Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind ncetarea aplicabilitii prevederilor H.C.L. Periam nr.36 din 28.06.2010

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.02.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.1117/18.02.2015 naintat de doamna
Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal n cadrul Compartimentului Agricol, Protecia mediului
al Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.36/28.06.2010 privind atribuirea n folosin gratuit ctre Liceul
Teoretic Periam a terenului n suprafa de 1.19 ha, parcela LL 67, situat n extravilanul comunei
Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.a, art.45 alin.3 i ale art.115 alin.1 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. ncepnd cu data prezentei, i nceteaz aplicabilitatea prevederile Hotrrii
nr.36/28.06.2010 privind atribuirea n folosin gratuit ctre Liceul Teoretic Periam a terenului n
suprafa de 1.19 ha, parcela LL 67, situat n extravilanul comunei Periam , adoptat de Consiliul Local
Periam.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
Compartimentul Agricol, Protecia mediului al Primriei Comunei Periam i Liceul Teoretic Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
1

L.S.

Primarului Comunei Periam;


Consiliului Local Periam;
Liceului Teoretic Periam;
Compartimentului Agricol, Protecia mediului al Primriei Comunei Periam;
Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
La dosarul edinei;
Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CPUAN IONEL
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 25 din 26.02.2015