internelor


privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai
Capr i a domnului secretar de stat Gheorghe Emacu
ca reprezentani ai Ministerului Administraiei i
Internelor n componena Comisiei Centrale pentru
Recensmntul General Agricol ................................

Ordin al ministrului sntii pentru aprobarea


Regulilor de bun practic farmaceutic ....................

1015

Ordin al ministrului transporturilor i infrastructurii


privind completarea notei din anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naional
de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia
S.A. ............................................................................

16

DECRETE
44.
45.

Decret privind trecerea n rezerv a unui generalmaior cu dou stele din Ministerul Aprrii Naionale ....

Decret privind trecerea n rezerv a unui general de


brigad cu o stea din Ministerul Aprrii Naionale ....

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU


77.

78.

89.

Decizie pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 422/2009 privind stabilirea atribuiilor
domnului Hur Gheorghe, inspector guvernamental n
cadrul Secretariatului General al Guvernului..............

Pagina

3
75.

Decizie privind aplicarea mobilitii pentru doamna


Adela Neagoe din funcia public de secretar general
n cadrul Ministerului Sntii n funcia public de
secretar general adjunct n cadrul Ministerului
Sntii ....................................................................

Decizie pentru numirea domnului Mihail VasileOzunu n funcia de secretar de stat pentru relaia cu
Parlamentul, informare public i creterea calitii
vieii personalului la Ministerul Aprrii Naionale ......

85.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

HOTRRI ALE SENATULUI


PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L

HOTRRE
pentru modificarea Hotrrii Senatului nr. 71/2008
privind aprobarea componenei numerice i nominale
a comisiilor permanente ale Senatului
n temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) i art. 67 din Constituia Romniei,
republicat, precum i ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin
Hotrrea Senatului nr. 28/2005, cu modificrile ulterioare,
Senatul adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Hotrrea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea
componenei numerice i nominale a comisiilor permanente ale Senatului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008,
cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
La anexa nr. VIII Componena Comisiei pentru munc, familie i protecie
social, doamna senator Boitan Minerva Grupul parlamentar al Partidului
Naional Liberal se include n componena comisiei, n locul domnului senator
Nedelcu Vasile senator independent.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 8 februarie 2010,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 8 februarie 2010.
Nr. 2.

DECRETE
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind trecerea n rezerv a unui general-maior cu dou stele
din Ministerul Aprrii Naionale
n temeiul prevederilor art. 94 lit. b) i ale art. 100 din Constituia Romniei,
republicat, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificrile
i completrile ulterioare,
avnd n vedere propunerea ministrului aprrii naionale,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Doamna general-maior cu dou stele erban Ilie Floarea
trece n rezerv.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Bucureti, 8 februarie 2010.
Nr. 44.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind trecerea n rezerv a unui general de brigad cu o stea
din Ministerul Aprrii Naionale
n temeiul prevederilor art. 94 lit. b) i ale art. 100 din Constituia Romniei,
republicat, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificrile
i completrile ulterioare,
avnd n vedere propunerea ministrului aprrii naionale,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Domnul general de brigad cu o stea Brea Gheorghe Vasile
trece n rezerv.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Bucureti, 8 februarie 2010.
Nr. 45.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU


GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 422/2009 privind stabilirea atribuiilor
domnului Hur Gheorghe, inspector guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului
Avnd n vedere:
Cererea domnului Hur Gheorghe, inspector guvernamental, nregistrat la Secretariatul General al Guvernului sub
nr. 20/208/D.N.A./2010;
Adresa Ministerului Administraiei i Internelor nr. 7.073/MC/2010;
art. 12 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nalilor funcionari publici,
managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu
modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Articolul unic din Decizia primului-ministru
nr. 422/2009 privind stabilirea atribuiilor domnului Hur
Gheorghe, inspector guvernamental n cadrul Secretariatului
General al Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modific i va
avea urmtorul cuprins:
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentei decizii, domnul Hur Gheorghe, inspector
guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului,
este desemnat s ndeplineasc, la nivelul judeului Bacu,
atribuii ce intr n sfera de competen a Ministerului
Administraiei i Internelor. Fia de descriere a atribuiilor i

responsabilitilor i a modului de raportare a activitii


desfurate se stabilete prin ordin al ministrului administraiei
i internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului
guvernamental i a celorlalte drepturi aferente se realizeaz de
Secretariatul General al Guvernului, n condiiile legii, pe baz
de pontaj i raport bilunar de urmrire a indicatorilor punctuali ai
activitii pe care o desfoar n teritoriu, aprobat de
ordonatorul de credite i/sau reprezentantul Ministerului
Administraiei i Internelor la nivelul judeului unde i
desfoar activitatea. Evaluarea anual se realizeaz, n
condiiile legii, pe baza raportrilor realizate n urma activitii
desfurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 77.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aplicarea mobilitii pentru doamna Adela Neagoe
din funcia public de secretar general n cadrul Ministerului
Sntii n funcia public de secretar general adjunct
n cadrul Ministerului Sntii
Avnd n vedere solicitarea Ministerului Sntii transmis prin Adresa
nr. C.S.A. 1.040 din 4 februarie 2010,
n baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) i ale art. 33 alin. (1)
lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nalilor
funcionari publici, managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici,
cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 12 lit. b) i d) i al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, doamnei Adela
Neagoe i se aplic mobilitatea din funcia public de secretar general n cadrul
Ministerului Sntii n funcia public de secretar general adjunct n cadrul
Ministerului Sntii.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 9 februarie 2010.
Nr. 78.
GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Mihail Vasile-Ozunu
n funcia de secretar de stat pentru relaia cu Parlamentul,
informare public i creterea calitii vieii personalului
la Ministerul Aprrii Naionale
Avnd n vedere Adresa Ministerului Aprrii Naionale nr. SG 845 din data
de 9 februarie 2010,
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i al art. 11 i art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea i funcionarea Ministerului Aprrii,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail
Vasile-Ozunu se numete n funcia de secretar de stat pentru relaia cu
Parlamentul, informare public i creterea calitii vieii personalului la Ministerul
Aprrii Naionale.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 10 februarie 2010.
Nr. 89.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului internelor i reformei administrative
nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administraiei i Internelor
care nu dispun de suport logistic propriu
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului internelor i reformei
administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor
Ministerului Administraiei i Internelor care nu dispun de suport
logistic propriu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2008, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 3. (1) Cheltuielile privind utilitile, precum i
ntreinerea i interveniile n timp asupra construciilor n care
funcioneaz structura asigurat se suport de ctre structura
care deine n administrare imobilul.
(2) Pentru structurile asigurate, finanate parial din venituri
proprii, decontarea cheltuielilor privind utilitile, ntreinerea i
interveniile n timp asupra construciilor se face conform
protocoalelor ncheiate n acest sens.
(3) n cazul n care structura susintoare funcioneaz n
imobile nchiriate, aceasta va pune la dispoziie, cu titlu gratuit,
spaii pentru structurile asigurate, cu excepia celor finanate
parial din venituri proprii, n cazul crora se deconteaz
cheltuielile prevzute la alin. (2), precum i cele cu chiria, pe
baz de protocol.
2. La articolul 4, dup alineatul (1) se introduc dou noi
alineate, alineatele (2) i (3), cu urmtorul cuprins:
(2) Pentru structurile asigurate, finanate parial din venituri
proprii sau n cadrul crora se desfoar activiti finanate

integral din venituri proprii, decontarea cheltuielilor privind


utilizarea i mentenana mijloacelor de transport se face conform
protocoalelor ncheiate n acest sens, pe baza tarifelor n
vigoare.
(3) n cazul structurilor n cadrul crora se desfoar
activiti finanate integral din venituri proprii, decontarea se va
face numai pentru acest tip de activiti.
3. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 5. Pentru spaiile puse la dispoziia structurilor
teritoriale ale Direciei generale de informaii i protecie intern
i Direciei Generale Anticorupie de ctre structuri teritoriale ale
Ministerului Administraiei i Internelor, altele dect cele cuprinse
n anexa la prezentul ordin, cheltuielile de ntreinere, utilitile i
interveniile n timp asupra acestora se suport de ctre
structurile care le administreaz.
4. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 6. Directorul Direciei logistice, directorul general al
Direciei generale pentru comunicaii i tehnologia informaiei i
directorul Direciei medicale, fiecare pe domeniul su de
competen, pot emite dispoziii pentru soluionarea unor situaii
specifice privind aplicarea prezentului ordin.
5. Anexa se modific i se nlocuiete cu anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul administraiei i internelor,


Vasile Blaga
Bucureti, 5 februarie 2010.
Nr. 30.

