Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 4.

25-03-2011
Domeniul public si domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ
teritoriale.
Domeniul public
Rep totalitatea bunurilor mobile sau imobile apartinand statului sau unitatii
administrativ-teritoriale care prin dispozitiile legii sau prin natura lor sunt de uz sau interes
public si se supun regimului juridic administrativ.
Principiile domeniului public :
- Principiul inalienabilitatii bunurile proprietate publica nu pot fi instrainate, acest
principiu avand un caracter relativ si limitat pe durata perioadei in care bunul apartine
domeniului public.
- Principiul imprescriptibilitatii potrivit caruia se exclude dobandirea proprietatii
publice pe calea uzucapiunii sau pe calea posesiunii de buna-credinta in cazul
bunurilor mobile.
- Principiul insesizabilitatii potrivit caruia bunurile din domeniul public nu pot fi
urmarite silit.
- Bunurile prop publica nu sunt susceptibile de dezmembraminte prin constituirea unor
drepturi reale imobiliare , nu se pot constitui servituti asupra lor.
Titularii si sfera domeniului public .
Titularii domeniului pub sunt statul si unit adm teritoriale.
In sfera domeniului intra bunurile declarate astfel de lege, bunuri care prin natura lor
sunt de interes general , bunuri care potrivit destinatiei lor servesc satisfacerii intereselor
generale.

Clasificarea bunurilor publice.


Dupa natura interesului pe care il reprezinta :
bunuri de interes national
bunuri de interes judetean
bunuri de interes comunal
Dupa modul de determinare :
bunuri ale domeniului public prevazute de Constitutie, art 136 alin (3)
bunuri stabilite prin legi ( Legea 213/1998, si alte legi conexe, 18/1991, 15/2001)
bunuri ale domeniului public identificate de autoritatiile administratiei publice pe baza
criterilor prevazute de Constitutie si legi.
Dupa modul de incorporare :
natural
artificial.
Dupa criteriul naturii lor :
domeniul public terestru
maritim
fluvial
aerian
cultural
militar.
Dupa modul de utilizare a bunurilor de catre public :
bunuri utilizate direct ( de ex : sosele , parcuri , plaja)

bunuri utilizate indirect, prin intermediul unui serviciu public ( de ex : mesele din
piete)

Regimul juridic al domeniului public


este stabilit de Legea 13/1998 si potrivit acestei legi se dobandeste :
- pe cale naturala
- prin achizitie publica
- prin expropiere pt cauza de utilitate publica
- prin acte de donatie sau legate acceptate de autoritatiile publice daca bunul intra in
domeniul public.
- Prin trecerea unui bun din domeniul privat in domeniul public pt cauza de utilitate
publica. Aceasta procedura este valabila si in cazul autoritatilor administratiei publice
locale.
Regimul juridic al domeniului public este de drept public, respectiv de drept
administrativ.
-

Trasaturile sau caracteristicile domeniului public


Prin natura sau destinatia expresa a legii sa intre in categoria bunurilor care trebuie
protejate si transmise generatiilor viitoare.
Sa prezinte semnificatia unei valori de interes public sau sa fie destinata unei folosinte
de interes public.
Sa se afle in proprietate publica sau in paza unei persoane de drept public.

Expropierera pentru cauza de utilitate publica


Reprezinta ansamblul de acte si operatiuni administrative si jurisdictionale prin care
statul sau unitatile administrativ-teritoriale impun transferul fortat in beneficiul lor, a unor
bunuri imobile apartinand persoanelor fizice sau juridice precum si a celor aflate in
proprietatea unitatii administrativ teritoriale in scopul de utilitate publica, in schimbul unei
indemnitati juste si prealabile.
Legea 255/2010 , Legea anterioara 33/1994.
Incetarea dreptului de proprietate publica
Are loc prin 2 moduri :
1 . Prin disparitia bunului
2 Prin trecerea bunului in domeniul privat prin actul autoritatii publice.
Domeniul privat.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile care apartin statului sau unitatilor administrativ
teritoriale, care nu sunt afectate unui interes general.
Acestea sunt alienabile, prescriptibile si sunt supuse unui regim juridic de drept privat.
Bunurile se afla in circuitul civil, pot fi instratinate, concesionate ori inchiriate
conform legii, si pot fi dobandite de orice persoana fizica sau juridica.
Elemente particulare ale domeniului privat.
1. Bunurile din domeniul privat sunt incesibile ( pt satisfacerea creantelor, creditorii nu
pot parcurge la urmarirea pe calea executarii silite)
2. gestiunea domeniului privat confera titularilor si anumite obligatii specifice,
necunoscute dreptului comun :
- nu se pot constitui servituti conventionale
- bunul nu poate fi lasat neproductiv

produsele financiare obtinute din bunurile proprietate privata a autoritatii sunt venituri
publice si se supun regimului juridic special aplicabil acestor bunuri.