ANEX
(Anexa la Ordinul nr. 521/2008)

Structurile susintoare, domeniile, precum i structurile asigurate


Domeniul asigurat
Nr.
crt.

Denumirea structurii
asigurate
Spaii

1.

Conducerea
Direcia
ministerului, direciile
economicogenerale i direciile
administrativ
aparatului central i
structurile subordonate
acestora din municipiul
Bucureti

Mobilitate

Direcia
economicoadministrativ

Armament i muniie

Direcia
economicoadministrativ

Intenden

Direcia
economicoadministrativ

Comunicaii
i informatic

Direcia general pentru


comunicaii i tehnologia
informaiei i Grupul de
achiziii, investiii i
ntreinere pentru
comunicaii i
informatic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

Nr.
crt.

Denumirea structurii
asigurate

Domeniul asigurat
Spaii

Mobilitate

Armament i muniie

Intenden

Comunicaii
i informatic

2.

Casa de Pensii a
Ministerului
Administraiei i
Internelor

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia general pentru


comunicaii i tehnologia
informaiei i Grupul de
achiziii, investiii i
ntreinere pentru
comunicaii i
informatic

3.

Direcia formare iniial Direcia


i continu
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia general pentru


comunicaii i tehnologia
informaiei i Grupul de
achiziii, investiii i
ntreinere pentru
comunicaii i
informatic

4.

Comenduirea
Garnizoanei Bucureti

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia general pentru


comunicaii i tehnologia
informaiei i Grupul de
achiziii, investiii i
ntreinere pentru
comunicaii i
informatic

5.

Structurile teritoriale
ale Direciei generale
de informaii i
protecie intern

Instituiile/
Structurile n
imobilele crora
funcioneaz

Instituiile/
Structurile n
imobilele crora
funcioneaz

Instituiile/
Structurile n
imobilele crora
funcioneaz

Instituiile/
Structurile n
imobilele crora
funcioneaz

Instituiile/Structurile n
imobilele crora
funcioneaz

Direcia
economicoadministrativ

Direcia general de
informaii i protecie
intern

6.

Serviciul Anticorupie
pentru Municipiul
Bucureti

Direcia General
Anticorupie

Direcia
economicoadministrativ

Direcia General
Anticorupie

Direcia General
Anticorupie1

Direcia General
Anticorupie

7.

Structurile teritoriale
ale Direciei Generale
Anticorupie2

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean3

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean1

Inspectoratul de poliie
judeean3

8.

Arhivele Naionale

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

9.

Serviciul Municipiului
Bucureti al Arhivelor
Naionale, Serviciul
Judeean Ilfov al
Arhivelor Naionale,
Serviciul arhive
naionale istorice
centrale, Serviciul
logistic, microfilmare
de asigurare,
conservare i
restaurarea
documentelor

Arhivele Naionale Direcia


economicoadministrativ

Arhivele Naionale Arhivele Naionale

1
2

Direcia General Anticorupie asigur drepturile de hran i echipament pentru personalul tuturor structurilor teritoriale.
Pentru Serviciul Judeean Anticorupie Tulcea atribuiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judeean Tulcea. Pentru serviciile judeene
anticorupie din judeele Bihor, Constana, Satu Mare, atribuiile logistice revin inspectoratelor judeene ale Poliiei de Frontier din fiecare jude n parte.
3 Pentru structurile teritoriale ale Direciei Generale Anticorupie, achiziia i dotarea cu mijloace de transport, aparatur specific, tehnic de calcul,
copiatoare i faxuri se realizeaz n mod centralizat, prin grija Direciei Generale Anticorupie. Bunurile utilizate n prezent de structurile teritoriale ale Direciei
Generale Anticorupie rmn n continuare n folosina acestora.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


Domeniul asigurat

Nr.
crt.

Denumirea structurii
asigurate

10.

Structurile teritoriale
ale Arhivelor
Naionale4

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

11.

Sectoarele 1 i 2 Audit
Intern Bucureti

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

12.

Structurile teritoriale
Inspectoratul de
ale Direciei generale
poliie judeean
control i audit intern5,
cu excepia sectoarelor
1 i 2 Audit Intern
Bucureti

13.

Direcia pentru
evidena persoanelor
i administrarea
bazelor de date

14.

Spaii

Mobilitate

Armament i muniie

Intenden

Comunicaii
i informatic

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de poliie
judeean

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Direcia general pentru


comunicaii i tehnologia
informaiei i Grupul de
achiziii, investiii i
ntreinere pentru
comunicaii i
informatic

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de poliie
judeean

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

Susinere proprie

Formaiunile teritoriale
ale Direciei pentru
evidena persoanelor
i administrarea
bazelor de date

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

Direcia General
de Poliie a
Municipiului
Bucureti

Inspectoratul de
poliie judeean

Direcia pentru evidena


persoanelor i
administrarea bazelor
de date

15.

Oficiul Romn pentru


Imigrri

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

Susinere proprie

16.

Structurile teritoriale
pentru strini din
municipiul Bucureti6

Oficiul Romn
pentru Imigrri

Direcia
economicoadministrativ

Oficiul Romn
pentru Imigrri

Oficiul Romn
pentru Imigrri

Oficiul Romn pentru


Imigrri

17.

Centrele regionale de
azil i centrele pentru
cazarea strinilor luai
n custodie public

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

Susinere proprie

18.

Structurile judeene
pentru strini

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de poliie
judeean

19.

Direcia general de
paapoarte

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

Susinere proprie

20.

Serviciile publice
comunitare de
eliberare i eviden a
paapoartelor

Instituia
prefectului

Instituia
prefectului

Direcia General
de Poliie a
Municipiului
Bucureti

Instituia
prefectului7

Instituia prefectului

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean
4 Asigurarea structurilor teritoriale ale Arhivelor Naionale cu tehnic de calcul, aparatur i materiale specifice (rafturi de arhiv, mijloace de protecie
i pstrare a arhivei, aparatur de alarmare antifoc i antiefracie, imprimate) se realizeaz n mod centralizat, prin grija Arhivelor Naionale.
5 Pentru sectoarele teritoriale de audit intern Constana i Iai, atribuiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judeean Constana, respectiv
Inspectoratului Judeean al Poliiei de Frontier Iai.
6 Centrul pentru Cazarea Strinilor luai n Custodie Public Arad este asigurat de ctre Centrul Regional de Cazare i Proceduri pentru Solicitanii de
Azil Timioara.
7 Serviciile publice comunitare de eliberare i eviden a paapoartelor sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului i pe linia imprimatelor
specifice de ctre Direcia general de paapoarte.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


Domeniul asigurat

Nr.
crt.

Denumirea structurii
asigurate

Spaii

Mobilitate

Armament i muniie

Intenden

Comunicaii
i informatic

21.

Direcia regim permise Susinere proprie


de conducere i
nmatriculare a
vehiculelor

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

Susinere proprie

22.

Serviciile publice
comunitare regim
permise de conducere
i nmatriculare a
vehiculelor

Instituia
prefectului

Instituia
prefectului

Direcia General
de Poliie a
Municipiului
Bucureti

Instituia
prefectului8

Instituia prefectului

Atelierele de fabricare
a plcilor cu numere
de nmatriculare

Instituiile/
structurile n
imobilele crora
funcioneaz

Direcia regim
permise de
conducere i
nmatriculare a
vehiculelor

Direcia regim permise


de conducere i
nmatriculare a
vehiculelor

23.

Inspectoratul de
poliie judeean
Direcia
economicoadministrativ

Direcia General
de Poliie a
Municipiului
Bucureti

Inspectoratul de
poliie judeean

Inspectoratul de
poliie judeean

24.

Inspectoratul General
de Aviaie al
Ministerului
Administraiei i
Internelor9 i Unitatea
Special de Aviaie
Bucureti

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ10

Susinere proprie

Susinere proprie

Susinere proprie

25.

Spitalul de Urgen
Prof. dr. Dimitrie
Gerota Bucureti

Susinere proprie

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

26.

Centrul Medical de
Susinere proprie
Diagnostic i
Tratament Ambulatoriu
Dr. Nicolae
Kretzulescu

Direcia
economicoadministrativ

Direcia
economicoadministrativ

Susinere proprie

Susinere proprie

27.

Centrul Medical de
Susinere proprie
Diagnostic i
Tratament Ambulatoriu
Ploieti

Susinere proprie

Inspectoratul de
poliie judeean

Susinere proprie

Inspectoratul de poliie
judeean

28.

Centrul Medical de
Susinere proprie
Diagnostic i
Tratament Ambulatoriu
Oradea

Susinere proprie

Inspectoratul de
poliie judeean

Susinere proprie

Susinere proprie

29.

Administraia Naional Instituiile/


a Rezervelor de Stat i structurile n
Probleme Speciale
imobilele crora
funcioneaz

Susinere proprie

Direcia General
de Poliie a
Municipiului
Bucureti

Susinere proprie

Susinere proprie

30.

Unitile teritoriale ale Susinere proprie


Administraiei
Naionale a Rezervelor
de Stat i Probleme
Speciale

Susinere proprie

Inspectoratul de
poliie judeean

Susinere proprie

Susinere proprie

8 Serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului i pe
linia imprimatelor specifice de ctre Direcia regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor.
9 Pn la operaionalizare, pe linie de mobilitate terestr, cu excepia mijloacelor de aerodrom i autocisternelor de alimentare cu carburani de aviaie,
unitile speciale de aviaie teritoriale sunt asigurate astfel: Unitatea Special de Aviaie Cluj de ctre coala de Ageni de Poliie Septimiu Murean Cluj-Napoca,
iar unitile speciale de aviaie Iai i Tulcea de ctre inspectoratele judeene ale poliiei de frontier Iai, respectiv Tulcea.
10 Cu excepia mobilitii aeriene, mijloacelor de aerodrom i autocisternelor de alimentare cu carburani de aviaie care se asigur prin grija
Inspectoratului General de Aviaie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


Domeniul asigurat
Nr.
crt.

31.

Denumirea structurii
asigurate

Spaii

Structurile teritoriale
Instituia
pentru probleme
prefectului
speciale ale
Administraiei
Naionale a Rezervelor
de Stat i Probleme
Speciale

Mobilitate

Armament i muniie

Instituia
prefectului

Intenden

Administraia
Naional a
Rezervelor de
Stat i Probleme
Speciale

Comunicaii
i informatic

Instituia prefectului

NOT:

Poliitii detaai la Direcia Naional Anticorupie din cadrul Parchetului General sunt asigurai din punctul de vedere
al armamentului i muniiei de ctre Direcia economico-administrativ.
Asigurarea armamentului i muniiei pentru poliitii detaai la birourile teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie din
cadrul Parchetului General se realizeaz de ctre Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, respectiv inspectoratele
de poliie judeene.
Pentru centrele medicale din municipiul Bucureti, centrele medicale judeene i cabinetele medicale de unitate,
asigurarea logistic revine structurilor pe lng care funcioneaz.
Pentru Baza de Depozitare a Rezervelor Proprii ale Ministerului Administraiei i Internelor Geti, atribuiile logistice
pe linie de spaii revin Inspectoratului de Jandarmi Judeean Dmbovia.
Pentru Societatea Comercial Comicex S.A., atribuiile logistice pe linie de spaii i armament revin Direciei
economico-administrative.

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai Capr
i a domnului secretar de stat Gheorghe Emacu
ca reprezentani ai Ministerului Administraiei i Internelor
n componena Comisiei Centrale
pentru Recensmntul General Agricol
Avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (2) i ale anexei nr. 1 din Legea
nr. 153/2008 privind efectuarea recensmntului general agricol din Romnia,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite prezentul ordin.
Art. 1. Se desemneaz ca reprezentani ai Ministerului Administraiei i
Internelor n componena Comisiei Centrale pentru Recensmntul General Agricol
domnul secretar de stat Mihai Capr, n calitate de vicepreedinte, i domnul
secretar de stat Gheorghe Emacu, n calitate de membru.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul administraiei i internelor, nr. 113/2009 privind
desemnarea domnului secretar de stat Mihai Viorel Fifor i a domnului secretar de
stat Ctlin Vrabie ca reprezentani ai Ministerului Administraiei i Internelor n
componena Comisiei Centrale pentru Recensmntul General Agricol, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 425 din 22 iunie 2009.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Bucureti, 8 februarie 2010.
Nr. 33.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

MINISTERUL SNTII

ORDIN
pentru aprobarea Regulilor de bun practic farmaceutic
Vznd Referatul de aprobare al Direciei strategii i politica medicamentului nr. CSA 951 din 3 februarie 2010,
avnd n vedere dispoziiile Legii farmaciei nr. 266/2008, republicat,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii,
cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulile de bun practic farmaceutic,
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul ministrului sntii nr. 1.552/2004 pentru
aprobarea Regulilor de bun practic farmaceutic, publicat n

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.166 din 9 decembrie


2004, precum i orice alte dispoziii contrare.
Art. 3. Direcia strategii i politica medicamentului i
Colegiul Farmacitilor din Romnia vor duce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul sntii,
Cseke Attila
Bucureti, 3 februarie 2010.
Nr. 75.

ANEX

REGULI DE BUN PRACTIC FARMACEUTIC


CAPITOLUL I
Introducere
Art. 1. Prezentele reguli de bun practic farmaceutic
cuprind recomandri aplicabile n unitile farmaceutice,
destinate a garanta c serviciile furnizate de personalul
farmaceutic sunt corespunztoare, eficiente i orientate ctre
pacieni.
Aceste reguli au fost elaborate prin consultarea i adaptarea
urmtoarelor documente:
Regulile de bun practic farmaceutic, ntocmite de
Grupul farmaceutic al Comisiei Europene/1996, elaborate, la
rndul lor, prin adaptarea Ghidului Federaiei Internaionale
Farmaceutice pentru rile din Europa, n special pentru rile
membre U.E.;
Ghidul Organizaiei Mondiale a Sntii/1996 privind
Regulile de bun practic farmaceutic n farmacia comunitar
i de spital.
n egal msur au fost luate n considerare prevederile
cuprinse n legislaia din Romnia care reglementeaz domeniul
farmaceutic.
CAPITOLUL II
Prevederi generale privind buna practic farmaceutic
Art. 2. Regulile de bun practic farmaceutic impun
urmtoarele:
a) activitatea farmaceutic trebuie s fie focalizat pe
eliberarea medicamentelor i a altor produse pentru sntate,
care s aib calitatea garantat, nsoit de o informare i o
consiliere adecvate pentru pacient;
b) principala preocupare a farmacistului trebuie s fie
asigurarea strii de sntate a pacienilor, precum i a
populaiei, n general;

c) farmacistul trebuie s ncurajeze o prescriere raional i


s promoveze utilizarea corespunztoare a medicamentelor,
inclusiv n scopul evitrii automedicaiei;
d) fiecare serviciu furnizat de unitatea farmaceutic trebuie
s aib un scop pertinent pentru bolnav, s fie clar definit, fcut
cunoscut n mod eficace prilor implicate i acceptat de ctre
acestea;
e) farmacitii practicieni au obligaia profesional i moral
de a se asigura c serviciile pe care le furnizeaz fiecrui
pacient sunt de calitate adecvat. Respectarea Regulilor de
bun practic farmaceutic reprezint un mijloc de a ndeplini
aceast obligaie.
Art. 3. Pentru ndeplinirea acestor cerine:
a) este necesar meninerea unei relaii permanente cu
ceilali profesioniti din sntate, n special cu medicii. Aceast
relaie trebuie s fie considerat ca un parteneriat terapeutic ce
implic o ncredere mutual n orice are legtur cu tratamentul
medicamentos;
b) ntre farmaciti trebuie s existe relaii de colegialitate i nu
de concuren neloial, fiecare trebuind s ncerce prin orice
mijloace etice s mbunteasc serviciul farmaceutic;
c) farmacistul trebuie s i exercite profesia respectnd
principiile de deontologie profesional, predominant fa de
aspectul comercial;
d) n farmaciile n care lucreaz un grup de farmaciti,
farmacistul-ef trebuie s i asume sarcinile privind definirea,
evaluarea i mbuntirea calitii serviciului farmaceutic.
CAPITOLUL III
Domenii de aplicare a Regulilor de bun practic
farmaceutic
Art. 4. Regulile de bun practic farmaceutic se aplic n
principal urmtoarelor domenii:
4.1. Reguli de bun practic privind informarea pacientului;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


4.2. Reguli de bun practic privind organizarea spaiului i
dotarea unitii farmaceutice;
4.3. Reguli de bun practic privind personalul de
specialitate al unitii farmaceutice;
4.4. Reguli de bun practic privind eliberarea
medicamentelor pe baza prescripiei medicale, a celorlalte
medicamente i produse de sntate;
4.5. Reguli de bun practic privind ncurajarea utilizrii
raionale a medicamentelor;
4.6. Reguli de bun practic privind prepararea
medicamentelor n farmacie.
4.1. Reguli de bun practic privind informarea pacientului

Informarea pacienilor are o importan deosebit pentru o


utilizare adecvat a medicamentelor.
O informare corect i va permite pacientului s ia decizii
juste asupra tratamentului medicamentos, facilitnd o
comunicare efectiv ntre pacient i farmacist sau ali
profesioniti din sntate, ajutndu-l i ncurajndu-l pentru o
utilizare eficace a medicamentului.
O informare inexact sau o nelegere greit a unor aspecte
poate conduce la un eec al tratamentului i, n consecin, la o
cretere a costurilor pentru sntate.
Din aceste considerente:
a) informarea pacienilor trebuie s respecte libera lor
decizie, s conduc la ameliorarea strii lor de sntate i la
optimizarea rezultatului tratamentului aplicat;
b) pacientul trebuie s aib acces i la alte informaii utile
pentru nevoile personale legate de starea sa de sntate;
c) informaia trebuie formulat i prezentat potrivit gradului
de nelegere al fiecrui pacient;
d) informarea trebuie s fie simpl i uor de neles;
e) trebuie prezentate ntr-un mod echilibrat beneficiile i
riscurile n utilizarea medicamentelor;
f) farmacistul trebuie s conving pacienii ct este de
important s citeasc informaiile despre medicamentul pe care
l vor lua i pentru a-i ncuraja s pun toate ntrebrile utile n
legtur cu acesta;
g) farmacistul trebuie s sftuiasc pacienii s i
ntocmeasc i s pstreze o list complet a tuturor
medicamentelor pe care le utilizeaz (prescrise sau prin
automedicaie), pe care s o pun la dispoziie medicului curant,
dar i farmacistului.
4.2. Reguli de bun practic privind organizarea spaiului i
dotarea unitii farmaceutice

4.2.1. Organizarea spaiului


Localul unitii farmaceutice trebuie s fie amplasat numai la
parterul cldirilor, cu acces liber i direct din strad, cu excepia
celor amplasate n centre comerciale, gri i aerogri, la care
accesul se poate face i din incinta acestora.
Localul unitii farmaceutice trebuie s aib toate dotrile
necesare, astfel nct s se asigure accesul potenialilor
pacieni, inclusiv a persoanelor n vrst, cu copii sau cu
handicap.
Localul farmaciei cu circuit nchis trebuie s fie amplasat n
spaii adecvate, evitndu-se situarea lui n vecintatea seciilor
sau spaiilor care pot contamina sau influena negativ calitatea
medicamentului. Amplasarea farmaciei se va face astfel nct
s existe o cale direct de acces pentru a facilita aprovizionarea
cu medicamente.
Unitile farmaceutice trebuie s aib aspectul exterior
corespunztor specificului lor de activitate, pentru a fi uor
identificate i recunoscute.
Vitrinele farmaciei trebuie s permit o bun vizibilitate n
interiorul farmaciei, s fie utilizate pentru informarea i educarea
populaiei privind aspectele sanitare i sociale, precum i pentru
campanii de sntate public.
Pe timpul ct farmacia este nchis, trebuie s se afieze, la
loc vizibil, adresele celor mai apropiate farmacii.

11

Farmacia i n special farmaciile care asigur serviciul de


noapte trebuie s dispun de un sistem de securitate care s
protejeze att medicamentele, ct i personalul.
Organizarea spaiului i dotarea cu mobilier a unitii
farmaceutice se vor face astfel nct s se asigure desfurarea
raional a activitii, inndu-se seama de destinaia fiecrei
ncperi, de legturile funcionale dintre ele i de condiiile
impuse de specificul i de volumul activitii.
Spaiul destinat activitii de preparare trebuie s fie suficient,
iar pereii, pardoseala i dulapurile vor fi acoperite cu materiale
uor lavabile.
n organizarea spaiului se va acorda o atenie special
oficinei n care are acces publicul.
Atmosfera de lucru din farmacie trebuie s fie calm, s
inspire ncredere i s permit o comunicare ct mai bun cu
pacientul.
Avndu-se n vedere c fiecare pacient are dreptul de a
discuta n particular cu farmacistul, n incinta farmaciei se va
amenaja un spaiu de confidenialitate destinat acestui scop.
Spaiul va fi astfel organizat nct s permit desfurarea unei
discuii confideniale, fr riscul de a fi ntrerupt sau ascultat
de teri. Aceast ncpere va fi amenajat, dac este posibil,
separat de oficin.
Condiiile de iluminare, temperatur i de umiditate de care
dispune unitatea farmaceutic trebuie s rspund cerinelor de
conservare impuse pentru medicamente sau celelalte produse
eliberate din farmacie, substane farmaceutice sau ambalaje
farmaceutice; aceste condiii vor fi monitorizate periodic.
Toate produsele trebuie s fie depozitate n ambalaje
originale. n cazuri particulare, cnd pentru anumite produse se
impune transferarea acestora n alte recipiente, acestea trebuie
etichetate corect i complet i trebuie luate toate msurile pentru
a mpiedica contaminarea lor.
n unitatea farmaceutic se vor asigura ordine i curenie
desvrite, stabilindu-se reguli i responsabili privind
asigurarea igienei i ventilaiei corespunztoare.
4.2.2. Dotarea
Dotarea cu echipamente, mobilier, vesel i ustensile a
farmaciei trebuie s fie corespunztoare tipurilor de produse
preparate i eliberate de aceasta.
Fiecare farmacie trebuie s dispun de echipamente
adecvate pentru prepararea prescripiilor magistrale i a
medicamentelor oficinale (galenice).
Farmacia trebuie s dispun de echipamente adecvate
pentru produsele a cror depozitare necesit condiii particulare
de temperatur.
Farmacia trebuie s dispun de dulapuri securizate pentru
pstrarea medicamentelor cu regim special.
Echipamentele trebuie s fie bine ntreinute i s fac
periodic obiectul unei validri.
Balanele i celelalte echipamente utilizate la preparare
trebuie s fie conforme cu cerinele n vigoare.
Farmacia trebuie s garanteze pstrarea adecvat a tuturor
documentelor care conin informaii privind serviciul farmaceutic
furnizat, cum sunt: prescripiile medicale, certificate de calitate,
registre, caiete de lucru, nregistrri privind contactarea
medicilor, nregistrri ale reclamaiilor primite de la pacieni,
rezultatele evalurii calitii efectuate intern sau de ctre un
organism extern.
4.3. Reguli de bun practic privind farmacistul i personalul
unitii farmaceutice

4.3.1. Responsabiliti
Fiecare farmacie este condus de un farmacist-ef care
rspunde de activitatea farmaciei n ansamblul su.
Fiecare membru al personalului farmaciei trebuie s aib o
fi a postului n care vor fi clar definite atribuiile i
responsabilitile, n funcie de pregtirea profesional.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

Codul de etic elaborat de Colegiul Farmacitilor din


Romnia va fi respectat de toi farmacitii.
4.3.2. Competenele farmacistului
Farmacistul trebuie s fie la curent cu noutile n domeniul
de specialitate i al legislaiei n vigoare, s i menin un nivel
al competenei profesionale corespunztor ndeplinirii sarcinilor
profesionale cu eficien.
Formarea continu a farmacitilor trebuie s constituie o
obligaie profesional; aceast formare va cuprinde participarea
la cursuri, seminare, congrese i la alte manifestri tiinifice de
specialitate, reuniuni profesionale, nvmnt la distan,
precum i informarea prin lecturarea revistelor, ziarelor sau a
altor materiale tiinifice.
Programul de instruire pentru farmacistul din farmacie trebuie
s conin obligatoriu teme axate pe aspectele de formulare,
preparare i control al preparatelor farmaceutice.
Formarea personalului trebuie s aib n vedere cerinele
calitii i s sublinieze riscurile de eroare din activitatea
farmaceutic; programul de formare al unei persoane trebuie
adaptat n funcie de sarcinile care i-au fost atribuite.
Activitile profesionale sau de formare, utile i semnificative
pentru cariera farmacistului, trebuie s fie cuprinse n curriculum
vitae, ce va fi actualizat permanent.
4.3.3. Personalul farmaciei
Farmacistul-ef/asistentul-ef trebuie s se asigure c
personalul din subordine are o pregtire corespunztoare
sarcinilor care i sunt ncredinate.
Farmacistul-ef/asistentul-ef trebuie s coordoneze, s
verifice i s evalueze fiecare sarcin ncredinat personalului
din subordine.
La nivelul farmaciei se vor elabora documente/regulamente
care s stabileasc, atunci cnd este cazul, modul n care
farmacistul trebuie s intervin.
inuta personalului de specialitate din unitile farmaceutice
trebuie s fie demn, impecabil, decent, s inspire pacientului
profesionalism, siguran, ncredere.
O atenie deosebit se va acorda echipamentului de lucru n
unitatea farmaceutic (halat). Acesta va fi de culoare alb.
Personalul farmaciei va purta n mod obligatoriu un ecuson
pe care vor fi vizibile numele, funcia i gradul profesional.
Pentru asigurarea unei nalte caliti a activitii profesionale,
farmacia trebuie s dispun de un numr adecvat de farmaciti,
n funcie de volumul activitii i de programul de funcionare.
Responsabilitile unei persoane nu trebuie extinse ntr-att
nct s prezinte riscuri pentru calitatea serviciilor.
4.3.4. Autoevaluarea activitilor profesionale i asigurarea
calitii acestora
La nivelul farmaciei se vor stabili norme de calitate care nu
numai s permit o autoevaluare a calitii activitii
profesionale, dar s constituie i o baz pentru o evaluare
(audit) extern.
n mod regulat, farmacistul trebuie s evalueze eficacitatea
i eficiena sistemului calitii i s ia msuri de mbuntire,
dac este necesar.
4.4. Reguli de bun practic privind eliberarea medicamentelor
pe baz de prescripie medical

4.4.1. Primirea prescripiei medicale i verificarea


autenticitii coninutului su
Fiecare farmacie trebuie s aib o procedur bine definit
pentru activitatea de primire a prescripiilor medicale.
n cadrul acestei proceduri vor fi prevzute resursele umane
i materiale necesare pentru a se asigura c prescripiile
medicale sunt eliberate cu eficien, n securitate, ntr-o
colaborare eficient i permanent cu pacientul i medicul.
O procedur adecvat trebuie s permit farmacistului:
a) s identifice pacientul, medicul care o prescrie, organismul
emitent, organismul pltitor;
b) s verifice autenticitatea prescripiei medicale;

c) n cazul n care prescripia medical nu poate fi onorat,


s ajute pacientul s rezolve problema n cauz;
d) s identifice medicamentul, s verifice forma farmaceutic,
concentraia, dozele, posologia, modul de prezentare, calea de
administrare i durata tratamentului.
4.4.2. Evaluarea prescripiei medicale de ctre farmacist
Farmacistul trebuie s utilizeze toat experiena sa
profesional pentru evaluarea prescripiei medicale n ceea ce
privete:
a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice i
farmacologice);
b) adaptarea sa la persoana n cauz;
c) contraindicaiile i interaciunile medicamentelor coninute;
d) unele aspecte sociale, de reglementare i, de asemenea,
unele aspecte economice.
Dup efectuarea acestui control, pentru orice problem ivit,
farmacistul trebuie s stabileasc o legtur cu medicul care a
emis prescripia medical.
Aceast analiz poate fi fcut de farmacist prin utilizarea
urmtoarelor mijloace de informare:
a) ntrebri lmuritoare adresate pacientului sau persoanei
care se ocup de el;
b) ntrebri adresate medicului n caz de nelmuriri sau ori de
cte ori este nevoie de informaii suplimentare;
c) utilizarea materialelor, manualelor tiinifice existente n
biblioteca farmaciei, a reglementrilor n vigoare;
d) informaii provenind de la centrele de farmacovigilen,
autoritile competente sau de la productorii de medicamente.
Este de dorit ca fiecare farmacie s dezvolte o baz de date
pentru fiecare pacient, menionndu-se medicamentele luate;
este de preferat ca aceast baz de date s fie pstrat i pe
suport magnetic.
Bazele de date trebuie s fie pstrate cu acordul prealabil i
explicit al pacientului, pentru toi pacienii.
Farmacistul trebuie ns s asigure un sistem care s
garanteze confidenialitatea datelor individuale ale pacienilor.
4.4.3. Pregtirea i eliberarea medicamentelor prescrise
n cazurile n care substituia este permis sau cnd exist
acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ s fie
eliberat, farmacistul i va utiliza toat competena profesional
pentru a seleciona medicamentele similare celor prescrise,
nelegndu-se prin aceasta aceeai compoziie calitativ i
cantitativ n principii active, aceeai form farmaceutic,
aceeai concentraie i dac bioechivalena este demonstrat
prin studii corespunztoare.
n consecin, farmacistul trebuie s dispun de o informare
precis i pertinent asupra calitii i bioechivalenei
medicamentelor.
nainte de a efectua o substituie, dac sunt ndeplinite
prevederile prevzute anterior, farmacistul va informa pacientul
i va obine acordul acestuia.
Este recomandabil ca ntre medici i farmaciti s se ncheie
protocoale prin intermediul crora s se poat transmite
informaii utile de la farmaciti la medici.
n cazuri de urgen, cnd farmacistul nu are n stoc
medicamentul prescris i estimeaz c este n interesul
pacientului s i elibereze un medicament alternativ, iar medicul
care l-a prescris nu poate fi contactat nainte de eliberare, atunci
farmacistul l va informa pe medic ct mai rapid posibil asupra
aciunii pe care a ntreprins-o i asupra raiunilor potrivit crora
a acionat astfel.
Eliberarea medicamentelor ctre pacient se poate face n
ambalajul original sau, n cazul n care se scot din ambalajul
original nainte de eliberare, reambalarea acestora trebuie s
se fac n ambalaje de bun calitate care s fie etichetate astfel
nct s permit utilizarea lor corect i o eventual trasabilitate
a informaiilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


Farmacistul trebuie s informeze pacientul cu privire la modul
de pstrare a medicamentelor, astfel nct s se asigure
meninerea calitii acestora i garantarea siguranei pacientului
i a familiei sale.
La eliberarea medicamentelor, farmacistul trebuie s utilizeze
toate cunotinele n domeniu asupra stabilitii (fizico-chimice i
microbiologice) preparatelor astfel nct s fie garantat
conservarea acestora pe toat durata stabilit. Se vor verifica
data de expirare i integritatea ambalajelor.
Personalul de specialitate din unitatea farmaceutic trebuie
s garanteze calitatea medicamentelor la data eliberrii lor din
unitatea farmaceutic, sub aspectul termenului de valabilitate i
al condiiilor de pstrare.
4.4.4. Surse de aprovizionare cu medicamente i cu alte
produse de sntate
Toate aspectele farmaceutice legate de aprovizionarea
unitii farmaceutice sunt n responsabilitatea farmacistuluief/asistentului-ef.
Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitii
farmaceutice trebuie s i cunoasc furnizorii i s i aleag
utiliznd diverse criterii de calitate, n acord cu Regulile de bun
practic de distribuie angro.
4.4.5. Consilierea pacientului sau a reprezentantului su
Consilierea pacientului sau a reprezentantului su are ca
scop asigurarea c acesta primete i nelege o informaie
scris i oral suficient pentru obinerea beneficiului maxim al
tratamentului prescris.
Farmacistul, n calitatea sa de membru al echipei de
profesioniti n sntate, trebuie s depun toate eforturile
pentru a se asigura c informaia furnizat pacienilor este
corect i din acest motiv trebuie s se informeze permanent n
legtur cu noutile din domeniul su de activitate. Farmacistul
va da toate informaiile necesare pentru o utilizare sigur,
corect i eficace a medicamentului, ntr-o form potrivit
necesitilor fiecrui pacient.
n afara comunicrii orale, informaia sau sfatul farmacistului
poate fi i sub form scris sau prin intermediul altor mijloace
adecvate.
Contraindicaiile, interaciunile medicamentoase, eventualele
efecte secundare menionate n prospectul de informare a
pacientului trebuie repetate i accentuate nainte de eliberarea
medicamentului.
Farmacistul trebuie s se asigure c pacientul sau persoana
n grija cruia se afl este n totalitate edificat/edificat asupra
urmtoarelor aspecte: aciunea medicamentului, modul de
administrare (cum, cnd i ct), durata tratamentului,
eventualele efecte nedorite, interaciuni i precauii de respectat.
4.4.6. Urmrirea tratamentului prescris
Farmacitii particip alturi de medici la evaluarea unui
tratament aplicat unui pacient sau unui grup de pacieni prin
ncheierea n acest scop a unui protocol ntre medic i farmacist.
n aceste cazuri, acordul pacienilor este esenial att n ceea
ce privete metoda folosit, ct i n ceea ce privete pstrarea
confidenialitii.
Dac pe durata tratamentului sunt nregistrate efecte
adverse, acestea se declar de medic/farmacist, prin
completarea unui formular pus la dispoziie de Agenia Naional
a Medicamentului, numai n cadrul activitii naionale de
farmacovigilen.
4.4.7. nregistrarea activitilor profesionale
Personalul de specialitate din unitatea farmaceutic trebuie
s pstreze evidenele activitii desfurate astfel nct s se
poat efectua orice verificare ulterioar.
Este necesar s se pstreze la zi toate prescripiile de
medicamente, n conformitate cu reglementrile n vigoare
privind aceste categorii de medicamente.
n orice moment, la nivelul unitii farmaceutice trebuie s se
poat identifica sursa de provenien a oricrui medicament.

13

Toate atenionrile cu privire la un medicament sau la


legislaia farmaceutic, transmise de autoritile competente din
Romnia, trebuie nregistrate i puse n aplicare imediat sau,
dup caz, la termenul precizat.
La nivelul fiecrei uniti farmaceutice trebuie s existe o
modalitate de nregistrare i, dup caz, de rezolvare a
reclamaiilor primite asupra serviciilor farmaceutice pe care le
asigur.
4.5. Reguli de bun practic privind ncurajarea utilizrii
raionale a medicamentelor

Farmacitii trebuie ncurajai s participe la nivel local sau


naional la cercetarea privind utilizarea raional a
medicamentelor i a studiilor farmacoepidemiologice.
Farmacitii trebuie s aib acces la surse de informaii de
referin asupra medicamentelor att din punct de vedere
terapeutic, ct i al calitii farmaceutice. Ei trebuie s aib
acces, att la nivel local, naional, ct i internaional, la surse de
informaii care s le permit utilizarea sigur i rapid a
informaiilor de care au nevoie n activitatea lor.
Farmacitii trebuie, pe de o parte, s constituie o surs de
informare independent asupra prescrierii i utilizrii raionale a
medicamentelor i, pe de alt parte, s ia parte activ la
programele de formare destinate altor profesioniti din sntate,
cu care este necesar s colaboreze permanent.
4.5.1. Documentarea n domeniul cercetrii i al exercitrii
profesiei
Farmacitii au, printre alte responsabiliti profesionale, i pe
acelea de a participa la cercetarea terapeutic i de a se
documenta asupra experienelor i activitilor legate de
exercitarea profesiei lor.
Farmacitii trebuie ncurajai s colaboreze la punerea n
practic a programelor de cercetare asupra exercitrii actului
farmaceutic, asupra terapeuticii raionale, a utilizrii
medicamentelor, a studiilor n farmacoepidemiologie i
farmacoeconomie.
Asemenea programe vor trebui puse n practic n cooperare
cu ali profesioniti din sntate, din universiti sau din alte
organisme private ori publice, care particip la cercetare sau i
ofer serviciile n sntatea public.
Farmacitii trebuie s fac parte din echipa de profesioniti
n sntate implicai n studiile clinice asupra medicamentelor.
4.5.2. Automedicaia. Eliberarea medicamentelor OTC
Automedicaia este permis numai n cazul medicamentelor
care se pot elibera fr prescripie medical (OTC).
Pentru fiecare problem de sntate care poate fi tratat de
pacientul nsui, la eliberarea medicamentelor ar trebui stabilite
reguli pentru farmacist sau persoana delegat de acesta, n
limita competenelor, n ceea ce privete procedura de urmat n
farmacie.
Cnd este solicitat un sfat sau un medicament OTC,
farmacistul trebuie s fie sigur c primete suficiente informaii
pentru evaluarea problemei sntii individuale i specifice a
pacientului, cum ar fi: natura i durata simptomelor, aciunile
deja ntreprinse, medicamentele care au fost eventual utilizate.
Farmacistul ar trebui s determine dac simptomele pot fi
asociate cu o problem grav de sntate. n acest caz trebuie
s trimit pacientul la medic pentru un aviz medical imediat.
Dac este o problem minor, va da sfaturile adecvate i nu va
dispune eliberarea medicamentului dect dac este necesar.
Farmacistul se va baza pe experiena sa n selecionarea
medicamentelor OTC, n funcie de calitatea acestora,
inocuitatea lor i avantajele formulrilor eficiente.
Cnd elibereaz un medicament OTC, farmacistul trebuie s
fac tot posibilul ca pacientul sau persoana care se ocup de
pacient s nu aib niciun dubiu asupra:
a) aciunii medicamentului;
b) modului de administrare (cum i ct);
c) duratei tratamentului;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

d) efectelor secundare, contraindicaiilor i eventualelor


interaciuni cu alte medicamente din tratamentul pacientului.
Farmacistul trebuie s evalueze eficacitatea produsului
eliberat n cooperare cu pacientul i s l sftuiasc s consulte
un medic dac simptomele persist.
4.6. Reguli de bun
medicamentelor n farmacie

practic

privind

prepararea

4.6.1. Prepararea medicamentelor n farmacie este


responsabilitatea farmacistului.
Farmacistul garanteaz c preparatele obinute n farmacie
respect prescripia medical i condiiile de calitate.
Farmacistul evalueaz coninutul prescripiei, din punct de
vedere al formulrii, al asocierii substanelor active prescrise i
al siguranei la administrare; el poate refuza prepararea dac, n
urma evalurii, consider c aceasta constituie un factor de risc
pentru pacient.
Dac nu poate realiza preparatul, farmacistul va anuna
medicul care l-a prescris i va propune o alternativ, dac
aceasta este posibil.
4.6.2. Prepararea medicamentelor la nivelul farmaciei va
respecta urmtoarele condiii:
a) metoda de preparare aleas s fie bine documentat;
b) s se respecte regulile de bun practic de preparare;
c) s se elaboreze proceduri n vederea asigurrii calitii,
siguranei i eficacitii produsului;
d) s se stabileasc pentru fiecare produs preparat o durat
de conservare.
nainte de a ncepe o activitate de preparare se verific dac:
a) n zona de lucru nu exist o alt materie prim, material de
ambalare, document sau produs n curs de folosire pentru un
alt preparat, pentru a nu crea confuzii;
b) receptura a fost curat;
c) condiiile de mediu prevzute pentru preparare sunt
respectate;
d) toate documentele necesare preparrii sunt disponibile;
e) materiile prime i materialele de ambalare necesare sunt
pregtite, fr s existe riscul de confuzie.
4.6.3. Farmacistul trebuie s elaboreze un set de reguli de
igien, sub forma unui document scris (de exemplu, procedur),
care s fie adus la cunotina personalului.
Aceste reguli trebuie s prevad, n special:
a) interdicia de a mnca i de a fuma n receptur;
b) utilizarea vestiarelor pentru pstrarea obiectelor personale;
c) purtarea unui echipament de lucru adaptat i definit n
funcie de tipul de preparare;
d) schimbarea cu regularitate a echipamentului de lucru, ori
de cte ori este necesar;
e) interzicerea participrii la activitatea de preparare a
persoanelor care au anumite afeciuni dermatologice sau leziuni
deschise.
Farmacistul trebuie s urmreasc respectarea de ctre
personal a regulilor de igien specificate.
4.6.4. Farmacistul trebuie s acorde o atenie deosebit
provenienei i calitii materiilor prime i articolelor de ambalare;
pentru a evita orice confuzie, trebuie s le verifice identitatea i
eticheta, s le depoziteze n condiii corespunztoare i s le
manipuleze lund msurile de precauie care se impun.
La aprovizionarea cu materii prime farmacistul trebuie s se
asigure c acestea provin de la uniti autorizate de Agenia
Naional a Medicamentului s efectueze importul i fabricaia
parial (divizare, ambalare, etichetare) a materiilor prime i c
sunt nsoite de documente care atest calitatea acestora.
Trebuie s se acorde o atenie deosebit calitii apei
utilizate la preparare.
Pentru realizarea preparatelor sterile n farmacie este
obligatorie respectarea prevederilor anexei 1 la Ghidul privind
buna practic de fabricaie pentru medicamentele de uz uman,

adoptat prin Hotrrea Consiliului tiinific al Ageniei Naionale


a Medicamentului nr. 1/2009.
La recepie, materiile prime i materialele de ambalare
trebuie nregistrate i pstrate n carantin pn la decizia de
acceptare sau refuz.
Fiecare recipient coninnd materii prime sau materiale de
ambalare trebuie examinat pentru a i se verifica integritatea i
etichetarea.
Materiile prime i materialele de ambalare acceptate sunt
depozitate astfel nct s se asigure absena contaminrii i
conservarea lor n condiiile specificate de productor.
La transferul materiilor prime n recipientele de pstrare n
farmacie, etichetarea acestora se va efectua cu copierea tuturor
elementelor de identificare nscrise pe eticheta original, pentru
a permite n orice moment regsirea originii i a calitii materiei
prime n cauz, i cu menionarea datei de recepie a fiecrei
materii prime.
Serii diferite din aceeai materie prim se vor transfera n
recipiente diferite.
Farmacistul va urmri rotirea stocurilor de materii prime.
nregistrarea n documentele de eviden a materiilor prime
trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea materiei prime;
b) numele furnizorului i numrul de identificare al seriei de
materie prim;
c) data recepiei, cantitatea primit, numrul de ambalaje,
numrul facturii i numrul certificatului de analiz de la furnizor;
d) durata limit a utilizrii termen de valabilitate; aceast
precizare poate fi fcut de ctre furnizori, potrivit instruciunilor
productorului;
e) condiii speciale de depozitare i manipulare, dac este
cazul;
f) eventual, caractere organoleptice pertinente pentru un
control rapid la recepie;
g) semntura i calitatea celui care a efectuat recepia;
h) decizia de acceptare sau de refuz i semntura
farmacistului.
La folosirea materiilor prime, farmacistul va verifica eticheta
fiecrui recipient, cnd l ia de pe raft i cnd l pune la loc.
Cntrirea materiilor prime trebuie efectuat numai de ctre
farmacist i nregistrat imediat dup efectuare n documentele
care nsoesc prepararea.
Anumite substane volatile, periculoase sau toxice trebuie s
fie manipulate cu precauii deosebite, menionate n scris.
n cazul preparatelor magistrale este permis folosirea
specialitilor farmaceutice ca surs de materii prime; n acest
caz particular, se va ine seama de:
a) natura principiilor active, astfel nct s nu existe
incompatibiliti datorate excipienilor pe care i conin;
b) posibilele modificri ale stabilitii;
c) caracteristicile anumitor forme farmaceutice (de exemplu,
este interzis utilizarea formelor farmaceutice cu eliberare
modificat).
n orice moment al obinerii unui preparat magistral sau
oficinal trebuie s poat fi clar precizate: denumirea
medicamentului, forma farmaceutic, numrul alocat
preparatului/divizrii preparatului i stadiul preparrii.
Orice modificare (necesar) adus formulei unui preparat
magistral se va consemna pe prescripia medical, pentru a se
asigura reproducerea formulei n cazul n care se repet
prepararea.
n cazul preparatelor oficinale, diferena ntre randamentul
teoretic i cel obinut trebuie s fie justificat.
Cantitatea de preparate oficinale care se intenioneaz a se
realiza la un moment dat se determin innd cont de condiiile
optime de conservare a acestora; natura i proprietile
constituenilor, alturi de perioada de rotaie a stocurilor de
preparate, sunt factori limitativi.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010


4.6.5. La ambalarea preparatelor magistrale i oficinale
trebuie s se acorde atenie deosebit pentru limitarea riscurilor
de eroare inerente operaiilor de ambalare i, n special, a celor
de etichetare.
Articolele de ambalare i etichetare trebuie controlate de
ctre personal calificat, atunci cnd sunt luate din stoc, i apoi
returnate.
Etichetele destinate preparatelor oficinale necesit o
supraveghere deosebit (numr alocat preparatului/divizrii
preparatului, data preparrii i/sau divizrii, numele persoanei
care a executat operaia de preparare i/sau divizare).
Trebuie s se acorde o atenie deosebit alegerii
ambalajului, n acord cu modul de utilizare a medicamentului;
cantitatea de medicament preparat i/sau divizat trebuie
stabilit n funcie de stabilitatea preparatului, posologia i durata
tratamentului.
Pentru o utilizare corect a preparatului i pentru a asigura
calitatea acestuia, eticheta preparatului trebuie s conin datalimit de utilizare i indicaii n legtur cu pstrarea i utilizarea
preparatului.
Eticheta preparatului magistral trebuie s conin:
a) numele i adresa farmaciei;
b) numrul prescripiei magistrale din registrul de copiere a
prescripiilor;
c) modul de administrare;
d) semntura farmacistului care a preparat;
e) precauii speciale cu privire la administrare, utilizare i
conservare;
f) data preparrii i data limit de utilizare.
nregistrarea n documentele de eviden a preparatelor
oficinale trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea preparatului;
b) data preparrii i data-limit de utilizare;
c) cantitatea preparat;
d) forma farmaceutic;
e) compoziia calitativ i cantitativ complet, cu precizarea
seriei fiecrei materii prime utilizate;
f) numrul de uniti rezultate n urma divizrii produsului;
g) menionarea diferenei dintre cantitatea teoretic i cea
rezultat practic;
h) semntura celui care a preparat i a celui care a divizat
(dac sunt diferii).
Pe eticheta ambalajului preparatelor oficinale se vor nscrie
urmtoarele elemente:
a) numele i adresa farmaciei;
b) modul de administrare: intern/extern;
c) denumirea produsului;
d) numrul de ordine din registrul n care s-a nscris produsul
oficinal (alocat preparrii i/sau divizrii, dup caz);
e) semntura celui care a preparat i a celui care a divizat
(dac sunt diferii);
f) precauii speciale cu privire la conservare.
Farmacistul-ef va verifica periodic modul n care sunt
realizate preparatele i n care se face nscrierea lor n registre,
semnnd i datnd aceast verificare.
4.6.6. Controlul produsului finit const n examinarea atent
a caracteristicilor organoleptice (culoare, aspect, miros).
Pentru a asigura calitatea preparatelor oficinale i magistrale,
farmacistul trebuie s verifice dac:
a) exist toate garaniile privind calitatea materiilor prime,
cantitile luate n lucru i respectarea tehnicii de preparare;
b) medicamentul prezint o calitate corespunztoare i o
posologie clar;
c) preparatele oficinale constituie formulri verificate n
practic, pentru care se cunosc elementele de calitate necesare
realizrii formei farmaceutice i profilul de stabilitate al
constituenilor i produsului finit.

15

n cazul preparatelor oficinale trebuie s se pstreze, pentru


siguran, o prob din fiecare preparare, pn la data-limit de
utilizare a preparatului i nc aproximativ dou luni dup aceea;
dup aceast dat probele se distrug conform procedurii
elaborate de farmacie.
4.6.7. nregistrarea n documentele de eviden (registru de
copiere a prescripiilor) pentru preparatele magistrale trebuie s
conin cel puin urmtoarele elemente:
a) numele pacientului cruia i este destinat preparatul;
b) data preparrii;
c) numrul de identificare al preparatului (numrul de ordine);
d) compoziia calitativ i cantitativ complet (preciznd
seria fiecrei materii prime utilizate), forma farmaceutic i toate
informaiile pertinente pentru a asigura reproducerea formulei n
cazul n care se repet prepararea. n cazul preparatelor unitare
(ovule, supozitoare, pilule, caete etc.) se va nscrie greutatea
total a masei i greutatea/unitate divizat (ovul, supozitor,
pilule, caete etc.);
e) data-limit de utilizare;
f) numele i semntura farmacistului care a preparat;
g) numele medicului care a prescris;
h) modul de administrare;
i) n msura n care la realizarea preparatului se utilizeaz
specialiti farmaceutice, acestea trebuie s fie clar menionate,
precizndu-se seria de fabricaie, forma farmaceutic, cantitatea
i doza/concentraia acestora;
j) preul total al preparatului rezultat n urma nsumrii
preurilor componentelor, preul ambalajului;
k) data eliberrii preparatului;
l) o rubric de observaii.
4.6.8. Prevederi speciale pentru preparatele homeopate
Pe lng aspectele specifice cuprinse n aceast seciune,
preparatelor homeopate le sunt aplicabile i prevederile
capitolelor precedente.
inndu-se cont de dozele infinitezimale ale principiilor active
utilizate n homeopatie i de imposibilitatea controlului analitic
al produsului finit, este necesar o atenie deosebit pentru a
garanta calitatea preparatelor homeopate.
Prepararea medicamentelor homeopate se realizeaz de
ctre farmacitii care au competene n homeopatie, ntr-o zon
exclusiv destinat acestui scop, separat de zona n care se
realizeaz celelalte tipuri de preparate; aceast zon este
separat de alte zone ale farmaciei printr-un mijloc adecvat de
delimitare.
Echipamentele utilizate sunt destinate n exclusivitate
preparatelor homeopate pentru a se evita orice contaminare.
Aceste echipamente trebuie s cuprind obligatoriu:
a) o hot cu flux de aer laminar, destinat special preparrii
diluiilor;
b) aparatura necesar preparrii diluiei;
c) o etuv care poate atinge temperatura de 150C.
Suele, tincturile-mam sau diluiile se vor procura numai de
la unitile autorizate pentru fabricaie de Agenia Naional a
Medicamentului i vor fi nsoite de documentele care le atest
calitatea.
Tincturile-mam se depoziteaz la adpost de lumin i la
temperatur adecvat. Durata de conservare a acestora este n
conformitate cu prevederile autorizaiei de punere pe pia sau
cu informaiile furnizate de productor, dup caz.
Flacoanele cu diluii se depoziteaz la adpost de lumin, n
dulapuri dedicate, preferabil n zona rezervat preparatelor
homeopate.
Eticheta fiecrui flacon trebuie s conin numele suei,
gradul de diluie, data de preparare; originea suei trebuie s se
menioneze pe eticheta celei mai sczute diluii.
Termenul de valabilitate a unei diluii nu va fi n niciun caz
mai mare dect al suei de pornire.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 91/10.II.2010

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind completarea notei din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale
din Romnia S.A.
n temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) i ale art. 47 alin. (4) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonana Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare i a tarifului de trecere pe reeaua de drumuri naionale din Romnia, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 424/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urmtorul ordin:
Art. I. Nota din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului
transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate
de Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din
Romnia S.A., publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificrile i completrile
ulterioare, se completeaz dup cum urmeaz:

La punctul 4, dup litera k) se introduce o nou liter,


litera l), cu urmtorul cuprins:
l) vehiculele aparinnd Corpului Diplomatic i vehiculele de
transport consular identificate prin numere de nmatriculare
specifice.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul transporturilor i infrastructurii,


Radu Mircea Berceanu
Bucureti, 4 februarie 2010.
Nr. 85.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 91/10.II.2010 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|440777]
ISSN 14534495